a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Trang N. Tran

About Me 2018

GRAPHIC DESIGN Welcome

Porfolio

1

Trang Tran


About Me

Trang Tran

TRANG N. TRAN

Trang Tran

2


About Me

TIME STUDIO Planning & Design

Trang N. Tran Graphic Design

"Simplicity, wit and good typography"

I have the creative flair, originality and strong visual sense needed to satisfy the requirements of the most demanding of clients. On a personal level I'm eager to take in new challenges in order to progerss my career even futher. 7 Jul 1995 ( 077 ) - 3130 118 trangn.htr@gmail.com Ho Chi Minh City

3

. Liasing between customers and photographers . Managing the working process and the studio's fanpage . Being part of the brainstorming team . Scheduling photographing sessions . Designing promotion banners and posters

J.U.S.T.

FREELANCER

Graphic Design

Design & Photography

. Responsible for working with a team of in house designers and illustratiors to develop creative materials from concept to final artwork. . Repairing and successfully pitching designs both internally and externally to clients. . Working across of digital and print project . Designing graphics to a client's precise requirements and brief . Creating and maintaing graphics for company fanpage . Preparing files to print and then sending them to the printers

. Building brand identify for coffee shop and spa . Taking products pictures for adverts . Contribution of designs and illustrations to projects.

Trang Tran


About Me

CREATIVE FIELDS Branding Editorial Design Illustration Packaging Typography Photography

KEY SKILLS . Can maintain effectiveness and focus in a fast moving and changing environment. . Proficient in Adobe Creative Suite, advanced in Illustrator, Photoshop & InDesign . Meticulous attention to detail. . In-depth knowledge of typography and colourmatching. . Having strong sense in art

PROGRAM SKILLS

PERSONAL SKILLS

INTEREST Photography Minimalist Old shoes Oil painting Pattern Mind-map

Trang Tran

. Attention to detail . Flexible thinking . High energy levels . Multitasking . Team-working

EDUCATION Graphic Design - Van Lang University

Pr Ae

40%

40%

Ai

60%

Ps

60%

Id

80%

40%

4


About Me

5

Trang Tran


Layout

Design DESIGN

Trang Tran

6


Layout

Research DIN font Typography

7

Trang Tran


Layout

COFFEE PRESENTATION Thiết kế được làm để thuyết trình về vùng trồng cafe, ý tưởng được làm thành một định dạng website để có thể bắt mắt hơn với người xem cũng như ấn tượng hơn về hình ảnh thị giác. Đầy đủ hình ảnh và thông tin, được sử dụng trong phần thi Barista Championship của Starbucks Vietnam Coffee Infomation Print Coffee Presentation

Trang Tran

8


Layout

Web Display Coffee Presentation

9

Coffee Infomation Web Display Coffee Presentation Trang Tran


Layout

COFFEE MAGAZINE Được nghiên cứ về các thành phần, các loại cafe, những phương pháp xử lý cũng như những cách để ứng dụng cafe vào cuộc sống hằng ngày. Layout cafe cũng là một trong những sản phẩm mà bản thân thích nhất vì nó là những bước đầu tiên để hiểu như thế nào là layout tối giản, như thế nào nên đặt để mảng hình vào. Tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng càng làm cho bản thân cảm thấy yêu thích hơn với chủ nghĩa tối giản.

Brewing Menthod Coffee Magazine Trang Tran

10


Layout

Tasting Coffee Coffee Magazine

11

Brewing Menthod Coffee Magazine

Trang Tran


Layout

Interview Starbucks's Ambassador Coffee Magazine

Trang Tran

12


Layout

Speacialty Coffee Coffee Magazine

13

Trang Tran


Layout

TYPOGRAPHY Bài nghiên cứu về font DIN, một loại font không chân và có đường nét dứt khoát rõ ràng. Font DIN cũng được ứng dụng rộng rãi và là một font đặc trưng cho thiết kế tối giản nên việc nghiên cứu font giúp ích rất nhiều trong việc ứng dụng vào layout.

DIN font Typography Research

Trang Tran

14


Layout

DIN font Typography Research

15

Trang Tran


Layout

WEBSITE

Trang Tran

16


Layout

17

Trang Tran


Design

"Minimalist graphic design is a philosophy of creating something where every element serves a purpose. It is simple, clean and beautiful. It is highly usable. These designs are easy for users to understand and engage with."

