Page 1

SLUDGE

FT

Sludge FT е разтворима в масло, само­дисперсионна добавка, създадена главно  за борба с проблемите при използване на петрола в пред­горивния етап в  морските дизелови двигатели и котелни инсталации. • • • • • •

Разтваря и разпръсква съществуващата утайка. Дисперсантите поддържат  горимите съставки в суспензия в целия обем на петрола. Предотвратява полимеризацията и инхибира образуването на асфалтови утайки и  отделянето на парафин, което води до по­рядко запушване на горивните филтри  и по­малко образуване на нагар по горивните дюзите. Чрез дисперсията на утайките, Sludge FT ще противодейства на ефекта от  стратификацията (наслагването) на несъвместими горива, като по този начин  запазва хомогенен еднакъв вискозитета. Разбива водните / маслени емулсии и съдейства сепарацията на диспергиранта  вода от мазута и така подобрявайки ефикасността на пречиствателя. Намалява се корозията в горивните резервоари и тръбопроводи, чрез включените  ефективни инхибитори за корозия. Подобрените условия в пред­горивния етап ще доведе до подобряване на някои  проблеми след процеса на горене като например по­пълно изгаряне на горивото,  по­малко образуване на въглеродни съединения, намаляването на отлаганията  образуващи съединения на натрия, по­малко дим и сажди.

Приложение: Sludge FT е лесен за използване. Необходимото количество се вкарва в резервоарите  за бункероване, чрез изпомпването му в мерителните тръби преди зареждането на  танка с гориво. Създадената турболенция от последващото бункероване, заедно с  включените дисперсанти осигурява пълно смесване и по­нататъшно разпространение  на добавката равномерно в обема на горивото.


Дозировка To obtain the benefits of the chemical treatment to the entire fuel oil system it is necessary  to dose the product in the most appropriate ratio depending upon the nature and severity of  the problem. Ако Sludge FT не се използва редовно, то първоначалната доза от 1:4000 трябва да се  използват за разрушаване и разпръскване на съществуващите утайки. За  противодействие на последствията от смесване на несъвместими горива  (стратификация) може да се наложи доза по­висока дори от 1:2000. Свойства Прозрачна жълта течност с характерна миризма, съдържаща разтворители, специални  детергенти и дисперсанти. Не съдържа хлорирани разтворители и други вредни  съставки.  Относително тегло (20%) Точка на възпламеняване PMCC Вискозитет

:  0.84 :  > 62°C :  Прибл. 10mPas

Съхранение Максимална температура на съхранение Минимална температура на съхранение

: +50°C : ­  20°C

За по­подробна информация относно безопасността и здравето, моля  консултирайте се с Информационния лист за безопасност и / или етикета на  продукта.


Подробностите за нашите продукти са дадени напълно безплатно на предприятието. Тъй като  приложението им е извън нашия контрол не можем да поемем никаква отговорност за резултатите.

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Fuel%20Oil%20Treatment/SLUDGE%20FT  

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Fuel%20Oil%20Treatment/SLUDGE%20FT.doc

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Fuel%20Oil%20Treatment/SLUDGE%20FT  

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Fuel%20Oil%20Treatment/SLUDGE%20FT.doc

Advertisement