Page 1

TRAJECTUM

#12

| 14 05 2013 | www.trajectum.hu.nl |

magazine voor Hogeschool Utrecht

Studeren tussen

de dames

FLORIS VAN GELDER INTERVIEW DOCENT VAN HET JAAR DE 5 FINALISTEN CHECK PESTEN GESTOPT? SPRING IN DE STAD CULTUUR


REDACTIONEEL

Gesprekje tussen eindredacteur en vormgever, kort voort het blad naar de drukker gaat: ‘Waarom zet je eigenlijk naast dit redactioneel zo’n grote foto van Ilvy?’ ‘Gewoon, omdat ik het een mooie foto vind.’ ‘Maar het gaat toch niet alleen om het beeld?! Het is maar een kort interview over twee pagina’s!’ ‘Wat moet ik er dan neerzetten?’ ‘Nou, iets over het onderzoek van Cok Bakker. Over het belang van professionele ruimte voor de docent. Dat is belangrijk! En anders het verhaal over Academie van de Stad. Over hoe studenten iets nuttigs kunnen doen met hun opleiding.’ ‘Daar zit helemaal geen beeld bij.’

38

‘Dan doe maar het achtergrondverhaal over jongens- en meisjesstudies. Sterk verhaal, prachtig beeld.’ ‘Daarom hebben we het al op de cover.’ ‘De Docent van het Jaar dan? Iedereen moet naar de finale!’ ‘Hadden we vorig jaar ook al.’ ‘Het interview met Floris van Gelder? Nu weet je eindelijk dat De Uithof eigenlijk Utrecht Science Park heet.’ ‘Die lijkt op een VVD-wethouder.’ ‘Nou goed, dan liever Ilvy. Van HU-student tot fotograaf des Vaderlands. Best goed eigenlijk.’ ‘En een mooie foto.’ ‘Jaha. Maar naar die finale moet echt iedereen heen.’ ‘Zet je dat toch in het redactioneel?’ Marc Janssen

eindredacteur PS Finale Docent van het Jaar is op donderdag 16 mei, vanaf 18.30 uur op de FEM, Padualaan 101. Komt allen!

DRIVE Nou ja! Als oud-student journalistiek en nieuwbakken fotograaf des Vaderlands Ilvy Njiokiktjien (28) op vakantie gaat (let op: haar vriend is óók fotograaf), blijven de camera’s thuis drie kiekjes uit de iPhone was de stand bij de laatste wintersport.


INHOUD

INTERVIEW // Floris van Gelder

12 24

Dít is de man die de akkers van De Uithof omspit tot Utrecht Science Park van internationaal topniveau.

ONDERZOEK // Docenten, claim je ruimte!

Zo pleit HU-lector Cok Bakker. Immers: zij zijn degenen die bij elke unieke situatie de knoop doorhakken.

COVERSTORY // Meisjes met ballen

18

04 DE MAAND VAN Mei = fietsen 08 VOLGENS RUTTEN Over transparantie en tegenspraak 09 COLUMN Alumnus Sjoerd Arends 10 PANEL Docent + master, noodzakelijk of belachelijk?

28

Alfameisjes doen pabo en pedagogiek, bètajongens techniek en automatisering. Moet en kan de hogeschool iets doen om van deze prototypes af te komen?

BEELDREPORTAGE // Docent van het Jaar Aan de eettafel van de vijf finalisten, omringd door trotse familieleden. Waarom ga je winnen? ‘Ik ben altijd vrolijk!’ *hap lasagne nemend*

37 LIKE! Digi-fotolijstje voor al je Instagrams :-) 43 PRIKKIE Wo ist die Kartoffel? Duits eten! CHECK // Anti-pestplannen

26

De wildgroei aan pestprogramma’s na twee pest-zelfmoorden moet structureler worden aangepakt, zegt gedragsdeskundige Kees van Overveld. IEDERE DAG VERS // trajectum.hu.nl // twitter.com/trajectum // facebook.com/trajectum //


DE MAAND VAN FIETSEN Kijk, zo promoot de landelijke VVV de maand mei: ‘Wij zijn een fanatiek fietsvolkje. En in de maand mei trappen we daar nog een extra schepje bovenop.’ Waarna de toeristenorganisatie voor Utrecht een ‘historische boerderijenroute door de Lopikerwaard’ aanbeveelt… Wie het ietsje dynamischer wil, traint in meimaand fietsmaand voor de Alpe d’Huzes, de goededoelentoer waarbij deelnemers tot zes keer toe de Alpe d’Huez beklimmen. Zeven HU-collega’s doen daar ook aan mee onder de naam ‘Hogeschool Utrecht - Reden Genoeg’.

4

TRAJECTUM#12 14052013

Toevallig ook de slogan waarmee deze hogeschool studenten probeerde te werven. Om geld in te zamelen organiseerde het team bij Olympos een spinningmarathon (zie foto). Op donderdag 23 mei volgt nog een veiling op de FEM, vrijdag 24 mei een feest in stadion Galgenwaard. Allemaal omdat de HU-collega’s zoveel mogelijk geld willen ophalen voor KWF Kankerbestrijding. Omdat ze het kunnen, omdat ze het willen. Of omdat een rondje Lopikerwaard een stuk saaier is. Nou ja, reden genoeg dus. // MJ


14052013 TRAJECTUM#12

5


UPDATE

@MartinDirks “We moeten duidelijke afspraken maken over... Oh, kijk, die vogel heeft een nestje” - aldus het concentratieniveau van de

Volg de rode stippen Studenten en anderen die van het station naar De Uithof fietsen, nemen doorgaans de route over Vredenburg. Om deze bottleneck te ontzien, heeft de gemeente bij wijze van test een alternatieve weg (de zogenaamde Herenroute ) door de binnenstad uitgestippeld, die met rode

stippen op het wegdek staat aangegeven. Stationsplein --> Moreelsepark --> Mariaplaats --> Springweg --> Hamburgerstraat --> Herenstraat --> Lepelenburg --> Maliebaan en hoppa weer in de fietsfile de drukke Burgemeester Reigerstraat op. // GR

Wonen in zusterflat Waar: de oude zusterflat van het St. Antonius ziekenhuis, locatie Oudenrijn in Kanaleneiland. Hoeveel: 90 studentenkamers. Wanneer: de eerste 38 studentenkamers zijn per 1 juni klaar, de andere 52 in de tweede toren worden op 1 september opgeleverd. Oppervlakte: de meeste kamers zijn 13 vier-

kante meter. Hoe duur: de kale huur voor de kamers is circa 225 euro; daar komt circa 90 euro bij voor onder meer stroom, water en internet. Zelfstandig of niet: bij de meeste kamers delen de bewoners de voorzieningen, zoals keuken en douche, met vier medebewoners. // DESTADUTRECHT.NL

Nieuw bloed Rond 1 juli treden de nieuwe besturen van studentenorganisaties ISO en LSVb aan. Het nieuwe bestuur heeft komend jaar meer dan genoeg te doen. Onderwijsminister Bussemaker heeft heel Interstedelijk Studenten Overleg

• Voorzitter: Ruud Nauts, afgestu-

wat op stapel liggen: uitbreiding van het bindend studieadvies, matching, collegegelddifferentiatie en natuurlijk het afschaffen van de basisbeurs. Sterkte. // HOP Landelijke Studentenvakbond

• Voorzitter: Marianne Kaufman,

deerd aan de pabo van de Hoge-

afgestudeerd bij de Universiteit

volgt een premaster aan de Univer-

Schmidt, student aan de Erasmus

school Utrecht, werkt als docent en siteit Utrecht. • Secretaris: Renée

van der Ploeg, student aan de Uni-

versiteit Utrecht. • Penningmeester: Loek Zanders, oud-student van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Utrecht. • Vicevoorzitter: Eduard Universiteit, de Universiteit van

Tilburg en de Universiteit Utrecht.

• Secretaris: Olga Wessels, student

aan de Universiteit van Amsterdam.

• Penningmeester: Lex Sietses, stu-

dent aan de Hogeschool van Amsterdam.

6

TRAJECTUM#12 14052013

#HU docenten. #lol

FF BELLEN

met Giovanni Fritschij Giovanni Fritschij (26), student international communication & media, is doorgedrongen tot de halve finale van The Student of the Yearverkiezing. Hierin strijden studenten met brains én beauty jaarlijks om de eerste plaats in de categorie mannen en vrouwen. Ben jij de ideale student? ‘Nee dat niet. Ik speel graag de advocaat van de duivel. Doordat ik vanuit een ander perspectief probeer te kijken, val ik op tijdens de lessen.’ Moet je ijdel zijn om aan deze wedstrijd mee te doen? ‘Wat een vraag, haha. Nee, je moet personality hebben. Iedereen roept natuurlijk dat hij uniek is, maar je moet over de juiste kwaliteiten en voldoende charisma beschikken om anderen daarvan te overtuigen.’ Won je vroeger vaak met Triviant? ‘Ik was meer een schaker. In 1996 deed ik mee aan de Rotterdamse Schaakkampioenschappen, die ik vervolgens ook won. Ik houd meer van spelletjes waar tactiek bij komt kijken.’

En wat voor tactiek gebruik je om de halve finale te bereiken? ‘Mijn achterban in Rotterdam speelt een grote rol, maar ik hoop ook alle HU-studenten aan mijn kant te krijgen. Er zijn zojuist posters gedrukt die onderdeel uitmaken van mijn campagne. Eerstejaars studente Sarah Marie Picolet ontwierp die geheel belangeloos, dat vind ik mooi.’ Dus als je wint, doe je dat niet alleen? ‘Precies. Je moet collectief denken. In deze tijden is het belangrijk om een teamplayer te zijn die met iedereen kan samenwerken. Niet alleen met je buurman, maar ook met mensen uit andere culturen. Ik denk graag out of the box.’ // BvdV


Maatschappij en Recht naar de Daltonlaan De faculteit Maatschappij en Recht (FMR) zal de komende jaren waarschijnlijk neerstrijken in Rijnsweerd, nabij De Uithof. Het gaat om twee kantoorpanden aan de Daltonlaan die met loopbruggen zijn verbonden. Daltonlaan 200 heeft tien bouwlagen en telt 5.600 vierkante meters. Daltonlaan 300 heeft over zes bouwlagen 8.700 vierkante meters. Het voormalige Cap Gemini-kantoor is vanaf het station met lijn 11 bereikbaar. Het college van bestuur moet nog definitieve goedkeuring geven en er dienen nog vergunningen afgegeven te worden. De faculteit verhuist in januari 2014. Het Instituut Arbeid en Organisatie gaat eind 2015 over naar de faculteit Educatie terwijl de andere drie instituten van de FMR in de zomer van 2016 hun intrek nemen aan de Padualaan 99/101. De verhuizing van de FMR is een eerste stap in een grootscheepse operatie van nieuwbouw en renovatie van de hogeschool. // GR

€ 97,-

boete per veertien dagen betalen studenten die geen recht meer hebben op een ov-abonnement en vergeten om hun kaart op tijd af te melden. DUO int hierdoor maandelijks meer dan een miljoen euro. PvdA’er Mohammed Mohandis wil dat studenten betere voorlichting krijgen hierover. Veel studenten denken dat met het stopzetten van de studiefinanciering bij DUO ook de ov-kaart geblokkeerd is, terwijl ze naar een oplaadpunt moeten om dat te regelen. // HOP

ACTIE

Je studen tenkamer zat? Ontvluch t je eigen ka mer voor één nach t en neem met je vriend/vri endin een overnach in het NH ting Utrecht, h et vierste En dan st rrenhotel aat er voo aan het Ja r beiden o Gezond e arbeursple ok nog ee n gevarie in. n antiOX-o erd. Grati ntbijt klaa s en voor r. niks. Wat je erv oor moet doen? W tum@hu.n einig! Stu l o.v.v. Act ur een ma ie : Hotelove lekker! iltje naar rnachting trajec. Dat is alle s. Slaap

14052013 TRAJECTUM#12

7


VOLGENS RUTTEN

Redacteur Gerard Rutten blikt terug op het nieuws

Studenten kunnen weer rustig ademha len. De proef met het BINDEND ST UDIEADVIES (bsa) in de hogere jaren van de oplei ding is drastisch ing ep erk t. Een bsa in het derde jaar is va n de baan en in he t tweede jaar mag maar een beperkt er aantal studenten me e te maken krijgen. Blijft over: die hinde rnis in de propede use. Door de nieuwe discussie over het bsa dringt de vraag zich op waaro studenten überhau m pt weggestuurd mo eten kunnen worden. Want instellin gen worden steed s strenger ‘bij de poort’: intakegespre kken, motivatiebrie ven, verplichte spelling- en taalto etsen en straks oo k toelatingseisen voor mbo’ers die ee n niet-verwante op leiding willen volgen. Met deze ‘se lectie’, een goede studiebegeleiding – vooruit – zachte en dwang moet het gro s de eindstreep kunnen halen. Een bindend studieadvie s vormt hierdoor steeds meer een ac hterhaald paarden middel. Wie uiteindelijk de eindstreep heeft ge haald, kijkt tevreden terug op de op leiding. ‘Afgestude erden waarderen de HU steeds hoge r’, staat op de HU-si te. Dat zou blijken uit de HBO-Monit or 2012. Navraag leert dat die pas ein juni uitkomt. De top d van de hogeschoo l heeft alvast inzage gehad en licht een tipje van de slu ier op (of klapt uit de school). Het is een voorbeeld van de soms wat curieuze manier waaro p de hogeschool om ga at met informatie. Nog eentje. Va nwege de TRANSP AR ANTIE staan de verslagen van de vergaderingen van het college van bestuur en het Ma nagementoverleg (college met faculteitsdirecteuren) te lezen in een hoekje van Sharepoint. Maar rond de jaarw isseling is de publi catie ervan gestopt .

