Page 1

interviews

WELKOM IN DE FIETSJUNGLE

DE GEHEIMEN VAN UTRECHT

surv

gid ival

s vo

n va s2 Plu nden G en te ro DA bes ij tteg b de pla stad mét ts! ou de HT, C hang NA

or c

ultu

VIND JE: IN DIT GIDSJE

achtergrond

EC IN JE POCBON KET NEN

IEK FILM S & MUZ MUS EA THE ATE R & & FEE STJE S FES TIVA LS 5 MIN . UTR ECH T IN 200 0 JAA R

1

achterop

JE CULTUUR­ SURVIVALGIDS

KNIPPEN MET LEUKE KORTINGEN OP FESTIVAL/THEATER/ MUSEUM/EN MEER…

E S T H C E R T U EUWE I N NR 01 | 01.09.2011 | www.trajectum.hu.nl | magazine voor Hogeschool Utrecht


Alleen voor

studenten

% 0 5 op g n i t r ko +

headphone cadeau!

De Volkskrant heeft een oorstrelende aanbieding voor studenten. Neem nu voor een jaar een studentenabonnement op de Volkskrant en ontvang naast 50% korting een Sennheiser headphone cadeau. Je betaalt slechts â‚Ź 14,25 per maand. Ga nu naar vk.nl/gratisheadphone om gebruik te maken van dit tijdelijke aanbod!* *Alle info en voorwaarden op vk.nl/gratisheadphone

vk.nl/gratisheadphone (advertentie) trajectum 110901.indd 3 094-VK-TRAJECTUM-SC-215x275.indd 1

29-08-2011 09:51:08 7/13/2011 1:50:26 PM


nieuws

STUDENTEN MOETEN HARDER WERKEN, VINDT

10

DE HU-VOORZITTER de kwestie STUDENTEN KUNNEN NIET MET GELD OMGAAN.

12

TOCH?

interviews 4 OPVALLENDE HU-MENSEN ONTHULLEN DE GEHEIMEN

17

VAN DE STAD

column SJOERD ARENDS DEBUTEERT ALS BASIS­­SPELER IN DE TRAJECTUM-

18 28

OPSTELLING

achtergrond WELKOM IN DE FIETS­J UNGLE

REDACTIONEEL

06

Jungle Studentenverenigingen zijn minder in trek bij nieuwe eerstejaars, zo blijkt uit de aan­ meldingscijfers van dit jaar. Dus krijgen we minder feuten die rollebollend door de modder, zonder slaap, in een week vriend­ schappen en netwerken voor het leven aangaan. Misschien heeft Halbe ze al flink schrik aangejaagd met de langstudeer­ boetes in het vooruitzicht. Een studentenvereniging in Wageningen hield het vorige week zelfs voor gezien wegens gebrek aan leden. Aan de Universi­ teit van Amsterdam ontraden sommige op­ leidingen een lidmaatschap, omdat studen­ ten dan minder tijd hebben om te studeren. Je studententijd is de mooiste tijd van je leven, wordt vaak gezegd. Weg uit dat benauwde dorp, waar je alleen in een zuip­ keet de zaterdagavond kan doorbrengen.

(EN ONTDEK DE SLUIPROUTES)

Op kamers. En daar alles opsnuiven wat je

24/7

kamernood is weer gestegen in Utrecht.

MENTORPAPA ONTHULT ‘CLASSICAL’ DOM. EN MEER.

maar wilt. Tja, dat is dan jammer, want de Gemiddelde wachttijd drie jaar. Nu zijn er in Utrecht voldoende malafide huisbazen, die woekerprijzen vragen, je intimideren als je het niet met ze eens bent en moeilijk

extra

DRAAI DIT NUMMER OM EN ONTDEK 8 PAGINA’S AAN UITTIPS PLUS HANDENVOL KORTINGSBONNEN TRA-01uitgid

s-cs3.indd 1 24-08-2011

UTR ECHT IN JE POCBON KET NEN ival

gi

r cu

ltuu

VIND JE: IN DIT GIDSJE

n va s2 Plu nden G en te ro DA bes ij tteg b de pla stad mét ts! ou de HT, C hang NA

van wordt. Tot die tijd gezellig met z’n allen in bus 11 en 12 vanaf het station richting De Uithof. Elke twee minuten vertrekt er een en dat is maar goed ook. Alternatief is de ov-fiets, ov-scooter of een oude brik in een van de overvolle stallingen bij het station. It’s a jungle out here! Janny Ruardy

r

surv

oo ds v

zijn aan te pakken. Maar of je daar gelukkig

IEK FILM S & MUZ MUS EA THE ATE R & & FEE STJE S FES TIVA LS 5 MIN . UTR ECH T IN 200 0 JAA R

1

KNIPPEN MET LEUKE KORTINGEN OP FESTIVAL/THEATER/ MUSEUM/EN MEER…

01092011 TRAJECTUM 01

3

17:59:55


KOR

USF FUSEERT TOT VIDIUS USF Studentenbelangen heeft de handen ineen geslagen met twee orga­ nisaties van de Univer­ siteit Utrecht. De Utrechtse clubs zijn gefuseerd tot VIDIUS studentenunie. De fusiepartners zijn het Overkoepelend Orgaan Faculteitsverenigingen Utrecht (OOFU) en LinQ, de organisatie voor studenten in de medezeggenschap van de UU. VIDIUS is de afkorting van Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert. De nieuwe vereniging zet zich in voor alle studenten in de stad door overleg met de gemeente en het ondersteunen van studentenorganisaties en medezeggenschap. Ook individuele studen-

FF BELLEN

Skypehype

4

TRAJECTUM 01 01092011

In de zomer ontstond een heuse mediahype rond Sophie Luikinga, vierdejaars life sciences. Zij houdt vanuit Austra­ lië haar afstudeer­ presentatie via Skype. Even bellen. Waar ben je nu? ‘In Utrecht.’ Wanneer ga je naar Australië? ‘Begin november ga ik in Melbourne stage lopen bij een onderzoeksinstelling. In juni wil ik afstuderen. Daarna ga ik een half jaar reizen en een universiteit zoeken om een master te

ten kunnen met vragen en problemen bij VIDIUS terecht. De drie clubs spraken al vanaf september vorig jaar over meer samenwerking, waarop afge­ lopen juni het besluit viel om samen te gaan. Individuele studenten en organisaties kunnen aankloppen voor advies en juridische hulp. Het Overleg Studieverenigingen Hogeschool Utrecht (OSHU) blijft voorlopig zelfstandig bestaan. Er zijn in de aanloop van de fusie wel gesprekken gevoerd, vertelt OSHU-voorzitter Roos Tigchelaar. ‘Maar wij draaien goed en hebben veel persoonlijk contact met studieverenigingen. Dat valt weg bij zo’n grote vereniging als VIDIUS. We staan wel open voor samenwerking.’ (GR)

doen. Ik vind het zonde om in de tussentijd terug te moeten komen, vandaar het idee om via Skype af te studeren.’ Er was veel publiciteit over, tot in Korea aan toe. ‘Ik had niet verwacht dat het zo storm zou lopen. Ik dacht: het wordt een berichtje in de regionale editie van het AD. Maar ik werd meteen gebeld

Schitteren in je nieuwe lijfblad Trajectum? Wij zoeken eerstejaars die tijdens hun studietijd mee willen doen aan de artikelenserie 4YearsUp, waarbij je vier jaar lang gevolgd wordt door onze journalisten. Wat je ervoor terugkrijgt: eeuwige roem en topfoto’s van jezelf als student (leuk voor je ouders). Mail naar tirzah.schnater@ hu.nl als je interesse hebt!

door Radio 2 en 3FM en weet ik het allemaal.’ Hoe kwam je op het idee? ‘Toen ik stage liep bij het Nederlands Kanker Instituut zag ik dat een begeleider de presentatie van een student via Skype volgde. Ik praat op die manier vaker met mensen in het buitenland, bijvoorbeeld met mijn moeder in Genève. Ook met mijn iPhone.’ Vind je het niet vervelend om tegen een camera te praten? ‘Ik ga in een conferenceroom staan waar ik op een groot beeldscherm de docent en mijn klasgenoten kan zien.’ Ben je niet bang dat de ver­ binding wordt verbroken? ‘Nee hoor, dan probeer ik het weer opnieuw.’ (GR)


URBAN BIKE

Nog één jaar algemene technologie

Honderd studenten van de HU ontvingen dinsdag 30 augustus op de Neude een heuse VANMOOF stads­ fiets. Meer over deze hippe bikes en alles over fietsen in Utrecht: zie pagina 21.

De instroom van de opleiding algemene ope­ rationele technologie (AOT), die per september zou stoppen, gaat nog een jaar door.

‘Het is nu zaak dat het rapport Gispen niet in de spreekwoordelijke la verdwijnt’ Collegevoorzitter Geri Bonhof tijdens de jaaropening (zie pagina 6)

6,8 is het gemiddelde cijfer dat HU-studenten aan hun opleiding geven, blijkt uit de Nationale Studenten­ enquête 2011. Vorig jaar was dat nog een 6,9. Dit jaar waren studenten minder tevreden over huisvesting, studiefaciliteiten en informatiepunten. Over het studierooster, docenten en studiebegeleiding waren ze juist beter te spreken.

FILMPJE

Reden: de hogeschool was te laat met het aanvragen van toestemming om AOT af te bouwen. Vlak voor de zomervakantie kregen zo’n veertig eerstejaars die zich voor de voltijdstudie hadden aangemeld een brief dat er geen studenten worden aangenomen. De hogeschool wil de opleiding beëindigen; ouderejaars kunnen nog wel hun diploma halen. Maar de aanvraag voor het stopzetten van AOT had voor afgelopen februari bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) moeten liggen. Die toestemming is er nu niet en dus is de opleiding verplicht eerstejaars aan te nemen. Slechts enkele studenten starten dit jaar met de gemeenschappelijke propedeuse van AOT, werktuigbouwkunde en industriële automatisering. ‘We zullen dit jaar op tijd de aanvraag de deur uit doen zodat de opleiding volgend jaar werkelijk stopt’, zegt Do Blankestijn, directeur van het Institute for Engineering and Design. Het stopzetten vormt een onderdeel van het plan tot herziening van het aantal opleidingen van het instituut. Een aantal kritische opmerkingen in een advies van bureau Hobéon ten behoeve van de lopende accreditatie (een kwaliteitstoets) leidde tot een versneld besluit om AOT te beëindigen. Het allround-advies aan accreditatieorganisatie NVAO was overigens positief. (GR)

Kijk op www.trajectum.hu.nl

OPROEP:

Heb jij ervaring met camera en monteren? Ben je niet vies van de betere riooljournalistiek? Lijkt het je leuk samen met reporter Tom Staal FILMPJES in De Uithof en stad Utrecht te MAKEN? En… heb je nog freelancepunten nodig? Meld je dan aan bij tirzah.schnater@hu.nl

ek je we ilmp e f k El uw tum ie jec n a n ee p Tr line o on 01092011 TRAJECTUM 01

5


‘Prioriteit van de studenten moet bij opleiding liggen’

HUgenotenprijs voor… Wat? Jaarlijkse prijs voor één docent, één student en één medewerker die een bijzondere en waardevolle prestatie leverden voor de hogeschool. Wanneer? Tijdens de jaaropening op donderdag 25 augustus. Waar? In een collegezaal van de faculteit Economie en Management.

