Page 1

Očekávaný příjezd a montáž nové technologie na chléb – září 2008

Vytoužené nové pece

Zahájení výroby na nové lince – listopad 2008

88


Zahájení výroby na nové lince – listopad 2008

Bourání staré linky na chléb

Otevření prodejny v Havlíčkově Brodě

89


2009

Na jaře tohoto roku se rozhodl můj otec předat hospodářské řízení firmy další generaci, sledovat její první počiny a věnovat se pouze (ale za to významněji) invesční a stavební činnos. Provedl to nekompromisním, výsžným a dojemným způsobem, jak to umí jen on. Převedl na mě odpovědnost za hospodářské výsledky firmy, za pokračování úspěšně započatého díla a za důstojný výdělek bezmála 300 zaměstnanců. Po velmi dobrých hospodářských výsledcích Adélky posledních dvou let opět pokračoval další velký invesční tah otce a firmy Kornfeil. Neodolali jsme lukravní nabídce nové, poprvé v Evropě zaváděné dvouetážové termoolejové pece od firmy Kornfeil pod názvem ThermoLine. K tomu jsme u Libereckých strojíren pořídili novou výrobní linku s kynárnou na běžné pečivo. Po demolici staré linky na chléb se uvolnil prostor právě pro vybudování nové linky na běžné pečivo. Zde také začala instalace nové linky a zároveň jsme vyráběli běžné pečivo na staré lince. Po dokončení a technologických zkouškách byla tato nová linka uvedena do provozu a původní linka byla ihned demontována. Kvalita běžného pečiva se výrazně zlepšila a opět jsme ušetřili výrazně provozní náklady, zejména v nákladech na energii. V tomto roce jsme také dokončili etapu chlebové linky, a to pořízením hnětacího stroje Sancassiano, bylo dokončeno dávkování surovin a výstavba Otevření obchodu v předkasové zóně v Táboře nových moučných sil o kapacitě 100 tun od firmy Futurpol, byl vystavěn velký expediční box. Podařilo se nám otevřít další firemní prodejny v předkasových zónách Kauflandu v Táboře a v Jindřichově Hradci, koncem roku jsme otevřeli prodejnu v novém obchodním centru v Pelhřimově v Alfatexu. Rovněž se nám podařilo pořídit novou cisternu Iveco s nástavbou Spitzer, mlynářský speciál na rozvoz volných mouk.

Otevření obchodu v předkasové zóně v J. Hradci

90

Dokončení linky na chléb, dávkování surovin


Dokončení linky na chléb, hnětač Sancassiano

Dokončení linky na chléb, stroje na přípravu droždí

Montáž linky na běžné pečivo

91


Montáž linky na běžné pečivo

Chl Chladící dí í boxy b expedice di

Demolice staré linky na běžné pečivo

Otevření prodejny v Alfacentru v Pelhřimově

92

Cisterna Iveco – mlynářský speciál


2010

Tento rok, kdy naše ADÉLKA slaví 20. výročí firmy, je rokem zajímavým, společensky a invesčně náročným. Bylo vybudováno automacké dávkování surovin na lince běžného pečiva, včetně dávkování oleje a sádla, opět od firmy Futurpol. Byly dokončeny stavební práce na pekárně, byla provedena výstavba kanceláře mistrů, obloženy zdi, zrekonstruována myčka přepravek, jsou obloženy podhledy stropů a jsou provedeny nové lité podlahy. Bylo vybudováno nové centrum pro zpracování objednávek a fakturaci a opraveny fasády na výrobních halách. Následovala venkovní rekonstrukce budovy moučného hospodářství, včetně výměny oken. Bylo pořízeno nové mísící centrum na chléb Karusel od firmy Mixer. V dubnu tohoto roku jsme otevřeli novou prodejnu v Jindřichově Hradci v Rybniční ulici. V tomto roce máme naplánováno vybudování nového expedičního a balícího centra firmy. V současné době vrcholí přípravy spojené s oslavou 20 let vzniku firmy a dnem otevřených dveří. Věříme, že naše nové provozy s novými moderními technologiemi budou naše zákazníky a veřejnost zajímat jako v minulých letech a proto očekáváme velkou návštěvnost. Akce se rovněž zúčastní většina významných osob z našeho oboru a ze společenského života. Celá akce bude doplněna kulturním a doprovodným programem.

