Page 1

PIZZA TEST 1 1 0 2

NR 09 | 03.02.2011 | www.trajectum.hu.nl | magazine voor Hogeschool Utrecht

INTERVIEW HALBE ZIJLSTRA WAcHT NOG STEEDS OP ARGUMENTEN ACHTERGROND BIBLIOTHEEK ZONDER BOEKEN. HOE VER ZIJN WE ER VANDAAN? CULTUUR GRATIS FESTIVAL MET TAPESScRATcHORGELPIANO


(advertentie)


AcHTERGROND

De master journalistiek zou 4 februari van start gaan. Maar staat nu in de ijskast. Hoe kan dat?

12

INTERVIEW

Staatssecretaris Zijlstra heeft nog geen goede argumenten gehoord, dus zijn bezuinigingen gaan gewoon door.

16

AcHTERGROND

Een bibliotheek zonder boeken. Hoe ver zijn we er nog vandaan?

22

cOVERSTORy

De jaarlijke grote Trajectum pizzatest 2011 kent een nieuwe winnaar. Het panel boog zich dit jaar over de groentepizza. En dat is een pizza met veel verrassingen!

28 IK BEN

Promovendus Joost van Hoof laat dementerenden langer thuis wonen.

REdACTiONEEL

06

De D-factor Er hebben al veel studenten gereageerd op de oproep van Trajectum en Studium Generale om hun meest inspirerende docent te nomineren voor de docent van het jaar 2011 verkiezing van Hogeschool Utrecht. Het is elk jaar weer goed om te merken dat er een hoop goede docenten rondlopen, die in de ogen van hun studenten meer zijn dan docent alleen. Een goede docent heeft volgens zijn studenten vakkennis, kan goed lesgeven, heeft persoonlijke aandacht, humor en is betrokken. Het zijn eigenschappen die niet alleen een docent populair maken, maar ook sympathie wekken in het dagelijks leven in de omgang tussen mensen. Volgens mij ben je van nature een goede of slechte docent. Je kunt natuurlijk trucjes leren om je didactiek te verbeteren, maar zoals niet iedereen in de wieg is gelegd om acteur te worden, zo is het ook niet iedereen gegeven om een goed docent te zijn. Op de Forumpagina van dit nummer bepleit docent Maartje Fokkema dat het onderwijs binnen de hogeschool gegeven moet worden door vakspecialisten. Volgens Fokkema willen studenten het vak leren van iemand met ervaring en enthousiasme. Fokkema vraagt zich af of de lage scores van de HU in Keuzegids en Elsevier veroorzaakt worden door slechte docenten die ongeïnspireerd zijn en onvoldoende kennis in huis hebben. Ze heeft ook de oplossing: trek vakspecialisten aan. Piet Jansen maakt zich in zijn blog van 31 januari op onze site druk over de waarde van lesgeven. Hij sprak laatst vier jonge docenten die lesgeven ‘wel aardig’ vonden, maar toch liever onderzoek en coördinerende taken kregen, om van het lesgeven af te zijn. Deze week is de Nationale Studentenenquête van start gegaan. Studenten kunnen hierin een oordeel geven over hun opleiding en docenten. Maar dat terzijde.

Janny Ruardy

03022011 TRAJECTUM 09

3


Bijna duizend nominaties

Uniforme examenregels

Het rapport van de onlangs in het leven geroepen taskforce wordt op dinsdag 8 februari gepresenteerd. De groep heeft op verzoek van het college van bestuur onderzocht hoe op de faculteiten de rollen en verantwoordelijkheden zijn ingevuld rondom de examens en diploma-toekenning. Daarnaast werd de onderwijslogistiek, zoals de cijferinvoer in studie-informatiesysteem Osiris, bekeken. Collegelid Huib de Jong wil voorafgaand aan de presentatie niet ingaan op de concrete aanbevelingen. Wel constateert hij dat de systematiek op faculteiten verschilt bij de vaststelling van cijfers en uitgifte van diplo­ ma’s. Ook verschilt de werkwijze van examencommissies. ‘We willen af van die diversiteit en tot HU-brede regelingen komen’, stelt De Jong. ‘Dat betekent voor docenten en leden van examencommissies dat de bestaande routines kunnen veranderen. Maar studenten willen sneller informatie over cijfers en meer duidelijkheid over bijvoorbeeld vrijstellingen. Met de voorstellen in het rapport kunnen wij ze die geven.’ (GR) Presentatie eindrapport: dinsdag 8 februari van 14.30 tot 17.00 uur op de faculteit Economie en Management

4

TRAJECTUM 09 03022011

Luisteren naar het werkveld Hogescholen moeten beter luisteren naar de wensen van het werkveld. ‘Het hbo staat met de rug naar de arbeidsmarkt’, zei Beatrice Boots, plaatsvervangend directeur van het Platform Bèta Techniek. Zij was een van de sprekers tijdens de afsluitende bijeenkomt van de HU-debatreeks over de hbo-professional op dinsdag 25 januari. Het debat stond onder leiding van HU-lector Pieter Broertjes, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant. (GR)

KABINET BLIJFT BIJ HALBE-HEFFING Het kabinet houdt vast aan de boete die trage studenten vanaf september moeten betalen. Hogescholen en universiteiten krijgen formeel geen boete voor hun langstudeerders, maar moeten samen toch minstens 190 miljoen euro per jaar bezuinigen. Uit het wetsvoorstel dat staatssecretaris Zijlstra 1 februari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat hij enigszins tegemoet is gekomen aan de bezwaren van de Raad van State. Zijlstra verandert de langstudeerboete voor instellingen daarom in een ‘generieke korting’ op het hogeronderwijsbudget. Wat betreft het overgangsrecht voor huidige studenten voorziet hij geen problemen. Invoering

van de wet in september 2011 is volgens hem juridisch houdbaar. De Raad van State adviseerde om de wet ‘cohortsgewijs’ in te voeren, maar dat wil Zijlstra niet omdat hij volgend collegejaar dan onvoldoende kan bezuinigen. De studentenbonden reageren teleurgesteld op het wetsvoorstel. ‘De perverse prikkel voor universiteiten en hogescholen om langstudeerders weg te werken is hiermee wel weg’, zegt voorzitter Guy Hendricks van het ISO. Maar de keerzijde is dat het voor hen nu voordeliger wordt om hun langstudeerders vast te houden. Zij genereren door het forse collegegeld immers extra inkomsten. Hendricks hoopt dat de Eerste Kamer kritisch naar de wet kijkt. (HOP)

F oto: ja n willem groe n

De HU-Taskforce Langstudeerders komt met ruim 25 aanbevelingen over de werkwijze van de examencommissies en invoering van cijfers in Osiris.

Zo’n driehonderd docenten zijn genomineerd voor de verkiezing van de Docent van het Jaar 2011. Een week voor sluiting van de nominatieronde op 6 februari droegen ruim achthonderd studenten hun favoriet voor. Een respons die beduidend hoger is dan tijdens de edities in de vorige jaren. De meeste inzendingen komen van de faculteiten Maatschappij & Recht en Educatie: respectievelijk 68 en 66. De faculteit Economie & Management staat derde met 47 voordrachten, gevolgd door Gezondheidszorg met 39 aangedragen docenten. Studenten van Natuur & Techniek en Communicatie & Journalistiek nomineerden ieder 35 docenten. Studenten kunnen nog tot zondagavond 6 februari middernacht docenten nomineren op www.trajectum. hu.nl/docentvanhetjaar. Op 17 februari worden de twintig halve finalisten bekend gemaakt, waarop kan worden gestemd. De vijf docenten met de meeste aanhang strijden op 7 april in de grote finale. Het is de derde editie van de Docent van het Jaar, die wordt georganiseerd door Studium Generale en Trajectum. (CK)


Prijs voor Trijntje Trijntje de Wit-Gosker, docent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, heeft de Hermen J.Jacobsprijs gewonnen. De prijs wordt elke vier jaar uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk maken voor het speciaal onderwijs. Dit jaar was het thema ‘passend onderwijs’: het streven om kinderen met een beperking of handicap in reguliere scholen te onderwijzen. Ze ontving de prijs vanwege het picto-project waar zij aan werkt. ‘Het geldbedrag dat ik gewonnen heb gebruik ik voor het beeldschrift dat ik ontwikkel voor het speciaal onderwijs’, zegt De Wit.