Huidige studenten en afgestudeerden zeggen dat het onderwijs zwaarder en uitdagender moet worden. Maar dan moeten studenten ook harder werken. ‘Hun eerste prioriteit moet bij hun opleiding liggen’, stelde collegevoorzitter Geri Bonhof bij de officiële jaaropening van de HU. In haar speech op donderdag 25 augustus in een bomvolle collegezaal van de faculteit Economie en Management blikte ze terug op de kritiek die de hogescholen het afgelopen jaar te verduren kregen. De onthullingen over ondeugdelijke afstudeerroutes bij de Hogeschool Inholland vormden de opmaat tot onderzoek van de Onderwijsinspectie naar het gehele hbo. Ook de HU werd doorgelicht. De uitkomsten van dit rapport en van eigen onderzoek leidden tot de conclusie dat de kwaliteit van de diploma’s niet ter discussie staat. Wel zijn er veel zaken voor verbetering vatbaar, zoals de manier waarop cijfers worden vastgelegd en de werkwijze van examencommissies. De regels en procedures hiervoor zijn de afgelopen periode aangescherpt. ‘Nu komt het erop aan dat iedereen handelt zoals we hebben afgesproken en dat we elkaar aanspreken als een student of een medewerker zich hier niet aan houdt.’ Ook een ander heikel punt kwam in de toespraak van de collegevoorzitter aan bod: de matige tevredenheid van studenten op een aantal onderdelen van de studie, zoals de gebrekkige communicatie.

6

TRAJECTUM 01 01092011

Hierdoor belandt de hogeschool in de lagere regionen van de ranglijsten in Elsevier en de Keuzegids. Een commissie onder leiding van oud-rector magnificus van de Universiteit Utrecht, Willem Hendrik Gispen, onderzocht de oorzaken en kwam afgelopen juni met een kritisch rapport. Zo heeft de HU te veel ambities met internationalisering en onderzoek. Die gaan ten koste van het aanpakken van de problemen in het bachelor­ onderwijs, constateerde de commissie. Bonhof hierover: ‘Het college van bestuur trekt zich dat aan en beseft dat ze moet waken voor te veel tegelijkertijd willen. Het moet zorgen voor heldere kaders en haalbare doelstellingen.’ En: ‘Het is nu zaak dat het rapport niet in de spreekwoordelijke la verdwijnt. Daarom staat het komende tijd hoog op onze bestuurlijke agenda.’ Maar er gebeuren ook mooie dingen binnen de hogeschool, constateerde Bonhof. Steeds meer studenten werken mee aan toegepast onderzoek bij de kenniscentra, meerdere faculteiten kennen topklassen en er is een grote groep actief in de medezeggenschap. ‘Dit zijn allemaal studenten die niet voor een zesje gaan, maar al tijdens hun studie bijzondere prestaties leveren.’ (GR)

Wie? Martijn Roos, in juni afgestudeerd bij maatschappelijk werk en dienstverlening. Waarom? Introduceerde in Nederland en op de HU het Global Poverty Project, een mondiale beweging die de armoede in de wereld wil uitbannen

Wie? Janke de Groot, docent bij fysiotherapie en oefentherapie cesar. Waarom? Kan uitstekend schakelen tussen haar rollen als docent, onderzoekster en voorzitter van de curriculumcommissie fysiotherapie.

Wie? Gerjan Haanstra, medewerker audiovisuele technieken bij de faculteit Gezondheidszorg. Waarom? Sinds 1981 in dienst en toonde zich in die tijd een pionier in het toepassen van audiovisuele middelen in het onderwijs (GR)

utrecht


COLUMN

utrechtnieuws

Ouwelulsyndroom Mijn schoolgebouwtje in De Uithof (Communicatie en Jour-

Ex cuses Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht heeft zijn excuses aangeboden tijdens de commissievergadering over het optreden rondom het weggepeste homostel. ‘Mijn oprechte excuses aan iedereen die dit raakt’, zei hij. Wolfsen zei dat er eerder wel succesvol was opgetreden. ‘Dat is nu niet gelukt en dat spijt ons zeer.’

nalistiek) heeft een probleem: ruimtegebrek. Hoe dat komt?

B usiness-seats FC Utrecht gaat mogelijk samenwerken met het Duitse sportmarketingbureau Sportfive en hoopt zo de lege business-seats en stadionstoeltjes in stadion Galgenwaard aan de man te brengen. FC Utrecht worstelt al jaren met teleurstellende commer­ ciële groei. Het stadion is spo­ radisch uitverkocht en de omzet blijft steken op 15 miljoen, terwijl 20 miljoen het doel is.

Sommige opleidingen zijn zeer populair en trekken veel studenten. Daardoor barst ons gebouw uit haar voegen. Helaas is die vierde verdieping op het gebouw er (nog?) niet gekomen en de enige oplossing heet: indikken. Zo wordt de ruimte voor het personeel gereduceerd. Het aantal werkkamers daalt en per werkkamer stijgt het aantal collega’s. Goed voor de collegiale uitwisseling, toch? Ook verdwijnt het voorrecht van een vast bureau (norm: 1,6 fte per bureau). We hebben een flexibel bureau gekregen. Maar wil je kans maken op een werkplek, dan moet je vroeg uit de veren. Niets mis mee, goed voor het arbeidsethos, toch? Jonge collega’s zitten er niet mee, hebben nog een flexibele geest. De weerstand zit vooral bij ‘oude knarren’ zoals ik; als

Anton G eesink Na enig getouwtrek heeft het standbeeld van Anton Geesink in Wijk C dan eindelijk een naamplaatje. Het transparante bordje op het massieve beeld voor de even massieve judoka is subtiel bevestigd aan de zijkant van de sokkel. Het beschrijft het leven van Utrechter Geesink en vertelt wat over de maker van het beeld, de kunstenaar Theo van de Vathorst.

fulltimer moet ik ‘mijn’ bureau vrijmaken en gaan delen. T oeristen De stad Utrecht doet het goed bij toeristen. In de eerste helft van dit jaar nam het aantal hotelgasten met 13 procent toe tegen een landelijke stijging van 5 procent. Het aantal overnachtingen steeg met bijna 20 procent tot 153.600. Ook blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat Utrecht van de vier grootste steden verreweg het best bij toeristen scoort.

Wanneer ik lesgeef, kan iemand anders achter ‘mijn’ bureau. Ik geef het toe: ik heb last van het zogenaamde ‘ouwelulsyndroom’. Last van ‘vroeger was alles beter’. In kastruimte ga ik terug van anderhalve kast naar twee planken. Van alle vakliteratuur, waarvan ik droomde, dat ik de kennis ooit in mijn lessen zou kunnen toepassen, heb ik afstand gedaan. In archiefdozen raken ze in de vergetelheid. Ooit, 25 jaar geleden, kwam ik de HEAO Utrecht binnen en was ik blij met een postvak en een kapstokhaak, dus wat zeur ik nou! (Wel hadden we een grote personeelsruimte en geen computers nodig). Dus roep ik nu ferm tegen mezelf: een nieuwe ontwikkeling moet je niet automatisch als bedreiging zien, het kan ook beschouwd worden als een uitdaging! Eindelijk heb ik de kans om eens serieus te gaan werken aan de inrichting van mijn werkplek thuis.

Ad Franzen is docent op de HU

O v-strijd Qbuzz mag toch het openbaar vervoer in de regio Utrecht gaan verzorgen. Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) verleende de concessie voor de periode vanaf december 2012 tot december 2020. Eerder wees het BRU ook al Qbuzz aan, maar dat besluit werd door de rechter teruggedraaid. Connexxion (de huidige vervoerder) en Qbuzz gingen andermaal de strijd aan.

Ad Franzen

01092011 TRAJECTUM 01

7


• Donderdag 25 augustus, 15.00 uur • Jaaropening van Hogeschool Utrecht • Studenten nemen voor het eerst de regie in handen

het moment

8

TRAJECTUM 01 01092011


moment 01092011 TRAJECTUM 01

9


In De Stelling geven betrokkenen en deskundigen hun mening en analyse bij een actuele kwestie. Naast De Stelling is er ruimte voor ingezonden brieven. Mail je bijdrage naar marc.janssen@hu.nl

DE STELLING

Studenten kunnen niet met geld omgaan Studenten lenen steeds meer, meldt DUO. Ze denken dat terugbetalen geen probleem wordt en zien hun toekomst daarmee veel te rooskleurig in, blijkt uit NIBUD-onderzoek. Webshop BOL.com kwam daar nog eens overheen met een enquête waaruit blijkt dat stu­ denten veel meer geld uitgeven aan vrijetijdsbesteding dan aan boeken. En dat brengt ons bij de stelling: studenten kunnen niet met geld omgaan.

Uit de BOL-enquête: ‘Studenten geven zes keer zoveel uit aan uitgaan als aan studieboeken. En 20 procent van de studenten heeft ‘aan het eind van de maand nog een week over’.

Pascal ten Have voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond

‘Het is een rare gedachte dat iedereen leuk mag leven en dat alleen studenten een Spartaans bestaan moeten leiden. Een uitwonend student krijgt 266 euro per maand terwijl de kamerhuur gemiddeld 275 euro is. En dan moet je dus ook nog eten, reizen, boeken kopen en studiegeld betalen. Met een verhoogde studiedruk wordt het minder makkelijk om erbij te werken. Het is dus het overheidsbeleid dat het moeilijk maakt om niet te lenen. En natuurlijk zullen er wel eens studenten zijn die slecht met geld omgaan. Maar die mensen vind je ook onder bejaarden en ondernemers. Dan ga je daar toch niet meteen de hele groep op aankijken? Studenten zijn volwassen individuen en moeten dan ook zo behandeld worden.’

Jort Kelder presentator van de NIBUD-wijzer tijdens de UIT

‘Ik ga heel slordig met mijn eigen geld om. (…) Tips heb ik wel. Mensen die te veel geld uitgeven zijn wannabees. Echte rijken doen dat niet. Maar je moet ook niet te veel letten op je uitgaven, zorg vooral voor goede inkomsten. En dan natuurlijk niet met zo’n bijbaantje van 4,19 euro per uur.’

10

TRAJECTUM 01 01092011

FORUM

Uit de Nibud- enquête: ‘Van de ondervraagde studenten maakt 42 procent zich niet druk of zij hun lening wel kunnen afbetalen.’

Dorian Kreets wetenschapelijk medewerker bij het Nibud

‘Als student zit je nog met je puberende brein. Dan is het moeilijk de consequenties te overzien van leningen die je nu afsluit. Je gaat bovendien voor het eerst op jezelf wonen en moet voor het eerst overzicht creëren. Daarnaast zijn sociale druk, opvoeding en gewoontes belangrijk. Wat doe je als je lid bent van een vereniging en je moet 200 euro betalen voor een weekend weg? Wat heb je meegekregen van je ouders en van je omgeving? Daarin zie je wel een verschuiving. De laatste jaren leeft het idee dat alles kan en alles mag. Lenen wordt als normaler ervaren dan vroeger. “Je kunt lenen, dus dan moet je ook lenen”, dat is de gedachte. En natuurlijk is het goed dat je bij DUO geld kunt lenen, maar zet eerst je uitgaven op een rij en denk dan pas na over lenen.’

en ger ? Rea rtikel a t .nl i u d .h op m u ect traj

onder reda C tie van marc janssen


HUtrecht goes Europe: negen HUstudenten trekken langs steden die qua omvang en bewoners op Utrecht lijken. Volg hun bevindingen op trajectum.hu.nl

12.08.2011 | Rineke van der Baan

Montpellier

#HU

POLL

De dagen in Montpellier waren als thuis. Wat een heerlijke stad. Misschien zelfs beter dan Utrecht. Het weer in ieder geval. Normaal gesproken is hier geen wolkje aan de lucht en warm met een goed zonnetje.

Uitslag vorige poll: Deze zomer... @MathijsvdHurk Leuk. Bijna de hele klas zit op Twitter. Communiceren gaat dus tegenwoordig via dit mooie medium! #HU #minor

100 90 80

@grotepenis Hee @info_HU, hoe kan het dat Studielink zegt dat ik ingeschreven ben maar de osiris pagina van niet?

