Page 1

reportage

verkiezingen

interview

ONLINE OP DE KOEIENMARKT

JONGE HONDEN MELDEN ZICH

THE MEDICS BREKEN DOOR

NR05 | 10.11.2011 | www.trajectum.hu.nl | magazine voor Hogeschool Utrecht

DE E T S G I T H C MA T N E STUD


master voorlichting 23 november high tech, human touch

Nieuwe technologie is de aanjager van vooruitgang in de samenleving. De meest relevante vernieuwingen komen tot stand door samenwerking tussen technologie en mens-, management- en maatschappijwetenschappen. High tech with a human touch, dat is de Universiteit Twente. Maak tijdens de voorlichting kennis met een masteropleiding naar keuze.

www.utwente.nl/master

...door uw gift op giro 6640 (advertentie)

cliniclowns.nl


10 12 16 18 26 30

interview DUO-VOORLICHTING IS OMSLACHTIG de stelling GRATIS APPELS VOOR STUDENTEN! interview THE MEDICS-GITARIST RICARDO JUPIJN reportage JAAP DEN OUDEN, WEB 2.0 OP DE KOEIENMARKT verkiezingen WIE IS DE MACHTIGSTE STUDENT? Plus: OPSCHUDDING EN JONGE HONDEN KIEZEN klassiek OP AUDITIE BIJ HET NSO Le Guess Who? WILLEM WEET WAT

REDACTIONEEL

06

Opschudden De medezeggenschap binnen de HU wordt flink opgeschud. Dat meldt een artikel over medezeggenschap in deze editie van Trajectum. Een vernieuwde organisatie en werkwijze van de raden moet zorgen voor nieuw elan. Dat belooft wat! Medezeggenschap is een verschijnsel ontstaan in de jaren zestig. De toenemende democratisering zorgde ervoor dat medewerkers en studenten mee mochten praten over beleid en ook de bestuurders via de medezeggenschapsraden konden controleren. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Menig actief student van toen zit nu in hoge (politieke) functies. Those were the days. Dat is nu wel anders. De animo voor een plaats in een raad is eufemistisch uitgedrukt niet overweldigend, ook al doet de hogeschool z’n stinkende best om mensen te porren. Bij de komende verkiezingen binnen de HU wordt er slechts op één faculteit, die van Maatschappij en Recht, verkiezingen gehouden. Bij de andere faculteiten komen kandidaten automatisch in een raad, ongeacht hun kwaliteiten. Ik ben benieuwd wat het opschudden teweeg gaat brengen. Naast het geringe aantal kandidaten heeft de raad namelijk nog een ander groot probleem: wie vertegenwoordigt hij, wie is eigenlijk de achterban? Want niet alleen zijn er weinig kandidaten, ook het aantal mensen dat z’n stem uitbrengt is gering, zo’n tien procent. Een van de plannen is om discussies op de werkvloer te organiseren met de achterban en niet in achterafkamertjes dingen te beslissen. Dat lijkt me topprioriteit nummer een! En niet alleen voor de medezeggenschapsraad. Ook het college van bestuur is gebaat bij een oliemannetje dat voor draagvlak binnen de organisatie zorgt. Er zijn namelijk nog wel wat problemen te tackelen. Janny Ruardy

10112011 TRAJECTUM 05

3


Personeelsraad trapt op rem De Personeelsraad HU Diensten verwerpt het plan om dienst SSC Ict & Facilitair samen te voegen met de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV). Volgens de personeelsraad zijn de medewerkers niet betrokken bij de plannen en zijn de doelen en onderbouwing van de operatie niet helder omschreven. Daarbij komt dat de integratie, die officieel per 1 november moest ingaan, al eerder in gang is gezet, schrijft de raad in een brief. De reden om de twee organi­ saties samen te voegen is dat SSC I&F niet goed functioneert, zo staat in de notitie van het college van bestuur. Er wordt teveel rekening gehouden met de diverse belangen binnen de

FF BELLEN

Samir Spanja

4

TRAJECTUM 05 10112011

hogeschool en er bestaan teveel managementlagen. Na integratie valt de dienst direct onder de directeur SBV. De directie van de Stafdienst Bedrijfsvoering heeft laten weten met de personeelsraad in gesprek te willen over de ontstane situatie. (GR)

ONLINE DEBAT In de week voorafgaand aan de verkiezingen aan de HU organiseren Trajectum en Studium Generale een online debat op trajectum.hu.nl. Vanaf maandag 14 november poneren we dagelijks een stelling waarop een van de kandidaten zijn of haar mening ventileert. Studenten en medewerkers worden uitgenodigd om te reageren en mee te debatteren.

BoKS, de organisatie die opkomt voor huurders van SSH-panden, stemde in met de komst van campuscontracten maar zorgde ook voor uitstel bij drie studentencomplexen: Warande, Enny Vredelaan en SSH-woningen in het centrum. Door deze overgangs­ regeling hebben afgestudeerden meer tijd om iets nieuws te zoeken. Samir Spanja, rechtenstudent en voorzitter van BoKS, legt het uit. Zijn jullie als bewonerskoepel voor of tegen die contracten? We zijn in beginsel voor. Er moet doorstroom in de studentenwoningen van SSH zitten: oud-studenten die doorverhuizen naar een huur- of koopwoning en zo weer plaats maken voor de

ZWEVEN Docent Werner Pauchli van de faculteit Educatie is eind oktober als derde geëindigd bij de Benelux Wingsuit Kampioenschappen. Wingsuit is een sport waarbij de deelnemers – getooid in een speciaal pak – van grote hoogte uit een vliegtuig (of van een berg) springen en zo lang mogelijk door de lucht zweven. Daarna landen zij met een parachute op de grond. Pauchli is docent en coördinator bij de tweedegraads deeltijdopleiding biologie en coach annex testvlieger bij Phoenix-Fly, een fabrikant van wing­ suits. (GR)

nieuwe lichting. Dat is de ideale situatie. Maar een grote groep afgestudeerden op straat zetten is niet de oplossing. Daarmee verschuif je het probleem. Is het oneerlijk dat studenten die al bij SSH huren ook het contract moeten tekenen? Ja, je kunt een huurcontract voor onbepaalde tijd niet zomaar veranderen. Nieuwe studenten die zich inschrijven bij SSH worden ook ingeschreven bij Woningnet, waar ze sparen voor een huurwoning. Maar de oude lichting stu-

denten staat vaak niet ingeschreven bij Woningnet en kan daarom niet meteen iets nieuws vinden. Wat houdt de overgangsregeling in voor de drie complexen? We hebben ervoor gezorgd dat de studenten daar meer tijd hebben om iets nieuws te vinden. Deze studenten kunnen nu doorverhuizen naar de zelfstandige woningen van SSH, waar de campuscontracten pas in 2015 komen. Vijf Utrechtse studenten zijn naar de rechter gestapt om hun campuscontract aan te vechten. Wat vind je daarvan? Ik vind het goed dat mensen hun recht willen halen. Maar naar de rechter gaan is erg duur. De huurgeschillencommissie kan in sommige gevallen ook een oplossing bieden. (MV)


Het Instituut Engineering and Design start in september 2013 met het specialisme railtechniek. Vooruitlopend hierop begint in september 2012 de minor railtechniek. Daartoe is eerder deze maand een intentieverklaring ondertekend met onder andere ProRail, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het

‘Snuiven als ik nog naar mijn werk moest of een paar glazen whisky op weg naar de volgende afspraak’. Citaat van reclamemaker Don Schothorst in de documentaire ‘Verslaafd in maatpak’ van studenten journalistiek Mark Schrader en Ingelou Stol, geciteerd in De Telegraaf.

KORT

345 blogs schreef teamleider Henk Penseel in een jaar tijd op www.trajectum.hu. nl. Zijn schrijfsels zijn nu gebundeld in het boekje Penseelstreken, uitgegeven in eigen beheer. Penseel is inmiddels met pensioen maar blijft met regelmaat voor Trajectum bloggen. Het boekje is te bestellen via penseel@xs4all.nl en kost € 11,25.

Prijs voor kledinghanger De studentencompany Aveso Group van de HU Amersfoort heeft de Innovation Award gewonnen voor hun duurzame kledinghanger. De prijs is ingesteld door de Informal Investors Club Amersfoort die daarmee innovatief ondernemerschap in de regio wil stimuleren. De studenten small business and retail management ontvingen een geldbedrag van 10.000 euro. De uitreiking vond dinsdag 1 november plaats tijdens een bijeenkomst van de Rabobank Amersfoort op de HUA. Het studentenbedrijf wordt gerund door derdejaars studenten en is voortgekomen uit een project in het eerste jaar. De jury roemde het inzicht in de markt van de studenten achter het be-

FILMPJE

Nieuw! Railtechniek

spoorwegnet in Nederland. Andere partners zijn brancheorganisatie NLingenieurs en de vakgroep Railinfra van Bouwend Nederland. Het instituut van de faculteit Natuur en Techniek is bezig met het herontwerpen van het opleidingenaanbod en zal twee opleidingen en tal van afstudeerrichtingen afstoten. De overgebleven studies elektrotechniek, werktuigbouwkunde en technische bedrijfskunde gaan verder op basis van enkele thema’s. Een daarvan is mobiliteitstechniek, waar het nieuwe specialisme binnen valt. Ook civiele techniek wordt bij het specialisme betrokken. (GR)

drijf. Daarbij beschikt de groep over een doortimmerd ondernemingsplan. De tweede plaats kwam toe aan de studentcompany Jas op Slot, eveneens van studenten small business. Zij brachten een jashaak met een slot op de markt. Zij winnen een jaar lang begeleiding van de Kamer van Koophandel bij de verdere uitbreiding van het bedrijf. Studenten small business starten en runnen in het eerste jaar van de opleiding een bedrijf en lanceren een product. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de productie, de marketing en de financiën. Na een jaar wordt de onderneming doorgaans opgedoekt. (GR)

HEEFT ZIJ DE K-FACTOR?

Trajectum TV ging langs bij de audities van het Nederlands Studenten Orkest en stak de musici een hart onder de riem. Vanaf 14 november te zien op trajectum.hu.nl Zie pagina 26 voor de auditie van HU-studente en violiste Anouk Overman.

. p k o tum Kij ajec tr w. u.nl h ww 10112011 TRAJECTUM 05

5


DUO-voorlichting vooral omslachtig De overheid informeert studenten niet goed genoeg over de grote veranderingen die op stapel staan, beweren de studentenbonden. We nemen de proef op de som en pakken de brief van DUO erbij die alle studenten afgelopen maand kregen D oor B as B elleman ( H O P )

Daar stond van alles in, waaronder informatie over de ov-studentenkaart. DUO schrijft: ‘Ook in 2012 reis je met je studentenreisproduct. Je huidige abonnement loopt gewoon door. Heb je in de loop van 2012 géén recht meer op studiefinanciering, dan moet je zelf op tijd je studentenreisproduct stopzetten. DUO stuurt je hierover geen bericht.’ Zolang je mag lenen, mag je dus ook reizen met een studentenov-jaarkaart, zou je denken. Maar de brief is nog niet afgelopen. Verderop staat: ‘De overheid is momenteel druk bezig met plannen voor wijziging van het studiefinancieringsstelsel.’ Daar hoort ook bij dat studenten minder lang recht hebben op het studentenreisproduct. De eerste belofte van DUO wordt dus al gebroken. Bij nader inzien kun je in 2012 het recht op een ov-kaart verliezen, zelfs als je nog recht hebt op een studielening. Immers: ‘Deze plannen gaan in vanaf studiejaar 2012-2013. Uitgebreidere informatie hierover vind je op www. duo.nl.’ Daar willen we dolgraag meer van weten, dus we gaan snel naar www.duo.nl. Eerst moeten we klikken op DUO-IB-Groep, dan kiezen we voor ‘reizen’. Daar staat: ‘Zolang je recht hebt op studiefinanciering kun je met je

6

TRAJECTUM 05 10112011

studentenreisproduct gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer.’ Geen woord over de nieuwe overheidsplannen. Voor de zekerheid klikken we op de folder die daar rechts in beeld staat: Studentenreisproduct. Daarin staat informatie over feestdagen en stopzetten, maar nog altijd niets over de kabinetsplannen. Niet getreurd: als we nog vragen hebben, kunnen we terecht op studentenov-chipkaart.nl. Helaas: ook daar niets over de plannen. We moeten ergens een verkeerde afslag hebben genomen. We gaan terug, via www.duo.nl naar www.ib-groep.nl. Naar beneden scrollen blijkt op die pagina te helpen. Daar staat eindelijk een balkje met ‘Overheidsplannen voor studiefinanciering’. Nog even doorklikken op ‘Wat zijn de maatregelen?’ en Bachelor-opleiding (nominaal)

voilà. Eén van de onderwerpen die daar wordt besproken, is ‘het inkorten van het aantal jaren waarmee met het studentenreisproduct kan worden gereisd’. Eindelijk komen we iets meer aan de weet. Het gaat om een wetsvoorstel waarover nog gestemd moet worden, aldus DUO. En na 1 september 2012 moet iedereen eraan geloven, want er komt geen overgangsrecht. Wat er gaat gebeuren? Houd je vast: ‘Het recht op het studentenreisproduct wordt voor studenten per 1 september 2012 met twee jaar ingekort’, staat er. ‘Het maximale recht wordt daarmee teruggebracht van ‘studieduur plus drie jaar’ naar ‘studieduur plus één jaar’.’ Een voorbeeld geeft DUO graag: ‘Voor een wo-bachelor en master samen (meestal vier jaar) bestaat straks vijf jaar in plaats van zeven jaar recht op een studentenreisproduct.’ En dat roept vragen op. Hoe zit het bijvoorbeeld als je vijf jaar de tijd neemt voor je driejarige bacheloropleiding: mag je dan vijf jaar met je ov-kaart reizen en daarna tijdens je masteropleiding niet meer? ‘Concrete vragen die je hierover misschien hebt, kunnen onze medewerkers – omdat het om voorgenomen beleid gaat – nog

