Page 1

Universiteit Utrecht

UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD

KR ANT

DINSDAG 11 AUGUSTUS 2009

Je hoort steeds hoeveel verenigingen er zijn in Utrecht, en vooral hoe

gezellig

het

verenigingsleven

is. Deze gezelligheid konden de UITlopers gisteren zelf ervaren tijdens de botenparade. Een zonnig ander half uur achteroverleunen en kijken welke boot de meeste indruk op jou maakt. De botenparade wordt muzikaal geFOTO JOSEPHINE MEIJER

opend door de UITband. Vervolgens komen de gezelligheids- en sportverenigingen langs gevaren. Hockeyvereniging Rinocerus houdt de hockey-sticks hoog geheven in de ene hand en een biertje in de andere.

BOTEN, BEATS EN BIER

Utrechtse Studenten-

zeilvereniging Histos hijst de zeilen en trekt een surfer achter zich aan.

De gezelligheidsverenigingen

waarop vrouwelijke leden in korte rokjes

die een live-band met goede versterkers

surfers in het water achter zich aan

willen vooral laten zien dat zij het

en bijna te bruine benen dansen. Veri-

op de boot heeft.

peddelen.

De feestroeiers van Orca

beste een feestje kunnen bouwen met

tas wordt zo goed ontvangen bij één van

andere verenigingen niet om minstens

hebben toepasselijk opblaasbare orka’s.

harde beats en veel bier. Utrecht-

de omstanders, dat die spontaan besluit

evenveel geluid te produceren en het

Concurrent roeivereniging Triton maakt

se

de boot achterna te zwemmen.

publiek actief aan het dansen en joelen

goede sier; een verenigingslid is zo en-

(UVSV) en het Utrechts Studenten

publiekslieveling is de levensbeschouwe-

te krijgen.

thousiast dat hij in het water springt.

Corps (USC) hebben stijlvolle boten

lijke gezelligheidsvereniging S.S.R.N.U,

Door: Riva Godfried

boardsporters van Spin

hebben zeven

De

grote

Vrouwen

Studenten

Vereniging

Maar

Dit ontmoedigt de

INHOUD C-MON & KYPSKI

2

LID WORDEN?! 3

ZINGEND LUNCHEN

HET SETJE 5

COLUMN 8

ALS ENIGE MAN TUSSEN DE VROUWEN

Utrecht slapen. ‘Anders had het me twee

‘Ik vind het prima hoor,’ zegt hij la-

of een hond uitgelaten op het Lepelenburg,

uur reizen gekost’, aldus Amaris. Toch is

chend. Of hij al iemand van het elftal op

vandaag wordt er geluncht. Het park geldt,

de verse UITloper vanochtend om kwart

het oog heeft, wil hij niet kwijt, maar

samen met de Mariaplaats, het Domplein

voor zeven opgestaan ‘omdat ik anders

duidelijk is dat er, met zoveel dames

en Pieterskerkhof, als een van de lunchlo-

misschien zou verdwalen.’

om hem heen, keuze genoeg is.

caties in de stad. Honderden UITlopers stil-

Het enige gevaar is dat zijn groepje

len de honger met melk, sinaasappelsap,

Niet alleen de stad is voor veel van de

vooral

water, brood, beleg en fruit. Een lunch

UITlopers onbekend terrein, ook de ty-

de vrouwen bedacht hebben. ‘Dat zit

die er goed ingaat na een reis richting de

pisch studentikoze liedjes zijn voor de

er wel in ja’, zegt Jelle. Even lijkt hij

domstad die voor velen al vroeg begon.

meesten nieuw. De lunch is dan ook de

erin te berusten. Maar als blijkt dat

uitgelezen gelegenheid voor de mentoren

de workshop chocolade maken vol zit

Gelukkig kon de Friese Amaris van UIT-

om hun kindjes hier een aantal van bij te

groepje 70 vannacht bij een vriendin in

brengen.

FOTO JOSEPHINE MEIJER

Wordt er normaal vooral geluierd, gejogged

Nog wat onwennig wordt het ‘Soepballen’, het Utrechtse ‘Als ik boven op de Dom

activiteiten

onderneemt

die

en iets anders gekozen moet worden, veer t hij op. ‘Roeien! Ik ga voor het roeien.’ De dames kijken begripvol en stemmen in met het plan. ‘We zorgen er voor dat hij niet alleen vrouwendingen hoeft te

sta’ en het strijdlustige ‘Boeren tegen hoeren’ ten gehore gebracht. Al snel lij-

De negentienjarige Jelle boft maar

doen’, belooft groepsgenoot Lauriane.

ken de groepjes er helemaal in op te gaan

met zijn UITgroepje. Waar veel man-

Mocht het Jelle teveel worden dan kan

en is het alsof er een volumecompetitie

nen alleen maar van kunnen dromen,

hij nog aankloppen bij zijn mentoren,

aan de gang is. Een mooi vooruitzicht voor

is voor hem pure werkelijkheid; hij

maar volgens mentor Niels is dat niet

de rest van de week.

zit de hele week in zijn eentje tussen

nodig: ‘Hij weet zich prima te redden.’

Door Sophie Moerland

elf dames.