8

TRAJECTUM#12 14052013

Heeft het college opeens geen beho efte meer aan pottenkijkers? Of sch iet het online zette n er vanwege druk werkzaamheden bij ke in? Wij gokken (vo oralsnog) op dat laatste. De medezeggensch apsraden krijgen he t wellicht ook drukker. Minister Bu ssemaker is de aff air es à la Inholland en Amarantis beu. Binnen instellinge n moet er daarom meer TEGENSP RAAK komen om fal ende bestuurders tot de orde te roe pen. Daarin is een prominente rol we gelegd voor de me gdezeggenschap. In tegenstelling tot sommige andere ho gescholen lijkt dit aan de HU redelijk goed geregeld te zijn. Maar... bij de me dezeggenschappers bestaan verga ande plannen voor wa t zij noemen ‘nieuwe medezegg enschap’. De raden wo rden daarin vroegtijdig betrokk en bij besluitvorm ing: sleutelwoorde zijn participatie en n dialoog. Dit allem aal met de beste bedoelingen. Maar als de medezeggen schap te veel gaat meebesturen, besta at het gevaar dat zij het kritisch vermogen verliest. En is er dan mede veran twoordelijk voor als het fout gaat.


COLUMN

Connected Studenten klampen zich vast aan stangen, terwijl de monsterlijke harmonica zich een weg door Utrecht baant. Een aantal reizigers belandt op een plek zonder houvast en schuifelt ongewild van links naar rechts. Bus 12, richting De Uithof. Heerlijk. Tijdens deze rit kan ik niet werken. Ik concentreer me volledig op rondstuiterende eerstejaars en verdrukkingsgevaar. Fijn, aangezien ik het grootste deel van de dag e-mails, Twitter en nieuwsapps check. En naast al die nuttige activiteiten de meest stompzinnige foto’s en video’s bekijk. Faalcompilaties, Harlem Shakes. Dat soort dingen. Ik heb altijd de neiging om online te zijn. Overal. En als ik aan het einde van de week bedenk wat ik heb geleerd van mijn gesurf, is de conclusie: erg weinig. Zonde van de tijd en energie? Er zijn veel negatieve theorieën over onze internetsamenleving. De continue informatiestroom zou zorgen voor een slechte concentratie. Dit wordt onder andere gepropageerd door de Slowtech Movement, een groep zure academici. ‘We are creating a culture of distraction’, schrijven ze. Onzin natuurlijk. Smartphones en tablets zijn net ingeburgerd. Veel te kort om betrouwbare conclusies te trekken. Maar zelfs techniekliefhebbers beginnen te twijfelen aan de invloed van onze continue verbondenheid. Paul Miller, redacteur van techniekblog The Verge, ging een jaar offline. Internet zou hem onproductief maken en weinig toegevoegde waarde hebben. De internetloze Miller sportte meer, besteedde meer tijd aan familie, las meer boeken en schreef meer artikelen. Maar naarmate het jaar vorderde, zocht hij ‘ouderwetse’ afleiding. Hij gamede urenlang, bijvoorbeeld. Aan de andere kant miste hij de Skypegesprekken met zijn nichtje en kwam hij erachter dat tien brieven beantwoorden even veel tijd kost als honderd emails replyen. Zijn oude problemen kwamen terug en de voordelen van internet had hij niet meer. Ik behoor tot een generatie die volledig connected afstudeert. Het is te gemakkelijk om startersstress en concentratieproblemen af te schuiven op een smartphone. We hebben nog altijd de keuze om offline te zijn. Een keuze om verantwoord om te gaan met Harlem Shakes. Over één ding maak ik mij wel zorgen. Ik begin de ‘rust’ van bus 12 te waarderen. Dan ben ik toch wel een beetje ziek?

Sjoerd Arends ALUMNUS JOURNALISTIEK

14052013 TRAJECTUM#12

9


HET PANEL Iedere maand buigen vier van de acht panelleden zich over een actuele kwestie.

PANELLEDEN Lucas van Gils, vicevoorzitter van de CMR en student pedagogiek // Leonie van der Velden, voorzitter van studentenunie VIDIUS // Ellen Schepens, student medische hulpverlening, lid van de opleidingscommissie, heeft haar eigen Afrika-project Medical3T // Farbod Moghaddam, cabaretier en student journalistiek // Arno Wilkens, docent crossmedia aan de faculteit Natuur en Techniek // Elly de Bruijn, lector beroepsonderwijs aan de faculteit Educatie //Ad Franzen, docent statistiek aan de faculteit Communicatie en Journalistiek // Klaas Mulder, docent leren en werken in de wijk, faculteit Maatschappij en Recht

In 2017 moeten alle docenten aan de HU over een master beschikken of daarmee bezig zijn. Dat heeft de HU al in 2008 vastgesteld in de Regeling Facilitering Masteropleidingen. Klinkt als een prachtige doelstelling. Maar wordt het onderwijs daar echt beter van? Maakt zo’n master een docent daadwerkelijk beter?

10

TRAJECTUM#12 14052013

ARNO WILKENS (docent mediatechnologie)

‘Ik volg op dit moment zelf de master Leren & Innoveren aan de faculteit Educatie. Daarbij staat innovatie binnen het onderwijs centraal. Het is een master waar ik bewust voor heb gekozen nadat de HU de regeling doorvoerde. Het is voor mij een waardevolle toevoeging als docent. Op het gebied van onderzoek binnen het onderwijs en onderwijsontwikkeling heb ik nu een voorsprong op docenten die geen master hebben gevolgd. Ook kijk ik nu heel anders naar de positie van alle vakken binnen het curriculum. Ik kan er veel uithalen, dat is voor studenten een groot voordeel. Ik ben blij dat mijn werkgever mij deze mogelijkheid biedt. Normaal gesproken ben je voor zo’n master toch 15.000 euro kwijt. Qua tijd is het soms lastig, maar doordat mijn master aansluit op mijn huidige fulltimebaan is het goed met elkaar te combineren. Al werk ik er ook in het weekend vaak aan. Voor parttimers aan de HU met een tweede baan zal zo’n master toch lastiger zijn, qua tijd. Dan zal de HU daar rekening mee moeten houden. Docenten die een master weigeren, mogen wat mij betreft een aantal verantwoordelijkheden of vakken worden ontnomen. Het niveau in Nederland moet omhoog en dat kan dankzij deze regeling.’


LEONIE VAN DER VELDEN (voorzitter Vidius)

AD FRANZEN (docent statistiek)

ELLEN SCHEPENS (tweedejaars medische hulpverlening, lid van de opleidingscommissie)

‘Een master moet geen basiskwalificatie zijn voor goed onderwijs of goed lesgeven. Ik vind het netjes dat de HU de mogelijkheid biedt tot het volgen van een master, zeker als een docent het zelf graag wil. Maar ik snap goed dat er docenten zijn die er vanwege de extra werkdruk bezwaar tegen hebben. Van mij hoeft een docent ook niet per se hoger opgeleid te zijn dan zijn studenten. In feite is hij dat op de HU al wanneer hij een hbo-opleiding heeft afgerond. De overdracht van kennis is belangrijk. Iemand kan intelligent zijn, maar dat betekent nog niet dat hij goed kan lesgeven. Praktijkervaring speelt ook een belangrijke rol, maar zelfs dat zegt niet alles. Soms heeft iemand tien jaar ervaring, maar vraag ik me nog steeds af wat hij nou echt kan. Een master is ook niet het juiste middel om een docent een betere docent te maken. Mijn voorkeur gaat uit naar een speciaal ontwikkeld programma waarbij pedagogische vaardigheden, groepsgedrag, informatieoverdracht en het ontwikkelen van lesmateriaal centraal staan. Daar kan een toets bij horen, zodat een docent gelijk weet waar hij staat. Dat scheelt zowel geld voor de opleiding als tijd voor de docent. Daarnaast is het een stuk doelgerichter.’

‘Ik kan me gedeeltelijk in deze regeling vinden. Een docent die een master heeft gevolgd binnen het vakgebied is in het voordeel. Goede vakkennis kan helpen om het vak enthousiast en deskundig over te brengen. Daarnaast kun je als docent studenten adviseren die er over denken om na hun hbo-studie verder te studeren. Het feit dat een docent hoger opgeleid is dan zijn studenten brengt voordelen met zich mee. Er is wel een ‘maar’: als een docent een master kiest die niet aansluit bij het vak dat hij doceert, dan heeft een student daar vrij weinig aan. Zelf ben ik doctorandus in de wiskunde, maar in mijn huidige baan als docent statistiek zullen studenten daar niet veel van merken. Daarnaast wil het behalen van een master niet zeggen, dat een docent didactisch beter is dan zijn collega’s. De regeling ‘iedere docent een master’ vind ik te streng. Bij oudere docenten kan het behalen van een master voor veel druk zorgen. Voor hen zouden vrijstellingen moeten komen. Daarnaast kost een master de hogeschool een hoop geld. Als een docent 55 jaar is, wat levert het de HU dan nog op als zo’n docent aan een master begint?’

‘Dit is een volstrekt belachelijke vereiste voor docenten. Binnen mijn opleiding zijn wij door deze regeling een aantal uiterst bekwame docenten kwijtgeraakt. Simpelweg doordat zij hun master niet konden combineren met een parttime baan, het werk voor de HU en hun gezin. Dat ik als student daardoor docenten kwijtraak, vind ik enorm zonde. Het is veel belangrijker dat ze laten zien dat ze hun vak leuk vinden en beschikken over voldoende praktijkervaring. De meeste hbo-opleidingen zijn tenslotte praktijkgericht. Dan zijn mensen uit het werkveld enorm belangrijk en die stoot je op deze manier af. Ik heb mijzelf voorheen nooit afgevraagd of een van mijn docenten een master had gevolgd. En het moet voor studenten ook niets uitmaken. Als een docent in staat is de vakkennis op een enthousiaste manier over te dragen, maakt het niet uit of hij een mbo- of wodiploma op zak heeft. Studenten die zich daar zorgen om maken, hebben misschien zelf een attitude-probleem. Wat mij betreft wordt de regeling in zijn geheel afgeschaft. Als een docent niet goed presteert, moet het management ingrijpen en is er altijd nog de onderwijscommissie die actie kan ondernemen. Zo’n master zorgt absoluut niet voor beter onderwijs.’ // BvdV

14052013 TRAJECTUM#12

11


FLORIS VAN GELDER houdt niet van een gespreid bedje en gebaande paden. Na een carrière in het bedrijfsleven, als museumdirecteur en wethouder, is hij

vanaf januari 2012 directeur van het Utrecht Science

Park, zoals De Uithof wordt genoemd. Een interview over zijn ambities met de kennisenclave. ‘Het bedrijfsleven is ondervertegenwoordigd.’ // G E R A R D R U T T E N

12

TRAJECTUM#12 TRAJECTUM#1 15012013 14052013


INTERVIEW


De

Uithof is bezig met een groeispurt. De voormalige akkerlanden in het oosten van Utrecht ontwikkelen zich in rap tempo tot campus van nationale en internationale betekenis. Dat is althans de bedoeling. De HU, Universiteit Utrecht en UMC Utrecht krijgen er de komende jaren enkele belangrijke buren bij. Een greep. Het onderzoekscentrum van het internationale voedingsmiddelenconcern Danone strijkt hier dit jaar neer met ruim 450 medewerkers. Over twee jaar verrijst er een Life Sciences Incubator, waar startende bedrijven onderdak en begeleiding vinden. En in 2018 moet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de deuren openen voor zo’n 1450 medewerkers. Ondertussen vestigen zich het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie zich in het Utrecht Science Park (USP), zoals De Uithof sinds 2011 ook wordt genoemd. Daarbij hebben de bestaande instellingen plannen voor sloop, verbouw, nieuwbouw en uitbreiding en komt er nog een studentencomplex bij. Deze ontwikkelingen komen bovenop de 50.000 studenten en 20.000 medewerkers die nu al gebruik maken van de kennisenclave van enkele vierkante kilometers. De dagelijkse files zijn een bron van irritatie voor velen en de overvolle bussen vanaf het station zijn menigeen een gruwel. Het Transferium dat binnenkort opent en de snelle tram die in 2018 moet rijden, kunnen enig soelaas bieden. ‘We krijgen een moeilijke periode’, erkent Floris de Gelder (45) op zijn bescheiden kantoor aan de Yalelaan. Om er nuancerend aan toe te voegen: ‘Maar overal in de wereld zijn files.’ De bereikbaarheid van het sciencepark lijkt de achilleshiel te zijn. ‘Voor de toekomst is die tramverbinding van fundamenteel belang. Die gaat pas in 2018 rijden, dus tot die tijd is het behelpen. Zou die aanvankelijk in 2015 klaar zijn? Dat wist ik niet. Zolang de bouw geen Noord-

