Page 1

REGIO IN BEELD Helmond-De Peel Zuidoost-Brabant

LANCERING REGIO IN BEELD UWV - van Abbe museum 29 oktober ‘19


Het probleem is niet om nieuwe ideeen te krijgen, de uitdaging is de oude los te laten ~Dee Hock~

..............................................................


...................................


“We zijn druk bezig om meer inzicht te krijgen in ons bestand van werkzoekenden. Om mensen aan het werk te helpen, moet je soms wat meer weten dan opleidingen en beperkingen. Dus kijken we samen met UWV en andere partners, bijvoorbeeld in het project Passport4Work, naar zogenaamde ‘soft skills’, talenten en ambities van werkzoekenden. En gaan we samen aan de slag om ze, stap voor stap, op weg naar werk te helpen. Want uiteindelijk wil iedereen voor zichzelf kunnen zorgen en een boterham verdienen met een passende baan. Maar zonder hulp of bijscholing is dat tegenwoordig steeds moeilijker.”

Erik de Vries, wethouder Sociale Zaken in Helmond en bestuursvoorzitter werkbedrijf Senzer: “Zo veel mogelijk mensen aan een baan helpen, daar staan UWV en Senzer gezamenlijk voor aan de lat. In de huidige arbeidsmarkt is dat lastig. Aan de ene kant zijn er veel vacatures en tekorten aan mensen met de juiste kwalificaties. Aan de andere kant zien we nog steeds mensen aan de kant staan, in veel gevallen al heel lang. Voor allebei zijn creatieve oplossingen nodig. Innovaties om het beschikbare werk met minder mensen te kunnen doen. Zeker nu de verwachting is dat in een aantal sectoren de tekorten zullen blijven. Aan de andere kant van het spectrum moet er nog meer aandacht komen voor mensen met een beperking. Om hen de gelegenheid te geven om écht mee te doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Dat is immers waar het in de Participatiewet allemaal om draait: iedereen kan en mag naar vermogen meedoen. Dat we elkaar daarbij nodig hebben staat buiten kijf. Ik vind het dan ook heel belangrijk dat we elkaar blijven opzoeken, dat we blijven samenwerken op zoek naar de beste oplossing voor elke individuele inwoner van onze regio.”

.....................................................

Yasin Torunoglu, wethouder wonen, wijken, werk en ruimtelijke ordening in Eindhoven:

INLEIDING Terwijl we bezig zijn om de huidige krapte het hoofd te bieden, dient een nieuwe uitdaging zich alweer aan. Uit diverse signalen in 2019 blijkt dat we langzaam maar zeker rekening moeten gaan houden met een economische tegenwind in de komende jaren. Het zal een extra uitdaging vormen, om wanneer de economische hoogtijdagen voorbij zijn, mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie aan het werk te krijgen en te houden.

Toch zal het tekort aan personeel niet meteen afnemen, en in diverse sectoren verdwijnt het tekort aan geschikt personeel wellicht helemaal niet meer. Innovatie is onontbeerlijk om met de (weinige) beschikbare mensen de economie draaiende te houden. En tegelijk vraagt die innovatie ook andere competenties van het personeel dat er wel is.

Samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid is meer dan ooit van belang. Gelukkig is deze samenwerking in onze arbeidsmarktregio prima voor elkaar. Daarmee heb ik er vertrouwen in dat we niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen tot goede oplossingen kunnen komen voor de uitdagingen waar we samen voor staan.

