Page 1

METAL DERUSTER Киселинен течен  продукт  за почистване  на алуминий, мед и за отстраняване  на  ръждиви петна при бояджийски работи. * Почиства и излъсква алуминия и медта. * Премахва ръждиви петна без риск за бояджийските дейности. * Не е корозивен за повечето метали. Приложение Metal Deruster се използва за почистване  на алуминиеви   плитове, медни и месингови  фитинги, дървени палуби и премахването на варовика след дейности по почистване на  танковете. Указания за употреба В повечето случаи Metal Deruster се прилага с четка с разреден разтвор, вариращи от  10­50% и оставен да реагира от 5­10 минути.  Малки предмети могат да се накисват в  пластмасов съд. След почистване изплакнете обилно със струя вода. При боядисване Разредете 1 литър от Metal Deruster в 4­9 литра вода, прилагайте разтвора с четка или  чрез   пулверизиране,   използвайки   за   това   пластмасови   инструменти   и   оставете   да   се  киснат за 10­20 минути.   Изплакнете с помощта на мощна струя вода с четка, ако  е  необходимо.   При почистване на танкове  Ако има петна от варовик след приключване на дейностите по почистване на танковете, 


инжектирайте 0,5   литра   Metal   Deruster   в   100   литра   вода   директно   в   автоматичната  система за миене приблизително 20 минути.  Препоръчителната температура е 75­85ОC. Свойства Безцветна течност съдържа фосфорна киселина.  Негорим и напълно разтворим във вода.  В   рамките   на   времето   за   реакция,   подходящ   за   използване   върху   всички   метали   и  боядисани повърхности. Относително тегло (20oC) : 1.21 Точка на възпламеняване CC : няма pH (в 1% разтвор)    : 2.0 За по­подробна информация относно безопасността и здравето, моля консултирайте  се с Информационния лист за безопасност и / или етикета на продукта.


Подробностите за   нашите   продукти   са   дадени   напълно   безплатно   на   предприятието.  Тъй   като  приложението им е извън нашия контрол не можем да поемем никаква отговорност за резултатите.

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Tank%20Cleaning/METAL%20DERUSTER  

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Tank%20Cleaning/METAL%20DERUSTER.doc

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Tank%20Cleaning/METAL%20DERUSTER  

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Tank%20Cleaning/METAL%20DERUSTER.doc

Advertisement