Bachelor-opleiding (nominaal)

Tot en met eerste jaar vertraging

niet beantwoorden’, zet DUO erbij. ‘Ga voor een volledig overzicht naar www.rijksoverheid.nl of lees de beleidsnotitie “Studeren is investeren” voor meer informatie.’ In de notitie vinden we eindelijk een ‘verhelderend’ schema. Aha, denk je na bestudering. Dus als je een bacheloropleiding en een masteropleiding volgt zonder vertraging, dan heb je reisrecht, en in het eerste jaar van de vertraging ook. ‘Het studentenreisrecht blijft nog inzetbaar gedurende maximaal één vertragingsjaar.’ Maar is dat dan het vertragingsjaar na de master? Hoe zit het met het vertragingsjaar in de bachelor? En mag je het reisrecht van je master al inzetten voor een eventueel tweede vertragingsjaar in je bachelor? Waarschijnlijk niet, maar waar staat het? Hier loopt het spoor dood. Alleen via kamerdebatten en nieuwsberichten kunnen studenten nog achter subtiliteiten komen. Verder is het afwachten hoe de plannen uitpakken als de Kamer erover heeft gesproken en wellicht amendementen heeft ingediend. Of dit goede voorlichting is? In ieder geval is het omslachtige voorlichting.

Tot en met tweede jaar vertraging

Basisbeurs Aanvullende beurs Studentenreisrecht Laag collegegeld (basistarief) Studielening onder sociale voorwaarden

‘Verhelderend’ schema uit de beleidsnotitie ‘Studeren is investeren’

Tot en met derde jaar vertraging


Peter Storm, een van de leden van het koor de Domcantorij, stuit in de Utrechtse Domkerk op het levenloze en bebloede lichaam van een jonge man. Tot zijn ontzetting blijkt het Vincent Brinkhof, de 25-jarige sympathieke student muziekwetenschappen en tenor in de zangvereniging.

Al snel wordt er volop gespeculeerd wie de brute daad op z’n geweten kan hebben. Was het de mysterieuze Maria? Zij is lid van het koor en geïnteresseerd in hekserij. Hoewel Vincent homo is en Maria getrouwd, zagen de anderen het tweetal regelmatig intieme gesprekken voeren. Of heeft de gedrongen hulpkoster Raymond het misdrijf op z’n geweten? Hij is altijd al paranoïde en wordt een ‘engerd’ genoemd. Wellicht dat hij verkikkerd is op Maria en jaloers is op Vincents veronderstelde verhouding met haar.

BOEK

Natuurlijk is de politie ingeschakeld, maar uit nieuwsgierigheid gaat Peter Storm zelf op onderzoek uit. Al snel komt een andere mogelijke reden voor de moord op Vincent op de proppen: die heeft alles te maken met een ‘bijzonder’ muziekmanuscript waardoor weer nieuwe verdachten opdoemen.

Echter; de achterflap belooft meer dan het boek waarmaakt. ‘Al snel blijkt dat Vincent niet was wie hij leek te zijn en dat ook andere leden van de cantorij zo hun geheimen hebben.’ Maar één stiekeme zoen overtuigt niet echt. Toch is ‘Moord in de Dom’ een spannend boek. De lezer wordt meegezogen in het verhaal, krijgt verrassende wendingen voor de kiezen en wordt zo steeds nieuwsgieriger naar de ontknoping; met een bloedstollend plot op de koop toe. Gerard Rutten Moord in de Dom verscheen ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de Utrechtse Domcantorij en is geschreven door kinderboekenschrijver Rom Molemaker, koorlid sinds de oprichting in 1971. Bruna, € 14,95

Sjoerd Arends is vijfdejaars journalistiek

Gezien het bloedspoor vanaf het hek moet iemand Vincent om het leven hebben gebracht en hem enkele meters verder bovenop een eeuwenoude grafsteen neer hebben gelegd. De moord vond plaats in een lege kerk toen Peter op het dak foto’s aan het maken was.

HUpedia

COLUMN

Spannend: Moord in de Dom

‘Je mag internet gebruiken, maar pas op!’ Ik wou dat ik vier jaar terug in de tijd kon. Dan zou ik turven hoe vaak die zin is gebruikt tijdens een college of werkgroep. De zin die ons roekeloze studenten moet weerhouden om complete stukken van Wikipedia te kopiëren. ‘Internet staat namelijk vol onzin.’ Bij die laatste zin zou ik turven met mijn voorhoofd, op de tafel voor mij. Misschien ligt het aan mijn inlevingsvermogen in de oudere generatie, maar zeggen dat internet vol onzin staat, is net zo kort door de bocht als zeggen dat boeken vol onzin staan. Als ik dat zou stellen, vraag je: welke boeken? Precies. Een boek is slechts het medium. Afhankelijk van de auteur kan een engeltje jouw intellectuele hersenkwab masseren of een duiveltje azijn in je ogen pissen. Of: wat is nou het verschil tussen een onderzoeksrapport op mijn beeldscherm of op papier? Oké, dat bedoelen de docenten waarschijnlijk niet. Die willen ons behoeden voor blogs die ongecontroleerd worden volgegoten op de zolderkamer van Henk en Ingrid. Maar welke student haalt het in zijn hoofd om zijn studieopdracht te baseren op ‘De eurocrisis, volgens mijn konijn Victor’ of iets dergelijks? Net als in de analoge wereld heb je selectief vermogen nodig. Natuurlijk is het digitale bos aan informatie moeilijker te doorgronden dan een bibliotheek. Daar zijn tenslotte al twee selecties voor je gemaakt: door een uitgever en door een bibliothecaris. De kans is kleiner dat er troep tussen zit. Maar als je dat belangrijk vindt, ga dan met je tijd mee en doe hetzelfde online. Maak een betrouwbare HUpedia, breid die lijstjes met links op Sharepoint uit en bouw meer databases. Laat mij readers en boeken downloaden. Het wordt hoog tijd dat we de internetscepsis laten varen en in plaats daarvan papier in de ban doen. We experimenteren namelijk al decennia met internet. Het waren de onderwijsinstellingen in Nederland die internet als eerste gebruikten. In de jaren tachtig waren Europese en Amerikaanse universiteiten al verbonden met elkaar. Daarom wacht ik met smart op een docent die zegt: ‘Dames en heren, voor dit essay mag je een boek gebruiken. Maar pas op! Daar staat veel onzin in die je helemaal niet nodig hebt. Zoek liever doelgericht op internet.’

SJOERD ARENDS

10112011 TRAJECTUM 05

7


• Utrecht CS, nieuw digitaal bord • 1333 steunbetuigen voor behoud van het oude, blauwe bord • Het oude bord ligt nu in het Spoorwegmuseum

8

TRAJECTUM 05 10112011

hET M


moment 10112011 TRAJECTUM 05

9


In De Stelling geven betrokkenen en deskundigen hun mening en analyse bij een actuele kwestie. Naast De Stelling is er ruimte voor ingezonden brieven. Mail je bijdrage naar marc.janssen@hu.nl

DE STELLING

Ook gratis appels voor studenten Tot eind 2011 krijgen medewerkers van de HU dagelijks gratis appels, een initiatief van het Vitaliteitsplein. En studenten? In zowat iedere gang staan snoep- en frisdrank­ automaten. De kantines liggen vol zoete en vette snacks. Ongezond maar goedkoper dan een broodje kaas. Is de HU niet verantwoor­ delijk voor de gezondheid van de student? Waarom niet ook gratis appels voor studenten?

D oor G erda van ’ t S pijker

Vera de Groote

Willem Schiettekatte

beleidsmedewerker stafdienst P&O van de HU en betrokken bij het Vitaliteitsplein: ‘De gratis appels zijn onderdeel van het gezondheidsbeleid van de HU. We doen verschillende dingen om de gezondheid van medewerkers te stimuleren en voeding is een essentieel onderdeel hiervan. Het kost de HU niets, we betalen dit met een budget dat we van de zorgverzekeraar krijgen. En het is een succes: tot nu toe zijn alle appels opgegaan. Het geld van de verzekering mogen we alleen besteden aan medewerkers, maar het zou fantastisch zijn als er ook iets voor studenten zou komen. En misschien zou het een idee zijn om het ongezonde voedsel in de kantines duurder te maken dan de gezonde varianten.’

Turkan Serte

accountmanager Sodexo Education voor de HU, verantwoordelijk voor alles wat met eten en drinken te maken heeft op de HU: ‘In ons assortiment zit gezonde en minder gezonde voeding. Dat klopt. Maar de student is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid. Wij letten er in ons aanbod op dat hij een verantwoordelijke keus kan maken. Onze gezonde voeding is vers en voldoet aan de ‘Ik Kies Bewust’ criteria en aan de gezamenlijke wensen van Sodexo en de HU: duurzaam en biologisch. En bij minder gezonde voeding als de frituur maken we gebruik van plantaardige vetten met meervoudig onverzadigde vetzuren. Het is ook een kwestie van vraag en aanbod. De kantine is open van negen tot half acht. Wij zijn er niet alleen voor de lunch, maar voorzien ook in de koffie en frisdrankbehoefte. En daar kan een lekkere muffin bij horen. Ik betaal geld om hier te mogen cateren. De kosten die ik maak moet ik uit de omzet halen. In de Uithof zit een Spar om de hoek, ik zou wel gek zijn om niet ook snoepgoed en ander lekkers aan te bieden. Dat halen studenten anders toch wel daar.’

derdejaars orthoptie: ‘Ik ga nooit naar de kantine voor fruit.’

Nadina Roth

Manon Maassen derdejaars orthoptie: ‘Ik denk dat het moeilijk te organiseren is, iedereen gratis fruit. Trouwens, als je niet gezond leeft, eet je denk ik ook niet een gratis appel.’

Vincent Keijzer eerstejaars fysiotherapie: ‘Het zou wel leuk zijn, af en toe gratis fruit. Maar de student is zelf verantwoordelijk: hij kiest wat hij eet. En voor de HU is het ook veel te duur, gratis fruit voor iedereen.’

eerstejaars orthoptie: ‘Fruit is hier in de kantine verhoudingsgewijs duur. Een kroket kost maar twintig cent meer dan een appel. Ik zou zeggen: maak het fruit goedkoper.’

Marouschka van Ballegooijen tweedejaars mondzorgkunde: ‘Appels zouden slecht voor je gebit zijn, maar alle suikers zijn slecht voor je gebit.’

10

TRAJECTUM 05 10112011

onder reda C tie van M A R C J A N S S E N


POLL

Ook hbo-docenten moeten uitkijken met hun Tweets en Facebookupdates.

INGEZONDEN Industriële automatisering

Uitslag vorige poll: Gratis appels voor studenten? 100

@MarlinDenBoer Weer eens een hoorcollege op #hu. Herhaling stof die we al tig x hebben behandeld. #beetjejammer

@Roofkip Wanneer kan ik nou eens een keer normaal inloggen op #sharepoint? Duurt iedere keer minimaal een minuut :s #HU

@JillianCharlett Ik wil niet klagen maar echt geen zin in school morgen! Tot 5 uur, wie verzint dat #HU bahh

90 80

@eliannevanthof hoe kunnen ze nou mijn rooster op de maandag zooo veranderen!? vn half2 naar half9 #watgemeen #hu #datwordnogsteedsvroegreizen #grrr

70 60 50

@mvanklaveren Toch jammer dat het gebouw van de #HUA om 18.00 dicht gaat, wil nog doorstuderen. Is dit soms ook om ‘langstudeerders’ te voorkomen?

40 30 20

@bastoker Veel bier op reunie van hogeschool utrecht, bijpraten met oudstudiegenoten, altijd leuk...

10 0

15%

85% Laat maar. Eerst maar eens beter onderwijs. Wij laten ons niet paaien met een paar gratis appels.

Theo Klaassen vierdejaars student industriële automatisering

Geef je mening op www.trajectum.hu.nl

Duh! An apple a day keeps the doctor away.

