Page 1

Transformatie Bouw Limburg Mei 2016

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

1


Inhoudsopgave 1.

Transformatie Bouw Limburg ............................................................................................................................................................................................................................................. 5

2.

Partners Transformatie Bouw Limburg............................................................................................................................................................................................................................... 6

3.

Stuurgroep .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 i.

Doelstelling van de stuurgroep .................................................................................................................................................................................................................................... 7

ii. Activiteiten van de stuurgroep..................................................................................................................................................................................................................................... 7 BIM? .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 4.

Accenten werkgroepen ....................................................................................................................................................................................................................................................... 8 BIM en Ketensamenwerking ........................................................................................................................................................................................................................................ 8 iii.

Accenten van de werkgroep BIM ............................................................................................................................................................................................................................. 8

iv.

Activiteiten rond BIM ............................................................................................................................................................................................................................................... 8

LeaRn? ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 LeaRn management ................................................................................................................................................................................................................................................... 10 i.

Accenten van de werkgroep LeaRn ............................................................................................................................................................................................................................ 10

ii. Activiteiten rond LeaRn .............................................................................................................................................................................................................................................. 10 Werf van de toekomst................................................................................................................................................................................................................................................ 18 Werf van de toekomst? .................................................................................................................................................................................................................................................... 18 i.

Accenten van werf van de toekomst ......................................................................................................................................................................................................................... 18

ii. Activiteiten rond werf van de toekomst .................................................................................................................................................................................................................... 18 HVAC 2020? ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 HVAC 2020.................................................................................................................................................................................................................................................................. 23 TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

2


i.

Accenten van de werkgroep HVAC 2020 ................................................................................................................................................................................................................... 23

ii. Activiteiten rond HVAC 2020 ..................................................................................................................................................................................................................................... 23 Proeftuinen innovatie ................................................................................................................................................................................................................................................ 26 i.

Accenten van de proeftuinen..................................................................................................................................................................................................................................... 26

Proeftuinen innovatie? ..................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ii. Activiteiten rond proeftuinen .................................................................................................................................................................................................................................... 26 Sociaal innoveren ....................................................................................................................................................................................................................................................... 27 Sociaal innoveren? ............................................................................................................................................................................................................................................................ 27 i.

Accenten..................................................................................................................................................................................................................................................................... 27

ii. Activiteiten rond sociaal innoveren ........................................................................................................................................................................................................................... 27 Life Cycle Cost............................................................................................................................................................................................................................................................. 28 Life Cycle Cost? ................................................................................................................................................................................................................................................................. 28 i.

Accenten van de werkgroep ...................................................................................................................................................................................................................................... 28

ii. Activiteiten rond Life Cycle Cost ................................................................................................................................................................................................................................ 28 Universal Design ......................................................................................................................................................................................................................................................... 30 i.

Accenten van de werkgroep ...................................................................................................................................................................................................................................... 30

Universal Design? .............................................................................................................................................................................................................................................................. 30 ii. Activiteiten rond Universal Design ............................................................................................................................................................................................................................. 30 Bootcamp ................................................................................................................................................................................................................................................................... 31 Construction Academy .......................................................................................................................................................................................................................................... 32 Bouw Breekt Uit...................................................................................................................................................................................................................................................... 33 Innovatieacademie ‘Een innovatieve toekomst voor de bouwsector’ .................................................................................................................................................................. 34 TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

3


Laat het licht ‌ binnen in je bedrijf en ontdek nieuwe activiteiten ...................................................................................................................................................................... 37 5.

Transformatie Bouw in cijfers ........................................................................................................................................................................................................................................... 38 Projectspecifieke indicatoren Transformatie Bouw Limburg .................................................................................................................................................................................... 38 Opvolgingsindicatoren ............................................................................................................................................................................................................................................... 39 Klantentevredenheid Transformatie Bouw Limburg ................................................................................................................................................................................................. 40 i.

Evaluatie activiteiten .................................................................................................................................................................................................................................................. 40

ii. KlantentevredenheidsenquĂŞte .................................................................................................................................................................................................................................. 40 6.

