Page 1

SUMMER Y T I C E H T N I

NR 18 | 23.06.2011 | www.trajectum.hu.nl | magazine voor Hogeschool Utrecht


(advertentie) sax maart 2011.indd 4

18-02-2011 12:09:55


nieuws DE AANBEVELINGEN VAN COMMISSIE-GISPEN:

12

MANAGEMENT AFSLANKEN interview EEN GESPREK MET HET COLLEGE VAN BESTUUR: GERI BoNHoF, HUIB DE

16

JoNG EN JAN BoGERD fotoverslag BANDS, THEATER, KUNST EN WETENSCHAP oP DEBESCHAVING, HET MINILoWLANDS IN DE UITHoF

22 24

De commissie-Gispen heeft afgelopen week haar rapport Focus op onderwijs gepresenteerd. Een rapport met de bevindingen over de staat van de HU. Elf opleidingen werden bezocht en de commissieleden spraken veel betrokkenen. Opdracht aan de commissie was om met een advies te komen dat de onderwijskwaliteit moet verbeteren. De hekkensluiterspositie in Keuzegids en Landelijke Studentenenquête gaven daar aanleiding toe. Willem Hendrik Gispen en zijn gevolg hebben onafhankelijk hun werk kunnen doen, zo staat in het rapport te lezen en de conclusies liegen er niet om. De HU heeft haar primaire proces, namelijk het onderwijs, niet op orde, terwijl de ambitie er is om te excelleren in internationalisering en onderzoek. De commissie vergelijkt de onderwijskwaliteit van de HU met dun ijs, waarop grote schaatstochten worden georganiseerd. Advies: It giet net.

IS SELECTIE AAN DE

Maar dat is niet de enige zorg. Hang naar

POORT ZINVoL?

centralisering en overgeorganiseerdheid

soap

zijn dan het onderwijs. De commissie moest

GEEN ZoMERSToP TRAJECTUMS SOAP (om zelf af te schrijven!) column DE ALLERALLERLAATSTE VAN oNZE STERCoLUMNIST

30

It giet net

onderwijs

ZoNDER CLIFFHANGER:

27

REdACTiONEEL

06

ANDRÉ WESTSTRATE cultuur

zorgen ervoor dat managers belangrijker met een machete door het oerwoud van managers met onduidelijke taken en verantwoordelijkheden. Kom dan maar eens op de juiste plek. En voor deze lezer van het rapport… heel herkenbaar. Er kan nog veel meer gezegd worden over de bevindingen van de commissie, maar een conclusie lijkt me de belangrijkste: het onderwijs is niet op orde. En dat is de pijler waarop deze hogeschool rust, want we willen toch meer dan een zesje.

SPECIAAL VooR DE THUISBLIJVERS: ZES ZOMERSE

Janny Ruardy

DAGPROGRAMMA’S IN UTRECHT

Vakantie Dit is het laatste nummer voor de vakantie. De redactie is gesloten van 1 juli tot 15 augustus. Op 1 september verschijnen we weer. De redactie wenst iedereen een fijne vakantie.

23062011 TRAJECTUM 18

3


Utrecht Culturele Hoofdstad Arhus

Bologna

Een groep HU-stu-

Budapest

denten reist deze zomer per trein langs

Graz

Zürich

15 Europese steden

Malmö

die vergelijkbaar zijn

a p o r u E t i u G r o e te n

met Utrecht met de opdracht: onderzoek wat Utrecht nodig heeft om Culturele Hoofdstad 2018 te worden. Volg de studenten op trajectum.hu.nl, daar posten ze de hele zomer lang uit elke stad foto’s en blogs. Bon voyage

FF BELLEN

Wroclaw

4

TRAJECTUM 18 23062011

Stuttgart

Groen en rechts Trots op Nederland raakt haar enige gemeenteraadslid in Utrecht kwijt. René Kuijper, eerstejaars geschiedenis aan de lerarenopleiding, stapte uit de partij van Rita Verdonk en gaat verder als eenmansfractie Lid Kuijper. Even bellen. Jouw voorganger noemt jou een einzelgänger die doet waar hij zin in heeft. Klopt dat? ‘Nee. Ik doe datgene, waarvan ik denk dat het ’t beste is. De beslissing om uit Trots te stappen was moeilijk. Je jaagt iedereen tegen je in het harnas. Ik begrijp de reac-

Valencia

ties en frustraties.’ Een van de redenen waarom je opstapte is een gebrek aan steun vanuit de landelijke partij, zeg je in het AD Utrechts Nieuwsblad. Maar Rita Verdonk stelt dat ze je de laatste weken vaak heeft proberen te bereiken. ‘Als ze vanaf het begin contact had gezocht dan was de schade misschien beperkt geweest. Het probleem is de organisatie en structuur van de partij. Haar manier van leidinggeven en communiceren speelt ook mee. Ze is niet zo goed in de boel bij elkaar houden. Veel mensen zijn opgestapt.’ Hoe nu verder? ‘Ik heb samen

jongens!

met een paar anderen onlangs de partij Groen Rechts Nederland opgericht. We willen meedoen met de volgende verkiezingen. We focussen op de gemeente Utrecht, maar als het kan gaan we ook landelijk.’ En je modellencarrière? ‘Ik heb een paar jaar geleden wat klusjes gedaan. Gefigureerd in de soap Onderweg naar morgen en in een clip van Monique Smit. Dat was leuk om te doen maar daar ligt niet mijn toekomst.’ Wel in de politiek? ‘Ja, en ik ben bezig met schrijven. Eind van het jaar komt een boek van mij uit over hoe ik het boeddhisme beleef. En ik wil schrijven over politiek. Nee, niet over mijn tijd bij Trots op Nederland. Dat is geweest.’ (GR)


TRAJECTUM

ZOEKT Filmmakers (m/v)

Fo to: Ted Daamen /LiveV iewP roducti o ns.nl

Niet vies van een beetje riooljournalistiek en zin om freelancepunten te verdienen door filmpjes te maken voor Trajectum TV? Kijk op www.trajectum.hu.nl voor de oproep van onze reporter Tom Staal. Aanmelden kan bij tirzah.schnater@hu.nl

Heb jij een neus voor nieuws en vind je het leuk om daar iets mee te doen voor studiepunten. Meld je aan als correspondent voor Trajectum. Je wordt begeleid door ervaren journalisten die je de kneepjes van goed schrijverschap leren. Altijd handig wanneer je dat kunt. Belangstelling? Stuur een mail naar janny. ruardy@hu.nl of bel voor informatie: 06-13581830

Twee student-leden (m/v) voor de redactieraad Trajectum heeft een redactieraad die vier keer per jaar bijeenkomt om Trajectum kritisch te volgen, hoofdredacteur van advies te dienen en bij eventuele conflicten een rol van betekenis te spelen. De inbreng van studenten in deze raad vinden wij heel belangrijk. Wij zoeken per september twee studenten die voor de tijd van hun studie lid willen worden van de redactieraad. Belangstelling? Stuur een mail naar janny.ruardy@ hu.nl of bel: 06-13581830

Fo to: BOSK

Correspondenten (m/v)

Metamorfose met Leco Zo’n dertig jongeren met schisis (gespleten lip, kaak of gehemelte, veelal hazenlip genoemd) ondergingen woensdag 15 juni op de faculteit Gezondheidszorg een metamorfose. Visagist Leco van Zadelhoff, bekend van RTL Boulevard, een kledingadviseur en een kapper toverden hen om tot echte sterren. Studenten huidtherapie gaven nuttige tips. Het was de vijfde keer dat de vereniging van motorisch gehandicapten BOSK het evenement organiseerde. (GR)

426

euro per maand bij DUO lenen voor een periode van vier jaar betekent vijftien jaar lang 4,3 procent van je salaris inleveren, becijferde ISO. De studentenorganisatie trekt aan de bel en wil betere voorlichting over studieschuld.

RIVM naar De Uithof Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verhuist definitief naar De Uithof. Dat heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 15 juni besloten. De start van de nieuwbouw staat gepland voor 2015 en moet in 2018 gereed zijn. Het RIVM, onderdeel van het ministerie van VWS, is nu gehuisvest in tientallen gebouwen in Bilthoven. Uit onderzoek is geble-

ken dat nieuwbouw goedkoper is dan renovatie van de bestaande panden. Het Utrecht Science Park, zoals De Uithof zich afficheert, is voor het RIVM een aantrekkelijke omgeving vanwege de nabijheid van universiteit, hogeschool en UMC Utrecht. Het Institute for Life Sciences and Chemistry van de HU, nu nog gevestigd aan de F.C. Dondersstraat, komt in 2015 ook naar De Uithof. Het RIVM heeft als taak: het bevorderen van de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu. Het instituut heeft de beschikking over een fors aantal laboratoria en werd na de Tweede Wereldoorlog verplaatst van Utrecht naar Bilthoven. Er werken ruim 1500 mensen. (GR)

23062011 TRAJECTUM 18

5


Commissie-Gispen: management afslanken Afslanking van het management, meer contacturen, de gemeenschappelijke propedeuse op de helling en het college van bestuur uit de ‘ivoren toren’. D o o r G erard R utten

Dit is een greep uit de aanbevelingen van het rapport ‘Focus op onderwijs’ van de commissie-Gispen dat op de interne HU-site Sharepoint is gepubliceerd. Naar aanleiding van de lage scores van de HU in de Keuzegids en Nationale Studentenenquête sprak de commissie de afgelopen maanden met studenten, docenten en management van opleidingen die matig presteren. Hieruit destilleerde de commissie, die onder leiding staat van oud-rector magnificus Willem Hendrik Gispen van de Universiteit Utrecht, HU-brede adviezen voor verbetering van het onderwijs. Binnen de HU bestaat een ‘topdown-bestuursmodel’ waarbij docenten en studenten uitvoerders zijn en niet echt meedenken, signaleert Gispen. Door ‘overgeorganiseerdheid’ en ‘hang naar centralisatie’ bij het college, de faculteiten en instituten‘dreigt het managen belangrijker te worden dan het

Else de Haan

6

TRAJECTUM 18 23062011

onderwijzen’. Door een ‘oerwoud’ aan verschillende managersfuncties kon de commissie er vaak ook geen touw meer aan vastknopen wie waar verantwoordelijk voor is. Om de afstand tussen het onderwijs en leidinggevenden te verkleinen adviseert de commissie om het management af te slanken (hij noem instituutsdirecteuren en teamleiders) en zelfsturende docententeams in te stellen. ‘ S T O R E N D E FA C T OR’ Het college dient zich meer bezig te houden met de grote lijnen, zoals onderwijsvernieuwing en de positionering van lectoraten, en de invoering van beleid over te laten aan de faculteiten. Een ‘storende factor’ is daarbij

‘Het ijs in de HU is te dun om grote schaatstochten als onderzoek en inter­ nationalisering met succes te dragen’

Veysel Tan

dat het beleid ‘niet altijd even helder landt’ bij de faculteiten. Daardoor heeft de HU problemen met het implementeren ervan en dat leidt tot ‘onduidelijkheid en onnodige afstand’ tussen college, faculteitsdirectie en de werkvloer. Ook is er een erg volle bestuurlijke agenda: ‘De HU wil vaak te veel, waardoor de aandacht versnipperd raakt en veel, op zich goede, bedoelingen tussen wal en schip belanden.’ Maak keuzes in speerpunten, stelt Gispen. ‘Naar het oordeel van de commissie is het gevaar reëel dat het huidige ijs in de HU te dun is om grote schaatstochten als onderzoek en internationalisering met succes te dragen.’ Hij beveelt aan om eerst het onderwijs op orde te brengen. CARRIèRE IN ONDERWIJS Docenten voelen zich vaak niet als professional gewaardeerd, merkt de commissie op. Zij moeten meer carrière kunnen maken in het onderwijs (naast onderzoek en management). Daarom zou er een onderwijscentrum moeten komen waarin zij zich verder kunnen bekwamen. De taken van de studieloopbaanbegeleider (SLB) worden verschillend ingevuld. Sommige docenten ambiëren die rol niet of hebben geen tijd hiervoor; wat leidt tot onvrede bij studenten. Hier moet nog eens goed naar gekeken worden. Studenten ervaren het onder-

Willem Hendrik Gispen

Alexander Bybau

wijsklimaat geregeld als onvoldoende stimulerend. Bij veel opleidingen vragen studenten en docenten om meer contacturen. Aan de andere klant zijn er klachten over het gedrag van studenten: jassen aan tijdens colleges, meeliften tijdens projecten en veel onnodig e-mailverkeer. Om de communicatie tussen studenten en docenten te verbeteren, stelt Gispen voor om voor alle docenten per week anderhalf uur in te roosteren voor een spreekuur. MASSALITEIT Aan de gemeenschappelijke propedeuses die bij sommige faculteiten en clusters van opleidingen bestaan, kleven volgens Gispen enkele bezwaren. Het leidt tot massaliteit en studenten missen de verdieping van de gekozen opleiding. De commissie oppert om dergelijke propedeuses te heroverwegen. In ieder geval moet de eigen studie voor de studenten herkenbaar zijn, terwijl gezamenlijke onderdelen van het eerste jaar door eigen docenten gegeven dienen te worden. De commissie stuitte bij een aantal opleidingen op verschillende gradaties van een gevoel van ‘onveiligheid’: zowel medewerkers als studenten durven niet te zeggen wat ze van bepaalde zaken vinden. ‘Foute boel’ want in een professionele organisatie moet opbouwende kritiek mogelijk zijn, meent Gispen.

