Vejledning i elektrisk lysbue beskyttelsessystemer 2021 | Tranemo Advanced Workwear

Page 1

VEJLEDNING I ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER Forøg sikkerheden med lysbue godkendt arbejdstøj og PPE lagt i system


02

INTRO

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

Hey Peter! Det der flammehæmmende arbejdstøj, der er sikret mod elektrisk lysbue, det fikser du lige – ikk’?

HVORFOR BRUGE FLAMMEHÆMMENDE? HVAD STÅR NFPA70E FOR? HVAD SIGER LOVGIVNINGEN OG DS/EN 50110? HVAD BETYDER ARC RATING? HVILKE STANDARDER ER VIGTIGE? HVOR VIGTIG ER EN RISIKOVURDERING? HVORDAN UDVÆLGES DET KORREKTE TØJ? HVEM KAN MAN SPØRGE TIL RÅDS?

Der melder sig mange spørgsmål og der opstår meget forvirring når virksomheder skal anskaffe flammehæmmende arbejdstøj for første gang. At arbejdstøjet også skal være godkendt til miljøer hvor der er risiko for elektrisk lysbue gør det ikke nemmere. – Lad os hjælpe dig og din virksomhed med den korrekte løsning.

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

INTRO

LAD OS HJÆLPE JER Der er mange spørgsmål forbundet med valget af det korrekte flammehæmmende arbejdstøj. Er kravet samtidig lysbuebeskyttende arbejdstøj til udvalgte grupper, kan det være meget udfordrende at få sat et system op der også fungerer. Tranemo er producent og leverandør af flammehæmmende arbejdstøj, med omfattende ekspertise indenfor områder som f.eks. elektrisk lysbue og beskyttelsesystemer. Vi samarbejder bl.a. med nøje udvalgte virksomheder der beskæftiger sig med risikoanalyser og risikovurdering til virksomheder der arbejder i områder med risiko for elektriske lysbuer. Brochurens formål er at oplyse dig og dine kollegaer omkring nogle af de vigtigste krav og standarder der forbindes med beklædningsløsninger til risikomiljøer mod elektrisk lysbue. Du vil blive præsenteret for eksempler på lysbue beskyttelsessystemer og introduceres til Tranemo’s B2B Shop med fokus på skræddersyede sortimenter. Når du og dine kollegaer har gennemlæst denne brochure vil I med garanti sidde tilbage med flere spørgsmål end da I gik igang med at læse. Ro på, ingen grund til panik, sammen kan vi skabe den helt rigtige løsning til jer og samtidig simplificere tøjkøbs-processen fremadrettet.

God fornøjelse,

Preben Smed Direktør / Tranemo Workwear A/S

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

ENERGISEKTOREN

03


INDHOLDSOVERSIGT

04

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

INDHOLDSOVERSIGT FLAMMEHÆMMENDE RISIKOVURDERING

06

PPE-REGULATIV (EU) 2016/425

08

ELEKTRISK LYSBUE RISIKOVURDERING

10

EN 61482-2:2020 / IEC 61482-2:2018

12

EN ISO 11612

18

RISIKOVURDERING OG ANALYSE MED ABB

20

LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

22

B2B SHOP

30

TRANEMO SKINSAFE™ SYSTEMER

34

OM TRANEMO

36

VEJLEDNING

42

REFERENCER FRA EL-OG ENERGISEKTOREN

44

FAQ

46

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

INDHOLDSOVERSIGT

ENERGISEKTOREN

05


06

FLAMMEHÆMMENDE RISIKOVURDERING

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

START MED EN FLAMMEHÆMMENDE RISIKOVURDERING

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

FLAMMEHÆMMENDE RISIKOVURDERING

Hver virksomhed er selv ansvarlig for at foretage en risikovurdering og tilbyde den korrekte beskyttelse til medarbejderne. Når risikovurderingen er foretaget, og eventuelle problemer og mangler klarlægges, er det tid til at henvende sig til Tranemo. Vi udvikler løsninger og sikrer, at beklædningen har den beskyttelse og de funktioner, der kræves for at arbejde sikkert hver dag. I mange tilfælde, er vi tvunget til at gå langt udover bare at opfylde standarderne.

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

ENERGISEKTOREN

07


08

PPE-REGULATIV (EU) 2016/425

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

PPE-REGULATIV (EU) 2016/425 Alle arbejdsgivere er forpligtet til at udføre en risikovurdering i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser (AFS 2001:3).

Identificerer farer

Identificerer farer og risikofaktorer, der kan forårsage skade.

Risikoanalyse og risikovurdering

Analyserer og vurderer risici forbundet med fare.

Risikostyring

Opret passende foranstaltninger for at eliminere risikoen eller justere beskyttelsen, når faren ikke kan elimineres.

Risikovurdering er den overordnede proces til identifikati-

ensstemmelse med det gamle PPE-direktiv gælder indtil

on af fare, risikoanalyse og risikovurdering. PPE (Person-

udløbsdatoen, og de suppleres med overensstemmelseser-

ligt Beskyttelsesudstyr) bør anvendes, når risiko ikke kan

klæring i overensstemmelse med PPE-Regulativ. Tranemo

undgås eller elimineres. Inden købet af PPE skal arbejds-

vil løbende opdatere de certificerede beklædningsgenstan-

giveren evaluere og analysere risiciene for at afgøre, hvilke

de i overensstemmelse med forordningen.

funktioner PPE skal have for at beskytte medarbejderen mod risiciene.

PPE-REGULATIVET INDEHOLDER 3 KATERGORIER

Den vigtigste årsag til at bære flammehæmmende beklædning er at sikre, at der ikke går ild i beklædningen og/

Kategori I

eller at begrænse spredningen af ild, så der bliver tid til at reagere og komme i sikkerhed i tilfælde af en ulykke. Der findes forskellige certificeringer og symboler for forskel-

Kategori II

Lav risiko for personskade (f.eks. beskyttelse mod regn EN 343) Risiko for personskade (f.eks. EN ISO 11612 A, B, C, kraftig varme og ild)

lige risici, og vi vil gerne sikre, at du vælger den rigtige Høj risiko for personskade (f.eks. elektrisk

kombination, som passer til din risikovurdering. Alt vores PPE-beklædning (PPE = Personal Protective Equipment, dvs. personlige værnemidler) er i overensstemmelse med

Kategori III

lysbue dannelse IEC 61482-2, smeltet metal EN ISO 11612 D, E).

EU-direktiv 89/686/EØF og de seneste europæiske standarder (EN) for PPE-beklædning, som er omfattet af direktivet. Alle Tranemo PPE beklædningsgenstande følger

Tranemo kategori III beklædningsgenstande er en del af et

regulativ (EU) 2016/425 og de seneste europæiske stan-

kvalitetsstyringssystem (modul D i henhold til PPE-Regula-

darder for PPE-beklædning omfattet af regulativet. Alle

tiv) for at sikre, at beklædningsgenstande er sikre at anven-

beklædningscertifikater og overensstemmelseserklæringer

de. Alle er mærket med CE og nummer på det bemyndigede

er tilgængelige på www.tranemo.com. Certifikater i over-

organ der har udstedt typegodkendelses certifikatet.

