Page 1

Nr 10/14 22. mai 2014 24. årgang

Nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og -brukere

Utgiver: Bjørgu A.S, P.b. 11, 1411 Kolbotn Besøksadresse: Sofiemyrvn. 6, inng. F Telefon: 66 82 21 21, telefaks: 66 82 21 20 e-post: bjorgu@bjorgu.no 23 utgaver pr. år Abonnement: 1/1 år kr. 1.280,-, 1/2 år kr. 730,Ansv.redaktør/utgiver: Bjørn Eilert Eriksen Forlagsredaktør: Thomas N. Witsø-Bjølmer Redaktør: Per Dagfinn Wolden (per.dagfinn@bjorgu.no) I redaksjonen: Glenn Lund, Klaus Eriksen, Øyvind Ludt. Annonser/abonnement: Mia Karlsson (mia@bjorgu.no), © Ettertrykk, kun etter avtale ISSN 0804-5836

Frakt-jumbo med fisk Allerede fra september kan Boeing 747 fraktfly transportere fisk fra Lakselv lufthavn Banak til USA og Asia. Bak planene står selskapet Viking International Airlines (VIA), som har amerikanske John Kunkle som medeier. Ifølge Finnmark Dagblad har Kunkle tidligere vært Chief Pilot i Atlas Air, verdens største Boeing 747-operatør. Tidligere denne uken skal

Kunkle sammen med CEO i VIA Norge, Ragnvald Brobakken, ha hatt møter med flere fiskeeksportører. Det skal også gjennomføres møter med Avinor, Innovasjon Norge, Finnmark fylkeskommune og Sametinget. Selskapet disponerer flere Boeing 747-fly. Det første flyet som blir klart for bruk er et rent fraktfly, med en kapasitet på 100 tonn gods. Dette flyet ventes til Gardermoen

Med europeisk stykkgods Freja Transport & Logistics øker fokuset på europeisk stykkgods. 1. juni går selskapet i samarbeid med Gebrüder Weiss Transport & Logistics. Fellesskap skal være det privateide alternativ til de globale statsselskaper, med fokus på nærhet, dialog og verdiskapelse for kundene, heter det i en pressemelding. Dette er et ledd i utviklingen av selskapets skandinaviske plattform. – Samarbeidet omfatter blant annet Østerrike, Sveits og Stuttgartregionen i Tyskland, noe som bidrar til å styrke vårt europeiske stykkgods-nettverk ytter-

ligere, sier Group CEO Jørgen Hansen i Freja Transport & Logistics. Gebrüder Weiss Transport & Logistics er veletablert i Østerrike, Sveits, Tyskland, Tsjekkia, Slovenia, Ungarn, Romania og Bulgarie, og er i tillegg medlem av System Alliance Europe. Med ca. 6000 ansatte, 150 egne filialer og en årlig omsetning på ca. 1,2 milliarder euro i 2013 er Gebrüder Weiss blant de ledende transport- og logistikkvirksomheter i Europa. Freja er med sine 15 avdelinger en av de største privateide transport- og logistikkvirksomheter i Norden.

1 - Transport Inside 10/14

mellom 1. og 10. juni. Her skal flyet sertifiseres og registreres for bruk. – Mens flyet står på Gardermoen vil vi gjennomføre møter med potensielle kunder, slik at de kan se på maskinen, sier Brobakken til Finnmark Dagblad. Etter hvert er tanken at selskapet skal disponere fem Boeing 747-maskiner. Ordfører Knut Roger Hanssen (H) har tro på løsningen med godsfrakt, og tror dette kan skape ringvirkninger og gi fylket et fortrinn. – Det vil være veldig positivt for næringslivet dersom vi får dette på plass. Man vil få et konkurransefortrinn

I denne utgaven har vi sett nærmere på bl. annet: Fritt fram .............................2 Logistikkpriser .....................3 Stor streikefare ....................3 Eloranta fortsetter ................5 Fagdag sjø ...........................5 Nor Lines utvider..................6 Mer flyfrakt..........................6 Ferge og tog sammen ..........7 Økt grensetransport...............8 Klamroth på jobbjakt ..........11


fordi de varene som er tenkt eksportert ut vil komme fram blodferske. Det er nemlig kvaliteten som selger, fastslår Hanssen. Lakselv lufthavn Banak har den siste tiden hatt besøk av chartrede fraktfly to ganger i uken, ifølge lufthavnsjef Steinar Solheim. Disse flygingene er knyttet til Storbukt Fiskeindustris eksport av levende kongekrabbe via Oslo Lufthavn.

Siste nytt Fritt fram ▼ Fra 26. mai kan det bli fritt fram inn i Norge. Toll- og avgiftsdirektoratet har fått varsel om streik fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Hvilke tollsteder og hvilke funksjoner som vil bli berørt dersom det blir streik var ikke klart da Inside gikk i trykken. Dette kan få alvorlige konsekvenser for næringslivet. Blant annet kan muligheten til å ekspedere varer og transportmidler bli redusert ved berørte tollsteder, varsler Tollvesenet.

Sparker Norden-sjefen ▼ DSV Roads nordensjef, Per Olsen, må gå fra stillingen etter fire år. Pelle Mårtensson overtok stillingen 1. mai, skriver Transport & Logistik iDag/Transportnet.

Årsaken til den brå avgangen skal være dårlige resultater som kan knyttes til en rekke feilaktige beslutninger om organisasjonsforandringer. - Det er opplysninger som jeg velger verken å bekrefte eller dementere. Det som ligger bak dette valget og denne forandringen hører egentlig ikke hjemme her, sier vd i DSV Roads Magnus Malmqvist til Transport & Logistik iDag/Transportnet. - Vi gjør en forandring både i dennne stilingen og ledelsen, og håper at det skal føre til en forbedring. Vi ønsker å utvikle bedriften mer enn tidligere, helt enkelt, sier Malmqvist. Pelle Mårtensson som nå overtar har hatt en rekke ulike stillinger i DSV siden han begynte i selskapet i 1993, og er en godt kjent profil i bedriften. - Mitt oppdrag som ny nordenansvarlig er å ha ansvar for alle transporter i Norden. Nå skal vi sørge for å få utviklingen til å gå i riktig retning, sier Pelle Mårtensson.