Het is onbegrijpelijk dat een opleiding als industriële automatisering zal verdwijnen. De kwaliteit van deze opleiding is zeer hoog en de studenten komen verspreid uit heel Nederland om deze opleiding, die een 7,6 scoort in de Nationale Studentenenquête, te volgen. Het merendeel van de studenten geven aan niet meer voor Hogeschool Utrecht te kiezen wanneer de opleiding verdwijnt en het bedrijfsleven is uitermate tevreden met de huidige opleiding. Er is geen onafhankelijk onderzoek geweest onder studenten en bedrijven, terwijl dit juist de basis zou moeten zijn. Er zou meer dialoog moeten komen tussen management, docenten en studieverenigingen om gezamenlijk te kijken hoe we de kwaliteit van de opleidingen en het onderwijs zouden kunnen verbeteren. In ieder geval niet op deze manier.

#hU

@aaxl Senaste från Hogeschool Utrecht: det drar jävligt kallt i biblioteket. Tur att jag tog den tjocka tröjan. #tentaplugg

Volg ons op twitter.com/trajectum

10112011 TRAJECTUM 05

11


INTERVIEW

Eerst Lowlands, en dan de wereld veroveren DOOR MIRA VINK

12

TRAJECTUM 05 10112011


Gitarist en zesdejaars HU-student Ricardo Jupijn (23) stond met zijn band The Medics in maart bij De Wereld Draait Door. Nu hebben ze een debuutalbum, een uitverkocht Tivoli de Helling en een single die te horen is in de game FIFA 12. ‘We moeten eerst Nederland veroveren.’

10112011 TRAJECTUM 05

13


Jullie timmeren hard aan de weg. Hoe zijn jullie ontdekt? ‘We hebben vanaf het begin in 2008 iedereen gebeld en gemaild om optredens te versieren. We hebben overal gespeeld en nooit ergens nee tegen gezegd. Dat is heel leuk. Onze eerste show was meteen in Tivoli. We mochten in het voorprogramma van Silence is Sexy spelen, de band van de broer van onze bassist. Het balletje ging echt rollen toen we een demo opstuurden naar 3voor12. We werden ‘3voor12 selecteert’. Vervolgens speelden we op Noorderslag in januari op het 3voor12-podium. Een maand later kregen we een platendeal aangeboden van Platenmaatschappij PIAS.‘

We kenden iemand die bij 3FM werkt en die heeft ons toen bij de beveiliging op een lijstje gezet. Rudy zat in de studio en uit het niets kwamen wij opeens binnenlopen. “Wie de fuck zijn jullie?”, vroeg hij verbaasd. Toen we zeiden dat we van The Medics waren en we hoopten dat hij ons wilde draaien, begon hij te lachen. Hij was al van plan om ons te draaien. Ons nummer stond al klaar. “Zal ik jullie maar meteen interviewen dan?”, zei Rudy.‘

Waar hebben jullie het succes aan te danken? ‘We hebben heel erg ons best gedaan om door te breken door heel veel op te treden en de juiste mensen te zoeken. Toen we een single hadden, heb ik iedereen gemaild. Van radiozenders tot kleine, onbekende blogs. Rudy Mackay, die toen bij 3FM werkte, was de enige die reageerde. Hij zei dat hij ons nummer misschien die avond zou draaien. Onze zanger Daniel zei toen tegen mij: “Ja, fuck it! Misschien? We gaan er gewoon naartoe en we gaan ervoor zorgen dat hij het nummer gaat draaien!”

Zijn jullie een groep vrienden die een band begonnen? ‘Zanger Daniel en bassist Johan zijn samen begonnen in een oude ladderfabriek aan de A2 in Utrecht. Zij zaten hiervoor allebei in verschillende bandjes met vrienden, maar wilden nu een band beginnen met mensen die ze niet kenden en die alles voor de band over hebben. Ik ben er bij gekomen door een oproep op een muziekforum. Ze zochten iemand die van Editors, The Cure en Joy Division hield. Daniel en Johan zochten twee gitaristen en een drummer. Er reageerden in totaal drie mensen. We zijn het alle drie geworden. Het klikte meteen. Inmiddels zijn we goede vrienden geworden. De andere gitarist bleek het vorig jaar toch te druk te hebben met zijn studie dus nu hebben we een andere gitarist. Maar dat ging ook meteen goed. Hij is net zo gedreven als de rest.

We oefenden altijd in de fabriek. Dat was een hele fijne plek waar ook andere bands en een theatergroep bij elkaar kwamen. Het was antikraak maar helaas moesten we er vorig jaar weg vanwege de brandveiligheid.’ Belangrijk: tentamen of optreden in Paradiso? ‘Paradiso. Een tentamen kan altijd nog. We hebben al een keer in Paradiso gestaan en dat was echt geweldig. We mochten in het voorprogramma van mijn helden The Kooks spelen. Ik leerde gitaar spelen op The Kooks. Elk nummer speelde ik mee. En dan sta je opeens naast ze.‘ Studie of muziek? ‘Tot nu toe kan ik beide goed combineren. Alhoewel: tijdens mijn eerste stage bij de Gooi-en Eemlander moest ik op de tweede dag al eerder weg voor een optreden bij De Wereld Draait Door. En we krijgen het steeds drukker. Ik loop nu stage bij het tijdschrift Gitarist en het komt vaak voor dat ik in twee weken geen enkele avond vrij ben. Ik ben zesdejaars maar hoef gelukkig nog maar een paar dingen te halen op school. Ik ga dit jaar afstuderen.‘

‘Wie de fuck zijn jullie?’

• • • • • • •

Ricardo Jupijn (Geboren en getogen in Utrecht) Journalistiekstudent en gitarist van The Medics Inspiratiebronnen: The Beatles, David Bowie en The Strokes Favoriete game: FIFA (sinds 1996) The Medics bracht zelf een EP uit en gaf deze gratis weg. Platencontract bij PIAS sinds februari Debuutalbum Dance Into The Dark kwam eind augustus uit en is online te beluisteren • Wens: Veel spelen tijdens het festivalseizoen en Duitsland veroveren

14

TRAJECTUM 05 10112011


Groupies of een vaste vriendin? ‘Ik heb een vriendin, we zijn heel brave jongens. Twee bandleden zijn getrouwd, een heeft een hypotheek en de enige vrijgezel uit de band houdt niet zo van groupies, denk ik. We zullen ook niet snel iets slopen of een hotelkamer trashen. We drinken wel veel bier, maar ruimen alles weer netjes op.’ Raarste optreden tot nu toe? ‘Dat was afgelopen zomer bij een vriend in Amsterdam. Hij woont in een soort IBB, maar dan in Amsterdam, en we speelden in een woonkeuken. Het was veel te klein voor vijf bandleden, alle apparatuur en de mensen die er waren. De zanger stond op een gegeven moment op een tafel en iemand anders in een raamkozijn. Een grote chaos was het.’ Beste bandmoment? ‘Een band is soms intenser dan een huwelijk. We maken zoveel mee samen. In januari gingen we in Sittard optreden en mochten we een weekend slapen en oefenen in een antikraakpand aan de Maas in Maastricht. We gingen nieuwe nummers uitproberen in de toren en moesten onze instrumenten, versterkers en drumstel helemaal naar boven slepen. Er waren meerdere ruiten kapot en het waaide heel hard. Onze ‘herrie’ was tien straten verder te horen en de politie was gebeld. Spelen mocht niet meer en alles moest weer naar beneden gesjouwd worden.

We hebben er dat weekend nog wel geslapen omdat we in Sittard moesten spelen maar het was ongelofelijk koud. We gingen echt kapot en moesten zo ongeveer tegen elkaar aanliggen om te overleven.‘ Verdienen jullie al lekker? ‘Rijk zijn we niet. Tot nu toe hebben we er precies 0 euro aan overgehouden. We stoppen veel aandacht en geld in onze shows, inclusief podiumversiering en een goede crew. Het zou wel lekker zijn als we meer geld verdienen. Dan kunnen we nog meer tijd besteden aan de band.’ Grootste fan? ‘M’n familie! Mijn vader komt naar elke show en van mijn oma kreeg ik m’n eerste gitaar op m’n twaalfde. Toen we ons album in Tivoli de Helling presenteerden, stond mijn opa vooraan foto’s te maken en mijn oma stond te dansen.‘

Wat zijn jullie ambities? ‘We moeten eerst Nederland veroveren. Het liefst staan we dit jaar op Lowlands. Lastig want er is altijd maar ruimte voor een paar Nederlandse bands. Onze cd ligt in de winkel dus dat is een goed begin. De dag dat ons album in de winkel lag, ben ik gaan kijken. Bij Plato. Dan ligt je plaat opeens in een winkel waar je zelf al jaren komt. Helaas liep iedereen er voorbij, haha! Als we hier bekend zijn, willen we proberen om in Duitsland door te breken. Daar hadden we laatst onze eerste buitenlandse show en het publiek ging helemaal los. In Duitsland weten ze hoe ze moeten feesten.’ En jouw ambitie: journalist of rockster? ‘Rockster, absoluut. Daar hoef ik niet over na te denken. Ik vind muziekjournalistiek leuk, maar van optreden krijg ik meer energie. Al moet ik later bij de Gamma achter de kassa werken om in de band te kunnen blijven. Als ik maar kan spelen.’

Luchtige liedjes of diepere betekenis? ‘Onze nummers klinken meestal vrolijk, maar de teksten gaan wel ergens over. Het nummer Body and Mind gaat over de oma van zanger Daniel. Zijn oma en opa waren hun hele leven verliefd op elkaar. Daniel betrapte ze al zoenend toen ze al oud waren. Zijn oma werd dement en daar gaat het nummer over. In sommige nummers zit een zware boodschap, maar we willen er toch een feestje van maken. Ondanks de dingen die soms mis gaan.’

10112011 TRAJECTUM 05

15


HU-student Jaap den Ouden maakte vanuit een café in Woerden een weblog. Nu mag hij voor de Telegraaf Media Groep lokale onlinecommunity’s uitrollen. Terwijl hij vijf jaar geleden niet eens een pc had. Zijn geheim: ‘Je moet een goed verhaal hebben, dat ook uitvoeren en dúrven uitvoeren.’ DOOR MIRA VINK

Online op de koeienm ‘Dag, meneer de Ridder!’ Jaap den Ouden (30) zwaait naar een politieagent vanaf het terras van café Victoria in Woerden. Hier begon zijn carrière. Hij kan er niet zitten zonder een bekende tegen te komen en een praatje te maken. Iedereen lijkt Jaap te kennen en andersom. Voordat hij aan de studie journalistiek begon was hij postbode en had niet eens een computer. Nu is hij constant online en begeleidt hij communitymanagers in heel Nederland namens het Telegraaf-concern. Dat begon bij zijn tweede stage. Jaap hoefde niet zo nodig naar een journalistieke redactie. ‘Bart Brouwers, vroeger hoofdredacteur van Spits, was bezig met een nieuw project voor Telegraaf Media Groep (TMG). Hij wilde hyperlokale nieuwssites opzetten,’ vertelt Jaap terwijl hij een slok van zijn koffie neemt. ‘Ik belde hem op en zei dat ik ook wel wat ideeën had.’ Brouwers nodigde hem uit voor een gesprek. Die ideeën had hij opgedaan doordat hij jarenlang samen met

16

TRAJECTUM 05 10112011

medestudent Emiel Elgersma de online gemeenschap Humedia runde. Een community die vooral gebruikt werd door studenten journalistiek als laagdrempelige manier om te publiceren en met elkaar te discussiëren. Zo’n community zou ook kunnen werken voor lokale nieuwssites. ‘Ik wilde een kleine kern creëren met een grote cirkel eromheen van mensen die ook betrokken zijn en content aanleveren.’ Zo kreeg Jaap de kans om tijdens een stage bij TMG zijn ideeën verder uit te werken. Halverwege kreeg hij groen licht voor het hyperlokale project. Om zijn verhaal te onderbouwen, begon hij in Woerden, waar hij woonde en was opgegroeid. CAFÉ ALS KANTOOR

‘Ik ben eigenlijk pas sinds vijf jaar online,’ bekent Jaap. ‘In het begin snapte ik er niets van.’ Zijn interesse in internet groeide toen hij met Humedia begon. Via vrienden op school versierde hij een baantje op de sportredactie

van Nu.nl. Daar moest hij alles leren over het contentmanagement-systeem en internet. ‘Ik heb toen niet gezegd dat ik dat niet kon,’ vertelt hij. ‘Dat was aan het begin behoorlijk aanpoten.’ Na zijn stage bij TMG mocht Jaap blijven en de online community in Woerden verder uitwerken. Een kantoor was er nog niet. Daarom begon hij zijn carrière in de kroeg. Na binnenkomst direct rechts aan de grote tafel. Daar zat hij een jaar lang elke doordeweekse ochtend met zijn MacBook. De rest van Nederland vond het uniek, werken in een café. Hij kwam ermee in NRC en de Volkskrant. ‘Daar heb ik nooit bij stil gestaan,

dat het uniek was’, zegt Jaap, ‘Ik wilde gewoon niet in een kantoor zitten. Ik kende de kroegbaas en wist dat hier een draadloze internetverbinding was. Dat is alles wat ik nodig heb.’ Elke ochtend besprak hij het nieuws in café Victoria met vaste bezoekers, ‘vaak oude mannetjes’. Al snel kwamen er mensen langs om met ‘die gekke Jaap’ te praten. ‘Het is een ontzettend laagdrempelige manier om met mensen af te spreken. Dichtbij het station, het is gezellig, lekkere koffie, er loopt een hond rond.’ De website werd een platform waar mensen met een paar muiskliks een artikel aanmaken of een foto uploaden. Nu schrijft Jaap de helft van de berichten op Woerden Dichtbij zelf, een groep van vijftig mensen blogt regelmatig, doet aankondigingen of uploadt een foto. Duizend mensen per dag trekt de site inmiddels. VAN POSTBODE NAAR HBO

