Page 1

AIR COOLER CLEANER За ръчно и "експлоатационно" почистване на въздухо­охладители на Дизелови  Двигатели. * * * * *

Ефективно премахване на всички замърсители. Анти корозионни свойства. Няма въздействие върху смазочния филм по цилиндрите Напълно горим в цилиндъра. Налични системи за дозиране.

Приложение: Почистване, чрез потапяне в препарата В зависимост от дизайна, охладителя се промива с AIR COOLER CLEANER, като се  потапя във вана пълна с продукта. Продуктът трябва да се нагрее до прибл. 50 ° C с да се  разбърка, чрез подаване на въздух през маркуч. След 2 часа, източете и изплакнете добре  с вода, после изсушете със сгъстен въздух. Циркулационен метод В някой охладители циркулацията на препарата може да се извърши "на място". В този  случай, за постоянно се монтират помпа и тръбна система или се изграждат връзки за  свързване на временна верига. Системата трябва да бъде напълнена с AIR COOLER  CLEANER за извършване на циркулация на препарата в продължение на 2 ­ 4 часа при  температура до 50°C. След почистване на охладителя трябва да се промие добре с прясна вода и да се изсуши  със сгъстен въздух. Забележка: Двата метода за почистване се използват при затопляне до 50 ° С и времето за  почистване може да бъде намалено или увеличено е зависимост от температурата  и степента на отлаганията. Пряко впръскване


AIR COOLER CLEANER има одобрението на мнозинството от големите производители  за употреба, както в собствено проектираните от тях системи за "експлоатационно"  почистване, така в други признати системи, предоставени от доставчиците. Системи за впръскване StarMarine предлага набор от новоразработени лесни за работа системи с ръчно действие. Указания за употреба Независимо от типа на използваната "експлоатационна" система за почистване, AIR  COOLER CLEANER трябва да се дозира в съотношение 2 части вода, добавени към 1  част продукт (в този ред) и добре смесени за незабавна употреба. Ако емулсията бъде оставена в продължение на 5 минути, състава й ще се промени и  ефикасността й намалява. Най­важното е, че 5 ­ 10 минути след прилагане на разтвора, се  извършва повторно впръскване с прясна вода, използвайки двойния обем на първия  разтвор за да се изплакнат химическите остатъци, който се съдържат в "разтворените"  замърсители. Ако не успеете да направите така, това ще направи охладителя "лепкав",  което ще доведе до много бързото му замърсяване. Турбо вентилатори Водното измиване на въздушната страна на турбо вентилаторите е било прието като  практика в продължение на много години. Повечето производители предоставят дюзи и  съдове за дозиране, за да инжектирате водата в спиралната турбинна камера след  филтрите на входа. Тези системи могат да бъдат използвани с разтвор на AIR COOLER  CLEANER в същото съотношение от 2 части вода смесени с 1 част от продукта и  дозирани чрез системата за водно измиване. Забележка: Когато почиствате турбо вентилаторите "при експлоатация" следвайте  инструкциите на производителя на оборудването по отношение на натоварването  на двигателя и / или оборотите на вентилатора по време на процедурата. Както и при нормалното измиване с вода, не се опитвайте да чистите много  насловен турбо вентилатор, тъй като в резултат на отстраняването на отлаганията  може да доведе до дисбаланс на ротора.  Принципът е превантивно чистене, а не лекуване на вече създали се проблеми. Системи за впръскване StarMarine може да даде съвети за изменения по съществуващото оборудване или  комплекти за модернизация. За повече информация, моля прочетете информационния  лист за това оборудване.

Свойства


Течност със светло жълт неутрален цвят , които емулгира с водата и е безопасен при  контакт с всички метали. Относително Tегло (20°C) Точка на възпламеняване PMCC

: 0.91 : >62°C

За по­подробна информация относно безопасността и здравето, моля  консултирайте се с Информационния лист за безопасност и / или етикета на  продукта.

Подробностите за нашите продукти са дадени напълно безплатно на предприятието. Тъй като приложението им  е извън нашия контрол не можем да поемем никаква отговорност за резултатите.

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Maintenance/AIR%20COOLER%20CLEANER  

http://www.trans-marservices.com/bg/info/Product%20Data%20Sheets/Maintenance/AIR%20COOLER%20CLEANER.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you