Door Hilde Straathof

FOTO JOSEPHINE MEIJER

UITKRANT DINSDAG 11 AUGUSTUS 2009

1


VAN SKATEBOARDEN TOT PINKPOP ‘Specialer’ noemt Simon Akkermans,

Van skateboarden naar ‘rapgroepje spe-

Het album wordt deels in Amsterdam

‘Het is qua verantwoordelijkheden een

van C-mon & Kypski het optr eden

len’ tot het in elkaar draaien van heuse

en deels in Utrecht opgenomen. Voor

van de meest relaxte periodes van je

tijdens de UIT: ’Je wilt net iets

plaatjes hebben er toe geleid dat over

het inter view spreek ik met Simon

leven’, aldus Simon. ‘Gewoon zuipen,

meer je best doen.’ Het is per slot

een paar maanden alweer het vierde

(30) en Jori (28) die in Amsterdam

op donderdagavond naar Tivoli en dan

van r ekening toch de stad waar

album van het Utrechtse bandje in de

de laatste hand leggen aan hun cd.

duizelig in de les de volgende morgen,’

hij

Thomas

winkel ligt. Inmiddels hebben zich bij dj’s

De andere helft is in Utrecht aan het

vult Jori (28) aan die toch nog met

Elbers, zo’n twintig jaar geleden

en producers Simon en Thomas ook nog

werk. De stad waar alle leden van

enige regelmaat in het Utrechtse te

aan het skateboar den was in het

een basgitarist, Daniël Rose en toetse-

C-mon & Kypski zijn opgegroeid en

vinden was.

W ilhelminapark.

nist, Jori Collignon, aangesloten.

iedereen,

samen

met

Kypski,

behalve

Jori,

studeerde. Studeren

en

in

een

snel

groeiend

bandje zitten ging niet helemaal goed samen

waardoor

Simon

zijn

studie

Kunst en Mediamanagement aan de Hogeschool voor de Kunsten na het derde

jaar

beëindigde.

‘Ik

kon

me

nog niet voor de volle 100% voor de band geven,’ ver telt Simon. ‘Vanaf het eerste optreden ging het snel. We speelden op het Festival a/d Wer f waardoor we in een stroomversnelling raakten.’ Een stroomversnelling die leidde tot geweldige

er varingen

van

het

spe-

len op Pinkpop, Lowlands en tal van Nederlandse poppodia tot dagenlang ter albuminspiratie in een camper tje door Marokko en een twee maanden lange tour door de Verenigde Staten. Binnenkor t kan hier een volgende tour aan worden toegevoegd. Na tien maanden kan het vier tal de studio namelijk weer verlaten ‘Het album was letterlijk een bevalling,’ aldus Simon. ‘Met tien maanden over tijd,’ voegt Jori daar aan toe. ‘We hebben in ieder geval veel zin om weer op te gaan treden.’’ Door Sophie Moerland

PROGRAMMA DINSDAG 11 08 09 10.30

haarbanden,

grapt Wietse. Dat ze momenteel op het Domplein staan en niet de Mariaplaats,

Traditiegetrouw heeft ieder UIT-groepje

waar ze eigenlijk hoorde te zijn, daar

een ander item om zich te onderschei-

hebben de mentoren zich bij neergelegd.

Workshops

Loungen

den. Het opvallendste groepje is het

Tamara is ook blij met haar mentoren:

Binnenstad

Janskerk

enige groepje zonder gadget.

‘Ze zijn heel tolerant, je bent als buiten-

Voor groepjes

‘De onze zijn zo geweldig, dat ze morgen

stander met ander groepsnummer ook

116 t /m 230

pas komen’, legt genomineerd mentor

welkom in het groepje.’

van de dag, Marije uit. Wat dat precies

Dat de mentoren de stemming er al in

is, houdt ze liever nog even geheim.

hebben gebracht, wordt duidelijk als een

Workshops

Waarom zij en mede-mentor Else-Marie,

van de meisjes een huwelijksaanzoek doet

Binnenstad

ondanks het ontbreken van de gadget,

aan een van haar groepsgenoten. Het

Voor groepjes

toch genomineerd voor mentor van de

groepje ligt dubbel terwijl de mentoren

1 t /m 115

dag

hun

aankomen met het eten. ‘Daarom zijn ze

UITlopers uit. ‘Ze hebben enorm veel

mijn favoriet,’ roept een van de UITlopers.

Politiek debat

pleinenkennis; noem een plein en ze

‘Ik hoef m’n eigen eten niet te halen!’

Domplein

weten je er meteen naartoe te brengen’,

Door Snežana Nedeski

12.00

1 t /m 115

13.00

UIT- Game Binnenstad Voor groepjes

16.00

knuf fels,

bloemkransen en andere rare gadgets.

Binnenstad Voor groepjes

15.00

Schitterende

UIT- Game

11.30

13.30

DE STAD

N O M I N AT I E M E N T O R K O P P E L VA N D E D A G

Lunch Lepelenburg Lunch Lepelenburg

116 t /m 230

zijn,

leggen

een

paar

van

17.30

UIT- eten Cafés en verenigingen 19.30

Verenigingsdebat Domplein

21.00

23.00

P R O GR AM M A U IT

RONDLEIDINGEN VERENIGINGEN PROGRAMMA VERENIGINGEN

2

UITKRANT DINSDAG 11 AUGUSTUS 2009

FOTO JOSEPHINE MEIJER

22.00


LID: TO BE OR NOT TO BE? Je herkent hem uit duizenden: het studentenverenigingslid.