Sander Muizelaar

utrecht


utrechtnieuws

V lindergids Utrecht Milieucentrum Utrecht brengt de eerste vlindergids speciaal voor Utrecht uit. Vlinderliefhebbers weten voortaan waar en wanneer ze vlinders kunnen spotten en hoe ze de gevleugelde insecten naar hun tuin kunnen lokken. Vlinderspecialist Sim Visser: ‘Je moet een rommelhoekje in de tuin hebben.’

V oedselbank Vorig jaar hebben meer Utrechters een beroep gedaan op de voedselbank dan het jaar daarvoor. In 2009 kregen 750 bewoners een voedselpakket. Vorig jaar waren dat er 900 (400 huishoudens). De helft ervan zijn kinderen, aldus het jaarverslag van PLUSpunten, waaronder zeven van de acht Utrechtse voedselbanken vallen.

COLUMN

Windmolens De bewoners van de wijk Zuilen zullen over zo’n tweeënhalf jaar een geheel nieuw uitzicht hebben. Begin 2014 wordt waarschijnlijk de paal van de eerste van acht windmolens op industrieterrein Lage Weide geslagen. Omwonenden zeggen niet te weten waar ze aan toe zijn. ‘Zuilen wordt weer eens behandeld als het afvalputje van Utrecht’, vindt een bewoner.

T ienhoogflats De zes tienhoogflats in Overvecht die jarenlang zouden worden gesloopt, blijven toch staan. Door de crisis op de woningmarkt kiezen de corporaties en de gemeente voor renovatie. In Overvecht-Noord was veel protest tegen het plan om de tien- hoogflats af te breken en te vervangen door een mix van goedkope en duurdere woningen.

Ad Franzen is docent op de HU

O rkest Het Radio Philharmonisch Orkest krijgt mogelijk het Muziekpaleis in Utrecht als nieuwe thuishaven. Minister Van Bijsterveldt van OCW is bezig met een bezuinigingsoperatie. ‘De gemeente Utrecht is in principe tot een bijdrage bereid. Over de vorm en inhoud van deze bijdrage is nog overleg gaande met de gemeente.’

Ga terug naar AF en kies een nieuwe studie Het einde van het schooljaar nadert en de harde waarheid begint tot me door te dringen. Maandenlang heb ik de moed erin gehouden met de gedachte, dat het wel goed zou komen met die 45 studiepunten. In september stortte ik me in het studentenleven en van mijn ervaringen met de studentenvereniging heb ik meer geleerd dan van zes jaar middelbare school. Voor de eerste tentamens in november had ik een hele week keihard gestudeerd, maar de hoeveelheid stof was te groot om in één week te stampen. Ik was goed begonnen met mijn eerste opdrachten in groepsverband. Toen kakte ik even in door de galaweek van mijn studentenvereniging en werd door mijn teamgenoten uit de groep gezet, omdat ik twee keer een deadline had gemist. In januari kwamen de eerste studiepunten in Osiris en dat heb ik natuurlijk uitgebreid gevierd. Het was voor het project Beroepshouding, waar iedereen dankbaar vijf studiepunten voor bijschreef, zonder al teveel inspanning. Jammer dat mijn geld opraakte, zodat ik drie dagen moest werken in plaats van twee. Daardoor moest ik colleges missen voor een vak waar ik niet goed in ben. Na de derde tentamenperiode heb ik besloten om alles op alles te zetten, want ik ben een doorzetter. Drie vrienden uit mijn klas waren gestopt, omdat ze net als ik op tien studiepunten stonden en het welletjes vonden. Dat leek me niks, want dan zou mijn stufi ook direct stoppen en zou ik nog meer moeten werken. Tja, en toen kwam de heetste maand april ever. Ga jij maar eens met je neus in de boeken zitten, als iedereen die je kent op een terrasje zit met een koud biertje. Mijn SLoeBer begon tegen me te zeuren over achterblijvende studieresultaten en had weinig begrip voor mijn moeilijke leven als ‘vrije jongen’ in het eerste jaar hbo. Twee weken geleden heb ik enorme ruzie gehad met een docent. Toen ik in mei met een paar vrienden een extra vakantieweekje had gepakt (mooi weer man!), heb ik een verplichte bijeenkomst gemist. Heeft die zak van een docent besloten, dat ik uitgesloten word voor het project en geen eindcijfer krijg. Zo’n lul heb ik het hele jaar niet meegemaakt. In ons gebouw zit trouwens nog een andere aardige opleiding, die ik volgend jaar maar eens ga proberen. Gelukkig komt er eerst vakantie met een boel geinige festivals. Laterrr!

Ad Franzen

23062011 TRAJECTUM 18

7


VERKOCHT F.C. Dondersstraat 65

hET M

Institute for Life Sciences & Chemistry verhuist in 2015 uit het voormalig Gasthuis voor ooglijders.

8

TRAJECTUM 18 23062011


moment 23062011 TRAJECTUM 18

9


Op deze opiniepagina laten elk nummer HU’ers hun licht schijnen over een actuele kwestie. Tevens is er ruimte op deze pagina voor ingezonden brieven. Deze mogen niet langer zijn dan 250 woorden. Langere, opiniërende stukken (max. 600 woorden) in overleg met de redactie. Mail uw bijdrage naar gerard.rutten@hu.nl

OPINIE

Stelling: Minder management en meer contacturen Door de centralisering binnen de HU dreigt het managen belangrijker te worden dan het geven van onderwijs, stelt de commissie-Gispen in het rapport Focus op onderwijs. Het adviseert onder meer om het management af te slanken en meer contacturen in te stellen.

De suggestie van Gispen om de afstand tussen het onderwijs en leidinggevenden te verkleinen door het management af te slanken vind ik onzin. Indien er minder – goedbedoelde (en dat meen ik oprecht) – adviezen van centraal zouden komen, dan zou je wellicht kunnen kijken naar het aantal managementlagen. Het onderwijs is te complex om centraal aan te sturen.’

DooR GERARD RUTTEN

College van bestuur

Peter Kosterman opleidingsmanager personeel en arbeid voltijd

‘De commissie-Gispen heeft ons geïnterviewd omdat wij blijkbaar te boek staan als een van de betere opleidingen van de hogeschool. onze instituutsdirecteur staat weliswaar op afstand van het onderwijs, maar is essentieel in de vertaling van HU en facultair beleid naar de opleiding. Het gaat om een goede afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen instituutsdirecteur en opleidingsmanager. Daarnaast zijn er in de opleiding teamleiders die geen hiërarchische bevoegdheden hebben en alleen coördineren. Je moet niet één docent de baas laten spelen over de rest, want dan wordt het hommeles. Gelijkwaardigheid is essentieel bij teamvorming en dat impliceert een kaderstellende, maar ook dienende rol van de opleidingsmanager.

10

TRAJECTUM 18 23062011

‘Het college heeft het rapport op 14 juni in ontvangst genomen, maar wil nog niet inhoudelijk reageren. Eerst moeten de aanbevelingen van de commissie landen in de organisatie. Het college heeft grote waardering voor het werk van de commissie Gispen en alle studenten en medewerkers die hun bijdrage hebben geleverd aan de gesprekken. Samen op een open manier spreken over wat ons allen raakt, namelijk de kwaliteit van het onderwijs, is het begin van daadwerkelijke verbeteringen. In het rapport staan de studenten centraal. Het geeft daarmee iedereen in onze organisatie de mogelijkheid om te reflecteren op zijn of haar eigen bijdrage aan goed onderwijs aan die studenten. ook het college van bestuur krijgt een aantal kritische kanttekeningen mee en bezint zich op de manier om daaraan tegemoet te komen. De komende periode moet een ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid de aanbevelingen omzetten naar concrete verbeteringen, zodat onze studenten nog prettiger kunnen studeren aan de HU.’

FORUM

Arie van Scheepen vierdejaars hogere energietechnologie en voorzitter van de faculteitsraad Natuur & Techniek

‘Het rapport is heel helder en grondig. Er wordt niets in het midden gelaten. Ik sta helemaal achter de passage over de studieloopbaanbegeleiders. Het komt vaak voor dat slb’ers niet over de kerncompetenties beschikken. Dat is een gemiste kans. ook wil Gispen meer vakdocenten voor de klas, met name in de gemeenschappelijke propedeuse. Ik ben niet tegen zo’n propedeuse, maar zorg ervoor dat zoveel mogelijk studenten van dezelfde opleiding in dezelfde klas zitten. En vakdocenten zorgen voor binding met de opleiding; dan merk je als student wat die inhoudt. De roep om meer contacturen vind ik logisch. Bij de faculteit Natuur & Techniek kan je de stof alleen goed begrijpen als je er mee aan de slag gaat; in de praktijk brengt. Zorg er dan voor dat er iemand voor de klas staat die je ermee kan helpen. Ik onderschrijf ook de wens van studenten dat het onderwijs meer uitdagend moet worden. Van de zesjescultuur moeten we af.’

en ger g? Rea stellin e .nl .hu dez op ectum traj

O N D E R R E D A C T I E VA N G E R A R D R U T T E N


22.06.2011 | Piet Janssen

Advies en Nota Ik ben zó boos, razend ben ik. En wel hierom. Naar aanleiding van het slechte rapportcijfer dat de HU vorig jaar ontving bij de Nationale Studentenenquête (NSE), werd een commissie ingesteld. Na wat maanden doen wat een commissie zoal doet, namelijk het bekende onderzoeken en bespreken, verscheen deze week het rapport. En daar ben in zó boos om, razend ben ik. Want dat rapport voldoet dus op geen enkele manier aan mijn verwachtingen en vooroordelen. Normaal gesproken zijn rapporten van commissies net zo interessant en relevant als een college over het seksleven van een eendagsvlieg met potentieproblemen.

#hU

POLL Wat doe jij deze zomer?

@roxxy84 Wie haalt de champagne? Deze muts is eindelijk klaar met typen! #stagerapport Zo dus even op weg naar de #HU om het in te leveren!

