Page 1

ELECTR IC SLOW Без мирис, не емулгиращ обезмасляващ агент и не­електропроводим електро  очистител * * * * *

Специален обезмасляващ агент за отстраняване на масла и мазнини от машини и  моторни части, трансмисии, лагери, зъбни колела, метални части, електрически  компоненти и др. Без мирис. Не съдържа хлорирани хидрокарбонати или други вредни съставки. Не емулгира във вода ­ замърсителите нефтопродукти могат да бъдат отделени с  помощта на маслен / воден сепаратор. Висока пламна точка:

Приложение :  Electric Slow може да се нанася с четка или чрез пулверизиране на частите, за да бъдат  почистени.  Този продукт може да се използва чрез пълнене на вана за потапяне, за да  почистите изключително мръсни части.  Високата пламна температура и факта, че той е  практически без мирис прави Electro Slow приятен и безпроблемен продукт. Указания за употреба Почистване, чрез потапяне в препарата Electric Slow се използва неразреден и ненагрят във вани за потапяне.  Поставете части,  които ще се почистват във ваната и ги накиснете за няколко часа.  След това, изкарайте  частите от ваната и ги изплакнете чрез пръскане със силна водоструйна машина.  Внимание: части, които трябва да се поддържат без ръжда и сухи (например електрически 


компоненти) не трябва да се напръскват за да се изчистят с вода, а с Electric Slow и след  това трябва да бъдат изсушени напълно чрез обдухване, тъй като съществува опасност от  пожар, ако има остатъци от препарата.

Общо Почистване За почистване на замърсени повърхности и части използвайте Electric Slow неразреден.  Намокрете частите, които трябва да се почистват старателно с продукта. В зависимост от  количеството мръсотия, потопете продукта в продължение от 5 до 60 минути, като  изчетквате междувременно. След това изплакнете обилно с вода. Внимание: части, които трябва да се поддържат без ръжда и сухи (например електрически  компоненти) не трябва да се напръскват за да се изчистят с вода, а с Electric Slow и след  това трябва да бъдат изсушени напълно чрез обдухване, за да се избегне риска от пожар.

Внимание Препаратите за студено почистване трябва да се използват само в комбинация с маслени /  водни сепаратори. За да се гарантира оптимално отделяне на масло / вода, студено почистващите препарати  никога не трябва да се използва с по­големи количества емулгиращи очистители (например  HP Cleaner), в случай че отпадъците преминават през маслен / воден сепаратор.

Свойства Бистър течен неутрален обезмасляващ агент, без мирис, основаващ се наред с други неща на  алифатни въглеводороди с висока степен на кипене.  Electric Slow се изпарява без остатък.  Electric Slow може да се използва при повечето метали, синтетични материали, каучук и  закалени метали, електрически компоненти. Относително тегло (20°C) : 0.79 Пламна температура : >62°C pH : 7

За по­подробна информация относно безопасността и здравето, моля консултирайте  се с Информационния лист за безопасност и / или етикета на продукта.


Подробностите за нашите продукти са дадени напълно безплатно на предприятието. Тъй като приложението  им е извън нашия контрол не можем да поемем никаква отговорност за резултатите.

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Maintenance/ELECTRIC%20SLOW  

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Maintenance/ELECTRIC%20SLOW.doc

Advertisement