70 60 50

@info_HU @grotepenis Beste Dion, bel ons even tussen 10-17u, dan kunnen we het voor je nakijken: 088 481 81 81 #HU

40 30 20

@Furr91 De #hu is echt de beste Hogeschool in het maken van onbegrijpelijke roosters.

10 0

22%

11%

6%

22%

39% Bleef ik in Utrecht

@AlexvdSande Ik zou het enigszins op prijs stellen om toch eindelijk te horen of ik nog een jaartje mag blijven op de #HU #FCJ

Zocht ik mezelf in overzeese gebieden

Henk Penseel stopt per 1 september met zijn blog. De redactie dankt hem voor zijn dagelijkse bijdragen.

Geef je mening op www.trajectum.hu.nl

@DouweMC Nee logisch, Eerst Toetsweek dan studieweek? dat slaat toch weer nergens op... #On700 #hu

Ging ik feesten in Chersonissos

Gezocht: studenten en mede­ werkers die willen bloggen op trajectum.hu.nl. Aanmelden: gerard.rutten@hu.nl

Studenten kunnen niet met geld omgaan.

Hopte ik van festival naar festival

TOPBLOG

Maar dan… het is half één en politiemannen en -vrouwen trekken samen op over het hele terrein – sluitingstijd, wegwezen! Tja, Mont­ pellier betekent in de avond vroeger weg en eerder thuis, maar is dat positief of negatief? Op deze manier is het wel makkelijk je vol­ gende schooldag te halen. Montpellier: zon, parken, fietsen, (groeiend) tram/bus netwerk, muurschilderingen, stu­ denten, terrasjes en kroegen, markten, kleur­ vol, straatmuzikanten, zee, strand, festivals, er is altijd wel wat te beleven! En zo niet? Dan verzin je zelf toch gewoon wat: een dancebattle of een kussengevecht. Wat is social media toch een goed middel om zulke ideeën grond te geven! Wie weet is er in Utrecht binnenkort een plek waar je jouw initiatieven kan delen en uitvoeren.

@robertvanooijen Zo vandaag eerste schooldag sinds 9 jaar. #benbenieuwd #hu

Blokte ik voor mijn hertentamens

Montpellier is naast studentenstad een goe­ de vakantiebestemming. Voor slechts 2 euro kun je de hele dag een fiets huren, voor 2,50 euro heb je een retourtje met de tram/bus naar het strand. Hier besteden veel Montpel­ liërs en vakantiegangers hun vrije tijd. In Montpellier zijn veel parken en pleinen met fonteinen, in allerlei soorten en maten. Op de parkfestivals komt jong en oud samen. Ze horen bij het dagelijkse leven. Ik moet dan ook zeggen dat (zelfs) de ouderen goed met de voetjes van de vloer gingen (onder het genot van goede en goedkope wijn), heerlijk toch als mensen zo kunnen genieten!

Volg ons op twitter.com/trajectum

01092011 TRAJECTUM 01

11


Eerste indruk? ‘Ik ben hier geboren en getogen dus mijn eerste indruk zal er vast één van schrik en verbazing geweest zijn. Maar toen ik als 15-jarig jochie alleen de stad in mocht en over het “grote” Hoog Catharijne mocht lopen was dat wel erg indrukwekkend. Ook het uitzicht vanaf de machtige Dom gaf de stad voor mij nog meer authenticiteit en allure.’ Waar neem je nieuwe studenten mee naar toe? ‘Mooie plekken genoeg in Utrecht, gelukkig. Ik raad iedereen aan om met een huurbootje de grachten en de Singel af te varen. Dit perspectief van de grachtenpanden en de werfkelders is uniek, dus neem de tijd.

Zo ontdek je een schoonheid van Utrecht die je nooit had verwacht. Je kan zelfs – mits je de juiste pizzakoerier belt – een pizzaatje bestellen vanaf de gracht. En vergeet niet de verschillende terrasjes waar je even kun aanleggen en een biertje kunt nuttigen. Voor cultuur moet je naar de Zeedijk. Dit is een creatieve hotspot in Utrecht met onder andere studio’s van Boemklatsch, C-Mon & Kypski, Kyteman en Black Sun Empire. Wie van alternatieve kunst en muziek houdt, moet op een zonnige dag langsfietsen en ziet dan vast wel Bekende Utrechters in actie. Hoge inspiratie- en chillfactor.’

Eerstejaars moeten… ‘…alle flyers en posters checken voor toffe feestjes en festivals. Om je een beetje op weg te helpen, heb ik alvast één vaste prik voor je: DUM DUM in Tivoli Oudegracht.’ Typisch Utrechts? ‘Typisch Utrechts is de houding: hippieachtig, niet moeilijk doen, gewoon chill. Soms een beetje een “eiland”-vibe. Heerlijk.’ Wat is top? ‘Onze muziekscene is altijd onderhevig aan verandering en vernieuwing, dat vind ik geweldig. Zo is er altijd voor ieder wat wils en kan je redelijk op het scherpst van de snede alle vormen van nieuwe muziek beleven.’

Dharmen Nokhai

alias Atactic (31)

Oud-student communicatiesystemen en frontman van hiphopcollectief Boemklatsch, dat is uitgeroepen tot Nachtburgemeester van Utrecht

interviewS

Wat mis je? ‘Soms denk ik dat niet iedereen genoeg waardering heeft voor onze prachtige stad. Ik denk eerder dat de Utrechtenaren, mensen die niet in Utrecht zijn geboren en getogen, vaak wat missen. Utregters daarentegen missen nooit wat.’ Het gruwelijkst? ‘Op zaterdagmiddag “even” iets in de stad ophalen. De drukte is soms niet te doen. De levendigheid is heerlijk maar als je haast hebt kun je het wel vergeten. Ook omdat ik om de tien minuten een bekende tegenkom en een klein tripje naar de stad verzandt dan in een avondvullend programma (ook wel weer leuk).’ Zonder Utrecht ben ik… ‘…nooit thuis.’

Utrechtse

Duizenden eerstejaars maken deze maand kennis met de stad Utrecht. Ze

ontdekken de Neude en de grachten, Vockingworst en broodje Mario, creatieve hotspots en het Rietveld-Schröderhuis. Vier HU’ers uit de Utrechtse wereld van sport, cultuur, onderwijs en politiek wijzen de weg in de Domstad.

12

TRAJECTUM 01 01092011

D oor G erard R utten


Eerste indruk? ‘Met mijn ouders ging ik naar het Rietveld-Schröderhuis toen ik een jaar of twaalf was. Ik vond de stad meteen geweldig: statige oude grachtenpanden, gezellige terrassen en toch overzichtelijk. De ontwerpen van Rietveld vind ik nog steeds prachtig. Ik fiets er nu zes keer per week langs.’ Waar neem je nieuwe studenten mee naar toe? ‘Op de fiets door de stad, om te praten met alle Utrechters in de verschillende wijken. Als student zit je soms te veel vast in de cocon van het studentenleven, terwijl er nog zoveel meer te beleven is. Van de culturele

Marleen Haage

interviewS

cafés in de binnenstad, tot volkse buurten als Ondiep of Sterrenwijk en de flatwijken waar tig culturen naast elkaar leven. Wat je ook studeert, het is waardevol om te weten dat er zo’n diversiteit is in de stad. En te weten wat die verschillen betekenen voor hoe mensen leven.’ Eerstejaars moeten… ‘…hup, dat nest uitvliegen en op jezelf wonen. Op eigen benen leren staan kan je niet vroeg genoeg leren. Je maakt het studentenleven ook veel intenser mee.’ Typisch Utrechts? ‘Vockingworst. Als je niet weet wat dat is, ben je dus geen Utrechter, haha. Kijk maar eens op www.vocking.com.’

Wat is top? ‘Het Nederlands Film Festival. Ik ben elk jaar vaste bezoeker.’ Wat mis je? ‘Een danstent waar je je als dertiger ook thuis voelt.’ Het gruwelijkst? ‘De verbouwingen op Utrecht Centraal Station. We moeten echt even doorbijten, maar in 2030 wordt het vast heel mooi…’ Zonder Utrecht ben ik… ‘…een Arnhems meisje, haha.’

(31)

Docent integrale veiligheidskunde en Utrechts gemeenteraadslid voor de PvdA

geheimen xx

01092011 TRAJECTUM 01

13


Loes Geurts

(25)

Vierdejaars fysiotherapie en keepster Nederlands vrouwenvoetbalelftal

Eerste indruk? ‘De gezelligheid en de gemoedelijke sfeer in de binnenstad. Zo’n drie jaar geleden was ik voor het eerst in Utrecht, met klasgenoten ging ik wat drinken. Overal zag ik terrasjes en de mensen waren vriendelijk en gastvrij.’ Waar neem je nieuwe studenten mee naar toe? ‘Door mijn sportachtergrond zou ik nieuwe studenten meenemen naar een thuiswedstrijd van FC Utrecht. Niet zozeer om de club, maar gewoon om de sfeer te proeven van een vol stadion met duizenden mensen die dezelfde wens hebben: een overwinning van “hun” club. Dat geeft een fantastische atmosfeer.

14

TRAJECTUM 01 01092011

Als dit al een bekende plek is voor de nieuwe student zou ik, een beetje cliché, hem of haar meenemen naar een terrasje op de Neude. Om van de gezelligheid in de stad te genieten en om de diversiteit op straat te bewonderen.’ Eerstejaars moeten… ‘…zo snel mogelijk op kamers gaan. Dan leer je sneller mensen kennen en je wordt bovendien sneller volwassen doordat je voor jezelf moet zorgen. Ook maakt het de stap kleiner om later na je studie echt op jezelf te gaan wonen. En niet te vergeten: op kamers kan je gewoon lekker je eigen regels bepalen.’

Typisch Utrechts? ‘Dat is moeilijk voor mij omdat ik niet in Utrecht woon en hier ook niet vandaan kom. Maar het meest typische dat ik kan bedenken zijn de grachten, de smalle straatjes en steegjes en de vele kroegen. Er hangt een dorpse sfeer, ook al is Utrecht een grote stad.’ Wat is top? ‘Het studentenleven. Utrecht telt veel opleidingen, voor alle niveaus waardoor er veel studenten in de stad wonen en er veel activiteiten voor hen zijn. Wat betreft het uitgaansleven is Utrecht één van de leukste steden van Nederland.’ Wat mis je? ‘Eigenlijk niks. Maar als ik toch wat moet noemen: de parkeergelegenheid is, zoals in elke grote stad, niet optimaal.’

Het gruwelijkste? ‘De drukte op het centraal station, vooral ‘s ochtends. Maar hopelijk gaat dat veranderen met de verbouwing van het station.’ Zonder Utrecht ben ik… ‘…de ervaring van een leuke en gezellige stad armer.’


Eerste indruk? ‘Dat het een gezellige studentenstad is die mijn vriendin heeft verleid om er te gaan studeren, op kamers te gaan wonen en bovendien lid te worden van een studentenvereniging. Weg vriendin? Nee, gewoon meer heen en weer reizen, gezellig meedoen en romantisch uit eten gaan als we weer wat geld hadden. Een groot deel van mijn Rotterdamse studie heb ik dus in de trein gedaan. Maar ja, de liefde is sterk genoeg en nu is onze dochter van 17 eerstejaars in Nijmegen terwijl wij vlakbij Utrecht wonen.’ Waar neem je studenten mee naar toe? ‘Dat is lastig. Want ik ga het liefst met ze naar boekhandel Selexyz Broese aan de Oude-

Paul Go

gracht, maar daar zal ik geen student tegenkomen, hahaha. Maar het muziekleven in Utrecht is te gek. Je moet er de weg voor leren kennen en je plek vinden, maar het is er allemaal: van jazz tot Mexicaanse smartlappen.’ Eerstejaars moeten… ‘…meteen op kamers gaan. Het huis uit en zelfstandig worden. Dan ga je nadenken en leven met een intensiteit die je nooit kunt ervaren als je thuis woont. Maar de kick is groot als je jezelf op de rit krijgt. Jezelf dwingen uit de eenzaamheid te komen en vrienden te maken. Discussiëren en fantaseren met andere studenten. Daar begint je toekomst.’ Typisch Utrechts? ‘Broodje Mario.’

