Page 1

SEPARATOR CLEANER Киселинен почистващ препарат за почистване на неръждаемите тарелки на  сепараторите и сепараторните купи. * *

*

Силен агент за почистване, специално разработен за почистване на неръждаемите  тарелки на сепараторите. Замърсителите по тарелките на сепаратора най­вече се състоят от втвърдени соли  (калциев карбонат т.н.) и частично карбонизирани нефтопродукти. Съчетанието на  разтварящи агенти, киселини и повърхностно активни агенти, прави възможно  почистването на сепараторните тарелки бързо без използване на четка. След почистване металната повърхност е пасивирана от киселина на продукта.

Указания за употреба Separator Cleaner може да се използва само за почистване на неръждаемите тарелки на  сепараторите. Напълнете един пластмасов или неръждаем съд с неразреден Separator  Cleaner. Потопете тарелките от неръждаема стомана в съда и оставете продукта да действа  в продължение на 30 минути до максимум 2 часа.  Нагряване на продукта не е необходимо.  Не поставяйте тарелките близо една до друга  в течността, а се погрижите да има  достатъчно пространство между тях, така че продуктът да може да работи правилно.  Изкарайте тарелките от ваната (сложете гумени ръкавици) и изплакнете със силна водна  струя.  Почистените сепараторни тарелки може да се използват веднага. Свойства Separator Cleaner е безцветна, силно киселинна почистващ течен препарат със силни  обезмасляващи свойства.  Този продукт може да се използва само за аустенитни  неръждаеми стомани и е корозивно действащ върху всички други метали. Относително тегло (20°C) : 1,036 Пламна точка       : Няма  pH (в 1% разтвор) : <2 За по­подробна информация относно безопасността и здравето, моля консултирайте  се с Информационния лист за безопасност и / или етикета на продукта.


Подробностите за нашите продукти са дадени напълно безплатно на предприятието. Тъй като приложението им е  извън нашия контрол не можем да поемем никаква отговорност за резултатите.

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Maintenance/SEPARATOR%20CLEANER  

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Maintenance/SEPARATOR%20CLEANER.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you