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

PPE-REGULATIV (EU) 2016/425

ENERGISEKTOREN

09


10

ELEKTRISK LYSBUE RISIKOVURDERING

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

ELEKTRISK LYSBUE TRANEMO’S RISIKOVURDERING

RISIKOVURDERING

Under elektrikerarbejde under spænding bør der anvendes

ELEKTRISK LYSBUE

beklædning certificeret iht. IEC 61482-2 / EN 61482-2 kombineret med EN ISO 11612, da der er risiko for en elektrisk lysbue. Elektrikere, der arbejder udendørs, skal bære Hi-Vis beklædning, EN ISO 20471. En ulykke forårsaget af en elektrisk lysbue omfatter mange risici og vil udfordre PPE-beklædningen på mange måder, men vi kan minimere risiciene ved hjælp af det rigtige design. Vi anbefaler, at det yderste lag overholder PPE2, og at det har en Arc Rating (ATPV eller EBT-værdi i henhold til NFPA 70E) over 8 kal/cm². Switch kollektionen er udviklet til arbejde hvor der er risiko for at blive udsat for en elektrisk lysbue med højere energiniveauer, for

Sprøjt fra smeltet metal Strålevarme Konvektionsvarme Elektrisk stød Chokbølger Kraftig støj Optisk stråling

eksempel i koblingsudstyr eller ved idriftsættelse af andre

Giftig gas

kraftige elektriske installationer. Sikkerhedstøjet i Switch-

ILD OG HØJ VARME

kollektionen opnår 40 kal/cm², PPE4. På alt vores beklædning til beskyttelse mod en elektrisk

TRAFIKULYKKER (ARBEJDE UDENDØRS)

lysbue er Arc rating-værdien angivet på den udvendige FR-etiket, så du nemt kan vælge den rigtige beskyttelse. Fremover vil vi også tilføje ELIM-værdien. I den reviderede standard EN 61482-2 anvendes ELIM som Arc ratingværdi. Som yderligere information vises også ATPV/EBTværdien, som refererer til risikovurderingsstandarden NFPA 70E. Alle Tranemo´s nye produkter er testet i henhold til EN 61482-2 og markeret med både ELIM- og ATPV værdier. ▲ Iscenesat elektrisk lysbue ulykke med kategori 2 niveau. 8 - 25 Cal/cm2, med polyester- og

Under en overgangsperiode opdaterer Tranemo alle

bomuldsarbejdstøj.

lagervarer som er certificerede i henhold til EN 61482-2, derfor kan tøjet have begge mærkninger i en periode.

▲ Iscenesat elektrisk lysbue ulykke med flammehæmmende, kategori 2 niveau. 8 - 25 Cal/cm2,

elektrisk lysbue beskyttelsestøj.

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

ELEKTRISK LYSBUE RISIKOVURDERING

ENERGISEKTOREN

11


EN 61482-2:2020 / IEC 61482-2:2018

12

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

EN 61482-2:2020 / IEC 61482-2:2018 Beskyttelsesbeklædning mod termisk varme ved en elektrisk lysbueulykke

Standarden specificerer beskyttelsesbeklædning, der anvendes ved arbejde med elektricitet i et åbent elektrisk udstyr, eller når det er nødvendigt at åbne et elektrisk system, og der er risiko for en elektrisk lysbue. Beskyttelsesbeklædningen her er altid kategori III i henhold til PPE-direktivet. Metervarernes egenskaber og designet på tøjet er vigtige parametre ved certificering af beklædning til beskyttelse mod elektriske lysbuer.

OPEN ARC – IEC 61482-1-1 Open Arc-testmetoden anvender en åben lysbue i et mellem spændingsområde (> 1000V), som ”skydes” mod materialet eller en mannequindukke med tøjet på. Elektroder bag metervarer og beskyttelsestøjet registrerer varmen der transporteres igennem tøjet, for at afgøre, hvornår en rigtig person ville have pådraget sig en andengradsforbrænding. I det første trin, udsættes metervaren for forskellige energiniveauer for at opnå en godkendt lysbue klassificering - Arc Rating. Den reviderede testmetode er nu strengere og mere regelret end den tidligere, hvilket betyder, at tidligere opnåede resultater kan afvige fra nye omgjorte test. Beskyttelsen i tøjet er dog stadig den samme som før, selv om Arc Ratin-

EN 61482-2:2020 ELIM 8,1 cal/cm2 EBT 8,7 cal/cm2 APC 1

IEC 61482-2:2018 ELIM 8,1 cal/cm2 EBT 8,7 cal/cm2 APC 1

IEC 61482-2:2009 ARC RATING 9,5 cal/cm2 Class 1

Tranemo vil i en overgangsperiode have lager af

gen indimellem har opnået en lavere værdi ved den omgjorte test. Yderligere et krav, der er føjet til i standarden, er at det testede beklædning ikke må have en efterbrændingstid på mere end 5 sekunder, for at blive godkendt.

sikkerhedstøj med alle tre typer symboler. I trin to ”skydes” beskyttelsesbeklædningen med samme energiniveau, som fremkom ved metervaretesten. Alle tests resulterer i to forskellige lysbue-klassifikationer baseret på Arbejde med elektricitet medfører en risiko for at blive udsat for en elektrisk lysbue. Ved at bære beskyttelsesbeklædning, der er testet og certificeret til at modstå energien fra en eventuel lysbue, beskytter du dig mod denne risiko. Det er meget vigtigt at bære beskyttelsesbeklædning på hele kroppen, for at opnå fuldstændig beskyttelse. For at certificere lysbue sikkerhedsbeklædning i henhold til EN 61482-2 / IEC 61482-2, skal beklædningen gennemgå mindst en af de to forskellige testmetoder: Open Arc IEC 61482-1-1 og Box test EN 61482-1-2.

skudresultater og Stoll-kurven, som bruges til at beregne sandsynligheden for, at en person får en brandskade. Jo højere værdi, jo bedre beskyttelse. Det første resultat, ELIM (Incident Energy Limit, cal/cm²), hvor værdien fortæller brugeren, hvor meget energi beskyttelsesbeklædningen modstår uden risiko for en andengradsforbrænding. Det andet resultat er enten ATPV (Arc Thermal Performance Value, cal/cm²) eller EBT (Energy Break Open Threshold, cal/cm²), hvor værdien fortæller brugeren, hvor meget energi beskyttelsesbeklædningen modstår, med maksimum 50% risiko for at få en andengradsforbrænding. ATPV indikerer det energiniveau, der kræves for at temperaturen i mannequindukkens hud er så høj, at der kan forekomme en andengradsforbrænding, mens EBT fortæller dig, hvilken energi metervaren modstår inden den brister, og en andengradsforbrænding kan opstå på grund af det. Ud over ELIM er det altid kun det laveste resultat, der anvendes som Arc Rating; ATPV eller EBT.

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

EN 61482-2:2020 / IEC 61482-2:2018

Da ELIM indikerer energiværdien med en 0% risiko for en andengradsforbrænding og ATPV/EBT med 50 % risiko,

ELIM 8,1

er ELIM-værdien normalt lavere end ATPV/EBT, og den til tider store forskel mellem ELIM og ATPV/EBT understreger

cal/cm2

vigtigheden af at bære flerlags beklædning i et Tranemo Skinsafe™-system for at være korrekt beskyttet.

ELIM: Den lysbue energi som arbejdstøjet beskytter imod, med 0% risiko for en andengradsforbrænding.

BOX TEST EN 61482-1-2 Box-testmetoden anvender en begrænset og retningsbestemt lysbue, som skabes ved en kortslutning i et åbent kabinet i et lavspændingsområde (400 V). Testene ud-

ATPV 9,8 cal/cm

2

Energiniveauet, når varmen fra lysbuen bliver så høj, at det kan forårsage en forbrænding gennem beklædningen.

føres derefter på metervarer og beskyttelsesbeklædning på samme måde som for Open Arc. Resultatet er angivet i klasserne: APC 1 (tidligere klasse 1) – 168kJ (4kA, 400V), APC 2 (tidligere klasse 2) – 320kJ (7kA, 400V).