Rechtszaak Cambridgelaan Studentenhuisvester SSH start een rechtszaak tegen enkele bewoners van studentenflat cambridgelaan in De Uithof. Zij zijn geen student meer of willen geen contract met campusclausule tekenen en weigeren het complex te verlaten. SSH verstrekt sinds 2006 contracten aan nieuwe huurders waarin is opgenomen dat zij een jaar na het afstuderen moeten verhuizen (het zogenaamde campuscontract). vanaf maart vorig jaar geldt deze regeling ook voor Cambridgelaanhuurders van voor het campuscontracttijdperk. afgestudeerden

dienen voor aanstaande april te verhuizen. Rond de tachtig personen zijn inmiddels vertrokken of staan op het punt te verkassen. Een ‘handvol’ oud-studenten wil er blijven wonen, zegt een woordvoerster van SSH. ‘Sommigen tekenden zelf schriftelijk bezwaar aan bij ons en anderen hebben een advocaat ingeschakeld.’ Om hoeveel personen het precies gaat, kan zij niet zeggen. SSH vraagt de rechter de huurovereenkomst te ontbinden. Beide partijen krijgen dan de kans schriftelijk te reageren, alvorens het eventueel tot een rechtszaak komt. ‘Dat kan nog maanden duren.’ De reden voor de invoering van

de campuscontracten is dat er een structureel kamertekort is in Utrecht. afgestudeerden bezetten daarbij woonruimte die voor studenten is bedoeld. Met een goede doorstroming hoopt SSH meer huisvesting te kunnen bieden aan studenten. BoKS, de koepelorganisatie van bewoners van SSH, is in principe voorstander van dergelijke campuscontracten bij nieuwe bewoners. Maar de maatregel opleggen bij zittende studenten vindt de organisatie niet terecht. afgestudeerden mogen wel worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid om de studentenwoning te verlaten, maar dit mag geen ‘dwingend karakter’ krijgen. (GR)

FOTO: B ERT van LaaR

Na afloop van het over het algemeen rustige studentenprotest op 21 januari op het Malieveld in Den Haag trok een aantal demonstranten naar het Binnenhof en gooide stenen, vuurwerk en blikken bier naar de ME. Eerder die dag werd staatssecretaris Zijlstra op het podium door de protesteerders begroet met vuurwerk en boe-geroep. Hij was niet bereid af te stappen van de ‘Halbe-heffing’: 3000 euro langstudeerboete. (TS)

Opstootje 03022011 TRAJECTUM 09

5


Master journalistiek in de ijskast De master ‘journalistiek in een crossmediale nieuws-omgeving’, die 4 februari van start zou gaan, is op het laatste moment afgeblazen. Er zijn te weinig deelnemers. D oor G er a rd R utte n

Journalisten bloggen en twitteren erop los. Steeds meer kranten en tijdschriften zijn digitaal na te pluizen op de iPad. Tv- en radioprogramma’s alsmede printmedia beschikken over websites. Die crossmediale ontwikkeling is niet te stuiten en gaat de komende jaren in verhevigde mate door. Het is daarom niet verwonderlijk dat de faculteit Commu­ nicatie en Journalistiek op dit gebied een master lanceert. Maar vlak voor de start begin februari moest de directie van het Centrum voor Communicatie & Journalistiek (CCJ) de zaak afblazen. Met zeven aanmeldingen voor de gehele master en vier voor de afzonderlijke modules is de opleiding niet rendabel. Een tweede belangrijke reden, zo wordt geopperd, is dat zo weinig deelnemers niet bevorderlijk is voor een dynamisch groepsproces. Naar de oorzaak van de achterblijvende belangstelling kan Inge Blauw, directeur van het CCJ, alleen gissen. ‘Door de crisis staat de markt erg onder druk’, zegt zij. ‘Bedrijven en zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel; red.) zijn minder snel bereid geld aan opleidingen uit te geven.’ INVESTERING

Daarnaast kan het zijn dat de reclamecampagne te laat op gang kwam zodat potentiële studenten te weinig tijd hadden om een beslissing te nemen over

6

TRAJECTUM 09 03022011

een dergelijke forse investering in tijd en geld. Cursisten zijn immers gedurende tweeënhalf jaar een dag in de week kwijt en dienen 17.500 euro op te hoesten. Met het argument dat de opleiding te duur zou zijn, is Blauw het niet eens. ‘Dat is makkelijk gezegd. Het is niet duurder dan andere masters. Maar het is veel geld.’ Aan het onderwijsprogramma kan het niet liggen. De basis van de master is overgenomen van de Media Academie in Hilversum, die medio 2009 failliet ging. De oorspronkelijke opleiding focuste zich sterk op radio en televisie. Dat is uitgebreid met print, internet en uitgeverij. Daarnaast richtte de oude master zich vooral op allochtone studenten die klaargestoomd werden tot journalisten. Ook de doelgroep werd in de master nieuwe stijl veranderd. ‘We mikken op potentiële groeiers binnen de mediaorganisaties’, zegt Piet Bakker, lector Massamedia en Digitalisering. ‘Dat zijn ervaren journalisten die in de toekomst managementfuncties gaan bezetten. Zij moeten dan teams aansturen en beleid maken. Die facetten hebben we aan het programma toegevoegd.’ BOEGBEELDEN

Ook de docenten kunnen niet aangemerkt worden als de oorzaak van de minimale belangstelling. Behalve Bakker, autoriteit op het gebied van innovatie in de media, vormen de lectoren Pieter Broertjes (oud-hoofdredacteur van de Volkskrant) en Ad van Liempt (gerenommeerd tvprogrammamaker) de boegbeelden. Dat critici de laatste twee als journalisten van de oude gar-

De master is nadrukkelijk geen veredelde cursus twitteren

de bestempelen, vindt Bakker onterecht. Broertjes leidde immers de Volkskrant het internettijdperk in en Van Liempt stond aan de basis van menig vernieuwend tv-programma. Daarbij staan bijvoorbeeld Heleen van Lier (redacteur sociale media bij de Volkskrant) en Bart Brouwers (hoofd van een online lokaal nieuwsnetwerk van de Telegraaf) de oudgedienden terzijde. De master is nadrukkelijk geen veredelde cursus twitteren, bezweert Bakker. Natuurlijk krijgen de cursisten wel een stoomcursus Facebook en Twitter. Maar zij krijgen ook inleidingen in de nieuwe journalistieke omgeving en visuele cultuur en passen de opgedane kennis en inzichten toe in een New Media Lab. Hiermee wordt een nieuw medium uit de grond gestampt dat werkt met tv, radio, print en internet. VERDIENMODELLEN

Ook de zogenaamde verdienmodellen worden behandeld. Het is denkbaar de papieren krant of het tijdschrift op te heffen en een website op te zetten waarvoor bezoekers moeten betalen. Of alle content gratis aan te bieden op het web om vervolgens adverteerders te trekken. Maar dat zijn slechts twee van de tientallen mogelijkheden. ‘Het businessmodel van The Wall Street Journal is niet hetzelfde als dat van de Barneveldse Krant,’ zegt Bakker. Ondertussen staat de master in de ijskast en wordt gezocht naar alternatieve vormen. Eén optie is om de afzonderlijke modulen al dan niet in gedeeltes aan te bieden. ‘Dan kunnen mensen nu een module volgen en over een jaar weer een. Zij krijgen daarvoor een certificaat en kunnen op den duur alsnog een mastertitel halen’, zegt directeur Blauw. ‘En stel dat we in samenwerking met externe partijen voldoende aanmeldingen binnen krijgen, dan starten we de master alsnog in september.’

utre


utrechtnieuws

Adlieks

Na chttrein De NS stopt met ingang van 7 februari met vrijwel alle nachttreinen Utrecht-Gouda-Rotterdam omdat er te weinig reizigers gebruik van maken. Het ging om een proef die in december 2008 begon. De enige nachttrein die blijft rijden, is die om 1.16 uur uit Utrecht vertrekt in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. In de meeste nachttreinen zaten amper 30 passagiers.

Kraken De krakers van Oorsprongpark 7 en de Franz Schubertstraat 30 vechten de aangezegde ontruimingen aan. Het Openbaar Ministerie liet de krakers weten binnen acht weken te willen ontruimen. Beide panden werden in het weekeinde van 8 januari gekraakt. De krakers willen tijdens de eerste zaak een manifestatie houden voor de rechtbank op het Vrouwe Justitiaplein.

