Page 1

DIVENDRES 18 DE MAIG A les 10.00 Acte d'inauguració de la Mostra amb l'alumnat de tots els Instituts participants i el seu professorat.

Seguidament, Espectacle de Robòtica per Udigital. A les 12:00 Refrigeri a l'esplanada de l'entrada. De 15:00 a 17:00 Tallers a càrrec d'Udigital i visita guiada per a alumnes de primària.

De 16:00 a 19:00 Exposició oberta al públic.

DISSABTE 19 DE MAIG De 10:00 a 18:00 Exposició oberta al públic. De 16:00 a 18:00 Demostracions de diferents projectes a càrrec d’alumnes. · Robots MA-VIN · Robots LeGO · Robots humanoides · Cotxe pneumàtic

A les 18:30 Acte de cloenda amb un espectacle tècnic-científic a càrrec de Mayeutika. Tot seguit, entrega d’obsequis i diplomes de participació a l’alumnat participants. Tots els actes i l’exposició es realitzen a: LA CATE Ronda Rector Aroles, 4 17600 Figueres

Participen els centres de secundària de l’Alt Empordà i l’institut Brugulat de Banyoles com a convidat.

Amb el patrocini de les AMPA dels instituts.


NOM:

CURS:

David Lladó, Marc Lladó, 1r ESO Alberto Requena, Nico Eichhorn, 2n ESO Mihai Iancu, Cristopher Vinces, Jonathan Martin, Abdel Ettourki, Ivan Quito TUTORA:

Amaya Unzurrunzaga CENTRE:

SES Cap de Creus NOM DEL PROJECTE:

Nòria amb motor OBJECTIUS DIDÀCTICS:

El treball en equip. Planificar un treball i entendre la transmissió del moviment mitjançant engranatges. Seguir un esquema i uns planols.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Beatriz Ramírez Moreno Míriam Marín Fernández

3r ESO

TUTORA:

Mª del Mar Sánchez CENTRE:

SES Cap de Creus NOM DEL PROJECTE:

Construcció d'una barrera OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Construcció d'una barrera que s'obrirà mitjançant l'aplicació de diversos mecanismes: palanca, transmissió amb politja i per corretja i vis sense fi. Solucionar les diferents dificultats que vagin sortint. Treballar en equip.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Cristina Fortuny, Ester Duran, 1r ESO Abdel Ettourki, Marc Caminada, Lluís Descamps TUTORA:

Roser Balasch CENTRE:

SES Cap de Creus NOM DEL PROJECTE:

Cranc americà OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Treballar la fusta amb les eines adequades i els seus acabats. Treballar en grup. Respecte als companys.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Martin Wilkin

1r ESO

TUTOR:

Lluís Marqués CENTRE:

INS Castelló d'Empúries NOM DEL PROJECTE:

Cotxe solar OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Afavorir el coneixement de l'energia solar fotovoltaica fonamentant l'experimentació. Construir un aparell senzill combinant coneixements bàsics d'electricitat, mecànica i estructures. Promoure la creativitat i l'enginy entre els alumnes.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Laura Martínez, Anna Calpena, Maria Shirobokova, Marina Aguilar

2n ESO

TUTOR:

Josep Martin CENTRE:

INS Castelló d'Empúries NOM DEL PROJECTE:

Efectes encadenats OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Identificar màquines simples i factors que caracteritzen l'eficàcia. Realitzar càlculs senzills de transformació de forces en màquines simples, Valorar la importància de les màquines i la seva relació amb la tecnologia.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Faustine Gabard

1r ESO

TUTORA:

Pilar Farrés CENTRE:

INS Castelló d'Empúries NOM DEL PROJECTE:

Caixa joier OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Aprendre a treballar els diferents tipus de fusta i a utilitzar les eines adeqüades en cada cas. Reconèixer i utilitzar els diferents tipus d'unions.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Miquel Sarquella Nil Oliva

3r ESO

TUTORA:

Montse Salgado CENTRE:

INS Castelló d'Empúries NOM DEL PROJECTE:

Maqueta cuina OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Realitzar processos de disseny i construcció aplicats al disseny d'una cuina. Aprendre a distribuir l'espai segons unes necessitats concretes.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Tots els alumnes del centre que 1r ESO cursen tecnologia 2n ESO 3r ESO 4t ESO TUTORA:

Eva Sala CENTRE:

INS Castelló d'Empúries NOM DEL PROJECTE:

Decoració nadalenca OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Realització de la decoració nadalenca del centre implicant a tots els alumnes per tal de millorar la cohesió social entre els alumnes. Treballar la competència artística i cultural a partir de diferents materials i tècniques.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Louis Clergue Martí Viella

4t ESO

TUTOR:

Joan Pellicer CENTRE:

INS Cendrassos NOM DEL PROJECTE:

Humanoides OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Disseny amb ordinador. Circuits electrònics. Programació de control PICAXE. Construcció d'estructures articulades.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Xènia Costa, Aina Arbusà, Sergi Magester, Arnau Puig

3r ESO

TUTORS:

Judit Comas i Joan Pellicer CENTRE:

INS Cendrassos NOM DEL PROJECTE:

Robot Rebotador OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Disseny i construcció d'un robot Electromecànic. Càlcul d'engranatges reductors. Circuits de control elèctrics amb finals de cursa. Control de motors de CC. Treball amb equip.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Astrid Parra Alex Ortiz

2n ESO

TUTORS:

Quim Saurina i Marta Sendra CENTRE:

INS Cendrassos NOM DEL PROJECTE:

Ponts amb estructures triangulars OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Disseny i construcció d'estructures. Importància de les estructures. Resistència i lleugeresa de les estructures. Tensors i estructures triangulars. Construcció amb eines i materials senzills

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Martí Mir Dani Díaz

4t ESO

TUTOR:

Joan Pellicer CENTRE:

INS Cendrassos NOM DEL PROJECTE:

Robot Rastrejador OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Estudi i muntatge de circuits electrònics senzills. Programació de control amb PICAXE. Càlcul de reductor. Control de motors de CC. Estudi i funcionament de sensors.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Eulàlia Baqué, Mariona Tegido, Núria Font

2n ESO

TUTORS:

Marta Sendra i Quim Saurina CENTRE:

INS Cendrassos NOM DEL PROJECTE:

Teler i Teixit pla OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Disseny i construcció amb materials senzills. Aprendre el funcionament i les parts dels telers. Elaboració i coneixement de diferents tipus teixits (sarja, tafetà,...)

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Júlia Sunyer, Laia Coderch, Arnau Soler, Nil Llavanera

1r ESO

TUTORS:

Judit Comas i Marta Sendra CENTRE:

INS Cendrassos NOM DEL PROJECTE:

Jocs de taula amb material reutilitzat OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Importància del reciclatge i reutilització dels materials. Disseny i construcció amb materials i estris senzills. Aprendre les propietats i tipus del materials.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Mar Minobis, Maria Múrcia, Alba Nicolau, Óscar Quevedo, Lluna Martínez, Joana Pradell

1r ESO

TUTOR:

Alex Salgado CENTRE:

INS A. Deulofeu NOM DEL PROJECTE:

Ciutats OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Foment de la creativitat. Introducció al dibuix tècnic. Ús de les eines del taller.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Emelyne Lobel, Alba Pons, Olga Zavalna

3r ESO

TUTOR:

Alex Salgado CENTRE:

INS A. Deulofeu NOM DEL PROJECTE:

Casa domòtica OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Es tracta d'utilitzar el recurs Arduino + Scratch per fer el control d'una maqueta. S'utilitzen coneixements de programació i connexió de sensors a la placa Arduino.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Lena Fina Carla Bellezza

3r ESO

TUTOR:

Alex Salgado CENTRE:

INS A. Deulofeu NOM DEL PROJECTE:

Cadires xineses OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Es tracta de fer el control d'una atracció de fira utilitzant una placa PICAXE. Per construir la maqueta s'han aplicat els coneixements sobre l'ús d'eines i engranatges, així com de programació i connexió de la placa.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Pau Caula, Blai Caula, Zunel Pintos, Aina Brugués

4t ESO

TUTOR:

Ramon Vilà CENTRE:

INS A. Deulofeu NOM DEL PROJECTE:

Nòria OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Es tracta de dissenyar i construir una nòria, i fer-ne el control amb una placa PICAXE.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Victor Colomer

2n ESO

TUTOR:

Ramon Vilà CENTRE:

INS A. Deulofeu NOM DEL PROJECTE:

Joc elèctric OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Aplicar els coneixements adquirits sobre electricitat per construir un joc elèctric.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Melanie Grauby Neus Rodríguez

3r ESO

TUTOR:

Quim Vila CENTRE:

INS A. Deulofeu NOM DEL PROJECTE:

Nius i menjadores OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Ús d'eines i materials per construir nius i menjadores, que posteriorment s'han col·locat als arbres de l'institut.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Sergi Aznar Tenas

2n ESO

TUTORA:

Montse Riu Canal CENTRE:

Paula Montal NOM DEL PROJECTE:

Cooper lamp OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Davant d'un problema poder resoldre'l a partir d'un projecte. Aprendre sobre l'electricitat per poder manejar el corrent elèctric. Desenvolupar la creativitat, l'enginy i l'investigació. Poder reciclar el màxim material per fer el projecte. Construir un projecte i poder-ho aplicar a la vida cotidiana.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Mar Castaño Aguilar

2n ESO

TUTORA:

Montse Riu Canal CENTRE:

Paula Montal NOM DEL PROJECTE:

Medusa OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Davant d'un problema poder resoldre'l a partir d'un projecte. Aprendre sobre l'electricitat per poder manejar el corrent elèctric. Desenvolupar la creativitat, l'enginy i l'investigació. Poder reciclar el màxim material per fer el projecte. Construir un projecte i poder-ho aplicar a la vida cotidiana.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Tania Mayer Moreno

2n ESO

TUTORA:

Montse Riu Canal CENTRE:

Paula Montal NOM DEL PROJECTE:

Toticolori lamp OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Davant d'un problema poder resoldre'l a partir d'un projecte. Aprendre sobre l'electricitat per poder manejar el corrent elèctric. Desenvolupar la creativitat, l'enginy i l'investigació. Poder reciclar el màxim material per fer el projecte. Construir un projecte i poder-ho aplicar a la vida cotidiana.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Pep Pou Coll

2n ESO

TUTORA:

Montse Riu Canal CENTRE:

Paula Montal NOM DEL PROJECTE:

Ferralla OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Davant d'un problema poder resoldre'l a partir d'un projecte. Aprendre sobre l'electricitat per poder manejar el corrent elèctric. Desenvolupar la creativitat, l'enginy i l'investigació. Poder reciclar el màxim material per fer el projecte. Construir un projecte i poder-ho aplicar a la vida cotidiana.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Ariadna Riu Sayols

2n ESO

TUTORA:

Montse Riu Canal CENTRE:

Paula Montal NOM DEL PROJECTE:

Little Rainbow OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Davant d'un problema poder resoldre'l a partir d'un projecte. Aprendre sobre l'electricitat per poder manejar el corrent elèctric. Desenvolupar la creativitat, l'enginy i l'investigació. Poder reciclar el màxim material per fer el projecte. Construir un projecte i poder-ho aplicar a la vida cotidiana.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Marta Rodeja Barrientos

2n ESO

TUTORA:

Montse Riu Canal CENTRE:

Paula Montal NOM DEL PROJECTE:

Green Light OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Davant d'un problema poder resoldre'l a partir d'un projecte. Aprendre sobre l'electricitat per poder manejar el corrent elèctric. Desenvolupar la creativitat, l'enginy i l'investigació. Poder reciclar el màxim material per fer el projecte. Construir un projecte i poder-ho aplicar a la vida cotidiana.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Anna Subirós Vehí

2n ESO

TUTORA:

Montse Riu Canal CENTRE:

Paula Montal NOM DEL PROJECTE:

Petit cervell OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Davant d'un problema poder resoldre'l a partir d'un projecte. Aprendre sobre l'electricitat per poder manejar el corrent elèctric. Desenvolupar la creativitat, l'enginy i l'investigació. Poder reciclar el màxim material per fer el projecte. Construir un projecte i poder-ho aplicar a la vida cotidiana.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Nil Vidal Font

