Page 1

TLex output

belt 1 (noun) a band of flexible material, as leather or cord, for encircling the waist pasek: The belt she was

wearing was white. Jej pasek był koloru białego. castle 1 (noun) a fortified, usually walled residence, as of a prince or noble in feudal times zamek: King's

castle. Zamek królewski. doughnut 1 (noun) a small cake of dough fried in deep fat pączek: Doughnuts are delicious. Pączki są

pyszne. dragon 1 (noun) a legendary, serpentine or reptilian creature smok: According to legend, a dragon lived in

this cave. Według legendy w tej jaskini mieszkał smok. ground 1 (noun) earth or soil ziemia: Flowers won't grow in this ground. Kwiaty nie będą rosnąc w tej

ziemi. key (noun) 1 a small metal instrument specially cut to fit into a lock klucz: This key unlocks the door. Ten

klucz otwiera drzwi. mouse 1 (noun) a computer device mysz: I need a new computer mouse. Potrzebuję nowej myszy do komputera.; 2 (noun) small rodent mysz: Mousetrap. Pułapka na myszy. pen 1 (noun) any of various instruments for writing or drawing pióro: Pen is a very comfortable tool to write with. Pióro jest wygodnym narzędziem do pisania. ; 2 (noun) a small enclosure for domestic animals. zagroda: We have a pen of twenty sheep. W naszej zagrodzie jest dwadzieścia owiec. rocket 1 (noun) a vehicle propelled by a rocket engine rakieta: Space rocket. Rakieta kosmiczna. steam 1 (noun) water in the form of gas or vapor para: After warming up, water turns into steam. Po

podgrzaniu woda zamienia się w parę.

Angielsko polski słownik, translatorka777 mLingua  

Słownik angielsko-polski wykonany przy pomocy narzędzia TLex Professional. Słowa losowe, aczkolwiek polskie odpowiedniki sa wieloznaczne....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you