K ieskompas Kieskompas.nl, de populaire digitale stemadviseur, gaat in tien provincies online, maar niet in Zeeland en Utrecht. De provincie Utrecht heeft Kieskompas wegbezuinigd. Stemwijzer.nl heeft wel een Utrechtse variant. Uit bezuinigingsoogpunt heeft de politiek gekozen voor Stemwijzer. Dat levert volgens Provinciale Staten een bezuiniging op van 10.000 euro.

2011 wordt het jaar van Adlieks. Met behulp van de wizzkid, die mijn computer ontstoort en update, heb ik beslag weten te leggen op enkele interne HU-documenten. In deze column zal ik geregeld lekken uit de onrechtmatig verkregen informatie ter vermaak en leedvermaak van mijn lezers. De maatschappij is behoorlijk in beweging door de toenemende digitalisering. In Bilthoven is het postkantoor vorig jaar gesloten, op het NS-station kun je geen kaartje aan het loket meer kopen en vorige week heeft de videotheek zijn deuren voorgoed gesloten. Nu is ook het onderwijs aan de beurt voor de grote facelift. Een uitpuilend Malieveld heeft het kabinet te weinig schrik aangejaagd en men gaat enorm bezuinigen. De inkomsten van de HU zullen teruglopen, mede doordat het klimaat hier vriendelijk is voor langstudeerders. TNT stond onlangs voor soortgelijke financiële problemen en schafte het beroep ‘postbode’ af. In plaats daarvan hebben we nu postbezorgers gekregen die tegen een schamele beloning enkele uren van de week de post nog mogen rondbrengen. Binnen enkele jaren zal het beroep ‘docent’ worden afgeschaft en vervangen worden door een nieuw beroep: kennispresentator. De kennispresentator meldt zich enkele uren per week in de opnamestudio, waar enkele van zijn colleges worden opgenomen, eventueel voorzien van een ‘live audience’. Vervolgens worden de filmpjes van deze colleges geupload op Sharepoint en studenten kunnen in de week daarna het filmpje van bijvoorbeeld het college over de teloorgang van de analoge wereld, op ieder gewenst moment afspelen op hun Aaipet, Aaipot, Epet of hoe al die geweldige apparaten ook mogen heten. Sommige collega’s zijn lichtelijk naïef en hebben deze trend nog niet gesignaleerd. Vol trots komen ze mij vertellen dat hun college laatst is opgenomen en dat het binnenkort op Sharepoint komt te staan. Op mijn kritische vraag ‘denk je dat er nog mensen naar jouw college op vrijdagochtend komen?’ reageren ze vol vertrouwen: ‘Uit onderzoek is gebleken dat collegebezoek niet terugloopt als het college ook digitaal beschikbaar is’. ‘Yeah right!’ denk ik en ik besef dat ik hier praat met een potentiële kennispresentator. Kijk uit collega’s, voor je het weet zwerven je onderwijsproducten licentieloos over het internet en wordt je (na Caro Emerald) de meest gedownloade presentator. Studenten experimenteren op dit gebied. Zo kwam een attente collega er achter dat op Facebook fragmenten terug te vinden zijn van colleges van de opleiding International Communication & Media. Nu Dumpert nog!

COLUMN

Koopzondag Alle supermarkten in Utrecht op zondagmiddag open. Dat oppert het Utrechts college van B&W. Voornaamste argumentatie: consumenten en ondernemers vragen erom. In de raad lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor steun aan dit voorstel. Tot nu toe hield de gemeente meer koopzondagen tegen, omdat een meerderheid van de inwoners in 2005 daar tegen stemde.

Ad Franzen is docent op de HU

K y teman Van de Utrechtse trompettist Kyteman verschijnt in maart een nieuwe cd: Kytecrash. Hij maakte deze samen met zijn leermeester, de jazztrompettist Eric Vloeimans. De cd wordt op 12 maart officieel gepresenteerd in Tivoli. Vanaf begin februari toert de Utrechtse muzikant met Kytecrash langs de Nederlandse popzalen. Kyteman brak door met zijn debuutalbum The Hermit Sessions.

Ad Franzen

03022011 TRAJECTUM 09

7


• Repetitie Utrechts Studenten concert (USc) • Maandag 31 januari, Parnassos • Negen studentenorkesten,waaronder USc, luiden financiële noodklok 8

TRAJECTUM 09 03022011

hET M


moment 03022011 TRAJECTUM 09

9


Op deze opiniepagina laten elk nummer HU’ers hun licht schijnen over een actuele kwestie. Tevens is er ruimte op deze pagina voor ingezonden brieven. Deze mogen niet langer zijn dan 250 woorden. Langere, opiniërende stukken (max. 600 woorden) in overleg met de redactie. Mail uw bijdrage naar gerard.rutten@hu.nl

OPINIE

Het ‘leren leren’ is voorbij Studenten willen graag ‘het vak’ leren van iemand met ervaring en enthousiasme. Laat vakspecialisten onderwijs in hun vakgebied verzorgen, betoogt docent Maartje Fokkema.

Maartje Fokkema is hogeschooldocent bij de opleiding technische bedrijfskunde, voorzitter van de medezeggenschapsraad van de faculteit Natuur en Techniek, lid van de centrale medezeggenschapsraad (cMR) en sectorconsulent van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Deze bijdrage is op persoonlijke titel. De volledige versie staat op www.trajectum.hu.nl/achtergrond

10

TRAJECTUM 09 03022011

Het kan niemand ontgaan zijn: zowel bij Elsevier als bij de Keuzegids staat de HU onderaan in het lijstje. De onderwijskwaliteit is laag. Daarnaast wordt van alle kanten geroepen dat het hele hoger onderwijs een kwaliteitsprobleem heeft. Studenten zeggen te weten wat de oorzaak is: zij krijgen slecht les. Docenten doen hun werk op een ongeïnspireerde manier en stralen geen enthousiasme uit. Klopt dat? Wordt onze hogeschool bevolkt door slechte docenten? Zo ja, hoe komt dat en valt er iets aan te doen? Onze hogeschool is ontstaan uit een fusie van een groot aantal zelfstandige opleidingen. De meeste docenten bij deze opleidingen hadden een eerstegraads bevoegdheid. Docenten met hetzelfde vak vormden vakgroepen en bewaakten de onderwijskwaliteit. natuurlijk was er wel eens iemand die er met de pet naar gooide. In 1995 kwam de Hogeschool (van) Utrecht tot stand. In die periode waren twee ontwikkelingen voor het hbo van belang. Ten eerste vroegen de werkgevers om meer aansluiting tussen opleiding en beroepspraktijk. Ten tweede brak bij de bestuurders van hogescholen het besef door dat zij, onder de lumpsum financiering (subsidie in één keer uitgekeerd, vrij te besteden; red.), konden sturen op de kosten van personeel. Onder invloed hiervan kwamen allerlei onderwijshervormingen op gang: probleemgestuurd onderwijs, projectonderwijs en – iets later – competentieonderwijs. De hervormingen richtten zich met name op de didactiek. Die was verouderd, vond men. Docenten waren te veel bezig met hun vak en te weinig met de behoeften van de student. nieuwe media, zoals internet, maakten kennisover-

dracht steeds minder belangrijk. Docenten moesten zich niet langer richten op kennisoverdracht, maar studenten leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces: leren leren. Sommige docenten konden slecht overweg met de nieuwe didactische benadering. Een aantal ging weg. Het management vulde de opengevallen plekken op met nieuwe medewerkers, vaak lager opgeleid en slechter betaald dan de oorspronkelijke vakdocenten. vrijwel overal kwam de vakinhoud onder druk te staan. Er was behoefte aan docenten die ‘breed’ inzetbaar zijn. voor het management betekende dit een efficiencyslag: docenten worden breed ingezet en er is minder behoefte aan dure vakspecialisten. Studenten echter willen graag ‘het vak’ leren van iemand met ervaring en enthousiasme. Maar niet iedereen is in staat buiten zijn vakgebied geïnspireerd les te geven. Het is voor de HU aanlokkelijk de studenten tegemoet te komen in hun klacht en docenten onder druk te zetten, bijvoorbeeld door publicatie van docentevaluaties op SharePoint en strenge RGW-gesprekken. Maar het zal niet helpen. De meeste docenten werken zich een slag in de rondte, komen knel te zitten en lopen (opnieuw) het risico overspannen te raken. De oplossing ligt voor de hand: laat vakspecialisten onderwijs in hun vakgebied verzorgen en leidt nieuwe vakspecialisten op. In feite is de HU al op weg door de ambitie te formuleren een ‘kennisorganisatie’ te willen zijn. De tijden zijn gekeerd: de doctrine van het ‘leren leren’ is voorbij. Kennisoverdracht is geen vies woord meer.

