Transfer 1, jaargang 19

Page 21

De summerschool van de Universiteit Utrecht viert

sussen fors (zie ook het juni/julinummer 2010 van Transfer). Nederland speelt internationaal zeker dit jaar zijn 25-jarig jubileum. Studenten komen van geen marginale rol. Zo is de summerschool van de Universiteit Utrecht (UU), die dit jaar 25 jaar heinde en verre naar de grootste zomerschool van bestaat, de grootste van Europa. Dit jaar zijn er 137 cursussen, voor in totaal 2.000 studenten. Populaire Europa, die piepklein begon. ‘Ik wil hier zo veel mogelijk cursussen (meer dan veertig deelnemers) zijn er op tal van gebieden: European Cultures and Identities, leren en die kennis straks in mijn land delen.’ Theoretical Physics, Applied Multivariate Analysis, European Politics and Economy. Maar liefst 75 verschillende nationaliteiten komen op de lessen af. Gefascineerd kijken de studenten – sommige met een Vooral Duitsers (12 procent), Amerikanen, Chinezen blauw EU-petje op – naar de docent. Hij heeft net (beide 11 procent) en Italianen (10 procent) zijn goed uitgelegd dat het enthousiasme voor de euro in de EU vertegenwoordigd. steeds verder afneemt. Een enkeling knikt, vooral de Zo groot is de summerschool van de UU niet altijd Aziatische studenten maken er een aantekening van. geweest. Directeur Jeroen Torenbeek, die destijds Op het whiteboard staat in grote letters GREECE, het net bij het Bureau Buitenland werkte, herinnert zich zwarte schaap van de financiële crisis. Als het college, nog hoe het in 1986 begon. “In het kader van een onderdeel van de zomercursus European Cultures and samenwerking met de universiteit van Bologna ging Identities, voorbij is, zijn de meeste een groep Nederlandse studenten studenten snel vertrokken. “Wie in de zomer naar Italië”, vertelt hij. “Tot mijn verbazing stegen gaat er mee een terrasje pakken?”, “Wij kregen de vraag of we ook vraagt een Amerikaan. Hij krijgt iets in Nederland konden organiwe in één jaar van 300 direct een groepje achter zich aan seren voor twintig Italianen. Zo richting de Oude Gracht. ontstond de eerste summerschool, naar 750 studenten, het Het is de combinatie van leren inclusief huisvesting en cursussen en vakantie vieren die de meeste Nederlandse taal en cultuur. Een jaar daarop naar 1.000” studenten zo aanspreekt in het succes was het niet. Het werd één volgen van een summerschoolgrote feestpartij.” cursus. “Net leerde ik over de Het jaar daarop moest iets worden financiële crisis in Europa, straks ga ik voetballen met bedacht worden voor een groep studenten uit een Chileense klasgenoot”, zegt Aaditya Suresh (19). Florida. “Door de voor hen ongunstige wisselDe Indiër kan gratis deelnemen aan de zomercursus koers van de dollar kwamen er dat jaar minder omdat zijn universiteit, in Hongkong, een uitwisseAmerikaanse uitwisselingsstudenten hierheen”, lingsverdrag heeft met Utrecht. “Ik wilde meemaken weet Torenbeek nog. “Terwijl onze studenten nog hoe het is om in Europa te studeren”, vertelt Suresh. wel naar de Verenigde Staten gingen. ‘How do you “Ik zocht een liberaal land met lossere normen en solve that?’, vroeg men mij in Florida. Toen riep ik: waarden, waar meer wordt gediscussieerd tijdens ‘Met een summerschool.’ Er kwamen ongeveer dertig college.” studenten.” Maar Suresh komt niet alleen om te sturen. “Ik volg Briljant plan meestal college van 10 tot 3 uur. Dan is er nog huisVervolgens nam de vraag naar summerschoolwerk, maar ik hou toch redelijk wat vrije tijd over.” cursussen bij verschillende faculteiten toe. “Omdat Hij heeft vanuit Utrecht in de weekends zelfs al we weinig mensen tot onze beschikking hadden, reisjes gemaakt naar België en Frankrijk. vroegen we de faculteiten zelf de cursussen te orgaFeestpartij niseren. Ik wou dat ik het zo bedacht had, want het is Vooral in Angelsaksische landen is summerschool een briljant plan. Maar het was uit noodzaak geboren. al jaren een beproefd recept. Maar ook in Nederland De cursussen zijn de winkeltjes van de faculteiten. groeit het aanbod van en de vraag naar zomercurDe inkomsten gaan naar hen. Zij regelen docenten,

transfer | september 2011 | 21