Laat het ons weten op trajectum.hu.nl

100 90 80

@Monique_Eva Even 250 pagina’s printen. Arme jongen die na mij wilt printen. #hu

70 60 50

@AnnemarieKol Als we een dubbeltje zouden krijgen voor elke keer dat #sharepoint eruit ligt waren wij rijk en de #hu failliet.

40 30 20

@Davidevich op de #FCJ en #SVJ doen wij aan Facebook en twitter... op de #FEM doen ze nog aan Hyves... Verschil moet er zijn #HU

@Ingelisedevries Met trots presenteer ik u: de nieuwe columnist van @ trajectum. Ik! Nu moeten jullie, HUgangers wel ieder nummer lezen.

10 0

23%

11%

11%

62% Totaal niet

TOPBLOG

Piet Janssen is projectleider en blogt met regelmaat op trajectum.hu.nl/blogs

@Furr91 De #hu mag wel weer eens een beetje opschieten met de cijfers, deadline is al overmorgen..

Valt wel mee

Ps: zoek ‘gispen’ even op in je woordenboek…erg leuke betekenis.

Uitslag vorige poll: Hoe verslaafd ben jij aan social media?

Medium

Nou moet het niet gekker worden: een commissie die nuttig werk levert?! Waar moet het in dit land naar toe. Als ’t zo door gaat zijn er straks ook nog mensen die iets doen met de adviezen uit dit rapport. Je moet er niet aan denken. Dat zou pas echt reden zijn om boos te worden, razend zelfs!

@josjonkers88 Workshop Interculturele Communicatie op de #HUA. #boring #voordestudiepunten

Heel erg

Dit rapport echter is concreet, spaart niets en niemand, benoemt ‘gewoon’ wat er speelt, is integer en geeft ook nog eens concrete tips hoe zaken te verbeteren.

Volg ons op twitter.com/trajectum 23062011 TRAJECTUM 18

11


‘Geen cri

Geri Bonhof (1954) sinds 2003 voorzitter van het college van bestuur, vice-voorzitter van de HBO-Raad en oud-collegelid van de Hogeschool van Amsterdam

12

TRAJECTUM 18 23062011

Huib de Jong (1954) sinds 2006 collegelid (inmiddels vice-voorzitter) en voormalig bestuurder van de Universiteit Twente

iNTERViEw

Jan Bogerd (1962) sinds 2009 collegelid en daarvoor directeur van de faculteit Economie en Management


isis in het hbo’ DooR GERARD RUTTEN

Door de te gemakkelijke diplomaverstrekking bij sommige opleidingen van Hogeschool Inholland, zijn ook andere hogescholen, waaronder de HU, onderzocht door de inspectie. Door de ontstane reuring staat het hbo momenteel in een kwaad daglicht. Een gesprek met de drie leden van het college van bestuur: Geri Bonhof, Huib de Jong en Jan Bogerd. ‘De kranten staan er vol van, maar ik vraag me af hoeveel mensen ermee bezig zijn.’ 23062011 TRAJECTUM 18

13


Geri Bonhof

A

ls Huib de Jong op feestjes laat vallen dat hij hbo-bestuurder is, kijken zijn gesprekspartners hem vragend aan. ‘Het beeld dat door Inholland is ontstaan is dominant en daardoor wordt er argwanend gekeken naar heel het hbo’, zo is zijn ervaring. De buurman van Geri Bonhof vraagt wel eens gekscherend of het weer een moeilijke dag wordt. Maar verder vindt ze het meevallen hoe vaak ze wordt aangesproken over Inholland en de vermeende crisis in het hbo. ‘De kranten staan er vol van, maar ik vraag me af hoeveel mensen ermee bezig zijn’, zegt ze. De achterdocht slaat om in bewondering als je vertelt hoeveel studenten aan de HU studeren, welke studies er bestaan en wat voor onderzoek er wordt gedaan, meent Jan Bogerd. ‘Een groot deel van de afgestudeerden gaat werken in de regio. Bij elk bedrijf of instelling waar je binnenloopt kom je oud-studenten tegen. Ik ben er trots op dat we een wezenlijk deel uitmaken van deze omgeving.’ I RRITATIE Nadat bekend werd dat enkele opleidingen van Inholland zwaar onder de maat zijn, kwamen er berichten dat het niveau van opleidingen bij enkele andere hogescholen zorgelijk zijn. De Volkskrant kopte: crisis in het hele hbo en waarde hbo-diploma ter discussie. Dit tot irritatie van Bonhof. ‘Er is geen crisis in het hbo’, zegt ze stellig. ‘We ontkennen niet dat er iets mis is, maar je moet het tot z’n ware proporties terugbrengen. Ik verwijt de media dat ze de zaak opblazen.’ De Jong: ‘Ik heb momenten dat ik me vreselijk erger aan de manier waarop in de journalistiek alles vele malen groter wordt gemaakt dan de feiten rechtvaardigen en waardoor het hele hbo ter discussie wordt gesteld.’ Hij was bij de presentatie van het rapport van de Onderwijsinspectie. ‘Dan zie je inderdaad in de tabellen dat er veel mis

14

TRAJECTUM 18 23062011

‘We ontkennen niet dat er iets mis is, maar je moet het tot z’n ware proporties terugbrengen’ is. Maar als je nauwkeuriger kijkt, gaat het bij de meeste opleidingen niet over het gerealiseerde niveau. De diploma’s staan niet ter discussie. Wat wordt geconstateerd is dat het administratief niet op orde is. Dan komt de inspectie met de zware term: er is in strijd met de wet gehandeld.’ ‘De HU houdt zich niet aan de wet, lees je vervolgens in de krant. Dat komt hard aan,’ stelt Bogerd. ‘Maar het is uit te leggen. Zeker als je laat zien dat je het serieus neemt en vertaalt naar een concreet verbeterplan.’ Bogerd: ‘Je kunt je afvragen of de wet niet veel te detaillistisch is en zich niet verhoudt tot de realiteit. Van de andere kant biedt het een garantie voor studenten, bedrijven en instellingen op een goede voorbereiding op een diploma.’ CIJFERS Ondanks de harde noten die de Onderwijsinspectie kraakt, vinden de collegeleden de rapporten adequaat en genuanceerd. ‘Het is de rol van de inspectie om met name op de procedurele kant te checken’, zegt De Jong. ‘Dan komen ze in hun rapporten tot harde oordelen. Je kunt het zien als een externe actor die op dingen wijst waardoor je nog eens kan nadenken of het onderwijs verloopt volgens je eigen professionele maatstaven.’ Inholland-praktijken, zoals het te makkelijk verstrekken van diploma’s, komen aan de HU niet voor. Althans niet voor zover bekend. De Jong: ‘Direct nadat de kritiek over Inholland losbarstte, hebben we het initiatief genomen om te kijken hoe wij er als hogeschool voor staan. Uit het rapport van de interne taskforce en het onderzoek van de Onderwijsinspectie wordt klip en klaar dat er met het niveau van het onderwijs van de onderzochte opleidingen niets aan de hand is. Wel zijn er kanttekeningen geplaatst bij de manier waarop het georgani-

seerd is en de administratieve processen lopen. Dan gaat het bijvoorbeeld over het Onderwijs- en Examenreglement en de snelheid waarmee cijfers bekend worden gemaakt. Die zaken waren min of meer al bekend en we werken er hard aan om ze te verbeteren. Daarbij zijn alle opleidingen geaccrediteerd. Ze zijn aan de maat wat betreft de onderwijskundige criteria van de accreditatie. We weten ook dat we het in de ranking van de tevredenheid van studenten niet goed doen. Daar is een traject op gezet, waarover de commissie-Gispen (voormalig rector magnificus van de Universiteit Utrecht; red.) verslag doet, dat er op is gericht zo snel mogelijk verbeteringen aan te brengen.’ SENTIMENT Hoe is het te verklaren dat de bevindingen leiden tot zoveel reuring in de samenleving? ‘Als ik dat zou weten dan zat ik hier misschien niet’, lacht Bogerd. ‘Toen de vorige zomer het eerste bericht over Inholland hierover naar buiten kwam, kon je voorspellen dat het een grote zaak zou worden,’ stelt hij. ‘Dat heeft te maken met het sentiment dat in het land leeft. We krijgen voortdurend te horen: het onderwijs deugt niet.’ Hierin spelen ook de veranderingen in het hbo van de laatste tien jaar een rol, waarbij het competentiegericht onderwijs en praktijkgericht onderzoek hun intrede deden. Bogerd: ‘Simpel gezegd: wij zijn van een school een kennisinstelling aan het worden waarbij studenten colleges krijgen en geacht worden zelfstandig te studeren. Dan krijg je kritiek dat studenten te weinig les krijgen, maar het hbo heeft meer contacttijd dan de universiteit. Over de universiteit hoor je niemand. Kennelijk is het daar geaccepteerd en bij ons niet.’ Dergelijke geluiden beluistert hij ook bij ouders van kinderen in zijn omgeving. ‘Deze ouders zeggen bijvoorbeeld dat ze pas na drie maanden horen dat hun zoon of dochter nooit op school is geweest en dat ze daarover nooit zijn gebeld… Natuurlijk ben je niet gebeld; het zijn volwassen studenten. De ouders liepen hier 25 jaar geleden wellicht zelf rond. Die hebben dat beeld van die toenmalige school.’ ‘Dat laatste geldt ook voor de beslissers en politici in het land’, zegt Bonhof. ‘Die studeerden in een andere tijd en hebben dus verouderde beelden van het hbo. Daar loop ik geregeld tegenaan.


H YPE Rond het hbo ontstaat snel een ‘hype’, zei ze onlangs op een discussiebijeenkomst.. Bonhof legt uit: ‘Hogescholen staan midden in de samenleving. Wij leveren onderwijzers, verpleegkundigen, ingenieurs, journalisten. Als er een tbs’er ontsnapt moeten de social workers het ontgelden. Onze afgestudeerden staan midden in de samenleving en die samenleving heeft zijn mening snel klaar.’ Een van de oorzaken van het wantrouwen jegens het hbo, zou ook de schaalvergroting kunnen zijn die de hogescholen sinds de jaren tachtig hebben meegemaakt, oppert De Jong. ‘Door de complexiteit van een type organisatie als Inholland, met al die vestigingen, wordt het heel moeilijk een profiel aan te brengen en gemeenschappelijke afspraken te maken over hoe alles georganiseerd moet worden.’ De HU heeft het voordeel dat de faculteiten zijn geconcentreerd in de stad Utrecht, met een vestiging in Amersfoort. ‘Maar als ik zie welke stappen wij vijftien jaar na de fusie nog zetten die te maken hebben met het goed organiseren van de instelling dan speelt dat toch nog steeds een rol. Zoals de uniformering van de cijferinvoer in studieinformatiesysteem Osiris. En’, vervolgt hij, ‘we hebben er moeite mee om gebruik te maken van elkaars kennis in de organisatie. Juist ook omdat opleidingen en faculteiten soms nog erg naar binnen gericht zijn. De School voor Journalistiek heeft een enorme traditie en de mensen die daar werken zijn niet gauw geneigd dat op te geven. Dat neem ik ze ook niet kwalijk, maar tegelijkertijd is de opleiding ingebed in de grote hogeschool en dat vraagt aanpassen aan die organisatie.’ BUREAUCRATIE De oplossing moet volgens hem niet gezocht worden in het opknippen van de HU in zelfstandige faculteiten met een eigen