Pas op zijn 24ste ging Jaap naar het hbo. ‘Ik had geen middelbare


markt school afgemaakt en ik was eigenlijk nergens mee bezig’, vertelt Jaap. Hij stopte een jaar met zijn werk als postbode om door Australië te trekken. Daar ontdekte hij, dat hij niet veel onderdeed voor jongeren die wel hun studie hadden afgemaakt. ‘Ik had de meest grootse gesprekken en had overal een mening over. Toen dacht ik: daar moet ik iets mee gaan doen. Daarvoor had ik nooit gedacht dat ik het zou kunnen, maar in Australië besloot ik dat ik journalist wilde worden.’ Weer terug in Nederland haalde hij de test om naar het hbo te kunnen gaan en gaf zich op voor de toelatingstest voor de opleiding journalistiek. ‘We kregen vragen over de actualiteit. Van nieuws wist ik alles, maar van de vorm helemaal niets. Ik moest ook een betoog schrijven. Prachtig vond ik het. Ik nam precies het standpunt in waar ik het niet mee eens was. Ik hou er wel van om een beetje tegendraads te zijn’

Zijn diploma wil hij nog halen, maar de collegebanken lijken ver weg. ‘Ik heb al twee jaar niets aan mijn studie gedaan en het knaagt toch een beetje. Maar dat is vooral een geldkwestie.’ VRIJHEID

Tot nu toe lijkt hij een diploma niet nodig te hebben. De oudstagiair mag nu vanuit het kantoor in Purmerend communitymanagers begeleiden die onder de naam Dichtbij.nl door heel Nederland hyperlokale blogs proberen op te zetten. Daarbij probeert hij ook zijn mentaliteit over te brengen op collega’s. ‘Het is geen negen-tot-vijf-baan. Je kunt gerust een ochtend in de zon op het terras zitten maar als

er iets gebeurt, moet je er zijn. Nieuws is nieuws en daar doe je gewoon je best voor. Ik vind dat je altijd beschikbaar moet zijn voor je lokale gemeenschap. Dat klinkt een beetje idealistisch, maar zo denk ik er echt over.’ Nu is hij vooral bezig met formules, gesprekken en trainingen. Aan Woerden Dichtbij besteedt hij nog enkele uren per dag. ‘Dat is niet meer mijn functie, maar ik wil dat het doorgaat.’ Daarom is hij er ook op 24 oktober, op de jaarlijkse koeienmarkt in Woerden. ‘Toen ik klein was stond het hier helemaal vol met koeien’, lacht Jaap. ‘Ze werden verkocht. Handjeklap. Nu mag dat niet meer.’ Een stukje verderop worden nog wel koeien tentoongesteld. De mooiste wint een prijs. De geur van erwtensoep hangt in elk stampvol café, de straten staan vol met kraampjes. Lopen in Woerden gaat vandaag stapvoets. De helft met een kater van de nacht ervoor, ‘de nacht van

Woerden’. Niemand hoeft vandaag te werken, behalve de marktkoopmannen. Om twaalf uur ’s middags drinkt Jaap een biertje bij een Woerdense twitterbijeenkomst. Daar spoort hij anderen aan om ook te gaan bloggen. ‘Het is je plicht om je kennis met de Woerdenaren te delen’, grapt hij met een serieuze ondertoon. Ook deze bijeenkomst is een initiatief van Jaap. Aan dat eigen initiatief heeft hij vooral zijn baan te danken, niet omdat hij een modelstudent was die alle opdrachten op tijd af had. Volgens hem gaan studenten er vaak vanuit dat je moet leren van anderen. ‘Maar redacties hebben jonge mensen nodig die meer weten van nieuwe media dan zijzelf. Dan moet je wel met initiatief komen en je eigen ideeën proberen te verkopen. Je moet een goed verhaal hebben, dat ook uitvoeren en dúrven uitvoeren. Ik heb bijvoorbeeld veel tijd in Humedia gestoken. Ik had ook kunnen gaan voetballen of met de vrienden in kroeg zitten.’

10112011 TRAJECTUM 05

17


DE MACHTIGSTE STUDENT 2011 18

TRAJECTUM 05 10112011


De verkiezingen van de medezeggenschapsraden en opleidingscommissies barsten bijna los. Hoogste tijd voor de jaarlijkse Trajectum Top 10 van de Machtigste Student. De medezeggenschapselite van de HU op een rij. D O O R G E R A R D R U T T E N E N T I R Z A H S C H N AT E R

MEDEZEGGENS CHA VERKIEZIN PSGEN: 21 T/M 27 NOVEMBE R STEMMEN KAN OP WWW.VER KIEZINGE N. HU.NL

>

10112011 TRAJECTUM 05

19


Hij verdiende de eerste plaats door maar liefst 16 bonuspunten bij elkaar te sprokkelen

20

TRAJECTUM 05 10112011


‘Natuurlijk ben ik vereerd’

Zegt Arie van Scheepen (24) op zijn uitverkiezing als Machtigste Student 2011. ‘Het vak vergadertechniek hoef ik niet meer te volgen’ Heb je echt veel macht? ‘Het is niet zo dat als ik met m’n vingers knip er dingen gebeuren. Maar omdat ik in al die verschillende organen zit kan ik overal over meepraten. Ik doe veel kennis op over wat er speelt in de organisatie. En kennis is macht.’ Hoeveel tijd ben je eraan kwijt? ‘Zeker dertig uur in de week. Vergaderen, stukken lezen, activiteiten bijwonen en netwerken tijdens borrels. Haha, nee, die borrels tel ik niet mee bij de dertig uur.’   Kom je nog aan studeren toe? ‘Daar ga ik meer tijd voor vrij maken. Ik ben zo’n tweeënhalf jaar bestuurlijk actief binnen de HU en wil vanaf februari 2012 beginnen met afstuderen. Bij de SROT (studievereniging van de opleiding algemene operationele techniek – red.) ben ik al gestopt. De komende tijd zal ik ook de andere functies opzeggen om te kunnen gaan afstuderen. Ik heb me niet meer verkiesbaar gesteld voor de opleidingscommissie en faculteitsraad. Dan ben ik volgend jaar zomer klaar en heb ik er vijf jaar over gedaan.’   Nog tijd om naar het café te gaan…? ‘Weinig. Bij tijd en wijle ga ik met wat vrienden iets drinken of eten. Vroeger vond je me minimaal een of twee avonden in de kroeg. Maar dat zit er niet meer in. Het punt is ook dat de meeste overleggen ’s ochtends om 9.00 uur beginnen en dan wil ik gewoon scherp zijn.’

...of een goed boek te lezen? ‘Daar kom ik niet aan toe. Met uitzondering van de vakantie; toen heb ik een aantal boeken over management gelezen en het rapport Veerman (over de toekomst van het hoger onderwijs; red.) nog eens bestudeerd.’ Waarom die waslijst aan activiteiten? Voor je cv? ‘Nee, meer vanuit een betrokkenheid en mee willen praten. Ik ben ooit begonnen als bestuurslid van studievereniging SROT. Ik vond dat de studie leuker kon met excursies en andere activiteiten. Op een gegeven moment kwam ik in contact met studenten uit de opleidingscommissie. Je praat met elkaar en woont eens een vergadering bij en zo rolde ik van het ene in het andere. Omdat het zo’n diverse lijst aan nevenactiviteiten is, kan je je goed ontwikkelen. Ik heb heel wat uurtjes vergaderd en weet hoe vergaderingen verlopen. Het vak vergadertechniek hoef ik niet meer te volgen, hahaha. Maar als ik klaar ben met mijn studie, heb ik er een jaar langer over gedaan en dat moet ik kunnen uitleggen. Met mijn bestuurlijke activiteiten heb ik wel een goed verhaal.’   Wat is je grootste wapenfeit? ‘Dat is moeilijk om te zeggen. Wel merk ik dat studenten via de faculteitsraad en opleidingscommissie eerder in het besluitvormingsproces betrokken worden. We praten

mee over concept-stukken en er wordt rekening gehouden met de belangen van de student. In de eerste concepten van de nota FNT 2.0 (over de toekomst van de faculteit Natuur en Techniek; red.) bijvoorbeeld werden de studenten nauwelijks genoemd. In de uiteindelijke versie spelen wij een belangrijke rol.’ Wat heb je niet voor elkaar gekregen? Na een lange stilte: ‘Moeilijk... Ik ken geen echte nederlagen. Soms wordt een inbreng van mij niet goed op waarde geschat. Maar heb ik dan een verkeerde inschatting gemaakt of is de organisatie daar niet aan toe? Maar iets concreets kan ik me niet voor de geest halen.’   Wat wil je later worden? ‘Heel gelukkig.’   Ik bedoel qua beroep. ‘Toen ik aan mijn studie begon, wilde ik een technisch inhoudelijke baan. Nu wil ik een functie waarin ik verschillende werelden met elkaar verbind. Dat kan nog steeds in een technische functie waarbij ik communiceer tussen klanten en management, maar het kan ook een managementfunctie zijn.’ Is bestuurder niet iets voor jou? ‘Sinds ik in die wereld actief ben, merk ik dat die bestuurlijke kant mij ook trekt. Ik vind het erg leuk om vanuit een helikopterview zaken te bekijken en waar nodig bij te sturen.’

10112011 TRAJECTUM 05

21


De uitslag

Ruim 330 studenten zijn actief in de officiële inspraakorganen aan de HU. Ze zetelen in raden en commissies, van CMR en FMR tot GOC en OC. Al deze studenten hebben punten gekregen voor hun deelname hieraan, plus bonuspunten voor allerlei andere bestuurlijke activiteiten. Zo kwamen we tot een shortlist van tien machtige studenten.

Punten

Het lijkt vanzelfsprekend dat de gebruikte telling makkelijk scoren is voor leden van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). En op plaatsen 2 t/m 7 vinden we die leden dan ook terug. Maar verrassend genoeg is de nummer 1 geen lid van de CMR. Hij verdiende de eerste plaats dan ook door maar liefst 16 bonuspunten bij elkaar te sprokkelen. En zo vinden we op de eerste plaats iemand die vorig jaar ook al de Machtigste Student was – terwijl het toen nog ging om studieverenigingen in plaats van medezeggenschapsorganen. Benieuwd hoe lang de nummer 1 de macht denkt vast te houden? Lees het interview op de vorige pagina.