De

manne-

lijke variant: flinke mat in de nek, blouse, baggy broek en soepele gym-

Daar tegenover staat dat lid worden

pen. De vrouwelijke variant: haar non-

bij bepaalde studentenverenigingen ook

chalant opgestoken, grote oorringen

regels en gewoontes met zich mee

met bungelende hartjes, hese stem,

brengt. Regels of gewoontes waar som-

grote riem en dito tas.

migen zich aan zullen ergeren. Hoezo brassen? Waarom mag je niet gewoon één bier tje bestellen? Waar is een jas en das ter wijl je bier gaat drinken goed

Het stereotype verenigingslid: drinkt

voor? Om over de ontgroening nog

te veel bier, heeft een flinke rollende

maar te zwijgen.

meer vet op rond hun buik, zit meer

Het is een afweging die je de komende

in de kroeg dan in de collegebanken

dagen zult moeten maken. Kijk of er

en heeft na vijf jaar hun Bachelor nog

een vereniging is die bij je past, er is

niet gehaald.

namelijk een groot verschil tussen de FOTO JOSEPHINE MEIJER

r, een grote mond, elk jaar hoopt zich

vele verenigingen. Zo is er bij Biton Een verkeerd beeld. Natuurlijk klopt

bijvoorbeeld een Diabolo Club, staat het

het dat er redelijk wat bier wordt

christelijk geloof bij SSR-NU centraal en

gedronken bij de gemiddelde studen-

kun je bij het USC kennismaken met het

tenvereniging. Maar dat gebeur t ook

corporale karakter van de vereniging.

in zuipschuren in de Achter hoek. Er

Bedenk je ook goed dat lid zijn bepaalde

is iets wat de studentenverenigingen

(financiële) verplichtingen met zich mee

in Utrecht onderscheidt. Het is een

brengt en je misschien minder tijd voor

plaats waar je je kunt ontwikkelen.

‘andere vrienden’ overhoudt. Toch ben

Waar

je

zoals

het

taken

op

je

kunt

nemen

jij het uiteindelijk die bepaalt hoe je tijd

van

feesten

bij een vereniging eruit ziet. Besluit je

en benefietconcer ten, waar je toneel

niet lid te worden? Zonder studenten-

kunt spelen, de sterren van de hemel

vereniging worden het zeker ook de

kunt zingen of je spor tief gezien kunt

mooiste jaren van je leven!

uitleven.

Door Sophie Moerland

organiseren

De AIU als grote broer van verenigingen De

Introductietijd

jaren waarbij verenigingen steeds meer

Utrecht (AIU) staat bekend om haar

Adviescommissie

het besef krijgen van wat je beter niet

gedragscode voor de kennismakingstijd

kunt doen. Er is bij alle verenigingen nu

(of ontgroening) van studentenvereni-

een alcoholvrije introductieperiode. We

gingen. De AIU bestaat uit reünisten

hebben in de afgelopen vijf jaar geen

van de grote verenigingen en de stu-

schorsingen gehad of een kennismaking

dentendecanen van de UU en de HU.

die afgebroken mest worden. Het aantal

Om een beeld te geven van de commis-

incidenten van enige omvang is ongeveer

sie achter de regels voor jullie veilig-

nul. Ik durf beide handen in het vuur te

heid, interviewden we voorzitter Onno

steken, dat er niks onoorbaars, seksis-

van

tisch of terroristisch gebeur t, het is een

Nieuwenhuizen

(oud-bestuurslid

van de kroegcommissie, USC).

volstrekt acceptabele structuur waarin zo’n kennismakingstijd zich afspeelt.’

Wat doet de AIU?

Wat is het belangrijkste doel van de

‘De AIU is vooral in actie tijdens de ken-

AIU?

PECH ONDERWEG

nismakingstijden. De AIU is dan 24/7

‘Wij willen voorkomen dat door onhan-

bereikbaar voor de verenigingsbesturen

dige dingen van binnen of buiten af,

met hun vragen, dilemma’s, problemen,

de indruk wordt gewekt dat een stu-

acute ontwikkelingen.

De AIU is als

dentenvereniging iets is waar dingen

Een sissend geluid, binnensmonds gevloek en een hulpeloze zucht: je bent het

een grote broer die de verenigingen

gebeuren die niet horen en dat je als

slachtoffer van een lekke band. En dan sta je daar, midden in de stad.

helpt en advies geeft, maar als die de

je een beetje zelfrespect hebt je daar

Tenzij je een talentvolle bandenplakker zonder plankenvrees bent - een stunte-

code overschrijden, dan vinden ze de

in ieder geval niet bij gaat. We vinden

lende sleutelaar kan veel publiek trekken - zit er weinig anders op dan een fiet-

AIU op hun pad. Die gedragscode is

verenigingen belangrijk, omdat je er

senmaker te zoeken die je weer op weg kan helpen.

heel eenvoudig; je zit niet aan iemand,

een grote vriendenkring op kunt bou-

De beste adresjes waar je band voor een ‘prikkie’ wordt geplakt:

je schreeuwt niet tegen iemand, je

wen. De vriendschappen die onder de

Reis Bike (hoek Voorstraat/Jansveld) - E 7,50

gedraagt

druk van de kennismakingstijd worden

Het Fietspad (Weerdsingel wz 18) - E 8,00

medemens.’

gesmeed, zijn vrij stevig. Die vriend-

Laag Catharijne – Fietsenstalling (Catharijnesingel 34) - E 8,00

Hoe nauw nemen de verenigingen de

schappen houden een tijd stand, vaak

Het Fietspunt (Nobelstraat 293) - E 9,50

regels?

een heel leven.’