ATPV: Den lysbue energi, som arbejdstøjet beskytter imod, med maksimum 50% risiko for en andengradsforbrænding.

I modsætning til den amerikanske standard NFPA 70E har beklædningstestene ikke en flydende skala, men kun to niveauer, hvor sikkerhedstøjet er godkendt eller afvist. Beklædning i et lag flammehæmmende stof kan normalt klare APC 1, herunder tynde skjorte metervarer. For at opnå APC 2, kræves der oftest et system med

EBT 8,7 cal/cm2

Energiniveauet når beklædningen går i stykker og derfor kan forårsage en forbrænding.

to eller tre lag stof, eller et foret stykke beklædning. Dette gør det vanskeligere at tilpasse beskyttelsen til risikoen uden at gå på kompromis med komforten. Da APC 1 har et relativt lavt beskyttelsesniveau, anbefaler

EBT: Den lysbue energi, som arbejdstøjet beskytter imod, med maksimum 50% risiko for at metervaren brister og er årsag til en andengradsforbrænding.

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

Tranemo altid en grundlæggende beskyttelse på mindst 8 kalorier/cm².

ENERGISEKTOREN

13


14

EN 61482-2:2020 / IEC 61482-2:2018

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

RISIKOVURDERING AF FAREN FOR ELEKTRISKE LYSBUER Dokumenter som NFPA 70E, ISSA Guidelines og DGUV-I

Tabellerne nedenfor viser, hvilken beskyttelsesbeklæd-

203-077 hjælper med at vurdere risici ud fra et praktisk

ning der skal bæres ved:

perspektiv. Faren ved en lysbue omfatter termiske virkninger, støj, trykbølge, skarpe genstande, smeltet metal, optisk stråling med mere. Og det er vigtigt, at risikovurderingen tager hensyn til alle potentielle farer. For at opnå tilstrækkelig beskyttelse er det af stor betydning, at hele kroppen er beskyttet ved hjælp af personlige værnemidler (PPE) som hjelm med visir, høreværn, handsker og sikkerhedssko, sammen med Tranemo´s beskyttelsesbeklædning. Der anvendes to accepterede standarder for risikoanalyse i Europa; den amerikanske NFPA 70E og den tyske DGUV-I 203-077.

AMERIKANSK STANDARD FOR ELEKTRISK SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN - NFPA 70E

LYSBUERISIKO PÅ 1,2-12 CAL/CM2 Lysbue testet jakke/bukser/overalls med lange ærmer/ben Lysbue testet hjelm/visir med balaclava eller lysbue hjelm med integreret visir Lysbue testede handsker, grove læderhandsker eller isolerende handsker med læderoverflade Beskyttelsesbriller under visir Høreværn

Den amerikanske standard for elektrisk sikkerhed på arbejdspladsen NFPA 70E er en konsensus standard, om

Lædersko

hvordan man beskytter brugeren mod blandt andet risikoerne for en elektrisk lysbue. Standarden er designet til at hjælpe arbejdsgivere og personale med at forstå elektriske farer og rapportere om risikovurdering, valg af PPE-beklædning med risiko for lysbue og sikre elektriske arbejdsmetoder. Når man vælger beskyttelsesbeklædning og an-

LYSBUERISIKO PÅ > 12 CAL/CM2 Lysbue testet jakke/bukser/overalls med lange ærmer/ben

dre personlige værnemidler for at beskytte mod risiko for lysbue, angiver NFPA 70E to metoder; anslået hændelses-

Hjelm med integreret lysbuetestet visir skal beskytte

energi eller kategorimetode. Hvilken en, der skal bruges,

ansigtet (alene et lysbuetestet visir på en hjelm sammen

afhænger af, om den begivenhedsenergi, som medarbejde-

med en elefanthue er ikke godkendt)

ren kan blive eksponeret for eller ej, er beregnet. Handsker skal være certificerede til lysbue (grove læderAnslået hændelsesenergi i cal/cm² - NFPA 70E:2018

handsker eller isolerende handsker med læderoverflade er

130.5 ifølge IEEE1584:2018

ikke godkendt)

Beskyttelsens styrke skal være større end risikoens kraft, hvilket betyder, at den certificerede beskyttelse i cal/cm² skal

Beskyttelsesbriller under visir

være større end den anslåede hændelsesenergi i cal/cm². Høreværn Lædersko

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

EN 61482-2:2020 / IEC 61482-2:2018

KATEGORIMETODE - NFPA 70E:2018 130.7 Kategorimetoden bruges kun, når der ikke beregnes hændelsesenergi. I kategorimetoden sammenligner man sit anlæg med typen af anlæg, der er opført i NFPA 70E 130.7, som specificerer en anbefaling af, hvilken PPE-kategori der skal vælges. Denne metode er mere usikker og kan få brugeren til at bære unødigt tykt og tungt tøj, fordi der egentlig ikke rigtig kræves så meget beskyttelse for det udførte arbejde.

LYSBUEBESKYTTELSEN FOR BESKYTTELSESBEKLÆDNING ER OPDELT I FIRE PPE-KATEGORIER: Risiko vurderet i henhold til kategorimetode (cal/cm²) Minimum Arc-rating krav til lysbue beskyttelsesbeklædningen (cal/cm²) Krav til PPE-kategori

1,2-4

4-8

8-25

25-40

>4

>8

> 25

> 40

PPE 1 / KAT 1

PPE 2 / KAT 2

PPE 3 / KAT 3

PPE 4 / KAT 4

(4-8 cal/cm²)

(8-25 cal /cm²)

(25-40 cal /cm²)

(>40 cal/cm²)

Tabellerne herunder viser, hvilket beskyttelsestøj der skal bæres:

VED FAREN FOR EN LYSBUE, DER KRÆVER BRUG AF PPE 1 ELLER 2

VED FAREN FOR EN LYSBUE, DER KRÆVER BRUG AF PPE 3 ELLER 4

Lysbue testet jakke/bukser/overalls med lange ærmer/ben

Lysbue testet jakke/bukser/overalls med lange ærmer/ben

Lysbue testet hjelm/visir med balaclava eller lysbue hjelm

Hjelm med integreret lysbuetestet visir skal beskytte

med integreret visir

ansigtet (alene et lysbuetestet visir på en hjelm sammen med en elefanthue er ikke godkend

Lysbue testede handsker, grove læderhandsker eller isolerende handsker med læderoverflade

Handsker skal være certificerede til lysbue (grove læderhandsker eller isolerende handsker med læderoverflade er

Beskyttelsesbriller under visir

ikke godkendt)

Høreværn

Beskyttelsesbriller under visir

Lædersko

Høreværn Lædersko

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

ENERGISEKTOREN

15


16

EN 61482-2:2020 / IEC 61482-2:2018

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

Tysk standard for risikovurdering i henhold til DGUV-I 203-

på en mannequin dukke, der svarer til den måde, hvorpå

077 og risikoberegninger i henhold til BGI/GUV-I 5188

tøjet ville blive båret i det virkelige liv. Vi kalder vores testede lag på lag system Tranemo Skinsafe™, hvilket giver

Den tyske standard er baseret på en risikovurdering i hen-

en større mulighed for at vælge den rigtige beskyttelses-

hold til DGUV-I 203-077 og risikoberegninger i henhold til

beklædning baseret på risikovurderingen. Som nævnt i

BGI/GUV-I 5188. Ifølge standarden testes beskyttelsesbe-

NFPA 70E, den amerikanske pendant til den europæiske

klædningen med en 61482-1-2 Box test, med en begræn-

ARC-standard, og af erfaring i Tranemo Skinsafe™ test,

set og retningsbestemt lysbue skabt af en kortslutning i

er flere lag af lysbue beskyttelsesbeklædning en effektiv

et åbent kabinet. Testen udføres i et lavspændingsområde

måde at opnå den lysbue beskyttelse, der kræves på den

(400 V).

laveste samlede vægt af et lag på lag system. Anvendelsen

TRANEMO SKINSAFE™ Ved at være iført flere lag af lysbue beskyttende beklædning øges beskyttelsen betydeligt på grund af det faktum, at luftspalter dannes mellem lagene og luft leder elek-

af et lag på lag system giver derfor en højere brugerkomfort og en øget sandsynlighed for, at den lysbue-beskyttende beklædning altid anvendes.