Communicatie door en over Transformatie Bouw Limburg ............................................................................................................................................................................................... 41

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

4


1. Transformatie Bouw Limburg De snelle evolutie in de technieken, de internationale concurrentie en de veranderende woonnoden vergen een innovatieve transformatie van de bouwbedrijven. Via gerichte acties dient de bouwsector – als een van de belangrijkste tewerkstellingssectoren – versterkt te worden. Confederatie Bouw Limburg heeft daarvoor het toekomstproject Transformatie Bouw Limburg gelanceerd. Vanuit de sector zelf zijn een tiental thema’s naar voor geschoven om de sector slimmer te doen laten samenwerken, met minder faalkosten en een betere kwaliteit. De bedrijven worden voorbereid op nieuwe ontwikkelingen die zich aandienen. Dit uniek traject geeft de nodige impulsen voor de bedrijven om concreet aan de slag te gaan met deze uitdagingen. Transformatie Bouw Limburg past binnen de doelstellingen van het Strategisch Actieplan Limburg (SALK). De uitbouw van een sterke bouw-milieu-energiecluster past binnen de pijlers waarrond het SALK² is opgebouwd: jobs en opleiding, infrastructuur, bedrijfsfinanciering en innovatie.

TRANSFORMEREN TOT EEN STERKE (EFFICIËNT), TOEKOMSTGERICHTE (INNOVATIE) EN DUURZAME BOUW, MILIEU EN ENERGIESECTOR Confederatie Bouw Limburg tilt - in nauwe samenwerking met het Innovatiecentrum Limburg, de innovatie in de bouwsector op een hoger niveau en creëert impulsen voor de Limburgse bouwbedrijven. Transformatie Bouw Limburg legt de focus op cruciale hefbomen voor de toekomstige ontwikkeling van de bouw. Het gaat om innovatieve bouwtechnieken, innovaties op niveau van energie-efficiëntie … maar ook om bedrijven van de toekomst: flankerende maatregelen inzake managementtechnieken, eigentijds ondernemerschap, ketensamenwerking en open innovatie. BIM, Ketensamenwerking, LeaRn Management, Life Cycle Cost, Sociaal innoveren, Universal Design, HVAC 2020, werf van de toekomst, drones … Rond alle thema’s zijn er werkgroepen samengesteld bestaande uit aannemers, architecten, studiebureaus, overheid en academische instellingen. De werkgroepen werken de thema’s verder uit. Deze voorlopers trekken andere bedrijven mee met de bedoeling dat nieuwkomers believers en uiteindelijk vernieuwers worden.

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

5


2. Partners Transformatie Bouw Limburg

in samenwerking met

partners

met steun van

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

6


3. Stuurgroep Voorzitter Bas van de Kreeke (Habenu – van de Kreeke)

i.

Doelstelling van de stuurgroep • Transformatiebeleid van de bouwsector uittekenen • Verpersoonlijken van transformatie • Trekker en gezicht van werkgroepen • Nieuwkomers mobiliseren • …

ii.

Activiteiten van de stuurgroep

• Overleg op 30/04/2014, 01/10/2014, 06/01/2015, 26/06/2015, 07/12/2015 • Kernoverleg op 14/10/2014, 09/12/2014

Bas Jan Ann Kevin Jos Stefaan Joeri Lode Chris Goele Rik Philip Wim Erik Ignace Veronique Anke Bruno Johan Myrjam Marc Griet Krijn Michel Jan Wim

Leden stuurgroep van de Kreeke Habenu-VD Kreeke Van Eynde Alcomel Verlinden BJW Wonen Dethier Bouwbedrijf Dethier Meekers Bouwbedrijf Meekers Meekers Bouwbedrijf Meekers Haex Bouwonderneming Haex Colson CKS Slaets Confederatie Bouw Limburg Kerckhofs Confederatie Bouw Limburg Mondelaers Confederatie Bouw Limburg Demot Democo Vanheusden Democo Keijers Grizaco Houben Houben Houben Houben Albregts Innovatiecentrum Limburg Krekels Innovatiecentrum Limburg Ceyssens Kumpen Verrijssen Ondernemersplatform Vandeput Provincie Limburg Verbeeck UHasselt Henrotte Vandebos Algemene Bouwonderneming Vanderstraeten Vanderstraeten Desmyter WTCB Van de Sande WTCB

De samenstelling van de werkgroepen is in bijlage 1 terug te vinden

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

7


4. Accenten werkgroepen BIM en Ketensamenwerking Voorzitter Johan Ceyssens (Kumpen)

iii.