Bedre for Posten ▼ Posten hadde et driftsresultat i første kvartal i år på 191 millioner kroner, en vekst på 30,8% fra året før. Det er Logistikksegmentet som har bidratt til resultatforbedringen. Hovedårsaken er økte pakkevolumer fra utlandet, som følge av økt ehandel, og vekst innen gods-

området. I Postsegmentet fortsetter volumene å falle innen adressert post. - Vi har hatt en god start på året. I tillegg til omsetningsvekst har vi god effekt av flere effektiviseringstiltak, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS i en pressemelding. Posten hadde en omsetning på 6.072 millioner kroner i årets første kvartal, 342 millioner kroner mer enn i samme periode året før. Ifølge selskapet skyldes økningen oppkjøpet av West Cargo Vårgårda i Sverige og veksten i netthandel fra utlandet. Valutaeffekter og flere virkedager enn i fjor på grunn av sein påske, virket også positivt inn på tallene. Mellom:Bygger for Jysk Jysks distribusjonssenter mangler 75.000 palleplasser. SSI Schäfer tar oppdraget. Det har lenge vært klart at Jysks distribusjonssenter i Nässjö er for lite. Nå er det klart at SSI Schäfer får oppdraget med å utvidet senteret. Senteret skal utvides med 75.000 palleplasser, slik at totalkapasiteten blir på 165.000 paller. Lageret i Nässjö forsyner alle Jysk-butikker i Sverige og Finland. Fra før er det to høytlagere i Nässjö, men det lagres også varer ved ni andre eksterne fasiliteter. Nå skal alt samles under ett tak. Byggingen begynte i januar og det hele skal stå ferdig i

Levering samme dag til/fra Grenland - Vestfold - Oslo, uten terminalhåndtering.

2 - Transport Inside 10/14


2015. De 75.000 palleplassene vil få plass i et 40 meter høyt og 155 meter langt høytlager, med ti pallekraner av typen EXYZ.

▼ Norske Varner Retail bygger ut sin lagerkapasitet i Sverige. Varner Retail, som blant annet har kjedene Dressmann, Cubus og Carlings, skal bygge et nytt kleslager i Vänersborg i Sverige. Lageret skal oppføres av NCC og blir på 53.000 m2, hvorav 9000 m2 er høytlager på 30 meter. Lageret skal i stor grad automatiseres. Bygningen skal miljøsertifiseres til «Very Good» etter Breeam-standarden. Lagerbygget skal stå klart i november 2015.

prisen gis til en aktør som har gjort en særskilt innsats ved å fremvise kreative, kostnadseffektive og/eller miljøvennlige logistikkløsninger eller å ha gjort seg spesielt bemerket innen fagfeltet. Formålet med prisen er å styrke bevisstheten og kunnskapen om logistikk, spesielt ved hjelp av nyskaping og innovasjon i ulike bransjer, næringer eller utdanningsinstitusjoner. Nettbuss Øst har etablert en miljøvennlig bussflåte på mer enn 100 busser drevet med biogass. Lavere partikkelutslipp, lavere støy og en nær klimanøytral bussflåte er noen av fordelene dette gir. Dette har bidratt til utvikling av et lokalt marked for biogass som også benyttes av andre transportører.

Logistikkpris til Nettbuss

Logistikkpris til Kamprad

▼ Logistikk- og innovasjonsprisen 2014 gitt til Østfold fylkeskommune og Nettbuss Øst AS. Satsing på biogassbusser i Nedre Glomma er begrunnelsen fra Logistikkforeningen i Østfold som sto for prisutdelingen på Logistikkdagen torsdag. Logistikk- og innovasjonsprisen ble delt ut for sjette gang i år. Tidligere vinnere er blant andre Loyds Industri, Jøtul AS, Borg Havn og Moss Havn. Prisen er på 20.000 kroner i tillegg til et kunstverk fra en lokal kunstner. Logistikk- og innovasjons-

▼ Ikea-toppen Ingvar Kamprad er tildelt Stora Logistik- och Transportpriset. Kamprad deler den prestisjetunge prisen med Transportgruppens næringspolitiske sjef, Maria Nygren. Det er sjette året på rad Transport & Logistik i Dag deler ut denne prisen under messen Logistik & Transport i Göteborg. Maria Nygren som har fått utmerkelsen, Årets kvinnliga förebild 2014, sier Transport & Logistik iDag/Transportnet at prisen er et bevis på at bransjen

Varner utvider

verdsetter arbeidet og engasjementet hennes gjennom mange år. 88-årige Ingvar Kamprad fikk prisen som Årets entreprenör 2014. Prisen ble mottatt av Ikea Sveriges logistikksjef, Janne Joki. – Prisen betyr mye for Ingvar, og for Ikea. Det hele startet med logistikk og Ingvar var den som utviklet konseptet med flate pakker, sier Janne Joki. Hun understreker at Ikeas logistikkflyt er svært godt innarbeidet og flyter smidig. – Vår store utfordring i dag er å bli mer miljøvennlig, og samtidig være kostnadseffektive, sier Joki.

Annen militærlogistikk ▼ Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) tester ut bruk av sivilie transportselskap til å frakte krigsmateriell fra militærbaser til frontlinjene og soldater i «krig». - Vi er inne i en ny tid hvor vi må tenke smartere og effektivisere driften. Med bruk av det sivile markedet til å forsyne militære styrker, løser vi logistikkbehovene ved hjelp av storsamfunnet og kan konsentrere oss om de mer militære oppgavene, sier brigader og stabssjef Arild Dregelid i FLO til fagbladet Transportforum.

Stor streikefare ▼ 20. mai ble det brudd i forhandlingene mellom Norsk

TRANSPORT - IMPORT - EKSPORT - NCTS - FORHÅNDSVARSLING - SPEDISJON

O A Halvari AS er et programvarehus som utvikler programvare og selger egenutviklede programmer. Våre produkter omfatter systemer for fortolling, transittering, forhåndsvarsling, produksjon av eksportdokumenter, fraktbrev og komplette administrative systemer for speditører og transportører.