ASTM F1959

tricitet dårligt. Det er vigtigt at pointere, at den samlede

ASTM F1506 er den amerikanske standard for lysbuefa-

beskyttelsesværdi af et lag på lag system ikke blot kan

rer. I standarden testes metervarerne med Open Arc-testen

beregnes, ved at sammentælle energiværdierne fra de en-

ASTM F1959, som svarer til den europæiske testmetode

kelte stykker beklædning. For at bestemme energiværdien

IEC 61482-1-1 for metervarer og beklædningsgenstan-

af et lag på lag system kræves der en lysbuetest i flere lag

de. Den væsentligste forskel mellem den amerikanske og

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

EN 61482-2:2020 / IEC 61482-2:2018

den europæiske standard er kravet om at teste forkulningslængden, hvor der fastsættes en maksimal værdi. Testen udføres efter 25 vaske og for at bestå testen skal forkulningslængden være højst 152 mm efter 12 sekunders eksponering. Tranemo har testet Tera TX og Aramid 6.4FC metervarer udviklet til elektrikere. Resultatet giver

DS/EN 50110 ARBEJDE PÅ ELLER NÆR VED EN IDRIFTSAT INSTALLATION

en nyttig indikation af metervarens flammehæm-

Der skal være foretaget en vurdering af den elektriske

mende egenskaber i tilfælde af en lysbue ulykke.

risiko, inden du udfører en arbejdsopgave på en elek-

Beskyttelsesbeklædning for elektrisk isolering

trisk installation eller i nærheden af spændingsførende

mod elektrisk stød eller tøj beregnet til arbejde,

dele. Det skal vurderes, hvordan opgaven tænkes ud-

hvor en lysbue anvendes naturligt, som f.eks. ved

ført og hvilke sikkerhedsforanstaltninger og forholds-

lysbuesvejsning og plasmabrænder er ikke omfat-

regler, der skal træffes, for at opgaven kan udføres

tet af standarden IEC 61482-2 / EN 61482-2.

sikkert. Dette omfatter også den rigtige påklædning og behovet for personlige værnemidler. Læs mere på sikkerhedsstyrelsen (www.sik.dk)

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

ENERGISEKTOREN

17


EN ISO 11612

18

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

EN ISO 11612

Beklædning der beskytter mod kraftig varme og ild

Denne standard specificerer PPE-beklædning ved arbejde på steder, hvor der er risiko for, at tøjet kommer i kontakt

Hvis tøjet kan beskytte mod smeltet aluminium, kan det

med kraftig varme og ild; det er basisbeskyttelsen på alt

normalt også anvendes til beskyttelse mod smeltet alu-

Tranemo FR-beklædning. For fuld beskyttelse af kroppen

miniumbronze og smeltede mineraler. Hvis tøjet kan be-

skal beskyttelsesbeklædningen dække hals, overkrop,

skytte mod smeltet jern, kan det normalt også anvendes

arme og ben enten af kedeldragt, eller todelt sæt som

til beskyttelse mod smeltet kobber, smeltet fosforbronze

f.eks.: jakke og bukser certificeret med samme certifice-

og smeltet messing. Hvis du arbejder med andre smeltede

ring. Standarden er opdelt i forskellige kategorier, hvor

metaller eller legeringer end aluminium (D) eller jern (E),

kodebogstaverne angiver, hvilke krav vedrørende kraftig

bedes du kontakte os, så vi kan finde den rigtige beklæd-

varme og ild, beklædningen opfylder. Mindst to kategorier

nings løsning til din risikovurdering. Sammen med forskel-

skal testes, før beklædningen kan CE-mærkes. Kodebog-

lige kunder har Tranemo udviklet kollektionerne Magma,

stav A1 og/eller A2 er obligatorisk, og resultatet er angivet

Cantex og som det seneste vores Apex.

på CE-mærket sammen med dette symbol. Kodebogstaverne er klassificeret på forskellige niveauer, og det højeste tal er det højeste testede niveau. Tøjets design er også et parameter i CEmærkningen for beklædning til beskyttelse mod kraftig varme og ild. FR beklædning certificeret i henhold til EN ISO 11612 D og E hører under PPE direktiv kategori lll. Kodebogstav B måler stoffets evne til at blokere konvektiv varme, mens kodebogstav C måler evnen til at blokere strålevarme. Det vil sige: Når materialet testes for konvektiv varme (B) og stålevarme (C) får man to værdier. Den første værdi er den tid det tager for temperaturen på huden under be-

A1, A2

Krav til begrænset spredning af ild, A1: Overfladeantændelse A2: Kant antændelse.

B (1-3)

Beskyttelse mod konvektionsvarme og åben ild

C (1-4)

Beskyttelse mod strålevarme

D (1-3)

Beskyttelse mod sprøjt med smeltet aluminium

E (1-3)

Beskyttelse mod sprøjt med smeltet jern

F (1-3)

Beskyttelse mod kontaktvarme

klædningen at øge med 12°C (hudtemperaturen er anslået. 47-49°C) (det er der du mærker varmen). Den anden værdi

Den amerikanske standard for beskyttelse mod varme og

er den tid det tager for temperaturen på huden at øge med

flamme hedder NFPA 2112. Standarden er mere fokuseret

24°C (hudtemperaturen er anslået. 59-61°C) hvilket er der

på risiko for eksplosions relateret ild og off-shore arbejde

du risikerer en andengrads forbrænding. Tiden for tempe-

end mod tung industri som den Europæiske standard, som

raturstigningen fra 12°C til 24°C er den tid du har til at

i øvrigt også inkluderer test mod smeltede metaller. Den

reagere og komme væk fra varmekilden.

største forskel i forhold til den amerikanske standard, er testen mod forkulningstiden (vertikal test ASTM D64B),

Tranemo anbefaler normalt niveau B1, da det giver bru-

som udføres efter 100 gange vask og også testet mod

geren mulighed for at reagere i tide, for at bevæge sig

pludselige og kraftige flammer (prøve på testdukke ASTM

væk fra varmekilden.Ved smelterier skal beskyttelse mod

F1930). Den europæiske standard har en valgfri prøve

strålingsvarme undgås for at forhindre varmestress. Test-

på testdukke (ISO 13506), som kan udføres hvis man vil

resultat C1, giver en reaktionstid på 7-20 sekunder. For at

teste hele beklædnings-systemet mod pludselig opstået

opnå C2 har du brug for 2 eller 3 lag beklædning, der øger

kraftig ild og flammer. EN ISO 11612 (som i øvrigt også er

reaktionstiden til 20-50 sekunder, det vil sige det øger

godkendt i USA) er en international standard hvor testene

beskyttelsen mod strålingsvarme fra ovnen.

udføres efter mindst 5 gange vask.