Bonussen

• Lid van de centrale mede­ zeggenschapsraad (CMR): 5 punten • Lid van een facultaire medezeggenschapsraad (FMR): 4 punten • Lid van een gemeenschap­ pelijke opleidingscommissie (GOC): 3 punten • Lid van een opleidings­ commissie (OC): 2 punten

• Bestuur relevante studentenorganisatie: 3 punten • OC-ambassadeur: 2 punten • Voorzitter of lid dagelijks bestuur medezeggenschaps­ orgaan: 1 punt • Zetel in commissie of werkgroep: 1 punt • Andere belangwekkende nevenfuncties: 1 punt

TRAJECTUM 05 10112011

- FMR Faculteit Natuur en Techniek (FNT) - GOC Institute for Engineering and Design - bestuur St Beheer Studentenvoorzieningen Utrecht - OC Ambassadeur - voorzitter FMR, voorzitter GOC, Programmaraad Onderwijs en Onderzoek, Stuurgroep Sirius, student-assistent bij Duurzame Energieproeftuin, MZO HU, MZO FNT, voorzitter MZO FNT, Overleg OC’s en GOC met instituutsdirecteur Werkgroep Huisvesting FNT, Klankbordgroep Studium Generale TOTAAL

4 pt 3 pt 3 bonus 2 bonus

11x 1 bonus –––––––––– 23 pt

1 Pedro Perdomo - CMR - GOC Archimedes - bestuur studievereniging Archimedes - vice-voorzitter CMR, dagelijks bestuur GOC Archimedes3, CMR-werkgroep rapport Gispen, CMR-werkgroep Nieuwe Medezeggenschap TOTAAL

2

5 pt 3 pt 3 bonus 4x 1 bonus –––––––––– 17 pt

Paul van Soest

De hele uitslag en een uitgebreide verantwoording staat op www.trajectum.hu.nl

22

Arie van Scheepen

- CMR - GOC Archimedes - bestuur studievereniging Archimedes - vice-voorzitter CMR, dagelijks bestuur GOC Archimedes3, CMR-werkgroep rapport Gispen, CMR-werkgroep Nieuwe Medezeggenschap TOTAAL

3

5 pt 3 pt 3 bonus 4x 1 bonus –––––––––– 15 pt


Nooit meer klagen Laat studenten en personeel eenvoudiger mee discussiëren. Dat vergroot de betrokkenheid en leidt tot een hogere plaats voor de HU op de landelijke ranglijsten. Dat is de gedachte achter een nieuwe werkwijze van de raden. De animo om deel te nemen aan de medezeggenschap loopt sinds enkele jaren terug. Illustratief is dat bij de aanstaande verkiezingen later deze maand er slechts bij één van de zes faculteiten verkiezingen nodig zijn omdat er zich te weinig medewerkers en studenten verkiesbaar stelden. En bij de ruim veertig (gemeenschappelijke) opleidingscommissies hoeft er maar bij een handvol gestemd te worden. Bij de centrale medezeggenschapsraad (CMR) gaat de verkiezingsstrijd overigens wel door. ‘Blijkbaar vinden medewerkers en studenten het niet aantrekkelijk om lid te worden van een medezeggenschapsraad’, concludeerde de werkgroep Medezeggenschap in een notitie die voor de zomervakantie verscheen. Het raadswerk kost te veel tijd en levert te weinig op, is een van de verklaringen. Daarbij zijn de jongere generaties meer individualistisch ingesteld en willen zij zich niet voor langere tijd aan een raad of commissie verbinden, luidt een andere. Ook doemen praktische bezwaren op: voor studenten is het werk lastig te combineren met een studie terwijl personeelsleden vaak moeilijk kunnen worden vrijgesteld van het reguliere werk. De werkgroep, met studenten en medewerkers uit verschillende raden en andere organisatieonderdelen, lanceerde een

aantal voorstellen voor vernieuwing. Daarvan wordt een deel alvast bij wijze van proef ingevoerd. Deze pilot moet in februari starten, wanneer de nieuwe raadsleden van de CMR, faculteitsraden en opleidingscommissies aantreden. Centraal staat het zogeheten ‘discussiemodel’. De medezeggenschapsraden willen - naast hun formele taak als inspraakorganen - een platform bieden waar medewerkers en studenten hun stem kunnen laten horen en waar de raadsleden hun oren te luisteren kunnen leggen. Dat kunnen bijeenkomsten van allerlei aard zijn: grote debatten, kleine projectgroepen, eenmalige activiteiten of regelmatig terugkerende sessies. De discussies blijven daardoor niet beperkt tot de formele vergaderingen en reguliere overlegorganen, maar verplaatsen zich naar de werkvloer. achterban ‘Dat betekent ook dat het college, faculteitsdirecteuren en anderen ons in een vroeg stadium informeren over zaken die er spelen en welke problemen er zijn’, zegt Marjolijn Lamot, secretaris van de CMR en begeleider van de werkgroep die de pilot voorbereidt. ‘Wij kunnen dan tijdig onze achterban raadplegen en zijn beter in staat mee te denken in plaats van voor of tegen te stemmen.’ Deze nieuwe werkwijze kost meer tijd. Die hopen de initia-

tiefnemers vrij te maken door de vergaderingen anders te organiseren. Niet alle raadsleden hoeven zich voortaan door de hele stapel documenten te worstelen. Onderwerpen worden onderling verdeeld en werkgroepen buigen zich over specifieke thema’s. Dat gebeurt nu al incidenteel en het is de bedoeling om dit structureel in te voeren. professioneler In de pilot moeten ook de verschillende raden en commissies intensiever gaan samenwerken. Het al bestaande Medezeggenschapsoverleg (MZO) – een regelmatig beraad tussen de voorzitters van de CMR, faculteitsraden en de Personeelsraad – gaat proberen om onderwerpen gelijktijdig op de agenda te plaatsen. Raadsleden in de CMR worden contactpersonen voor de faculteitsraden en leden van de faculteitsraden nemen op hun beurt opleidingscommissies onder hun hoede. ‘Opleidingscommissies functioneren niet overal even goed en dat wordt veel professioneler door een directe lijn met de faculteitsraad’, meent René Versteegh, voorzitter van de CMR. Ander onderdeel van de pilot voorziet in de oprichting van een Expertisecentrum Medezeggenschap. Dit centrum ondersteunt bestuurlijk actieve studenten, organiseert de verkiezingen en regelt introductie en scholing van leden.

De vernieuwde organisatie en werkwijze van de medezeggenschap kan nieuw elan in de hogeschool brengen, denkt Versteegh. Het komt tegemoet aan de kritiek en aanbevelingen van de commissie-Gispen die het onderwijs van de HU tegen het licht hield. Daarbij is hij er van overtuigd dat het zal leiden tot een betere waardering van de HU bij de Nationale Studentenenquête en tot een hogere ranking in de Keuzegids. ‘De herinrichting van de medezeggenschap en invoering van het discussiemodel biedt een uitgelezen kans om zaken die mis gaan binnen de hogeschool op te lossen.’ Lamot: ‘Studenten en medewerkers staan in dit model niet op afstand te roepen wat er niet deugt, maar kunnen zelf actief meedoen. Er ontstaat zo een grotere betrokkenheid bij de organisatie waardoor het oordeel erover zal verbeteren.’

10112011 TRAJECTUM 05

23


De jonge honden Bij deze verkiezingen doen drie studenten voor het eerst mee. Wat vinden ze belangrijk, waar zijn ze fel op tegen? Zijn het politici in de dop?

Floris Koolen (23) eerstejaars human resource management, verkiesbaar voor de faculteitsraad van Maatschappij en Recht onder de lijstnaam ‘Vooruit’. Wat is jouw ‘campagneslogan’? ‘Vooruit! Onder die naam doe ik ook mee aan de verkiezingen. Als student wil je vooruit kijken, bezig zijn met je toekomst. De faculteit moet de student daar zo goed mogelijk bij ondersteunen.’ Wat is jouw stokpaardje? ‘Ik heb drie studies geprobeerd voordat ik de juiste vond. Het is jammer dat het zo lang moest duren voordat ik op mijn plek was. Daar wil ik andere studenten mee helpen. Student zijn is leuk; je gaat veel uit, leeft je heerlijke studentenleven, maar er moet ook gestudeerd worden. Samen met de school heb je als student de verantwoordelijkheid om je te ontwikkelen tot een professional,

24

TRAJECTUM 05 10112011

waarbij de school de juiste voorwaarden schept met duidelijke lesstof en ondersteuning bij je studiekeuze. Laatst kwam er bijvoorbeeld een decaan in de les uitleggen, waarbij hij kan helpen. Dat vond ik erg goed.’ Waar ben je fel op tegen? ‘Een hoorcollege begint om 10 uur. De docent zegt dat studenten tot half elf nog naar binnen mogen en vervolgens komen om de tien seconden nog mensen aanwaaien. De goeden lijden daarmee onder de kwaden. Bovendien creëer je een instelling bij mensen dat ze gewoon maar te laat mogen komen, terwijl er straks in een baan ook van ze verwacht wordt dat ze op tijd zijn.’ Wat hebben HU-ers aan jou? ‘Ik heb al een hoop scholen meegemaakt. Met die ervaring kan ik wat doen. En ik kan belangrijke zaken onderscheiden van minder belangrijke. Als het gaat om de aansluiting van onderwijs op het werkveld, voor mij hét bestaansrecht van een opleiding, voer ik het hoogste woord.’ Wil je de politiek in? ‘In ieder geval niet in de landelijke politiek. Daar krijg je zoveel shit over je heen. Ik wil later wel invloed uitoefenen, maar dan in een beleidsfunctie. Ik ga nu voor de faculteitsraad, omdat het goed is voor mijn persoonlijkheid en professionele houding. Ik heb het gevoel dat ik me nu extra moet bewijzen, nadat ik tegen wat muren op ben gelopen. En het voegt iets toe aan mijn studententijd.’

Myrthe Stapper (22) vierdejaars student rechten, verkiesbaar voor de Centrale Medezeggenschapsraad via de lijst MUST (MUST is de ondersteunende vereniging voor medezeggenschapsstudenten van de HU) en voor de Facultaire Medezeggenschapsraad Maatschappij en Recht. Wat is jouw ‘campagneslogan’? ‘Zeggen waar het op staat is een must. Je mag gerust wat zeggen van je opleiding en van de hogeschool, maar doe er ook wat mee. Studenten die klagen, moeten die extra stap zetten wat mij betreft. Wat is jouw stokpaardje? ‘Ik heb er drie. De eerste is: meer bekendheid geven aan medezeggenschap. Ik kwam er zelf pas achter hoe leuk het is toen ik aan de activiteiten van MUST ging meedoen. Ten tweede wil ik dat iedereen meer het gezamenlijke belang ziet. Mijn derde punt is dat iedereen zegt waar het op staat. Niet alleen maar vergaderen om het vergaderen. En ik wil dat medezeggenschappers de

studenten betrekken bij beslissingen, bijvoorbeeld rondvragen in klassen en ze duidelijk maken dat er een mogelijkheid is invloed uitoefenen. Het bestuur en de medezeggenschap kunnen het niet alleen.’ Waar ben je fel op tegen? ‘Dat er te veel gedacht wordt vanuit tegengestelde belangen. Ik wil dat we een gezamenlijk doel hebben, namelijk de hogeschool naar een hoger plan tillen. Discussies zijn nuttig en ik kan er fel in zijn, maar ze moeten wel tot een akkoord leiden. Ik ben van het harmoniemodel.’ Wat hebben HU-ers aan jou? ‘Ik kan mijn eigen belang opzij zetten, maar ook blijven denken als student. Niet de spelletjes spelen die in de politiek gebeuren: jij wat, ik wat. Ik kan doorslaggevend zijn en een groep goed meetrekken. En ik ben kritisch naar buiten toe maar ook naar mezelf.’ Wil je de politiek in? ‘Wie weet. Op de middelbare school, zat ik in een debatclub en wilde ik niets liever dan meedoen aan het tv-programma Het Lagerhuis. Die drive komt weer terug. Zo heb ik vorig jaar een bestuursjaar gedaan bij studentenvereniging UVSV/NVVSU en ben ik heel benieuwd naar wat er op de HU speelt. Daar wil ik graag over meepraten en de CMR lijkt me de interessantste plek hiervoor. Wie weet wat er verder op mijn pad komt.’


     1 Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) 10 MEDEWERKERS 10 STUDENTEN

Gamze Ozan (19) eerstejaars medische hulpver­ lening, verkiesbaar voor de Onderwijscommissie medische hulpverlening. Wat is jouw ‘campagneslogan’? ‘Voor de groep. Dat houdt in: zowel voor mijn medestudenten als voor de docenten van deze opleiding. Medische hulpverlening bestaat een jaar, ik zit er nog maar sinds september, maar merk nu al dat zaken niet goed op elkaar aansluiten en daar wil ik graag wat aan doen. Toen er tweedejaars kwamen vertellen dat er een opleidingscommissie was, besloot ik me aan te melden.’ Wat is jouw stokpaardje? ‘Dat er eenduidigheid komt in de lesstof. Bij een vorige toets bijvoorbeeld was ik patiënt voor een jongen uit een andere groep – met een andere leraar.

Hij moest een huidbeoordeling doen (dat doe je om iemands toestand vast te stellen) maar deed dat liggend, terwijl wij het staand geleerd hebben. Elke leraar zegt wat anders. Ik vind dat hierin een standaard moet komen.’ Waar ben je fel op tegen? ‘Gebrek aan logica in het onderwijsprogramma. In de medische hulp­verlening werk je volgens een logische ABCDE-volgorde: airway, breathing, circulation, disability, environment, maar wij krijgen niet in deze volgorde les. We moeten eerst leren beademen en daarna controleren of de luchtweg vrij is. Dat is niet handig.’ Wat hebben HU-ers aan jou? ‘Ik ben sociaal en ga voor het algemeen belang. Ik durf te zeggen wat ik vind. Als ik het ergens niet mee eens ben, zeg ik dat op een duidelijke, vriendelijke manier.’ Wil je de politiek in? ‘Nee, dat is helemaal niks voor mij. Ik vind het leuk om mee te denken over onderwijsverbeteringen en hierover te praten met studenten. Maar alleen maar als het om mijn eigen opleiding gaat, als het dicht bij me staat. Bovendien wil iedereen in de politiek wat anders en hier heeft iedereen toch hetzelfde doel, namelijk verbetering van de opleiding. Ik denk dat ik door in een opleidingscommissie te zitten een sterkere persoonlijkheid word en meer zelfvertrouwen krijg en dat is handig voor later in je beroep.’