‘De diploma’s staan niet ter discussie. Wat wordt geconstateerd is dat het administratief niet op orde is’

onderwijsfilosofie en ondersteunende diensten ‘Dat hoor ik vaker. Tegen grootschaligheid. Tegen bureaucratie. Tegen overhead. Maar als je van de zes faculteiten zes hogescholen gaat maken, krijg je zes colleges van bestuur, zes financiële administraties en zes aparte ict-voorzieningen Als je dat bij elkaar optelt kom je tot een behoorlijke bureaucratie. Mijn lijn is meer: organiseer in die grootschaligheid kleinschaligheid. Dan kom ik op het punt van de professionele autonomie. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs moeten we diep in de organisatie, bij de docententeams, neerleggen. Dus zij gaan over de manier hoe de opleiding wordt vormgegeven en welke didactische werkvormen worden gebruikt.’ Dit leidt tot een spanning in de organisatie, signaleert hij. De Jong: ‘Er is een min of meer scherpe scheiding tussen enerzijds de bedrijfsvoering en facilitaire kant en aan de andere kant het onderwijs en onderzoek. Als het gaat om onderwijslogistiek, zoals het invoeren van de cijfers in Osiris, zijn we bezig met een proces van standaardisering. Tegelijkertijd zijn we bezig om meer verantwoordelijkheid neer te leggen bij de opleidingen. Ik kan me voorstellen dat docenten en anderen daar soms raar tegen aankijken.’ Het opdelen van de HU is ook om een andere reden niet zo’n goed idee, vindt Bogerd. Om de kritiek op het hbo een halt toe te roepen wil staatssecretaris Zijlstra onder meer dat alle docenten straks beschikken over een mastergraad. Een maatregel waar de hogeschool al langer naar toewerkt. ‘Ik denk dat er onvoldoende mensen op masterniveau beschikbaar zijn om de vraag van het hoger onderwijs in de komende jaren te vervullen’, vreest Bogerd. ‘Er zal een sterke concurrentie plaatsvinden op de arbeidsmarkt tussen de verschillende hogescholen. Dan is de vraag: ben je als instelling aantrekkelijk genoeg als werkgever? Grootschaligheid is met een gevarieerd aanbod van opleidingen en met een substantiële onderzoeksportefeuille een van de dingen waardoor je je kan onderscheiden.’ K E R N VA K KEN Sommige andere maatregelen die Zijlstra afkondigde kunnen in de ogen van het college goed werken. Dat de accreditatieorganisatie NVAO zelf eindstudeerwerkstukken selecteert die ze gaat controleren bijvoorbeeld. ‘Dat vind ik helemaal terecht’, meent Bonhof. ‘Nu kunnen wij zelf werkstukken

Jan Bogerd

‘Je kunt je afvragen of de wet niet veel te detaillistisch is en zich niet verhoudt tot de realiteit’ voorleggen die we representatief vinden, maar een steekproef is beter.’ Daarbij krijgt de Onderwijsinspectie wettelijk de mogelijkheid om na signalen zelf op onderzoek uit te gaan. Prima, meent Bonhof. ‘Dat kennen we al lang in de andere onderwijssectoren, maar in het hbo bestond dat tot dusver niet. Daarmee heeft de wetgever een extra borging.’ Op de vraag of landelijke examens voor de kernvakken (de belangrijkste vakken) van een opleiding haar goedkeuring heeft, volgt een kleine denkpauze. Voorzichtig oppert ze dat dat bij sommige vakken kan. Dat gebeurt bij rekenen en taal bij de pabo en bij accountancy wordt al jarenlang centraal getoetst. ‘Maar het is lastig om kernvakken aan te wijzen binnen opleidingen die interdisciplinair zijn. En als het dan vervolgens is gelukt dan is het organiseren van een landelijk toetsmoment, dat plaats- en tijdonafhankelijk is, een hele kostbare operatie. Maak je het landelijke toetsmoment niet tijd- en plaatsonafhankelijk, maar stel je daar vaste momenten voor vast, dan gaat dat ten koste van de flexibilisering en de mate waarin studenten hun eigen leerweg kunnen vormgeven.’ Daarbij komt dat studenten en docenten de neiging hebben zich te richten op datgene wat getoetst wordt, stelt Bonhof. ‘Als dat een hele dominante factor wordt maak ik me ernstige zorgen. Want dan gooi je het kind met het badwater weg. Dan gaat kennis ten koste van het toepassen van die kennis en een goede attitude. Samen zijn ze de elementen van het competentiegericht onderwijs. Dan kunnen verpleegkundigen straks elk botje vinden, maar weten ze niet hoe je iemand met een doorligwond moet helpen.’ De interviews vonden plaats voor publicatie van het rapport van de commissie-Gispen. De aanbevelingen hierin zijn daarom niet in dit artikel verwerkt.

Huib de Jong 23062011 TRAJECTUM 18

15


h VOOR ÉÉN DAG KREGEN DE KIKKERS VAN DE BOTANISCHE TUINEN IN DE UITHOF KLEREN AAN EN KWAMEN DE DECIBELLEN BOVEN HET VOGELGETSJILP UIT. IN ZES TENTEN WERDEN DE IN TOTAAL VIJFDUIZEND BEZOEKERS VAN DEBESCHAVING ZATERDAG 18 JUNI GETRAKTEERD OP BANDS, THEATER, KUNST EN WETENSCHAP. EEN FESTIVAL-IN-JE-ACHTERTUIN! F o T o G R A F I E N I C o B o G A A R D S E N T I R Z A H S C H N AT E R

16

TRAJECTUM 18 23062011


h viNg Fot o: kees rutten

Pas op: je kunt hier zomaar overvallen worden door enorme kikkers, een roze suikerspinnendame of een trouwerij met Elvis!

>

23062011 TRAJECTUM 18

17


Balthazar, uit Kortrijk in BelgiĂŤ, speelt frisse, mooie pop op het podium van deBevlieging.

18

TRAJECTUM 18 23062011


Afsluiter Jungle by Night maakt het publiek los! De afrobeatband bestaat uit negen piepjonge, 端bermuzikale Amsterdamse vrienden.

Het Ierse And So I Watch You From Afar knalt met hyperenergieke postrockpunk.

23062011 TRAJECTUM 18

19


Uitgeb re fotovers id la www.tra g op jectum . hu.nl

De nieuwe sixties sound en dito zangeres doet het Belgische Hooverphonic goed.

TRAJECTUM 18 23062011

20


In wetenschapstent deBestuiving gaat het over Grote Dingen: mededogen, stamcellen, wereldvrede en breinverbindingen.

23062011 TRAJECTUM 18

21


‘U stinkt, u mag h U bent onvoldoende gemotiveerd. U geeft geen blijk van bijzondere talenten. U heeft geen aanbevelingsbrief meegestuurd. Het zijn allemaal redenen om iemand af te wijzen die zich heeft aangemeld voor een opleiding fysiotherapie, een university college of een hogeschool voor de kunsten. Steeds meer opleidingen mogen aankomende studenten selecteren. Binnenkort behandelt de Eerste Kamer de wet die regelt dat opleidingen met iets extra’s – zoals kleinschaligheid en een hoger niveau – vooraf mogen selecteren en meer collegegeld mogen vragen. In juni presenteert VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra plannen die mogelijk nog verder gaan. Hij zal reageren op de commissie-Veerman die adviseerde om het hoger onderwijs selectiever te maken. Werkt het? De meningen zijn verdeeld. Lang niet iedereen is ervan overtuigd dat selectie aan de poort zinvol is. Op basis van experimenten in het hoger onderwijs concludeerde de commissie-Ruim baan voor talent in 2007 dat selectie aan de poort op z’n best nuttig is om zwakke studenten buiten de deur te houden; de beste selecteren was een stuk moeilijker. Maar bij de opleiding fysiotherapie van de Hogeschool Zuyd werkt selectie prima, vindt opleidingsdirecteur Peter Hilderink. ‘We kregen een keer een meisje op gesprek dat

stonk’, zegt hij. ‘Wie wil er nu door een fysiotherapeut behandeld worden die stinkt? Op dat soort basale dingen kun je best selecteren als je maar een beperkt aantal plaatsen mag vullen. Ook ruimtelijk inzicht heb je nodig als fysiotherapeut. Als het daaraan ontbreekt, kun je maar beter iets anders gaan studeren. We nemen ook een persoonlijkheidstest af, maar de uitslag daarvan bekijken we alleen in geval van twijfel.’ De grootste winst is volgens hem dat studenten goed nadenken voordat ze zich voor de selectie aanmelden. ‘We hadden de deadline voor de selectie eens op 1 maart gesteld. Na protest zijn we daarvan teruggekomen, omdat studiekiezers zich officieel tot 15 mei mochten aanmelden voor een lotingsstudie. We selecteerden er uiteindelijk zeventig die zich voor 1 maart hadden aangemeld en nog tien uit de groep die zich daarna inschreef. Wat bleek? Van de zeventig vroege aanmelders was na één jaar tien procent afgehaakt, en van die tien late inschrijvers zeventig procent.’ Voorzitter Sander Breur van de Landelijke Studenten Vakbond is er niet van onder de indruk. Op zijn best is dit een argument voor zorgvuldige studiekeuze, meent hij, en niet voor selectie. De opbrengst van selectie aan de poort is hem simpelweg te onduidelijk. ‘Ik heb een jaar naar het bewijs gezocht dat selectie werkelijk werkt, want ik

snap het probleem van bestuurders best. Ze hebben weinig geld en willen toch goed onderwijs bieden. Maar als er al een effect op de studieprestaties is, kan dat ook te maken hebben met de studievoorlichting die zorgvuldiger is en het selectiegesprek dat plaatsvindt.’ Hij is daarom wel voorstander van matching-gesprekken die ervoor zorgen dat studenten terechtkomen bij een opleiding die goed bij hen past. F olders Als opleidingen de juiste student op de juiste plek willen krijgen, moeten ze eerst maar eens de glanzende wervingsfolders naar het oud papier brengen, vindt Breur. Al jaren fileren de studenten van de LSVb de reclamecampagnes van hogescholen en universiteiten. Wie goed voorlicht, hoeft volgens hen niet te selecteren. Maar hoe sympathiek dat ook klinkt, volgens Olchert Brouwer is het geen sterk argument. Brouwer kent het hoger onderwijs van binnen en van buiten. Hij was betrokken bij de oprichting van accreditatieorganisatie NVAO en is net afgezwaaid als bestuursvoorzitter van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Hij weet wat selectie is: van oudsher moeten kunsthogescholen een schifting maken in de aanmelders. ‘Met voorlichting bereik je weinig’, zegt hij. ‘Neem de website www.studiekeuze123.nl of de ranglijsten van Elsevier en de Keuze-

Selectie aan de poort, daar wordt het onderwijs beter van, zeggen voorstanders. Maar critici wijzen op de valkuilen: zo eenvoudig is het niet om de juiste studenten eruit te pikken. D o o r B as B elleman ( H O P )