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

EN ISO 11612

ENERGISEKTOREN

19


20

RISIKOVURDERING OG ANALYSE MED ABB

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

RISIKOVURDERING OG ANALYSE MED ABB Korrekt PPE og FR beklædning er en del af løsningen, når den lovpligtige risikovurdering af faren for lysbuer er udarbejdet. Større EL anlæg og elektriske maskiner vil i fremtiden ofte være mærket med krav om PPE og FR beklædning, hvis der arbejdes på eller i nærheden af anlægget. Det multinationale firma ABB har specialiseret sig i at

at udføre arbejde på den specifikke tavle. ABB udarbej-

hjælpe større virksomheder med risikovurderinger.

der skilte tilpasset de specifikke krav, som kunden stiller,

ABBs risikovurderingsmetode opdeles i 3 hovedområder:

eller iht. gældende standarder.

ANALYSÉR – FOREBYGGELSE – UDDANNELSE

HER KOMMER TRANEMO IND I BILLEDET

Analysefasen resulterer i en kortlægning af mængden af

Som producent og leverandør af Flammehæmmende lys-

elektrisk energi. Muligheden for reduktion af energien

bue godkendt sikkerhedsbeklædning og øvrig PPE tilbyder

indentificeres med ABB´s viden om komplekse systemer

vi komplette ARC KIT, nøjagtig tilpasset kundes krav og

og kan ofte opnås med små ændringer såsom ændringer

ønsker. Tranemo’s ARC KIT’s specificeres og inddeles i de

af sikringstyper/størrelser eller relæindstillinger. ABB til-

4 beskyttelses kategorier (Kat 1, kat 2, kat 3, kat 4)

byder også avancerede løsninger til at begrænse farerne ved en lysbue, hvor ovenstående løsninger ikke giver tilstrækkelig reduktion af farerne. Se eksempler på mærkning og tilknyttede beskyttelsessystemer. Hele processen har først og fremmest til formål at skabe et sikkert arbejdsmiljø, at indentificere en tavle med en høj mængde energi, som giver kunden mulighed for etablere forebyggende metode, og derved minimere skader i tilfælde af en lysbue. Formålet med uddannelsesfasen er, at dele viden om farerne forbundet med en lysbue. Metoderne

PPE 1 / KAT 1

Min. 4-8 cal/cm2

PPE 2 / KAT 2

Min. 8-25 cal/cm2

Blå

PPE 3 / KAT 3

Min. 25-40 cal/cm2

Gul

PPE 4 / KAT 4

Min. > 40 cal/cm2

Rød

Grøn

til at begrænse risiciene kan variere meget, lige fra at eliminere faren helt, eller ændre på procedurer, men også til at kigge på den personlige beskyttelsesforanstaltning. En måde at sikre personlig sikkerhed på, er at installere let læselig tavlemærkning på arbejdsstedet.(Se eksempler på side 21). Tavlemærkninger med specifikke lysbue hændelses-energiværdier påført har den fordel, at de viser hvilke personlige værnemidler (PPE), der kræves for

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

RISIKOVURDERING OG ANALYSE MED ABB

PPE KATEGORI 4 I eksemplet til venstre er kravet KAT 4 beskyttelse = minimums beskyttelse på 40 cal. pr. cm2 = markeret med RØD FARVE

Se vores komplette flammehæmmende PPE 4 sortiment:

PPE KATEGORI 3 I eksemplet til venstre er kravet KAT 3 beskyttelse = minimums beskyttelse på 25 cal. pr. cm2 = markeret med GUL FARVE

Se vores komplette flammehæmmende PPE 3 sortiment:

PPE KATEGORI 2 I eksemplet til venstre er kravet KAT 2 beskyttelse = minimums beskyttelse på 8 cal. pr. cm2 = markeret med BLÅ FARVE

Se vores komplette flammehæmmende PPE 2 sortiment:

PPE KATEGORI 1 I eksemplet til venstre er kravet KAT 1 beskyttelse = minimums beskyttelse på 4 cal. pr. cm2 = markeret med GRØN FARVE

Se vores komplette flammehæmmende PPE 1 sortiment:

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

ENERGISEKTOREN

21


22

EKSEMPLER PÅ BESKYTTELSESSYSTEMER

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER Når den lovpligtige risikovurdering for jeres el-anlæg er blevet udarbejdet og I kender minimumskravene til beskyttelsen, som jeres medarbejdere bør være udstyret med på de forskellige arbejdsstationer og situationer, hjælper Tranemo med at sammensætte de rigtige og mest fordelagtige kombinationer af PPE og flammehæmmende lysbuebekyttende arbejdstøj.

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

EKSEMPLER PÅ BESKYTTELSESSYSTEMER

ENERGISEKTOREN

23


24

EKSEMPLER PÅ BESKYTTELSESSYSTEMER

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

VI SAMMENSÆTTER BESKYTTELSEN UD FRA JERES BEHOV Alle produkter sammensættes og kan stilles tilgængelig på Tranemo’s B2B Shop, i de valgte PPE-ARC kategorier. Flere kunder vælger at købe pakkerne leveret i en taske tydeligt mærket med ARC kategorien (den samlede beskyttelse som udstyret i tasken overholder).

SE KOMPLET PPE 1 / KAT 1 SORTIMENT

SE KOMPLET PPE 2 / KAT 2 SORTIMENT

SE KOMPLET PPE 3 / KAT 3 SORTIMENT

SE KOMPLET PPE 4 / KAT 4 SORTIMENT

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

EKSEMPLER PÅ BESKYTTELSESSYSTEMER

ENERGISEKTOREN

25


26

EKSEMPLER PÅ BESKYTTELSESSYSTEMER

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

PPE 1 / KATEGORI 1 MIN. 4-8 CAL/CM2 Her vises blot et udpluk på et elektrisk lysbue beskyttende sortiment i KATEGORI 1 på Tranemo’s B2B Shop:

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

EKSEMPLER PÅ BESKYTTELSESSYSTEMER

PPE 2 / KATEGORI 2 MIN. 8-25 CAL/CM2 Her vises blot et udpluk på et elektrisk lysbue beskyttende sortiment i KATEGORI 2 på Tranemo’s B2B Shop:

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

ENERGISEKTOREN

27


28

EKSEMPLER PÅ BESKYTTELSESSYSTEMER

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

PPE 3 / KATEGORI 3 MIN. 25-40 CAL/CM2 Her vises blot et udpluk på et elektrisk lysbue beskyttende sortiment i KATEGORI 3 på Tranemo’s B2B Shop:

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

EKSEMPLER PÅ BESKYTTELSESSYSTEMER

PPE 4 / KATEGORI 4 MIN. >40 CAL/CM2 Her vises blot et udpluk på et elektrisk lysbue beskyttende sortiment i KATEGORI 4 på Tranemo’s B2B Shop:

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

ENERGISEKTOREN

29


30

B2B SHOP

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

SKRÆDDERSYEDE SORTIMENTER

MED B2B SHOPPEN HAR DU 100% KONTROL OVER BUDGET OG SORTIMENT. ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

B2B SHOP

TRANEMO B2B SHOP SÅDAN KOMMER DU I GANG MED TRANEMO B2B SHOP For at komme i gang med Tranemo’s B2B Shop, skal du henvende dig til vores kundesupport på telefon 96234488. Vi ønsker at give dig den bedste start på vores B2B Shop og det er derfor vigtigt, at vi finder det rigtige sortiment til dig og din virksomhed sammen.

VI SKRÆDDERSYER SORTIMENTET TIL DIN VIRKSOMHED For at få glæde af vores B2B Shop, skal vi først skræddersy sortimentet til din virksomhed. Det gør vi lettest ansigt til ansigt sammen med en af vores sælgere. Her kan du se og røre varerne før du lægger dig fast på hvilke varer du og dine medarbejdere skal kunne bestille. Når sortimentet er oprettet, har du adgang til B2B Shop, hvor både du og dine ansatte kan bestille arbejdstøj.