2n ESO

TUTORA:

Montse Riu Canal CENTRE:

Paula Montal NOM DEL PROJECTE:

Gold Ball OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Davant d'un problema poder resoldre'l a partir d'un projecte. Aprendre sobre l'electricitat per poder manejar el corrent elèctric. Desenvolupar la creativitat, l'enginy i l'investigació. Poder reciclar el màxim material per fer el projecte. Construir un projecte i poder-ho aplicar a la vida cotidiana.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Judit Arbossé Ripoll

2n ESO

TUTORA:

Montse Riu Canal CENTRE:

Paula Montal NOM DEL PROJECTE:

Finestra OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Projecte d'una làmpada, anomenada finestra de diferents colors. Objectius els mateixos que els seus companys.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Fátima Ezzahrae, Paula Gorgot, 1r ESO Sara Escudero, Cristina Tejada, Júlia Pujol, Guiu Comas, Karol Tovar TUTORA:

Cristina Coloma CENTRE:

INS La Jonquera NOM DEL PROJECTE:

Petits treballs de 1r d'ESO OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Habilitat i coneixement de les eines del taller. Treball de la psicomotricitat fina. Construcció d'objectes senzills a partir de materials diversos, fusta, vidre…

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Pilar Cufí Acevedo Lídia Faig Rescalvo Sílvia Plana Llosa

2n ESO

TUTOR:

Jordi Pregonas CENTRE:

INS La Jonquera NOM DEL PROJECTE:

Barrera semafòrica OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Construcció d'una barrera semafòrica utilitzant les eines del taller. Coneixements bàsics d'electricitat. Interpretació del circuit bàsic elèctric i coneixement dels diferents components electrònics (LED's, resistències i microruptor).

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Seth Carbó Herrera Marian Kouitra El kaissi Otmane Ajour

2n ESO

TUTOR:

Jaume Quera CENTRE:

INS La Jonquera NOM DEL PROJECTE:

Maqueta d'una moto OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Disseny i construcció d'una moto de fusta fomentant la creativitat de l'alumne. Interpretació de plànols.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Mercè Albao Cedeño Francesc sànchez Coll

3r ESO

TUTORA:

Cristina Coloma CENTRE:

INS La Jonquera NOM DEL PROJECTE:

Arxivador de fusta OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Fabricació d'un arxivador de fusta a partir de l'interpretació de plànols i de l'ús de les eines del taller. Fomentar la creativitat en els acabats.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Youssef Errahmouni

4t ESO

TUTOR:

Jaume Quera CENTRE:

INS La Jonquera NOM DEL PROJECTE:

Carrusel OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Interpretació de plànols. Coneixement i construcció de mecanismes (elements de transmissió). Foment de la creativitat. Interpretació de circuits elèctrics. Coneixements d'elements electrònics.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Yeray Lupiañez

1r ESO

TUTORA:

Núria Vidal CENTRE:

INS Narcís Monturiol NOM DEL PROJECTE:

Banc OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Treballar amb fusta i materials reciclats. Fer un bon ús de les eines.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Driss Jbili

1r ESO

TUTORA:

Núria Vidal CENTRE:

INS Narcís Monturiol NOM DEL PROJECTE:

Vaixell OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Realització d’una maqueta amb material bàsic de taller. Fer ús correcte de les eines del taller.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Mahdi Souiss

1r ESO

TUTORA:

Núria Vidal CENTRE:

INS Narcís Monturiol NOM DEL PROJECTE:

Cotxe OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Construcció d’una maqueta de cotxe a partir de material bàsic. Introducció a l’electricitat.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Aroa Moreno Becerro

3r ESO

TUTORA:

Núria Vidal CENTRE:

INS Narcís Monturiol NOM DEL PROJECTE:

Maqueta d’una habitació OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Construcció d’una habitació a partir d’uns plànols realitzats anteriorment agafant mesures reals. Ús correcte de les eines del taller.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Laia Góngora Antòn

3r ESO

TUTORA:

Núria Vidal CENTRE:

INS Narcís Monturiol NOM DEL PROJECTE:

Maqueta d’una habitació OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Construcció d’una habitació a partir d’uns plànols realitzats anteriorment agafant mesures reals. Ús correcte de les eines del taller.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Erik Roura Turégano Marian Puscasu

2n ESO

TUTORA:

Sílvia Torres CENTRE:

INS Ramon Muntaner NOM DEL PROJECTE:

Mà pneumàtica OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma d'utilitzarlos i controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Gerard Casademont Rovira Martí Casademont Rovira

2n ESO

TUTORA:

Sílvia Torres CENTRE:

INS Ramon Muntaner NOM DEL PROJECTE:

Porta OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma d'utilitzarlos i controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Luís Flores Baldelomar Kevin Fraga Llano

2n ESO

TUTORA:

Sílvia Torres CENTRE:

INS Ramon Muntaner NOM DEL PROJECTE:

Comporta OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma d'utilitzarlos i controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Igor Sinyavskiy

2n ESO

TUTORA:

Sílvia Torres CENTRE:

INS Ramon Muntaner NOM DEL PROJECTE:

Grua OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma d'utilitzarlos i controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Ona Santaló Jaume Cusí

1r ESO

TUTORA:

Assumpció Collboni CENTRE:

INS Cap Norfeu NOM DEL PROJECTE:

Avió antic de fusta OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Introducció a l'ús de les eines del taller i al treball amb un material senzill com la fusta, a partir de la construcció d'una maqueta d'un avió d'estil antic.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Pau Coll, Jan Ruiz, Bradley Clerisse, Paula Llanet, Alberto Toboso

2n ESO

TUTORA:

Laura Català CENTRE:

INS Cap Norfeu NOM DEL PROJECTE:

Cotxe aeropropulsat OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Cotxe construït amb estructura de fusta, i que funciona a partir d’un circuit elèctric format per una pila i un motor, connectat a una hèlix que en girar impulsa el cotxe i aquest circula endavant.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Alberto Espejo, Ester Navas, Lourdes Pérez, Mariona Roca, Sara Rossell

3r ESO

TUTORA:

Aurora Martín CENTRE:

INS Cap Norfeu NOM DEL PROJECTE:

Tricicle xinès OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Ús de les eines del taller treballant la fusta, construcció d'un circuit elèctric format per una pila i un motor. Muntatge de mecanismes de transmissió senzills a partir de la construcció d'un tricicle motoritzat que avança endavant i endarrere amb un comandament a distància amb cable.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Tulio Daparte, Claudiu Gurau, Arnau Liñán

4t ESO

TUTORA:

Carme Morales CENTRE:

INS Cap Norfeu NOM DEL PROJECTE:

Pont llevadís OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Construcció d'un pont llevadís de fusta, accionat per un grup motor-reductor, amb senyalització lluminosa i barrera d'accionament mecànic.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Marina Brugat, Juncal Alonso, 1r ESO Aida Ramos, Anna García, Noelia Rodriguez, Marc Fores, Sara De La Hoz, Abel Rodriguez Marc Villabrille, Cristian Gomez TUTORS:

Jordi Rigall / Anna Duran CENTRE:

INS Olivar Gran NOM DEL PROJECTE:

Robot caminador OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Robot caminador mecànic, a on l'impuls ve donat per un motor i una transmissió per engranatges. Dos LEDs fan la funció d'ulls i un interruptor la funció de boca.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Alba Arias, Eudald Boixadera, Mohamed Tama, Clara Vieira

2n ESO

TUTORA:

Anna Duran CENTRE:

INS Olivar Gran NOM DEL PROJECTE:

Tres en ratlla electrònic OBJECTIUS DIDÀCTICS:

El primer que fa brillar tres leds alineats guanya. La particularitat d'aquest tres en ratlla, és que cada led es pot encendre en dos colors. L'alumne adquireix coneixements pràctics clavant claus, soldant, connectant fils...