14

TRAJECTUM#12 14052013

Zuidlijnachtige proporties aanneemt zeur ik niet. Straks hebben we een railverbinding waarbij we in veertig minuten op Schiphol zijn. En wat mij betreft komt er een tweede trambaan via Rijnsweerd naar het USP, de busroute van lijn 11. De verbindingen met Bunnik, Zeist en De Bilt zijn verre van perfect. Het zijn vaak landweggetjes waar je vaak hele stukken moet omrijden. Daar wil ik met de buurtgemeenten over praten. Ik heb er met het gemeentebestuur van De Bilt wel eens over gesproken of het station daar geen station Science Park kan worden. Als er dan vanaf daar een goed netwerk is van openbaar vervoer, hoeft niet alles via Utrecht CS te lopen.’ Dus de geplande verbreding van de A27 is een oplossing voor de files? De Gelder pakt er een kaart bij en wijst aan. ‘Dat is afhankelijk van de manier hoe de afritten worden gesitueerd. De snelweg wordt twee keer zevenbaans, maar er is geen directe afrit naar het science park. Nu moet het verkeer met een grote bocht via Rijnsweerd of via de A28. Als er een directe afrit wordt gemaakt, dan is dat een grote verbetering. Als we het internationale bedrijfsleven op het science park willen hebben, moet het goed bereikbaar zijn met de auto.’ De wieg van Floris de Gelder staat in Utrecht. Maar het gezin verhuist medio jaren zeventig naar Oudemirdum, een klein dorpje in het zuidwesten van Friesland. Zijn vader wordt er notaris en zoonlief volgt het gymnasium in het nabijgelegen Sneek. In 1985 keert hij terug naar Utrecht voor zijn rechtenstudie. Hij meldt zich meteen aan bij het Utrechtsch Studenten Corps (USC) en maakt er vrienden voor het leven. Het is ook een leerzame periode, vooral tijdens het jaar dat hij als Ab Actis (zeg maar: secretaris) bij het corps fungeert. Eenmaal afgestudeerd wil hij zijn carrière per se in het bedrijfsleven starten. Later wil hij wel ‘iets met algemeen belang’ doen. Het wordt KPN, het staatsbedrijf dat enkele jaren daarvoor is verzelfstandigd. Hij zet de franchisewinkels van Primafoon op. Daarna stampt hij voor Ahold de bezorgservice Albert uit de grond. Nee, De Gelder is niet van een gespreid ➤ bedje en gebaande paden. Dat blijkt ook uit


‘We moeten ons met de andere science parken in Nederland op wereldniveau manifesteren’


Launch your executive internationaL business career - Lecturers from both the Academic and Business world; Guest lectures by CEO’s - Double Degree option: spend your second semester in Cambridge (UK) at Anglia Ruskin University Cambridge and obtain two diplomas - Enter the boardroom and experience the real challenges in international business decision making at the highest level - No pre-master needed! Direct entry with a bachelor’s degree in Business

Gratis proefles

- trial t lecture on Friday 31 May 2013 at 13.00 hrs: sign up by filling in the form on the website!

Starting in September 2013. Apply now! MBA@org.hanze.nl

MAstER iN iNtERNAtiONAL BUsiNEss AND MANAGEMENt

Bellen, mailen, whatsappen en rijden. Niet altijd even makkelijk. Daarom leer je bij de Mercedes-Benz DrivingAcademy naast het besturen van je auto ook om te gaan met verleidingen van buiten af. Vraag de gratis proefles op mb-drivingacademy.nl

iNtERNAti ERNA ONAL BUsiNEss sChOOL ERNAti www.hANzEGRONiNGEN.EU/MiBM 13_0126

DE TANDARTS VOOR STUDENTEN MAAK ONLINE EEN AFSPRAAK OP STUDENTIST.NL

NU 50% KORTING

op je eerste afspraak*

www.studentist.nl

kijk voor actievoorwaarden op www.studentist.nl/korting

*

Keistraat 4 3512 HV Utrecht

(advertentie)


het vervolg van zijn loopbaan. Het bedrijfsleven verruilt hij om directeur te worden van het Utrechtse Museum van Speelklok tot Pierement waarna hij als slapend VVD-lid de actieve politiek in rolt en korte tijd als wethouder in Utrecht rondstapt. ‘Ik hou van vernieuwing. Het houdt me scherp als ik niet op de automatische piloot zit. Het is interessant om mensen bij elkaar te brengen die elkaar normaal gesproken niet tegenkomen. Ik vind het leuk om disciplines aan elkaar te koppelen. Als jurist bij KPN nietjuridische dingen doen. Bij een museum het bedrijfsleven en ondernemerschap introduceren. Als wethouder zowel economie als cultuur in de portefeuille verenigen.’ Dan zit hij op het science park met instellingen voor hoger onderwijs, ziekenhuizen en bedrijven op zijn plaats. Handig ook dat hij zowel ervaring heeft bij bedrijfsleven, overheidsinstellingen en in de politiek. Wat dat laatste betreft: zijn voorganger bij het USP, Alie Tigchelhoff, kent hij goed. Zij begon als directeur toen hij wethouder was. En als vertegenwoordiger van de gemeente maakte hij deel uit van de Stuurgroep die leiding gaf aan het science park. Je volgde in januari 2012 Tigchelhoff op nadat zij opstapte omdat de Stuurgroep en zij het niet eens konden worden over de organisatievorm van het science park. Hoe zat dat precies? ‘Toen zij vertrok was ik geen wethouder meer dus daar was ik niet bij betrokken. Bij mijn aantreden is gevraagd of ik een plan wilde maken over de organisatie en de toekomst. En dat heb ik gedaan. Vanaf januari 2013 is het Utrecht Science Park een onafhankelijke stichting en niet meer een onderdeel van de universiteit. Het was nodig dat er een plan kwam waar iedereen zin in heeft. Twente, Eindhoven en Leiden hebben al tientallen jaren een succesvol sciencepark terwijl zij minder aantrekkelijk zijn dan Utrecht. ‘ Wat bedoel je met minder aantrekkelijk? ‘Ik zeg wel eens: we hebben goud in handen maar we moeten het wel opgraven. De centrale ligging, het goede woonklimaat, een hoogopgeleide arbeidsmarkt. We moeten meer onze best doen het maximale eruit te halen. Je ziet vaker dat er luiheid insluipt op

het nieuwe incubatorgebouw als kraamkamers voor start-ups en het acceleratorgebouw waar zij hun volgende stappen kunnen zetten. We kunnen dergelijke bedrijven tot volwassendom begeleiden.’ Wat staat er verder op je verlanglijstje? ‘Het zou goed zijn als er nog één of twee bedrijven van het kaliber Danone bijkomen. En de leefbaarheid kan beter. We gaan bijvoorbeeld horecagelegenheden creëren aan de rand van de Botanische Tuinen. Verder zijn we beperkt in de mogelijkheid om te bouwen, want de groene velden willen we behouden.’

FLORIS VAN GELDER • 1979-1985 vwo-gymnasium • 1985-1992 rechten aan de Universiteit Utrecht • 1992-2000 KPN • 2001-2002 Ahold • 2004-2009 directeur museum Speelklok in Utrecht • 2009-2010 wethouder in Utrecht • 2010-2011 zelfstandig adviseur in cultuur en ondernemerschap • 2012-heden directeur Utrecht Science Park

plekken waar het relatief goed gaat. In Eindhoven verdween Philips, in Twente de textielindustrie, dus deze regio’s hebben er met z’n allen de schouders onder moeten zetten. Met de bestaande kennisorganisaties hebben we een supergoede uitgangspositie. Maar als we bedrijven willen aantrekken dan moeten we meer doen. We laten kansen liggen.’ Zoals? ‘Waar we lang over hebben gedaan is een incubatorgebouw voor startende bedrijfjes op het gebied van life sciences. Dat komt er en dat is belangrijk want anders vestigen die bedrijfjes zich elders. Wat wij missen is een accelerator: een voorziening voor bedrijfjes die doorgroeien naar tien tot twintig personeelsleden. Dan heb je UtrechtInc en

Wat als De Uithof vol is? ‘Als het RIVM hier zit, komt er in De Bilt een terrein vrij met allerlei gebouwen en laboratoria. Samen met het gemeentebestuur, de provincie en het ministerie van Economische Zaken bekijken we of we er een satellietlocatie van kunnen maken. Dan krijg je Utrecht Science Park locatie De Uithof en locatie De Bilt.’ En zo stijgt USP naar de top 3 van science parken in Nederland? Hij pakt er wederom een kaart bij. Dit keer van de University of Cambridge. ‘Zij hebben net als wij die opbouw met satellieten. Centraal staat de universiteit met daaromheen allerlei campussen en in de regio zijn gelieerde bedrijven gevestigd. In Zeist kunnen we aan de slag met duurzaamheid want daar zitten organisaties zoals het Wereldnatuurfonds en de Triodosbank. In Bunnik en Houten vallen projecten op te zetten op het gebied van woonklimaat, want daar wonen veel mensen die op het sciencepark werken. We zijn hierover met die gemeenten in gesprek.’ Ik beschouw Nederland als een grote wereldstad, zoals Los Angeles, Shanghai, Istanbul en New York. Met ruim 15 miljoen mensen, een groot vliegveld, dito haven, enkele goede universiteiten en een hoogopgeleide bevolking heeft Nederland die schaal. Wat hier op het Utrecht Science Park zit, is topniveau. We moeten samen met de andere scienceparken in Nederland optrekken en ons op wereldniveau manifesteren.’ \\

14052013 TRAJECTUM#12

17


18

TRAJECTUM#12 14052013


M/V Typisch

Mannen houden van techniek en vrouwen van de zorg: anno 2013 blijkt dat beeld aan de HU nog steeds te kloppen. Zie de extreme M/V-

verhoudingen bij ‘typische mannenstudies’ of ‘typische vrouwen-opleidingen’. Hoe erg is dat? En wat kan de HU er aan doen? Een klaslokaal vol meisjes en slechts één jongen. Een jonge vrouw als docent die van alles over de huid vertelt. Na haar uitleg gaan al snel shirts uit en broeken omlaag. De theorie wordt getest, op elkaar geoefend. Er wordt medicinale tape geplakt en gemasseerd. Het is een doodgewone dinsdagochtend voor de huidtherapie-studenten, een opleiding aan de HU: 99 procent meisjes en 1 procent jongens. Toch gaat er meer schuil achter deze ‘veredelde schoon-

// S H A N N A T E R H A A R , B E E L D : P A S C A L T I E M A N

heidsspecialistenopleiding’ – zoals het vooroordeel wil. Volgens Frank Posthumus, opleidingsmanager huidtherapie, is het nu eenmaal een vast verschijnsel: ‘Zorgstudies trekken meer meisjes aan. Dat ligt ook aan de beeldvorming: ➤ mannen denken waarschijnlijk sneller aan welzijn en uiterlijk. Onterecht, want de opleiding schuurt tegen het medische vlak aan.’ ➤ 14052013 TRAJECTUM#12

19


Datzelfde verschijnsel geldt voor de opleiding logopedie, met 3% jongens en 97% meisjes. Opleidingsmanager logopedie Judith Smit snapt niet waarom het een ‘vrouwenstudie’ is. ‘De vakken zijn helemaal niet feminien en het beroep zelf is ook niet typisch vrouwelijk.’ Lucas Oskam, tweedejaars logopedie beaamt dit. ‘De opleiding is een mix van medisch, psychisch en didactisch. Volgens mij is de beeldvorming het grootste probleem. Er is zoveel wat mensen niet weten en er wordt veel gegeneraliseerd.’

DE GROOTSTE VERSCHILLEN Top 5 ‘mannenstudies’ man-vrouw in % 1. Industriële automatisering 99-1 2. Informatica 98-2 3. Technische Informatica 97-3 4. Elektrotechniek 95-5 5. Technische Bedrijfskunde 94-6 Top 5 ‘vrouwenstudies’ vrouw-man in % 1. Huidtherapie 99-1 2. Logopedie 97-3 3. Pedagogiek 94-6 4. Orthopedie 94-6 5. Leraar Gezondheidszorg 94-6 Bron: www.hbobachelors.nl

IJVERIG Een lokaal met 35 jongens en 1 meisje op zomaar een donderdag. Ze zitten bij een hoorcollege van het vak Krachtleer van de opleiding industriële automatisering. De docent vertelt snel en onomwonden over formules, berekeningen en technisch tekenen. Wiskunde op z’n puurst en daar lopen nog steeds meer jongens dan meisjes voor warm. Hans Oerlemans, teamleider aan de faculteit Natuur en Techniek (FNT), is van mening dat techniek gebaat is bij meer vrouwen ‘Bij een technische opleiding is het belangrijk dat je de interesse hebt om controle over de wereld om je heen te hebben, om mensen te helpen, bij te dragen aan de maatschappij en deze te verbeteren. Dit zijn kwaliteiten die veel vrouwen volgens mij ook hebben.’ Het werkveld mist nu een belangrijke groep, constateert de teamleider. ‘Er is een sowieso een groot tekort aan arbeidskrachten in de technische sector en het probleem wordt nog groter doordat er bij bijna geen vrouwen interesse tonen’, aldus Oerlemans. De oorzaak van dit probleem ligt volgens de teamleider bij de pabo. ‘Er staan meer vrouwen voor de klas in het basisonderwijs, die techniek-lessen een ‘moetje’ vinden. Meisjes, maar ook jongens, worden hierdoor minder enthousiast over techniek.’ ➤

Waarom er typische vrouwen- en mannenstudies zijn De hardnekkigheid van het fenomeen dat er typische mannen- dan wel vrouwenstudies zijn, heeft volgens deskundigen onder andere te maken met prototype en aanleg. Als we eenmaal een beeld in ons hoofd hebben, is dat lastig los te schudden, verklaart onderzoekster Els Rommes. ‘Mensen hebben een prototype beeld van bijna alles. Dit treedt in werking als ze bijvoorbeeld een beroep moeten kiezen. Ze zien het beeld van iemand in dat beroep en vergelijken zichzelf daarmee.’Dit geldt dus ook voor het kiezen van een studie. Als je je niet kunt vereenzelvigen met het prototype, zal je er niet snel voor kiezen.’ Naast prototypes speelt de omgeving een belangrijke rol bij beeldvorming. Talent wordt niet aangeboord, wanneer de sociale omgeving daartoe niet uitnodigt, stelt

20

TRAJECTUM#12 14052013

Lauk Woltring, specialist op het gebied van mannelijke ontwikkeling, sekse en gender. Hij wijst op de rol van opvoeding, media en school. Mede daardoor worden bepaalde opleidingen niet door jongens of meisjes gekozen. En dat heeft consequenties voor de beroepsgroep, stelt Woltring. ‘Vrouwen pikken dingen sneller en hebben minder eisen. Ze zullen niet gauw achter hun geld aangaan. Mannen doen dat wel en daardoor verdienen zij vaak meer.’ Maar het heeft meer gevolgen. ‘Mannen doen sneller nieuwe ontdekkingen, omdat ze tegen de regels aan willen schoppen, het zelf willen uitzoeken, grenzen willen verleggen en juist niet willen doen “zoals het hoort”. Andersom zou een door mannen gedomineerde beroepsgroep juist heel veel hebben aan meer vrouwen. Vrouwen zouden de techniek een stuk humaner kunnen maken. Sowieso kun je samen veel meer.’