DERFOR ER TRANEMO B2B SHOP DEN RIGTIGE LØSNING På b2b.tranemoworkwear.dk finder du en række administrative værktøjer, som kan gøre din og dine medarbejderes hverdag betydeligt mere effektiv. Ikke mindst efter kl. 16.00

Ordre

Medarbejdere

Virksomhed

Forhandler

Faktura

Tranemo

Faktura

Vare

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

ENERGISEKTOREN

31


32

B2B SHOP

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

SIMPELT OG BRUGERVENLIGT Med Tranemo’s B2B Shop har du hurtig og nem tilgang til alle vores produkter. Du bestemmer selv hvilke funktioner du ønsker, såsom budget pr. medarbejder, ordrehistorik med størrelser og antal mm.

SORTIMENT

NAVIGATION

Du har hurtig adgang til jeres sortiment fra forsiden.

Jeres fulde sortiment navigerer du nemt igennem

I kan altid tilføje varer til sortimentet eller få Trane-

ved hjælp af menuen i toppen af siden. Den er selv-

mo’s support-team til at gøre det.

følgelig tilpasset netop jeres sortiment!

SALDO

BRUGERADMINISTRATION

Når du er logget ind, kan du altid følge med i hvor

Det er nemt at oprette og redigere data på medar-

meget du har til rådighed på din saldo/budget.

bejdere. Under Mine sider > kontoindstillinger, kan

Budgettet vises enten i kroner eller point.

du oprette grupper, medarbejdere og behandle dem individuelt.

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

B2B SHOP

Se eksempel på ARC KAT 4 sortiment på shoppen her:

MASSER AF FORDELE   Synlig lagerstatus og historik   Skræddersyet sortiment til din virksomhed   Enkel styring af budget pr. medarbejder   Ingen budgetoverskridelser   Afregn i kroner eller point   Opret medarbejdergrupper   Medarbejderne kan selv bestille døgnet rundt   Skab dit sortiment ud fra tusindvis af varenumre   Tilgå B2B Shop på dekstop, tablet og mobil   Tildel bruger-roller med forskellige beføjelser

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

ENERGISEKTOREN

33


34

SKINSAFE

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

TRANEMO SKINSAFE

Tranemo SKINSAFE™ er et flerlagssystem, designet til at beskytte anvenderens hud mod flammer, varme og lysbueulykker. Med brugeren i fokus og med hensyntagen til krævende arbejdssituationer, har vi udviklet en effektiv kombination af beskyttende lag, fra inderst til yderst. Ved at anvende flere tynde lag i stedet for ét tykt, mindskes vægten og bevægelsesfriheden øges. Dette betyder at brugeren kan arbejde mere effektivt og i længere tidsintervaller. Når flere lag flammehæmmende tøj kombineres, øges beskyttelsen betydeligt. Tranemo anbefaler brugen af to eller flere lag af flammehæmmende beklædning til at holde dig varm og beskyttet. Fremadrettet tester Tranemo alle Tranemo SKINSAFE™ systemer efter de nye testmetoder som inkluderer ELIM og nye ATPV/EBT værdier.

LAG – SKIN PROTECTION Ved en ulykke kan forkert valg af undertøj være skyld i at der går ild i stoffet, eller at det smelter ind i huden. Det er derfor vigtigt at priotere det inderste lag. Vores flammehæmmende undertøj har følgende fordele: Inherent flammehæmmende, blødt og komfortabelt, antistatisk samt holder ikke på dårlig lugt.

ENERGISEKTOREN

LAG 2 – INSULATION Et isolerende mellemlag bør anvendes for at øge komforten i de koldere måneder. Dette lag skaber afstand mellem lag 1 og 3 og isolerer dermed mod varme såvel som kulde.

LAG 3 – SHIELD Det yderste lags primære funktion er at beskytte. For at sikre at tøjet benyttes i dagligdagen, er der lagt vægt på pasform, høj komfort, bevægelsesfrihed og gode opbevaringsmuligheder.

AIR GAP Ventilation mellem lagene i Tranemo SKINSAFE™ har en lav ledningsevne, og giver en enestående egenskab, ved både at blokere for varme, isolere mod kulde om vinteren, og giver ekstra sikkerhed i krævende arbejdssituationer.

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

SKINSAFE

Eksempel på 3-lags Tera TX

Tera TX er en ”bestseller serie” af brandhæmmende tøj til EL-industrien og andet kræ-

SKINSAFE system

vende udendørs arbejde. Når Tera TX kombineres med et eller flere lag af andre brand-

hæmmende beklædningsgenstande, får du et system der opnår højere beskyttelse og en kombination der passer til arbejde af varierende intensitet og temperatur.

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

901 MERINO RX

902 MERINO BX

811 TERA TX

6315 90 07

6309 90 82

ELIM 32 cal/cm2

5834 81 94

+

ATPV

+

ELIM: 4,6 cal/cm

ELIM: 6,3 cal/cm

ELIM: 8,1 cal/cm

ATPV: 5,3 cal/cm2

ATPV: 7,6 cal/cm2

ATPV: 8,7 cal/cm2

PPE 1

PPE 1

PPE 2

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

901 MERINO RX

903 MERINO TX

811 TERA TX

6315 90 07

6330 90 07

2

2

2

5834 81 94

+

+

ELIM: 4,6 cal/cm2

ELIM: 9,6 cal/cm2

ELIM: 8,1 cal/cm2

ATPV: 5,3 cal/cm2

ATPV: 10,0 cal/cm2

ATPV: 8,7 cal/cm2

PPE 1

PPE 2

PPE 2

42 cal/cm2 PPE CATEGORY 4

ELIM 37 cal/cm2 ATPV 42 cal/cm2 PPE CATEGORY 4

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

895 CANTEX JERSEY AT

899 CANTEX TERRY

811 TERA TX

ARC RATING

6372 89 94

5075 89 94

5834 81 94

40,5 cal/cm2

+

+

ARC RATING:

ARC RATING:

ELIM: 8,1 cal/cm2

PPE CATEGORY

5,1 cal/cm

17,8 cal/cm

ATPV: 8,7 cal/cm2

4

PPE 1

PPE 2

PPE 2

SKIN PROTECTION

INSULATION

SHIELD

901 MERINO RX

899 CANTEX TERRY

811 TERA TX

6372 89 94

5075 89 94

2

2

+

5834 81 94

+

ELIM: 4,6 cal/cm2

ARC RATING:

ELIM: 8,1 cal/cm2

ATPV: 5,3 cal/cm2

17,8 cal/cm2

ATPV: 8,7 cal/cm2

PPE 1

PPE 2

PPE 2

ELIM 35 cal/cm2 ATPV 40 cal/cm2 PPE CATEGORY 4

Du kan læse mere om de forskellige SKINSAFE™ systemer på tranemoworkwear.dk/tranemo-skinsafe

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

ENERGISEKTOREN

35


36

OM TRANEMO

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

EKSPERTER I FLAMMEHÆMMENDE ARBEJDSTØJ OG PPE

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

OM TRANEMO

Vi stræber efter at gøre arbejdspladserne sikre, igennem at lede udviklingen af nye avancerede flammehæmmende løsninger. Tranemo er en af de førende europæiske producenter af inherent flammehæmmende sikkerhedsbeklædning. Igennem kompetent rådgivning og innovative produkter, arbejder vi mod at ingen skades alvorligt i flamme- og varmerelaterede ulykker. Vi bistår også markedet med den bedste rådgivning, om hvordan man kan beskytte sig imod forskellige risicis i forhold til arbejdet hvor der er risiko for strålevarme, flammer, lysbue, smeltet metal, kemikalier og eksplosionsrisiko.