Accenten van de werkgroep BIM

• Kennisdeling • Nood aan synergie: WTCB neemt coördinerende rol België op zich • Juridisch kader BIM:

iv.

Koudwatervrees wegwerken

Antwoord geven aan juridische vragen

Uitwerken juridische clausules, contract …

Activiteiten rond BIM

• Werkgroepen: 29/01/15, 15/06/15, 21/09/15, 17/03/16 • Succesvolle BIM-praktijkdag i.s.m. IE-net, KVIV en UHasselt op 13/10/15 • Juridische werkgroep op 21/10/15, 20/11/15, 19/02/15 • Individuele overlegmomenten

BIM? De bouwsector moet zich voorbereiden op de verdere digitalisering van informatie. BIM, het bouwwerkinformatiemodel, helpt alle partijen die betrokken zijn in de bouwketen dezelfde digitale taal te laten spreken, efficiënter en beter samen te werken. Dit leidt tot betere samenwerking, meer efficiëntie, minder faalkosten en een hogere kwaliteit In een BIM-proces, werken de verschillende partners van ontwerp tot en met ingebruikname, samen en delen ze digitaal informatie uit (zowel gegevens, modellen, geometrische informatie …). De focus ligt dus meer op het proces dan op het 3D geometrische bouwwerkmodel waaraan ook niet-geometrische informatie aan gekoppeld is. Transformatie Bouw Limburg zet concrete stappen richting kennisdeling naar alle bouwactoren en probeert een antwoord te formuleren op alle juridische vragen.

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

8


BIM Praktijkdag -13 oktober 2015

# Veel interesse # 120 deelnemers over heel Vlaanderen # Boeiend programma # Succes

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

9


LeaRn management Voorzitter Michel Vanderstraeten (Vanderstraeten)

i.

Accenten van de werkgroep LeaRn • Inspireren • Delen van ervaringen • Verhogen leaRn vermogen van bedrijven

ii.

Activiteiten rond LeaRn

• Zoektocht naar mogelijke LearRnpartners + evaluatie in 2014: screening 2 bedrijven • Inspiratiesessies 27/01/15 (27 bedrijven op bezoek in Nederland,) , • 06/02/15 (20 bedrijven), 24/06/15 ‘Lean denken in de bouw. Andere manier van doen, denken en werken’ (66 bedrijven) • Werkgroepen op 17/12/2014, 23/04/15 • Piloottraject LeaRn in de bouw in samenwerking met Cevora: pilootpartners 27/08/15, kick off 01/10/15, managementtrainingen 09 – 10 – 23 - 24/11/15, werven van start in 2016 • Individuele overlegmomenten

LeaRn? Iedereen stimuleren om iedere dag met veel plezier te verbeteren. Zoveel mogelijk meerwaarde creëren voor de klant, zo min mogelijk verspillen. Dat is waar het met LeaRn om draait.

‘Lean’ is een manier van werken die al in heel veel sectoren wordt toegepast en zijn vruchten heeft afgeworpen. Maar de bouwsector in België was tot voor kort nog niet volledig bewust van de meerwaarde van deze manier van werken. Transformatie Bouw Limburg heeft daarom een uniek traject uitgestippeld om bedrijven de omslag te maken naar lerende ofwel LeaRn organisaties die anders (durven) denken en die flexibel genoeg zijn om te kunnen inspelen op een steeds veranderende markt.