14052013 TRAJECTUM#12

21


22

TRAJECTUM#12 14052013


Het probleem zet zich vervolgens door op de middelbare school. ‘Veel minder meiden kiezen een Natuurprofiel, omdat dit “te moeilijk” zou zijn. Maar dat is onzin! Meisjes zijn over het algemeen ijveriger, kunnen het net zo goed als jongens.’ De pabo moet hier verandering in brengen, denkt Oerlemans. ‘Eigenlijk ga ik zelf al mee in de vooroordelen, door te zeggen dat vrouwen geen goede technieklessen geven.’ MAATSCHAPPELIJK Het is duidelijk: een overschot aan jongens of meisjes bij een opleiding is niet ideaal en het zou mooi zijn als een hogeschool daar zelf iets aan kon doen. Volgens Noortje Jan-

Niel Sommer (23) student huidtherapie

‘Toen ik met de opleiding begon, wist ik niet dat het zo’n ‘meisjesstudie’ was. Dat was even schrikken toen ik bij de introweek aankwam. Nu heb ik er geen moeite meer mee, maar het was wennen. Vooral omdat je bij deze opleiding vaak op elkaar oefent, ook borstbehandelingen. Ik was bang dat de meisjes zich ongemakkelijk voelden als ik hun borsten zag. Maar dat is niet het geval. Ik zou het leuker vinden als er meer jongens waren. De opleiding mag wel meer gepromoot worden bij jongens. Ook de meisjes vinden het jammer dat er zo weinig jongens zijn. Er zijn toch verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat merkte ik vooral tijdens intervisiegesprekken in de stageperiode. De meiden noemden als probleem dat patiënten botte grapjes maken, terwijl ik het dan zag als onschuldige geintjes. Ik denk niet dat het sekseverschil aan de moeilijkheidsgraad van de opleiding ligt, die is namelijk best hoog. We hebben vakken als biologie en scheikunde. Wel zou ik graag meer mannen als docent willen, ook als rolmodel. Als jongen val ik altijd op in de colleges, als ik eens klets of afwezig ben. Dat is wel een nadeel.’

sen van VHTO, expertisebureau op het gebied van vrouwen en techniek, is dat ook mogelijk. Zo kan een verandering in het curriculum al veel schelen. ‘Als technische opleidingen een maatschappelijke insteek krijgen, wordt het voor meiden veel aantrekkelijker.’ Maar er zijn meerdere dingen die een hoge-

Maartje Leijten (28) student industriële automatisering

‘Ik ben momenteel het enige meisje op de hele opleiding van industriële automatisering. Als het aan mij ligt, blijft dat zo. Het is misschien een vooroordeel, maar als hier meer meiden gaan studeren, denk ik dat het meer gaat draaien om hoe het apparaat eruit ziet dan wat ‘ie doet. Als de HU meer meisjes aan wil trekken voor de opleiding, moeten ze zich wel richten op serieuze kandidaten. Als meisje moet je een bepaalde instelling hebben, er honderd procent voor gaan. Met die houding runde ik op mijn negentiende een afdeling van het bedrijf waar ik destijds werkte. Stel dat er meerder meiden hier studeren, dan word je bijna ‘verplicht’ om met elkaar om te gaan omdat je vrouw bent. Terwijl je in het dagelijks leven nooit bevriend zou worden. Toch hoop ik dat er uiteindelijk ook meiden zijn die dit vak net zo leuk vinden als ik en de keuze voor deze opleiding durven te maken. Vaak wordt er toegegeven aan de technische ‘onderdrukking’ in de maatschappij. Het beeld dat vrouwen hier niet horen, wordt in stand gehouden door ouders en leraren. Gelukkig hebben mijn ouders me altijd gestimuleerd in wat ik wil. Toen ik technisch Lego vroeg voor mijn verjaardag kreeg ik dat, ze probeerden me geen Barbie aan te smeren. Ook op school word ik niet anders behandeld, behalve dat leraren soms soepeler met mijn werk lijken om te gaan. Dat wil ik echt niet hebben, behandel mij hetzelfde als de rest!’

school kan doen, volgens Jansen: ‘Je kunt bijvoorbeeld vrouwelijke alumni uitnodigen om te spreken op open dagen. Of de website van een opleiding een meer maatschappelijk karakter geven, met concrete voorbeelden. De interesse in zo’n opleiding kan dan echt oplopen.’ Els Rommes, onderzoeker aan het Institute for Gender Studies van de Radboud Universiteit Nijmegen, meent dat een hogeschool een belangrijke rol kan spelen in de verandering van beeldvorming. ‘Vaak zijn het onbewuste beelden die je als instelling zendt en een verandering hierin kan veel teweeg brengen. Zeg bij huidtherapie eens “zoveel kan je verdienen” in plaats van “je bent veel in contact met mensen”, om een zwart-wit voorbeeld te geven.’ Daar is Hans Oerlemans het mee eens. ‘We willen zeker bijdragen aan het veranderen van het beeld. Maar wat kan je als opleiding nou echt doen? Het is een landelijk en cultureel probleem dat heel diep zit.’ Het komende jaar wordt op de FNT het curriculum veranderd en moeten bovenbouwstudenten van alle techniekopleidingen samenwerken aan projecten met thema’s als techniek in de zorg en duurzame energie. Oerlemans denkt dat daardoor meer context aan de opleidingen wordt gegeven en dat ze daardoor aantrekkelijker worden voor meiden. ‘Ik hoop dat onze plannen werken. En ik durf te zeggen dat er in de techniek nog tien jaar baangarantie is. Er is crisis, dames. Je hebt waarschijnlijk een baan op het moment dat je afstudeert’. \\

14052013 TRAJECTUM#12

23


ONDERZOEK

EEN GOEDE DOCENT

Docenten zijn professionals die de

ruimte moeten krijgen. Daarvoor pleit Cok Bakker, lector Normatieve professionalisering aan de faculteit Educatie van de HU. ‘Het lijkt alsof het systeem zichzelf aan het opblazen is.’

24

TRAJECTUM#1 15012013

Leuk hoor, zo’n verkiezing tot Docent van het Jaar, die Trajectum en Studium Generale ook dit jaar weer organiseren (zie verderop in dit nummer). Maar ook na zo’n verkiezing blijft de vraag wat nou echt een goede docent is. Natuurlijk zijn enthousiasme, humor en een energieke uitstraling mooi meegenomen. En een docent moet veel kennis van zijn vak hebben, liefst direct uit de praktijk. Als ie dan ook nog weet hoe je een les opbouwt en structureert, dan kom je al snel tot een goede docent. Dachten we. Maar de zoektocht naar een meer diepgravend antwoord leidt naar de faculteit Educatie. Daar doet het Kenniscentrum Educatie met zes lectoraten onderzoek om het vak van leraar verder te professionaliseren. Een van de lectoren: Cok Bakker, al vele jaren onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en sinds begin van dit schooljaar voor twee dagen per week gedetacheerd aan de HU. Zijn onderzoeksgroep, een unieke combinatie van hogeschool en universiteit, groeit naar zo’n vijftien promovendi – van wie een zestal afkomstig zullen zijn van de HU. ‘Normatieve professionalisering’ is zijn thema. Dat klinkt abstract, maar het gaat om de vraag wat een leraar tot een goede professional maakt. Bakker: ‘Ik zet dat af tegen de instrumentele professionaliteit. Als leraar moet je een heel instrumentarium leren beheersen. Maar het gaat er ook om wie je bent als persoon, over je eigen biografie. Over hoe je zelf vroeger onderwijs hebt gekregen. Dat laatste is in hoge mate bepalend voor hoe jij leraar wordt. “Het subjectief concept van leraarschap” heet dat.’ Kort door de bocht geformuleerd: weten hoe je een les opbouwt en veel vakkennis maken een leraar nog niet automatisch tot een goede leraar. Wat dan wel? Bakker houdt het, met de nodige wetenschappelijke voorzichtigheid (‘Dit is natuurlijk niet hét antwoord van het hele lectoraat’) in eer-

Trajectum beschrijft iedere maand op deze plaats (opvallend) onderzoek aan Hogeschool Utrecht.


NEEMT DE RUIMTE ste instantie op de metafoor van meester en gezel. ‘Als leerkrachten leidend zijn maar tegelijk ook zoekend, is er een spel waarin meester en gezel gezamenlijk optrekken, met de leraar als leider van de troep voorop.’ Bakker geeft direct toe: ‘Het is een wat beschouwend antwoord vanuit het perspectief van de onderzoeker.’ Maar, voegt hij er aan toe: ‘Het is ook een spannende metafoor.’ Want sinds zijn aantreden zijn hem twee zaken opgevallen aan de HU. Ten eerste ‘ een grote ontvankelijkheid om levensbeschouwelijke vraagstukken aan de orde te stellen. Dat vind ik een grote verrassing.’ Al ziet hij ook ‘dat ze soms suf-gereflecteerd zijn.’ Daarnaast viel hem nog iets op aan de HU: ‘Het is allemaal heel groot. Alleen al de lerarenopleiding telt zo’n 7000, 8000 studenten. En heel veel is gebureaucratiseerd. In het hoger onderwijs zijn we ontzettend bang dat we fouten maken en dat kwaliteit niet controleerbaar is. We zetten alles in systemen en dat staat al gauw haaks op het ideaal van meestergezel-leren. De illusie is dat we met dat systeem betere garanties opbouwen. Maar daar geloof ik niet zo in.’ Bakker verwijst naar eerdere affaires op andere hogescholen, zoals Inholland en Windesheim, waar de betrouwbaarheid van diploma’s in het geding waren. ‘Als een hogeschool daarom afgeschoten wordt en we bedenken dan een nieuw formulier en dat daar voortaan drie handtekeningen onder gezet moeten worden…. we weten allemaal hoe dat werkt in zo’n bureaucratie. Het is een illusie te denken dat we dan betere kwaliteit leveren.’ Bakker, onderwijskundig én theologisch geschoold, vindt dat hij bij zulke kritiek ook direct aan moet geven hoe het dan wel moet: ‘We zouden veel meer op zoek moeten naar de menselijke maat in het leren en het nadenken over kwaliteit.’ Al ziet hij daar ook direct een groot pro-

bleem: ‘We hebben nu eenmaal dat systeem en daarbinnen moeten docenten ontzettend hard werken, om maar op juist die precies omschreven manier kwaliteit te leveren. Maar als een docent vindt dat die kwaliteit eigenlijk op een ander punt en op een ander moment wordt geleverd, ontstaat er een heftig dilemma. Als je werkelijk professioneel bent en je claimt je professionele ruimte, dan zou je het systeem dan moeten laten voor wat het is. Maar ja, dan loop je het risico dat je een accreditatie misloopt en dan kun je de opleiding wel sluiten. Daar zit een enorme uitdaging.’ En in die kritiek geeft hij eigenlijk onbedoeld dan toch een eigen antwoord op de vraag wat een docent tot een goede docent maakt: dat is een professional die zijn professionele ruimte claimt. Waarmee Bakker overigens niet oproept tot een revolutie van leraren die alle bureaucratie voortaan maar moeten negeren. Daarvoor is de lector toch te veel wetenschapper. Maar: ‘Ik heb het idee dat dingen aan het veranderen zijn, het lijkt alsof het systeem zichzelf aan het opblazen is. Zo’n voorbeeld van een derde handtekening op een formulier, daarbij is het natuurlijk wachten op een bestuurder die zegt: “Maar ik geloof helemaal niet in zo’n extra formulier en zo’n extra handtekening.” Want dat is de bestuurlijke kant van de zaak: dat je de professional vertrouwt. Een bestuurder moet durven zeggen tegen een leraar: “Jij bent goed opgeleid en in die professionele ruimte kan ik jou nooit aansturen, want jij komt elke keer voor een unieke situatie te staan. Daarin maak jij een unieke afweging en ik vertrouw dat jij dan de juiste keuze maakt.” Daar moeten we naar toe.’ \\ M A R C J A N S S E N

TWEE ONDERZOEKSWERELDEN Op 4 juni houdt Cok Bakker zijn openbare les en oratie voor zijn installatie als lector aan de HU en hoogleraar aan de UU. Voorafgaand is er een symposium, over onderwijs, leraren en levensbeschouwing. En over het spanningsveld waarbinnen universitair en toegepast onderzoek plaatsvindt. Bakker tracht de twee onderzoekswerelden bij elkaar te brengen. Plaats: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.12:30 – 15:45 uur: lunch en symposium (aanmelden verplicht). 16:15 - 17:15 uur: openbare les, oratie en receptie (toegang vrij).

14052013 TRAJECTUM#12

25


CHECK!