FORUM

O N D E R R E D A c T I E VA N G E R A R D R U T T E N

en ger ? Rea rtikel a t .nl i d .hu op m u ect traj


31.01.2011 | Piet Jansen

Devaluatie Alles wordt steeds minder waard. In de context van de HU gaat het bijvoorbeeld om diploma’s. We bedenken sterren om de bachelor op te krikken. Maar met een master tel je natuurlijk pas echt mee. Ook docenten worden steeds minder waard. Lagere inschaling en zonder master tel je nauwelijks mee. Docenten weten nu eenmaal te weinig, maar gelukkig hebben we daar lectoren voor uitgevonden. Die weten veel. Lesgeven is ook niet zo erg veel waard. Ik sprak laatst kort achter elkaar vier beginnende docenten. Vonden alle vier lesgeven ‘wel aardig’. Onderzoek doen toch leuker en beter. ‘Ik geef nu al ruim een jaar les, maar wil meer onderzoek gaan doen en coördineren, dan ben ik van ’t lesgeven af’, aldus deze nieuwe collega. Goed zo, zij snapt in elk geval wat wel en niet belangrijk is. Binnenkort weer de Nationale Studentenenquête (NSE), maar dat heeft met bovenstaande natuurlijk niks te maken.

Trajectum selecteert voor elk nummer de beste HU-tweets en Trajectum-blogs.

#hU

POLL Studeren nieuwe stijl, door de Halbe-heffing: weg extra inzet, braaf in vier jaar klaar.

@nickwinnik Hou op hoor, 20min hoorcollege gehad niks wijzer geworden... #hu

Geef je mening op www.trajectum.hu.nl

@Renss91 Internet op me laptop achterin de klas, beetje opletten beetje niksen, #schoolbevaltmeredelijk #HUa

@Nynkek Eerste schooldag. Weer te weinig tafels. #HU

Uitslag vorige poll: Met dit kabinet wordt Nederland geen kennisland, maar een ontwikkelingsland 100 90 80

@wgravendeel vanaf morgenochtend 10 weken lang geen leven meer #stage #werken #leren #HU #huilmomentje

70 60 50

@Wopkelien Morgen beginnen aan een nieuwe minor, totaal iets anders: Ontwikkelingsstimulering #nHL ga #HU missen!!

40 30 20

@gvoorendt Potverdikkiess Hogeschool Utrecht, kan ik m’n diploma niet gewoon even kopen? IDEaL?

10 0

72%

28% Oneens

@loydbanks01 Tentamens voorbij! net ethiek gehad echt geen touw aan vast te knopen! Filosofisch gelul... #hu

Eens

TOPBLOG

Projectleider Piet Janssen blogt met regelmaat op www.trajectum.hu.nl/blogs

03022011 TRAJECTUM 09

11


iNTERViEw

IJzeren 12

TRAJECTUM 09 03022011


Halbe

Hij begrijpt dat studenten protesteren.

En ook waarom hoogleraren in toga om de Hofvijver wandelen. Maar zolang hij geen goede argumenten hoort zal hij zijn koers niet ingrijpend wijzigen, zegt staatssecretaris Halbe Zijlstra.

DOOR BaS BELLEMan En HEIn CUPPEn (HOP)

03022011 TRAJECTUM 09

13


‘Mijn leven zou een stuk makkelijker zijn als ik één miljard euro extra kon besteden’, zegt de vvD-staatssecretaris van OCW. ‘En het leven van onderwijsbestuurders ook.’ Twee weken geleden zag hij duizenden studenten op het Malieveld tegen hem betogen. En eerder die dag ruim een derde van de nederlandse hoogleraren. allemaal vanwege de bezuinigingen op hoger onderwijs en onderzoek. van 2012 tot en met 2014 moeten de universiteiten en hogescholen het met in totaal 420 miljoen euro minder onderwijsgeld redden. Bovendien vervallen de extra onderzoeksubsidies uit de aardgasbaten. Die bezuinigingen zijn volgens Zijlstra hard nodig om de staatsschuld te verkleinen. Maar ze bieden volgens hem ook kansen. ‘Zouden we fundamentele, nieuwe keuzes durven te maken, als we daar niet financieel toe gedwongen werden? Je kunt ook te veel geld hebben en problemen weg financieren.’

U zou geen raad weten met een miljard extra? ‘natuurlijk wel, maar dat is het punt niet. Je moet niet alles met geld willen oplossen. Ik ben ook staatssecretaris van cultuur en daar loopt de ‘fanmail’ ook al redelijk op. Daar geldt hetzelfde. We moeten daar een cultuuromslag maken, zodat cultuur weer meer privaat gefinancierd wordt. Zou dat lukken als we niet bezuinigden?’ Wat kunnen uw tegenstanders nog doen om u van van gedachten te laten veranderen? ‘Goede, inhoudelijke argumenten geven waarom wat ik doe niet kan. Die heb ik nog niet gehoord. En alternatieven bieden – dat wil ook wel eens helpen.’ De universiteiten zeggen dat ze minstens vijfduizend mensen moeten ontslaan door uw bezuinigingen. ‘Ja, en collegevoorzitter De Wijkerslooth van de Radboud Universiteit zegt dat hij het niveau van het onderwijs moet laten zakken. Dat vind ik vrij armoedig en ook nergens voor nodig. De instellingen hebben meer keuzes.’ Zoals? ‘We hebben het afgelopen decennium een explosie van het aantal opleidingen gezien. Waarom zou je zoveel opleidingen in zoveel steden aanbieden? Zoek als instellingen de samenwerking op en kijk tegelijkertijd waar je zelf goed in bent. Clustering kan een belangrijke bezuiniging opleveren.’

14

TRAJECTUM 09 03022011

‘En dat gebeurt ook al op allerlei plekken. De Uva en de vrije Universiteit zijn al bijna aan het samensmelten. Denk aan de samenwerking in noord-Oost nederland, in het zuiden en tussen de drie technische universiteiten. Hogescholen en universiteiten hoeven niet op mij te wachten met de uitvoering van de plannen van de commissieveerman [veerman deed aanbevelingen voor een ‘toekomstbestendig’ stelsel van hoger onderwijs; red.]. Sterker nog, ik zou zulke samenwerking niet eens willen afdwingen. Men moet er zelf mee aan de slag.’ Hoe kunnen de instellingen nog meer bezuinigen? ‘Ze kunnen een managementlaag schrappen. En als ze dan nog altijd op een min uitkomen, dan hebben ze ook nog hun reserves. Het is niet mijn doel om te zeggen: u hebt een reserve, gebruik hem maar.’ ‘Maar om meteen te roepen dat je je personeel eruit gooit... volgens mij zouden instellingen zelfs meer geld kwijt zijn aan zo’n massaontslag dan aan de bezuiniging die ik opleg. Denk aan het sociaal plan dat je nodig hebt, de procedures en de ontslagvergoedingen. Men moet ook verder kijken dan 2012. Er is alleen de eerste twee jaar een dip in de financiering. vanaf 2014 komt het budget voor de instellingen dankzij investeringen weer vrijwel op hetzelfde uit. na 2015 gaat het zelfs weer omhoog. Maar dat is wel afhankelijk van de studentenramingen.’


