Page 27

DE FESTA EN FESTA

...E...E PARA COMER,LUGO PARA COMER,LUGO

27

O CORGO O Corgo conta cun animado festival de verán, a Festa Folk no Río, na praia do río Chamoso a medidados de xullo. Ademais de agrupacións folclóricas hai merendas e exhibicións de malla ou de batuxos, as barcas tradicionais da zona. A xornada remata co concerto dalgunha figura destacada do folk galego. Nesta festa é habitual que moitos dos asistentes aproveiten para facer uso das instalacións da praia fluvial, o que dá lugar a unha curiosa mestura de grupos folclóricos e bañistas.

O CORGO O Corgo cuenta con un animado festival de verano, la Festa Folk no Río, en la playa del río Chamoso a medidados de julio. Además de agrupaciones folklóricas hay meriendas y exhibiciones de malla o de batuxos, las barcas tradicionales de la zona. La jornada termina con el concierto de alguna figura destacada del folk gallego. En esta fiesta es habitual que muchos de los asistentes aprovechen para hacer uso de las instalaciones de la playa fluvial, lo que da lugar a una curiosa mezcla de grupos folklóricos y bañistas.

O Corgo celebra a Festa Folk no Río ...E PARA COMER,LUGO

II Guía ... E para comer, Lugo 2009  

Guía turística editada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (Apehl)

II Guía ... E para comer, Lugo 2009  

Guía turística editada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (Apehl)