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

10


Inspiratiesessie Lean denken in de bouw - 24 juni 2015 # Inspirerend # Interessante kennismaking # Enthousiast # Fris # 66 enthousiaste aanwezigen

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

11


LeaRn toepassen in bouw

Bijkomende managementtrainingen 40 deelnemers

Ervaringen delen met de rest van de sector

Werkgroep Lean

Inspiratiesessies

Synergie PWO-project PXL, andere projecten ‌

LeaRn in de bouw

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

12


LeaRn in de Bouw – een uniek traject in Vlaanderen

L

• Kick-off 01/10 • Begeleiden en coaching van 8 pilootprojecten volgens LeaRn-principes • Verhogen van LeaRn- vermogen van elke pilootpartner • Ervaringen delen met de rest van de sector • Andere bedrijven inspireren om LeaRn ook toe te passen •

coacht en traint

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

13


8 toonaangevende Limburgse bouwbedrijven als pilootpartners

8 diverse interessante bouwprojecten

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

14


# stap 1 # 4-daagse managementtraining # november 2015 # Arpa # Veldhoven #Arend # Dick # 47 enthousiaste deelnemers # 7 bedrijven & Confederatie Bouw Limburg & PXL # Verwarring is slechts een doorgang naar een nieuwe en andere realiteit # Ik kan mijn LeaRn-bril niet meer afzetten TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

15


TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

16


Inspiratiesessie LeaRn - 14 april 2016

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

17


Werf van de toekomst Voorzitter Erik Keijers (Grizaco)

i.

Accenten van werf van de toekomst • Technologieën voor het meten, communiceren en sturen op de werf van de toekomst (i.s.m. IWT, WTCB en VCB • Drones & Bouw in Vlaanderen

ii.

Activiteiten rond werf van de toekomst

• Infosessies 3D-lasertechnieken: Limburg 2014 (18/11/2014, 25/11/2014, 2/12/2014), rest van Vlaanderen 2016 • 21/04/15 Samenwerking drone convention Euka • 26/11/15 Drones & Bouw in Vlaanderen i.s.m. Euka, Innovatiecentrum Limburg, PXL en IWT, WTCB en VCB • Aanspreekpunt Euka ‘ Bouw & Inspectie’ • Individuele overlegmomenten

Werf van de toekomst? Nieuwe technologieën voor het meten, communiceren en sturen op de werf van de toekomst betekenen een hefboom in deze transformatie. Naast de effectieve impact van 3Dsturing op de machines en de operatoren zelf, zijn er veel mogelijkheden voor een betere werkvoorbereiding en een efficiëntere werkopvolging. De toepassingsmogelijkheden van drones (kleine op afstand bestuurde vliegtuigjes) in de bouwsector zijn immens. Op sommige bouwwerven zijn drones vandaag de dag al terug te vinden, maar meer en meer zullen de bouwwerven en de bouwprocessen zullen beïnvloed worden door drones. 2D/3D-sturing in bouwbedrijven en drones zullen onmiskenbaar deel uitmaken van de werf van de toekomst. Transformatie Bouw Limburg wil de bouwbedrijven deze mogelijkheden en kansen laten grijpen.

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

18


TechnologiĂŤn voor het meten, communiceren en sturen op de werf van de toekomst

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

19


Drones & Bouw in Vlaanderen – 26 november 2015 # Veel interesse # 170 enthousiaste deelnemers over heel Vlaanderen # Bouwsector ontmoet dronesector # En omgekeerd

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

20


Aanspreekpunt Bouw & Inspectie – Euka vzw: website + LinkedIn

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

21


Drone Convention 2016 – 10 mei 2016

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

22


HVAC 2020 Voorzitter: Lode Colson (CKS)

i.

Accenten van de werkgroep HVAC 2020 • Kruisbestuiving andere sectoren • Inspiratie • Blik op de toekomst

HVAC 2020?

• Thema’s en visie nog niet helemaal duidelijk

Inspelen op de almaar strengere eisen op vla van E-peil, renovatie, hernieuwbare energie, verontreiniging, renovatie, recyclage van bouw- en sloopafval, waterzuiveringsgraad … betekent op zoek gaan naar nieuwe technieken, methodieken.

ii.

Activiteiten rond HVAC 2020

• Inspiratiesessie 13/11/2014 geothermie • PCM’s Warmte-opslag voor bouwtoepassingen 23/02/2015

• Werkgroep 13/06/2014, 23/09/2014, 24/02/15, 01/04/15, 29/10/15, 14/12/15

Transformatie Bouw Limburg zoekt naar inspiratie op vlak van nieuwe duurzame, innovatieve technieken en methodieken op vlak van verwarming, ventilatie en koeling, de deelgebieden van huiscomfort en HVAC.