Hoe kwam het kabinet eigenlijk bij de bezuiniging van jaarlijks 370 miljoen op het hoger onderwijs? ‘Voor de duidelijkheid: op het totale onderwijs, basisscholen, voortgezet onderwijs en mbo, wordt niet of nauwelijks bezuinigd. Maar we verschuiven het geld wel. In het hoger onderwijs wilden we het geld voor de langstudeerders uit de bekostiging halen om het te investeren in de kwaliteit van het hele onderwijs, dus ook in andere sectoren.’ ‘Wat betreft die 370 miljoen: de prijs per student is gemiddeld zesduizend euro. Het huidige aantal langstudeerders maal zesduizend euro is ongeveer 370 miljoen. Daarvan betalen instellingen en trage studenten ieder de helft. Dat geld gaat voor een deel eerst naar andere onderwijssectoren en komt vanaf 2015 weer vrijwel helemaal terug in het hoger onderwijs. Hierdoor gaat in feite het budget voor de rest van de studenten omhoog.’ Komen universiteiten en hogescholen hierdoor niet in de verleiding om de eisen voor dure langstudeerders te verlagen? ‘Ik hoop het niet, maar we zijn er wel op bedacht. We hebben de Onderwijsinspectie en de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, die het niveau in de gaten houden. In de nieuwe accreditatieronde, die in 2011 van start is gegaan, wordt strenger gecontroleerd op het eindniveau van afgestudeerden.’

CV HALBE ZIJLSTRA

Geboren op 21 januari 1969 in Oosterwolde, Friesland. Na het vwo studeert hij commerciële economie aan de Groningse Hanzehogeschool en sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (doctoraal in 1996). Verhuist naar Utrecht, waar hij in 1998 gemeenteraadslid wordt voor de VVD. Sinds 1996 accountmanager bij autoleasemaatschappij Arval en projectmanager bij diverse bedrijven. In 2001 zelfstandig projectmanager voor Shell in Zuid-Europa en Latijns-Amerika. In 2004 fractievoorzitter van de Utrechtse VVD en in 2006 Tweede Kamerlid. Drie jaar woordvoerder hoger onderwijs en wetenschap van de VVD-fractie. In 2010 benoemt tot staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet Rutte. Behalve hoger onderwijs, wetenschap en lerarenbeleid heeft hij ook cultuur in zijn portefeuille. Is getrouwd en houdt van wielrennen, reizen en lezen.

Het kabinet heeft besloten dat studenten ook in hun masteropleiding een jaar mogen uitlopen voordat ze het hoge tarief moeten betalen: het duurt dus langer voordat een universitaire student een langstudeerder is. De hogescholen menen dat zij daarom een groter deel van de bezuinigingen moeten betalen. ‘Het is geen groter deel, want dit was altijd al het plan. In het regeerakkoord stond het aanvankelijk iets anders geformuleerd, maar bij de uitwerking kwamen we al snel hierop uit. We hebben niet lichtzinnig een jaar extra weggegeven.’ Studenten moeten een verhoogd collegegeld betalen bij studievertraging, maar ze mogen niet weten bij welke master­ opleidingen snel wordt gestudeerd en bij welke niet. Waarom is die informatie nog niet beschikbaar? ‘Omdat de harde knip tussen bachelor- en masteropleiding nog niet overal is ingevoerd. Daardoor kun je de statistieken niet allemaal met elkaar vergelijken. Het kan eruit zien alsof masterstudenten hier heel snel studeren en daar heel langzaam, maar dat heeft vooral te maken met de harde knip die de een wel en de ander niet heeft.’

Maar de masteropleidingen bestaan al jaren. Die informatie had er toch allang moeten zijn? ‘Ik zou zeggen, ga eens met mijn voorgangers praten. Het is namelijk een kwestie van politieke wil. Er was geen meerderheid voor de landelijk verplichte harde knip. Mijn voorganger Ronald Plasterk heeft de Kamer er uiteindelijk van overtuigd dat die knip er moet komen en daarvoor verdient hij een compliment.’ Een van de dingen die Plasterk ook wilde, was prestatiebekostiging in het hoger onderwijs. Maar hij kon geen goede criteria vinden, zei hij later. Hoe gaat u kwaliteit bekostigen, zoals in het regeerakkoord is afgesproken? ‘Ik heb er ideeën over, maar die zult u te zijner tijd wel zien. Autonomie van instellingen is een groot goed, maar die heeft zijn grenzen. We hebben niet voor niets een accreditatiestelsel om de kwaliteit te bewaken. Dan mag de overheid wat mij betreft ook financieren op kwaliteit. Niet dat alles daarvan af moet hangen, maar meer dan nu zou toch moeten kunnen: kwaliteit is de kern.’

Het volledige interview met de staatssecretaris is te vinden op www.trajectum.hu.nl

‘In feite gaat het budget voor de rest van de studenten omhoog’

03022011 TRAJECTUM 09

15


TRAJEcTUMS GROTE

PIZZA TEST 1 1 0 2 Pizza: het ideale recept voor bankhangdagen, feesten en partijen. Snel, goedkoop en,

met een beetje goede wil, ook best gezond.

Maar welke pizzaboer programmeer je onder je sneltoets? Wie bezorgt in de oogwenk dampende pizza’s met knapperige bodem, lekker verse groenten en perfect smeltende kaas? Dat hebben wij voor je uitgezocht.

e breid dige uitge lle o e v d n de voor e l k j n i K rte .hu.n appo ctum juryr op traje 20 top

16

TRAJECTUM 09 03022011

D

Men neme: Een testpanel van dertien. Ieder jurylid uitgerust met een rammelende maag, feilloos reukvermogen en een kritische pen. Een lege tafel en een pizzasnijder.

We bestellen alle pizza’s via JustEat.nl en testen maar liefst twintig pizza’s, verdeeld over twee avonden. De vegetariana is dit jaar ons testobject. Een vegetariana is er in vele varianten maar bevat meestal champignons, ui, kappertjes of olijven, artisjokken, tomaat en paprika. Klinkt gezond. Toch?

Liever diepvries… Pizzeria-grillroom is duidelijk nooit een goede combinatie. Het slechts in onze test scoren namelijk Pastorale, Daheb en Dayi Pizzeria-Grillroom. Zij serveren vast de meest heerlijke shoarma- en grillschotels maar pizza bakken kunnen ze beter aan de echte Italianen overlaten.


10

9

8

Mama Mia Pizzeria-Grillroom

Pizza Palace

Domino’s Pizza

Pizza: vegetariana Belooft: champignons, paprika, ui, artisjokken en olijven Kost: € 8,Bezorgtijd: 19 minuten Presentatie: niet slecht, beetje donkere pizza. Rijkelijk belegd met champignons. Ruikt als: Een bodem met knoflook en heel vet. Take a smint! Smaak: Knoflookaroma compenseert niet de smakeloze, ‘bleekscheterige’ groente. De zwarte olijf heeft volgens de jury nog de meeste smaak. Gemiste kans: Kruiden. En verse groente misschien, liefst van dit jaargetijde.

Bleekscheterige groente

6,4

Pizza: veggi Belooft: tomaat, mozzarella en diverse groenten Kost: € 8,Bezorgtijd: 14 minuten Presentatie: Een waar slagveld. De term ‘een pizzaatje oorlog’ is bij deze uitgevonden. We ontdekken weinig groente, alleen ui en olijf. De jury is wel te spreken over de vorm, die is perfect rond. Ruikt als: Gesmolten mozzarella en kappertjes. Smaak: De groentes smaken zuur en droog, maar deze pizza heeft wel een lekkere bodem. En mozzarella, eindelijk! Bijzonder: Deze pizza is koud ook lekker.

Pizza: veggi (medium) Belooft: vegetarische topper, rijkelijk belegd met tomatensaus, mozzarella, verse bladspinazie, ui, paprikamix, champignons, olijven en verse tomaat. Kost: € 8,99 Bezorgtijd: 23 minuten Presentatie: De doos met opdruk van spinazieblaadjes wekt verkeerde verwachtingen. Er is nauwelijks spinazie te bekennen. Ruikt als: De bakker om 8 uur ’s ochtends en een beetje zoet. Smaak: De perfecte american pizza. Zoetig dik deeg met een goede bite. De olijven overheersen, dus die mogen er af. Bijzonder: Mozarella! Spinazie!

Koud ook lekker

Beetje zoet

6,7

6,9 >

03022011 TRAJECTUM 09

17


7

6

5

Sarracino

La Delizia Pizzeria

Lalouchi’s

Pizza: vegetariana. Belooft: Kaas, paprika, kappertjes, champignons, ui, olijven en artisjokken. Kost: € 9,Bezorgtijd: 20 minuten. Presentatie: Mooie, dampende pizza met veel grote stukken groente. Ziet er super vers uit. En wát een compositie! De groenten lijken door een kunstenaar neergelegd. Dikke plus. Ruikt als: Goede volle groentegeur. Smaak: valt tegen… terwijl ie er zo goed uitziet. Bijzonder: Eindelijk kappertjes! veel uien.

