Page 1

Sprzedawca: Eliza Szulc Ul. Słoneczna 13 00-013 Warszawa

Miejsce: Warszawa Data wystawienia: 13/02/2013 Data sprzedaży: 13/02/2013

Nabywca: mLingua Sp. Zo.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

FAKTURA VAT 13/02/2013 oryginał / kopia

l.p. 1

2

3

Nazwa

j.m.

Ilość 41,74

Cena netto 24,53

Wartość netto 1023,88

Tłumaczenie pisemne POLNIEM, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Tłumaczenie pisemne POLNIEM, Dziennik Urządowy Tłumaczenie pisemne POLNIEM, OBWE

1800

1800

470,816

24,53

1800

4,61

24,53

VAT 23%

Wartość VAT 235,49

Wartość brutto 1259,37

11549,11

23%

2656,29

14205,40

113,08

23%

26,00

139,08

Razem netto: 12686,07 Wartość VAT: 2917,78 Wartość brutto: 15603,85

Do zapłaty: 15603,85 przelewem bankowym, płatność 14dni od dnia wystawienia faktury Słownie: piętnaście tysięcy sześćset trzy złote i osiemdziesiąt pięć groszy

Wystawił:

Odebrał:


Sprzedawca: Eliza Szulc Ul. Słoneczna 13 00-013 Warszawa

Miejsce: Warszawa Data wystawienia: 13/02/2013 Data sprzedaży: 13/02/2013

Nabywca: mLingua Sp. Zo.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

RACHUNEK NR 13/02/2013 Do umowy o dzieło z dn. 13/02/2013 oryginał / kopia

Wykonana praca: tłumaczenie pisemne trzech plików [POL-NIEM] 1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (PDF) 2. Dziennik ustaw (DOC) 3. OBWE (PPT) Uwagi: 1. Stawka za słowo: 0,025€ 2. Liczba słów ogółem: 121850 Rozliczenie: 1. Kwota brutto: 3046,25€ 2. Koszty uzyskania przychodu (50%): 1523,12€ 3. Dochód: 1523,12€ 4. Podatek VAT (18%): 274,16€ Do wypłaty: 2772,09 przelewem bankowym, płatność 14dni od dnia wystawienia faktury Słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa euro i dziewięć eurocentów

Wystawił:

Odebrał:


Sprzedawca: Eliza Szulc Ul. Słoneczna 13 00-013 Warszawa

Miejsce: Warszawa Data wystawienia: 13/02/2013 Data sprzedaży: 13/02/2013

Nabywca: mLingua Sp. Zo.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

RACHUNEK NR 13/02/2013 oryginał / kopia

l.p.

Nazwa

j.m.

Ilość

Cena netto

Wartość

1

Tłumaczenie pisemne POL-NIEM, Dziennik Urzędowy

1125 znaków

66,79

45,03

3007,55

2

Tłumaczenie pisemne POL-NIEM, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Tłumaczenie pisemne POL-NIEM, OBWE

1125 znaków

753,30

45,03

33921,09

1125 znaków

7,38

45,03

332,32

3

Do zapłaty: 37260,96 przelewem bankowym, płatność 14 dni od dnia wystawienia faktury Słownie: trzydziści siedem tysięcy dwieście sześciesiąt złotych i dziewiedziesiąt sześć groszy

Wystawił:

Odebrał:

nauka wystawiania rachunków  

Oto trzy rachunki. Problemen w zasadzie był tylko program do zliczania słów i znaków. Ciekawe i przydatne zadanie.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you