O A Halvari AS, Lilleakerveien 25, 0283 Oslo • Telefon 22 51 56 10 • Telefaks 22 06 17 70 • E-post: firmapost@halvari.no

3 - Transport Inside 10/14


Transportbruker’n Navn: Erik Henriksen Stilling: Branch Operation Manager i Tip Trailer Services

Bygger ny storstue. Med kinesiske eiere i ryggen og med en ny Branch Operation Manager er Tip Trailer Services Norge i bedre form enn noensinne. Snart åpner de sin nye storstue i Vestby utenfor Oslo. Etter å ha vært på gyngende grunn med mange skjær i sjøen er selskapet på offensiven igjen som en konkurransedyktig aktør i trailermarkedet. Staben på fem ansatte i Vestby blir i august utvidet til 12. - Til høsten åpner vi vårt nye verksted for både egne og eksterne trailere. Nybygget huser en rekke faciliteter som EU-kontroller, service og reperasjoner, sier Branch Operation Manager Erik Henriksen i Tip Trailer Services Norge til Inside. Han forteller også at selskapet har som mål å øke med ytterligere to trailerverksteder i Norge innen år 2017. Her er både Vestlandet og Nord-Norge aktuelle lokaliseringssteder. I disse dager er det bestilt 740 nye enheter som skal leies ut fra avdelingene i Danmark, Sverige, Finland og Norge. - Vi ser et økende behov for 25 meter lange trailere. Vi har investert i 20 nye dolly-, termo-, skap- og gardintrailere. Hovedsaklig skal disse enhetene leies ut på langtidsleie, og vår selger Dag Aastorp har allerede startet prosessen på dette, sier Henriksen. Nylig offentliggjorde britiske Tip Trailer at de skal investere 19 millioner pund i 900 nye trailere i sin flåte i 2014. De første nye trailerne blir satt i trafikk i juni, men størstedelen av trailerne skal være operative innen oktober. Henriksen ble ansatt i desember i fjor for blant annet å ta tak i selskapets utvikling i

Vestby. Han har de siste 9,5 år vært ansatt i Tollpost Globe. I Tollpost jobbet Henriksen med salg og var sentral i oppbygging av InNight, distribusjon og materialhandling. Foruten Henriksen er det også nylig ansatt en verksmester. - I løpet av sommeren skal vi ansette åtte mekanikere i tilknytning til ny-verkstedet. Dette er godt skolerte mekanikerne fra Danmark og flere er spesialister på trailere og bremseteknikk, sier Henriksen og fortsetter: - I Danmark har de egen trailer - mekanikerlinje på videregående skole. De som starter hos oss har jobbet på Tip Trailer Services sine verksteder i en tid og er fagutlærte mekanikere. Vi søker i disse dager etter flere mekanikere som har jobbet innen tungbil-sektoren, sier Henriksen. Han forteller også at det etableres skift fra 06.00 til 18.00 med ett mål og kunne klare 18 trailere daglig. Verkstedet får tre baner med plass til seks trailere inne til enhver tid. Bygget er imidlertid ferdig prosjektert til å utvides med ytterligere tre baner. – I dag bruker vi eksterne verksteder over hele landet til forholdsvis høye priser. Eget verksted med delelager representerer en betydelig besparelse, sier Henriksen. Han understreker at Tip Trailer Services fortsatt skal ha eksterne verksteder i Norge. - Vi har trailere som er på utleie langs Norskekysten og disse er sjelden på Østlandet. Derfor har vi behov for gode samarbeidspartnere fra Vestfold og rundt hele kysten opp til Alta, slik at vi kan levere god kvalitet til våre kunder, forteller Henriksen.

NYHET – NÅ OGSÅ FORTOLLINGSLØSNINGER FOR FINLAND Emma kan nå tilby elektroniske fortollingsløsninger i alle de Nordisk land. Flere store aktører som UPS, TNT og FedEx har valgt Emma som sin partner i det Nordiske marked. Ta kontakt med Emma for mer informasjon om våre løsninger og se hvordan våre Windows og Internett baserte programmer kan forenkle ditt selskaps fortollingsrutiner.

Utvalgte moduler:

Emma Systems AS www.emma.no

Norge: Sverige: Danmark: Finland:

4 - Transport Inside 10/14

TVINN/TET/ICS & ECS og Tollager TULL/NCTS/ICS & ECS/Intrastat TOLD/NCTS/ICS & ECS/Intrastat ELEX, ITU, NCTS, AREX og Intrastat


Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Transport om ny overenskomst innen miljø og renovasjon. - Avstanden mellom oss og arbeidsgiverne var så stor at det ikke hadde noen hensikt å fortsette forhandlingene. De var ikke villige til å komme oss i møte på våre viktigste krav, sier NTFs forhandlingsleder, forbundssekretær Ole Einar Adamsrød. Hovedkravene i årets oppgjør er knyttet til arbeidstidsordninger, samt å løfte lønnsnivået i denne lavtlønnsbransjen. Oppgjøret går nå til mekling. En eventuell streik, kan få stor innvirkning både på innhenting av husholdningsavfall og spesialavfall fra industrien. En streik kan tidligst starte 4. juni. Forslagene til ny speditøroverenskomst og ny overenskomst i Schenker er sendt ut på uravstemning med frist 4. juni kl. 15.00.

De erstattes av Kirsten Steenberg, Schenker, Andreas Nikolic, NTEX og Tom Christensen, Andersen & Mørck. Øvrige styremedlemmer er Knut Brunstad (nestleder), CargoNet, Steen Brændstrup Jensen, Nordcarrier, Ole B. Dahlum, Bring Cargo, Tonje Johansen, UPS SCS.

Kurs & opplæring Fagdag sjø ▼ DB Schenker ønsker deg velkommen til fagdag for Sjøfrakt 28.mai. Tema er bransjens utvikling innen shortsea, oversjø, smart bruk av teknologi og bærekraftig logistikk. Det fristes også med inspirerende foredrag om handel og utvikling i Asia. Tid: 28. mai 2014 kl. 12:00-15:15. Sted: Schenker AS, Østre Aker vei 17, Økern, Oslo. Påmelding: Send epost til jarle.aakredalen@dbschenker.com.

Foreningsnytt Eloranta fortsetter ▼ Adm. direktør Kjell-Arne Eloranta i Freja Transport & Logistics AS er gjenvalgt som styreleder i NHO Logistikk og Transport, Østlandsavdelingen. Bjørn-Tore Elstad, Schenker, Anita Graff, KGH Customs Services og Kariann Ellefsen, PostNord er ute av styret. !