Wat is top? ‘Alles is er. Iedereen kan er zijn ding doen naast zijn studie. Doe het dus ook.’ Wat mis je? ‘Het leven in een moderne stad, 24/7. Utrecht slaapt ‘s nachts. Ik heb een maand in Londen gestudeerd en daar kun je gewoon altijd naar een supermarkt.’ Het gruwelijkst? ‘Het centraal station. Afscheid nemen als ik wegga...’ Zonder Utrecht ben ik… ‘…niet in het centrum van de wereld. Hahaha.’

(51)

Docent mediatechnologie en Docent van het Jaar 2011

01092011 TRAJECTUM 01

15


(advertentie)


Sjoerd Arends is vijfdejaars journalistiek

COLUMN

Dobbelen Pion op start. Ik gooi de dobbelstenen. Een drie en een twee! 1-2-3-4-5. ‘Pak een kanskaart’. Check. ‘U staat niet op de lijst van deze cursus. Ga naar het Facultair bureau onderwijs, ga niet langs start en ontvang geen studiepunten.’ Rare dromen zo aan het einde van de vakantie. Vijfdejaars student journalistiek en nog steeds onzeker totdat mijn studiepunten veilig staan geregistreerd. Niet zonder re­ den. De afgelopen vier jaar is mijn naam meerdere malen in rook opgegaan, moest ik plotseling tentamens laten schieten, weken op mijn resultaten wachten en simpelweg accepteren dat ik plot­ seling niet meer stond ingeschreven voor een vak. Om proble­ men op te lossen ben ik een hoop HU-loketten gepasseerd: Het FBO, Bureau Inschrijvingen, International Office, de decaan, de examencommissie en mijn studieloopbaanbegeleider. Zoveel kastjes, zoveel muren. Ik zeur zo uit pure jaloezie. Een jaar geleden zag het begin van mijn studiejaar er totaal anders uit. Ik begon aan een minor televisiejournalistiek in Aarhus, Denemarken. Daar zag ik een ongekende luxe. In de bunker, zoals de school in de volksmond wordt genoemd, is een magisch kamertje aanwezig met daarin een Deense mevrouw. Een studentencoördinator. Als er iets mis was met een betaling, inschrijving, toegangspasje – noem maar op! – dan was zij er om het probleem op te lossen. Per­ soonlijk. Zij had overal een ‘get out of jail for free-card’ voor. En had ze die niet, dan zocht ze die voor je. Zelfs in de zomer. Na een tijdje wist ze je naam. Als ik al een studentnummer had, dan wist ik niet eens van het bestaan af. Nu zie ik, een week voor aanvang van het studiejaar, dat mijn HU-inschrijving nog niet is verwerkt. Komt dat wel goed? Bo­ vendien heb ik mijn roosters nog niet. Vreemd. Ik stuur mailtjes naar het Bureau Inschrijvingen en het Facultair bureau onder­ wijs. Met mijn studentnummer, anders weten ze niet wie ik ben of wat ik doe. Naar wie zal ik nu worden doorgeschoven? Beste directie, hier spreekt 1533837, mogen wij ook zo’n Deens kamertje? Mijn dobbelarm is moe.

Sjoerd Arends

01092011 TRAJECTUM 01

17


Zo’n 20.000 fietsers passeren dagelijks het Vredenburg. Haast moet je niet hebben. Dat aantal veroorzaakt namelijk nogal wat opstoppingen tijdens de spits. De gemeente wil van Utrecht dé fietsstad van Utrecht maken en heeft daarvoor acht miljoen gereserveerd.

D oor S vea van den H oek en G E R A R D R U T T E N

Welkom in de FIETS WEG

18

TRAJECTUM 01 01092011

De gemeente is eind augus­ tus een opruimactie gestart voor ‘weesfietsen’ in de binnenstad (binnen de sin­ gels). Deze ‘weesfietsen’ krijgen eerst een blauw la­ bel waarop staat dat het verboden is om ze langer dan 28 dagen te laten staan. Daarna verhuizen ze naar het fietsendepot aan de Kanaalweg 50. Met de actie wil de gemeen­ te iets doen aan het chroni­ sche gebrek aan stallings­ plaatsen, vooral rondom het stationsgebied. Eigenaren van ‘weesfietsen’ moeten hun fietsen binnen twee weken ophalen, tegen beta­ ling van 12,50 euro. Meer informatie op www.utrecht.nl/fietsweg


Elke ochtend en avond tijdens spitsuur lijkt er een ware volksverhuizing aan de gang in het centrum van de stad, maar ook van en naar de Uithof. Als fietser moet je al gauw op diverse plekken drie groene verkeerslichten aan je voorbij laten gaan, voor je je tocht kunt voort zetten. Dat er geen massale vechtpartijen ontstaan in de fietskluwen, waarin iedereen haast heeft, mag een wonder heten. Mannen in pak, ouders met de bakfietsen, studenten richting Uithof. Iedereen

heeft zo z’n eigen richting en doel op de fiets. Het Vredenburg, dat ook nog eens een grote bouwput is, lijkt de flessenhals waar iedereen zich doorheen perst. Daar komen dagelijks zo’n 20.000 fietsers langs. Naar de Uithof zijn dit er tussen de 5.000 en 15.000. Als je vanuit het westen van de stad naar het oosten moet, doe je er beter aan om een alternatieve route buitenom te nemen. Ervaring leert, dat dit in de spits al gauw zo’n tien minuten tot een kwartier kan schelen.

Geen li

cht?

De poli tie controle ert ger egeld: rijden z onder v erlichtin kost je g 35 euro .

FIETSKAMPIOEN Utrecht moet dé fietsstad van Nederland worden, vindt de gemeente. Maar voorlopig is dit nog toe­ komstmuziek. Utrecht is in ieder geval niet genomi­ neerd voor de verkiezing van Fietsstad 2011, een ini­ tiatief van de Fietsersbond. Vijf andere kandidaten gaan strijden om de eer: Den Bosch, Harderwijk, Houten, Groningen en PijnackerNootdorp, zo werd half augustus bekend gemaakt. Voor de Utrechtse afdeling van de Fietsersbond komt het bericht niet als een ver­ rassing. De gemeente heeft wel het een en ander gedaan om het fietsen te verbeteren, maar er is nog een lange weg te gaan. ‘Utrecht is bepaald nog niet klaar voor de titel Fietsstad 2011’, stelt afdelingsvoorzitter Bert Warmelink in een verklaring.

Dat je als fietser het gevoel hebt dat je voor elk verkeerslicht lang moet wachten, is geen idee fixe. Volgens de Fietsersbond zijn de verkeerslichten voor fietsers in Utrecht daadwerkelijk verkeerd afgesteld. Dit, en het slechte wegdek van veel fietspaden, maakt de stad ‘zeer onaangenaam voor de fietser’ vindt Jan van der Horst van de lokale Fietsersbond. Dit past echter niet in het plaatje dat de gemeente voor ogen heeft. Zij wil namelijk Utrecht tot

>

fietsjungle ‘Maar als de gemeente de ambities uit het collegepro­ gramma waarmaakt, dan zijn wij ervan overtuigd dat zij bij een volgende verkiezing een veel grotere kans maakt.’ Eerder verwierven Veenen­ daal (2000), Groningen (2002) en Houten (2008) de titel Fietsstad. Meer info op www.fietsstad2011.nl

01092011 TRAJECTUM 01

19


Charlotte Vastbinder Derdejaars journalistiek Is samen met: Kees (2ehands) Woonplaats: Utrecht Afstand naar Uithof: 4 km Wanneer werd het echte liefde? ‘Toen ik hem voor het eerst zag staan met zijn gouden kleur en afgeraffelde trappers. Het was liefde op het eerste gezicht. De stickers en mand heb ik er later opgezet. Mijn fiets draagt alles voor me, daarom ben ik zo blij met hem.’ Waar leerden jullie elkaar kennen? ‘We hebben elkaar ontmoet bij de fietsenmaker op de hoek. Hij was toen nog jong en mankeerde niks. Nu gaat geregeld de ketting eraf.’ Hoe lang zijn jullie al samen? ‘Sinds september vorig jaar.’ Het spannendst wat jullie hebben meegemaakt? ‘Een keer moest ik met een jongen

(22)

vanaf Lunetten in het centrum komen. Hij ging fietsen en ik achterop. Alleen bleek mijn band op sterven na dood te zijn. Ik weeg geen 30 kilo en mijn fiets had dat stuk met platte band zeker niet volgehouden. We hebben toen met een gestolen pomp van een andere fiets de band kunnen reanimeren.’ Waar gaan jullie zoal naartoe? ‘We gaan heel Utrecht door met z’n tweeën. Naar de supermarkt, naar vrienden, naar school, noem maar op. Het OV probeer ik zoveel mogelijk te vermijden.’ Denk je dat het lang aanblijft? ‘Ik denk nog wel één tot anderhalf jaar als hij het volhoudt. Of ik oud met hem word denk ik niet. Daarnaast heb ik bij mijn ouders thuis nog een andere liefde staan.’

FIETS BEWAAKT dé fiets- en OV-stad van Nederland maken. De fiets pakken moet gestimuleerd en niet tegengewerkt worden, is de opvatting. De gemeente heeft daarom acht miljoen euro gereserveerd om verschillende knelpunten op de fietshoofdroutes aan te pakken en de parkeercapaciteit te verbeteren. Belangrijke knelpunten zijn onder andere tussen Janskerkhof en Biltstraat en tussen Herculeslaan en Stadionlaan. Zo wil de gemeente de beruchte verkeerslichten bij de Lucasbrug gunstiger afstellen. Op dit punt moeten fietsers vaak en lang voor rood licht wachten. Bij het tweede knelpunt wil zij een tweerichtingsweg voor fietsers maken. Volgens Peter van Corler, gemeenteraadslid voor GroenLinks, pakt de gemeente al een hoop zaken aan voor de fietser in Utrecht. Zo zijn de verkeers-

20

TRAJECTUM 01 01092011

lichten bij de Neude verwijderd en zie je steeds meer nieuw asfalt. Toch geeft hij de Fietsersbond gelijk dat het sneller kan. Van Corler laat weten dat het moeilijk is om iets te doen aan de drukte in het centrum. ‘In de binnenstad heb je te maken met beperkte ruimte en het historische karakter van de stad dat bewaard moet worden. Hierdoor moet de gemeente schipperen met de ruimte die er is voor de fiets en het openbaar vervoer.’ OERWOUD

Het grote aantal fietsers zorgt daarnaast voor parkeerproblemen. Ook al heeft de gemeente rondom het station overal fietsrekken geplaatst, na negenen fatsoenlijk je fiets parkeren, betaald of onbetaald, is vrijwel onmogelijk. Dagelijks staat bij de betaalde fietsenstalling

Utrecht telt zes bewaakte stallingen in het centrum, die tezamen plaats bieden aan 2350 fietsen en 70 brommers. Dat lijkt heel wat, maar de fietsflat in Amsterdam biedt alleen al plaats aan 2500 fietsen, bewaakt én gratis. Gratis bewaakt parkeren is in Utrecht alleen mogelijk on­ der het Stadhuis, in Wijk C/ Lange Koestraat en aan de Mariaplaats. Voor 50 cent staat je fiets veilig in het stationsgebied (op het Smakkelaarsveld, bij de streekbussen aan het Sta­ tionsplein of op de hoek van Moreelsepark.) Zie ook www.u-stal.nl

onder het station het bord VOL. Het tekort aan parkeerplaatsen is niet alleen een probleem voor de eigenaar van de fiets maar ook voor de gemeente. Fietsen worden overal neergezet, ook voor nooduitgangen. Daarom verwijdert de gemeente fietsen die gevaarlijk geparkeerd staan. Ze worden opgeslagen in een depot aan de Kanaalweg. De komende jaren komen er in het stationsgebied 22.000 fietsplekken bij. ‘Maar het lijkt’, verzucht Corler, ‘alsof voor elke nieuwe stalling er ook een nieuwe fietser bijkomt.’