Nicole Kievits, Regiomanager UWV Zuidoost-Brabant/Helmond-De Peel


HOE DAN ? AMBITIES & MISSIES VAN DEZE BIJEENKOMST Om te zorgen voor maximale draagkracht onder de betrokken initiatieven, is gekozen voor een interactieve lancering van Regio in Beeld. Als deelnemer hebben wij u bij aanvang gevraagd wat u komt halen en wat u komt brengen. Het is heel waardevol voor ons als UWV te zien dat u ook graag o.a. uw netwerk en kennis komt brengen. Daar zijn wij blij mee! Waar we ook blij over zijn is dat we allemaal zoeken naar meer creativiteit om de juiste matches te maken, verbindingen en zeker het wiel niet nog een keer te moeten uitvinden. Het gaf ons het gevoel dat we het vooral SAMEN moeten gaan doen. In de korte evaluatie zien we terug dat we allen terug kijken op een zinvolle en verrassende middag, waarin waardevolle contacten zijn gelegd en inzicht is gekregen in de actuele arbeidsontwikkeling en aansprekende praktijkvoorbeel-den. IdeeÍn over en vervolgstap? Neem dan contact op met de collega’s van UWV . t : 040-700 40 38 m: wspzob@uwv.nl

..................................


WAT KOM JE VANDAAG BRENGEN? • • • • • • • • • • • • • •

Perspectief op inclusiviteit Netwerk + kennis arbeidsmarkt De kracht van verbinding Netwerk / voorbeelden / verbinding Verbinden / netwerken / delen van info Ervaring van de TUe Goede zin! Kennis over inclusieve technologie Kennis & goede zin! Netwerk+ kennis en verbinden Netwerk en verbinden [+ ideeën] Een exoskelet ICT omscholingsprogramma hoger opgeleiden Make It Work – Fontys www.it-omscholing.nl

WAT KOM JE VANDAAG HALEN? • • • • • • • • • • •

Informatie over lokale arbeidsmarkt Input om samen de uitdaigngen op de arbeidsmarkt aan te gaan Optimale verbinding tussen de werkgevers en werkzoekenden Inspirerende voorbeelden / nieuwe verbindingen Huidige situatie van de arbeidsmarkt Ervaring van anderen Slimme oplossingen Informatie over de arbeidsmarkt Ervaringen sociaal ondernemen + info arbeidsmarkt Informatie over de arbeidsmarkt + netwerk Samen gevoel om problemen aan te pakken


LANCERING REGIO IN BEELD Helmond - De Peel Zuidoost - Brabant


Regio in beeld 2019 Toename aantal banen Helmond-De Peel profiteert van de economische groei. Het aantal banen groeit in de meeste sectoren. Groeisectoren als bouwnijverheid en uitzendbureaus zijn in Helmond-De Peel goed vertegenwoordigd.

Regio in beeld 2019

Helmond-De Peel Banen

+1,8%

Vacatures

2018

Prognose

2019 105.500

1e helft

7.400

2019

1e helft

7.700

Ook de komende jaren tekorten in sectoren Techniek

ICT

Zorg

Onderwijs

Moeilijk vervulbare vacatures

De huidige krapte biedt kansen voor werkzoekenden. Het is belangrijk om die nu te verzilveren, zodat zoveel mogelijk mensen duurzaam werk vinden.

Prognose

2020 +5.100

2018 316.600

Vacatures +11%

2018

Prognose

2019 232.800

1e helft

2019

1e helft

23.900 26.400

Kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen. In Zuidoost-Brabant blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Techniek

ICT

Zorg

Onderwijs

Moeilijk vervulbare vacatures

Vrachtwagenchauffeur

(Gespecialiseerd) verpleegkundige

Duurzame aansluiting Kansen nu verzilveren

Zuidoost-Brabant profiteert van de economische groei. Het aantal banen groeit in de meeste sectoren. Groeisectoren als ICT, specialistische zakelijke diensten en industrie zijn in Zuidoost-Brabant goed vertegenwoordigd.

+2,3%

Ook de komende jaren tekorten in sectoren

Kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen. In Helmond-De Peel blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

De kans op werk verschilt per regio en van beroep tot beroep. Dat heeft te maken met het aantal vacatures, maar ook met het aantal mensen dat op zoek is naar dezelfde soort baan.

Banen

+5%

Prognose

2020 +1.300

2018 103.600

Toename aantal banen

Zuidoost-Brabant

Automonteur

De kans op werk verschilt per regio en van beroep tot beroep. Dat heeft te maken met het aantal vacatures, maar ook met het aantal mensen dat op zoek is naar dezelfde soort baan.