Sjøfrakt Internasjonal heder ▼ Den første av Fjord Lines to nye cruiseferger MS «Stavangerfjord» er blitt hedret med «The Shippax Awards» for beste skipsdesign i 2013. Prisen ble overrakt på den internasjonale Ferry Ship-

ping-konferansen som pågår denne uken. Fjord Line fikk også pris for å ha introdusert den største cruisefergen som utelukkende drives med flytende naturgass (LNG). - Fjord Line har satset på utvikling av to store, moderne og miljøvennlige cruiseferger og vi er svært stolte over denne utmerkelsen. «The Shippax Awards» representerer en stor og betydelig anerkjennelse av det arbeidet som ligger bak de to flotte skipene som nå seiler på linjene Bergen – Stavanger – Hirtshals og Hirtshals – Langesund, sier adm. direktør Ingvald Fardal. Han retter en spesiell takk til Finn Falkum-Hansen i Falkum Hansen Design AS som har hatt hovedansvar for utformingen av skipene. MS «Stavangerfjord» startet sine seilinger i juli i fjor, og i mars i år ble det identiske søsterskipet MS «Bergensfjord» satt i drift på de samme linjene. – For Fjord Line har det vært grunnleggende å utvikle to skip som både gir passasjerene en fantastisk opplevelse og som lever opp til skipsfartens fremtidige miljøkrav. Prisene for «Beste design» og «Største LNG-ferje» dokumenterer at vi har lykkes, fremholder Fardal. Fjord Lines nye cruiseferger er bygget ved Bergen Group Fosen. Skipenes fire motorer drives utelukkende med flytende naturgass.

Direkte linje Baltikum ––Oslofjorden! Immingham – Rotterdam Oslofjorden! Tschudi Lines nå også en direkte forbindelse fra Ukentlig service, tilbyr ankomst /utlevering fra mandag. Helsinki, Oslofjorden. Ukentlige Dør/dør og Tallinn kai/kai. og 45’Klaipeda palletwidetilhighcubes – standard Se vår hjemmeside for seilingsplan. ogseilinger. thermo containere. Se vår hjemmeside for seilingsplan. norway@tschudilines.com

telefon +47 – 32 88 99 00

5 - Transport Inside 10/14

http://www.tschudilines.com


Nor Lines med nytt anløp ▼ Nor Lines øker aktiviteten inn til Trondheim Havn med et nytt ukentlig anløp. Linjen mellom Eemshaven/Cuxhaven og Kirkenes betjenes av tre ulike skip, blant andre Nordkinn. Fra kontinentet og Eemshaven/Cuxhaven går Nordkinn via Oslofjorden videre til Vestlandet og seiler opp til Kirkenes, med ukentlige besøk i Trondheim på tirsdager/onsdager. Alle skipene har sideport, tungløft, stor containerkapasitet, fryserom og stor dekkskapasitet for tyngre kolli. - Vi har stor tro på denne nye ruten, spesielt for gods fra kontinentet, sier transportkonsulent Ketil Jenssen i Nor Lines avd. Trondheim.

Nye linjer til bilhavna ▼ Rederiet Euro Marine Logistics setter inn to skip som skal trafikkere mellom Zeebrugge i Belgia, Esbjerg, Göteborg, Drammen og Tyne i England. – Dette er svært positivt, særlig fordi Drammen får kontakt med Göteborg og Esbjerg og andre viktige europeiske havner på ukentlig basis, sier ass. havnedirektør Ivar Vannebo. Euro Marine Logistics er 50% eid av Höegh Autoliners og 50% av Mitsui OSK lines. Båtene, som er av typen Pure-Car-Carriers (PCC), startet opp i april og vil være innom de nevnte havnene

hver femte dag. De kan ta alt av ”roll-on-roll-off ”-gods og har plass til ca. 750 biler. – Det er i første omgang biler av typen Nissan og Subaru som kommer med disse båtene, men de kan også ta med annen last til Drammen. Spennende muligheter åpner seg opp og de nye linjene er helt klart en styrking av Drammen som bilhavn, sier Vannebo. At dette skjer i år, 50 år etter at den første bilen kom til Drammen havn, syns Vannebo er ekstra hyggelig. – Det viser at Drammen er et effektivt logistikk-knutepunkt for biler og annen roro-last. 7 av 10 biler som kommer til Norge er innom Drammen havn, og i fjor økte antall biler med 11% fra året før, sier han.

Bot til norsk rederi ▼ Økokrim har utstedt et forelegg på 20 millioner kroner til det norske rederiet Cabu Chartering for bestikkelser i Bahrain. Rederiet er indirekte eid av Rederiaksjeselskapet Torvald Klaveness som er konsernspiss i rederiet Torvald Klaveness. Det straffbare forholdet gjelder bestikkelse av høytstående beslutningstaker i Bahrain i perioden juli 2003 mars 2004. Bestikkelsene ble foretatt i forbindelse med en fraktavtale rederiet hadde med Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) om frakt av alu-

mina (råstoff til aluminiumsproduksjon) fra Australia til Bahrain. Alba var den gang eid 77 prosent av staten Bahrain, skriver Økokrim i en pressemelding. - Boten er knyttet til forhold som er mer enn ti år gamle, og basert på at rederiet etter Økokrims mening ikke rettet seg etter nye korrupsjonslovgivning innført i 2003, sier selskapets advokat Bjørn Stordrange. Selskapet skal på eget initiativ har påpekt forholde for Økokrim i 2010, og satte samtidig i gang en omfattende intern gransking. Dokumentene fra den interne granskingen har blitt gjort tilgjengelig for Økokrim. - Dette er en sak Klaveness gjerne skulle vært foruten, og selskapet er glad for at saken nå er avsluttet, sier Stordrange. At rederiet har samarbeidet godt med etterforskerne, har gjort at størrelsen på boten er blitt lavere enn den ellers ville blitt, bekrefter Økokrim.