Door Hilde Straathof

‘Ik denk dat het een groeiproces is van

Door Riva Godfried

FOTO JOSEPHINE MEIJER

je

normaal

tegenover

een

UITKRANT DINSDAG 11 AUGUSTUS 2009

3


- A DV ERT ENTI E -

GAMMA

HEET JE WELKOM OP DE UIT! Niet alleen tijdens de UIT, maar ook daarna staan de medewerkers van GAMMA voor je klaar. Met deskundig advies en klantvriendelijk personeel. Of het nu gaat om het uitzoeken van de verf voor je nieuwe studentenkamer, of de juiste schroef voor het ophangen van de foto van je ouders. Daarnaast kun je bij GAMMA ook prima terecht voor het perfecte bijbaantje naast je studie. Voor meer informatie ga je naar de bouwmarkt.

Tot ziens op de UIT! Gamma Utrecht Centrum Oudenoord 241, Utrecht

Gamma Utrecht De Meern Strijkviertel 37, De Meern

Gamma Utrecht Overvecht Seinedreef 25, Utrecht

Gamma Utrecht Maarssen Industrieweg 1, Maarssen

8522

Gamma Utrecht West Steenovenweg 2, Utrecht

4

UITKRANT DINSDAG 11 AUGUSTUS 2009

www.gamma.com


Best of Utrecht

DANSEN Elke dag laat Trajectum zien wat er in Utrecht te beleven valt op het gebied van uitgaan, cultuur, shoppen en natuur. Vandaag aflevering 2: DANSEN! Acu Als je Acu binnen stapt, word je nooit raar aangekeken. Iedereen is vriendelijk en de tientallen soorten bier zijn niet duur. Elke donderdag kan je met de voetjes van de vloer op Lynch, gegarandeerd geen top 40. Elke eerste zaterdag van de maand is er Cruise Control, dé queer-electro avond van Utrecht. Voorstraat 71 Wooloomooloo

HET SETJE

De Woo is de oudste, meest legendari-

MICKY JANSEN EN TOM VEHOEFF

OPLADER

sche discotheek in Utrecht en hoort bij het Utrechts Studenten Corps. Wie er binnen gaat moet zich wel bewust zijn van de regels die er gelden. Zoenen mag niet, dat wordt bestraft met een

Micky Jansen (24, media en cultuur

elkaar binnen te vallen.’

te weinig.’

emmer ijs. En wie op de ‘Apenrots’

in Amsterdam) en Tom Verhoeff (21,

Hij: ‘Op een avond ging ik de oplader bij

Hij: ‘Ze is sowieso helemaal mooi en ik

danst, heeft zin in seks.

tweedejaars journalistiek) zijn nu drie

haar halen en toen hebben we gezoend.’

ben heel gelukkig als ze naakt voor me

Janskerkhof 14

maanden samen. Tom heeft na zijn deel-

Tivoli

name aan het EO-programma 40 dagen

Wanneer vast?

Poppodium Tivoli heeft met Pop-o-Matic

zonder seks een echte vriendin.

Zij: ‘Het heeft nog een tijdje geduurd

Favoriete standje?

de meest sucesvolle studentendans-

staat. Ze heeft lekkere billen.’

voordat we wat kregen. Ik kwam net uit

Zij: ‘Als er maar genoeg afwisseling in

avond: gratis voor studenten en elke

Ontmoeting?

een relatie en ging drie maanden reizen

zit. Ik ben niet zo van het recht toe recht

donderdag weer. DJ St. Paul draait er

Zij: ‘Anderhalf jaar geleden. Een van zijn

door

aan, het kan mij niet gek genoeg.’

de leukste plaatjes uit een halve eeuw

vrienden werd mijn huisgenoot en Tom

kwam, stond hij op me te wachten op

Hij: ‘Ik vind het allemaal wel top. Maar

pop, rock, soul- en dansmuziek. Van

kwam met twee linkerhanden helpen ver-

Schiphol. Vlak daarna kregen we wat.’

als ik toch een favoriet moet kiezen, zij

Uffie tot Duffy, van The Monkeys tot

ven. Een half jaar later kwam Tom ook in

Hij: ‘Een tijdje geleden zijn we met zijn

onderop, dat ik mooi het overzicht heb.’

Arctic Monkeys en van Johnny Cash tot

ons studentenhuis wonen.’

tweeën met de trein naar Vlaardingen

Kate Nash. Elke tweede zaterdag van

Hij: ‘Ik was bij een vriend aan het klussen

gegaan om naar het toneelstuk van een

Toekomst?

de maand gaat heel hip Utrecht naar

en Micky kwam koffie aanbieden. Ik vond

huisgenoot te kijken. Dit was voor het

Zij: ‘We wonen eigenlijk al samen. Maar

Rauw. Deze feestavond staat dan in

het wel een mooi vrouwtje, maar het heeft

eerst een echte date dus dat vonden

ik zie ons ook later heel veel dingen

het teken van beukende electro beats.

lang geduurd voordat we wat kregen.’

we een mooi moment om het officieel te

samen doen en als blije mensjes rond-

noemen.’

huppelen.’

Oudegracht 245

Midden-Amerika.

Toen

ik

terug

Ekko

Eerste kus?

Meer een bandjestype? Ga dan naar

Zij: ‘Volgens mij zaten we op mijn bed.