Monteur industriĂŤle machines en installaties

Data scientist / architect ICT

Duurzame aansluiting Contract

Een leven lang leren

Kansen nu verzilveren

Door veranderende taken en competenties is een leven lang leren en ontwikkelen een noodzaak voor werkzoekenden en werkenden. Ook werkgevers hebben hier baat bij.

De huidige krapte biedt kansen voor werkzoekenden. Het is belangrijk om die nu te verzilveren, zodat zoveel mogelijk mensen duurzaam werk vinden.

Contract

Een leven lang leren Door veranderende taken en competenties is een leven lang leren en ontwikkelen een noodzaak voor werkzoekenden en werkenden. Ook werkgevers hebben hier baat bij.

(Gespecialiseerd) verpleegkundige


PRESENTATIE REGIO IN BEELD

WAT VOND JIJ ERVAN? Wat waren je eerste gedachten over deze uitnodiging vooraf? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ideeën uitwisselen m.b.t. werkzoekende Vooral benieuwd naar informatie over de arbeidsmarkt (ontwikkeling) Was benieuwd wat er ter sprake zou komen en of er netwerkgelegenheden zijn Interessant, ben benieuwd, altijd zinvol daarbij te zijn Interessant, nieuwsgierig, mooi initiatief Interessant onderwerkp Hopelijk hoor ik een passende oplossing voor ons probleem! Verwacht was dat het voornamelijk info was Meer beeld van de regio inzake arbeidsmarkt Interessant om in dialoog mee te worden genomen Benieuwd naar nieuwe kansen en ‘best practices’ Leuk inspirerend, leuk om iedereen te zien! Interessant onderwerp ”Regio in Beeld” - Interessant meer over weten Goede informatie, duidelijke voorbeelden Waar staan we nu, waar gaan we naartoe Interessant om van het UWV de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te vernemen en innovaties met elkaar te delen Hoop dat ik antwoorden krijg Interessant en hard nodig Informatie en duidelijkheid krijgen Nuttig en inspirerend - Goed initiatief Interessant, arbeidsmarktinformatie Fijn, nu kan ik meepraten en participeren Een opsomming van wetenswaardigheden over arbeidsmarktontwikkelingen Nieuwsgierig naar de cijfers interessant om te zien wie er aanwezig zullen zijn Interessante uitnodiging, benieuwd Ontmoeting & Inspiratie Beeld van de regio krijgen

Wie mogen we niet vergeten de volgende keer? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Welke stap ga je na vandaag als eerste zetten? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kijken voor samenwerking met andere werkgevers Onder andere vacatures anders aanpakken Contact leggen met stichting werken voor elkaar Contact Fontys en Summa Connecties leggen/ punten meenemen in intern overleg Mijn collega’s informeren over deze bijeenkomst (take aways) Contact leggen met Sil de Graaf Meer de samenwerking zoeken met wg-servicepunt, ergon en summa Samenwerken op zorg Vooral focussen op arbeidsmarkt regio We zijn al goed bezig maar zeker meer samenwerking opzoeken Bekendheid ingangen Gemeente/Ergon/UWV on de aandacht brengen De brochure en de info daarin delen met mijn collega’s en teams. Nadenken over slimme tips. Actie erop in gaan Contact zoeken! Ik heb veel stappen opgeschreven 50+, vacature café bijv. Contact zoeken In contact met deelnemers over het name opleiden en het overtuigen van bedrijven om continue te gaan opleiden Op de planning voor 2021 [ 2x] Nu nog niet van toepassing Veel herkenning. Goed netwerk Contact UWV/Senzer regio Helmond de Peel Nalezen rapport en nadenken waar we als vermogensfonds iets kunnen betekenen Contacten opvolgen Een aantal netwerk partners linken en afspraken mee maken Product job coaching Lunetzorg meer naar buiten brengen Netwerkcafé Eindhoven benaderen Moeten wij jobcoaches hier zitten?