Flyfrakt Dobler godskapasiteten ▼ I forbindelse med byggingen av en tredje rullebane, ønsker Heathrow å doble godskapasiteten ved Londons hovedflyplass. Selv om 65% av Stor-

Velkommen til Container Consulting AS Intermodal Containere 13,60 m / 90 m3 Kort eller langtidsutleie. Vi har et større antall containere klargjort for utleie i vårt depot på Deli Skog / Vestby. Det beste alternativ til transport på vei og bane eller i kombinasjon. Passer også som lagercontainere. Mer kostnadseffektive enn 2 x 7,82 vekselflak. Leiepris: Fra NOK. 900,- pr mnd +mva. Kontakt: Lars Hyrum tlf : 909 23 053 - mail: post@containerconsulting.no - www.containerconsulting.no

6 - Transport Inside 10/14


britannias eksport via flyfrakt allerede går fra Heathrow, har mange logistikkselskaper ment at flyplassen ikke har prioritert godskundene. Nå ønsker imidlertid Heathrow å doble kapasiteten på gods. Det skjer i forbindelse med arbeid for å få godkjenning til å bygge en tredje rullebane ved gigantflyplassen. Forslagene ønskes velkommen av Freight Transport Association. - Vi har tidligere understreket at det er nødvendig at UK har én luftfrakt-hub, og ta Heathrow fyller den rollen, sier FTA-direktør Chris Welsh. Bygging av en tredje rullebane med annen infrastruktur er ventet å kunne stå ferdig i 2025 om planene blir godkjent.

Nytt Norden-fly ▼ TNT Express setter inn nytt fraktfly i sitt nordiske nettverk. Med en Boeing 733 på det nordiske markedet, løfter TNT Express kapasiteten på nattleveranser med 60%, skriver danske Transportmagasinet. - Nattdistribusjon er et klart vekstområde for vår bedrift. Forretningsområdet vokste mest i Norden i 2013, en trend som ser ut til å fortsette i år. Derfor gir vi nå nattkapasiteten vår et markant løft, sier direktør for TNT Express i Norden,

Frank Jørgensen. Flyet som nå settes inn skal gå i rute fra Brussel til Jönköping og videre til Helsinki fra mandag til fredag. Flyet går fra Belgia klokken 22, lander i Jönköping ved midnatt og går derfra videre til Finland.

Kombifrakt Slår sammen fergeog togtilbud ▼ Color Line Cargo og Cargonet samarbeider om et frakttilbud mellom kontinentet og Norge. De to selskapene har lansert et tilbud med daglige ruter for løstrailere mellom Kiel i Tyskland og ulike destinasjoner i Norge sju dager i uka. Ifølge de to selskapene er dette et tilbud som kan spare kundene for både tid, penger, materiell og miljøpåvirkning. Cargonet og Color Line Cargo tilbyr utkjøring til kunde, slik at det ikke er nødvendig med egen biltransport, og kan også ta seg av fortolling. Fra Kiel vil gods bruke rund 2,5 døgn til Narvik, og 1,5 døgn til Trondheim eller Bergen.

Kostnadsramme 26,3 milliarder ▼ Regjeringen foreslår en kostnadsramme på 26,3 milliarder kroner på Follobane-

prosjektet. Komplisert infrastruktur i området virker ekstra fordyrende. - Såfremt Stortinget slutter seg til forslaget, gir vi med dette klarsignal for oppstart av et av de aller største og viktigste samferdselsprosjekt de siste tiårene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Dette er i tråd med anbefalingen i den eksterne kvalitetssikringen av prosjektet (KS2), som ble avsluttet i april 2014. Regjeringen legger opp til rasjonell fremdrift slik at den nye banen kan ferdigstilles i 2021. Styringsrammen for prosjektet er etter gjennomført KS2 på ca. fire milliarder kroner over det beløpet som ble lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2014-2023. Denne økningen skyldes først og fremst at KS2-konsulenten har gjort oppdaterte usikkerhetsanalyser og etter det økt usikkerhetsavsetningen.

LKAB betaler 3,74 milliarder ▼ Det svenske gruveselskapet Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) har inngått avtale med Kiruna kommune om å betale 3,74 milliarder svenske kroner for å flytte Kiruna by ca. 3 km mot øst. I avtalen, som ble inngått 14. mai 2014, står det at LKAB skal betale for veier/gater, vannforsyning og

2 ganger i uken til og fra UK, NL, IT, DE og LV Hver dag fra Sverige-DK Gode priser “all inclusive” - ingen sk ingen skjulte gebyrer.

YOUR LOGISTICS PARTNER

Ring 22 90 11 40 i dag!

www.accelerator.no firmapost@accelerator.no

7 - Transport Inside 10/14


avløp i det nye Kiruna sentrum. Kommunen skal få penger til å bygge nye skoler, bygg for redningstjeneste, bibliotek, bussentral, «Folkets Hus» og svømmehall. Til nå har LKAB satt av ca. 8 milliarder svenske kroner for flytting av Kiruna og Malmberget. Til høsten fortsetter selskapet å forhandler med huseiere og eiendomseiere som ennå ikke har fått hus og tomt lenger øst.

Liker konkurranseutsetting ▼ – Dette er positivt, sier næringspolitisk direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport. Han viser til revidert nasjonalbudsjett. Her foreslår regjeringen at Jernbaneverket overtar disposisjonsretten til godstogterminalene. Driften konkurranseutsettes slik at mer enn en terminaldriver kan konkurrere om tjenestene på samme terminal. - Dette er meget positivt og i tråd med våre anbefalinger, sier Sæther. Han understreker at dette gir nye muligheter for innovasjon og produktivitet i togdriften, noe som vil styrke godstogets konkurransekraft. Den første terminalen som settes på konkurranse er Ganddal i Sandnes. Deretter kommer de øvrige på rekke og rad. - Regjeringen viser nye takter med å gå motsatt vei

av hva den forrige regjeringen gjorde. De ville sosialisere hele terminaldriften og legge den inn under staten. Den nye regjeringen legger til rette for et nytt marked for drift av godsterminaler. Det er mange interessante aktører i det markedet, sier Sæther.

Veitransport Økt grensetransport ▼ Norske og utenlandske lastebiler transporterte 3,6 millioner tonn gods over grensen i 1. kvartal 2014. Det er 10,6% mer enn samme periode i fjor, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). De norske lastebilene økte markedsandelen av transportene til og fra Norge fra 41,7% til 43,3%. Markedsandelen på eksport for de norske lastebilene var 66,9%. På import var andelen 23,5% av total godsmengde. Svenskregistrerte biler reduserte markedsandelen med 2,4% sammenliknet med 1. kvartal 2013. Polskog baltiskregistrerte lastebiler fraktet hver for seg 6,3%, en svak økning fra samme kvartal året før.

