Page 1

VARČEVANJE Z ENERGIJO, OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN OKOLJE

REZULTATI PROJEKTA: 10 izvedenih animacijskoanimacijskoozaveščevalnih delavnic

MLADI GRADIJO TRAJNOSTNO PRIHODNOST

20 animiranih vzgojnovzgojnoizobraževalnih ustanov 200+ animiranih predšolskih oz. šoloobveznih otrok 100+ likovnih del otrok na temo OVE, URE ali varčevanje z energijo 10 najboljših likovnih del vključenih v ee-brošuro 100 ee-brošur 1000 zloženk

Društvo za trajnost virov Si.energija Ravenska cesta 30 9231 Beltinci si.energija@gmail.com

ANIMACIJSKOANIMACIJSKO-OZAVEŠČEVALNE DELAVNICE

»Zloženka je bila pripravljena v okviru projekta Mladi gradijo trajnostno prihodnost ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Za vsebino je odgovorno Društvo za trajnost virov Si.energija.«


Glavni namen / cilj projekta

Izvedba projekta

Območje LAS Pri dobrih ljudeh obsega območja Občin Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik / Dobronak, Kobilje, Lendava / Lendva, Odranci, Turnišče in Velika Polana. Gre za pretežno podeželsko območje, kjer je na razpolago velik potencial za aktiviranje trajnostne rabe lokalnih energetskih virov.

Projekt smo izvedli v sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo za Pomurje.

Ker so otroci graditelji trajnostnega razvoja naše prihodnosti, je treba prav njim posvetiti dodatno pozornost in pristopiti k aktivnem delu z njimi. Otrokom je treba tematiko predstaviti z zanimivimi in s primernimi vsebinami glede na njihovo starost ter povezati vsebine z zanimivo igro.

Martjanci 36 9221 Martjanci (02) 538 13 54 lea.pomurje@lea-pomurje.si

Animacijsko-ozaveščevalne delavnice vrtec Beltinci, vrtec Beltinci (enota Gančani), vrtec Beltinci (enota Lipovci), vrtec Lendava (enota Genterovci), vrtec Dobrovnik, vrtec Lendava (enota Gaberje), vrtec Lendava (enota Hotiza), vrtec Velika Polana, vrtec Sr. Bistrica in vrtec Lendava (delovna enota II).

Lara A., vr tec Ganča ni

5 let, Glavač, Marko

eltinci vrtec B

Matija R

dg Jan Po

orelec,

en vrtec G

oth, 5 let,

vrtec Lipo

vci

terovci

Starši učijo svoje otroke in jih vzgajajo, velikokrat pa tudi otroci opozorijo na kakšno stvar. Prav vsebine varčevanja z energijo in varovanja okolja otroci velikokrat prinesejo domov in starše opozarjajo na ugašanje luči, televizorja, zapiranje vode, ločevanje odpadkov... Društvo za trajnost virov Si.energija Ravenska cesta 30 9231 Beltinci si.energija@gmail.com

Teja Škafar, 5 let, vrtec Beltinci

Animacijsko-ozaveščevalna delavnica Velika Polana Risba na naslovnici: Katarina Gomboši, 6 let, vrtec Beltinci

Zloženka mladi gradijo trajnostno prihodnost  

Zloženka o izvedbi animacijsko-ozaveščevalnih delavnic v vrtcih območja občin LAS Pri dobrih ljudeh na temo varčevanje z energijo, obnovljiv...

Zloženka mladi gradijo trajnostno prihodnost  

Zloženka o izvedbi animacijsko-ozaveščevalnih delavnic v vrtcih območja občin LAS Pri dobrih ljudeh na temo varčevanje z energijo, obnovljiv...

Advertisement