• Controleert beleid en besluiten van het college van bestuur van de school, zoals jaarbegroting en het huisvestingsbeleid en het Onderwijs- en Examenreglement. • Heeft instemmingsrecht en mag zelf voorstellen doen.

• Een geschil wordt uitgevochten in de Geschillencommissie. • Iedere twee jaar verkiezingen. • Een student krijgt 160 euro per maand vergoed, een medewerker wordt gecompenseerd in zijn aanstelling.

     6 Facultaire Medezeggenschapsraden (FMR) 9 MEDEWERKERS 9 STUDENTEN

• Controleert beleid en besluiten van de faculteitsdirectie, zoals personeels-, arbo- en milieubeleid en de faculteitsbegroting. • Heeft instemmingsrecht of adviesrecht en mag zelf voorstellen doen.

• Regelmatig overleg met de CMR en opleidingscommissies. • Iedere twee jaar verkiezingen. • Een student krijgt 40 euro per vergadering, een medewerker wordt gecompenseerd in zijn aanstelling.

     44 (Gemeenschappelijke) Opleidingscommissies ((G)OC) Van wisselende grootte en samenstelling (medewerkers moeten een onderwijsfunctie hebben)

• Houdt zich bezig met onderwerpen op opleidingsniveau, zoals lesstof en onderwijsfaciliteiten. • Alleen adviesrecht, geen instemmingsrecht. • Eigen reglementen, gebaseerd op een basisreglement.

• Iedere twee jaar verkiezingen. • Een student krijgt 40 euro per vergadering, een medewerker wordt gecompenseerd in zijn aanstelling.

10112011 TRAJECTUM 05

25


Spelen in het Nederlands Studenten Orkest, het is de droom van menig student. Met een topdirigent beroemde stukken instuderen. Op de toppen van je kunnen spelen, je met elkaar verliezen in de muziek. Toeren langs de grote zalen van Nederland‌

REPORTAGE

26

TRAJECTUM 05 10112011

Maar


D oor G erda van ’ t S pijker

eerst: auditie! Maandagmiddag in Parnassos Cultuurcentrum. Met haar vioolkoffer over haar linkerschouder staat pabo-studente Anouk Overman (21) van de HU voor de inschrijvingstafel. De radio staat aan, Adèle bezingt op bescheiden volume haar liefdesverdriet. De half verlichte ruimte ademt de sfeer van een bruin café. Alleen de tap ontbreekt. Anouk komt auditie doen voor het Nederlands Studenten Orkest (NSO). Over twintig minuten staat zij tegenover Emma Brouwer (20), lid van de auditiecommissie. Zij is bestuurslid van het NSO. In deze auditieweek neemt zij zo’n 140 audities af. Alles aan het NSO ademt student. Niet alleen bestaat het orkest volledig uit studenten, de hele organisatie, het programma, de financiering, alles wordt door studenten geregeld. En het niveau is hoog. De stu­ denten overtreffen vaak de verwachtingen van topdirigenten. Zij verbinden graag hun naam aan het amateur-projectorkest dat al zestig jaar elk jaar opnieuw vanaf de grond wordt opgebouwd. Het NSO heeft lef en schuwt de grote werken niet. Dit jaar staan Brahms, Stravinsky, Ravel en de jonge Nederlandse componist Janco Verduin op het programma. Eigenlijk bestaat het symfonieorkest maar een maand. In februari studeren een dikke honderd studenten in tien dagen een viertal werken in. Studie, studentenvereniging,

alles wijkt voor de muziek. Daarna begint de tournee langs elf concertzalen in Nederland. De Doelen, het Concertgebouw, het NSO trekt ieder jaar volle zalen. Maar voor het zo ver is moet eerst een topgroep worden samengesteld. Eerste viool Anouk doet auditie voor een plaats in de eerste vioolgroep. Een tactische beslissing, ze hoopt haar kansen zo te vergroten. De stukken van de tweede vioolgroep zijn iets makkelijker. Ze verwacht daarom dat meer violisten voor de tweede groep opgaan. Dit is de eerste en de laatste keer dat ze mee kan doen. Volgend jaar moet ze vaak stage lopen, haar studie een maand onderbreken zit er dan niet meer in. Ze wil zo graag meedoen.

‘Ik voel de muziek, ik beweeg mee. Tijdens het spelen verheug ik me op mijn favoriete stukje’ 10112011 TRAJECTUM 05

27

>


En dan staat ze weer buiten. Rode blos op de wangen. Ze knikt. ‘Nou prima, ik ben weer klaar’

Op weg naar de auditieruimte vraagt haar begeleider of ze zenuwachtig is. ‘Valt wel mee’, antwoordt ze haast laconiek. ‘Mijn vader kent de dirigent en zei dat hij aardig is.’ Boven vult een woest pianospel de gang. Voor het auditielokaal wacht haar begeleider een paar seconden. Hij drukt zijn oor tegen de deur en luistert ingespannen. Binnen is het stil. Het pianogerammel komt ergens anders vandaan. Dan klopt hij twee keer snel achter elkaar. ‘Joehoe’, klinkt het vanachter de deur. Hij trekt hem open en Anouk verdwijnt naar binnen. Het stampende gepingel wordt even later gemengd met de melancholische klank van Anouks viool. Na het vierde fragment zegt een mannenstem iets wat lijkt op ‘dank je wel’. Even wordt er nog gepraat, een heldere vrouwenstem zegt ‘oké’ en lacht. En dan staat ze weer buiten. Rode blos op de wangen. Ze knikt. ‘Nou prima, ik ben weer klaar’, zegt ze, viool en stok losjes in de linkerhand. Anouk speelt sinds haar achtste piano en vanaf haar elfde viool. Ze vindt het lastig uit te leggen wat er precies met haar gebeurt als ze speelt. ‘Ik voel de muziek, ik beweeg mee. Tijdens het spelen verheug ik me op mijn favoriete stukje. Als het dan zo ver is, ben ik intens gelukkig. Al die mooie klanken. Ik krijg er kippenvel van terwijl ik speel. Zo mooi.’ Haar donkerbruine ogen schieten even heen en weer. ‘Ik ben geen weirdo, maar muziek is een apart wereldje’, gaat ze verder. ‘Ik heb sneller een klik met mensen die ook muziek maken. Anders dan een sporter begrijpen zij echt wat ik bedoel. Zij ervaren het ook.’ Een leven zonder muziek kan ze zich niet

28

TRAJECTUM 05 10112011

voorstellen. Maar een studie aan het conservatorium zag ze niet zitten. ‘Zo’n project als dit is leuk, maar als je alleen maar moet optreden, wordt het snel een sleur.’ De combinatie van kinderen en muziek vindt ze ideaal. Na de pabo wil ze de deeltijdopleiding voor muziekdocent doen aan het conservatorium. L I J N E N HOREN Uitgelaten lachend komt de auditiecommissie de wachtruimte binnen. Iemand roept dat hij even koffie gaat halen. Wie er nog meer wil. De rest hapt staand een snelle lunch weg. Normaal heeft de commissie geen lunchpauze, maar in het auditierooster zijn onverwacht een paar gaten gevallen. ‘Vanmorgen sms’te iemand nog dat ie toch niet kwam’, zucht Emma Brouwer teleurgesteld. Emma is orkestchef. De auditieperiode is ‘haar tijd’: zij is verantwoordelijk voor alles rondom de audities. De ruimtes, de planning, maar ook dat er genoeg auditanten zijn. ‘Dit jaar spelen wij Le Sacre du Printemps van Stravinsky’, vertelt ze. ‘Ik heb bij de fagotgroep vijf fagotten nodig. Maar je hebt niet automatisch tien aanmeldingen. Ik ben dus zelf actief op zoek gegaan naar auditanten, heb studentenorkesten gebeld en conservatoriumstudenten.’ En dan kan het nog gebeuren dat er geen geschikte kandidaat tussen zit. Maar de bezetting moet vol komen. Anders moet ze op zoek naar invallers. Maar dat zijn zorgen voor later. Eerst de audities afnemen. Want dat doet ze voor het eerst. ‘Best spannend’, glundert ze. Tot nu toe valt het haar mee. ‘Ik speel zelf cello’, zegt ze tussen twee happen door, ‘ik heb het vertrouwen dat ik wel kan beoordelen, maar ik had niet verwacht dat ik het

bij fluit ook kon horen. De lijnen die een fluitist trekt, de klankkleur, het ritme. Het valt me alles mee.’ Emma is per week is zo’n veertig uur kwijt aan het NSO. Studeren naast deze ‘fulltime baan’ lukt niet. Ze heeft haar studie Engelse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht een jaar stopgezet. Het afgelopen jaar heeft ze zelf meegespeeld in het orkest. Dit jaar wil ze ook van de partij zijn. Maar een bestuurspost is geen garantie voor deelname. In de week voor de audities heeft ze zelf auditie moeten doen bij haar medebestuursleden en de dirigent. Net als de andere auditanten krijgt ze per brief te horen of ze door is. UITSLAG Aan de enveloppe is de uitslag al te voelen. De auditanten die afgewezen zijn, krijgen alleen een brief. Zij die door zijn een brief en de bladmuziek. Een week later ligt er bij beiden een dikke envelop in de bus. Anouk en Emma hebben het gehaald.

Het NSO geeft op 19 februari een jubileumconcert in Vredenburg Leidsche Rijn. Kaarten kosten 20 euro, studenten en CJPpashouders betalen 10 euro.


Arjan Haring (32) Docent persuasive tech­nology, Initiator Clean Behave Innovatielab, Organisator eerste TEDx HogeschoolUtrecht lezing (die was op 8 november)

Arjan Haring laat zijn geest graag verruimen door inspirerende denkers. Als je aan Arjan vraagt wat het toppunt is van een lezing noemt hij TED: een internationaal (online) platform voor denkers en doeners met als doel het publiek in korte, pakkende lezingen op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen en goede ideeën. Deze maand vindt de allereerste TEDxHogeschoolUtrecht plaats op de faculteit Natuur en Techniek, georganiseerd door Arjan. ‘Een droom die uitkomt.’ De naam TED mag alleen gebruikt als je aan een paar strakke regels voldoet: een ‘x’ toevoegen om je onafhankelijk positie aan te geven; de rode letters T, E en D voor in de zaal zelf uitzagen en met precies de goede kleur rood verven; maximaal honderd mensen uitnodigen en de sprekers niet betalen. ‘Een krachtig principe, want door iets schaars te maken, maak je het aantrekkelijk.’

Deze eerste TEDx-lezing gaat over ‘moral persuasion’: hoe verleid je iemand om zich ‘goed’ te gedragen? En wat is dat ‘goed’ (en wat is dan ‘slecht’). ‘Bijvoorbeeld als het gaat om privacy. Iedereen laat zijn gegevens achter op Facebook, maar beseft niet dat die organisatie allerlei koppelingen maakt om je ertoe te bewegen meer te klikken, zodat Facebook dure advertenties kan verkopen. Van vrienden met dezelfde politieke kleur verschijnen er bijvoorbeeld vaker berichten dan van andere vrienden. Facebook maakt die keuze voor jou en zo word je een verlengstuk van de commercie, die in zichzelf weinig moraliteit heeft.’ Arjan vindt het goed dat mensen hier vragen bij stellen, in plaats van klakkeloos mee te gaan. ‘Ik snap het vanuit de evolutietheorie. Wie niet mee rende met de groep, had zo een sabeltandtijger om zijn nek. Maar in de wereld van nu is het gevaarlijk om mee te rennen.’ Arjan wil nog meer TEDxlezingen organiseren. Zodat meer mensen hun geest laten verruimen. Er is geen gemakkelijke boodschap, genuanceerdheid moet je toestaan. Zie ook www.tedxhogeschoolutrecht.com

D oor M ira V ink

10112011 TRAJECTUM 05

29


LE GUESS WHO? DAT IS TOCH DAT FESTIVAL MET HEEL VEEL INTERNATIONALE POPMUZIEK? MAAR HELP, ER IS ZOVEEL. HOE WEET IK WAT IK MOET ZIEN? GEEN NOOD: WILLEM DE VRIES VAN PLATO UTRECHT IS DES FESTIVALS GROOTSTE FAN EN LEIDT JE DOOR HET VIER DAGEN DURENDE MUZIEKFESTIJN.

LE GUESS WHO? 30

TRAJECTUM 05 10112011

WIN 2 VRIJKAA RTJES VOOR DO 24 NOV de ho

eveelste e ditie is dit van Le Guess Who ? Mail je antw oord naar tirzah.schn ater@hu.n l

CULTUUR

D O O R T I R Z A H S C H N AT E R


CULTUUR

DONDERDAG 24 NOVEMBER ‘ga ik zeker naar Stephen Malkmus. Meestal kies ik voor nieuwe namen, maar voor deze oude rot maak ik een uitzondering. Hij was leadzanger van Pavement, een indieband uit de jaren negentig, maar hij maakt nu al lange tijd prachtige singersongwriter folky muziek. Hij heeft zijn vierde soloplaat gemaakt en die is fantastisch. Op donderdag komt ook Free the Robots, iets gewaagder. Elektronische muziek, het hangt tegen dubstep aan. Levendig en wild. Op plaat klinkt het geweldig en ik ben bij electrobandjes dan altijd benieuwd hoe dat live is. Soms valt het vies tegen, het is pas gaaf als ze op het podium wat extra’s doen dan knoppen indrukken. Free the Robots is echte luistermuziek. Ik zou het jammer vinden als ze zich erg conformeren aan de dansvloer.’