• 21/03/2014 overleg Dirk Saelens • Voorbereidingen Bouw Breekt Uit – Energyville 16/02/16 • Individuele overlegmomenten

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

23


Ondiepe geothermie – 13 november 2015

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

24


PMC’s Warmte-opslag voor bouwtoepassingen – 23 februari 2015

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

25


Proeftuinen innovatie Voorzitter Bas van de Kreeke (van de Kreeke )

Proeftuinen innovatie? i.

Accenten van de proeftuinen • Werfgoed • Mutatie+ • Ecoren • Limburgs OverlegPlatform Bouw (LOPB) • Vlaams Kennisplatform

ii.

Activiteiten rond proeftuinen

• Proeftuinen volop bezig met verschillende werkpakketten • LOPB 16/12/15 • Geld voor bouwinnovatie 08/01/2015

Werfgoed, Mutatie+ en Ecoren zijn drie nieuwe Limburgse proeftuinen die nieuwe concepten ontwikkelen om verder uit te rollen naar de bouwsector. Ecoren wil een concept voor BEN (Bijna Energie Neutraal) renovaties ontwikkelen waarbij de bewoners in het gebouw kunnen blijven wonen. Het moet marktgericht zijn, sociaal aanvaard en moet leiden tot een universele toepasbare methodiek. De proeftuin van Mutatie+ focust op de renovatie van een oudere individuele (leegstaande) woning tot een BEN woning die aangepast is aan de comfort- en zorgbehoeften van de nieuwe bewoner. Technisch is het concept opgebouwd uit geïndustrialiseerde modules. Het resultaat zal zijn een zuinige en comfortabele woning.

Werfgoed gaat samen met enkele Limburgse gemeenten toeleidingsmodellen ontwikkelen om consumenten bij een BEN renovatie te brengen en deze te stimuleren op de privémarkt. Via Transformatie Bouw Limburg willen we inzetten op communicatie en kennisdessiminatie over de proeftuinen en hun resultaten. TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

26


Sociaal innoveren Voorzitter Joeri Haex (Bouwonderneming Haex)

i.

Accenten • Praktijklabo • Meer betrokkenheid van werknemers • Implementatie in dagdagelijkse praktijk

Sociaal innoveren? ii.

Activiteiten rond sociaal innoveren

• Sessies op 16/01/15, 06/02/15 en 06/03/15, 27/03/15, 24/04/15, 22/05/15 met 10-tal bedrijven • Terugkomdag wordt ingepland in 2016

Sociaal innoveren is de betrokkenheid van alle medewerkers verhogen en de bedrijfsdoelstellingen realiseren door actieve jobs te creëren. Actieve jobs zorgen er voor dat werknemers flink werk verzetten maar verhogen vooral de individuele autonomie en regelvermogen. Transformatie Bouw Limburg helpt bedrijven de focus te leggen op sociale innovatie binnen het bedrijf.

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

27


Life Cycle Cost Voorzitter Wim Vanheusden (Democo)

i.

Accenten van de werkgroep • Sensibilisering • Praktische tools • Lerend netwerk • …

ii.

Activiteiten rond Life Cycle Cost

• Werkgroep 18/02/15 • Inspiratiesessie 08/06/15 • Individuele overlegmomenten

Life Cycle Cost? Bij de planning van bouwprojecten wordt niet langer uitsluitend gekeken naar de initiële ontwerp- en bouwkosten maar ook naar toekomstige, aan het gebouw gerelateerde kosten die tijdens de levensduur van het gebouw opduiken. Het gaat om gebruikskosten, onderhouden herstellingskosten en eventuele restwaarde. Life Cycle Costing brengt al deze kosten in kaart bij nieuwbouw- en renovatieprojecten zodat verschillende alternatieven – bijvoorbeeld op vlak van kostenefficiëntie van bepaalde energiebesparende maatregelen -met elkaar kunnen afgewogen worden.

Gezien de toenemende gevoeligheid voor duurzaamheid, de snel evoluerende wetgeving, betaalbaarheidsproblematiek, de onzekerheden wordt dit thema in de toekomst nog belangrijker. Transformatie Bouw Limburg wil dit thema in de bouwsector onder de aandacht brengen en concreter toepasbaar maken.