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Alma Cáceres Jesus

1r ESO

TUTORA:

Lourdes Guitart Ruiz CENTRE:

INS El Pedró NOM DEL PROJECTE:

Tangram OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Aplicar el procés tecnològic seguint totes les seves fases. Conèixer les eines de l'aula de tecnologia, les seves normes d'ús, conservació i seguretat.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Laia Lopez Tello Lorena Marmolejo Romero Alba Ramos Ros Mar Roura Guri

1r ESO

TUTORA:

Lourdes Guitart Ruiz CENTRE:

INS El Pedró NOM DEL PROJECTE:

Marc de fotos OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Aplicar el procés tecnològic seguint totes les seves fases. Conèixer les eines de l'aula de tecnologia, les seves normes d'ús, conservació i seguretat.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Pol Muñoz Pastor

3r ESO

TUTOR:

Jaume Salvat CENTRE:

INS El Pedró NOM DEL PROJECTE:

Maqueta habitació OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Treballar el disseny i construcció d'habitatges des d'un punt de vista proper: treball de camp, planificació, càlcul d'escales i construcció de la maqueta de la seva pròpia habitació amb materials poc sofisticats.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Roger Gasull Vilagran

4t ESO

TUTOR:

Jaume Salvat CENTRE:

INS El Pedró NOM DEL PROJECTE:

Motor elèctric OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Que l'alumne conegui d'una forma simple i entenedora, fent servir materials senzills, econòmics i fàcils de trobar, el principi de funcionament d'un motor elèctric i la relació dels camps magnètics i el corrent elèctric.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Josep Baguer Perez

2n ESO

TUTOR:

Àngel Llagostera CENTRE:

INS El Pedró NOM DEL PROJECTE:

Connector elèctric OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Aplicar el procés tecnològic seguint totes les seves fases. Conèixer les eines de l'aula de tecnologia, les seves normes d'ús, conservació i seguretat.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Abril Torrent Joven Juan José Murga Bueno Abdelilah El Hachmi Cheima Daoudi El Boukhissi

2n ESO

TUTORA:

Núria García Lorés CENTRE:

INS Illa de Rodes NOM DEL PROJECTE:

Làmpada OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Construir un objecte útil per l'alumnat. Manipular diversos materials (fusta, paper, components elèctrics...) amb les eines i tècniques que requereixen cadascun d'ells. Ser capaç de connectar l'endoll, l'interruptor i el portalàmpades en un mateix circuit.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Abdeslam Azibou-Mokrai Nazaret Clemente González

2n ESO

TUTOR:

Xavi Ballester CENTRE:

INS Illa de Rodes NOM DEL PROJECTE:

Làmpada de sobretaula OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Construcció d'una làmpada de sobretaula de fusta que funcioni amb corrent altern.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Pau Sendra Denys Osychenco

3r ESO

TUTOR:

Xavi Ballester CENTRE:

INS Illa de Rodes NOM DEL PROJECTE:

Maqueta d'un habitatge OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Construcció d'una maqueta i mobiliari de fusta d'un habitatge a partir dels plànols d'aquesta.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Armenuhi Abajyan Aida Balagué Avellí Laia Batlle i Bos Bernat Batlle i Palomeras Roger Canta i Pujol

1r ESO

TUTOR:

Carles Llombart CENTRE:

La Salle NOM DEL PROJECTE:

Construcció d'una oca per a treballar conceptes sobre la cèl·lula OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Fer un joc de l'oca a escala. Els objetius són treballar les formes dels objectes, el conceptes d'escala, el disseny i la funcionalitat. Així com aprendre continguts teòrics d'altres matèries, com les ciències naturals, de forma més divertida.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Lluc Farrés Tubert Martí Pons Garcia

1r ESO

TUTOR:

Raul Cenamor CENTRE:

INS Vilafant NOM DEL PROJECTE:

Titella OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Aprendre la utilitat de les diferents eines del taller i començar a utilitzar-les. Interpretar els plànols inicials per reconèixer les parts del titella, tallar les diferents peces i ensamblar el conjunt. Potenciar el treball en grup. Utilitzar la creativitat dels alumnes en els acabats del titella.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Meritxell Padros Prats Laura Colomer Estela

2n ESO

TUTOR:

Raul Cenamor CENTRE:

INS Vilafant NOM DEL PROJECTE:

Maqueta habitatge / circuit elèctric OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Donar a conèixer el funcionament bàsic d’un circuit elèctric aplicat a la pràctica. Avançar amb el coneixent i amb l’ús de les eines del taller de tecnologia. Potenciar el treball en grup. Potenciar la creativitat en la elaboració de la maqueta.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Marc Pagonnet Albert Mostazo