Wat een compositie

7,0 18

TRAJECTUM 09 03022011

Pizza: vegetariana. Belooft: Paprika, champignons, artisjokken, uien olijven. Kost: € 9,Bezorgtijd: 34 minuten. Presentatie: Mooie volle, grote pizza. Best vrolijk. Ruikt als: vooral de geur van olijven is goed te ruiken. Smaak: Een goede uitgebalanceerde pizza. De bodem is voor de verandering knapperig, beetje droog en hard. Bijzonder: Twee kleuren olijven, wat een feest!

Pizza: vegetariana. Belooft: Champignons, paprika, uien, olijven en artisjokken. Kost: € 8,50 Bezorgtijd: 40 minuten. Presentatie: Ziet eruit als een plaatje! Goed belegd en hot. Ruikt als: Oregano, knoflook. Heerlijke geur, vraagt om opgegeten te worden. Smaak: Groenten zijn sterk aanwezig, en dat proef je. De bodem is een beetje klef, maar helemaal niet verkeerd. Gemiste kans: Dat ‘ie niet nog groter was, hij was erg lekker!

Uitgebalanceerd

Goed belegd en hot

7,02

7,1


4

3

Pizzeria Valentino

casa Italia

Beste liteit prijs/kwa

2 Nefertiti

Pizza: vegetariana (32 cm). Belooft: Tomaat, kaas, diverse groenten en oregano. Kost: € 10,Bezorgtijd: 25 minuten. Presentatie: Deze lijkt met een pizzapasser gemaakt, hij is perfect rond! Ruikt als: Champignons en oregano. Smaak: De bodem is lekker knapperig en de hoeveelheid groente is precies goed. Met lekker veel kaas, kaas, kaas! Bijzonder: Lekkere nasmaak, niet vet en veel beleg. We zijn verliefd op de bezorger…

Pizza: verde. Belooft: Tomaat, kaas en diverse soorten groenten. Kost: € 7,50 Bezorgtijd: 34 minuten. Presentatie: Mooie knoestige korst. Kleurrijk en rijk belegd, frivool. Ruikt als: Een lekkere frisse zomerdag. Smaak: Bodem is crunchy. Lekkere champignons en zoete tomaat. Heerlijke groente, vers, veel en vrolijk. Prima pizza! Bijzonder: De bezorger wilde afrekenen, terwijl al online betaald was. Hij geloofde ons wel meteen.

Pizza: vegetariana. Belooft: Uien, paprika, champignons, artisjokken, olijven en kappertjes. Kost: € 8,50 Bezorgtijd: 16 minuten. Presentatie: Perfecte kleurbalans en lekker nonchalant opgemaakt. Deze pizza is nog gloeiend heet. Rijk en overdadig belegd. Ruikt als: Een Italiaans familiediner, heerlijk! Een pizza die met liefde gemaakt is Smaak: Tomatolicious! De kruiden geven dat beetje extra. Bijzonder: Die geur. Om achter aan te zweven.

Bodem lekker knapperig

Vers, veel, vrolijk

Tomatolicious!

7,2

7,2 5

7,3 >

03022011 TRAJECTUM 09

19


(advertentie)


1

Ali Ezzahi Bella Italia Gefeliciteerd! ‘Dank u wel.’ Wat is het geheim van uw pizza? ‘Wij doen niet te veel in de bodem. Geen suiker, geen melk en geen eieren. De meeste pizzabakkers doen dat wel. Ik vind dat je dan te zoete pizza’s krijgt. Ik heb van de Italiaanse pizzabakker geleerd om het simpel te houden. Dat is het traditionele oude recept. Er zit nog wel iets anders in, maar wat dat vertel ik niet.’ Hoe lang bakt u al pizza’s? ‘19 Jaar. Toen ik uit Marokko naar Nederland kwam, heb ik pizza’s leren bakken in het Italiaanse restaurant waar ik afwasser was en ineens de baas moest vervangen die een jaar wegging.’ Favoriete pizza? ‘Di Rimini, met ham, ananas en gorgonzola, heb ik in 1996 zelf bedacht.’

Bella Italia

Pizza: vegetariana. Belooft: Champignons, ui, kappertjes, artisjokken en paprika. Kost: € 8,50 Bezorgtijd: 15 minuten. Presentatie: Gezellige doos die lijkt op een jarentachtigcomputerspelletje. Ruikt als: Iets dat gezond zou kunnen zijn. Smaak: vooral heel fris, niet te zout, luchtig. Hij kraakt zelfs een beetje. De groente én bodem zijn lekker knapperig en helemaal niet vet of slap. niet zo kinderachtig belegd. Chapeau! Bijzonder: Heel erg vers. We zouden allemaal wel een hele op kunnen!

Heel erg vers!

W

R A A N IN 7,8

03022011 TRAJECTUM 09

21


Bieb zonder boeken Al 355 e-books

Ook de HU werkt aan de digitalisering van het boeken- en tijdschriftenbestand. Er staan inmiddels 355 e-books beschikbaar op de Engelstalige sites Netlibrary en Pubmed via betaalde licenties. Daarnaast zijn op allerlei sites gratis Nederlandstalige en Engelstalige studieboeken te downloaden zoals op Studentensupport. Ook heeft de mediatheek van de faculteit Natuur en Techniek (FNT) de losbladige handboeken de deur uit gedaan om ze digitaal beschikbaar te stellen en staan duizenden scripties online van verschillende faculteiten op de Hbo Kennisbank. Daarnaast kunnen studenten en personeel van de HU gebruik maken van meer dan 50 databanken met full text artikelen, zoals de kranten- en tijdschriftendatabase Lexis Nexis.

22

TRAJECTUM 09 03022011


Grotere bibliotheken van hogescholen en universiteiten zijn druk doende om hun aanbod te digitaliseren. Zonder slag of stoot gaat dat niet, want de omslag kost veel geld en uitgevers zijn benauwd dat ze straks

DOOR WaMMES BOS (HOP) En GERaRD RUTTEn

te weinig verdienen.

Ooit was de wereld nog overzichtelijk. Het Oudgriekse woord voor boek was biblos; had je er een heleboel bij elkaar dan spraken we van een bibliotheek. En in de wereld van het hoger onderwijs bijgevolg van universiteits- of hogeschoolbibliotheken. Met boeken dus, en tijdschriften. Imposante collecties soms, zeker bij de oudere universiteiten. Maar toen kwam het computertijdperk met zijn digitale informatie en inmiddels zijn we zo ver dat een technische bibliotheek van de University of Texas in San antonio claimt de eerste bookless library te zijn. Ter wereld of in de vS. De vraag is vooral of we hier een nieuwe trend mogen begroeten. Boekloze, of beter: papierloze bibliotheken, waar alleen nog studieplekken zijn, met computers of wifi voor de eigen laptop om op die manier de gewenste informatie digitaal op te kunnen halen. Gaan we daar naartoe? Willen we daar wel naartoe? Eerst maar even enige relativering. Zelfs in San antonio is het papier niet geheel verdwenen. Het materiaal is ergens opgeborgen maar zo nodig nog altijd toegankelijk. niettemin is de richting van de ontwikkelingen duidelijk, en die wordt ook in nederland omarmd. De voordelen zijn immers glashelder: er is veel meer materiaal – tijd-

03022011 TRAJECTUM 09

23

>


schriften, databanken, boeken – dat veel gemakkelijker te raadplegen is. ‘In de bètawetenschappen is tachtig procent van de tijdschriften al digitaal beschikbaar, bij de humaniora ligt het op zestig procent.’ ‘Het wordt alleen maar meer’, zegt Maria Heijne, voorzitter van de UKB, het landelijke samenwerkingsverband van universiteitsbibliotheken plus de Koninklijke Bibliotheek. Haar collega in het hbo Sonja Nieuwenhuis, voorzitter van het Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken: ‘De grotere hogescholen zoals Utrecht, amsterdam, de Han, Inholland, Fontys, allemaal volgen ze een digitale koers en proberen ze de omslag te maken.’ En die omslag betekent op termijn: vervanging.’ ‘Dat wil niet zeggen,’ zo vertelt ze er ogenblikkelijk bij, ‘dat iederéén staat te juichen als de boeken en tijdschriften worden ingeruild voor digitale versies.’ nieuwenhuis is manager mediavoorzieningen bij Fontys Hogescholen en heeft de steun van het centrale Fontysbestuur, ‘Maar bij de pabo bijvoorbeeld hebben ze niets met dat digitale. En het zijn de instituutsdirecteuren die beslissen.’