Jaap Boonstra Opleidingsmanager op faculteit Communicatie en Journalistiek Is samen met: ligfiets (M5) Woonplaats: Amersfoort Afstand naar Uithof: 20 km

FIETS GEMIDDELD Utrecht is een gemiddelde fietsstad, blijkt uit cijfers van het Mobiliteitsonder­ zoek Nederland (MON). Van het totaal aantal verplaatsin­ gen in de stad wordt 26 pro­ cent met de fiets gedaan. Bij ritten tot 7,5 kilometer pre­ fereert 36 procent de fiets boven lopen, openbaar ver­ voer of de auto. Bij langere afstanden is dat twintig procent. In steden als Leiden, Oegst­ geest, Zwolle, Gouda en Groningen trappen de inwo­ ners beduidend meer op de pedalen. Als Utrecht hier boven uit wil komen, moet het aantal fietstochtjes met vijftig procent omhoog. De Fietsersbond komt hier­ toe met een aantal aanbeve­ lingen: bredere fietsstroken, minder stoplichten, asfalt in plaats van klinkers, directe routes, meer stallingsplaat­ sen, voorrang op snelle fietsroutes en goede ver­ keersveiligheid. ‘Met de opkomst van de elektrische fiets neemt het aantal snelle fietsers fors toe: mis die kans niet’, oppert de Fiet­ sersbond afdeling Utrecht eind 2010 in een nota.

Wanneer werd het echte liefde? ‘Ik had hiervoor een mountainbike waar ik allemaal gevoelloze lichaamsdelen van kreeg. Een vriend raadde mij een ligfiets aan. Ik heb toen meegedaan aan een tourtocht om te kijken of ik het wat vond. En dit beviel. Toen leerde ik ook hoe je moet ligfietsen.’ Waar leerden jullie elkaar kennen? ‘Op marktplaats.nl. Ik wist precies wat ik kon verwachten want ik had al een proefrit gemaakt op zo’n soort fiets.’ Hoe lang zijn jullie al samen? ‘Zes jaar, best lang alweer.’

(41)

Het spannendst wat jullie hebben meegemaakt? ‘We zijn een keer aangereden door een auto. Omdat je zo laag zit word je minder snel gezien door ander verkeer. Gelukkig was het niet ernstig en doet mijn fiets het nog.’ Waar gaan jullie zoal naartoe? ‘Mijn fiets gebruik ik voornamelijk voor werk. Eerst reed ik nog wel twee of drie keer per week naar school, maar dat is de laatste tijd wat minder geworden. Ik maak ook wel eens een toerrit.’ Denk je dat het lang aanblijft? ‘Met mijn fiets gaat het nooit meer over. Een ligfiets geeft een gevoel van vrijheid. Je kijkt anders de wereld in. Het is alsof je in een luie stoel zit, alleen moet je nog trappen. Je moet het gewoon een keer gedaan hebben.’

MIJN FIETS Zo’n honderd stadsfietsen van het hippe merk VANMOOF staan te wachten op hun nieuwe eige­ naren. Exclusief voor studenten van de HU bood StuPed, een leerfabriek voor jongeren met een handicap, deze fietsen tegen een sterk gereduceerd tarief aan. Bij StuPed doen jonggehan­ dicapten ervaring op waardoor ze een beter uitzicht hebben op een baan. Het project is een samenwerkingsverband van de HU, ING, de provincie en de stichtingen TRES werkend leren en WerkenLeren. De bedoeling is het aantal te produceren fietsen komend jaar te verhogen naar duizend. Studenten van de hoge­ school gaan dan de werkplaats runnen. De fietsen worden geproduceerd door het jonge Nederlandse bedrijf VANMOOF, gespecialiseerd in urban bikes.

01092011 TRAJECTUM 01

21


Vanuit Noord - Oost (Biltstraat/Voordorp):  Biltstraat  Berenkuil  Biltsestraatweg  tunnel bij de Archimedeslaan  Leuvenlaan

Recht door het centrum gemeden. Tussen Mariaplaats en de Nachtegaalstraat geen verkeerslichten.

Vanuit Zuid-West (Kanaleneiland/Croeselaan):  Vondellaan  Ledig Erf  Venuslaan  Abstederdijk  Rembrandtkade  Prins Hendriklaan  Platolaan  Weg tot de Wetenschap Verkeerslichten op o.a. de Rubenslaan en de Stadionlaan worden gemeden.

22

TRAJECTUM 01 01092011

Vanuit Zuid (Lunetten):  Waterlinieweg  Koningsweg  Galgenwaardsepad  Weg tot de Wetenschap

De drukte bij de Uithof zelf is ook te vermijden:  De Weg tot de Wetenschap  de Weg naar Rhijnauwen  De Boeijelaan  Toulouselaan Vanuit hier zijn alle faculteiten makkelijk te bereiken.

Alternatieve fietsroutes

Vanuit West (station/Lombok) en centrum:  Mariaplaats  Springweg  Hamburgerstraat  Herenstraat  Lepelenburg  Maliebaan  Burgemeester Reigerstraat  Wilhelminapark  Het Loolaantje  Prins Hendriklaan  Platolaan  Weg tot de Wetenschap


Hans van Strien (64) Decaan aan de faculteit Communicatie & Journalistiek

Het is 1968 als Hans van Strien zijn eerste dag op de universiteit meemaakt. Hij gaat Frans studeren aan de Universiteit Utrecht. Is zenuwachtig voor deze volledig onbekende wereld. En blij dat hij al in militaire dienst is geweest en daardoor tenminste íets van de wereld heeft gezien, buiten zijn jeugd in Zeeuws-Vlaanderen. Zijn studie gaat van start met een introkamp, net zoals nu nog het geval is. ‘Allemaal individuen staan apart, tas ernaast, je ziet de spanning, er is nauwelijks contact.’ En aan het eind van de week het tegenovergestelde. Drukke gesprekken, ontboezemingen, want er zijn grote ervaringen gedeeld.

Studeren in de jaren zestig was elitairder dan nu, merkt Hans nu hij al jaren decaan is (en ietwat afgedwaald van zijn eerste studie). In zijn studie en studiejaar begonnen er twintig studenten, nu minstens tien keer zoveel. Bovendien: een decaan, wat was dat? Nooit van gehoord. Hij houdt van de toegankelijke wijze waarop je anno 2011 op de hogeschool naar een decaan kunt stappen. Elke dag is er een inloopspreekuur. Past deze studie bij je? Kun je het aan? Heb je hulp nodig? Keuzestress ziet hij dagelijks, studenten die het niet meer weten, die druk voelen van ouders, bang zijn om structuur kwijt te raken als ze stoppen, of dat ze niet aan de verwachtingen voldoen. ‘Probeer het los te koppelen van september’, zegt hij dan. ‘Ga nou eens dromen, waar zie je jezelf over tien jaar, schrijf het eens op.’ Iedere decaan doet het weer anders, dit is de manier van Hans. Er is namelijk geen opleiding tot studentendecaan.

D oor T irzah S chnater

01092011 TRAJECTUM 01

23


EIGEN WONING OF APPARTEMENT?

BOOGIE WOOGIE

KOMT NU NAAR JE TOE! www.boogiewoogie-amersfoort.nl

R.E.C 20953

De Boogie Woogie Roadshow staat binnenkort bij jou in de buurt

MAAK KANS OP EEN STEDENTRIP NAAR HET SWINGENDE BARCELONA! OVERAL DICHTBIJ

HARTJE AMERSFOORT

VLAKBIJ STATION

AMERSFOORT AGENDA ROADSHOW uur zaterdag van 11.00 tot 13.00 ndenbroek) 27-8 Op het Euterpeplein (Ra rt) 3-9 Op het Vogelplein (Liende iskamp) 10-9 Op het Neptunusplein (Kru rf toke Stas er Piet het 17-9 Op (Winkelcentrum Schothorst) ngel 24-9 Aan de Albert Schweitzersi (Zielhorst) Kijk voor aanvullende locaties op de site of scan de QR-code en maak direct een afspraak

LEKKER SHOPPEN

Help us Market new English-language Training Program „Mediate your Life“ Where?

Vine Coaching and Training, Utrecht

When?

September - November, 2011 (minimum 8 hrs. per week)

Compensation? Free Participation in Sept. 24-26 workshop: “Introduction to Nonviolent Communication” & “Mediation based on Nonviolent Communication”, plus reimbursement of all travel expenses during internship (Alternative compensation to be discussed) Further Information? Contact jan@vinecoaching.nl

STUDENTEN, LET OP! Punten niet gehaald? Scriptie nog niet af?

Ontdek wanneer we bij jou in de buurt staan voor een gratis hyptheekcheck of maandlastenvergelijking. facebook.com/boogiewoogieamersfoort

Internship Opportunity:

Met Personal Studycoaching van Instituut Maltha kom je er wel! Ook voor struikelvakken als Statistiek & de Bètavakken kun je op ons rekenen. Schrijf je nu in via

www.instituutmaltha.nl Of kom langs op de

Van Asch van Wijckskade 24.

Zoek je een kamer? kijk dan op www.ssh xl.nl Ook in Amersfoort!

(advertentie)


Trajectum, het redactioneel onafhankelijke

NJR

magazine van de Hogeschool Utrecht,

Word jongerenvertegenwoordiger van de VN en reis naar de VN in New York! Laat jij de stem van jongeren horen op toonaangevende bijeenkomsten met beleidsmakers? Opgeven vóór 12 september: www.dewereldvandevn.nl

vakanties. De volgende Trajectum verschijnt donderdag 15 september, uiterste inzenddatum service-berichten en traatjes: 8 september. Redactie-adres Bezoekadres: Padualaan 99, kamer 3S.140, Utrecht Postadres: Postbus 8611,3503 RP Utrecht Tel: (030) 258 66 90 e-mail: trajectum@hu.nl Website: www.trajectum.hu.nl Redactie Janny Ruardy (hoofdredacteur, (088) 481 66 92) Marc Janssen (eindredacteur, (088) 481 66 93) Gerard Rutten (redacteur, (088) 481 66 94) Tirzah Schnater (redacteur, (088) 481 66 95) Maarten Nauw (webredacteur, (088) 481 66 96) Nettie Peters (redactie-assistent, (088) 481 66 90) Medewerkers Ad Franzen, Sjoerd Arends, Ype Driessen Fotograaf

ISIS Lezing over Reïncarnatie: esote­ rische hints in de wereldreligies ‘Wie ben ik?’, ‘waar ben ik na mijn dood?’, ‘hoe kom ik terug in een volgend leven?’ Ontdek uw leven. 6-september, 20.00 uur. De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht. www.stichtingisis.org.