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

ENERGISEKTOREN

37


38

OM TRANEMO

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

TRANEMO’S VISION

INGEN SERIØSE FLAMME& VARMERELATEREDE ULYKKER. ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

OM TRANEMO

AVANCEREDE FLAMMEHÆMMENDE LØSNINGER Tranemo har en vision om, at ingen bør blive alvorligt såret i ulykker, hvor det rigtige arbejdstøj kunne have forhindret ulykken eller mildnet konsekvenserne af det. Vores søgen efter at skabe sikre arbejdspladser betyder, at vi leder udviklingen af ​​nye avancerede flammehæmmende løsninger. INHERENT FLAMMEHÆMMENDE EGENSKABER

TEKSTILSERVICE - VASK

Tranemo sælger kun flammehæmmende arbejdstøj, som

Industriel vask af FR-beklædning anbefales ofte for at

sikrer brugeren beskyttelse i hele tøjets levetid. De flam-

sikre, at de er rene og korrekte at anvende. For at opnå

mehæmmende egenskaber er integreret i fibrenes moleky-

de bedste resultater anbefaler vi også altid, at kunderne

lestruktur, og de kan ikke vaskes ud eller slides af. Udover

test-vasker FR beklædningen i overensstemmelse med vo-

de flammehæmmende egenskaber hører komfort, lav vægt og

res vaskeinstruktioner. Tranemo udfører test efter 50 in-

slidstyrke til blandt fordelene.

dustrielle vaske i henhold til EN ISO 15797 af: EN ISO 11612 A1 Overfladetænding, EN ISO 20471 Høj synlig-

PERSONLIGT BESKYTTELSESSYSTEM

hed og EN 1149-3 Antistat. Da EN ISO 15797 altid udføres på nyt og rent beklædning, hvor der ingen snavs er

Tranemos mål er nul alvorlige arbejdsrelaterede person-

involveret, gennemfører Tranemo også rigtige brugertest af

skader forårsaget af ild eller høj varme. Den rigtige be-

arbejdstøj, i kombination med vask hos vores industrielle

klædning kan redde brugerens liv, hvis uheldet er ude.

vaskeripartnere, for at få de mest pålidelige resultater. Ef-

Kombinationen af beklædning er afgørende for graden af

ter bæretest og vask kontrollerer vi, at tøjet stadig har den

beskyttelse. Vi designer beskyttelsessystemet fra huden og

højeste ydelse. Tranemo udfører også interne vasketest

udad. Tranemo rådgiver om behovet for flammehæmmen-

inden hver produktion, for at sikre opretholdelse af den

de undertøj, løsninger til alle årstider, design til bestemte

højeste holdbarhed på metervarer og refleksbånd.

funktioner samt naturligvis løsninger til både kvinder og mænd. Vi udvikler vores kollektioner som systemer til specifikke brancher og de risici, der findes dér.

BRUGER TEST Vi udfører brugertest i samarbejde med vores største kunder for at sikre, at tøjet har alle de ønskede funktioner, og at det fungerer i praksis. Komfort og ergonomi er grunde, som ofte angives til, at beskyttelsesbeklædning ikke bæres

PPE-BEKLÆDNING TIL KVINDER Af hensyn til sikkerheden er det vigtigt at bære den korrekte PPE-beklædning, og at den passer. Komfort og ergonomi er grunde, som ofte angives til, at beskyttelsesbeklædning ikke bæres korrekt eller måske slet ikke anvendes. Vi har derfor også et udvalg af damemodeller i damestørrelser i vores sortiment.

korrekt eller måske slet ikke anvendes.

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

ENERGISEKTOREN

39


40

OM TRANEMO

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

VIDENSDELING PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER Deling af viden mellem de forskellige Tranemo afdelinger. Med internt Tranemo Academy, uddannes medarbejderne i de beklædningsløsninger der løbende udvikles. Koncernen består af datterselskaber i Storbritannien, Holland, Tyskland, Danmark, Finland, Norge og Portugal (Spanien), som tilsammen skaber en af Europas stærkeste salgsorganisationer. Årligt distribuerer koncernen over 600.000 stykker tøj i hele Europa. Hovedkontor og europæisk logistikcenter ligger i Tranemo, Sverige og største delen af produktionen sker i egne faciliteter i Europa.

SALG OG DISTRIBUTION

PRODUKTION OG UDVIKLING

Sverige (Hovedkontor)

Sverige

Danmark

Bulgarien

Norge

Polen

Finland

Asien

Tyskland (Østrig, Italien) England (Irland, Island) Holland (Belgien, Luxemborg) Portugal (Spanien) USA

16+

300+

Internationale salgsafdelinger

Medarbejdere fordelt på globalt plan

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

OM TRANEMO

80+

30+

Antal års erfaring (Siden 1934)

År med AAA-diamond Award i betalingsdygtighed

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

ENERGISEKTOREN

41


42

VEJLEDNING

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

VI DELER GERNE VORES EKSPERTISE MED JER Vi hjælper markedet med de bedste råd om, hvordan du beskytter dig mod forskellige risici på arbejdspladsen, såsom varme, flamme, lysbue, smeltet metal, kemikalier og eksplosionsrisiko. I en årrække har Tranemo Workwear leveret naturligt flam-

tilpasset information og vejledning til virksomheder, for-

mehæmmende arbejdstøj til en række store og små dan-

handlere og interesseorganisationer baseret på de forskel-

ske virksomheder. Som producent stræber vi efter at gøre

lige risikofaktorer. Når vi deler vores ekspertise, er ordnin-

arbejdspladsen mere sikker, det gør vi ved at være en af​​

gen derfor skræddersyet til specifikke situationer og behov,

de førende virksomheder inden for udvikling af nye avan-

som virksomheden kan stå over for.

cerede flammehæmmende løsninger. Med vores store viden og faglige baggrund i Tranemo har vi Selv med mange love og regler er der mange virksomheder,

i mange år, stået bag udviklingen og rådgivningen til rigtig

der ikke er opmærksomme på kravene til flammehæm-

mange professionelle virksomheders flammehæmmende

mende tøj, hvilke muligheder der findes for beskyttelse, og

arbejdstøjs sortimenter.

hvordan man klæder sig i enhver situation for den bedst mulige beskyttelse. Dette er grunden til, at vi i Tranemo Workwear har udviklet en række forskellige kollektioner af arbejdstøj, der er beregnet til de forskellige brancher, risi-

VIGTIGE ASPEKTER I VEJLEDNING Vigtige EU-standarder og godkendelseskrav.

kosituationer og brugere. Forskellige risikosituationer, der gør deltagerne Vi deler med glæde vores ekspertise og erfaring for at nå

opmærksomme på de forskellige risici, der findes.

vores vision - ingen skal blive alvorligt såret i ulykker, hvor

Hvornår og hvorfor der skal anvendes flammehæmmende

det rigtige arbejdstøj kunne have forhindret ulykken eller

arbejdstøj.

begrænset dens konsekvenser.

SKRÆDDERSYET INFORMATION OG EKSPERTISE TIL DIN VIRKSOMHED

Sådan finder du det rigtige flammehæmmende tøj til dine forretningsrisici. Scenarier, såsom hvor høje temperaturer man vurderer en elektrisk lysbue har.