Maandelijks checkt Trajectum een actuele kwestie bij een deskundige van binnen de HU. Deze aflevering: pestexpert Kees van Overveld over het nut van pestprotocollen

Pesten voor dummies Staatssecretaris Dekker presenteerde onlangs een plan van aanpak tegen pesten. Directe aanleiding waren de zelfdodingen van Tim Ribberink en Fleur Bloemen. Gedragswetenschapper Kees van Overveld, werkzaam bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, zat als pestexpert bij de gesprekken die de staatssecretaris hield over beleid voor een veilige school.

Is er zo’n groot pestprobleem, dat er een plan voor moet worden bedacht? ‘Ja, er is een groot probleem. Volgens de staatssecretaris wordt één op de tien kinderen gepest, maar dit getal kan ook hoger of lager zijn. Het hangt af van de definitie die je aan het begrip pesten geeft. Ook ontbreekt een theoretisch kader. Ik spreek veel schooldirecteuren en die vertellen mij, dat ouders om de haverklap op de stoep staan met de mededeling dat hun kind wordt gepest. Alles wordt pesten genoemd. Ook als hun kind een keer een knal heeft gehad van een ander kind op het schoolplein.’

26

TRAJECTUM#12 14052013

Helpt zo’n plan? ‘Ik hoop het. Wat me er aan stoort is, dat het alleen op de korte termijn is gericht, namelijk op de regeerperiode van dit kabinet. Daardoor dreigt het gevaar van symptoombestrijding in plaats van een structurele aanpak van dit probleem. Maar het is goed dat er landelijk beleid komt, want nu is er een wildgroei aan anti-pestprogramma’s, kanjertrainingen, et cetera, waarvan niet duidelijk is of ze ook werken.’ Wat moet Dekker dan doen? ‘Als je wezenlijk iets wilt veranderen aan pestgedrag, ben je zes tot zeven jaar bezig met cultuurverandering. In Nederland hebben we genoeg deskundigen die handvatten kunnen bieden, waarmee scholen uit de voeten kunnen. Er moet worden ingezet op preventieprogramma’s en een klein aantal anti-pestprogramma’s.’ Hoe weet je of dat werkt? ‘Daar zijn voorbeelden genoeg van. In de VS en GrootBrittannië is veel aandacht voor groepsvorming en –dynamica. Er is meer aandacht

voor sociaal-emotioneel leren, er wordt respect voor de ander bijgebracht en daardoor neemt het pestgedrag af.’ Wat is de rol van de pabo en de lerarenopleiding? ‘Er is daar veel te weinig aandacht voor pestgedrag. Je moet studenten meenemen in ontwikkelingen en inzichten ze theoretisch hierin scholen. Vervolgens moet je een docententeam meekrijgen voor een aanpak die werkt en waarin je wilt investeren. Daarom is het goed dat docenten in Dekkers plan bijgeschoold moeten worden.’ Zijn alleen de zelfmoorden debet aan de vele aandacht voor pesten? ‘Pesten is van alle tijden, maar we accepteren in onze samenleving minder agressie en pesten is de laatste vorm van agressie die we gedoogden. Mensen die voorheen geen stem hadden, laten zich vooral via social media horen. Ze geven aan dat dit niet langer tolerabel is. Daardoor staat het nu hoog op de agenda.’ / / JANNY RUARDY


Je houdt jezelf voor de gek

De toekomst als morele vrijbrief voor huidig handelen. Door een concreet doel te stellen voor de toekomst, geven we onszelf een excuus om nu iets anders te doen. Sterker nog, we lenen alvast een beetje van het positieve resultaat dat we verwachten te behalen in de toekomst. We zijn wat betreft onszelf en de toekomst onrealistisch optimistisch, met alle schadelijke gevolgen van dien. Zo liet onderzoek zien dat mensen die nog moesten gaan sporten en de verwachting hadden flink aan de slag te gaan, eerder kozen voor een lekkere vette snack dan mensen die net hadden gesport en inmiddels een realistisch beeld hadden van de mate waarin ze gezweet hadden.

COLUMN

Al maanden neem ik mijzelf voor het iets rustiger aan te doen, minder door te werken in de weekenden en vaker nee te zeggen. ‘Oké’, zeg ik tegen mijzelf, ‘deze week nog even hard aan de slag, maar volgende week ga ik echt tijd vrij plannen’. Om er vervolgens een week later achter te komen dat het weer net zo druk is, zo niet drukker. Gelukkig ben ik niet de enige die zichzelf voor de gek houdt. Iedereen doet dat voortdurend. Het vermogen onszelf voor de gek te houden is zelfs zo krachtig dat we vanwege een goed voornemen (‘morgen ga ik hard studeren’) nu het tegenovergestelde doen (lekker op de bank een filmpje kijken). Zo blijkt uit onderzoek dat wie zich nu voorneemt om volgend weekend de zolder op te ruimen, straks eerder een biertje neemt.

Diverse studies tonen keer op keer aan dat wij onze toekomstige ik consequent te rooskleurig inschatten. Wij leven met een diepgewortelde overtuiging dat we onze toekomst zelf plannen en bepalen. In de toekomst doen we wel wat we nu (nog even) niet doen en spelen we wel klaar wat we nu niet voor elkaar krijgen. Onbewust beschouwen we onze toekomstige ik zelfs als een ander. Onze toekomstige ik eet altijd gezond, gaat verstandig met geld om en werkt niet te hard. Deze column schrijf ik ‘s avonds en lever ik ruim een dag te laat in. De volgende keer start ik echt eerder met schrijven.

Reint Jan Renes LECTOR CROSSMEDIALE COMMUNICATIE IN HET PUBLIEKE DOMEIN

14052013 TRAJECTUM#12

27


DOCENT JAAR VAN HET

Ze zijn geduldig, vrolijk, motiverend, inspirerend of levendig. En soms allemaal tegelijk! Dus is het logisch dat ze in de finale staan. Of toch niet? Maak kennis met de vijf finalisten van dit jaar. // BART VAN DER VAART

WANNEER? Donderdag 16 mei, vanaf 18:30 uur tot 20:30 uur WAAR? Grote collegezaal, faculteit Economie en Management, Padualaan 101 EN DAN? Alle aanwezigen mogen stemmen voor de

WAAROM ZIJ? • Meer dan duizend studenten nomineerden een docent als Docent van het Jaar. • 21 Docenten behaalden genoeg stemmen om de halve finale te bereiken. • Ruim 3000 studenten brachten hierop hun stem uit.

publiekswinnaar, een vakjury

• De vijf docenten met de meeste stemmen

kiest de uiteindelijke Docent

strijden op 16 mei om de titel Docent van

van het Jaar 2013.

het Jaar 2013.

FILMPJES KIJKEN? trajectum

28

TRAJECTUM#12 14052013

check .hu.nl/do

cent2013


ANNIEK VAN DOORNIK (41)

Faculteit: Gezondheidszorg Vakken: Logopedie en SLB Waarom word jij Docent van het Jaar? ‘Ik ben heel blij dat ik docent ben en ik denk dat dat wordt gezien. Logopedie is soms een ingewikkeld vak, maar door het geven van goede voorbeelden hoop ik mijn passie en kennis te kunnen over dragen.’ Wat studenten zeggen over Anniek: ‘Ze staat voor haar lessen en hoorcolleges en is altijd vrolijk. Wat een enthousiasme! Dat motiveert om goed te studeren. Ze is erg betrokken. Ik vind het inspirerend dat ze bij verschillende organisaties betrokken is op het gebied van logopedie, daarnaast nog studeert en dat terwijl ze een groot gezin heeft.’ Wat zou je zijn geworden als je niet het onderwijs was ingegaan? ‘Waarschijnlijk had ik voor een studie medicijnen gekozen omdat ook daar dat wetenschappelijke in terugkomt wat me in de logopedie zo interesseert.’ Welk studentmoment zal je altijd bijblijven? ‘Afgelopen jaar heb ik een gedeelte van het vak logopedie herschreven. Het vak Spraak was voor veel studenten in het verleden een probleem. Nu zag ik bij de toetsing dat niet één student, maar een hele klas het vak doorhad. Dat was een hiep-hiep-hoera-momentje!’ ➤

14052013 TRAJECTUM#12

29


PARVIZ SAMIM (33)

Faculteit: Maatschappij en Recht Vakken: Publiekrecht, privaatrecht en SLB Waarom word jij Docent van het Jaar? ‘Omdat ik een duidelijk doel voor ogen heb. Ik verzet veel inspanning studenten iets te leren en ik denk dat ze dat zien.’ Wat studenten zeggen over Parviz: ‘Hij is geduldig en komt altijd met goede praktijkvoorbeelden. Hij heeft humor. Dat hij uit Afghanistan komt en het nu zo ver heeft geschopt, inspireert mij enorm. Hij raadt ons altijd aan om aanvullende literatuur aan te schaffen. Hij is een SLB-er die stimuleert maar niet dwingt.’ Wat zou je zijn geworden als je niet het onderwijs was ingegaan? ‘Waarschijnlijk iets in de advocatuur of de politiek. Tot 1998 heb ik in Afghanistan gewoond en daar veel meegemaakt. Daar is de grondslag voor mijn politieke interesse te vinden.’ Welk studentmoment zal je altijd bijblijven? ‘Er was ooit een studente van plan om te stoppen. In een gesprek heb ik haar geadviseerd om door te gaan, omdat ik wist dat ze de kracht had om de benodigde punten te behalen. Uiteindelijk haalde ze haar punten en kwam ze mij persoonlijk bedanken. Dat vond ik erg speciaal.’

30

TRAJECTUM#12 14052013


LAURENS VREEKAMP (32) TANJA VAN MAZIJK (50)

Faculteit: Maatschappij en Recht Vakken: Arbeidsrecht Waarom word jij Docent van het Jaar? ‘Staat dat al vast dan? ’ Wat studenten zeggen over Laurens: ‘Zelfs op vrijdagmiddag laat ze je tot het einde geboeid luisteren en lachend naar huis gaan. Ze geeft les met overtuiging. De stof wordt daardoor levendig! Ze is grappig, hard, fanatiek, enthousiast en vooral erg begaan. Dit inspireert. Haar vuistregel: ‘als je aan je water voelt dat er iets niet klopt, dan klopt er ook iets niet!’ Wat zou je zijn geworden als je niet het onderwijs was ingegaan? ‘Waarschijnlijk was ik dan fulltime advocaat en mediator gebleven. En ik ben gek op kleding en mooie stoffen, wellicht begin ik ooit een webwinkel met mooie kleding.’ Welk studentmoment zal je altijd bijblijven? ‘Er zijn nogal wat studenten die het moeilijk hebben. Jonge mensen die lijden, niet geloven in zichzelf en het willen opgeven. Als het dan lukt om zo iemand te laten beseffen dat hij of zij het wél kan en je ziet zo’n student ervoor gaan, dan is dat voor mij een gouden moment.’

14052013 TRAJECTUM#12

31


MARTIN MOINAT (56) Faculteit: Maatschappij en Recht Vakken: Fysieke Veiligheid Waarom word jij Docent van het Jaar? ‘Ik denk dat ik bij studenten in staat ben het maximale eruit te halen. Motiveren is belangrijk. Ik sta dichtbij hen, leren doen we samen en ik kom met veel praktijkvoorbeelden.’ Wat studenten zeggen over Martin: ‘Deze docent weet zijn vakkennis op een inspirerende en enthousiaste manier over te dragen. Hij vertaalt zijn lesstof naar praktisch toepasbare situaties. Ook wordt de rode draad van het tentamen duidelijk. Dankzij hem is het mogelijk om een vak dat niet bijster interessant is met een mooi cijfer af te sluiten.’ Wat zou je zijn geworden als je niet het onderwijs was ingegaan? ‘Als ik de vacature voor deze baan zes jaar geleden niet had gezien, dan was ik nog steeds fulltime veiligheidskundige geweest in het bedrijfsleven.’ Welk studentmoment zal je altijd bijblijven? ‘Een student was tijdens een intervisiebijeenkomst met mij ooit tot tranen geroerd. Hij had een hoop ellende meegemaakt en bleef in zijn verleden hangen. Tijdens ons gesprek besefte hij dat hij eigenlijk al jaren had waar hij naar toe had geleefd. Hij was gelukkig. Dat heeft me geraakt.’

32

TRAJECTUM#12 14052013


LAURENS VREEKAMP (32) Faculteit: Communicatie & Journalistiek Vakken: Interaction design/user experience design Waarom word jij Docent van het Jaar? ‘Studenten staan bij mij altijd op 1. Interactie en actualiteit spelen in mijn lessen een belangrijke rol. Ik probeer de beleveniswereld van mijn studenten te betrekken in de lessen. Daar bouwen we vervolgens op voort.’ Wat studenten zeggen over Laurens: ‘Stel één vraag, dan krijg je er vijf terug. En uiteindelijk kom je zelf tot het antwoord. Wat gisteren nieuws was, wordt vandaag besproken. Zijn charisma en betrokkenheid bij studenten is motiverend. Daarnaast is zijn opbouwende kritiek uniek te noemen.’ Wat zou je zijn geworden als je niet het onderwijs was ingegaan? ‘Waarschijnlijk zou ik dan in de vormgevingswereld werken. Een studie Nederlands of journalistiek leek me ook leuk.’ Welk studentmoment zal je altijd bijblijven? ‘Tijdens één van mijn lessen over cognitie moesten studenten kijken hoe een gebruiker denkt bij gebruik van een bepaald interactief product. Een jongen paste de vraag toe op het meisje waarop hij verliefd was. Hij legde uit hoe hij haar had geobserveerd. De klas luisterde ademloos. Het was een prachtig voorbeeld van hoe je je kunt inleven in een persoon en hoe studenten verrassen.’