ZATERDAG 26 NOVEMBER

VRIJDAG 25 NOVEMBER ‘sta ik vooraan bij Bill Callahan. Bloedmooi, supermelancholiek. Ik kom niet voor de uitdaging, ik weet wat ik krijg, wel voor de sfeer. Alles klopt. Zijn donkere, breekbare stem, de dunne begeleiding, soms een strijker, soms een gitaar. Ik luister naar de hele compositie. Teksten? Gek genoeg luister ik er vrijwel nooit naar.’

‘ga ik naar Suuns, van een heel andere orde. Zeg maar gerust: snoeihard en superstrak. Vorig jaar heb ik ze gezien op een klein festival in Den Bosch, FabrIQ, en dat deed verlangen naar meer. Ze hebben een prachtige, psychedelische rockplaat uitgebracht en daar verheug ik me enorm op. Daarna door naar Zomby, van hetzelfde platenlabel als de Pixies. Echte luistermuziek, wederom electro, dus ben heel benieuwd naar het live optreden, want ze hebben een echte ‘knoppen’-plaat gemaakt. Maar ze doen wel echt wat anders en dat kan een meerwaarde opleveren.’

ZONDAG 27 NOVEMBER ‘is een dag om te beginnen met folk en wel van My Brightest Diamond. Een echte band in de traditionele zin van het woord. Hun sound lijkt een beetje op Iron and Wine en Death Cab for Cutie. Ik eindig het festival in fijne sferen met Still Corners, droompop à la Beach House, de grote naam van vorig jaar. Alleen is Still Corners afwisselender, minder monotoon.’

Wat? Festival met grensverleggende popmuziek (meer dan 60 bands). Wanneer? 24 t/m 27 november. Waar? Op verschillende plekken in de stad: Tivoli de Helling, Ekko, Db’s, Rasa, de Kargadoor, ACU, Vredenburg Leeuwenbergh. Tivoli Oudegracht is hoofdlocatie. Prijs? € 25-27,50 voor een dagkaart, € 75 voor het hele festival. Voor kaarten per locatie per dag check de site! Op vrijdag 18 november een Le Guess Who? Festival Warm-Up Party in Ekko. En op zaterdag 25 november een mini-Le Guess Who? In de Voorstraat bij o.a. Plato en The Village. Bankstel over? Vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten op het festival, laat ze dan gezellig bij je couchsurfen. Laat een berichtje achter op de site via je Facebook. www.leguesswho.com

10112011 TRAJECTUM 05

31


WINACTIES 3 x 2 kaarten Pollination @ Parnassos LIVE! The Acoustic Four * Parnassos Cultuurcentrum lanceert een podium voor livemuziek, in samenwerking met Pollination. Iedere maand acts uit binnen- en buitenland in de intieme bar van Parnassos. Op 16 november de eerste editie: Lucky Fonz III (NL), Peter Piek (DE), Denitia Odigie (USA) en Matt Hopper (USA) in de ‘Acoustic Four Tour’. Deze unieke samenwerking is in Nederland maar drie keer te zien, dus check de site en win die kaarten! Boek * Wil je het boek Toen god een konijn was van Sarah Winman (uitgever Bruna) winnen, kijk dan op de site van Trajectum en doe mee met de winactie.

i.s.m.

32

AGENDA

* Winnen? Check Sapsite.nl/winacties of Trajectum.hu.nl/cultuur

TRAJECTUM 05 10112011

1 1 N O V T / M 5 F EB TENTOONSTELLING Het Bloemaert-effect Nederland staat bekend om zijn beroemde schilders uit de Gouden Eeuw: Rembrandt, Vermeer, Rubens… wie kent ze niet? Maar Abraham Bloemaert? En dat terwijl deze ‘Vader van de Utrechtse schilderschool’ zeer invloedrijk was. Reden voor het Centraal Museum om voor het eerst een hele tentoonstelling aan zijn oeuvre te wijden.

11 NOV FESTIVAL Rocket Cinema Ontspoort Nieuwe livemuziek bij hele oude films op bijzondere locaties: dat is het rondreizende festival Rocket Cinema. In Het Spoorwegmuseum draait de film Robbery (over de meest gedurfde treinoverval aller tijden), met een nieuwe livesoundtrack van de band Buchnet & D’Arles, tussen de levensgrote treinen van het museum. Dat is pas 3D cinema.

DO 10 NOVEMBER Theater Achterna gedragen Theatergroep Zoogdier 20.30 – Huis a/d Werf VR 11 NOVEMBER Muziek Op naar het podium! Aanstormend talent 19.30 – Utrechts Centrum voor de Kunsten V R 1 1 – Z O 1 3 N O VEMBER Dans Fresh Tracks Europe Het Lab, workshops performances en expertmeetings – Theater Kikker ZA 12 NOVEMBER Toneel Emmi@Leo met o.a.Waldemar Torenstra 20.00 – Stadsschouwburg H E L E M A A N D N O VEMBER Museum Betaal zoveel entree je wilt! – Het Geldmuseum

DI 15 & DI 22 NOVEMBER Debat Het Grote Media Debat media & politiek, media & conflict 20.00 – Studium Generale, Academiegebouw DO 17 NOVEMBER Uitgaan Wildgroei Electro 23.00 - EKKO VR 18 NOVEMBER Wereldbeat Club RASA West-Afrika 22.30 – RASA ZO 20 NOVEMBER Dans Union Salsa voor Afrika 20.30 – Winkel van Sinkel MA 21 NOVEMBER Literatuur SLAU ontvangt Connie Palmen 20.00 – RASA WO 23 T/M 26 NOVEMBER Festival Yo! Opera Festival mix van opera en muziektheater – diverse locaties

11, 12 EN 1 3 N O V FESTIVAL Culturele Zondag Klaas en Maarten pakken uit Voel je weer even kind en ga tijdens deze driedaagse Culturele Zondag helemaal op in het programma over geven en delen. Met onder andere een filmpremière, een toneelstuk in de daklozenopvang en een wereldrecord schoenenparen zetten. En: 90 procent van het programma is gratis. Sharing is caring

AMERSFOORT DO 10 NOVEM B E R Theater Staal Max 20.30 – De Flint Muziek Sisters in song Linda Simpson en Elrieke van Gelderen 20.15 – Beauforthuis VR 11 NOVEM B E R Cabaret Goed zo Dorine! Dorine Wiersma Muzikaal cabaret 20.15 – De Kamers Muziek De Dijk 20.30 – De Flint ZA 12 NOVEM B E R Theater De Presidentes Met Marisa van Eyle, Myranda Jongeling en Anneke Blok 20.15 – De Flint ZO 13 NOVE M B E R Muziektheater Workshop acteren Speciaal voor jongeren 12.00 - 14.00 – Beauforthuis


kelijke magazine van de Hogeschool Utrecht, verschijnt elke twee weken, behalve in de vakanties. Redactie-adres Bezoekadres: Padualaan 99, kamer 3S.140, Utrecht Postadres: Postbus 8611,3503 RP Utrecht

Moeilijk verstaanbaar of alles twee keer moeten zeggen? Meld je dan aan voor een gratis logopedieonderzoek, -advies of -behandeling in de opleidingskliniek logopedie. Bel naar: 088 – 4815 777

Tel: (088) 481 66 90 E-mail: trajectum@hu.nl Website: www.trajectum.hu.nl Redactie Janny Ruardy (hoofdredacteur, (088) 481 66 92) Marc Janssen (eindredacteur, (088) 481 66 93) Gerard Rutten (redacteur, (088) 481 66 94) Tirzah Schnater (redacteur, (088) 481 66 95)

Chicks and dicks

SNEL HEES OF EEN SCHORRE STEM?

VOORLEZERS GEZOCHT Kinderen met een taalachterstand worden gedurende 20 weken, wekelijks thuis voorgelezen. Dit stimuleert taalontwikkeling en verbindt mensen met verschillende achtergronden. Meld je aan! www.voorleesexpress.nl

Maarten Nauw

COLUMN

Trajectum, het redactioneel onafhan-

(webredacteur, (088) 481 66 96) Nettie Peters (redactie-assistent, (088) 481 66 90) Mira Vink (stagiair, (088) 481 67 30) Gerda van ‘t Spijker (stagiair, (088) 481 66 96) Medewerkers Ad Franzen, Sjoerd Arends Fotograaf

TRAATJES INZENDEN De volgende Trajectum verschijnt 24 november. Uiterste inzenddatum van Traatjes is 16 november. Traatjes zijn maximaal 30 woorden en kosten 10 euro. Meer informatie en aanmelden: nettie.peters@hu.nl

Kees Rutten Ontwerp Ontwerpwerk, Den Haag Opmaak Karel Oosting Advertenties Bureau van Vliet zandvoort@bureauvanvliet.com, tel: 023 - 571 47 45 fax: 023 - 571 76 80 Abonnementen € 35,– per jaargang (of deel daarvan) Druk BDU, Barneveld

Liempt, Maarten van der Linde, Patricia Veldhuis, Hendrien van de Weert Trajectum is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau © Trajectum Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen.

Ad Franzen is docent op de HU

Chris van der Heijden, Ad van

TRAATJES

Redactieraad

In de afgelopen maanden laaide de discussie over leerprestaties in groepen weer op. Het leerproces zou beter verlopen in een groep met alleen mannen of alleen vrouwen dan in gemengde groepen. Als ervaringsdeskundige (vijftig jaar onderwijs) ben ik het er niet mee eens: een evenwichtige verdeling in dames en heren is optimaal voor het leerrendement. Zo ontstaat in een groep met louter heren al snel een relaxte stemming: ‘Ach docent, maak jij je maar niet druk, het gaat allemaal goed komen.’ Enkele weken voor het tentamen komt het leerproces op gang en stoppen de heren veel tijd in het vak. Ze komen in de laatste lessen met interessante vragen, die jij graag in het begin had gehoord. Een aantal heren is te laat begonnen. De studieresultaten van mannen zijn in de eerste twee studiejaren van het hoger onderwijs minder goed dan bij vrouwen. In een groep met dames is er de eerste lessen meer commotie: wat hoort precies bij de tentamenstof, waarom staat je Powerpoint-presentatie nog niet op Sharepoint en waar blijft het voorbeeldtentamen? Als één van de dames een deadline heeft gemist, krijg je dat direct van een ander te horen. Groepsleden eisen dat je haar ‘de oren wast’ of nog beter: uit de groep zet. In een mixgroep met minstens een kwart mannen of minstens een kwart vrouwen, ontstaat doorgaans een goed evenwicht. De heren vervullen de geruststellende rol en de vrouwen zorgen ervoor dat het leerproces op tijd wordt opgestart. Ook de seksuele spanning tussen beide groepen kan productief werken en ervoor zorgen dat de leerlingen de lessen blijven bezoeken. Alleen als er romances ontstaan, werkt dat contraproductief. Maar in het hoger onderwijs speelt dat minder dan in het middelbaar onderwijs. In 1970 zat ik op de HBS twee jaren in een jongensklas en de leuke meiden, die ik in de brugklas had leren kennen, zaten op de MMS (Middelbare Meisjes School). Eens werd ik het slachtoffer van een ‘echte’ mannengrap: onder de douche na de gymles werden stiekem al mijn kleren meegenomen en de dames van de MMS-klas werden uitgenodigd voor de peepshow. Adje zonder kleding: potloodventer tegen wil en dank.

AD FRANZEN

10112011 TRAJECTUM 05

33


Ook een bericht, oproep, mededeling, uitnodiging of boodschap? Mail Trajectum@hu.nl o.v.v. ‘servicebericht’. Eerstvolgende trajectum verschijnt 24 november. Deadline in te leveren servicebericht uiterlijk 16 november.

PRIKBORD

Serviceberichten, speciaal voor medewerkers en studenten van de hogeschool.

