Page 1

ALKALINE (POT) Мощно не разяждащо алкално почистващо средство * Премахва растителни и животински масла, мастни киселини и греси, независимо дали са  или не са втвърдени или карбонизирани. * Приложим при ниски температури. * Работи ефективно. Приложение Alkaline (POT) съдържа освен нейоногенни повърхностно активни компоненти и алкални  соли, а дори и ефективни разтворители. Това прави продуктите лесно приложими при по­ ниски температури (20­60ОC) с помощта на някаква циркулация. Alkaline (POT) е подходящ  за премахване на растителни и животински масла и греси, независимо дали са или не са  втвърдени или карбонизирани.  Alkaline (POT) не е подходящ за използване върху цинкови  силикатни покрития и повечето бои / лакове.  Разтворен във вода до най­много 10% и при  температура   най­много   60ОС   продукта   може   да   се   използва   върху   епоксидни   покрития.  Подходящ   за   използване   върху   най­често   срещаните   метали   с   изключение   на   цинк,  алуминий, калай и галванизирани материали. Указания за употреба Предварително измиване Преди   почистване   с   Alkaline   (POT),   препоръчително   е   да   се   измие   с   топла   вода   с  температура около 80ОC. В случай на изсъхнали и полу­изсъхнали масла, предварителното  измиване трябва да се направи със студена вода. Почистване, чрез потапяне в препарата


За леки   маслени   замърсявания   Alkaline   (POT)   може   да   се   разрежда   до   10%   разтвор.  Загрейте   течност   с   нагревателна   намотка   или   чрез   инжектиране   на   пара   до   20­60ОC.  Поставете обектите за почистване във ваната и ги оставете няколко часа в нея. След това  изчеткайте обектите, като ги обливате със силна струя вода. В случай на силно замърсени  предмети,   Alkaline   (POT)   се   прилага   неразреден   във   вани   за   потапяне,   например   за  премахване   на   стари   слоеве   боя   и   за   почистване   на   омазнени   филтри,   оборудване   за  пържене, фурни за печене т.н.

Пулверизиране В зависимост   от   степента   и   вида   на   замърсяване,   Alkaline   (POT)   трябва   да   се   използва  неразреден   или   разреден   при   температура   от   20­60ОС.  Оставете   продукт   да   работи   в  продължение на 20 до 60 минути и след това измийте чрез пръскане с мощна водоструйна  машина. Топлата вода е за предпочитане.  Рециркулация При този метод, почистващите химикали  са равни на 1% от капацитета на танка, който  трябва да бъде почистен.

Свойства Светло Кафява течност Много алкален, съдържа калиев хидроокис. Пригоден за използване  върху повечето метали, но не трябва да се използва върху калай, алуминий, цинк силикатни  покрития. Относително тегло (20oC) Точка на възпламеняване (PMCC) pH (в 1% разтвор)

: 1.04 : няма : 12.5

Съдържа приблизително 7% калиев хидроксид.

За по­подробна информация относно безопасността и здравето, моля консултирайте  се с Информационния лист за безопасност и / или етикета на продукта.


Подробностите за нашите продукти са дадени напълно безплатно на предприятието. Тъй като приложението  им е извън нашия контрол не можем да поемем никаква отговорност за резултатите.

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Tank%20Cleaning/ALKALINE%20(POT)  

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Tank%20Cleaning/ALKALINE%20(POT).doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you