14052013 TRAJECTUM#12

33


ONDERWIJS

STAD ZOEKT

Hoe vind je als student echte op-

drachten waarbij je problemen mag oplossen die er toe doen? Academie van de Stad treedt sinds dit studiejaar op als bemiddelaar. Over een buurthuis zonder subsidie en studenten met echte oplossingen.

In de Utrechtse wijk Oudwijk hebben ze een probleem. De bewoners gebruiken het buurthuis veel, maar de subsidie wordt nu stopgezet. De enige manier waarop het buurthuis verder kan, is door verzelfstandiging, waarbij buurtbewoners hun eigen buurthuis moeten runnen. Maar hoe pak je dat aan? Het buurthuis zoekt hulp en legt de aanvraag daarvoor neer bij Academie van de Stad, een stichting die sinds een jaar ook in Utrecht als intermediair bemiddelt tussen hogeronderwijsinstellingen en stedelijke organisaties. De Academie zet studenten in om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Daarom zitten op een vrijdagochtend in januari zo’n tien mensen aan een lange tafel in het buurthuis met een gezamenlijk doel: verzelfstandiging van het buurthuis. Aan de ene kant zitten de bewoners, aan de andere kant studenten van de opleiding culturele en maatschappelijke vorming. Academie van de Stad zit, heel symbolisch, in het midden. BUURTANALYSE Vijf jaar geleden startte Academie van de Stad in Amsterdam. Sinds 2012 is de organisatie ook gevestigd in De Uithof in Utrecht. Dit jaar komt Den Haag erbij. In Amsterdam hebben studenten al zo’n 350 projecten afgerond, van onderzoek naar vrijetijdsbesteding tot een initiatief om ontmoeting tussen buren en buurtbewoners te bevorderen en van een buurtanalyse tot het voorlezen op basisscholen. Het zijn vooral gemeentelijke diensten en woningcorporaties die aankloppen bij Academie van de Stad. Dorine Lommen, manager projecten en wijkontwikkeling bij woningcorporatie Portaal, is blij met de intermediair: ‘Zij weten precies hoe een studiejaar van studenten eruit ziet, ze kunnen

34

TRAJECTUM#1 15012013

Iedere maand brengt Trajectum verhalen over het onderwijs. Over docenten en studenten, slimme onderwijsvormen en ambitieuze doelstellingen. Ditmaal: Academie van de Stad bemiddelt


STUDENT een praktijkopdracht goed vertalen naar een studieopdracht en ze weten waar ze de opdracht neer moeten leggen’, strooit Lommen met lof. Zo wilde Portaal dat studenten de wijkeconomie van de Utrechtse wijk Overvecht onderzochten. Vierdejaarsstudent Kirsten Schouten en twee studiegenoten kregen de opdracht in het kader van hun minor Management in de Publieke Sector. Aanvankelijk was de student kritisch over de rol van Academie van de Stad, omdat er dan nog een vierde partij bij betrokken is - naast studenten, docenten en de opdrachtgever. Maar Schouten merkte dat de Academie veel ervaring heeft met het binnenhalen van opdrachten en het contact leggen met opdrachtgevers. ‘Dat maakt het uiteindelijk gemakkelijker’, aldus de student. ECHTE OPDRACHTEN Ook HU-docenten zijn nauw betrokken bij de Academie. Hogeschooldocent en projectbegeleider Anita Verstrate ziet de meerwaarde van de Academie vooral in een duidelijk aanwijsbare verantwoordelijke, namelijk de coördinator van de Academie Sara Geerken. En dat komt het resultaat ten goede. Student Kirsten Schouten vindt het vooral fijn dat Academie van de Stad studenten voorziet van ‘echte’ opdrachten. ‘Portaal had mijn onderzoek nodig, daarom werd Academie van de Stad ingeschakeld. Zonder tussenpersoon krijg je niet snel zo’n echte opdracht.’ Dat beaamt coördinator Geerken. ‘Studenten hebben in deze fase van hun opleiding niet altijd het netwerk om zelf een project binnen te slepen. Daarnaast kost het veel tijd, tijd die er vaak niet is.’ Ook Lommen van Portaal benadrukt de ‘echtheid’ van de opdrachten: ‘De projecten resulteren altijd in een nuttige uitkomst.

Sommige kan je meteen gebruiken, andere zijn minder praktisch en die zetten aan tot een volgend onderzoek. We hebben er in ieder geval altijd iets aan.’ De vier derdejaarsstudenten culturele en maatschappelijke vorming die het onderzoek naar verzelfstandiging van het buurthuis in Oudwijk uitvoeren, hopen dat de bewoners van de wijk er echt iets aan hebben. Jeffrey Verkaik, één van de studenten, legt uit dat het gebouw voor de buurt beschikbaar blijft maar dat de gemeente niet meer wil betalen voor het beheer en de exploitatie ervan. Vanaf september moet het zijn eigen broek ophouden. BRUISEND CENTRUM Het buurthuis wordt momenteel door verschillende groepen in de wijk gebruikt. Ouderen leggen er een kaartje of doen andere spelletjes. Een theatergroep heeft er zijn thuishonk. De jongerenhulpverlening voert hier gesprekken met hun cliënten. ‘Het is een bruisend centrum, maar om het zelfstandig verder te laten gaan moet er nog veel meer gebruik van gemaakt worden’, zegt hij. ‘Aan ons de taak om te onderzoeken hoe er meer mensen binnen kunnen komen, het netwerk te verbreden en het draagvlak te vergroten.’ Daartoe inventariseren de studenten welke activiteiten de buurt graag georganiseerd zien. Ook wordt bekeken of prijsverhogingen een oplossing zijn. ‘We kunnen bijvoorbeeld niet één maar vijf euro voor de bingo vragen’, oppert Verkaik. ‘Maar blijven er dan nog wel mensen komen?’ Het gebouw kan ook aan externen verhuurd worden: die prachtige gymzaal kan door scholen worden gebruikt. ‘Wij bieden ze hulp om van een gesubsidieerde organisatie te veranderen tot een instelling in eigen beheer.’

Echt concrete oplossingen hebben de studenten nu nog niet voorhanden. Ze wachten eerst de uitkomsten af van de inventarisatie. En ze moeten nog veel met buurtbewoners en gebruikers van het buurthuis praten. Dat heeft allemaal tijd nodig. Verkaik: ‘Wij komen als sociale werkers het buurthuis binnen en we moeten voorkomen dat we de mensen tegen ons in het harnas jagen. Dat ze zeggen: wat weten jullie nou? We moeten eerst een band opbouwen.’ \\ S H A N N A TER HAAR & GERARD RUTTEN

Academie van de Stad heeft een website, speciaal gericht op Utrecht: utrecht. academievandestad.nl De organisatie belooft elk semester nieuwe projecten te hebben waaraan je kunt meedoen. Wel raadt Academie van de Stad aan om eerst te overleggen met je docent over de mogelijkheden.

14052013 15012013TRAJECTUM#12 TRAJECTUM#1

35


Het HU-Experiment

Remko van Broekhoven DOCENT JOURNALISTIEK

36

TRAJECTUM#12 14052013

COLUMN

32 jaar terug deed Philip Zimbardo een berucht experiment. Nauwelijks vanwege het feit dat Zimbardo hetzelfde vak uitoefent als ‘onze’ Diederik Stapel. Dit onderzoek vond niet plaats in zijn auto terwijl de sociaal psycholoog twintig zakjes M&M’s achterover sloeg. Het Stanford Prison Experiment werd berucht doordat studenten die als ‘gevangenen’ optraden zich onderdanig gingen gedragen, en de ‘bewakers’ als baasjes of zelfs sadisten. Een les die Zimbardo hieruit trok was dat mensen niet goed of slecht zijn, maar afhankelijk van groepsdruk en hun organisatie tot goede of slechte daden komen. Deze les werd later bevestigd in de Iraakse Abu Ghraib-gevangenis, waar doorsnee Amerikaanse jongens- en meisjes-in-uniform zich ontpopten tot martelende misdadigers. What’s in it for me? Op de HU dienen we geen stroomschokken toe aan ongehoorzame studenten. We laten nooit honden los op beroerd lesgevende docenten. En onze managers mogen blijven als ze slecht presteren, of als ze weggaan genieten van hun wachtgeld, in plaats van dat we ze ondersteboven ophangen aan een lantaarnpaal. Wat mij bezighoudt, is de marteling van een veel saaier soort: de bureaucratie. Eén opvatting van bureaucratie stelt dat ze voor iedere oplossing een probleem heeft. Een andere dat ze graag krabt waar het niet jeukt. Wat de bureaucratie in elk geval voor elkaar krijgt is het geestdodend maken van alles wat je ook met vrijheid, creativiteit en plezier zou kunnen doen. Ik heb het over afvinkformulieren met twintig punten voor veertien competenties die door zeker twee docenten (dus vier ogen) moeten worden afgetekend, waarna ze door drie verschillende instanties worden bekeken, en wel met minimaal twee beroepsmogelijkheden. Ik heb het over anonieme mailadressen, ver gelegen call centers en uitbestede activiteiten, in plaats van mensen die je kent en kunt vinden. Ik heb het over ‘verhuisbewegingen’, ‘kern- versus ketentaken’ en het ‘uniform uitrollen, coördineren en verbeteren van (het gebruik van) HR3P en RGW binnen de HU’. Wat bezielt anderszins aardige en menselijke mensen om te gaan praten als machines en de school steeds ‘efficiënter’ maar zeker niet leuker te maken? Misschien kunnen we van Zimbardo leren dat er met die mensen eigenlijk niks mis is. De kunst is onze organisatie menselijk te houden. Hijzelf had in 1971 overigens wel iemand anders nodig om een eind te maken aan zijn experiment: het was zijn collega Christina Maslach die hem erop wees dat het te ver ging. Zij werd later zijn vrouw. En ze leefden nog…


LIKE!

Trajectum volgt trends, hypes en andere rariteiten. Ditmaal Instacube, de digitale fotolijst van Instagram, geliked door Trajectum-stagiair Bart van der Vaart

INSTACUBE s leuks Ook iet t Laat he gespot? n! e t e w ie ct de reda h @ u.nl chnater tirzah.s

Wereldwijd worden er dagelijks via Instagram zo’n 40 miljoen foto’s geüpload. Al die foto’s kun je binnenkort op een fraaie manier aan je huisgenoten en familieleden tonen met de Instacube. Deze digitale fotolijst, met een resolutie van 600 x 600 pixels, is in feite een grote variant van de app. Foto’s die je op Instagram uploadt, komen via wifi direct op het glasheldere scherm terecht. En als je één van de vers geschoten plaatjes van je vrienden wilt ‘liken’, kan dat ook! Met de like-button aan de bovenzijde was het nog nooit zo gemakkelijk. Naar verwachting verschijnt de Instacube dit jaar nog op de Nederlandse markt voor een prijs van rond de 200 euro. // B vdV

14052013 TRAJECTUM#12

37


DRIVE

Wat bezielt deze HU-er?

Ilvy Njiokiktjien

(28)

Voormalig student journalistiek // Fotograaf des Vaderlands // Winnares Zilveren Camera // Winnares World Press Photo

Werd in april benoemd tot Fotograaf des Vaderlands, reist de hele wereld over met haar Canon 1DX als trouwe metgezel en fotografeert het liefst in Zuid-Afrika. Maar het vak leerde ze niet tijdens haar studie.

38

TRAJECTUM#11 09032013

‘Ik zou nog graag een mooi portret van Nelson Mandela maken’


‘Mijn vriend, Jasper Juinen, is ook fotograaf’ ‘Geen fotograaf? Dan was ik graag vrachtwagenchauffeur geworden’

‘Afrikaner Blood is een fotodocumentaire waar ik enorm trots op ben’

ZELFONTSPANNER ‘Het echte fotograferen is voor mij begonnen in South Dakota in de Verenigde Staten. Ik had net mijn havodiploma behaald en besloot wat vakken als theater, zang en fotografie te volgen in Amerika. Zingen kon ik niet, maar fotograferen vond ik geweldig. Toen ik in 2002 terugkwam in Nederland ben ik naar de School voor Journalistiek gegaan. Het was een prachtige tijd, maar veel over het vak fotografie heb ik niet geleerd. Tijdens mijn stage wist ik niet eens hoe ik mijn camera moest vasthouden. Ik heb het vak grotendeels zelf moeten leren. Mijn eerste gepubliceerde foto was van een student. Ik had net een nieuwe camera maar ik wist niet hoe ik hem van de zelfontspanner moest halen. Die arme jongen moest dus tien seconden stilstaan. Vanaf dat moment is het hard gegaan. Sinds 2008 kan ik leven van de fotografie.’ ZEVEN KEER PER JAAR ‘Zuid-Afrika is een land dat een grote rol speelt in mijn carrière. Ik kwam er terecht na een uitwisselingsproject tijdens mijn studie. Sindsdien ben ik er regelmatig geweest. Soms wel zeven keer per jaar. Ook dit jaar ga ik weer die kant op. Inmiddels spreek ik Afrikaans en heb ik een hoop nuttige contacten. Er zijn in dat land zoveel verhalen te halen die zich perfect lenen voor de fotografie. Het mooiste project wat ik daar heb gemaakt is Afrikaner Blood. Samen met Elles van Gelder

maakte ik een multimediale productie over een extreemrechts oefenkamp voor blanke jongeren. Dat we vervolgens beloond werden met een multimediaprijs van World Press Photo was een enorme verrassing. En nu ben ik dus ook nog benoemd tot Fotograaf des Vaderlands door Stichting Fotoweek. Het is een enorme eer.’ DAGJE VRIJ ‘Het is trouwens niet alleen een eer, maar ook enorm leuk. Ik ben in principe een jaar lang de ambassadeur van de fotografie. Dat betekent dat ik veel lezingen geef en aanschuif in programma’s als De Wereld Draait Door. En ik kom op bijzondere plekken. Ik was als fotograaf aanwezig bij de Kroning en de herdenking van 4 mei. Dat vind ik bijzonder. Daarnaast zit ik tijdens de Fotoweek in een pop-upstudio om foto’s te maken en portretteer ik honderd uiteenlopende verjaardagen. Vrije tijd heb ik de afgelopen vijf jaar nauwelijks gehad. Fotografie gaat altijd voor alles. Ook voor mijn privéleven. Daarom is een van mijn doelen om binnenkort weer eens een aantal weekenden vrij te zijn. Als de opdrachtgevers het toelaten, haha.’ // BART VAN DER VAART