Vil ha alkolås ▼ Terje Moe Gustavsen vil ha alkolåser i biler, på grenseoverganger og ved fergeterminaler. I et innlegg i flere regions-

aviser tar direktør i Statens vegvesen, Terje Moe Gustavsen, opp alvorlige tall fra Transportøkonomisk institutt. Tallene viser at det hver eneste dag foretas rundt 30.000 kjøreturer med ruset sjåfør i Norge. Bare rundt 24 tilfeller anmeldes daglig. – Vi vet at rus er et element i om lag 20 prosent av dødsulykkene på veiene våre, sier Moe Gustavsen til Oppland Arbeiderblad. I Statens vegvesen har man innført alkolås i alle biler, og Gustavsen mener at alkolås bør komme på plass på flere arenaer. – Vi ønsker at dette skal utvikles videre. Vi ønsker å se på ordninger med alkolås ved viktige grenseoverganger og fergeterminaler. Dette kan fungere ved at førere av tyngre kjøretøyer må gjennom en promilletest for å få kjøre videre, sier Moe Gustavsen. I Sverige har det siden i fjor høst foregått et prøveprosjekt ved ferjeterminalen i Göteborg, der tungbilsjåfører må blåse i en alkolås før de får kjøre i land. Dette har vært vellykket og svenske myndigheter har nå besluttet å utvide ordningen.

Sikker godsfremføring ▼ Det er potensiale for forbedringer av godsbransjens sikkerhetsarbeid, ifølge en TØIrapport. Rapporten omhandler hvordan de beste av godsbedriftene jobber med sikker-

FÅ KONTROLL PÅ DINE TRANSPORTOPPDRAG! tn:distribute er vår nye “high performance” app for Android enheter. SEND ELEKRONISKE OPPDRAG TIL SJÅFØR- FÅ SENDINGSINFO PÅ ALLE NIVÅ - GPS AVVIK MED BILDE - SKANN ALLE TYPER STREKKODER - SETT STATUS - SPORINGSPORTAL

Det spiller ingen rolle om du er en stor eller liten transportør. Appen kommuniserer med alle typer transportsystemer.

PRISER FRA 50 :- pr mnd Besøk www.transportnett.no eller ring 95 96 80 00 for mer info

8 - Transport Inside 10/14


het, og skal danne grunnlag for en veileder som hele bransjen kan ha nytte av. Oppmerksomheten rundt sikkerheten innen godstransport har økt, både på grunn av enkeltulykker og på grunn av utallige utenlandske vogntog som har blitt stående fast på vinterføre. Med støtte fra Arbeidsmiljøfondet har NHO Transport igangsatt et prosjekt som har som formål å bidra til økt refleksjon rundt sikkerhetskultur og utarbeide enkle verktøy for et slikt arbeid i bedriftene. Transportøkonomisk Institutt (TØI) har undersøkt hvordan det arbeides med sikkerhet i tre ulike godsselskaper der en hadde grunn til å tro at det var et høyt nivå. NHO Transport arbeider nå med å sammenfatte funnene som TØI har gjort, for å utvikle en enkel vegleder som sammen med den ferdige rapporten, vil bli presentert på en konferanse 18. mars i år.

Geir A. Mo fortviler ▼ Adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund fortviler over et økende antall dieselbande-tyverier. Nylig tappet en bande dieselkort for 200.000 kroner. Det stjeles for minst 100 millioner kroner i året. Ifølge VG blir dieseltyveribandene stadig sluere. De gjør kamuflerte snikinnbrudd i lastebiler, stjeler eller

kopierer sjåførenes dieselkort, og tapper så lastebileierne for store verdier. Flere sjåfører blir også gasset når de tar døgnhvilen sin, slik at tyvene uforstyrret kan stikke av med drivstoff og andre verdisaker fra lastebilen. At organiserte bander stjeler drivstoff direkte fra lastebiler og anleggsmaskiner, er et kjent problem. Nå tar bandene også i bruk mer sofistikerte måter å stjele drivstoffet på. - Dette er et problem som stadig flere av våre bedrifter blir utsatt for, sier Geir A. Mo. 64% av forbundets medlemsbedrifter forteller at de har opplevd å bli frastjålet diesel. - Det er vanskelig å være eksakt på hvor stort omfang dette har, det journalføres jo ikke og det er mange tilfeller som ikke blir anmeldt. - Men i Sverige anslo de i 2011 at det ble stjålet diesel for ca. 100 millioner kroner, og det er ikke noen grunn til å tro at det er mindre her, sier Mo. Statoil bekrefter at dette er et problem ikke bare i Norge, men også over hele Europa.

Stenger for tungtransport ▼ Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) oppfordrer veimyndighetene til å vurdere stenging av dårlige veistrekninger i perioder når traffikken er på sitt verste. Direktør Øyvind Solberg

Thorsen sier til P4 Nyhetene at det å skille tung og lett trafikk bør diskuteres som en midlertidig løsning frem til veiene er utbedret. - I påvente av at alle veistrekninger blir utbedret, så må vi ta i bruk kreative løsninger, sier Solberg Thorsen. Flere europeiske land har gode erfaringer med å stenge veier for tunge kjøretøy i perioder når det er mye trafikk. Dette bør også diskuteres her til lands og en av veiene man bør se på er den svært ulykkesutsatte Riksvei 3 gjennom Østerdalen, mener Solberg Thorsen. - Her har man faktisk mulighet til å sende lastebilene i en retning, fra Oslo til Trondheim opp Østerdalen og ned Gudbrandsdalen, sier han. - Et dårlig forslag, sier adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund. Han understreker at idéen må utredes om den skal realiseres, og at det må avklares hvem som skal ta kostnadene ved en slik løsning. - Vi har tatt til orde for at arbeidstilsynet kan gå inn å stenge veier ved dårlig vedlikehold, dårlige arbeidsforhold eller kjøreforhold. Men det å stenge nyttetransport ute av veien for at hyggetransporten skal komme raskere frem høres ut som en fryktlig dårlig ide, sier Mo, som understreker at dette ikke er noen kreativ løsning.