Trang Tran

18


Design

Facade Backside

Thiệp mời solf-opening của J.U.S.T. Yêu cầu thiết kế theo phong cách tối giản.

19

Trang Tran


Design

PACKAGING Đề tài về thiết kế bao bì được nhận là redesign lại một bao bì có sẵn của Viêt Nam. Vốn dĩ là một người rất thích nước ép nên cũng muốn thử sức với thương hiệu của Le fruit. Mặc dù như bản thân vẫn nhận thấy là còn những điểm không tốt nhưng vẫn cảm thấy hài lòng một ít với những gì mình đạt được.

Redesign Le-fruit packaging Trang Tran

20


Design

Redesign Le-fruit packaging

21

Trang Tran


Design

PACKAGING Bản thân chọn làm lại bao bì của Miliket cũng vô cùng ngẫu nhiên. Nhưng vì muốn mang lại một phong cách mới mẻ hơn cho mì Miliket, vì nó cũng là một phần gắng liền với tuổi thơ. Nhận diện thương hiệu mì Miliket đối với bản thân cũng muốn Miliket không chỉ là một gói mì đơn thuần mà còn là những sản phẩm cải tiến hơn về bao bì.

Trang Tran

Miliket - Shirmp Flavor

22


Design

Miliket - Chicken Flavor

23

Miliket - Veggie Flavor

Trang Tran


Design

Mockup Miliket Packaging

Trang Tran

24


Design

Mockup Miliket Packaging

25

Trang Tran


Design

POSTER

Poster Black Friday Scrapbook & Love Trang Tran

26


Design

Poster Signature Beverage in Barista Championship

27

Trang Tran


Design

MEDIA CAMPAIGN Đề tài chiến dịch truyền thông được xây dựng dựa trên việc muốn mọi tạo ra một booth để quảng cáo về cafe Việt Nam Đà Lạt, và Đà Lạt là nơi được Starbucks lựa chọn để có thể phát triển thêm về giống cafe mới. Dựa trên điều đó bản thân cũng thực sự rất tự hào về những bước tiến mới về ngành công nghiệp cafe và đó cũng là động lực để hoàn thành đề tài truyền thông.

Trang Tran

28


Design

Infomation Board

29

Infomation Board

Trang Tran


Design

Detailed

Trang Tran

Detailed

Detailed

30


Design

Overall 31

Trang Tran


Design

DRAWING Drawing Trang Tran

32


Drawing

33

Trang Tran


Drawing

Crab Line Art - Pencil Trang Tran

34


Drawing

Crab Trame

35

Crab Colored

Trang Tran


Drawing

Letter R Line Art - Pencil

Trang Tran

Fish in Bottle Line Art - Pencil

36


Drawing

Taurus Line Art - Pencil 37

Trang Tran


Drawing

Ä?. Pixel Art. Trang Tran

38


Drawing

GA. Pixel Art

39

Trang Tran


Photography

Photography PHOTOGRAPHY Trang Tran

40


Photography

Film rolls. Dec.2017 41

Trang Tran


Photography

Minh Ngoc Nov.2016 Trang Tran

42


Photography

In La Viet Coffee April.2016 43

Trang Tran


Photography

Nam Le Nov.2017

Trang Tran

44


Photography

Thao Nhi July.2017

45

Trang Tran


Photography

Food Photography for J.U.S.T 2016 Trang Tran

46


Photography

Food Photography for J.U.S.T 2016 47

Trang Tran


Photography

Food Photography 2017

Trang Tran

48


Photography Photography

Food Photography for Cashflow 2017 49

Trang Tran


Photography

Chit chat May.2018

Trang Tran

50


Photography

Daily 2018 51

Trang Tran


Photography

In Starbucks Coffee 2017 Trang Tran

52


Photography

Daily 2016 53

Trang Tran


Photography

Lost in China Town 2017 Trang Tran

54


Photography

Lost in China Town 2017 55

Trang Tran


Others

THANK YOU

Thanks

Trang Tran

56


Others

57

Trang N. Tran trangn.htr7@gmail.com (077) 3130 118 / 2018

Trang Tran

Profile for Trang Trần

Porfolio Graphic Design 2018  

Porfolio Graphic Design 2018  

Advertisement