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

28


Inspiratiesessie Life Cycle Cost – 8 juni 2015 # Interessant # Leerrijk # 20 deelnemers # (Zeer) goede beoordeling organisatie # Interesse om met LCC verder te gaan

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

29


Universal Design Voorzitter Jan Van Eynde (Alcomel)

i.

Accenten van de werkgroep • Kennisnetwerk • UD als bedrijfsstrategie: “ambassadeurschap/label” • Vertrekken vanuit een concrete case

ii.

Activiteiten rond Universal Design

• Werkgroep 12/12/2014, 06/02/15, 24/04/15, 11/09/15, 27/04/16 • Individuele overlegmomenten

Universal Design? Universal Design – ontwerpen voor iedereen – is een ontwerpbenadering die vandaag al wereldwijd bekendheid heeft verworven. Van bij de aanvang van elk ontwerpproces ligt de focus op hoe het product, boodschap of constructie … zowel functioneel als aantrekkelijk is voor een zo groot mogelijke groep van gebruikers. Met de betrokken partners wil Transformatie Bouw Limburg de bouwsector informeren, sensibiliseren en aanzetten om Universal Design als bedrijfsstrategie te hanteren.

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

30


Bootcamp Business Zoo – 5 maart 2015

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

31


Construction Academy

# Contract ondertekend op 26/11 # Consortium Mathieu Gijbels / Helsen Van Com architecten en partners Vandekreeke, Geert De Bruyn en AEW

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

32


Bouw Breekt Uit # 80 enthousiaste deelnemers # Goede tot zeer goede evaluatie # interesse in vervolgtraject

Bouw Breekt uit [Energyville ] – 16 februari 2016

Bouw Breekt uit [Materialen] – najaar 2016 TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

33


Innovatieacademie ‘Een innovatieve toekomst voor de bouwsector’

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

34


Innovatieacademie 2015: Een innovatieve toekomst voor de bouwsector

# 18 deelnemers # 15 bedrijven uit heel Vlaanderen # onmiddellijk volzet # veel interesse # Thierry = 500ste deelnemer innovatieacademies # interessante sprekers # interessante groep # veel interactie # positieve evaluaties # zeker nieuwe editie TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

35


Nieuwe editie Innovatieacademie Een innovatieve toekomst voor de bouw 2016

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

36


Laat het licht … binnen in je bedrijf en ontdek nieuwe activiteiten Laat het licht … binnen in je bedrijf en ontdek nieuwe activiteiten – 03/05-17/05-31/05

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

37


5. Transformatie Bouw in cijfers Projectspecifieke indicatoren Transformatie Bouw Limburg Projectdoelstellingen/KPI’s

Realisatie

Sociale innovatie: 40 bedrijven betrekken; sociale innovatie introduceren in 10 bedrijven

40 bedrijven sinds opstart

Lean en ketensamenwerking : 30 bedrijven betrekken; lean en ketensamenwerking introduceren in 10 bedrijven

Werkgroepen met 20 bedrijven, 27 bedrijven op inspiratiesessie in Nederland, 20 bedrijven uit proeftuinen op inspiratiesessie, 24/06: inspiratiesessie met 66 bedrijven, 8 bouwbedrijven geselecteerd als pilootpartners om leaRn toe te passen in concrete projecten, 47 deelnemers managementtraining leaRn uit 11 organisaties

Universal design en levenslang wonen: dit kwaliteitslabel introduceren in 10 bedrijven

Werkgroepen gevolgd door 20 bedrijven, verdere voorbereiding ‘label’/ambassadeurschap in werkgroepen 2016

Proeftuin Bouw: deze aanpak toepassen in 20 bedrijven

3 proeftuinen met in totaal 27 partners, concretisering project, onderlinge afstemming verloopt voorbeeldig

Werf van de toekomst (3D-machinesturing)

Limburg afgerond, uitrol in Vlaanderen op de rails, drones in de bouw is vervolgprogramma, 3D toepassingen mee opgenomen in lessenpakket PXL – uitbreiding met dronetechnologie

Construction Academy

In voorbereiding

Bootcamp (Business Development)