Automacké dávkování surovin – výroba běžného pečiva

Automacké dávkování surovin – výroba běžného pečiva

Nová prodejna v Rybniční ulici v J. Hradci

93


Nové centrum pro zpracování objednávek

Stavební rekonstrukce pekárny

Opravy fasád v areálu

94


Opravy fasád v areálu

Opravy fasád v areálu

Nový expediční box

Dokončení haly pekárny

95


2011 ...

Jaký bude další vývoj firmy? Přes nástrahy hospodářské krize a stále se zvyšující konkurenční tlak a tlak obchodních společnos je pohled na budoucnost stále opmiscký. Vedení firmy a majitelé společnos chtějí nadále pokračovat v úspěšném a prosperujícím tažení firmy. Do dalších let chceme nadále provádět technický a obchodní rozvoj. Rovněž budeme akvně pokračovat v podpoře našeho řemesla a v oblas společenského dění v regionu. Našim zaměstnancům chceme nadále zachovávat a zlepšovat pracovní podmínky a prostředí, udržovat sociální smír, pohodu a klid při práci. Věříme, že radost z dobře odvedené práce, navíc ohodnocené spokojeným zákazníkem, bude nadále naším společným a významným benefitem.

96


Profesní, společenské a kulturní aktivity firmy

Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR Díky otci, který byl jedním ze zakládajících a velmi akvních členů Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů, se u nás v Adélce v letech 1995 až 2005 konaly soutěže o tul Pekař a cukrář roku v kategorii junior i senior. Začátky nebyly vůbec jednoduché, neboť první ročníky probíhaly u nás v areálu a v některých výrobních prostorách, které jsme museli na týden uvolnit ve prospěch soutěže a tudíž se značně zkomplikovala ostatní výroba. Od roku 2000 se soutěž přesunula vždy na týden do sálu Policie ČR. Zde bylo lepší zázemí a naše výrobní prostory nebyly omezovány. Vybudovat pekárnu na druhém konci města, byť jen na týden, rovněž nebylo jednoduché. V této soutěži jsme měli i své úspěšné zástupce z řad zaměstnanců. Mezi nejúspěšnější patřila cukrářka Šárka Matějková, která dokázala zvítězit v letech 2000, 2001 a 2002. Titul mezi cukráři vybojoval ještě Lukáš Urbánek 2005, v kategorii pekař zvítězila v roce 1998 Jaroslava Hnátová. Rovněž v kategorii „O nejatrakvnější výrobek roku“ jsme několikrát uspěli na čelních místech. V rámci podnikatelského svazu se pravidelně zúčastňujeme odborných seminářů, školení a dalších soutěží, jako jsou například Dny chleba v Pardubicích, kde pravidelně obsazujeme přední příčky v posuzované kvalitě chleba.

Začátky soutěže o tul Pekař a cukrář roku

97


Soutěžící z Adélky Věra Bartáková

Soutěžící z Adélky Eva Flachsová

Soutěžící z Adélky Lukáš Urbánek

98

Soutěžící z Adélky Milan Štěpáník a jeho dílo v soutěži o nejatrakvnější výrobek

Soutěžící z Adélky Libor Jírů

Soutěžící z Adélky Šárka Matějková

Soutěžící z Adélky Marie Jelínková


Soutěž v prostorách sálu Policie ČR

Výrobky od Šárky Matějkové

Hodnocí komise

Hodnocí komise

Hodnocí komise

Vyhodnocení soutěže

Šárka Matějková, mnohonásobná vítězka soutěže o tul cukrář roku (vpravo)

Vladislava Bláhová při přebírání ceny

99


Slavnostní večer a vyhlášení výsledků, v popředí Marie Augustová, Irena Danielová a Věra Bartáková