SNEL HEES OF EEN SCHORRE STEM? Moeilijk verstaanbaar of alles twee keer moeten zeggen? Meld je dan aan voor een gratis logopedieonderzoek, -advies of -behandeling in de opleidingskliniek logopedie. Bel naar: 030 - 25 85 777

Kees Rutten Ontwerp Ontwerpwerk, Den Haag Opmaak Karel Oosting Advertenties Bureau van Vliet zandvoort@bureauvanvliet.com, tel: 023 - 571 47 45 fax: 023 - 571 76 80 Abonnementen

Maatje voor Maaike Zuilen: Door duizeligheid en slecht zicht kan Maaike (vlot, vrolijk en 27 jaar) niet meer alleen naar buiten. Welke vrijwillig(st)er gaat één keer in de week met haar mee? Tel. 030-2632950, www.handjehelpenregioutrecht.nl

€ 35,– per jaargang (of deel daarvan). Overmaken op giro 578565 van abonnement Trajectum Druk BDU, Barneveld Redactieraad Chris van der Heijden, Ad van Liempt, Maarten van der Linde, Patricia Veldhuis, Hendrien van de Weert Trajectum is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau © Trajectum Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen.

Buikdans met 40% korting Zin om te bewegen? Kom Buikdansen! Een moderne buikdansles voor je wekelijkse dosis sport en kunst. Studenten krijgen 40% korting. Proefles mogelijk. www.arya.nu, 06-14246491

TRAATJES

Hogeschool Utrecht, o.v.v. postadres en

Q:

Gelukkig ben ik na het behalen van mijn eindexamen toegelaten tot de HU en heb ik ook zelfs een kamer vanaf 1 november! Leuk hoor, al die zelfstandigheid, maar ik heb nog geen kaas gegeten van het financiële gedeelte. Kan ik bijlenen bij DUO en wat krijg ik als gift? Hoe moet ik het collegegeld betalen? Hoeveel heb je nodig voor levensonderhoud?

A:

Goed dat je aan de bel trekt! Bij financiële zelfstandigheid komt er inderdaad een hoop op je af. Waarschijnlijk heb je al bij DUO studiefinanciering aangevraagd als thuiswonende student. Per 1 november ben je uitwonend en kun je studiefinanciering aanvragen als uitwonende student (kijk wel op hun site of je aan de criteria voldoet!). De basisbeurs wordt voor de cursusduur (dus meestal vier jaar) een gift als je binnen tien jaar het einddiploma hebt behaald. Naast de basisbeurs kun je ook een aanvullende beurs aanvragen, maar dat hangt af van het inkomen van je ouders. Voor deze aanvullende beurs gelden dezelfde voorwaarden als voor de basisbeurs. Als je niet in aanmerking komt voor een aanvullende beurs, dan kun je bij DUO ook nog een lening afsluiten (maximaal 285 euro) maar deze moet altijd worden terugbetaald. Tenslotte kun je bij DUO ook nog een collegegeldkrediet afsluiten, die je ook altijd moet terugbetalen. Je krijgt dan maandelijks 142,50 euro extra gestort om je collegegeld te kunnen betalen. Bij de HU kun je het collegegeld op twee manieren betalen: 1) in één keer voorafgaand aan het studiejaar, of 2) in zes termijnen. In het laatste geval wordt het eerste bedrag afgeschreven eind oktober en het laatste eind april. Het collegegeldkrediet van DUO, krijg je echter verspreid over twaalf maanden. Probeer je financiën dus zo goed mogelijk af te stemmen op de betalingstermijnen van de HU. Het bedrag dat je nodig hebt voor levensonderhoud is erg afhankelijk van wat je te besteden hebt en natuurlijk ook van je levensstijl. Als je meer grip wilt krijgen op je financiële (on-) mogelijkheden, kijk dan ook eens op de sites van bijvoorbeeld Nibud.nl, weetwatjebesteedt.nl, of toeslagen.nl. Om goed zicht te krijgen op je eventuele studieschuld kun je ook gebruik maken van de rekenvoorbeelden op DUO.nl.

DECAAN

verschijnt elke twee weken, behalve in de

In de rubriek FAQ geven studentendecanen Marianne Hamel, Frans Meeuwsen en Jaap van Weenen antwoord op veel gestelde vragen van studenten. Heb jij vragen? Dan kun je bij jouw eigen decaan terecht voor informatie, advies en hulp over en bij je studie. Maar ook bij bijzondere persoonlijke omstandigheden en financiële en materiële vragen. De studentendecanen hebben een onafhankelijke positie en gaan uit van de belangen van de student. Kijk op de studentendecanen-site op Sharepoint voor meer informatie.

Marianne Hamel T IP :

NIBUD

01092011 TRAJECTUM 01

.nl

25


PRIKBORD

CENTRUM STUDIEKEUZE

BUREAU TALENT

Training ZIN in werk

Serviceberichten, speciaal voor mede­werkers en studenten van de hogeschool. Ook een bericht, oproep, mededeling, uitnodiging of boodschap? Mail Trajectum@hu.nl o.v.v. ‘servicebericht’. Eerstvolgende trajectum verschijnt 15 september. Deadline in te leveren servicebericht uiterlijk 8 september.

In november-december vindt de training ZIN in werk plaats. Je staat stil bij de invloed die werk op jou heeft en de invloed die jij op je werk hebt. Ook ga je aan de slag met je digitale profiel: een aantrekkelijke manier om jezelf in woord en beeld te presenteren. In de training word je je bewuster van je persoonlijke kracht en dus jouw ‘merk’. De training biedt je een divers programma. De laatste dag ga je een digitaal profiel maken via Profilebook. Data: donderdag 10 en 24 november, 8 en 22 december/ Locatie: Makeblijde Houten / Kosten: € 960,- / Meer info en aanmelden: www.bureautalent.hu.nl of 030 238 87 80

Congres

Een tien voor de toekomst

• Een goede rijopleiding volg je maar één keer in je leven! • Al meer dan 40 jaar toonaangevend, innovatief en betrouwbaar! • Wij hebben als één van de weinige rijscholen het Bovag 3-sterren kwaliteitslabel!

www.bruinsma.nl 030-2510864 De grootste verkeersschool van Midden-Nederland

26

TRAJECTUM 01 01092011

Met een tweedaags congres viert de Beroepsvereniging van SVIB’ers in samenwerking met het Seminarium voor Orthopedagogiek van de HU haar tienjarig bestaan. SVIB in de context van de school, de leraar en de leerling zijn de thema’s die de eerste congresdag centraal staan. Berthold Gunster, de grondlegger van de ‘JA-maarfilosofie’, verzorgt een bijzondere opening. Daarnaast zijn er onder andere een aantal workshops. De tweede congresdag wordt geopend en begeleid door Fred Korthagen, drager van de reflectiecyclus in het onderwijs. Deze dag vindt een werkconferentie plaats voor belangstellenden, opleiders en genodigden uit het veld. Data: Donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 2011 / Locatie: SBO De Evenaar te Nieuwegein / Aanmelden kan via de website van het Seminarium voor Orthopedagogiek: www.seminarium. hu.nl.

TE N AM NE ST Y ST UD EN T GR OE P UT RE CH

Gezocht: nieuwe leden

Groep De Amnesty Studenten uwe nie r Utrecht is op zoek naa etten inz lig wil vrij leden. Wil jij je zijn lid en en cht nre nse voor me groep? ten den stu ke leu een van roepKijk op: www.studenteng on wo l en ty.n utrecht.amnes g bij. erin gad ver een d vrijblijven

PARNASSOS

Nieuw cursusseizoen Zin om een leuke cursus te doen? Het nieuwe cursusseizoen van Parnassos begint in de week van 26 september. Je kunt je nu inschrijven. Het cursusaanbod is weer breed en uitgebreid: meer dan 80 cursussen op het gebied van muziek, theater, dans en beweging, fotografie, beeldende kunst, schrijven en presenteren, en meer. Met dit seizoen veel nieuws op het programma, zoals: Braziliaanse zang, Illustreren, Bouw je eigen website, Nachtfotografie, Bollywood & Asian dance en Popband. Inschrijven kan via de site en bij de cursusadministratie. Meer info: www.uu.nl/parnassos

PARNASSOS

Open lesweek Kun je nog niet kiezen uit het aanbod aan cursussen bij Parnassos, dan is er van 12 tot en met 17 september Open lesweek. Je kunt dan gratis proeflessen volgen, sfeer proeven en kennis maken met de docenten. Meer info: www.uu.nl/parnassos

Workshop Master­ keuze Denk je erover om na je hbobachelor een master te gaan doen en wil je wat langer stil staan bij die keuze? Volg dan de workshop Masterkeuze bij Centrum Studiekeuze. In twee dagdelen breng je je motivatie, belangstellingen en capaciteiten in kaart en is er aandacht voor loopbaanoriëntatie. Data: woensdag 14, 21 september, maandag 26 september, 3 oktober / Tijd: 13.30 tot 16.30 uur / Meer info en aanmelden: www. centrumstudiekeuze.nl/masterkeuze

CENTRUM STUDIEKEUZE

Meester over de master Wil je straks met een hbobachelor doorstromen naar een universitaire master, maar twijfel je of je geschikt bent voor het universitaire onderwijs? Maak dan bij Centrum Studiekeuze het premaster assessment. Het assessment geeft inzicht in je cognitieve capaciteiten en specifieke kennis, zoals Engels of wiskunde. Je krijgt ook een idee of de wetenschappelijke benadering bij je past. Meer informatie vind je op de site van Centrum Studiekeuze: www.centrumstudiekeuze.nl/ masterkeuze


BUREAU TALENT

BUREAU TALENT

Certificeringtraject Studentbegeleider

Training Inzet RGW-cyclus

Ben je studentbegeleider en wil je jezelf verder ontwikkelen in je rol? Dan is het Certificeringstraject voor studentbegeleiders iets voor jou. Het competentiegerichte onderwijs vraagt specifieke competenties van jou als studentbegeleider. In het Certificeringtraject word je je bewust van de wijze waarop je effectief en consequent de verantwoordelijkheid en realiteit van de student kunt aanspreken. Trainingsdata: donderdag 6 en 27 oktober, 10 en 24 november, 8 december 2011, 12 en 26 januari, 9 februari, 1, 15 en 29 maart 2012 / Tijd: 9.30-12.30 uur / Locatie: Oudenoord 330 / Kosten: € 1.900,– / De inschrijving sluit op 22 september 2011. Doorgang onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Inschrijven: bureautalent@hu.nl of 088 - 481 8780

BUREAU TALENT

RGW staat voor Resultaat Gericht Werken. De RGW-cyclus is een planningscyclus die ertoe bijdraagt dat leidinggevenden en medewerkers voortdurend in contact zijn met elkaar over ontwikkeling en resultaten. De training is voornamelijk bedoeld voor startende leidinggevenden. Na deze training begrijp je het nut van RGW, weet je hoe RGW werkt en is de samenhang duidelijk tussen RGW, Resultaat Gerichte Afspraken, ontwikkelafspraken en beloning. Na het volgen van deze training ben je in staat tot het voeren van een RGW-gesprek vanuit je rol als leidinggevende. Datum: maandag 3 oktober / Tijd: 13.00-17.00 uur / Locatie: Oudenoord 330 / Kosten: € 400,– per persoon / De inschrijving sluit op 19 september / Doorgang van training onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Info en inschrijven: bureautalent@hu.nl of 088 – 481 87 80

Training Wet Poort­ wachter en WIA

HU/STUPED

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het voorkomen van ziekteverzuim en het begeleiden van medewerkers die ziek zijn of moeten re-integreren. In deze training wordt aandacht besteed aan wetgeving en diverse formulieren en checklists. Dit geeft houvast bij het voeren van de gesprekken. Met behulp van oefeningen, case-materiaal en/of zelf ingebrachte werksituaties kan de deelnemer zijn eigen professionele houding en aanpak wat betreft ziekteverzuim en re-integratiegesprekken verbeteren. Datum: dinsdag 11 oktober / Tijd: 9.00 uur - 16.30 uur / Locatie: Oudenoord 330 / Kosten: € 400,– per persoon. / De inschrijving sluit op maandag 26 september. Doorgang van training onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Inschrijven: bureautalent@hu.nl of 088 - 481 8780