HU/UA

NHOC

GEZONDHEIDSZORG

Open dag

Korting op deelname Congres

Symposium ‘Rehabilitatie en Sociale Psychiatrie’

Ben je geïnteresseerd in een opleiding bij Hogeschool Utrecht en wil je meer informatie? Dan ben je van harte welkom op de open dag op zaterdag 19 november. Tussen 10.00 en 15.00 uur krijg je informatie over opleidingen, kun je praten met docenten en proef je de sfeer bij Hogeschool Utrecht en Amersfoort. Tijdens de open dag zijn studenten en docenten van verschillende opleidingen aanwezig om je vragen te beantwoorden. Kan je niet aanwezig zijn op de open dag, dan zijn er andere mogelijkheden om informatie over opleidingen te krijgen: een sneak preview, meeloopdag, chat met een medewerker van de Student Service Desk of kijk op De studentenwereld van de HU. Aanmelden open dag: www. hu.nl / Meer info via: www.hu.nl> evenementen

Tijdens het Nationaal Hoger Onderwijs Congres staan de koerswijzigingen voor het Hoger Onderwijs centraal. Tijdens het pre-seminar (29 november) worden de speerpunten in het hoger onderwijs aangegeven. Tijdens het hoofdcongres (30 november) zijn kwaliteit en innovatie de centrale thema’s. Er zijn 4 sessierondes met lezingen van topsprekers. Als medewerker van de Hogeschool Utrecht kun je het congres bijwonen met een korting van € 250 bij deelname aan beide dagen of € 150 bij aanmelding voor één dag. Vermeld kortingscode 777hu om in aanmerking te komen voor de korting. De korting wordt niet met terugwerkende kracht verstrekt. Datum: 29 en 30 november/ Meer info: www.hogeronderwijscongres. nl /Aanmelden met kortingscode via 040 297 2793 of l.visser@sbo. nl

HU

De Utrechtse Bruglezing

• Een goede rijopleiding volg je maar één keer in je leven! • Al meer dan 40 jaar toonaangevend, innovatief en betrouwbaar! • Wij hebben als één van de weinige rijscholen het Bovag 3-sterren kwaliteitslabel!

www.bruinsma.nl 030-2510864 De grootste verkeersschool van Midden-Nederland

34

TRAJECTUM 05 10112011

De Rotterdamse stadssocioloog Iliass El Hadioui verzorgt de tweede Utrechtse Bruglezing. Het thema is: Hoe dringt de straat de school binnen. Waar de thuiscultuur, de school- en straatcultuur elkaar ontmoeten. Straatcultuurdeskundige Hans Kaldenbach treedt op als co-referent. ROC Midden-Nederland, Hogeschool Utrecht en Gemeente Utrecht organiseren jaarlijks De Utrechtse Bruglezing. Iedereen die zich bezig houdt met onderwijs is van harte welkom. Ook studenten zijn welkom. Datum: dinsdag 29 november / Tijd: 15.00 - 17.30 uur / Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht / Aanmelden: utrechtsebruglezing2011@hu.nl / Toegang gratis / Meer info: www.utrechtsebruglezing.hu.nl

Studenten van de minor ‘Rehabilitatie en Sociale Psychiatrie’ organiseren een leuk en leerzaam symposium. In het (voorlopige) programma komen de volgende thema’s aan bod: de invloed van internet op de psychiatrie; vrouwenbesnijdenis en de psychologische invloed daarvan; de gevoeligheid van Nederlanders van Marokkaanse afkomst voor psychotische stoornissen; een workshop creatieve therapie; ervaringsdeskundigheid; psychiatrie en verslaving. Er kunnen meerdere workshops/presentaties bezocht worden. Datum: 24 januari 2012 / Tijd: 12.00-16.00 uur / Locatie: Faculteit Gezondheidszorg / De entree is gratis. Aansluitend borrel en gelegenheid tot het stellen van vragen. Meer info: symposiumrsp@gmail.com of www.facebook.com/symposiumrsp www.twitter.com/symposiumrsp

ISO/SCIENCEGUIDE

Lector 2011 Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en ScienceGuide gaan dit jaar een lector bekronen voor uitnemend praktijkonderzoek dat de hbo-student inspireert tot topprestaties. Studentenorganisaties en hogescholen kunnen hun uitblinkende lectoren voordragen bij het ISO. Dit jaar ligt het accent op lectoren, die vanuit hun rol in de beroepspraktijk en het HBO-onderzoek actief bijdragen aan de vernieuwing van de curricula, minors en majors. Hoe werkt hun onderzoek en hun relatie met ‘de praktijk’ concreet door in het onderwijsprogramma? Wat maakt die colleges bijzonder en effectief? Voordrachten van lectoren voor deze onderscheiding moeten vooral op deze kernpunten gericht zijn. Stuur voordrachten naar iso@ iso.nl. Uiterste inzenddatum: 20 november / Datum huldiging: 30 november tijdens het NHOC.

CENTRUM STUDIEKEUZE

Twijfels? Heb jij twijfels of je huidige studie de juiste keuze is? Of ben je met de studie gestopt en heb je nog geen idee wat de volgende stap wordt? Maak dan een afspraak bij Centrum Studiekeuze. In een vrijblijvende intake wordt gekeken waar je tegenaan loopt en welke begeleiding daarin geboden kan worden. Voor meer informatie over Centrum Studiekeuze en voor het maken van een afspraak kun je terecht op www.centrumstudiekeuze.nl


UTRECHT

Repaircafé

VWS/KAMP WESTERBORK

Wat zou ik doen? Wedstrijd voor Pabo-studenten en beginnende leerkrachten. Vernieuwend en inspirerend lesgeven over de Tweede Wereldoorlog: Hoe doe jij dat? Dat is de vraag, die gesteld wordt in de wedstrijd ‘Wat zou ik doen – Verzet dat niet verdwijnt’. Met de uitreiking van deze prijs wil het Herinneringscentrum Kamp Westerbork Pabo-studenten en beginnende leerkrachten stimuleren na te denken over de manier waarop zij les (gaan) geven over de morele dilemma’s en essentiële keuzes van mensen in oorlogstijd. De prijs bestaat uit een beeld en een geldsom van € 250,-. Datum inzendingen: tot 1 december 2011 / Meer info en wedstrijdreglement: www.kampwesterbork. nl/onderwijs/pabo’s

Studentmediation Studentmediators bemiddelen bij conflicten tussen studenten onderling. Deze conflicten kunnen in een groep spelen of tussen twee studenten. De conflicten kunnen gaan over samenwerking, meeliften, botsende karakters enzovoorts. De studentmediator heeft een neutrale rol. Hij of zij begeleidt de betrokkenen in het zoeken naar oplossingen voor hun samenwerkingsproblemen of conflicten. Studentmediators bemiddelen in principe niet op de faculteit waar zij studeren. Aanmelden voor studentmediation: mediation@hu.nl

HU

Internationalisation at Home Hoe verwerven studenten aan de HU internationale competenties als ze niet naar het buitenland gaan? Hoe doen ze interculturele ervaringen op in Nederland? In kenniscafé International draait het om HU-brede kennisdeling en discussie op het gebied van internationalisering in onderwijs en onderzoek. Docenten en studenten delen hun ervaringen met ‘Internationalisation at Home’ en gaan werken aan het formuleren van leerdoelen. Gezamenlijk wordt gereflecteerd op vormen van Internationalisation at Home en worden er randvoorwaarden geschetst. Het café wordt afgesloten met een borrel. Datum: donderdag 17 november / Tijd: 15.00 - 17.30 uur / Locatie: Bedrijfsrestaurant, Oudenoord 330 / Aanmelden: uiterlijk 10 november bij vera.sponhoff@hu.nl o.v.v. je naam en functie (voor medewerkers) of studie (voor studenten).

Q:

‘Dag meneer de decaan. Uuuh, ja. Ik val maar gelijk met de deur in huis. Ik vind dit gesprek erg lastig. Ik zit ergens mee en ik wil het eigenlijk iemand van school vertellen, maar ik weet niet goed wie. Is dit gesprek vertrouwelijk?’

A:

Gesprekken met je decaan zijn altijd vertrouwelijk. Decanen zullen nooit zonder jouw toestemming anderen informeren over de gesprekken die jij met een decaan hebt gehad. Dus ook niet je SLB-er, docent of leden van de examencommissie. Sterker nog, je decaan zal anderen niet eens vertellen of jij wel of niet een gesprek hebt gehad met hem of haar. Je decaan maakt meestal een aantekening van het gesprek in OSIRIS. Het deel van OSIRIS dat decanen hiervoor gebruiken is afgeschermd. Behalve jouw decaan kan niemand die notitie inzien. Ook je SLB-er, docenten of zelfs de directeur van je opleiding niet. Als je daar prijs op stelt, dan kun je de decaan vragen de notitie voor jou ‘open te zetten’, zodat jij kan zien wat er in de notitie staat. Decanen maken notities als hulp om te kunnen onthouden wat besproken is of eventueel over te dragen aan een nieuwe decaan. De gesprekken die jij met je decaan hebt, zijn zo vertrouwelijk dat je decaan zelfs je ouders hierover niets mag vertellen. Je decaan mag niet eens zeggen of jij hier op school studeert. Ook als de politie een decaan rechtstreeks benadert, mag de decaan niets zeggen. Informatie die de politie nodig heeft, moet via een speciale weg binnen de HU aangevraagd worden. Het kan zijn dat de studentendecaan je verwijst naar de vertrouwenspersoon. De naam zegt het al, uiteraard is ook bij de vertrouwenspersoon ieder gesprek vertrouwelijk. Een decaan kan je het beste helpen met zaken die direct met het onderwijs te maken hebben en (mogelijk) tot studievertraging leiden. Bij een vertrouwenspersoon kun je het beste terecht als het gaat om bijvoorbeeld grove pesterijen, fysiek en psychisch geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en digitaal misbruik. Net als voor een gesprek bij een decaan, hoef je niet door iemand verwezen te worden en kun je ze rechtstreek benaderen. Wie de vertrouwenspersoon is voor jouw faculteit, kan je op intranet vinden. Je kunt het natuurlijk ook aan je decaan vragen.

DECAAN

Onder het motto ‘Weggooien? Mooi niet!’ worden door het hele land bijeenkomsten georganiseerd, waar mensen onder deskundige leiding hun kapotte huisraad kunnen komen repareren. Dit zijn de Repaircafés. Voorbeelden van te repareren spullen: een kapot broodrooster, een lekke fietsband, een CDspeler waarvan de lade niet meer opengaat of een gat in een broek. Minder weggooien en dus minder nieuwe spullen hoeven kopen is zowel goed voor het milieu als goed voor de portemonnee. Kom langs en neem je kapotte spullen mee. Gereedschap en materialen zijn aanwezig. Bezoekers wordt gevraagd eventuele gebruiksaanwijzingen mee te nemen. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Datum: 26 november / Tijd: 14.00 – 17.00 uur / Locatie: Buurthuis Cumulus, Oudwijkerdwarsstraat 148 / Info: www.repaircafé.nl

HU

In de rubriek FAQ geven studentendecanen Marianne Hamel, Frans Meeuwsen en Jaap van Weenen antwoord op veel gestelde vragen van studenten. Heb jij vragen? Dan kun je bij jouw eigen decaan terecht voor informatie, advies en hulp over en bij je studie. Maar ook bij bijzondere persoonlijke omstandigheden en financiële en materiële vragen. De studentendecanen hebben een onafhankelijke positie en gaan uit van de belangen van de student. Kijk op de studentendecanen-site op Sharepoint voor meer informatie.

Frans Meeuwsen T IP : https:// intrane sharep t. oint.hu .nl/HUD info/stu / dentvo o rzienin Pages/ gen/ Studen tendeca n e n. aspx

10112011 TRAJECTUM 05

35


24/7 Ik ben Anhur Shayea (20) en zit in mijn derde jaar Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in Utrecht. Momenteel volg ik voor vijf maanden mijn minor in de groenste stad van Europa: Växjö te Zweden. Ik heb gemiddeld drie keer in de week les waardoor ik genoeg tijd over houd voor leuke dingen.

MAANDAG Voor het gehele sem ester volg ik een Zweedse cursus. De eerste twee uur hebben we klassikaal les, de laatste twee uur oefenen we onze uitspraak in het language lab.

DINSDAG eurt niet geb dat en ijnt sch je Het zonnet ien ik gez Aan n. ede Zw vaak rond deze tijd in Europa woon, vervan d sta te ens gro de in met een fietstocht. kennen we de natuur

WOENSDAG We zitten midden in de week en het is tijd voor een feestje! We spelen een potje King’s Cup voordat we uitgaan.

DONDERDAG De vereniging voor internationale studenten in Växjö (VIS) bestaat twintig jaar en dat moet gevierd worden! Tijd voor een feestje in het afgehuurde zwembad!

ZATERDAG In het weekend organiseert de VIS vaak stedentrips, maar zelf het land ontdek . ken kan geen kwaad Deze week gingen we met tien personen naar Kalmar.

ZONDAG Een dag om helemaal niks te doen en lekker bij te komen. Op deze rustige dag is niks lekkerder dan een fika: een bakje koffie met een lekkernij. Hiermee kun je de Zweden echt blij maken!

Ook een keer in deze rubriek? Geef je op via tirzah.schnater@hu.nl

VRIJDAG Het is weekend en dat moet goed gevierd worde n! Dat betekent dus tijd om te fee sten! In Zweden beginnen ze vrij vroeg: pre-party’s beginnen om 20.30 uur en van 22.00 tot 02.00 uur zijn de pubs geopen d.

Trajectum 11/12 #05  

Trajectum - Magazine voor de Hogeschool Utrecht - www.trajectum.hu.nl - Jaargang 11/12 - Nummer 05 - 10 november 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you