‘100 studenten van tien opleidingen krijgen een iPad te leen; later kunnen ze die met korting kopen’

24

TRAJECTUM 09 03022011

GEEn vERDIEnMODEL Maar het grootste probleem van de uitgevers ligt op het financiële vlak. Want studieboeken die met honderden of duizenden tegelijk door studenten gekocht worden, tja, dat tikt lekker aan. Maar hoe moet het met de digitale variant? Hoe kun je daar iets aan verdienen? ‘Ze hebben er nog altijd geen goed verdienmodel voor ontwikkeld’, zegt Maria Heijne. Henk van den Hoogen, hoofd onderwijsen onderzoeksondersteuning bij de UB in Maastricht, beaamt dat: ‘Zeker bij de handboeken zie je dat de uitgevers bang zijn om ze digitaal beschikbaar te stellen. En als ze dan met e-boeken komen, beperken ze de toegang op alle mogelijke manieren, is mijn ervaring. Dan mag je het zoveel minuten inzien, of je kunt er maar met een of twee personen tegelijk in. Hier in Maastricht werken we met probleemgestuurd onderwijs waarbij de studenten in groepen werken, dat gaat dus niet. En op downloaden staan ook restricties. Dan mag je per zoekactie maar een beperkt aantal pagina’s ophalen. Knap lastig allemaal.’

GEnERaTIEKWESTIE Het is vooral een generatiekwestie, denkt nieuwenhuis: zeker de oudere docenten hechten aan papier, veel meer dan de studenten, en over een jaar of vijf gaat die generatie met pensioen. In de tussentijd staan er nog steeds boeken in de ‘mediatheken’ van Fontys, sterker: ze worden nog steeds aangeschaft. En dat geldt voor het hele hoger onderwijs, ook bij de universiteiten. Zij het, zegt Heijne, die bibliothecaris van de Technische Universiteit Delft is, ‘dat ze bij de humaniora papier veel belangrijker vinden dan bij de bètawetenschappen. Dat geldt voor de tijdschriften en meer nog voor de boeken. Het e-boek is in opmars, maar bijvoorbeeld in amsterdam of Leiden, met grote alfa- en gammafaculteiten, merk je daar minder van.’

Toch is het met dat e-boek nog verre van koek en ei en dat heeft alles te maken met de politiek van de uitgevers van wetenschappelijk- en studiemateriaal. Om te beginnen is bijna alle digitale content Engelstalig, net als bij de tijdschriften trouwens, en dat levert dus beperkingen op voor disciplines waarin het nederlands belangrijk is. In het hbo geldt dat nog sterker, daar is heel veel van het studiemateriaal sowieso nederlandstalig.

iPad en e-reader De mediatheek van de faculteit communicatie en Journalistiek beschikt over tien iPads. Acht ervan kunnen voor een week worden geleend door docenten en medewerkers. De overige twee blijven aanwezig in de mediatheek en kunnen daar ook door studenten worden gebruikt. De mediatheken van de FcJ, de faculteiten Economie en Management alsmede Natuur en Techniek (Nijenoord en Fc Dondersstraat) beschikken elk over enkele e-readers. Die kunnen ter plekke worden geraadpleegd. In sommige gevallen kunnen personeelsleden en studenten ze ook mee naar huis nemen en zijn er plannen om ze in de nabije toekomst uit te lenen.

De bibliotheken in het hoger onderwijs hebben het moeilijk met de uitgevers, zo veel is duidelijk. Want waar het overgrote deel van de wetenschappelijke periodieken tegenwoordig in elektronische vorm op de markt verschijnt, wil dat in het geheel niet zeggen dat alles gemakkelijk, goedkoop en onbeperkt beschikbaar is. Zo worden de tijdschriften alleen in grote pakketten van duizenden titels ter beschikking gesteld. Het is dus kiezen of delen voor de bibliotheken. In de praktijk wordt daardoor veel aangekocht waar niet om gevraagd werd en blijven de kleinere, gespecialiseerde tijdschriften van kleinere uitgevers buiten beeld.


DUIMSCHROEvEn

In het hbo moet men het sowieso al doen met een fractie van de universitaire bibliotheekbudgetten. Bij een grote hogeschool als Fontys, meldt Gerard Bierens, ‘ontwikkelaar’ van de digitale mediatheek daar, is voor digitalisering zo’n drie ton beschikbaar (‘en wij doen er veel aan’), voor de papieren collectie ongeveer hetzelfde. Bij de UB’s denkt zelfs de kleinste al in miljoenen. Maar de hogeschoolmediatheken hebben nog een ander substantieel nadeel ten opzichte van hun universitaire zusters, vertelt Sonja nieuwenhuis: ‘Bijna allemaal vallen ze onder de facilitaire diensten. Dat betekent dat ze meemoeten in de bezuinigingen daar. alsof wij net zoiets als de catering zijn.’

Want de bibliotheekbudgetten staan, zeker nu weer, onder druk en de grote wetenschappelijke uitgevers draaien als volleerde monopolisten de duimschroeven regelmatig aan. Eenmaal per jaar, om precies te zijn, met gemiddelde prijsverhogingen van meer dan vijf procent. Dat leidt nu al enige jaren tot miljoenenverliezen bij de UB’s. Daarmee snijden de uitgevers voor een gedeelte in eigen vlees, want ze dwingen de academische gemeenschap wereldwijd in de richting van publicatie buiten de gevestigde tijdschriften om. Het gevecht voor een stelsel van open access wordt met grote steun van de bibliotheekwereld gevoerd en heeft ook wel enig succes, maar veel onderzoekers publiceren hun artikelen uiteindelijk toch liever in een gerenommeerd tijdschrift dat in hun kringen groot aanzien geniet, met een hoge zogeheten impactfactor. vandaar de pogingen om de uitgevers te bewegen zelf meer aan open access te doen. Heijne: ‘Wij willen een zo groot mogelijke toegankelijkheid, maar de licenties voorzien daar niet in. We onderhandelen er telkens weer over; dat zijn eindeloze gesprekken die steevast op niets uitlopen.’ De tekorten op de bibliotheekbegrotingen laten het al zien: als je wilt bezuinigen is digitalisering niet per se de te bewandelen weg. nieuwenhuis: ‘voorlopig is het zeker niet goedkoper. Misschien als je echt alles vervangt, dan win je in ieder geval vierkante meters. Ik hoor nu trouwens van collega’s dat die ook op de digitalisering bezuinigen.’

‘Hoe moet het met de digitale variant? Kun je daar iets aan verdienen?’

IPaD

Steeds meer digitaal De hogeschoolmediatheken besteden jaarlijks ruim vier ton aan digitaal studiemateriaal. Binnen de mediatheken verschuiven de gelden steeds meer in de richting van de e-books en andere digitale uitgaven, constateert Dorien Korsten, manager van de FNT-mediatheek. ‘De HU besteedt momenteel meer budget aan digitale bronnen dan aan papieren varianten.’ Korsten is voorzitter van het overleg van mediathekenhoofden aan de HU en contactpersoon bij het landelijk Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken. Het is nog niet zo ver dat hogescholen met de boekenlijsten van studenten in de hand hun bestellingen kunnen doen, signaleert zij. Zij zijn afhankelijk van wat uitgevers elektronisch aanbieden. Maar de business van elektronische boeken is wel in beweging. ‘Hogescholen hebben niet veel geld maar het hbo heeft wel voet tussen de deur bij uitgevers. We ontwikkelen in samenspraak met hen de meest ideale vormen waarop boeken digitaal uitgegeven kunnen worden’, zegt zij. ‘In dat verband is het soms lastig dat de mediatheken bij de HU onder de verantwoording van de faculteiten vallen. Bij andere hogescholen is er één mediatheek voor alle studierichtingen. Je bent dan een volwaardiger gesprekspartner voor bijvoorbeeld uitgevers van e-books.’