22

TRAJECTUM 18 23062011


hier niet studeren’ gids Hoger Onderwijs. Die hebben nauwelijks effect. Hoe redelijk je de voorlichting ook maakt, jongeren hebben er domweg onvoldoende belangstelling voor. Bovendien kan een studie ook na eerlijke voorlichting in de praktijk tegenvallen; dat merk je pas als je hem doet.’ Daarom is selectie volgens hem wel degelijk een goed idee voor opleidingen die hun capaciteit moeten beperken. ‘Alles beter dan loten, nietwaar? Studenten moeten het gevoel krijgen dat ze hun eigen toekomst kunnen beïnvloeden.’ Dat laatste vindt Hilderink van de Hogeschool Zuyd ook. ‘Eigenlijk zouden alle studenten moeten laten zien dat ze zich goed georiënteerd hebben. Die verplichting zou landelijk ingevoerd moeten worden. Dan is selectie nauwelijks meer nodig.’ L ater kiezen Dwars op deze discussie staat een ander idee: waarom stellen we de studiekeuze niet iets langer uit? Daar pleit Hans Adriaansens voor. Hij roeide in Utrecht tegen de stroom in als oprichter van het allereerste university college, dat in 1998 de deuren opende en aanvankelijk van alle kanten werd bekritiseerd als elitair en onwenselijk. Maar hij hield vol en liet zien hoe studenten beter onderwijs kunnen krijgen. Sinds 2004 staat hij aan het hoofd van de Roosevelt Academy in Middelburg. Adriaansens: ‘Hoe kan ie-

mand van zeventien nu weten of hij in de wieg is gelegd voor pakweg sociale geografie of politicologie? Hoe zouden wij iemand kunnen selecteren voor zo’n smalle opleiding?’ Bij university colleges (er zijn er intussen zes) kan dat volgens hem wel: hij selecteert studenten op intelligentie en doorzettingsvermogen, niet op aanleg voor een specifiek vakgebied. Zijn studenten krijgen eerst een ‘breed’ onderwijsaanbod. Pas na hun eerste jaar kiezen ze een major en minor, oftewel een hoofdvak en bijvak. Dat er in de rest van het hoger onderwijs zoveel studenten uitvallen heeft volgens hem meer te maken met vroege studiekeuze, dan met intelligentie of gebrek aan enthousiasme. ‘Op bezoek in Harvard sprak ik een student die bij binnenkomst dacht dat hij letteren wilde studeren. Maar in zijn eerste jaar werd hij gegrepen door astrofysica. Dat werd zijn major. Toen ik hem vertelde dat hij in Nederland al veel eerder had moeten kiezen, zei hij: dan zullen jullie wel veel uitvallers hebben.’ Dersjant van Fontys denkt er ook zo over: ‘We blijven in Nederland hoge uitval houden, omdat we met z’n allen hebben bedacht dat zeventienjarigen al moeten weten wat ze willen. En dat weten ze lang niet allemaal.’ Inmiddels raken steeds meer mensen daarvan overtuigd. Ook het alom bejubelde rapport van de commissie-Veerman

brak een lans voor brede bachelorstudies: er zijn nu te veel smalle opleidingen en jongeren moeten te vroeg kiezen. Ox ford Een opleiding die studenten selecteert, is nog lang niet klaar. Het onderwijs moet ook op orde zijn, anders krijg je na de poort gewoon weer een zesjescultuur. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. ‘In Nederland heerst de cultuur dat studenten zich niet zo op de studie hoeven te concentreren’, meent Brouwer. ‘Talloze lieden raken pas gemotiveerd ná hun studie, als ze eenmaal aan het werk zijn of gaan promoveren. Het is enorm moeilijk om zoiets om te gooien. Als je opeens veel gaat eisen van studenten, zullen er allerlei protesten losbarsten.’ Adriaansens wijst op de universiteit van Oxford, die ongeveer even groot is als de Universiteit Leiden. ‘Oxford heeft 39 colleges, allemaal met een vergelijkbaar studieprogramma. Het ene college kan beter roeien, het andere heeft een Nobelprijswinnaar afgeleverd, en zo hebben ze allemaal iets om trots op te zijn. Maar het belangrijkste is dit: ze hebben geleerd hoe ze massaliteit kleinschalig kunnen organiseren. Dat zouden wij ook moeten doen. We kunnen dat model gewoon overnemen, we hoeven het wiel niet zelf uit te vinden.’

SELECTIE AAN DE POORT

23062011 TRAJECTUM 18

23


De bar & de brallenden Een seizoen Trajectum zou niet compleet eindigen zonder een flinke cliffhanger. Naomi Engels, organisator van jongerenschrijfwedstrijd Write Now! én HU-student (minor journalistiek) stak de pen uit de mouwen en schreef een studentensoap over Utrecht@night. We roepen meteen op voor een vervolgaflevering!

T

erwijl Fleur het laatste beetje prosecco in haar keel goot, werd er op de deur geklopt. Het was Marcel, haar buurman en vaste stapgenoot op donderdagavond. Met een halfleeg flesje bier in zijn hand, leunde hij tegen de deurpost en wachtte tot Fleur opendeed. Zijn ogen stonden al een beetje wazig en hij rook naar verschillende soorten drank. Fleur zag meteen dat Marcel al een flinke hoeveelheid slokdarmreinigende vloeistoffen tot zich had genomen en zette hem op een dieet van water. ‘Wat zijn de plannen vanavond?’, vroeg Marcel, terwijl hij water morste op het tapijt en sprak met een dubbele tong. ‘Ik hoorde dat er een dj draait in de Ekko, misschien daar even kijken?’ Fleur schudde haar hoofd. Ze had haar buik vol van de Ekko. De laatste keer dat ze daar was geweest, was om een aantrekkelijke, drummende studiegenoot aan te moedigen, die voor het eerst met zijn band in Utrecht speelde. Het was haar derde feestje op rij geweest en eigenlijk te veel van het goede, maar desondanks was ze toch tot het einde gebleven. Ze had er alles aan gedaan om die avond bij hem op te vallen: ze rook goddelijk, zag er sexy doch toegankelijk uit en had haar humor op scherp gezet. Niets

24

TRAJECTUM 18 23062011


leek mis te gaan, maar desondanks verliet hij het

Mathijs keek naar de grote hoeveelheid pagina’s

feest met zijn verlopen ex en niet met haar. Sinds

die nog voor morgen doorgeworsteld moesten

dat incident had de Ekko een nare smaak gekregen,

worden en zuchtte eens diep. Het lawaai uit de keu-

de smaak van verbittering en aanstellerij.

ken was nog verder toegenomen, wat meestal be-

Ze plakte voor de laatste keer haar nepwimper vast,

tekende dat het niet lang meer zou duren voor ze

duwde Marcel een klein pakketje in handen en zei:

naar de stad zouden gaan. ‘Ik zou het echt heel erg

‘Nee, vanavond gaan wij naar de Poema.’

leuk vinden als je meeging’, benadrukte Sofie en streek een lok uit zijn gezicht. Mathijs klapte zijn

De woonkamer zat vol met drinkende, rokende en

boek dicht en vroeg : ‘Is er ook nog een bepaald

pratende mensen. Mathijs had moeite om zich een

thema waar ik me aan moet houden of is elk ver-

weg te banen langs de zittende mensen, zonder zijn

kleedattribuut goed?’

gekookte aardappels van zijn bord te stoten. Als je woont in een studentenhuis ter grootte van een

Terwijl Tim voor de laatste keer in de spiegel keek

klein winkelcentrum, is het verliezen van net bereid

en water in zijn nek gooide, wist hij dat het niet lang

voedsel echter een van je minste zorgen. Zijn kamer

meer zou duren voordat de deuren opengingen.

lag naast de gemeenschappelijke woonkamer en

Het was zijn eerste avond als barman en hij werd

vrijwel elk gesprek drong door de dunne gipswand-

meteen in het diepe gegooid; vanavond was er

jes heen. Morgen stond er een belangrijk tentamen

weer een van de vele Vul-Je-Pul-feesten en dit keer

op de agenda, een tentamen waarbij rust en con-

werd het gehouden in de tent waar hij vanavond

centratie nodig waren. Met elk extra drankje dat

werd ingewerkt. Brallende studentikoze kerels en

zijn huisgenoten namen, werd het rumoer luidruch-

zatte studentes die hem alleen aan zouden kijken

tiger. Na het eten probeerde hij met oordoppen in

als hij niet snel genoeg hun bier zou tappen. Als hij

en een koptelefoon op de stof over Habermas op te

vanavond zou overleven, wist hij dat hij alles aan-

nemen. Toen hij zich eindelijk leek te kunnen con-

kon. ‘Ben je er klaar voor?’, vroeg zijn collega Ben

centreren, stond Sofie ineens in zijn kamer. Ze had

die zijn hoofd om de hoek van de wc stak. ‘It’s

een glas wijn in haar handen en gebaarde dat hij

showtime.’ Tim zuchtte, trok zijn shirt recht en slen-

zijn koptelefoon af moest doen. Sofie was een van

terde achter Ben aan naar de bar.

zijn vele huisgenoten en een van de weinige die niet elke dag tot een uur of twaalf in bed bleef lig-

De muziek was luid en het leek alsof zo’n dertig

gen en opstond met een blikje bier. ‘Ga je mee

procent van de aanwezigen thuis al aan het bier-

uit?’, vroeg ze, terwijl ze een flinke teug nam van

feest waren begonnen. De eerste kotsende student

haar inmiddels bijna lege glas. ‘Er is een Vul-Je-Pul-

van de avond had zijn maaginhoud al in een hoek

verkleedfeest in de Poema vanavond. Onbeperkt

achtergelaten en de barmannen liepen af en aan

drinken voor vijftien euro en dat terwijl je gekleed

met lege en volle fusten.

bent als wat of wie dan ook. Kan het nog mooier?’

Sofie leunde ietwat draaierig op haar benen tegen

Mathijs bespeurde een vleugje sarcasme in haar

een muur en overzag de zaal met een beschonken

laatste zin, maar wist dat je Sofie voor zulke feestjes

blik. Aan de overkant stonden in bloezen gestoken

altijd ’s nachts kon wakker maken. Het was haar

kerels van een of andere studentenvereniging, allen

guilty pleasure, iets wat ze had overgehouden aan

met een feesthoedje op het hoofd. Ze sloegen el-

haar jeugd in Brabant. Verkleden en bier was voor

kaar amicaal op de schouders, ketsten hun glazen

haar een onvermijdelijke en geniale combinatie.

tegen elkaar boven hun hoofden en bralden de

23062011 TRAJECTUM 18

>

25


ruimte in. Niet ver ernaast stond een stel meisjes te

Ben tikte hem tijdens zijn gemijmer op zijn schou-

dansen. Ze gluurden om beurten in de richting van

der. ‘Breng jij deze even naar achteren?’ Tim hees

het schreeuwende gezelschap. Vanuit haar ooghoek

het zoveelste fust van de avond op zijn schouders

zag Sofie een meisje op haar afkomen. ‘Jij ook

en koos de meest strategische kant van de zaal om

hier?’, vroeg Fleur, terwijl ze haar bierpul tegen die

te lopen. Hij struikelde bijna over een op de grond

van Sofie duwde. Sofie probeerde uit alle macht bij

liggend glas en stootte tegen iets aan. Achter hem

het gezicht dat voor haar oprees een naam en eer-

stonden een jongen met een feesthoed op en een

der ontmoetingsmoment voor de geest te halen.

meisje druk te praten, althans: het meisje tuurde

Bedwelmd door de alcohol, wist ze echter niets

verveeld in haar pul en de jongen sprak. Toen het

beters dan zich eruit te bluffen. ‘Ja, als er een bier-

meisje haar ogen opsloeg, haakte haar blik in die

feestje is, ben ik van de partij’, riep ze in Fleurs oor.

van Tim. Voor het eerst in een paar uur had Tim het

‘Die jongen met wie je hier bent, is dat je vriend?’

gevoel dat deze avond niet helemaal waardeloos

Sofie moest een paar seconden nadenken, voordat

was. ‘Wil je me misschien helpen dit fust weg te

ze begreep dat Fleur Mathijs bedoelde. Ze was hem

brengen?’, vroeg Tim aan het verveeld kijkende

een half uur na binnenkomst al kwijtgeraakt en had

meisje, terwijl de jongen met de feesthoed door-

geen flauw idee waar hij was. ‘Nee, huisgenoot,

kreeg dat hij zijn publiek verloor. ‘Graag’, ant-

meer niet. Je mag hem hebben als je wilt’. Dit was

woordde ze en liep achter hem aan zonder haar

het antwoord waar Fleur op wachtte en ze liep met

eerdere gesprekspartner nog maar één blik waardig

een grijns op haar gezicht weg. Sofie bleef achter en

te keuren.

zag dat de blik van een van de feesthoeddragende

In de kelder onder de dansvloer was het koel en stil.

mannen aan de overkant op haar gericht was.