Milan Štěpáník (vlevo) a Libor Jírů (vpravo) na soutěži v Polsku

Výstava soutěžních výrobků

Ladislav Teisler s firemním a cechovním praporem

Ladislav Teisler – čestný člen Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v ČR

100


Společenské akvity v potravinářském oboru Vedení naší společnos a zejména otec kladl vždy velký důraz na dobré obchodní a přátelské vztahy s našimi odběrateli, dodavateli a přáteli z našeho oboru. Z mnoha dobrých přátelských vztahů vzniklo členství v některých odbytových a profesních organizacích, jako byl výše vzpomínaný Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů, družstvo Čempek, MP produkt, ČPM, Klas atd. Společných přátelských setkání jsme zažili desítky a jistě budou další. Zejména velmi dobré vztahy máme s dodavateli surovin, mezi nejakvnější patří Ireks Enzyma, Pfanhl Backmi el, Backaldrin, Lactoprot Zeelandia, Novicom a řada dalších. Mezi významné dodavatele výrobních technologií a strojů patří firmy Kornfeil, Mopos, Liberecké strojírny, Ten Art, Futurpol, Revent, Diosna, Stratos Auto a mnoho dalších. Rovněž dobré vztahy máme s Agrospolem Mladá Vožice a s dalšími producenty potravinářského obilí a ostatními potravinářskými výrobci regionu, jako jsou Kostelecké uzeniny, Pivovar Poutník, Moravia Lacto a podobně.

Setkání s přáteli z Kosteleckých uzenin v červnu 2001 na Trnávce

101


Společná akce s přáteli z Kosteleckých uzenin, zabijačka a pečení kremrolí

102

Oslava 10 let firmy Belling

Oslava 10 let firmy Belling

Setkání s přáteli z Kosteleckých uzenin na Trnávce

S přáteli z Čempeku


Setkání s obchodními partnery na Trnávce

Setkání s obchodními partnery na Trnávce

Pracovníci fi firmy Křemešníku 2004 rmy při opravě kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku,

Setkání ve firmě Pfahnl, 2008

103


Společenské akvity v regionu Mezi firemní akvity patří pravidelná účast firmy o Zlaté neděli před Vánoci, kdy na Masarykově náměs v Pelhřimově pravidelně pečeme vánočky a zajišťujeme prodej teplých vánoček, o který je každoročně obrovský zájem. Na tomto náměs se dále zúčastňujeme masopustního veselí včetně smažení koblížků, dále se účastníme pelhřimovské Bartolomějské pou a Potravinářských dnů. Nemůže být opomenuta naše účast při tvorbě světových rekordů zaznamenaných Agenturou Dobrý den v Knize rekordů, jako je třeba nejdelší vánočka dlouhá 497 cm či dort vážící 170 kg, mazanec o váze 15 kg nebo poslední rekord Milana Štěpáníka jr. v pletení housek na čas. Rovněž jsme nechyběli při výročí narozenin významných rodáků či setkání s držiteli výjimečných sportovních ocenění.

Zlatá neděle na pelhřimovském náměs

Dožínky

Za dobu dvace let firmy jsme sponzorsky podporovali sportovce, hasiče, umělce, zejména však nejvíce potřebné, dě z dětských domovů, nemocné a staré občany. Pravidelně jsme se zúčastňovali nejrůznějších charitavních akcí či akcí kulturního života. Rovněž jsme pomáhali při přírodních katastrofách v zemi. Velmi těší, že i mezi našimi zaměstnanci se podařilo uspořádat solidární sbírku pro potřebné. Za tyto akvity obdržela firma a převším otec řadu ocenění. Mezi ně patří například I. místo v soutěži „Přínos podnikatele městu Pelhřimov za rok 2000“, „Čestné členství za celoživotní práci a zásluhy o rozvoj pekárenského a cukrárenského oboru“, „Cena města Pelhřimova za rok 2004“, „Apoštolské požehnání od papeže Jana Pavla II.“ a řada dalších. Firma obdržela cerfikaci ISO, HACCP a na řadu výrobků cerfikaci „Klasa“.