Fietsen voor HU-studenten Het StuPed-project is het resultaat van een samenwerking tussen HU, ING, Tres werkend leren en Stichting Werkenleren. In de StuPedfabriek werken jongeren met een Wajong-indicatie. Zij zetten StuPed-fietsen in elkaar en halen al werkende een diploma. In de toekomst kunnen ook HU-studenten in deze fabriek stage lopen vanuit verschillende invalshoeken (onder andere logistiek en design). De VANMOOF StuPed is een stadsfiets voor slechts € 150,–. Voor studenten van Hogeschool Utrecht zijn er nog 50 van de 100 gereserveerde fietsen beschikbaar. Meer info: www.stuped.nl

EXPERTISECENTRUM JOURNALISTIEK UVA

Expertmeeting Alleen voor journalisten en journalistiekstudenten is er een bijeenkomst over de stand van zaken in Nederland anno september 2011. Vijftien beleidsterreinen worden door even zoveel experts van universiteiten, onderzoeksinstellingen en andere organisaties aan een uitvoerige analyse onderworpen. De nadruk ligt op feiten: harde cijfers en het meest recente onderzoek. Experts zijn onder andere: prof. dr. Hugo Priemus (woningmarkt), dr. Willem Schinkel (populisme), prof. dr. Henk Meurs (mobiliteit). Datum: maandag 12 september / Tijd: 9.00 – 17.00 uur / Locatie: Stadsschouwburg Amsterdam / Inschrijfgeld (excl. btw): journalisten € 100,– , studenten journalistiek € 25,– / Inschrijven: svn@ expertisecentrumjournalistiek.nl en vermeld je naam, beroep, organisatie/bedrijf en e-mailadres. Meer informatie:www.expertisecentrumjournalistiek.nl

Damesrugby ber Op zondag 18 septem r Rugby naa en kijk n gaa je kun t gaat Sevens voor dames. He s voor nde iero cat om de kwalifi enpio Kam ds lan der het Ne satie is schap Rugby. De organi yende gb (Ru S in handen van RU enige de ), ten den Utrechtse Stu land der Ne in ing nig ere rugbyv voor alleen dames. het De wedstrijden zijn op , um ntr rtce Olympos Spo t ech Utr 3, an lala Uppsa

Bureau Talent

Leergang Examen­ commissie! Het project Van Cijfer tot Diploma heeft als doel te komen tot één werkwijze op de hele HU in het proces van resultaatverwerking tot diploma-uitgifte. Daarvoor zijn professionaliseringstrajecten opgezet. Basistraining De basistraining is voor nieuwe leden van examencommissies en/ of leden die vorig collegejaar niet aan deze driedaagse basistraining hebben deelgenomen. Data: Groep 1: 1 november 2011, 17 januari 2012 en 3 april 2012 / Groep 2:  3 november 2011, 19 januari 2012 en 5 april 2012 Inschrijven vóór 23 september a.s. Verdiepende training De verdiepende training is voor alle examencommissieleden. Op deze jaarlijkse bijscholingsdag staan resultaatverwerking en diplomering centraal. Data: 23 januari, 24 januari, 26 januari of 27 januari 2012. Inschrijven vóór 21 oktober a.s. Management In de leergang voor het management wordt, naast het aanbieden van theorie, veel gewerkt met casuïstiek. Data (let op: nog onder voorbehoud): groep 1: maandag 24 oktober en maandag 26 maart 2012 / groep 2: dinsdag 25 oktober en dinsdag 27 maart 2012 / groep 3: donderdag 27 oktober en donderdag 29 maart 2012 / groep 4: vrijdag 28 oktober en vrijdag 30 maart 2012 Inschrijven vóór 23 september a.s. Inschrijven Vóór 23 september dan wel 21 oktober, op de site Leergang Examencommissie: https://www.sharepoint.hu.nl/ sites/Van_Cijfer_tot_Diploma/ default.aspx Let op: mogelijk moet je je voor twee trainingen inschrijven.

01092011 TRAJECTUM 01

27


24/7

DINSDAG l ’s Ochtends in de hee vroege morgen met huisgenootje Jens. De grote traditie van ons huis is de after-theeborrel.Slaap je lekker van…

WOENSDAG Zeer trotse UIT-papa’s Jens en Thomas van een heerlijke groep. Na veel zorgen (had iedereen het wel leuk?), was dit het moment dat wij zagen dat het goed was.

VRIJDAG Lekker brak opstaan na een fantastische week! Som mige mensen vinden hem nat, maar dit album blijft eeuwig goed: Where the Light is v an John Mayer. Immens geniete n van het nummer ‘Gravity’.

DONDERDAG Na het schuimfeest met 3000 mensen The Hangover kijken. Geen uitleg nodig, lijkt mij. ZONDAG Op weg naar mijn vriendin. Kon het niet laten om met mijn ‘Classical Camera-app’ nog even na te genieten van onze mooie Dom. Hij keek hoe de nieuwe studenten zijn stad hebben bewonderd. Ook hij zag dat het goed was.

ZATERDAG rclub­ Mijn huisgenoot en jaa heeft Hij it. Kru iël Dan genoot hele met zeven anderen de t zodat week keihard gewerk zin had op zijn r naa het en ere ied p respect. Die . erk olw asb het Luc

Ook een keer in deze rubriek? Geef je op via tirzah.schnater@hu.nl

Ik ben Thomas van den Berg, derdejaars aan de lerarenopleiding Engels. Tijdens de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) was ik samen met huisgenoot Jens mentor (‘Uit-papa’) van een groepje eerste­ jaars (‘onze kindjes’). Ik woon al mijn hele leven in Utrecht.

MAANDAG Het moment was daa r, Jens en ik stonden klaar in het Wilhelminapark om de ‘kind­ jes’ onder onze studen tikoze vleugels te nemen en ze heel Utrecht te laten zien.


g l a v urvi

o o v ids

r u u t l u c r

IN DIT GIDSJE VIND JE:

n va s2 Plu nden en ro AG ste teg bij D e be t a d d pl ét s! sta de HT, m out C ng ha NA

s

UTR T H C E E J N I C O P BON KET NEN

FILMS & MUZIEK THEATER & MUSEA FESTIVALS & FEESTJES 2000 JAAR UTRECHT IN 5 MIN.

KNIPPEN MET LEUKE KORTING EN OP FESTIVAL/THEATER / MUSEUM/EN MEER…


2

TADAA…

…hier is de survivalgids voor cultuur in Utrecht. Samen met uitgaans­ goeroe Suus hebben we de beste plekjes voor je op een rij gezet en als klap op de vuurpijl zitten er ook nog kortingsbonnen bij (helft van de prijs, twee voor de prijs van…). Dus vouw je gids lekker dubbel, prop ‘m in je tas, en GO.

SUUS

TRAJECTUM

Bonjour!

Elke twee weken vind je in speciale bakken in jouw faculteit een verse Trajectum Magazine, jouw lijfblad in HU-tijden. Mocht je niet kunnen wachten, kijk dan dagelijks op trajectum. hu.nl voor het laatste studentennieuws, mooie verhalen, filmpjes, fotorepor­t ages, tips en aanbiedingen. Plus, we hebben Facebook (facebook.com/trajectum) en twitter (twitter.com/trajectum).

Ik ben Suus. Omdat ik alles weet van cultuur en uitgaan in Utrecht schrijf ik de cultuuragenda voor Trajectum. Daarbij geef ik flink wat spicy tips en regel ik altijd een hele berg winacties en kortingen. Al mijn tips en acties kun je ook op Sapsite.nl/uitmetsuus vinden. Sociaal als ik ben geef ik op twitter en facebook dagelijks een tip van de dag. Ik zie je daar!   XOXO, Suus

BON UITDAGEN Tegen inlevering van deze bon: 2 FILMKAARTJES HALEN – 1 BETALEN! Te gebruiken t/m 31 december 2011, voor alle reguliere films. Niet geldig in combinatie met andere kortingen.

✂✂


Louis Hartlooper Complex Tolsteegbrug 1 Ster van het Ledig Erf, het gezelligste terras van Utrecht. Plek waar schrijvers, fotografen, dichters en filmers bij elkaar komen. Op een druilerige zondagmiddag is dit je plek.

F oto: T im van V een

FIL M

PO DIA Tivoli

Hoogt 4 Film kijken op stand in een schattig straatje achter de Neude. Met zalen in maar liefst zeven historische panden, allemaal even prachtig.

Oudegracht 245 Van Snoop Dog tot Caro Emerald, van Kyteman tot Mumford & Sons; ze staan allemaal op het Tivoli-podium. Met daarnaast vijf verschillende dansavonden. Pop-O-Matic op donderdag voor studenten: gratis en voor njente!

Springhaver

Vredenburg

Springweg 50 De knuste bios die je ooit gezien hebt. Van te voren (of daarna) bestel je aan de bar eten van de zeer betaalbare kaart (tip: ga voor de huisgemaakte hamburger).

J.C. Verthorenpad 100 (Leidsche Rijn) Zetelt tijdelijk in een rode doos aan de rand van de stad, in afwachting van ee nieuw muziek­paleis op het Vredenburgplein.

’t Hoogt

Pauwstraat 13a Wereldmuziek uit alle hoeken zet de toon in wereldculturencentrum Rasa, of het nu om zigeunermuziek uit Roemenië, Turkse soefi-zang of salsa uit Brazilië gaat. In Club Rasa dans je de hele nacht door.

LITE RA TUUR

De Utrecht Popprijs

Stichting SLAU

Helling 7 Wie is de beste band van dit stadsie? Dat wordt uitgemaakt tijdens de Utrecht Popprijs. De halve finale was dit jaar in drie autogarages, de finale on stage bij Tivoli De Helling.

*Literaire Activiteiten Utrecht Op wisselende locaties in Utrecht Organisator van twee literaire festivals: Literaire Meesters (november) en Het Huis van de Poëzie (januari). Met voordrachten, lezingen van bekende en minder bekende schrijvers en dichters, gemixt met theater en muziek. Kun je zelf een beetje dichten: doe dan mee aan U-Slam!, iedere eerste woensdag van de maand in theatercafé de Bastaard.

Rasa

Bibliotheek Utrecht

Ekko Bemuurde Weerd WZ 3 Alto-place-to-be met avondjes als Diep in de Groef en Cultfarm. Grote namen als Franz Ferdinand en Triggerfinger stonden hier al toen ze nog niet ontdekt waren.

BON BON

TIVOLI Donderdag 13 oktober 2011 ga je met 50% KORTING naar Dazzled Kid.*

* Let op: zolang de voorraad strekt, dus op=op.

EKKO 1 GRATIS ENTREE voor Diep in de Groef, in te leveren in september of oktober 2011.

*

3

Oudegracht 167 Tip: studieboeken – die best duur zijn – kun je ook gewoon lenen bij de bieb. Midden in de stad, altijd goed voor een kop koffie en een magazine, een zacht abonnementsprijsje en regelmatig ook nog eens een leuke culturele happening of gratis concertje. Wat wil een student nog meer!

✁✁✁✁

BON BIBLIOTHEEK UTRECHT Met deze bon kun je nu als student met 50% KORTING lid worden van Bibliotheek Utrecht.


THEA TER

Universiteitsmuseum Lange Nieuwstraat 106 Botten van een dino, gekke dingen op sterk water, zwevende objecten; de wetenschapsliefhebber vindt van alles van zijn gading in het Universiteitsmuseum. Meer een buitenmens? Dan is er nog de Oude Hortus, oftewel prachtige tuinen en kassen.