Mooiste aan hem/haar?

op reis en ergens Spaans leren. Met

Ekko. Het is dé plek om nieuw talent te

We hebben eigenlijk in huis de regel dat

Zij: ‘Hij straalt als hij lacht met zijn

haar wil ik ook wel trouwen en kinderen

ontdekken op het gebied van pop, rock

je niks met huisgenoten doet. Maar we

mooie ogen en wenkbrauwen. Ook vind

krijgen, lekker broeden. En dat heb ik

en hiphop. Franz Ferdinand speelde er

gebruikten dezelfde oplader en dat was

ik dat hij een mooi kapsel heeft. Alleen

nog nooit bij een meisje gehad.’

voordat de band internationaal door-

een uitstekend middel om elke keer bij

is het wel smerig, want hij wast het veel

Tekst en foto Jiska Ravenhorst

Hij: ‘Misschien gaan we met z’n tweeën

brak. Wat dansen betreft, gaat Ekko elke zaterdagavond Diep in de Groef, met de alternatieve hits van gisteren en

Dit is HET GEDEELTE van Trajectum, het t weewekelijkse maga zine van Hogeschool

die van over twee maanden.

Utrecht. Naast een blad maak t Trajectum een nieuwssite, Trajectum T V en orga -

Bemuurde Weerd WZ 3

niseert de Docent van het Jaar verkiezing en geregeld mini - concertjes in café Stef’s op De Uithof. WWW.TR AJECTUM.HU.NL

UITSLAPEN HET VERENIGINGSHUIS Het is maandagmorgen, negen uur. Er

Het is namelijk erg laat geworden, af-

ken naast de eigenaar van het bed. ‘Ik

heerst een serene rust in Huize Avond-

gelopen nacht. Na de kennismaking

dacht: ‘Wat is er gebeurd?’ Ik had he-

rood, een van de verenigingshuizen van

met de bewoners en andere logees van

lemaal niet door dat hij er later bij was

Unitas S.R. Maar, niet voor lang. Drie

het huis in Rivierenwijk volgde namelijk

gekropen.’

UITslapers die er logeren moeten zich

een barbecue en het pre-UITfeest op

snel klaarmaken voor de opening.

de vereniging.

De derde UITslaper in het huis, Michael (21), heeft inmiddels ook de weg naar

De eerste die zijn bed uit komt is Chris.

In een andere kamer komt Britt’s hoofd

de kraan gevonden en vraagt zich af

Hij ziet er een beetje verkreukeld uit.

moeizaam onder de dekens vandaan.

hoe laat het is. ‘Ik weet niet eens wan-

‘Koppijn’ en ‘koffie’, zijn de enige woor-

‘Het feest was keileuk, maar ik ben nu

neer ik bij de opening moet zijn,’ zegt

den die de eerste twintig minuten uit

har tstikke moe. Ik haat opstaan.’ On-

hij slaperig. Een douche en ontbijt doet

zijn mond komen. Dan zegt hij ineens:

der weg naar haar logeeradres heeft

wonderen. Daarna heeft iedereen weer

‘Ik heb het gevoel dat het vandaag nog

ze nog wat gesnackt. ‘Ik heb echt

voldoende energie om er een uitzinnige

wel goed komt.’ Stilte. ‘Maar als het zo

een heel vieze cheeseburger gegeten,

week van te maken.

een aantal dagen doorgaat, val ik echt

bah.’Daarna dook ze eindelijk ‘haar’

halver wege neer.’

bed in, om ver volgens wakker te schrik-

Door Hilde Straathof

UITKRANT DINSDAG 11 AUGUSTUS 2009

5


IETS ANDERS DAN EUROSHOPPER PIZZA De eerste twee weken van je stu-

invriest.

supermarkt

Nooit doen: naar de supermarkt gaan

zonder geld zitten en nooit naar de

dententijd

vlees in de aanbieding, dan moet je

zonder boodschappenlijstje. Dan heb je

kroeg, uit eten of naar de film gaan?

inslaan.

voor

snel de neiging om dingen te kopen die

Je bent immers geen student om bin-

vlees, maar voor alle etenswaren. Zo

je helemaal niet nodig hebt. Maak een

nen te blijven zitten!

heb je altijd eten in huis en ook altijd

boodschappenlijstje en houd je er aan.

wat extra geld over.

Je wilt toch niet halver wege de maand

eet

je

waarschijnlijk

alleen maar pizza. Dat maakt niet uit,

bijna

elke

student

doet

dat

in het begin. Puur omdat ze niet

Dus Dit

heeft geldt

een niet

alleen

Door Snežana Nedeski

weten wat ze moeten eten en waar ze het kunnen halen zonder honder den eur o’s per maand kwijt te zijn.

Zelf hou ik van lekker eten en dat kost geld. Natuurlijk kun je er voor kiezen om

elke

dag

Euroshopper

pizza

en

kroketten te eten, maar dat gaat na een tijdje ver velen. En bovendien word je er ook ongelofelijk dik van. Je wilt natuurlijk graag je geld én gezondheid behouden. Er zijn zoveel supermarkten die allemaal beweren de goedkoopste te zijn. Toch leek ik elke maand weer gemiddeld vierhonderd euro kwijt te zijn aan eten. Toen kwam ik er achter dat dit bedrag heel makkelijk gehalveerd kon worden. Vlees is een van de belangrijkste delen van de maaltijd. Je kunt bijvoorbeeld een

enorme

voorraad

vlees

kopen

zodat je altijd iets in huis hebt. Want wat veel mensen eigenlijk niet weten: vlees is ook ná de uiterste houdbaarheidsdatum

nog

goed.