Meer werkzoekende betrekken Geluid iets beter regelen De commerciële bedrijven belichten, hoor veel non-profit Wellicht grotere Regio! Meerdere wethouders aanwezig Het onderwijs De wethouders enthousiasmeren , was er maar 1! ? Praktijk voorbeelden werkzoekenden Goede afwisseling in programma Tips: aandacht voor geluid Nodig de juiste contactpersonen uit om dit/deze uitleg te onvangen Vwb de werkgevers, de juiste contact personen (mt) Wellicht prominentere plek voor werkgever/ meer succes verhlaen of in kaart brengen waar uitdagingen zitten. Graag nog meer arbeidsmarkt informatie + meer tips + werkzoekende alle leeftijden Meer inzicht in de arbeidsmarkt. Minder discussie n.a.v. stellingen Meer voorbeelden. Duidelijke over de cijfers Omdenken. Meer delen Doelgroep burgerinitiatieven P.ubachs@eron.nu Wellicht meerwaarde WSP nog meer belichten Manager dagbesteding/werk Lunetzorg

Hoe zou je het resultaat van vandaag vertellen aan je collega’s, partner of vrienden? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Succesvol Interessante informatie, wel wat input voor nieuwe ideeën Heel enthousiast! En wat we bieden sluit mooi aan op de markt Ik heb nieuwe samenwerkingen ontdekt, mooie innovaties Positief, interessant Wel wat kleine ideeën opgedaan Positief Er kan meer dan waar we aan denken Best practices en mogelijke samenwerkingspartners bespreken Zeker, ga ik doen Delen in ’n overleg en hen informeren over de ontwikkelingen in de markt Enthousiast, vol nieuwe ideeën, nog creatiever samenwerken Ga ik over nadenken Meenemen in ontwikkeling en bekijken welke mogelijkheden er zijn in de toekomst voor onze organisatie Super! Inspirerend Goed om ervaringen te delen Ja, erg beleidsmatig meer voor volgend jaar voor ons bedrijf Beleidsmatig. Vooral gericht op participatie Voor het bedrijf waar ik nu werk onderwerpen nog niet belangrijk. Kijk ook is naar wat jongere bedrijven en laat die hun verhaal doen Veel herkenning. Goed netwerk Ik denk dat er al veel gebeurt, hoe kunnen we dat meer op elkaar laten aanmaken, dat blijft de vraag Positieve bijeenkomst Enthousiast! Gematigd positief wat de krapte. De forse groei (economisch/vacature etc) neemt af, maar het blijft groei…we zijn er nog niet Positief, nog meer de verbinding op zoeken


Contactgegevens Werkgeversservicepunt t : 040-700 40 38 m: wspzob@uwv.nl

ENKELE BOODSCHAPPEN UIT DE RAPPORTEN: • • • • •

De vaart is uit de economie, maar de arbeidsmarkt blijft kansrijk. De krapte op de arbeidsmarkt blijft voorlopig aanhouden. Er ontstaat door een stijging van de instroom in de WW wat meer speling (in het aanbod) voor werkgevers. Het aantal banen neemt toe in 2020, maar de groei wordt minder. In Zuidoost-Brabant komen er in 2020 5.100 banen van werknemers bij, in Helmond-De Peel zijn dat er 1.300. De arbeidsmarkt heeft een dubbel gezicht. Veel moeilijk vervulbare vacatures aan de ene kant en toch nog veel werkzoekenden die moeilijk(er) een baan kunnen vinden aan de andere kant.

| PRODUCTIE BEELDBOEK TRENDS & EVENTS CONSULTANCY | WWW. TRANSLAB.NL | FOTOGRAFIE FREEKJE GROENEMANS FOTOGRAFIE |

Profile for Translab Collectief met Impact

Beeldboek Lancering Regio in Beeld 2019  

Beeldboek Lancering Regio in Beeld 2019