Vi transporterer ditt gode rykte! Daglig trafikk fra/til UK, Norden, Tyskland, Be-Ne-Lux og Baltikum Ukentlig trafikk fra/til Italia Kontakt: 64 97 41 00 - mail: ntex.norway@ntex.no - www.ntex.no

9 - Transport Inside 10/14

D


Nekter boikott ▼ Havnearbeidernes boikott av Holship i Drammen må opphøre. Borgarting lagmannsrett har gjennom en midlertidig forføyning nektet havnearbeiderne å blokkere Holship til det foreligger en rettskraftig dom, skriver Transportarbeideren. Nestleder Terje Samuelsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) opplyser at forbundet vil anke lagmannsrettens kjennelse. Det var 26. april at NTF gjennomførte blokkade av Holship i Drammen, og Holship umiddelbart varslet at de ville be rettsvesenet om en midlertidig forføyning. Nå har Borgarting lagmannsrett gitt Holship medhold i at det ikke kan gjennomføres blokader mot selskapet før det foreligger en rettskraftig dom. Bakgrunnen for boikotten er at Holship ønsker å bruke egne ansatte til lasting og lossing, og ikke registrerte havnearbeidere, slik NTF mener at de er forpliktet til gjennom ILO-konvensjon 137. I mars fikk NTF medhold i Drammen tingrett om at de hadde rett til å boikotte Holship, men dommen ble anket.

Konkurser David Transport AS Gamle Kirkeplass 4, 3019 Drammen Konkurs åpnet 05.05.14. Org.nr. 993 174 467

JEKRA AS Kontakt John Erik på tlf. 982 41 021 for en radioaktiv prat

Vi hjelper til med riktige transportdokumenter!

Nyetableringer Transportxpertene AS Nordbyveien 59, 2013 Skjetten Kapital: 30.000 Daglig leder: Mounir Habsaoui Næring: Transport Org.nr. 913 553 667

Hagenborg Transport AS Vestsidevegen 303, 2860 Hov Kapital: 150.000 Daglig leder: Øystein Olstad Emilsen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 913 652 258

Alletiders Transport AS Gamle Asheimvei 44, 4318 Sandnes Kapital: 775.000 Daglig leder: Ivar Øksnevad Næring: Godstransport på vei Org.nr. 913 629 418

Stokke Tømmertransport AS Hyttmoen, 7580 Selbu Kapital: 300.000 Daglig leder: Harald Stokke Næring: Tømmertransport på vei Org.nr. 913 627 121

Nytt om navn Siw Hauge (45) er ansatt som ny direktør for marked,

kommunikasjon og miljø i Oslo Havn KF. I forbindelse med en stor omorganisering har Oslo Havn KF opprettet en avdeling for marked, kommunikasjon og miljø med elleve ansatte. Den avdelingen skal Siw Hauge lede. Avdelingen er ansvarlig for markedsstrategi, nye kunder og forholdet til media, naboer og byboere for øvrig. Miljøsatsing er også en viktig del av avdelingens portefølje. De siste to årene har hun vært direktør for kommunikasjon, samfunnskontakt og merkevarebygging i Felleskjøpet Agri. Hauge har også bakgrunn som kommunikasjonsdirektør i kraftbørsen Nord Pool Spot, kommunikasjonssjef i Nokia, og hun har mange år bak seg i Orklakonsernet, som da også omfattet det internasjonale industriselskapet Borregaard. Gunilla Berg er utnevnt til ny finansdirektør (CFO) i PostNord, opplyser logistikkselskapet i en pressemelding. Berg kommer fra stilingen som viseadministrerende direktør og CFO i Terracom-gruppen. Berg har tidligere jobbet som finansdirektør i SAS og KF. Hun er i dag styremedlem i Alfa Laval og Vattenfall. Berg erstatter Henrik Rättzén som forlater PostNord. Dato for Bergs tiltredelse vil bli bestemt på et senere tidspunkt. Johan Kristian Bjerke (53) er ny regionsjef i Norges

Din sikre radioaktivtransportør! KOM MED DINE UTFORDRINGER, – VI LØSER DET, BÅDE INN- OG UTLAND FAST RUTE – FASTE PRISER: Østlandet - Stavanger - Haugesund - Bergen hver onsdag, retur torsdag og fredag. Oslo - Gardermoen - Oslo hver dag.

10 - Transport Inside 10/14

RADIOACTIV 7


Lastebileier-Forbund (NLF), Østfold, Oslo og Akershus. Han overtar etter Erik P. Rynning som blir pensjonist etter NLFs landsmøte i juni, etter nærmere 40 år som advokat og regionsjef for NLF. Bjerke har bakgrunn fra nærings- og organisasjonsliv, og kommer nå fra stillingen som prosjektdirektør i Europcar Norge. Tidligere har han jobbet som salgs- og markedsdirektør, journalist og redaktør, og som daglig leder innen lederutvikling og lederutvelgelse. Tore Knudsen er ansatt som Director Shipping i SeaCargo. Han kommer fra stillingen som Manager shipping i samme selskap. Knudsen tok utdannelse ved Høgskolen Stord Haugesund med tanke på en karriere til sjøs. Knudsen startet i Knutsen OAS, men etter et år fant han ut at hans fremtid var på land. I 2000 fikk han jobb i Seatrans hvor han jobbet med kystbåtene. Like etter slo Seatrans og NorCargo seg sammen og dannet Sea-Cargo med hovedkontor i Bergen. Knudsen ble med videre i det nye samarbeidet. Rune Klemmestad er ansatt som Operations Manager i TCR Norway. Han kommer fra stilling som Traffic Manager i Marine Harvest Norway. Klemmestad har tidligere hatt ledende stillinger i SAS, Braathens og Spirit Air Cargo. Hans B. Østergaard er an-