Mits

je

het

FOTO JOSEPHINE MEIJER

De route naar de Uithof In september zal de volgende vraag

Dan blijft de bus over. Vanaf Utrecht

erg belangrijk voor je zijn: hoe kom

Centraal ver trekken de grootste bus-

ik op De Uithof? Je hebt drie opties.

sen van Europa: de befaamde bussen

Met de auto, fiets of met de bus.

11 en 12. Ongeveer een half uur voor -

Zeg, wist jij dat…

dat elk college begint staat het station Voor degenen die hun rijbewijs al op de

helemaal vol met studenten. Een veel

Was Utrecht eerst nog gewoon een

..geen stad in Nederland gemakkelijker

middelbare school hebben gehaald, heb

gezien tafereel op het station is dat

van die steden waar je kon gaan stu-

te bereiken is per spoor dan Utrecht?

ik slecht nieuws. Autorijden in Utrecht

van de student die twijfelt welke bus

deren? Nu wordt Utrecht toch echt

Weekendjes terug naar paps en mams

is vreselijk frustrerend. De binnenstad is

hij moet nemen: de 11 of de 12? Na

jouw stad. Om op de eerst komende

zullen dus geen probleem zijn.

makkelijk toegankelijk voor voetgangers,

eindelijk een keuze te hebben gemaakt,

verjaardag geen flater te slaan bij die

fietsers en bussen. Maar met de auto

slaan dramatisch de deuren van de

oom of tante die er in een ver verleden

..Utrecht de grootste dichtheid aan

moet je allerlei vreemde weggetjes inslaan

bus voor zijn neus dicht.

ook heeft gestudeerd is het handig om

cultuurschatten kent van alle steden in

alvast wat over jouw nieuwe stad te

Nederland?

die je alleen maar zullen verwarren. Dit zal jou ongetwijfeld ook een keer

weten. W ist je namelijk dat…

Fietsen is een heel ander verhaal. Je

overkomen. Dat en veel zweterige rit-

hoeft alleen maar op te stappen en weg

jes in de bus waarbij je ledematen plat-

..er

te rijden. Vanuit de binnenstad is het

gedrukt worden door scherpe bochten

wonen? Dat is 20% van het aantal

ongeveer 20 minuten fietsen naar De

die genomen worden. Ja, de route

inwoners.

Uithof, al moet je wel rekening houden

naar De Uithof is, zoals je zal merken,

met de enorme rukwinden die je zullen

een heel avontuurlijke route.

proberen van je fiets af te slepen. En in de regen fietsen is natuurlijk nooit fijn.

Door Snežana Nedeski

..de stad al bijna 2000 jaar oud is en 64.000

studenten

in

Utrecht

daarmee ouder dan Amsterdam? ..de

Vrede

van

Utrecht

een

einde

maakte aan bijna twee eeuwen van ..er 194 cafés te vinden zijn? Stel, je

ver woestende oorlogen die miljoenen

bezoekt er elke week twee. Dan ben

mensen het leven kostten? In 2013

je meer dan twee jaar bezig om in elk

is dit 300 jaar geleden, dit betekent

café een bier tje of wijntje te drinken.

feest in Utrecht!

..de 112-meter hoge Dom de grootste

..het Nederlandse Filmfestival aan het

kerktoren in Nederland is?

einde van september Utrecht plaatsvindt? Tien dagen lang films bekijken,

..Chazia Claudia

Mourali, de

Breij,

Marcel Max

van

Dam,

gratis naar De Talkshow met Matthijs

Westerman,

van Nieuwkerk op de Neude en bn’ers

Ruben Nicolai, Pieter-Christiaan van

spotten waar dan ook in de stad.

Oranje Nassau en Rijkman Groenink ook in Utrecht studeerden?

6

UITKRANT DINSDAG 11 AUGUSTUS 2009

Door Sophie Moerland


DIT IS OOK STUDEREN Als

de

98 - j a r i g e

Miep

Schilt

uit

DE OUDSTE STUDENT VAN NEDERLAND

men gymnasium. Ik voelde me zo stom. Ik

Maar s s en naar de w ekelijks e cur sus -

dacht; ik ga eens kijken of ik wat kan.’

s en van he t Hoger Onder w ijs Voor

Eén van haar favoriete talen is Frans. ‘Om

Ouder en (HOVO) op he t Uni ver si t y

die goed te leren ben ik op mijn zestigste

College gaa t, pak t ze ger egeld de

naar Frankrijk vertrokken, druiven pluk-

f ie t s. Mi t s he t w eer he t t oelaa t.

ken in Bergerac. Ik hoopte dat het goed voor mijn Frans zou zijn, maar er werkten

Niets kof fieleuten in een verzorgingste-

alleen maar Spanjaarden! Ik heb wel gela-

huis; Miep Schilt zit liever één keer in de

chen met die lui.’

week in de schoolbanken. Dit voorjaar

Na maandenlang druivenplukken tuf te

volgde ze een cursus over de Duitse

Schilt in één dag met haar brommer

auteur Heinrich Heine. Dat ze de oudste

naar Montpellier, voor een cursus Franse

student van Nederland is, doet haar

taalvaardigheid. Het land beviel haar zo

niet veel. ‘Het zal wel. Wat kan mij het

goed dat ze er jaren is blijven hangen.

schelen.’

