Page 1

STARMARIN E SPECIAL Мощно не разяждащо почистващо средство на водна основа * Премахва растителни и рибни мазнини, мастни и минерални масла ­ петролни продукти,  независимо дали са или не са втвърдени или карбонизирани. * Подходящи за солена или сладка вода * На основата на калиев силикат * Биоразградим  Приложение StarMarine SPECIAL съдържа калиеви силикати и ПАВ. * StarMarine SPECIAL е подходящ  за премахване на растителни и рибни мазнини, минерални масла и мазнини, независимо дали  са   или   не   са   втвърдени   или   карбонизирани.  StarMarine   SPECIAL   не   е   подходящ   за  използване върху цинкови силикатни покрития и повечето бои / лакове. Разтворен във вода  до най­много 10% и при температура най­много 65OС продукта може да се използва върху  епоксидни   покрития.  Подходящ   за   използване   върху   най­често   срещаните   метали   с  изключение на цинк, алуминий, калай и галванизирани материали. Указания за употреба Предварително измиване Преди  почистване с StarMarine SPECIAL,  препоръчително е  да се измие с топла  вода  с  температура около 80ОC. В случай на изсъхнали и полу­изсъхнали масла, предварителното  измиване трябва да се направи със студена вода. Пръскане след f.i. въглеводороди

В зависимост от степента и вида на замърсяване, StarMarine SPECIAL трябва да се използва  неразреден   или   разреден   при   температура   от   65oC.  Оставете   продукта   да   работи   в 


продължение на 10 до 30 минути и след това измийте чрез пръскане с мощна водоструйна  машина. Топлата вода е за предпочитане. 

Рециркулация След правилно предварително измиване, направете смес от 1­2% StarMarine SPECIAL със  сладка вода. Рециркулирайте в продължение на 2­8 часа при температура от 65°С.  След това промийте с топла морска вода в продължение на 2­3 часа. А след това със сладка  вода, за отстраняване на солите. Свойства Безцветна течност, без мирис.  Пригоден за използване върху повечето метали, но не трябва  да се използва върху калай или алуминий. Точка на възпламеняване (PMCC) pH (в 1% разтвор)

: няма : >12.0

За по­подробна информация относно безопасността и здравето, моля консултирайте  се с Информационния лист за безопасност и / или етикета на продукта.


Подробностите за нашите продукти са дадени напълно безплатно на предприятието. Тъй като приложението  им е извън нашия контрол не можем да поемем никаква отговорност за резултатите.

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Tank%20Cleaning/StarMarine%20Specia  

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Tank%20Cleaning/StarMarine%20Special.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you