‘Je moet die deur door’, zei Tim, terwijl hij onhandig de deur voor haar open hield. ‘Hoe heet je ei-

Met zijn hoofd in de toiletpot kotste Marcel voor de

genlijk?’ ‘Ik ben Sofie’, zei ze en liep voor hem uit

vierde keer. De mix van sterke drank met bier was

de gang in. Tim had de grootste moeite om het fust

hem niet goed gevallen en al na een kwartier na

op zijn schouders te houden en zette deze op de

binnenkomst had hij boven de wc gehangen. ‘Zit je

grond. Hij wachtte even om op adem te komen en

vast of zo?’, hoorde hij vanaf de andere kant van de

liep vervolgens achter Sofie de gang in. Nadat hij

wc-deur en besefte toen pas hoe lang hij hier al zat.

een paar stappen had gezet, hoorde hij achter zich

Hij voelde zich nog steeds beroerd en had behalve

een harde knal…

het toilet ook zijn shirt geraakt. Desondanks raapte hij zichzelf bij elkaar, sloeg zich een paar keer flink in het gezicht en gooide de wc-deur open. Waar het pakje dat hij van Fleur had gekregen was en wat erin zat, was voor hem onbekend. Hij wist alleen dat hij zin had in een biertje. Tim had het warm, was moe en zag op zijn horloge dat het feest nog ruim twee uur duurde. De hele avond was hij al bezig geweest met het heen-enweer slepen van fusten, bierglazen en dronken mensen. Het leek alsof er geen einde aan kwam.

26

TRAJECTUM 18 23062011

Welke soapspecialist neemt Naomi’s pen over en schrijft verder over Tim en Sofie in de kelder van Poema? Stuur je bloedstollende vervolg (tussen 1200 en 1500 woorden) naar tirzah.schnater@hu.nl en mogelijk verschijnt je verhaal in Trajectum.


COLUMN

André is vijfdejaars student journalistiek

Middelmaat

Zojuist nam ik mijn meisje mee uit eten. Nouja. We gingen naar Ikea en ik had pas een keer in mijn leven De Befaamde Zweedse Balletjes op. Nu dus twee keer. En twee keer was het kut. Jaja. Had ik kunnen weten. Nog voor ik een hap gegeten had, vond ik het al goor. De domme doos die ‘SAUS?!’ tegen me stond te schreeuwen had er weer van die verrekte cranberrymeuk op gedaan voor ik ook maar iets kon zeggen. #NTFD (1) Niet dat ik verder iets nodig had. Bij Ikea. Over een maand of wat. Maar nu nog niet. Oriënteren he. Zodat ik straks weer niet alles binnen een dag bij elkaar hoef te beslissen. Komt geen orde van in je huis. Daar houd ik van. Orde. Er komt een nieuw huis. Dus een nieuwe kans op orde. Alles rood, wit en zwart. Houd ik van. Ik heb ook Nikes met die kleuren. Van die hoge. Mocht ik vroeger nooit van mijn moeder. Die heeft er nu niks meer over te zeggen. Mijn meisje daarentegen denkt er wel wat over te zeggen te hebben. Mijn aanstaande huis dan. ‘Deze lampenkap niet. Dat bestek is lelijk. Die pan heeft een onhandig handvat. Dat dekbedovertrek staat goed bij die gordijnen. Deze stoel zit best lekker.’ Mag ook wel. Zevenhonderd euro voor een stoel. Als een wervelwind gaan we door de Zweedse middelmaat. Ik weet dat het middelmaat is. Ik haat middelmaat. Ik ben ook een man van gemak. Hypocriet. Sue me. Mijn tafel koop ik wel via een boertje in Drenthe (2) die ze maakt van steigerhout. Tot die tijd zit ik op mijn knieën voor de wc. Rennies hebben niet geholpen en De Befaamde Zweedse Balletjes komen naar buiten gemarcheerd. De chloor waarmee ik een uur of drie terug de wc schoon maakte prikt in mijn handen. Mijn keel brandt. Zal de vitamine uit de cranberrymeuk zijn. De volgende keer eten we weer kangeroesteak bij Boslust. Ik en mijn meisje. En ik kom nooit meer terug. (3)

ANdRÉ wEsTsTRATE (1. Niet Te Fucking Doen) (2. Provincie van Nederland, net onder Groningen) (3. Laatste column. Doei.)

23062011 TRAJECTUM 18

27


Anke Purmer (26) Docent kunsteducatie bij cultureel maatschappelijke vorming Educatief medewerker kunstfestival Kaap

Stoer haar, stoere laarzen, stoere blik. Anke Purmer houdt van kunst. Bij voorkeur conceptueel, maar wel begrijpelijk. Haar stokpaardje, al sinds haar studie cmv aan de HU: verwondering; in alledaagse dingen iets nieuws ontdekken. Zoals kunstenaar Frank Koolen die een natuurfilm maakte midden in een woonwijk in Almere. Hij huurde een giraffe, een alligator en vijf roofvogels en ving de verbaasde blikken van de vinexbewoners. Die drang tot verwondering heeft ze waarschijnlijk van haar broer. Hij heeft het syndroom van Down en beleeft de wereld met volle overgave. De liefde voor kunst komt door haar ouders, die haar van jongs af aan meesleepten naar musea.

op het beeldende kunstfestival Kaap begeleidt Anke educatieprojecten. Een van de kunstenaars heeft een ‘opgraafplaats over 1000 jaar’ gemaakt, met mobieltjes, wijnopeners en vergieten. Kinderen die naar het festival komen, bedenken bij elk voorwerp een verhaal alsof het een eeuw later is. ‘Hoe zou een mobieltje over duizend jaar heten?’ Ze geeft sinds twee jaar les op de opleiding die ze zelf deed. Bij haar vak bedenken studenten educatieve activiteiten bij kunstprojecten. ‘Niet te veel sturen, ze moeten het zelf doen’ is haar opvatting. Een keer werd ze enorm verrast door twee studenten die in een graffitiworkshop het publiek een kapitalistisch en een communistisch werk lieten maken. De een met maar twee kleuren, de ander met alle kleuren van de regenboog. Anke had best kunstenaar willen zijn. Maar op een of andere manier zit ze juist in het gebied dat de verbinding brengt tussen kunstenaar, die soms onbegrijpelijke dingen maakt, en ontvanger. ‘Kunst voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar maken, zonder dat het plat wordt.’ Beeldende kunstfestival Kaap vindt plaats op Fort Ruigenhoek, Ruigenhoeksedijk 125 in Groenekan, is ieder weekend geopend en duurt nog tot 11 juli. www.kaapweb.nl

D o o R T I R Z A H S C H N AT E R

28

TRAJECTUM 18 23062011


AGENdA

i.s.m.

ACTIE 2 x 2 kaarten Customs @ Poppodium EKKO * Het eerste album Enter the characters van deze Vlamingen sloeg in als een bommetje. En of hun tweede album net zo’n impact heeft ervaar je, misschien zelfs gratis, op zaterdag 23 juli. 3 x 2 kaarten De Ingebeelde Zieke @ Stadsschouwburg Utrecht * Donderdag 25 augustus heb je grote kans met vrijkaarten naar Molières De ingebeelde zieke van De Utrechtse Spelen te gaan. De voorstelling biedt een omvangrijke cast, uitbundige aankleding, ingenieus decor, strak lichtplan, orkest op de bühne en aanstekelijk spel. * Check Sapsite.nl/winacties of Trajectum.hu.nl/cultuur

3 JULI C U LT U R E L E Z O N D AG Klassiek 1: Kadeconcert Klassieke muziek stoffig? Niks daarvan! Het Kadeconcert van Culturele Zondag combineert twee fijne dingen: operamuziek en bootje varen. Bootje moet je zelf regelen, maar van de muziek kan je gratis genieten. Van Monteverdi tot Mozart. De werven van de oudegracht en de Weerdsluis zijn één groot openluchtpodium. Het Kadeconcert is een samenvoeging van de Muzikale Botenparade en het oudegracht opera Concert.

DONDERDAG 23-6 Uitgaan Wildgroei 23:00 uur - Poppodium EKKo GRATIS VRIJDAG 24-6 Musical Dido & Aeneas 20:30 uur – Theater Kikker Z AT E R D A G 2 5 - 6 Festival Wereldfeest 13:00 uur – Julianapark GRATIS DONDERDAG 30-6 Expo Nijntje in de mode 11:00 uur – Centraal Museum VRIJDAG 1-7 Film For 80 days – Gay & Lesbian Summertour – Filmtheater ‘t Hoogt

8 JUNI T/M 23 JULI OPERA Klassiek 2: Orfeo ed Euridice Nog meer niet-stoffige opera vind je bij Orfeo ed Euridice bij Paleis Soestdijk door De Utrechtse Spelen. Componist Von Gluck baseerde zijn muziek op de natuur en dat klinkt uiteraard het beste ín de natuur. Bij voorkeur op het water. Het publiek en de orkestbak staan op het water. De spelers lopen over water. Iedereen is dus op het water! De voorstellingen zijn overigens ‘s avonds: de zonsondergang krijg je er gratis bij.

ZATERDAG 2-7 Festival Zomerkriebels 12:00 uur – Vredenburg Leidsche Rijn ZONDAG 3-7 Opera The Tempest 21:15 uur – Fort Rhijnauwen (Bunnik) DONDERDAG 7-7 Klassieke muziek Jong Talent in Concert 20:15 uur – St. Willibrordkerk GRATIS AMERSFOORT DONDERDAG 23-6 Muziek The Tempest opera 21.15 – Fort Rijnauwen. VRIJDAG 24-6 Muziek

6 T/M 8 JULI MUZIEK Klassiek 3: USConcert Het voorjaarsconcert van het Utrechtsch Studenten Concert in een circustent in het Wilhelminapark. Het studenten symfonie orkest verzorgt een bijzondere productie met opdrachtcompositie Match van de jonge componist Rogier Brand. Daarnaast de levenslustige 5e symfonie van Jean Sibelius en als klap op de vuurpijl De Vuurvogel van Stravinsky met een balletchoreografie geschreven door studenten van de Dansacademie Lucia Marthas.

ArteGanza Festival Wereldmuziek 15.00 – 00.00 ICooN Klein Wild Jonge scheuten 20.30 – Tejaterthuis ZATERDAG 25-6 Theater De Vloer Op Theatergroep Zeep 20.30 – De oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47 ZONDAG 26-6 Muziek Havikconcert 2011 Klassieke muziek aan de gracht 20.30 – Havik Theater Theaterfestival ZIMIHC 15.30 – De Kamers MAANDAG 27-6 Muziek Rip it up at MondayMiles 19.00 – Café Miles

23062011 TRAJECTUM 18

29


DooR BoBBY SPIER

DAGJE THEATER

DAGJE STRAND

Utrecht - Moreelsepark Een garnaaltje prikken in de tapastent en dan snel door naar een theatervoorstelling van Ali B. of een vet optreden van Ralph de Jongh. Het is allemaal mogelijk tijdens het festival Parade. Dit jaar slaat het rondreizend festival op 15 juli zijn kleurrijke tenten op vlak naast Utrecht CS. Twee weken lang genieten van theater, dans, muziek en heerlijk eten. En voor de milieubewuste mens onder ons: dit jaar staat het thema duurzaamheid centraal. Nippen van eco-wijn en eten van porseleinen borden. 15 juli-31 juli, gratis toegang tot 16.00 uur daarna € 7, met cjp-pas 50% korting, tienrittenkaart € 63

Utrecht – Maarsseveense Plassen Een line-up waar je u tegen zegt. Van Aeroplane tot Erick-E en van Gregor Salto tot Kraak & Smaak. Rauwe techno in combinatie met het zonnige nu-disco en deephouse, theater en andere entertainment. RoCKIT open Air belooft weer één groot feest te worden deze zomer. De betoverde locatie gelegen aan het strand en bos, tillen het festival naar een hoger niveau. 30 juli, 11.00-23.00 uur, € 40

Parade 2011

ROCKIT open air

Utrecht 30

TRAJECTUM 18 23062011


CULTUUR

Viva la Spania! Costa Brava here I come! of niet? Helaas groeit het geld niet aan een boom. Met de studieboete in het vizier en een lening van hier tot gunter, is het verstandig om zoveel mogelijk geld te besparen door in Utrecht te blijven. Tijd om extra geld te verdienen bij de plaatselijke supermarkt. Saai? Allesbehalve. Speciaal voor de thuisblijvers zocht Trajectum zes zomerse dagprogramma’s in en om Utrecht uit. The summer is magic!