‘Ik wist als stagiair niet hoe ik mijn camera moest vasthouden’

‘Mijn camera gaat nooit mee op vakantie’

14052013 TRAJECTUM#12

39


SPRING, DANS, PERFORM

Op verschillende locaties in de stad, zoals de Stadsschouwburg en Theater Kikker, breekt van 16 tot en met 26 mei een internationaal podiumfestival los. Lisanne Sanders is in het dagelijks leven vierdejaars student theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht maar nu vooral bezig als medewerker marketing en communicatie van het SPRING Performing Arts

Het SPRING Performing Arts Festival programmeert op de grens van theater, dans en performance. Het toont de meest recente ontwikkelingen en crossovers in de podiumkunsten. SPRING is ontstaan uit een fusie van de festivals Springdance (dans) en Festival a/d Werf (theater). Zie www.springutrecht.nl


CULTUUR

TIP 1 // DANS Cecilia Bengolea & François Chaignaud Akademietheater, 16 mei 19:30 uur / 17 mei 22:00 uur ‘Van alle dansvoorstellingen op SPRING is dit, denk ik, wel de meest uitbundige. Bengolea en Chaignaud laten er geen gras over groeien. Wat je kunt verwachten? Een hoop ass shaking op rauwe Grime (Britse rap; red.), live gemixt op het toneel. Dit upcoming Franse dansduo brengt de gedurfde dansstijl twerk vanuit de club naar het theater. Zelf ga ik graag los op dubstep en (deep)house, dus na deze voorstelling waag ik vol energie nog zelf een dansje in het festivalhart van SPRING.’ TIP 2 // ERVARINGSTHEATER Ligna Theater Kikker (startpunt), 18 t/m 20 mei 14 en 16:00 uur

‘Hier ben je eigenlijk zelf de performer, is de stad Utrecht je speelvlak en zijn de winkelende mensen jouw publiek. In Walking the City van Ligna, eerder al hitmakers op Festival a/d Werf, draait het allemaal om de ervaring, om het vormen van een gemeenschap van individuen. Via je koptelefoon krijg je aanwijzingen waar heen te lopen en hoe te bewegen. Ik weet zeker dat deze voorstelling je laat verrassen en laat verbazen, op verschillende vlakken. Een wandeling door Utrecht zal nooit meer hetzelfde zijn.’

TIP 3 // FESTIVALHART Voor de Stadsschouwburg tijdens het hele festival ‘Het Festivalhart is speciaal ontworpen voor SPRING. Je koopt hier tickets voor performances, woont talkshows bij, drinkt een lekker wijntje in de zon en smult van de daghap. Naast 19 uiteenlopende performances kun je genieten van fijne tunes van onder andere Anne Soldaat & Maurits Westerik en Sir Yes Sir. Het meest bijzondere vind ik de live-act Decap Beat Machine tijdens het afsluitingfeest van SPRING: ongetwijfeld de meest gave en dansbare orgelmuziek ooit.’ TIP 4 // ERVARINGSTHEATER Roger Bernat Stadsschouwburg Utrecht, 18 en 19 mei 20 – 22:30 uur ‘Heel anders dan lekker achterover leunen en naar acteurs of dansers op het toneel kijken, bepaal je tijdens Pending Vote middels een stemkastje zelf wat er gebeurt. Je wordt uitgenodigd om je stem te laten horen, in overleg te gaan met je buurman en knopen door te hakken. De voorstelling gaat over de werking van democratie, gegoten in een passende vorm. De uitkomst blijft natuurlijk een verrassing.’ TIP 5 // DANS Candoco Dance Company Stadsschouwburg Utrecht, 18 mei 20:30 / 9 mei 21 uur ‘In de afgelopen jaren heb ik voor mijn studie over uiteenlopende dansvormen gelezen en veel verschillende creaties gezien, maar nog nooit heb ik te maken gehad met inclusiedans. Dit is een dansvorm waar dansers met en zonder fysieke beperking samen dansen. Candoco, het mixed-ability dansgezelschap uit Engeland, laat een nieuw licht schijnen op wat virtuositeit is en wat het lichaam kan. De twee dansstukken van Emanuel Gat en Rachid Ouramdane zijn eyeopeners en must-sees van het festival.’ // G E R A R D R U T T E N


WINACTIE!

16 T/M 26 MEI SPRING PERFORMING ARTS FESTIVAL Diverse locaties in Utrecht Vorig jaar dronk je nog een biertje op Festival aan de Werf of keek je een dansvoorstelling op Springdance. Nu kan dat op SPRING Performing Arts festival, de opvolger van die twee festivals. Het biedt je voorstellingen op de grens van theater, dans en performance. Het festivalhart vind je bij de Stadsschouwburg.

2 JUNI VOCAAL KABAAL Culturele Zondag Of je nu van gospel, pop, rap, smartlap, soul of jazz houdt: de Culturele Zondag van 2 juni staat helemaal in het teken van de menselijke stem. Een weekend voor meezingliefhebbers, luisterende oren en stille swingers. Doe mee aan een rapbattle, test welke zangstem je hebt of luister naar de putdeksels in de Zadelstraat…

VR 17 MEI Concert Syrious Music Benefiet voor kinderen uit Syrië. 20.30 - RASA ZA 18 MEI Concert An evening with… Emmylou Harris & Rodney Crowell 20.15 - Vredenburg Leidsche Rijn DI 21 MEI Theater Terug naar de kust Met Kim Pieters, Cas Jansen e.a. 20.00 – Stadsschouwburg Utrecht ZO 26 MEI Theater De orde van de dag Maandelijkse actualiteitenshow 20.00 – Stadsschouwburg Utrecht DI 28 MEI Film De Regels Van Matthijs Met inleiding of nagesprek die Hersenen en Hart raken. 19.00 - ’t Hoogt

DI 28 EN WO 29 MEI Dans The Dry Piece Keren Levi Dansvoorstelling als een ode aan het (vrouwelijke) lichaam 21.00 – Theater Kikker VR 31 MEI Tentoonstelling Hoge pruiken, plat vermaak Speciaal vrijdagavondprogramma 20.00 – Utrechts Archief MA 3 JUNI Theater A Louer Peeping Tom&KVS 20.00 – Stadsschouwburg Utrecht MA 10 JUNI Lezing Studium Generale: Hartzeer Met cardioloog Roberto Bolli 20.00 - Academiegebouw T/M 22 SEPTEMBER Tentoonstelling In Vredesnaam Historische tentoonstelling T/m 22 sep - Centraal Museum

42

TRAJECTUM#12 14052013

2 x 2 The Kik in Museum Speelklok Op 23 mei gaat The Kik in dit speciale optreden de confrontatie aan met de zelfspelende instrumenten uit Museum Speelklok. Uiteraard nemen ze hun eigen gitaren ook mee. Speciaal voor deze gelegenheid schreven ze ook een nummer voor een… Draaiorgel! 2 x 2 To be or not to be in Stadsschouwburg 5 juni speelt Het Zuidelijk Toneel in de Stadsschouwburg Utrecht een Pools theatergezelschap dat in 1939 betrokken raakt bij het verzet. Met hun acteertalent als wapen improviseren zij zich een weg door de oorlog. In dat spanningsveld valt verrassend veel te lachen.

In 2013 vieren we in Utrecht de Vrede van Utrecht met een groot internationaal programma vol feest, wetenschap, kunst en cultuur in alle Utrechtse musea en tijdens alle festivals. Je herkent de programmaonderdelen aan het schildje! i.s.m.

* Winnen? Check Sapsite.nl/winacties of Trajectum.hu.nl/cultuur

7, 8 EN 9 JUNI CULTFEST Oudegracht Stel je voor: zonnetje, bootje, biertje en leuke dingen doen. Het kan op Cultfest, een gecrowdsourced festival waarbij iedereen mag aanhaken: van koffiebrander tot wetenschapper, van danser tot gastronoom. Op de Oudegracht kun je dingen zien, je per bootje naar de volgende locatie verplaatsen en ter plekke meedoen.

AMERSFOORT DI 14 MEI Theater Treasures Ashton Brothers 20.15 – De Flint VR 17 MEI Dans De Ouwe Lulle Disco Show! 21.30 – Zandfoort aan de Eem, Eemlaan 100 Theater Seks maakt gelukkig Wilbert Gieske 20.15 – De Flint VR 24 MEI Muziek Pien Feith 20.30 – Podium De Kelder ZA 1 JUNI Muziek Edwin Evers&Band 20.15 – De Flint ZO 9 JUNI Muziek Open Mic in Miles Jamsessie 20.00 – Jazzcafé Miles


PRIKKIE!

Waar kun je het beste eten voor minder dan 40 euro, met z’n twee? JULIE

BRUMMEL, derdejaars journalistiek, onderzoekt iedere maand een Utrechtse eetgelegenheid. Deze keer eten we Deutsch bij Kartoffel.

RESTAURANT Kartoffel // WAAR IN UTRECHT Lange Jansstraat 15 // OPENINGSTIJDEN 16 tot 23 uur // WANNEER Vrijdagavond, van 19.30 tot 22.30 uur // GEZELSCHAP Clubgenootje Inge // STERREN? ★★★★✩ Binnenkomst: Dit restaurant is veel groter dan je denkt. Het is druk en rumoerig: een goede eerste indruk. Sfeer: Huiselijk. En dat is positief! Het idee van een moderne Bierstube is gelukt. Hier blijf je rustig uren natafelen. Muziek: Die kun je zelf bepalen via een app of een iPod bij de jukebox. We horen golden oldies, dance en natuurlijk Duitse meezingers. Tafeltje: Wij zitten aan een grote, houten tafel met zachte stoelen. De tafel delen we met nog twee meiden. Klinkt raar, maar gaat eigenlijk prima. Servies: Simpele witte borden. Prima. Menu: Het menu is simpel en op en top Duits. Ook al is het menu klein, er is genoeg keuze voor iedereen. Biologisch? Het wordt niet gezegd, dus waarschijnlijk niet. Duur van de bestelling: Eindeloos. Maar de goede sfeer en gratis Schnaps voor het ongemak maken ons ontzettend begripvol. Bediening: Het restaurant is pas enkele weken open en dus moet de bediening nog op elkaar ingespeeld raken. Ze zijn wel enorm vriendelijk, met geruite bloesjes als moderne vertaling van de dirndl-jurkjes. Voorgerecht: Brood met paprikaroomkaas en een Bretzel. Hoofdgerecht: Salat mit Ziegenkäse, oftewel geitenkaas, en een Würstchenplatte: Bratwurst, Wienerwurst en een Frankfurter met zuurkool en rösti. Schmeckt sehr gut! Dessert: Thee. Helaas geen snoepje erbij. Drankje: Cola en een biertje, beiden in een kleine bierpul. Presentatie: Top. Typisch Duits, what you see is what you get. Alles ziet er even lekker uit. Toilet: Groot. Helemaal prima. Andere gasten: Net student-af. Moeilijk/makkelijk onder de 40 euro voor 2? Geen probleem. Hoofdgerechten zijn tien euro en vullen goed! Sterren? 4,5. Gezellig, mooi restaurant met lekker eten. De bediening kan beter, maar dan heeft Kartoffel zeker vijfsterrenpotentie. Kom je terug? Jazeker, met een vriend(in), ouders of klasgenoten. Geen plaats voor een date.

14052013 TRAJECTUM#12

43


PRIKBORD Serviceberichten, speciaal voor mede werkers en studenten van de hogeschool. Ook een bericht, oproep, mededeling, uitnodiging of boodschap? Mail Trajectum@hu.nl o.v.v. servicebericht. Eerstvolgende Trajectum verschijnt 11 juni. Deadline in te leveren servicebericht uiterlijk 3 juni.