De Utrechtse Spelen Verschillende theaters en locaties in en om de stad Dit Utrechtse theatergezelschap is nooit bang iets nieuws uit te proberen. In het najaar spelen ze in de Stadsschouwburg bijvoorbeeld de vier uur durende voorstelling slash soap Oklahoma, een hartverscheurend portret van een familie op drift.

Theater Kikker Ganzenmarkt 14 Klein en fijn en midden in de stad; Theater Kikker is de plek voor een tof avondje toneel of dans en daarna een borrel in het bijbehorende café. Met eigenzinnige voorstellingen zoals in december Bambierambam, mime met een randje, zeg maar.

Stadsschouwburg

Werftheater

Spoorwegmuseum

Catharijneconvent Oudegracht 58-60 Trappetje af, hoekje om en je staat in een van Utrechts grappigste werfkelders. In het Werftheater staan cabaretiers en stand-uppers van allerlei pluimage, bekend en onbekend. Pas op, op de voorste rij ben je gegarandeerd de Sjaak.

MU SEA

Lange Nieuwstraat 38 In een Middeleeuws klooster in de binnenstad laat Museum Catherijneconvent je zien wat er zoal op het gebied van christelijke kunst is gemaakt en nog steeds gemaakt wordt.

Agnietenstraat 3 Utrechts finest als het gaat om oude, moderne en hedendaagse kunst. Heerlijk om een middag in rond te struinen. Voor wat jeugdsentiment is er aan de overkant het Dick Bruna huis met alles over Nijntje.

Maliebaanstation Heel wat anders dan het grauwe Utrecht Centraal: in het Spoorwegmuseum heb je nooit vertraging. Zwijmel je weg bij nostalgie en pittoreske plekjes, ga dan rond de kerst naar het Winterstation en laat je ondersneeuwen tussen de kerstbomen en guirlandes.

Aboriginal Art Oudegracht 167 Het enige museum in Europa dat zich richt op Aboriginal kunst staat gek genoeg in Utrecht. Denk: natuur, kleurrijk, veelvormig. En je komt aardig in de buurt van deze kunststroming.

Museum Speelklok

Centraal Museum Lucasbolwerk 24 Kroonjuweel aan de Singel, om dit theaterblok kun je niet heen. Voor grote (Theo Maassen!) en kleinere voorstellingen. Plus: je kunt er heerlijk eten. Wel je ouders meenemen voor de rekening.

4

Steenweg 6 De zelfspelende instrumenten uit de collectie van Museum Speelklok deelden het podium al met Ellen ten Damme (namelijk het vioolspelende konijn) en Lucky Fonz III (kermisorgel). In november is het de beurt aan Spinvis op de Photoplayer. Komt dat zien!

BON BON BON

DE UTRECHTSE SPELEN Tot en met 15 september 2011 krijg je €5,- KORTING op een kaartje voor de voorstelling Oklahoma in de Stadsschouwburg Utrecht op 3 of 4 december.*

STADSSCHOUWBURG Koop als student 30 minuten voor aanvang van een voorstelling een kaartje voor maar €10,-!*

MUSEUM CATHARIJNECONVENT Lever deze bon in en ontvang € 2,50 KORTING bij een bezoek aan de tentoonstelling Pelgrims. Onderweg naar Santiago de Compostela.*

* Maximaal vier kaarten per persoon. Op=op. Niet geldig op reeds gekochte kaarten. Niet in combinatie met andere kortingsmogelijkheden.

* Alleen op vertoon van bewijs van inschrijving op je opleiding en je collegekaart. Actie geldt niet bij uitverkochte voorstellingen.

* Geldig t/m 26 februari 2012 voor maximaal 4 personen.


UTR ECHT by day

St. Jans­h ovenstraat 1 (zijstraat van de Biltstraat) – Begin de dag blij en zen met zonnegroetjes bij yogacentrum Yoga Moves

Park Lepelenburg – Met een beetje mazzel zit er nog een capoeiralesje in want dit is de vaste oefenplek van de Utrechtse capoeiristas

Zonnegroetjes en chillen in het park

Nicolaas Kerkhof, Lange Nieuwstraat - Mini-museumroute langs de leukste musea van Utrecht: Centraal Museum en het Universiteitsmuseum

5

Wilhelminapark (via de AH Burgemeester Reigerstraat) – Doe als alle andere studenten en lunch op een

Slenterstadswandeling langs de Oudegracht, Nieu­ wegracht en Kromme Nieuweg­ racht. Loop af en toe een straat in en stuit op

Weg tot de Wetenschap – Lekker sloom kanoën over de Rijnstroom

Rhijnauwensel­ aan – Chillen bij het theehuis met een pannenkoek


UTR ECHT by night

Bemuurde Weerd – bandjes kijken in Ekko en daarna dansen op Balkan Beatz

Voorstraat – Tapas en wijntjes voor e15 bij El Mundo

Lucasbolwerk – iedere vrijdag in de zomer Utrecht Skate Parade, verzamelen om 19.45 uur

Cheapy tapas, bandjes kijken en uit je stekker

Mariaplaats – Melig bowlinguurtje bij Bison (wel reserveren!)

Korte Minrebroeder­ straat – Bestel pizza en eet ‘m op bij Café de Zaak met een biertje

Domplein – Gratis lezingen van Studium Generale in het Academiegebouw, waarin wetenschappers het hebben over Grote Onderwerpen als ‘tijd’ en ‘geluk’ Zadelstraat – de beste pita kaas haal je bij El Greco op de hoek, als je tenminste nog 3 euro over

6

Springweg – Pak de vroege film bij Springhaver, met studentenkorting

Oudegracht – Jammen met conser­ vatoriumstudenten in ’t Oude Pothuys, ook wel beroemd om de kaasfondue

Oudegracht – Piekendisco@Tivoli, goedkoop uit je stekker in dé poptempel van


FES TI VALS

Festival Oude Muziek Rond Pandhof en Domplein Fluit, luit, harp en andere, over het algemeen niet op je iPod staande instrumenten, klinken volop op Festival Oude Muziek. En dan blijkt gek genoeg dat muziek uit de Middeleeuwen ook vernieuwend kan zijn.

Vrede van Utrecht

Springdance

De Basis

Verschillende theaters en de Neude Lichamen die bewegen op de meest prachtige manieren. Hedendaags dansfestival Springdance programmeert dé toonaangevende dansers en choreografen van morgen. De naam zegt het al: in de lente dus.

Vliegbasis Soesterberg Beleeft dit jaar zijn maidentrip. Op vliegbasis Soesterberg komt locatietheater, beeldende kunst en natuur samen in een uniek tweedaags festival. Een landingsbaan als decor, wat wil je nog meer!

Door de hele stad In 2013 is het 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht groots werd gevierd (anderhalf jaar lang). Daarom doen we het nu dunnetjes over met een minstens zo groots cultureel programma uitgesmeerd over járen.

Nederlands Film

Smartlappenfestival

Festival Festival a/d Werf Neude en omstreken Sta je op de Neude en zie je leuke bandjes in een artsy aankleding, weet dan: hier is meer te beleven! Namelijk theatervoorstellingen door de hele stad. De kassa staat, how convenient, wel op de Neude.

Neude en omstreken Eén keer per jaar struikel je in Utrecht over de Bekende Nederlanders en dat is bij het Nederlands Film Festival. Een aantal van hen loopt met een gouden kalf onder de arm. Dat is omdat ze die gewonnen hebben voor een van hun films.

deBeschaving

Internationaal

BON VREDE VAN UTRECHT Quizvraagje: op welke datum is de Vrede van Utrecht getekend? 13 WINNAARS krijgen een Vrede van Utrecht-stripboek thuis­gestuurd. Mail je antwoord naar tirzah.schnater@hu.nl

Podia en historische locaties in de stad Uit de koker van onze knappe violiste Janine Jansen. Samen met haar muziekvrienden speelt ze rond de kerstdagen tot in alle uithoeken van het kamermuziekrepertoire op mooie, winterse locaties.

Door de hele stad Om van te janken, zo mooi. Cafés door de hele stad brengen smartlappenduo’s, -trio’s en -kwartetten met heerlijke namen als Trane met Tuite, De (als je maar) Binnenband en Sjarrel en Sjaan.

Culturele Zondagen Door de hele stad Niks te doen zondagmiddag? Geen nood, want heel vaak is het Culturele Zondag in Utrecht, en dan is er van allerlei leuks te beleven in de stad met muziek, theater, literatuur, uitgaan, kunst en wat al dies meer zij op gebied van ‘linkse hobby’s’. Hobby lekker mee!

BON BON

Botanische Tuinen De Uithof Knus begin-van-de-zomerfestival of eigenlijk meer een heel groot tuinfeest. Met een gezellige mix van muziek, theater, kunst en wetenschap. Lowlands, maar dan in het klein.

Kamermuziek Festival

& FEEST JES

FESTIVAL OUDE MUZIEK Het festival viert dit jaar zijn dertigste verjaardag. Daarom een speciale actie: als je 30 jaar of jonger bent (laat gewoon je OV zien) betaal je nooit meer dan €7,- voor een concert.

INTERNATIONAAL KAMER­ MUZIEK FESTIVAL Op vertoon van deze bon kun je op woensdag 28 december naar de voorstelling in Vredenburg Leidsche Rijn voor maar €16,-. Met onder andere Mozarts Kegelstatttrio en Schuberts trio in bes (en Janine ofcourse). Aanvang: 20:15 uur.


2000 JAAR UTR ECHT IN 5 MIN. 50 De Romeinen trekken op naar het noorden en stichten een legerkamp genaamd Trajectum op de plek waar nu de Dom staat.

723

1122 Bisschop Godebald verliest steun van de keizer en om de inwoners te paaien, verleent hij Utrecht stadsrechten en geeft

1713 Vrede van Utrecht: voor het eerst ooit wordt in Europa aan de onderhandelingstafel vrede gesloten in plaats van op het slagveld. Utrecht viert een anderhalf jaar durend feestje waaraan de hele wereld meedoet. Bevrijdingsdag, eat your heart out! toestemming een stadsmuur te bouwen.

1579 In de Unie van Utrecht doen verschillende gewesten van de Lage Landen pogingen samen te werken tegen de oorlogszuchtige Spanjaarden. Alleen…

Na veel geharrewar tussen de Franken en de Friezen wordt het gebiedje, dat inmiddels Uut-Trecht heet, een bisdom onder het aartsbisdom Keulen en later onder het Duitse keizerrijk.

Napoleons broer Lodewijk wordt koning in de Franse tijd en bouwt luxueuze paleizen in de binnenstad. Namen van wijken vindt hij maar moeilijk te onthouden. Daarom krijgen ze letters. Wijk C is daarvan de erfenis.

1839 ‘In de Winkel van Sinkel/is alles te koop/hoeden en petten/en damescorsetten’. Het warenhuis aan de Oudegracht, tegenwoordig de plek voor de betere 90’s party, wordt geopend.

1039 Handel en religie gaan hier goed samen, zo blijkt. De oppermachtige bisschoppen leven als vorsten in Utrecht en nemen het niet zo nauw met alles.

1795

de twee religieuze groepe­ ringen, de Calvinisten en Katholieken, hebben het niet zo op elkaar.

1674 Een megastorm blaast het middenschip van de Domkerk omver. In de ruïne die nog anderhalve eeuw blijft staan, vindt veel heimelijke homoliefde plaats. De term Utrechtenaar is sinds jaar en dag een scheldnaam voor homo’s.

8

Trajectum 11/12 #01  
Trajectum 11/12 #01  

Trajectum - Magazine voor de Hogeschool Utrecht - www.trajectum.hu.nl - Jaargang 11/12 - Nummer 01 - 1 september 2011

Advertisement