DAGJE FEEST

Stekker Fest

Utrecht - Leidsche Rijn Een vers aangelegd park met speeltuin en vijver. Een prachtige locatie voor een fijn kleinschalig festival. Stekker Fest is wegens geluidsoverlast verplaatst van Transwijk naar het rustige Leidsche Rijn. op de nieuwe locatie kan het feest elf uur lang zonder zorgen helemaal los gaan. De electro-liefhebber kan tijdens dit feest zijn hart ophalen met optredens van o.a. ohMyTees, Je Moeder en Triomf. 13 augustus, 12.00 tot 23.00 uur, € 32

DAGJE ZONDER ZON

Summer Darkness

Utrecht – Binnenstad (Domplein & Tivoli) Heeft je verbrande huid rust nodig? Dan ben je bij Summer Darkness aan het juiste adres. Ruil voor drie dagen de Hollandse zon en bikini in voor het donkere Underground Lifestyle festival. Plateauzolen, fantasy en lak mag, want de nadruk ligt op gothic muziek en lifestyle. Het festival biedt een mengsel van muziek, mode, markt, kunst en ondergrondse dancenights. De muziek varieert van industrial en electro tot middeleeuws. Voor ieder wat wils. 29-31 juli, dagkaart € 35, drie dagen € 65, Tivoli € 30

Zomer

DAGJE KUNST

DAGJE LIEFDE

Groenekan (Utrecht) – Fort Ruigenhoek Geen muziek-, maar kunstfan? Ga dan naar Kaap. Achter de monumentale bomen ligt, op een onbewoond eiland, het fort Ruigenhoek verscholen. Wat ooit bedoeld was als verdedigingsvesting is nu expositieplaats voor internationale kunstenaars. Voor jong en oud is de tentoonstelling in de bunkers van het fort een ware ontdekkingsreis in de wereld van actuele beeldende kunst. Er zijn werken te bewonderen van o.a. Frank Koolen en Erica van Loon. Afblijven mag, maar verkennen is leuker. Daarnaast kan je genieten van muziek, spelletjes en picknickplaatsen. Ik zeg kleedje in de tas en gaan! 29 mei-10 juli, alleen zaterdag en zondag open van 10.00 tot 18.00 uur, vanaf 18 jaar € 6

De Meern (Utrecht) – recreatiegebied Strijkviertel Een liefdevol evenement. Het Lief Festival zorgt ervoor dat je een dag lang de wereld door een roze bril ziet. Het recreatiegebied Strijkviertel wordt dit jaar voor de zesde keer omgeturnd tot een vrolijk en intiem danspaleis, waar je kan genieten van verschillende DJ’s met verschillende stijlen, zoals minimum, house en techno. ondanks dat de line-up nog niet bekend is, is dit festival zeker een goede afsluiter van je zomervakantie. Vol goede moed en gegarandeerd een hart vol liefde keer je terug in de schoolbanken. Zucht... 3 september, 11.00-23.00 uur, € 45

Kaap

Lief Festival

ACTIE

Trajectum verloot 6 kaarten voor het Bal du Masque, het stijlvolle openingsfeest van Summer Darkness (waar je alleen gemaskerd naar binnen mag!). Kijk op trajectum.hu.nl voor de prijsvraag! 23062011 TRAJECTUM 18

31


OKTOBERFEST STUDENTEN, LET OP! MÜNCHEN 17Sep-02Okt11

3 Volle dagen Oktoberfest Vervoer + Verblijf + Fun! WWW.OKTOBERFESTREIZEN.NL

Punten niet gehaald? Scriptie nog niet af? Met Personal Studycoaching van Instituut Maltha kom je er wel! Ook voor struikelvakken als Statistiek & de Bètavakken kun je op ons rekenen. Schrijf je nu in via

www.instituutmaltha.nl Of kom langs op de

Van Asch van Wijckskade 24.

(advertentie)


Trajectum, het redactioneel onafhankelijke magazine van de Hogeschool Utrecht, verschijnt elke twee weken, behalve in de vakanties. De volgende Trajectum verschijnt donderdag 1 september, uiterste inzenddatum service-berichten en traatjes: 24 augustus.

In de rubriek FAQ geven studentendecanen Marianne Hamel, Frans Meeuwsen en Jaap van Weenen antwoord op veel gestelde vragen van studenten. Heb jij vragen? Dan kun je bij jouw eigen decaan terecht voor informatie, advies en hulp over en bij je studie. Maar ook bij bijzondere persoonlijke omstandigheden en financiële en materiële vragen. De studentendecanen hebben een onafhankelijke positie en gaan uit van de belangen van de student. Kijk op de studentendecanen-site op Sharepoint voor meer informatie.

BELEEF CULTUUR, BOUW MEE Uniek vrijwilligerswerk wereldwijd in o.a. Marokko, Cuba, oekraïne en Italië. Internationale groepen, 2-4 weken, de kosten zijn laag. Kijk op www.ibo-nederland.org voor meer info.

Q:

Redactie-adres Bezoekadres: Padualaan 99, Postadres: Postbus 8611,3503 RP Utrecht Tel: (030) 258 66 90 e-mail: trajectum@hu.nl Website: www.trajectum.hu.nl Redactie Janny Ruardy (hoofdredacteur, (088) 481 66 92) Joyce Vanhommerig (eindredacteur, (088) 481 66 93)

SNEL HEES OF EEN SCHORRE STEM? Moeilijk verstaanbaar of alles twee keer moeten zeggen? Meld je dan aan voor een gratis logopedieonderzoek, -advies of -behandeling in de opleidingskliniek logopedie. Bel naar: 030 - 25 85 777

Gerard Rutten (redacteur, (088) 481 66 94) Tirzah Schnater (redacteur, (088) 481 66 95) Maarten Nauw (webredacteur, (088) 481 66 96) Nettie Peters (redactie-assistent, (088) 481 66 90) Bobby Spier (stagiair, (088) 481 67 30) Medewerkers Ad Franzen, André Weststrate, Ype Driessen Fotograaf Kees Rutten Ontwerp Ontwerpwerk, Den Haag Opmaak Karel Oosting Advertenties Bureau van Vliet zandvoort@bureauvanvliet.com, tel: 023 - 571 47 45

RE CT IFI CATIE

Uitruilregeling

juni) staat In Trajectum nr. 17 (9 eling ded een fout in de me De g. elin reg over de Uitruil HUalle r voo is g elin reg Uitruil sin pas g; medewerkers van toe goever een niet alleen als je rkverwe onwo ten ding reiskos gt. van keer ont kun je Met de Uitruilregeling ten kos reis fiscale ruimte bij bijna in je oor ard benutten wa ere hog een to net n alle alle gev rInfo gt. eindejaarsuitkering krij gen krij ver te matie hierover is ur. bij je personeelsadvise

fax: 023 - 571 76 80 Abonnementen € 32,50 per jaargang (of deel daarvan). Overmaken op giro 578565 van Hogeschool Utrecht, o.v.v. postadres en abonnement Trajectum BDU, Barneveld Redactieraad Chris van der Heijden, Ad van Liempt, Ruud Koolen Trajectum is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau © Trajectum Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen.

TRAATJEs

Druk

Decaan, help! Ik zit bijna aan het eind van mijn eerste studiejaar en dreig een bindend studie advies (bsa) te krijgen omdat ik niet voldoende studiepunten heb. Jij zou dat kunnen voorkomen zeggen ze. Wil je dat voor mij doen? Klopt het trouwens dat je deze studie nooit meer mag doen als je een bsa krijgt?

A:

Wat vervelend dat je een bsa dreigt te krijgen. Ik ga er althans vanuit dat je de studie zo leuk vindt dat je er wel mee door wilt gaan. Als dat niet zo is, of als je daar over twijfelt, dan kun je daarover beter eerst duidelijkheid zien te krijgen, bijvoorbeeld via het Centrum Studiekeuze. Het kan namelijk de nodige tijd en inspanning kosten om opschorting van bsa te krijgen (dat je dus langer de tijd krijgt om aan een norm te voldoen). En als je toch stopt met deze studie is dat jammer van alle energie die je er in stopt. overigens geldt een bsa alleen voor de studie op je huidige hogeschool. Je kunt nog wel de keuze maken om op een andere hogeschool dezelfde studie te gaan doen. Daarbij is het goed om je af te vragen wat er anders is met hier, of wat je nu anders gaat doen, zodat het daar wel gaat lukken. Je kunt trouwens ook een andere studie kiezen op je huidige hogeschool. Het is niet zo dat een decaan kan voorkomen dat je een bsa krijgt. De examencommissie beslist hierover, niet een decaan. Bij het bepalen van het bsa moet de examencommissie rekening houden bijzondere omstandigheden, waaronder ziekte. Dat betekent niet dat je bsa bij bijzondere omstandigheden sowieso opgeschort wordt. De examencommissie weegt de omstandigheden mee in het totaalplaatje. Zorg wel dat je een verklaring van een arts, psycholoog of andere deskundige hebt waarin deze omstandigheden bevestigd worden. Als je daarmee naar je decaan gaat, dan kan hij of zij bij de examencommissie aangeven dat de door jou aangegeven omstandigheden geverifieerd zijn. Als je in het afgelopen jaar begeleid bent door een decaan, kan hij of zij wellicht ook bevestigen dat het niet behalen van de norm te maken heeft met je omstandigheden. Daarmee sta je sterker bij de examencommissie. Voor meer informatie over de bsa-regeling, raadpleeg je studiegids. Haal je de bsa-norm niet? Is dit het gevolg van bijzondere omstandigheden? Wil je de studie wel graag voortzetten? Neem dan dus contact op met je decaan! Veel wijsheid toegewenst bij het afwegen van te maken keuzes.

dECAAN

kamer 3S.140, Utrecht

Jaap van Weenen

T IP :

raadple eg je stud iegids

23062011 TRAJECTUM 18

33


PRiKBORd

HU

Studentmediation

Serviceberichten, speciaal voor medewerkers en studenten van de hogeschool. Ook een bericht, oproep, mededeling, uitnodiging of boodschap? Mail Trajectum@hu.nl o.v.v. ‘servicebericht’. Eerstvolgende trajectum verschijnt 1 september. Deadline in te leveren servicebericht uiterlijk 25 augustus.