104


Masopust na pelhřimovském náměs

Dort pro pelhřimovského rodáka Lubomíra Lipského

Pravidelné setkání podnikatelů a přátel z Pelhřimova

Milan Štěpáník jr., rekordman roku 2010 v pletení housek na čas

Rekordní dort

Pletení rekordní vánočky

Jeřáb s rekordní vánočkou

Naše rekordní vánočka na Staroměstském náměs

105


Společenské akvity ve firmě Otec vždy vyžadoval od všech pracovníků odvádět dobrou a profesionální práci. Po dobře odvedené práci následovaly i krásné chvíle, kdy jsme se scházeli se zaměstnanci a přáteli. Mezi ně patří každoroční hospodářské ukončení roku, výročí firmy, oslavy narozenin pracovníků, přátelská setkání na rekreačním středisku Trnávka, setkání bývalých pracovníků a podobně.

Přátelské posení zaměstnanců na Trnávce v roce 1995

Oslava 50. narozenin Ladislava Teislera v areálu firmy

106

Koláč k 50. narozeninám Ladislava Teislera


Garážové slavnos

Pálení čarodějnic

Octoberfest 2002

Jubilea zaměstnanců 2003, Vladimír Mareš 50 let

Octoberfest 2003

Věra Bartáková a Marie Pikalová (Hájková)

107


Hasičské a záchranné cvičení 2004 v areálu firmy

Hasičské a záchranné cvičení, koordinátor F. Růžička

Oslava 60. narozenin Ladislava Teislera

108

Výdej vánočních balíčků, 2005


Oslava 60. narozenin Ladislava Teislera

109


Oslava 60. narozenin Ladislava Teislera

Ilona Marešová (vlevo), Renata Vlčková a babička Marie Kolářová (vpravo)

110

Ladislav Teisler a Franšek Růžička, dlouhole přátelé


Výrobky firmy Adélka

111


112


113


114


Závěrem

Co říci závěrem? Při pohledu na stránky zpět nezbývá než zatleskat a poděkovat všem lidem, kteří se na této více jak dvaceleté práci podíleli. Je zde vidět, s čím se pracovníci a vedení pekárny muselo po desele potýkat a v jaké dobré kondici se Adélka a.s. v současné době nachází. Adélka má výrobní technologie a prostory na té nejvyšší úrovni, jaká je v dnešní době dostupná. Má rovněž účelnou a účinnou organizační strukturu a dobré kmenové pracovníky, v řídících funkcích pracovníky vzdělané a zkušené v oboru. Por ólio výrobků a poskytovaných služeb na vlastních 15 podnikových prodejnách a dalších 600 odběratelských místech je obrovské. Denně vyrábíme dohromady stovky druhů výrobků, mnoho druhů chleba, běžného pečiva, jemného pečiva, cukrářských výrobků, zmrzliny, trvanlivého pečiva, knedlíků, salátů, lahůdek, hotových jídel a v neposlední řadě pšeničné a žitné mouky ve všech obchodních baleních. Každý měsíc naše vývojové středisko, nejdříve prostřednictvím vlastních prodejen, uvádí na trh nové výrobky. Ano, taková je dnes ADÉLKA a.s. – mlýnsko-pekárenská, cukrárenská, gastronomická a obchodní společnost, která dává práci 300 tuzemským zaměstnancům. Do dalších let bych ADÉLCE chtěl popřát hodně úspěchů, dobré hospodářské výsledky, dobré vedení, dobré pracovníky a mnoho hezkých chvil.

115


20 let v ADÉLCE aneb tátova cesta z garáže až na vrchol…

ROMAN TEISLER V roce 2010, při příležitos 20. výročí firmy, vydala Adélka a.s. Grafická úprava a sazba Dušan Růžička Tisk Nová skárna Pelhřimov, spol. s r. o.

116

20 let v Adélce 4. díl  

20 let v Adélce 4. díl

20 let v Adélce 4. díl  

20 let v Adélce 4. díl

Advertisement