Formålet med delingen af vores ekspertise er at øge be-

Lysbueulykke - Hvordan en sådan ulykke opstår, og hvil-

vidstheden om vigtigheden af at ​​ klæde sig korrekt for at

ken skade der skyldes brug af det forkerte tøj.

undgå skader i tilfælde af en ulykke. Vi mener, at man ved at give brugerne indsigt i korrekt brug af flammehæmmende arbejdstøj øger sandsynligheden for, at den rigtige type tøj og beskyttelse bruges i tilfælde af en ulykke. Hver branche er unik, og hver virksomhed har sit eget unikke risikobillede. Vi i Tranemo Workwear leverer derfor

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

VEJLEDNING

VI DELER VORES EKSPERTISE NÅR DET PASSER JER Vi afholder løbende kurser efter forespørgsel i vores showrooms i Hjørring eller i København. Vores konsulenter besøger også ofte slut-kunder og forhandlere, og vi opfordrer alle interesserede til at tage kontakt til os for en aftale.

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

ENERGISEKTOREN

43


44

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

REFERENCER

UDDRAG AF REFERENCER FRA ENERGISEKTOREN

VATTENFALL

VESTAS

STATKRAFT

Flere afdelinger i Europa anvender lysbuegodkendt FR beklædning fra Tranemo. I Danmark har man udstyret folk med en flot komplet pakke bestående af FR softshell jakker og Tera-TX bukser med og uden stretch.

Mange afdelinger fra hele Europa køber løbende Tranemo lysbue beskyttende FR arbejdstøj i komplette sortimenter via lokale distributører.

Statkraft i Norge køber alt deres flammehæmmende og lysbuebeskyttende arbejdstøj og PPE hos Tranemo Flere modeller i Tera-TX serien er udviklet i samarbejde med Statkraft

SYDFYNS ENERGI

NOVO NORDISK

NOVOZYMES

Komplet Tranemo Tera-TX sortiment til alle medarbejdere.

Elektrikere er blevet komplet udstyret med Tranemo FR Stretchbukser, FR softshell jakker samt øvrig PPE.

Elektrikere er blevet udstyret med Tranemo Tera-TX.

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

REFERENCER

Kundereferencer fra El -og Energisektoren. Her viser vi et lille udsnit af vores slutkunder, som dagligt betjenes af Tranemo og vores forhandlere. Kundernes sortimenter er nøje sammensat efter deres behov og krav. Normalt fortsætter kunderne med at anvende Tranemo produkterne gennem mange år.

APPLE

ABB

STRUER ENERGI

Apple´s teknikere og afdelingsledere i det nye datacenter i Danmark komplet udstyret med Tranemo FR Shell jakker og stretchbukser mv.

ABB har været en stor kunde hos Tranemo i flere lande i mange år. Flere kollektioner er udviklet i tæt samarbejde. I dag anvender ABB i Danmark Tranemo´s ARAMID bukser og jakker, samt FR sweatshirts og FR undertøj.

Efter at man var tæt på at være udsat for en elektrisk lysbueulykke valgte Struer Energi, at udstyre samtlige medarbejdere med en komplet pakke fra Tranemo serien FR ZENITH i orange.

FORCE TECHNOLOGY

ØRSTED

ENERGINET

Alle medarbejdere der kan blive udsat for flamme og varmerelaterede ulykker udstyres med Tranemo Tera-TX bukser og Cantex Vinterjakker, FR T-Shirts og FR sweatshirts.

Alle gas afdelinger, samt flere vind afdelinger udstyres med Tranemo orange Zenith FR arbejdstøj fra inderst til yderst gennem nøje udvalgt distributør.

Udstyret med nyeste sortiment: FR Shell jakker og Tera-TX Stretchbukser, samt komplet serie af FR sweatshirts, FR skjorter og FR langærmede T-Shirts.

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

ENERGISEKTOREN

45


46

FAQ

ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

FAQ Her er en liste over nogle af de hyppigst stillede spørgsmål i forbindelse med førstegangs anskaffelse af flammehæmmende arbejdstøj til anvendelse i miljøer hvor der er risiko for en elektrisk lysbue.

Hvem kan leverer et komplet lysbuebeskyttende PPE- og beklædningssystem? Hvor stor en energiudladning er der fare for ved en eventuel lysbueulykke på de anlæg vores folk arbejder på? Hvad er risikovurderingen - kan vi selv udarbejde den eller skal vi søge en partner på området? Hvilke standarder og symboler skal vi forholde os til? Hvad står der i den nye lovgivning på området for lysbue beskyttende arbejdstøj og PPE (Hvad siger DS/EN 50110)? Hvor varm kan en elektrisk lysbue være? Hvad siger lysbue standarden IEC 61482-2? Hvorfor er der 2 forskellige symboler på denne standard? Hvad er forskellen på en box-test og en open-arc test? Hvilke resultater og måleenheder ender testene op i? Hvad betyder ARC-rating, og hvad er kalorier pr. cm2? Hvad er forskellen på ELIM, ATPV og EBT? Vi arbejder på anlæg med op 1000 volt, - hvor mange kalorier pr. m2 beskyttelse behøver vi? Hvordan er tøjet mærket? Hvad er SKINSAFE?

ENERGISEKTOREN

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR


ELEKTRISK LYSBUE BESKYTTELSESSYSTEMER

FAQ

Kan man benytte 2 lag oven på hinanden og kan den samlede beskyttelse så dokumenteres? Hvornår behøver man flourescerende arbejdstøj med reflekser og hvornår behøves det ikke? Er udstyret certificeret korrekt, og findes der dokumentation? Er tøjet nu også funktionelt og smart nok og vil medarbejderne anvende det? Kan egenskaber vaskes ud, og hvor længe holder tøjet? Kan tøjet tåle vask og tørring på vaskeri? Kan man leje/lease tøjet med en vaskeaftale? Hvad betyder det at alt flammehæmmende tøj fra Tranemo er “inherent” og hvad er Proban og Pyrovatex ? Hvordan fastlægger vi vores fremtidige minimumskrav til beskyttelse? Hvad koster det at udstyre medarbejderne korrekt? Hvem kan lagerføre og levere hele pakken samlet? Hvor skal vi købe det øvrige PPE udstyr og hvem kan levere hele pakken samlet ? Kan der tilbydes en B2B Shop? Kan vi få lov at teste arbejdstøjet, inden køb? Hvordan måltager vi medarbejdere, så der indkøbes korrekte størrelser? Findes der også dame størrelser? Kan der monteres logo på tøjet? er dette lovligt? og forringer det kvaliteten/beskyttelsen? Hvorfor er FR lysbuebeskyttende handsker testet i.h.t. ASTM F2675? Er både hjelm og visir lysbue testet? Beskytter lysbuehandsker også mod strøm? Hvilken type sikkerhedsfodtøj skal der anvendes, kan det passe der ikke findes EU standard på dette?

TRANEMO ADVANCED WORKWEAR

ENERGISEKTOREN

47


Der tages forbehold for trykfejl.

FÅ MERE AT VIDE. Klik ind på tranemoworkwear.dk og se udvalget af flammehæmmende arbejdstøj fra Tranemo Advanced Workwear. Alle Tranemo´s produkter forhandles af de fleste førende arbejdstøj og PPE forhandlere og distributører i Danmark. Ofte leveres alle varer i løbet af få dage direkte fra Tranemo´s store centrallager. Produkterne lagerføres også efter aftale lokalt hos den enkelte forhandler. Kontakt Tranemo for forhandlerliste og kontaktdata på disse.

Tranemo Workwear A/S Farøvej 4-6 9800 Hjørring Danmark

Kontakt T: 96234488 tranemo@tranemo.dk tranemoworkwear.dk

Om Tranemo Tranemo Advanced Workwear er en af de førende europæiske producenter og leverandører af flammehæmmende beskyttelsesbeklædning.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.