Business Zoo gerealiseerd

Opleiding

2014: 430 bedrijven + 3.943 deelnemers, 2015: 210 bedrijven + 1.803 deelnemers (1 e kwartaal)

HVAC 2020: 10 bedrijven

Inspiratiesessie met 65 bedrijven, werkgroep samengekomen op 24/02 en 01/04 en 28/10

Triple Helix

Permanent gegeven in werkgroepen, samenwerking met UHasselt: FRIS model en Beton Applicatiecentrum, samenwerking met PXL: LEAN en 3D in lessenpakket

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

38


Opvolgingsindicatoren Deelnemers van de werkgroepen en activiteiten en andere diverse contacten werden in een contactenlijst opgenomen. Deze contactenlijst geeft een goed overzicht van wie Transformatie Bouw direct bereikt. Let wel, deze lijst zal niet alle contacten omvatten. Het volledig cijfermateriaal van de opvolgingsindicatoren.is in bijlage 2 terug te vinden.

Bereik van diverse actoren, niet enkel uit bouwsector 657 personen bereikt

Top 5 personen uit 1. Bouwbedrijf (43% - 280) 2. Kennisinstellingen (11% - 74) 3. Bouwmaterialen en leveranciers (5% - 35) 4. ICT (5% - 34) 5. Architect (5%) - 33

Niet alleen actoren uit Limburg 60% uit Limburg, 40% buiten Limburg

Ook niet-leden Confederatie Bouw bereikt Indien bouwbedrijf, 89% leden Confederatie Bouw

1. 50% van de organisaties komen

358 unieke organisaties bereikt

Top 5 type bedrijf 1. Bouwbedrijf (39% - 142) 2. Bouwmaterialen en leveranciers (8% - 28) 3. Studiebureau (7% 24) 4. Architect (6% - 23) 5. ICT (6% 21)

220 deelnemers werkgroepen

Top 5 type deelnemer werkgroepen 1. Bouwbedrijf (44%) 2. Kennisinstelling 3. Beroepsorganisatie (13%) 4. Overheid (11%)

79% van de deelnemers van de werkgroepen komt uit Limburg

623 deelnemers activiteiten

55% van de deelnemers zijn personen actief in een bouwbedrijf

61% van de deelnemers van de activiteiten komt uit Limburg

uit Limburg 2. 3. 4. 5.

Antwerpen (17%) West-Vlaanderen (7% Vlaams-Brabant (7%) Oost-Vlaanderen (7%)

Aandacht voor gelijke Kansen Transformatie Bouw Limburg richt zich naar alle bedrijven in de sector en wil grote ĂŠn kleine bedrijven aanmoedigen om te anticiperen op de nood aan vernieuwde technieken en bouwconcepten. De activiteiten binnen het transformatieproces worden laagdrempelig gehouden. Naast het management wordt het hele bouwteam betrokken.

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

39


Klantentevredenheid Transformatie Bouw Limburg i.

Evaluatie activiteiten

Na elke activiteit werd er aan de deelnemers gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Er werd gepolst naar inhoudelijke en organisatorische feedback. Deelnemers waren steeds erg enthousiast. Dankzij permanente evaluatie houden we steeds vinger aan de pols.

ii.

Klantentevredenheidsenquête

Om nog meer impulsen te kunnen geven richting transformatie en innovatie, hebben we in januari 2016 aan onze contacten gevraagd wat men van de huidige werking van Transformatie Bouw Limburg vindt en welke accenten ze in de toekomst willen terugzien. De enquête was kort, anoniem en werd verstuurd naar 564 contacten. De enquête werd verstuurd op 18 januari 2016 en werd afgesloten op 21 januari 2016. Op 21 januari hadden 244 personen de mail geopend, 104 daarvan hebben de enquête ingevuld. Alle resultaten van de enquête zijn in bijlage 4 terug te vinden.