satt som Managing Director i DHL Global Forwarding & Freight Norway. Han kommer fra stilling som adm. direktør i DHL Freight Norge. Østergaard har også jobbet som Head of Sales & Marketing i sistnevnte selskap. Han har mer enn 20 års erfaring som leder i bransjen. Agnete Segalstad er ansatt som regnskapsmedarbeider i Solskjermingsgruppen Ringfoss AS. Segelstad, som i flere år har vært og er styremedlem i Logistikkforeningen, avd. Østlandet, har også jobbet som regnskapsansvarlig i både Oslo Gudebureau og Sign-Specalists Norway. Hege S. Borgersen er ansatt som Quality Manager i Nortrail – Norsk Trailer Express. Hun kommer fra stillingen som Departmentleader Customs/Quality i samme selskap, en jobb Borgersen har hatt siden 2001. John Olaf Næsheim er ansatt som Country Manager i Viking Sea Tech. Han har tidligere vært adm. direktør i både NorSea AS og Swire Oilfield Services. Kim Fredrik Torgersen er ansatt som Logistics Manager i Harlem Food. Han har tidligere hatt ledende stillinger i både Maersk Line og Boxshipping. Trude Engebretsen er ansatt som Customer Service & Control Tower Manager i Jetpak Norge AS. Hun har jobbet i Jetpak-systemet si-

den 2008. Før det var Engebretsen i både Rema 1000 og Ergo Group. Per-Olav Eek er ansatt som IT and Logistics Director i Maske Gruppen AS. Han kommer fra stillingen som logistikk- og innkjøpsdirektør i Norengros Johs Olsen AS.Eek har hatt ledende stillinger i både Brynild Gruppen og Ciber Norge AS. Elin Lund er ansatt som National Sales Manager Projects, Oil & Gas, Marine Logistics i Kuehne+Nagel. Hun har hatt ledende stillinger i Kuehne+Nagel i 30 år. Hanne Wiik er ansatt som Department Manager Inbound Logistic i Per Aarskog AS. Hun kommer fra stillingen som Teamleader Inbound i samme selskap. Kathinka Estabrook er ansatt som Office Coordinator i RN Nordic Oil AS. Hun kommer fra stillingen som Process Development/prosessutvikler i Vectura. Estabrook har hatt flere ledende stillinger i DHL Express Norge og Norges Røde Kors. Elin Gudmundsen er ansatt som personalrådgiver i Oslo Havn. Hun kommer fra stillingen som personalsjef i samme selskap, en stilling Gudmundsen har hatt i 13 år. Gunnar Klamroth er på jobbjakt innen transport- og logistikkbransjen. Det er bare kort tid siden han ble ansatt som Transport Manager i Sørum Transport AS.

Utleie/salg/leasing/innbytte av: Trekkvogner, containerbiler, skapbiler, krokbiler, tippbiler, traller. Teglverksveien 17 - N-3413 Lier Tel.: +47 32 20 86 10 - Fax: +47 32 20 86 11 - www.plusslastebilutleie.no

11 - Transport Inside 10/14


Foruten stillingen som transportplanlegger i Roadfeeders har Klamroth hatt ledende roller i AS Fellestransport, Terminus Shipping AS, Ontime Logistics, Roadbroker/Johs Lunde Cargo og Oslo Shipping Logistics. Grete Willmann er ansatt som Operations Manager Nordic Central i KGH Customs Services. Hun kom fra stillingen som Freight broker, Overseas, i Karlstad Shipping AS da hun ble ansatt i KGH-systemet i 2002. Siden har Willmann hatt flere ledende roller i selskapet. Pål Marius Skipperud er ansatt som Sales and Marketing Manager i Terminal 1 AS. Han har tidligere hatt ledende roller i Harlem Gruppen, Ole Chr. Bye AS og Schenker AS.

TIPS OSS! Ta kontakt med Transport Insides redaktør, Per Dagfinn Wolden, om hendelser, begivenheter og endringer i din bedrift! Telefon: 66 82 2115, mobil: 93 44 71 65, e-mail: per.dagfinn@bjorgu.no

Neste utgave av Transport Inside postlegges torsdag 5. juni

VIP-stafetten - Takk for stafettpinnen Egil! Jeg fikk i høst gleden av å overta ansvaret for driften på Langhus, samt det totale ansvaret for Road Freight hos Itella Logistics. Christer Busse, Branch Manager og Head of Business Unit Road i Itella Logistics, Langhus, har vært i selskapet i over seks år. Nå ser han muligheten til å prøve seg som leder i en spennende tid, i forhold til både markedet og selskapet. Busse legger ikke skjul på at Itella har vært gjennom en omfattende endring i Norge, med et totalt ledelseskifte på et halvannet år. – Det har derfor vært mye å ta tak i. Men til tross for dette har vi en sterk og stabil organisasjon som hele tiden har holdt øye på ballen, og fokus rettet mot kundene og operasjon. Det at Itella er en mellomstor aktør gjør at vi har den lokale speditørkontakten, samtidig som at vi kan tilby servicen som en forventer fra et større konsern, sier Busse. Han forteller videre at utvikling og salg blir fokuset fremover. - Vi gjør vesentlige systemoppgraderinger i vårt nåværende operativsystem i påvente av nytt. Det vil sikre oss en bedre hverdag, både for oss selv og våre kunder/partnere. Vi har også utvidet salgsteamet og har nå selgere dedikert til hvert sitt produkt. Dette vil være med på å sikre vår posisjon som en trygg og god stykkgodstransportør i dag, men også i fremtiden, sier Busse. Han roser de ansatte. – Det beste med Itella er menneskene som hver dag er med å skape et godt og profesjonelt arbeidsmiljø. Dette møtte meg når jeg startet i 2008, og det har vi hele tiden bevart. Når Busse ikke jobber er han en aktiv småbarnsfar, trener, spiller musikk i eget band eller nyter hverdagens mange gleder. Nylig flyttet han inn i nytt hus i Drøbak. Busse er stadig i vitsehumør, og han har følgende historie på lager: To jegere er ute i skogen da en av dem kollapser. Han ser ikke ut til å puste og øynene hans er glassaktige. Den andre drar frem mobiltelefonen sin og ringer nødsentralen. Da han får svar, sier han bestyrtet: «Min venn er død! Hva kan jeg gjøre?» Personen på nødsentralen svarer med rolig stemme: «Ta det med ro. Jeg kan hjelpe. Først, la oss forsikre oss om at han virkelig er død.» Det blir stille. Deretter høres et skudd. Tilbake i telefonen sier jegeren: «Ok, hva nå?» Morten Nore i Moss Transport Forum overtar stafettpinnen.

Tel. 22 90 92 50 - www.bns.no 12 - Transport Inside 10/14

Transport Inside 10 - 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you