‘In een heel oud plaatsje heb ik een huis

In haar appartementje in het centrum

gekocht.’ Het huis lag nogal afgelegen en

van Maarssen vertelt ze over haar onder-

de dichtstbijzijnde stad was 20 kilome-

wijsverleden. ‘Begin jaren 50, toen ik een

ter brommeren door een heuvelachtig

jaar of 43 was, ben ik de avond-Mulo gaan

gebied. Ze wilde haar rijbewijs gaan

doen. Ik zat met allemaal achttienjarigen

halen, wat ze op haar zeventigste daad-

in de klas, maar ik wilde het per se doen:

werkelijk deed. ‘Ik heb toen meteen een

mijn oudste zoon deed destijds eindexa-

auto gekocht, een Renault.’

Het Ublad — het huisorgaan voor studenten en medewerkers van de universiteit Utrecht — verschijnt elke 14 dagen. Het wordt gratis verspreid vanuit alle

HOOG

universitaire

gebouwen

op

donderdag. Tevens kunt je elke dag ‘vers’ nieuws over studentenleven, hoger onderwijs en onderzoek vinden op www.ublad.uu.nl. Dus let op: als je hier eenmaal studeert – Ublad en Ublad Online

Ublad zijn er ook voor jou!

BEN

STEPHANIE

www.ublad.uu.nl Teksten: Ublad-redactie Foto’s: Ublad fotoarchief 3 Hoog: Ype Driessen

WILLEM

Coördinatie: Armand Heijnen

HOE OVERLEEF IK UIT HUIS WONEN? Als een jonge vogel spring je het

Overleeftip (af)was

uitgebreid en samen koken is binnen de

ouderlijk nest uit, klaar om een nieuw

Je kunt er voor kiezen om alleen af te

studentenwereld een begrip. Die paar

leven te beginnen. Nu komt alles op

wassen als je iets nodig hebt. Maar

keer per week dat je alleen eet kun je

zelfredzaamheid neer.

laten we aannemen dat je liever niet

wel wat makkelijks maken. Denk aan

je ser vies extreem vies laat worden.

soep

Afwas stapelt zich op als een vieze

De oplossing

is eigenlijk simpel; koop

maaltijdsalades of voor de luiheid een

toren van Pisa. Die pan staat al dagen

een teiltje, verzamel je afwas hierin en

kant en klare pizza, quiche, diepvries-

te weken, maar de zwar te laag aan-

als hij vol is, was je af. Zo ben je niet

maaltijd.

gekoekte rijst blijft koppig plakken. Je

na elke maaltijd iets aan het afwassen,

Overleeftip nachtelijk lawaai

mooie kleding ligt in een zielig hoopje in

heb je een redelijk limiet in afwas-sta-

Maak op een sarcastisch grappende

een hoek en schreeuwt om gewassen te

pelen en het staat niet in de weg voor

manier duidelijk aan je huisgenoten dat

worden. Vanavond moet je wéér koken,

je huisgenoten. Hetzelfde geldt voor

je toch wel af en toe wil slapen ’s nachts.

maar er is niks anders in je koelkast

wassen: koop een wasmand, als deze

Mocht dit niet werken, koop dan oordop-

dan een potje zilveruitjes. Je begint

vol is moet je wassen.

jes om weer je broodnodige slaapuren

op een panda-beer te lijken, doordat je

Overleeftip koken

krijgen.

huisgenoten je al nachten uit je slaap

Probeer zo vaak mogelijk met mede-

houden met hun lawaai. Wat nu?!

studenten te eten, je eet dan lekker

met

stokbrood,

wokgerechten,

Door Riva Godfried

UITKRANT DINSDAG 11 AUGUSTUS 2009

7


VOORUITBLIK

COLUMN hemelse modderwater te imiteren. Mocht je toch een dringend cafeïne-tekort heb-

CANTUS

wordt geheid voetjes van de vloer. De

ben, kies dan nooit voor iets met suiker,

Cantus vindt dit jaar voor het eerst in

FOTO RIVA GODFRIED

want de automaat kan niet roeren en

één shift plaats, het wordt dus met

lepeltjes zijn er niet. De ene helft van

Ben jij al bekend met het begrip

bijna 4000 man swingen tot je er bij

je koffie zal suikerloos zijn en de andere

Cantus? Nee? Dat is niet zo gek

neer valt. Wie kan er nou nog meer zeg-

helft zo zoet dat je mond ervan gaat trek-

want een Cantus is een typisch stu-

gen dat hij bij de grootste Cantus van

ken. Nee,

dentikoze activiteit.

Utrecht is geweest? Ben je nog steeds

als je echte liefde koestert

voor koffie, dan zijn dit je mogelijkhe-

BIEB-BLOKKEN EN KOFFIE-LIEFDE

niet over tuigd? Tja, dan zit er niets

den: tegenover de Letterenbibliotheek

Een Cantus is een activiteit waarbij het

anders op dan gewoon te gaan, want

heb je de Bakkerswinkel,

waar ik laatst

er om gaat om zo hard mogelijk mee te

de geweldige sfeer tijdens de ‘Leef je

een heerlijk koffie-shotje (ristretto) heb

zingen. Morgen kun jij tussen 20.00 en

UIT Cantus’ is niet te beschrijven, dat

gedronken met een huisgemaakte stroop-

23.00 uur al er varen wat dit inhoudt,

moet je gewoon er varen.

wafel erbij. De Brandmeester’s koffie

want dan vindt de Cantus plaats op het

is een kopje puur genot en de keuze in

terrein van University College Utrecht.

soorten is ruim.