HU

Symposium en festival Lof der zichtbaarheid

Doortje Kal, bijzonder lector Kwartiermaken van Hogeschool Utrecht en Special Arts organiseren op de HU het symposium en festival ‘Lof der zichtbaarheid’. Ontmoeting met mensen met ‘speciale wensen’ vormt de basis voor een dag vol kennisdeling en podiumkunst. Voor professionals, docenten en studenten uit de wereld van kunst en cultuur, welzijn en zorg en mensen met speciale wensen en iedereen die de kracht van podiumkunst wil ervaren. Datum: vrijdag 14 juni / Tijd: vanaf 9.30 – 21.00 uur / Locatie: HU, Heidelberglaan 7 / Meer info over kosten en aanmelden: www. hu.nl/OverDeHU/Evenementen/ Symposium-en-festival-Lof-derzichtbaarheid.aspx

PARNASSOS

HU

Iedere tweede woensdag van de maand is er Wessie Sessie: try-out podium voor jazzbands gevolgd door een jamsessie. De Wessie Sessie is voor beginnende bands of combinaties, voor het uitproberen van nieuw repertoire, het opdoen van podiumervaring of gewoon omdat je iets wilt laten horen. Op zoek naar een ideale plek voor een try-out of een generale repetitie? Meld je aan: 030-2622199 (Jan) of wessiesessie@gmail.com / Woensdag 12 juni: Ellingtones / Meer info: www.uu.nl/NL/Parnassos

Tijdens de open avond op 6 juni 2013 kun je met al je vragen terecht bij docenten en studenten van de HU in Utrecht en Amersfoort. Je bent van harte welkom. Datum: 6 juni / Tijd: 16.00 uur en 20.00 uur/ Meer info: www. hu.nl/Voorlichting/Voorlichtingsdagen/Open dagen

Wessie Sessie

Open avond

advertenties

UAF

GENERALI AM

Onlangs verscheen het boek ‘Een kwestie van veerkracht, aansluitingsgericht coachen van vluchtelingenstudenten’. Het is een uitgave van de UAF, Stichting voor Vluchteling-Studenten, om te vieren dat zij 65 jaar bestaat. Met dit boek over de begeleidingsmethode van vluchtelingstudenten wordt een belangrijk deel van de ervaring van de UAF doorgegeven. Yvonne van Etten, studentenpsycholoog, en Maria Smit, studentendecaan van de Faculteit Maatschappij en Recht, hebben meegewerkt aan dit boek. Smit: ‘Het boek is inspirerend voor ieder die werkt met, begeleiding of les geeft aan vluchtelingenstudenten’. Het boek is gratis en te bestellen bij de UAF: www.uaf.nl

Jezelf presenteren aan de verzekeringsbranche, eeuwige roem en € 5.000,--. Dat wint de HBO- of WO-student met de beste scriptie over innovatie binnen de financiële dienstverlening. Middels de Generali AM Innovatiescriptieprijs krijgt aanstormend talent een podium om hun scriptie én zichzelf te presenteren aan de verzekeringsbranche. De scriptie moet betrekking hebben op innovatie binnen de financiële dienstverlening. De innovatie kan gaan over het product, de dienstverlening, het proces, etc. dat als inspiratie kan dienen voor het vernieuwen van de branche. Periode: insturen tot 31 augustus 2013 / Aanmelden: www.generali-am-innovatiescriptieprijs.nl

Gratis boek UAF

STUDENTEN, LET OP! Punten niet gehaald? Scriptie nog niet af? Met Personal Studycoaching van Instituut Maltha kom je er wel! Ook voor struikelvakken als Statistiek & de Bètavakken kun je op ons rekenen. Schrijf je nu in via

www.instituutmaltha.nl Of kom langs op de

Van Asch van Wijckskade 24.

Naamloos-3 1

44

TRAJECTUM#12 14052013

07-05-13 11:42

Innovatiescriptieprijs


PARNASSOS

FMR

Vanaf dit jaar kun je ook in de zomer bij Parnassos terecht voor leuke cursussen. Geen standaardcursus, maar een intensief programma waarin je je laat inspireren door je medecursisten, een andere omgeving en bijzondere opdrachten. Bij mooi weer ga je buiten aan de slag. Aan het eind van de week is er een feestelijke afsluiting met presentaties van alle cursussen en een borrel. Periode: zomerweek 1: maandag 24 juni - vrijdag 28 juni; zomerweek 2: maandag 26 augustus vrijdag 30 augustus / Meer informatie: www.uu.nl/NL/ Parnassos/Zomercursussen

In september 2013 start de supervisorenopleiding bij het Centrum voor Social Work. In deze opleiding word je geregistreerd supervisor. Supervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij wordt ingegaan op persoonlijk-professionele leervragen. Daarnaast start er ook in september een Train-de-Trainer opleiding tot agressietrainer in zorg, welzijn en onderwijs. Inschrijving kan via www.cursussen.hu.nl

EXPERTISECENTRUM JOURNALISTIEK

Masterclass Slimmer zoeken op internet

Hoe zorg je ervoor dat je snel betrouwbare en relevante bronnen vindt die snel ook weer kunt terughalen? Hoe voorkom je dat je verzuipt in de informatie op het internet? Historicus en journalist Ewoud Sanders geeft antwoord op deze vragen in een interactieve masterclass. Datum: vrijdag 24 mei / Tijd: 15.00 – 17.00 uur / Locatie: Universiteit van Amsterdam, BG5 2.13 (Binnengasthuisterrein) / Prijs: € 45,- (incl. btw) / Inschrijven: mail je gegevens en factuuradres naar info@ expertisecentrumjournalistiek. nl o.v.v. Inschrijving Masterclass Sanders.

Supervisorenopleiding en opleiding tot agressietrainer

Trajectum, het redactioneel onafhankelijke magazine van Hogeschool Utrecht, verschijnt elke 2e dinsdag van de maand, behalve in de vakanties. Redactie-adres

KLINIEK CONTACTLENZEN Heb of wil je contactlenzen? Bij de HU-kliniek contactlenzen krijg je een deskundige aanmeting en controle voor alle soorten en korting op de aanschaf. Bel naar: 088 – 4815 777

Bezoekadres: Padualaan 99, kamer 3S.140, Utrecht Postadres: Postbus 8611,3503 RP Utrecht Tel: (088) 481 66 90 E-mail: trajectum@hu.nl www.trajectum.hu.nl twitter.com/trajectum facebook.com/trajectum Redactie

Janny Ruardy (hoofdredacteur, (088)

HU/UU

Symposium Over onderwijs, leraren en levensbeschouwing

Ter gelegenheid van de instelling van het lectoraat ‘Normatieve professionalisering’ aan Hogeschool Utrecht en de leerstoel ‘Didactiek van levensbeschouwelijke vorming’ aan Universiteit Utrecht vindt een symposium plaats met aansluitend de oratie/ openbare les, door prof. dr. Cok Bakker. Datum: dinsdag 4 juni / Tijd: symposium: 13.15 – 15.45 uur (aanmelden vóór 28 mei); openbare les: 16.15 – 17.15 uur (aanmelden niet noodzakelijk) / Locatie: Universiteit Utrecht, aula van het Academiegebouw, Domplein 29 / Aanmelden en info: www.onderzoek.hu.nl/los/ Aanmeldformulier-symposium-enopenbare-les-Cok-Bakker Meer info: inauguratiecokbakker@hu.nl.

SNEL HEES OF EEN SCHORRE STEM? Moeilijk verstaanbaar of alles twee keer moeten zeggen? Meld je dan aan voor een gratis logopedieonderzoek, -advies of -behandeling in de opleidingskliniek logopedie. Bel naar: 088 – 4815 777

481 66 92, janny.ruardy@hu.nl) Marc Janssen (eindredacteur, (088) 481 66 93, marc.janssen@hu.nl) Gerard Rutten (redacteur, (088) 481 66 94, gerard.rutten@hu.nl) Tirzah Schnater (redacteur, (088) 481 66 95, tirzah.schnater@hu.nl) Sjoerd Arends (redacteur) Maarten Nauw (webredacteur, (088) 481 66 96, maarten.nauw@hu.nl) Nettie Peters (redactie-assistent, (088) 481 66 90, nettie.peters@hu.nl) Shanna ter Haar (stagiair, (088) 481

KLINIEK OOGZORG Vermoeide ogen bij beeldschermwerk? Maak gebruik van de HU regeling & HU faciliteiten: GRATIS oogonderzoek & beeldschermbril via de kliniek van Oogzorg op De Uithof. Voor een afspraak, bel: tel. 088 – 4815 777

67 30) Bart van der Vaart (stagiair, (088) 481 67 30)

Columnisten

Sjoerd Arends, Remko van Broekhoven, Reint Jan Renes, Jeroen van Zanten

Fotograaf

Kees Rutten

Coverbeeld

Pascal Tieman Vormgeving

Joyce Vanhommerig Advertenties

Bureau van Vliet zandvoort@bureauvanvliet.com, tel: 023 - 571 47 45 fax: 023 - 571 76 80 Abonnementen

€ 35,– per jaargang

Druk BDU, Barneveld

Redactieraad Sjoerd Arends, Se-

bastiaan Hameleers, Ad van Liempt, Maarten van der Linde, Patricia Veldhuis, Hendrien van de Weert

TRAATJES

Zomercursussen

CULTUURPROMOTIE UTRECHT Stageplekken: zsm: marketing en communicatie stagiair(e) voor Culturele Zondagen (3 – 5 dagen p.w.) en per 1 juni 2013: communicatie en redactie stagiair(e) voor het Utrechts Uitburo en Sapsite (min. 4 dagen per week) Meer info: carlijn@ cultuurpromotieutrecht.nl of 030�2323080

© Trajectum Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen.

14052013 TRAJECTUM#12

45


Duurzame hogeschool

De HU mag duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en het zelfs tot speerpunt benoemen, de realiteit op mijn faculteit is vaak allesbehalve duurzaam. Zo heeft deze faculteit voor Communicatie en Journalistiek de opleiding digitale media en communicatie - een digitale opleiding dus - waar nog alles geprint moet worden. Idioot, als je het mij vraagt. Als de HU zich als ‘groene’ hogeschool serieus wil nemen, dan wordt het hoog tijd dat we daar als studenten wat van gaan merken. Want elektrische auto’s voor medewerkers zijn leuk, het zijn de studenten die straks het verschil moeten maken in een wereld die opwarmt. Het zijn de studenten die te maken krijgen met grondstoffen als olie en gas die ooit een keer opraken. Daar liggen kansen, kansen voor nieuwe banen, bedrijfjes en opleidingen - maar dan moeten ze wel gegrepen worden. Als we de wereld voor de toekomstige generatie en onszelf leefbaar willen houden, is het aan de HU om duurzaam gedrag nog meer te stimuleren, zodat we straks met ons diploma kunnen bijdragen aan een wereld die straks ook nog een beetje chill is om op te wonen. Zou wel fijn zijn, op zich.

Jeroen van Zanten STUDENT JOURNALISTIEK

46

TRAJECTUM#12 14052013

COLUMN

Duurzaam. Duurzaamheid. Woorden die steeds vaker opduiken in veel nieuwsartikelen, verslagen en beleidsplannen. Zelfs onze voormalige koningin wijdde er een complete kersttoespraak aan. Maar wat moeten we er eigenlijk mee? En wat is het: duurzaam? Is het niet gewoon het zoveelste woord om beleid mooier te maken dan het is? Vorig jaar zat ik in het bestuur van Morgen, de landelijke studentenorganisatie die zich bezig houdt met onderwijs en duurzaamheid. De mensen die ik dat jaar ontmoette, waren het er allemaal over eens, van docent tot medewerker van de Verenigde Naties: allemaal vonden ze duurzaamheid hard nodig op het hbo. Dat staat vast, maar er moet nog veel gebeuren. Duurzaamheid wordt vaak omschreven als: ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen. Een Noordzee vol plastic is dat dus niet. Elke dag biefstuk eten evenmin. Maar hoe gaan we dat dan doen op de HU zonder dat studenten ineens van alles niet meer mogen?


VOLGENDE EDITIE vanaf 11 juni

KENSINGTON van HU-student tot 3FM Talent

En verder Onderwijs Betere studenten met matching? Cultuur Het beste van deBeschaving Extra Weet jij hoeveel jaar Trajectum bestaat? + NATUURLIJK onderzoek // beeld // studentstyle // restaurantrecensie // columns // etc. 09042013 TRAJECTUM#11

47


21, derdejaars bedrijfseconomie

Omschrijf je stijl? ‘Kleurrijk, in ieder geval. Een beetje apart en anders, een wat lossere kledingstijl dan wat de meeste jongens om me heen aan hebben. Ik vind horloges erg vet, heb er vijf of zes. Dan kan ik per dag kijken welke het leukst staat.’
// Überlelijk? ‘Alpinopetjes. Of broeken met gaten, je outfit moet wel verzorgd zijn. Voor vrouwen vind ik baggy kleding niet mooi. Liever strak.’ //
Muziek? ‘Ik luister veel techno, tech-house en minimal. Oliver Schories vind ik een gave dj. En op SoundCloud luister ik graag setjes van Bakermat en Illesnoise.’
// Film? ‘The Big Lebowski. Ik keek ‘m laatst voor de derde keer. Mooi, met die droge humor en die klootviolen. Echt grappig.’
Krant? ‘Wall Street Journal. Ik ga in september voor een minor naar Ierland en ik moet mijn Engels bijspijkeren.’
// App? ‘WhatsApp en de hockey.nl-app. Ik hockey zelf en blijf zo op de hoogte.’
 // Hoeveel Facebookvrienden? ‘Toevallig heb ik laatst de Facebookapp van m’n telefoon gegooid. Zoveel onzin kwam er voorbij, was er helemaal klaar mee. Maar de laatste keer dat ik checkte had ik er iets van 350.’
//
Wat wil je later worden? ‘Moeilijk hoor, ik worstel hier zelf al een tijd mee. Voel me ook niet helemaal thuis op m’n opleiding, denk niet dat ik iets met economie wil. Mensen adviseren lijkt me wel wat, maar ik weet niet waarover. Stom eigenlijk, dat ik geen ideaal heb.’
// Een halfuur later mailt Dennis: ‘Toen ik wegliep, bedacht ik me ineens mijn echte droombaan. Dolfijnentrainer.’
// M A A R T E N N A U W

Meer Student Style? Check trajectum.hu.nl/dossier/studentstyle

STUDENT STYLE DENNIS SCHOONEWELLE

Trajectum 12/13 #12  

Trajectum - Magazine voor de Hogeschool Utrecht - www.trajectum.hu.nl - Jaargang 12/13 - Nummer 12 - 14 mei 2013

Trajectum 12/13 #12  

Trajectum - Magazine voor de Hogeschool Utrecht - www.trajectum.hu.nl - Jaargang 12/13 - Nummer 12 - 14 mei 2013

Advertisement