3r ESO

TUTORA:

Cinta Prats CENTRE:

INS Vilafant NOM DEL PROJECTE:

Cotxe OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Entendre el funcionament dels mecanismes d’una màquina qualsevol, i consolidar i ampliar els coneixements elèctrics del curs anterior.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Marc Gener, Àlex Benítez, Roger Carreras, Quim Puiggalí

3r ESO

TUTORA:

Cinta Prats CENTRE:

INS Vilafant NOM DEL PROJECTE:

La porta del "Super" OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Treball en equip amb alumnes de tercer i quart d’ESO .Uns creen i dissenyen la maqueta amb continguts mecànics i elèctrics, mentre que el de quart programa l’automatització de la maqueta amb la placa Aurdino.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Pol Selva Marc Campillo

3r ESO

TUTORA:

Cinta Prats CENTRE:

INS Vilafant NOM DEL PROJECTE:

L'ascensor OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Entendre el funcionament dels mecanismes d’una màquina qualsevol, i consolidar i ampliar els coneixements elèctrics del curs anterior.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Lydia Ruíz-Morote Anna Catalán Júlia Parella

3r ESO

TUTORA:

Cinta Prats CENTRE:

INS Vilafant NOM DEL PROJECTE:

El caballet de fira OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Entendre el funcionament dels mecanismes d’una màquina qualsevol, i consolidar i ampliar els coneixements elèctrics del curs anterior.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Ariadna Rovirola Moreno Abril Ripoll Parella

2n ESO

TUTOR:

Josep Planas CENTRE:

INS Brugulat NOM DEL PROJECTE:

Llanterna de fusta OBJECTIUS DIDÀCTICS:

- Reconèixer els components elèctrics bàsics d’un circuit elèctric i treballar de forma adequada amb cada un d’ells. - Reconèixer les eines del taller: nom, mètode de treball, normes de seguretat… - Construir un objecte senzill amb components elèctrics.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Iboraima Tunkara

1r ESO

TUTOR:

Joan Puigvert CENTRE:

INS Brugulat NOM DEL PROJECTE:

Caixa ordena llapis OBJECTIUS DIDÀCTICS:

- Actuar i comportar-se d’una forma correcta a l’aula: respectar als companys i al professorat, cooperar amb el grup classe, correspondre als companys, admetre les diferències en el grup classe. -Tenir costum d’aprofitar bé els materials, compartir-los.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Aurimas Narbutas

4t ESO

TUTOR:

Joan Puigvert CENTRE:

INS Brugulat NOM DEL PROJECTE:

Maqueta vivenda OBJECTIUS DIDÀCTICS:

- Actuar i comportar-se d’una forma correcta a l’aula: respectar als companys i al professorat, cooperar amb el grup classe, correspondre als companys, admetre les diferències en el grup classe. -Tenir costum d’aprofitar bé els materials, compartir-los.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Abubakary Drammeh

4t ESO

TUTOR:

Juli Lozano CENTRE:

INS Brugulat NOM DEL PROJECTE:

Escacs OBJECTIUS DIDÀCTICS:

- Actuar i comportar-se d’una forma correcta a l’aula: respectar als companys i al professorat, cooperar amb el grup classe, correspondre als companys, admetre les diferències en el grup classe. -Tenir costum d’aprofitar bé els materials, compartir-los.

CENTRES PARTICIPANTS:


NOM:

CURS:

Laura Roura, Jordina Costabella, 2n ESO Paula Viciana TUTOR:

Josep Planas CENTRE:

INS Brugulat NOM DEL PROJECTE:

Làmpada OBJECTIUS DIDÀCTICS:

- Actuar i comportar-se d’una forma correcta a l’aula: respectar als companys i al professorat, cooperar amb el grup classe, correspondre als companys, admetre les diferències en el grup classe. -Tenir costum d’aprofitar bé els materials, compartir-los.

CENTRES PARTICIPANTS:


TRAMUNTEC 2012  

4a Mostra de Treballs de Tecnologia de l'ESO de l'Alt Empordà