Top 3 interesse

104 antwooorden

Goede beoordeling inhoud + organisatie stuurgroep en werkgroepen

Antwoord van voornamelijk Limburgse bouwbedrijven

Goede beoordeling inhoud + organisatie + toepasbaarheid activiteiten

1. BIM en ketensamenwerking 2. LeaRn management 3. Werf van de toekomst 4. Life Cycle Cost 5. Proeftuinen innovatie in de bouw

Top 3 (verder) inzetten op: 1. Opleiding 2. Organiseren van inspiratiesessies 3. Netwerking 4. Communicatie via mail TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

40


6. Communicatie door en over Transformatie Bouw Limburg Tabel 1: Communicatiekanalen en bereik Transformatie Bouw Limburg Limburg Vlaanderen Bouwbedrijven Filmpje Transformatie Bouw Limburg

Alle actoren bouwsector

Grote publiek

Andere sectoren

X

X

X

X

X

X

Persberichten

Naar aanleiding van concrete activiteiten

X

X

X

X

X

X

Artikels

Informatie (inhoudelijk + werking) delen, sensibilisatie …

X

X

X

X

X

X

BouwCampus

Artikels in ledenblad Confederatie Bouw Limburg

X

Vakpers

Artikels in Bouwkroniek, Limburg Bouwt …

X

X

X

X

Mailing contacten Transformatie Bouw Limburg Mailing via Confederatie Bouw Limburg

Uitnodigingen activiteiten, werkgroepen, informatie delen … ( 657 contacten) Uitnodigingen activiteiten, bekendmaking activiteiten … (1.200 - > 2.080 contacten) Uitnodigingen activiteiten, bekendmaking activiteiten …

X

X

X

X

X

X

X

Mailing via partners Bouwflash

Bekendmaking activiteiten ( > 9.000 contacten)

Website Confederatie Bouw

Bekendmaking activiteiten, informatie, sensibilisatie …

Website Transformatie Bouw Limburg Sociale media (Facebook, LinkedIn)

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In opstart Bekendmaking activiteiten, informatie, sensibilisatie …

X

X

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

X 41


Filmpje Transformatie Bouw Limburg

https://www.youtube.com/watch?v=rQAf68fcPmM http://www.confederatiebouw.be/limburg/Home.aspx

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

42


Tabel 2: Persartikels Transformatie Bouw Limburg 20/11/2014 11-12/2014 21/02/2015 10/01/2015 09/05/2015 08/2015 03/10/2015 10/2015 06/11/2015 06/11/2015 15/01/2016 07/10/2015 01/10/2015 02/12/2015 12/2015 12/2015

Nieuwe jobs door vernieuwing Construction Academy. Nieuw expertisecentrum voor de Limburgse bouwsector Confederatie maakt zootje van renovatiewerken Innoveren is een must Nu al denken aan SALK 2.0 Transformatie Bouw Limburg – 10 domeinen om samen slimmer te bouwen Samenwerken verhoogt de arbeidsvreugde van bouwvakkers STERCK sector Bouw Lean-onderzoeksproject moet efficiëntie verhogen LeaRn beperjkt verspillingen en verhoogt de klantwaarde Construction Sector Key Driver of Limburg Economy LeaRn in de bouw Limburgse bouwbedrijven participeren in uniek LeaRn pilootproject Nieuwe bouwcampus wordt spil van de Limburgse bouwsector Transformatie Bouw Limburg – De bouw breekt uit Drones vliegen de bouw in

De Weekkrant LEF Made in Limburg Het Belang van Limburg Het Belang van Limburg BouwCampus Jobat Het Belang van Limburg STERCK Bouwkroniek Bouwkroniek European Times Website aannemer pmg Limburg Actueel Provincie Limburg.be BouwCampus BouwCampus

De persartikels zijn in bijlage 5 toegevoegd.

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

43


TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

44


Meer informatie Transformatie Bouw Limburg Goele Kerckhofs Adviseur Transformatie Bouw Limburg goele.kerckhofs@confederatiebouw.be +32 11 30 10 33

TRANSFORMATIE BOUW LIMBURG

45

Profile for Tranformatie Bouw Limburg

Transformatie bouw limburg verslag 05 16  

Transformatie Bouw Limburg, samen bouwen aan een sterke (efficiënt), toekomstgerichte (innovatie) en duurzame (milieu en energie) sector

Transformatie bouw limburg verslag 05 16  

Transformatie Bouw Limburg, samen bouwen aan een sterke (efficiënt), toekomstgerichte (innovatie) en duurzame (milieu en energie) sector

Advertisement