Studentmediators bemiddelen bij conflicten tussen studenten onderling. Deze conflicten kunnen in een groep spelen of tussen twee studenten. De conflicten kunnen gaan over samenwerking, meeliften, botsende karakters enzovoorts. De studentmediator heeft een neutrale rol. Hij of zij begeleidt de betrokkenen in het zoeken naar oplossingen voor hun samenwerkingsproblemen of conflicten. Studentmediators bemiddelen in principe niet op de faculteit waar zij studeren. Aanmelden voor studentmediation: mediation@hu.nl

HU

Open avond Ben je geïnteresseerd in een deeltijd of duale opleiding bij Hogeschool Utrecht en wil je meer informatie? Dan ben je van harte welkom op de eerstvolgende open avond op dinsdag 23 augustus. Tussen 17.00 uur en 20.00 uur krijg je informatie over opleidingen, kun je praten met docenten en proef je de sfeer bij Hogeschool Utrecht. De open avond in augustus is vooral bedoeld voor degenen die in deeltijd willen studeren, of werken en leren willen combineren in een duale opleiding. ook voor postbachelor en masteropleidingen kunt u de open avond bezoeken. Meer info: m.voorlichting.hu.nl

(advertentie)

• Een goede rijopleiding volg je maar één keer in je leven! • Al meer dan 40 jaar toonaangevend, innovatief en betrouwbaar! • Wij hebben als één van de weinige rijscholen het Bovag 3-sterren kwaliteitslabel!

www.bruinsma.nl 030-2510864 De grootste verkeersschool van Midden-Nederland

34

TRAJECTUM 18 23062011

CE NT RU M ST UD IEK EU ZE

e Hulp bij studiekeuz stu-

dige Heb jij twijfels of je hui of ben jij is? ze keu te juis de die heb jij en t met je studie gestop gende vol de t wa nog geen idee afeen dan ak Ma ? stap wordt diekeuze. Stu um ntr Ce bij aak spr ke wordt In een vrijblijvende inta aanloopt en teg jij gekeken waar rin daa g idin ele beg en welke n. rde wo kan en od geb over Voor meer informatie en voor ze keu Centrum Studie praak kun afs een van het maken rumstuent w.c ww op t ech ter je diekeuze.nl.

gedreven en enthousiaste manier (verder) te ontwikkelen. Het USKo is toegankelijk voor iedereen. om lid te worden van het koor hoef je geen auditie te doen; wel voor het orkest. Het USKo is een zeer gevarieerde studentenvereniging, waarin jonge mensen van verschillende komaf en met verschillende interesses samen gepassioneerd muziek maken. Wekelijks wordt er gerepeteerd in Parnassos (het orkest op de woensdagavond en het koor op donderdagavond), maandelijks zijn er de tutti-repetities (waarbij het koor en orkest samen repeteren). op 25 juni zal het USKo een concert geven met Russissche werken. Locatie: Jacobikerk / Tijd: 20.00 uur / Meer info: www.usko.nl

BUREAU TALENT

Studio Didactiek Werk je sinds kort als docent bij de hogeschool en heb je weinig of geen onderwijservaring? Meld je dan aan voor Studio Didactiek. Dit is een didactiekopleiding voor HU-docenten waarmee je een certificaat behaalt als startbekwame HU-docent. Het competentieprofiel van een startbekwame hbodocent en de leervragen uit je PoP (Persoonlijk ontwikkel Plan) vormen het uitgangspunt. Studio Didactiek omvat 7 bijeenkomsten van één dag. De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 220 uur in een half jaar. Er starten in het najaar 3 cursussen: groep 1 op maandag 12 september; groep 2 op donderdag 15 september en groep 3 op vrijdag 16 september / Meer info: www.bureautalent.hu.nl. of mail naar bureautalent@hu.nl

USKO

Russische werken Het Utrechts Studenten Koor en orkest (USKo) is met circa 150 studenten een van de grootste studentenmuziekgezelschappen van Nederland. Het USKo biedt studenten een plek om hun liefde voor klassieke muziek op een

SVIB/SVO

Congres: een tien voor de toekomst Met een tweedaags congres viert de Beroepsvereniging van SVIB’ers (School Video Interactie Begeleiders) in samenwerking met het Seminarium voor orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht haar tienjarig bestaan. SVIB in de context van de school, de leraar en de leerling zijn de thema’s die de eerste congresdag centraal staan. opening door Berthold Gunster, gevolgd door een aantal workshops, waarin SVIB vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. De tweede congresdag wordt geopend en begeleid door Fred Korthagen. Deze dag vindt een werkconferentie plaats voor belangstellenden, opleiders en genodigden uit het veld. Uitwisseling, visieontwikkeling en bezinning staan centraal en er worden gezamenlijke lijnen uitgezet naar de toekomst. Data: donderdag 6 en vrijdag 7 oktober / Locatie: SBo De Evenaar te Nieuwegein / Info en aanmelden: www.seminarium.hu.nl.


USCONCERT

OLYMPOS

Concert in Wilhelminapark

Zomerfit

Het studenten symfonie orkest van Utrecht, USConcert, geeft voor de tweede maal in zijn geschiedenis een concert in een circustent in het Wilhelminapark. Er is voor deze locatie gekozen omdat onder andere De Vuurvogel van Igor Stravinsky wordt gespeeld met een ballet dat speciaal geschreven is door studenten van dansacademie Lucia Marthas. In totaal staan er tijdens dit stuk meer dan 120 muzikanten en dansers op het podium. Daarnaast zal het USConcert ook de opdrachtcompositie Match uitvoeren. Dit werk, geschreven door USConcertlid Rogier Brand, bestaat uit twee elkaar beconcurrerende maar toch met elkaar verbonden dansen. Als derde werk op deze avond wordt de 5e Symfonie van Jean Sibelius gespeeld. Datum: 6, 7 en 8 juli 2011 / Tijd: 19.30 uur / Locatie: Circustent Wilhelminapark / Meer info en bestellen kaarten: www.usconcert.nl

OLYMPOS

Zomercursussen op maandag 27 juni gaat bij olympos de zomerperiode van start. In de zomer kun je korte cursussen volgen van vier lessen/ weken. Lekker kort, zodat je ook nog op vakantie kunt. Er zijn twee periodes: Periode A: maandag 27 juni tot en met donderdag 21 juli (4 weken/lessen). Cursusaanbod periode A: beachvolleybal, boksen, hardlopen, Krav Maga, kickboksen, pole fitness en tennis. Periode B: maandag 8 augustus tot en met donderdag 1 september (4 weken/lessen). Cursusaanbod periode B: beachvolleybal, boksen, Krav Maga, kickboksen en tennis. Als je je inschrijft voor een tenniscursus, dan mag je gedurende je cursus de tennisbanen gratis gebruiken voor vrij sporten van maandag tot en met vrijdag, van 8.00-15.30 uur. Inschrijven kan bij de sportdesk of via de webshop. Meer info: www.olympos.nl

Met een abonnement zomerfit kun je een maand lang onbeperkt beachvolleyballen, fitnessen, squashen, tennissen en deelnemen aan de groepslessen. Heb je even niemand om mee te sporten, doe dan mee aan een van de 21 groepslessen of duik de fitness in. Wil je liever sporten met een of meerdere maatjes? Ga dan lekker squashen, tennissen of beachvolleyballen. Uiteraard moeten je maatjes ook een zomerfit-, squash-, tennis- of beach-abonnement hebben of een introducékaartje kopen. Voor beachvolleybal, fitness of tennis hoef je niet te reserveren, maar kun je gewoon langskomen en je kaart afhangen. Voor deelname aan de groepslessen ia het handig om wel te reserveren. Voor meer informatie: www.olympos.nl

BITON

Biton Open Air

UIT

Coach De Utrechtse Introductie Tijd is de algemene stadsintroductie voor alle aankomende studenten die in Utrecht gaan studeren. Als je actief wilt meewerken aan de UIT, kun je je nog aanmelden als coach. Dit jaar kun je je ook samen met een vriend of vriendin inschrijven. Achter de schermen levert een coach een belangrijke organisatorische bijdrage aan de UIT. Coaches worden ingezet als stagemanager, bij de entree van de evenementen en bij het uitdelen van lunches. Daarnaast begeleid je als coach een groep mentorkoppels. Verantwoordelijkheidsgevoel is een belangrijke eigenschap van een coach. Als coach handel je in naam van de ICU, de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht, en je dient daar respectvol en voorzichtig mee om te gaan. Meer info en aanmelden: deelnemers@introductie-utrecht.nl of bel 030 – 253 3492.

UU

Filmmaker universiteitsproject gezocht Wie kan en wil een promofilmpje maken voor een onderzoeksproject over mbo-studenten en hun toekomstplannen? Geld is er niet, wel een leuke klus (en een heleboel koffie en koekjes/ bier en pizza). 3000 Studenten moeten overtuigd worden om mee te doen aan 5 vragenlijsten - een hele klus voor de (niet-media, nietmarketing) onderzoekers (PhDkandidaten). Kan jij een filmpje maken van ongeveer 3 minuten dat leuk en flitsend is, de aandacht kan vasthouden en de studenten ervan overtuigt dat ons onderzoek over hun toekomst gaat? Contact: e.dumhs@uu.nl

Dit gratis festival wordt georganiseerd door studentenvereniging Biton als onderdeel van de Utrechtse Introductie Tijd. De formule is simpel: een enthousiaste groep mensen en een divers aanbod van opkomend talent uit Utrecht en omstreken in een mooi park. ook is het festival niet alleen voor aankomende studenten; elke muziekliefhebber kan hier zijn hart ophalen. De kleinschaligheid en lokaliteit zijn erg belangrijk voor Biton open Air. Er wordt podium geboden aan zowel grote namen (advertentie) als het aanstormende talent van Utrecht. De eerste band zal Internship Opportunity: beginnen met spelen vanaf 17.00 Help us Market new English-language Training Program uur. Het festival wordt afgesloten „Mediate your Life“ door de hoofdact rond 23.00 uur, waarna er een afterparty zal zijn Where? Vine Coaching and Training, Utrecht die tot in de late uurtjes door zal When? September - November, 2011 (minimum 8 hrs. per week) gaan. Het programma bestaat uit een zevental optredens van bands Compensation? Free Participation in Sept. 24-26 workshop: “Introduction en ongeveer 3 a 4 DJ’s die de to Nonviolent Communication” & “Mediation based on afterparty verzorgen. De line-up is Nonviolent Communication”, plus reimbursement of all tot nu toe als volgt: Death Letters travel expenses during internship (Alternative compensation to be discussed) (rock), Transmitter (electrorock), The Q (rock), Cesair (folk), The Further Information? Contact jan@vinecoaching.nl Dance (new wave) en anderen Datum: 17 augustus / Locatie: Lucas Bolwerk 16 / Meer info: trajectum-vine 110621.indd 1 21-06-2011 11:38:26 www.bitonopenair.nl 23062011 TRAJECTUM 18 35


24/7 Ik ben Martijn Winkelman (24) en studeer culturele maatschappelijke vorming. Ik zit in het laatste jaar en ik heb de minor dramaproducties gedaan, waarvoor we een complete theatervoorstelling moesten maken. Samen met Rens Kool en David Hunneman heb ik het mezelf lekker moeilijk gemaakt. Wij kozen ervoor om met internationale studenten een Engelse productie te maken. En ik hou van kroketten.

MAANDAG Voor de voorstelling moet er natuurlijk een beetje illegaal geplakt worden.

DINSDAG Pallets gevonden. Poster erop. Prima voor het decor!

DONDERDAG Zo’n goudgele rakker hebben we wel verdiend! Even geen Engels praten. Soms heeft David een beter hoofd.

ZATERDAG lueren. Even de hele week eva nnetje uit Sevda (Rens’ vriendi land. Istanbul) is ook in het ba! Merha

VRIJDAG Een BBQ met de hel e groep om het hele project goed af te sluiten. Bier en vlees brengt verschillende culturen dichter bij elkaar!

ZONDAG Eindelijk even ontspannen met Jesse, mijn allerliefste, allerlekkerste vriendinnetje!

Ook een keer in deze rubriek? Geef je op via tirzah.schnater@hu.nl

WOENSDAG De voorstelling ging heel goed! Anne Mathot, Anatoliy Glinin, Christina Rupp, Lora Tsankova, Milan Bargiel, Noor Buijvoets, Veronica Balaci-Teodorescu en Yaël van der Wouden: Bedankt!

Trajectum 10/11 #18  
Trajectum 10/11 #18  

Trajectum - Magazine voor de Hogeschool Utrecht - www.trajectum.hu.nl - Jaargang 10/11 - Nummer 18 - 23 juni 2011

Advertisement