Daar kun jij samen met je groepje

Ik zit nu in de UB op De Uithof, de mede-

de longen uit je lijf zingen. Het wordt

De lucht trilt zwaar en warm in de

werkers van de Letterenbibliotheek ken-

één groot feest met Feestband Lijn 7,

Letterenbibliotheek. Morgen is mijn ten-

nen mijn gezicht al te goed. Ik krijg altijd

hitjes als ‘Op een onbewoond eiland’,

tamen en de stapels teksten beginnen

een soort Harry Potter-gevoel in de ‘zwar-

‘Als ik boven op de dom sta’ en ‘Het

zich eindelijk in mijn hoofd te ordenen.

te doos’, door de kruisende trappen, de

donder t en het bliksemt’ komen voor-

Mijn ogen beginnen mee te trillen en ik

overweldigende grootheid, de vele zalen

bij. De avond wordt voor tgezet met de

leg mijn hoofd op het boek neer om even

en gangen. De UB heeft de rust van een

Gebroeders Ko, zij zullen hun bekendste

uit te rusten. Ik droom dat ik aan het

stille avond in de tuin. Je moet er heel

hits ten gehore brengen, onder andere

lezen ben, bladzijde na bladzijde met een

vroeg zijn, want anders zul je als een aas-

‘Ik heb een boot’ en natuurlijk ‘Schatje

razende snelheid. Ik word wakker,

kijk

gier moeten wachten totdat iemand een

mag ik je foto’. Het is geen ramp als je

neer op de kwijlplek op mijn boek en de

werkplek verlaat. De koffie-aanrader is

de teksten niet kent want deze worden

ongelezen bladzijdes. Wat ik nodig heb is

zonder twijfel Gutenberg die in de UB zelf

geprojecteerd op een groot scherm,

koffie, goede koffie.

zit. De Gutenberg-cappuchino

zodat iedereen mee kan zingen.

Als echte koffieliefhebber vind ik de kof-

ker langzaam weg, maar is sterk genoeg

Ben jij niet zo’n zanger? Geen nood.

fie uit de automaten in de bibliotheken

voor een volle dag studeren.

Deze

slechts een goedbedoelde poging om het

Door Riva Godfried

sowieso voor een mooie avond en dat

COLOFON

drinkt lek-

rasar tiesten

zorgen

Door Malou van Bentum

namelijk

Redactie: Riva Godfried, Josephine Meijer, Sophie Moerland, Snežana Nedeski, Hilde Straathof. Eindredactie: Malou van Bentum, Jasmijn Masius (Trajectum), Armand Heijnen (Ublad). Fotografie: Josephine Meijer Ontwerp & opmaak: Helga Wellink Druk: Dijkman Oplage: 5000

- A DV ERT ENTI E -

Welkom in Utrecht! Utrecht is niet zo maar een stad, het is dé stad van kennis en cultuur. We hopen dat je een leuke tijd tegemoet gaat! De medewerkers van het Informatiecentrum kunnen je helpen de weg te vinden binnen de gemeente Utrecht. Heb je al aan een huisarts gedacht? Wil je weten welke leuke festivals er allemaal zijn? Waar kun je terecht voor registratie van verloren of gevonden voorwerpen? Altijd al willen weten welke plannen er zijn voor jouw buurt? Waar zijn die archeologische vondsten allemaal te bewonderen? Of op zoek naar een leuk typisch Utrechts cadeau zoals een flesje Utregs Grâchwaoter? We helpen je graag verder… Na je inschrijving in Utrecht ontvang je een welkomstkaart, waarmee je een bewonerspakket bij ons kunt ophalen. Boordevol handige folders, een plattegrond én een bon voor een rondleiding door de stad.

AT

A

TR

RS

VO

O

W

T

AT

CH

IE T ST P ER

AR KT AT

EU

TRA

NI WE

ENS

G

L. N

OU

TH CA

T RAA

HE HER

TRA

RA

ER

T AA

PLEIN

TR

DOM

D

S EL

ARSS

VI ST NKE RA N AT B

W

NIEU

EG

VREDENBURG

ERK

ME

NM

RI

OM

LD

DKE

OF RKH

LIJ

MA

R A AT

BE

OU

EGRACHT

ZA

SCHOUW BURG

NO

KR

STEENWEG

S A AT APL

S B O LW

NOBELST

HOOGT

HT

Openingstijden maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 17.00 uur donderdag: tot 21.00 uur zaterdag: 10.00 tot 13.00 uur

LUCA

G UR

OUD

RKHOF

AC

E-mail informatiecentrum@utrecht.nl Website www.utrecht.nl/informatiecentrum Telefoon 030 – 286 00 00

E

DE

Bezoekadres Vinkenburgstraat, ingang aan de Neude

LANG

R A AT VIEST

JA N S K E

NEU

Kom langs, stuur een e-mail of bel!

DR IFT

OUDEGRACHT

Het Informatiecentrum: In hartje centrum dé plek voor al je vragen over de gemeente Utrecht

RE

T NS

RA

AT

UITKRANT  

Leef je uit! KRANT is de krant die wordt uitgegeven tijdens de Utrechtse Introductie Tijd, voor nieuwe studenten aan de Universiteit Utrecht...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you