Handig in de omgang met commerciële partijen zijn ze kennelijk wel in het hbo. Zo heeft Fontys met apple gesproken, met als resultaat het iFontys-project. Bierens: ‘Honderd studenten van tien opleidingen krijgen een iPad te leen; later kunnen ze die met korting kopen. Het is een experiment. Kunnen ze met zo’n apparaat studeren? Doen ze onderweg naar de hogeschool alvast wat studieopdrachten? En voor ons: hoe kunnen we het studiemateriaal in zo’n mobiele omgeving aanbieden, hoe zit het met de toegang tot databanken?’ Blijft natuurlijk de grote vraag: wat gebeurt er als straks belangrijke computersystemen crashen? Waar is dan al dat gedigitaliseerde materiaal? En als de boeken worden vervangen door elektronica, is er straks dan nergens meer een boek in te zien? Maria Heijne: ‘voor tijdschriftjaargangen hebben we in UKB-verband afgesproken dat er bij een van de aangesloten bibliotheken altijd een papieren set bewaard wordt. Bij de boeken ligt het ingewikkelder, daar moet je eigenlijk het voortbestaan van hele collecties garanderen. Of dat haalbaar is weet ik niet. En wat de digitale bestanden betreft: de Koninklijke Bibliotheek onderhoudt een e-depot met back-ups. Maar ook de grote uitgevers hebben over de hele wereld een stuk of zes van dergelijke depots gecreëerd. Dus als er een failliet gaat, blijft het materiaal behouden.’

03022011 TRAJECTUM 09

25


Sportaanbod 2009 Sportcentrum Olympos Sportaanbod 2009 | 10 | 10

WELK TARIEF WELK TARIEF? TARIEF A: TARIEF A:

Studenten HU Studenten HU U: NU CADEA IS B: TARIEF B: GRAT TARIEF ENT M E N N Medewerkers HUMedewerkers HU O B s A aMtAisAND grati n en

SPORTCENTRUM Sportaanbod 2010 SPORTCENTRUM OLYMPOS / 11OLYMPOS

U­studennte Hs es gr lele ? kaart Een l oberVeonoE?realnrs drieono begrgeeen sportt: r ke p er p t ui e i ew s t e i u ­med brend. Kie ba aarndOu m s Kopoms nhea epW ktE•KFitnes ElyEK erE Kom n Uva W nb o S n I I se U sles N H S nbeperkt H ep ro G N • 3 PktE• Squash/mo 13 OPE 9 tonb /m 1O er t erkt anis 9onbep van mbeepr•! Tevnn ! mber e v e no nov n! lichtinge Geen verp s.nl voor w.olympo w w k ec Ch atie. rm fo in r mee

Combi-abonnement 1:

Sporten met korting Sporten met korting Sporten met korting

Periode 1 t/m 4 1 periode: A 24,80 B 40,50 TAE BO groepslessen Periode 1 t/m 4 1 periode: A 24,80 B 40,50 TAE BO Periode 1 t/m 4 1 periode: A 35,20 B 57,50 TAEKWONDO Periode 1 t/mde 4 gekochte 1 periode: A 35,20 B 57,50 Met dit speciale combi­abonnement kun je binnen TAEKWONDO Studenten en medewerkers van de Hogeschool Utrecht sporten met korting Periode 1 t/m 4 1 periode: A 24,80 B 40,50 TAI CHI Studentenis en medewerkers van de Hogeschool Utrecht sporten met korting Periode 1 t/m 4 301groepsles­ periode: A 24,80 B 40,50 TAI CHI Periode abonnementsduur onbeperkt meedoen aan meer dan Sportcentrum Olympos van detarief Hogeschool bij Sportcentrum Olympos.hét Voorsportcentrum studenten geldt kortings A (ca. 60% korting) 1 en 4 1 uur les, beginners – halfgevorderden: TENNIS bij Sportcentrum Olympos. Voor studenten geldt kortings tarief A (ca. 60% korting) en voor medewerkers geldt tarief B (ca. 40% korting).studenten Schrijf je in voor cursus, Periode 1 en 4 1 uur les, beginners – halfgevorderde Het lesrooster sen per week (zie TENNIS voor de groepslessen hieronder). Utrecht. Vanwege subsidie van de HU sporten eneen mede­ 1 periode: A 46,40 B 75,80

en voor medewerkers geldt (ca. 40% korting). Schrijf je in voor een cursus, koop een abonnement vrij sporten of meldtarief je aanBbij een vereniging!

1 periode: A 46,40 B 75,80 1,5 uur les, (ver)gevorderden: van de groepslessen vind je altijd op www.olympos.nl. werkers bij Olympos met korting. Het aanbod is zeer breed; kunt koop een abonnement vrij sporten of meld je aan bij eenjevereniging! 1,5 uurBles, (ver)gevorderden: 1 periode: A 67,00 109,50 Balance • Bodyfit 40+ • BodysHape • conditie training • kiezen uit ruim 70 sporten! 1 periode: B 109,50 Periode 2 en 3 1 periode: A 46,40 B 75,80 A 67,00 TENNISJe INDOOR fit naar werk • gymBall workout • HigH-low • pilates Kijk voor meer informatie en tarieven op www.olympos.nl

CURSUSSEN

CURSUSSEN

1 periode: TENNIS INDOOR Periode 1 t/m 4 1Periode periode:2 en 3 A 35,20 B 57,50 A 46,40 TURNEN • power Hour • powerpump • spinning • step&sHape • 1 periode: TURNEN Periode 1 t/m 4 1Periode periode:1 t/m 4A 35,20 B 57,50 A 35,20 VOLLEYBAL steps • streetdance • Periode workout mix • yoga • zumBa De eerstvolgende cursusperiode van 8 lessen (periode 2) start vanaf maandag 23 1 periode: 1 t/m 4 1Periode periode:1 t/m 4A 24,80 B 40,50 A 35,20 WORKOUT MIXVOLLEYBAL november enDe duurt tot 31 januari (in de kerstvakantie zijn er(periode geen lessen). Inschrijven eerstvolgende cursusperiode van 8 lessen 2) start vanaf maandag 23 • zumBa Cursussen 1 periode: Periode 1Periode periode:1 t/m 4A 24,80 B 40,50 A 24,80 MIX1 t/m 4 YOGA toningWORKOUT kan vanaf maandag 9 november vande Olympos. Wees er snel want november en duurtbij totde31sportdesk januari (in kerstvakantie zijn erbij, geen lessen). Inschrijven 1Periode periode:1 t/m 4A 24,80 B 40,50 A 24,80 1 periode: ZUMBA Bij eensommige cursuscursussen krijg jezitten 1x insnel devol! week op een vaste dag en tijd les van YOGA Periode 1 t/m 4 Het cursusrooster is te vinden op www.olympos.nl. kan vanaf maandag 9 november bij de sportdesk van Olympos. Wees er snel bij, want Apr t/m okt Lierstart: Periode 1 34,00 t/m 4 1 periode: A 24,80 ZWEEFVLIEGEN ZUMBA een deskundigesommige sportdocent. De meeste cursussen duren 8 weken. cursussen zitten snel vol! Het cursusrooster is te vinden op www.olympos.nl. Sleepstart: SPORT WANNEER IN EURO’S Apr t/m okt64,00 Lierstart: 34,00 ZWEEFVLIEGEN Combi-abonnement 2: De eerstvolgende cursusperiode (periode 3)TARIEVEN start in de week van Sleepstart: 64,00 SPORT IN EURO’S groeplessen + fitness Periode 1voor t/m 4WANNEER A TARIEVEN 24,80 B 40,50 14 februari. je inschrijven een1 periode: cursus bij de sportdesk AIKIDO Je kunt Kennismakingspakket: Periode 1 t/m 4 1 periode: A 30,20 B 49,30 BADMINTON Wil je onbeperkt aan de groepslessen van combi­abonnement 1 of online via deAIKIDO webshop (http://webshop.olympos.nl). Periode 1 t/m 4 1 periode: A 24,80 B 40,50 1 t/m 4 1 periode: A 24,80 BALANCE BADMINTON doen en wil je daarnaast ook nog fitnessen? Kies dan Periode 1 t/m 1 periode: 49,30 Het cursusrooster vind je opPeriode www.olympos.nl. In 4periode 3 kunB 40,50 jeA 30,20 meeB kunnen 1 periode: A 24,80 B 40,50 BALLROOM DANCING Periode 2 t/m 4 Periode 1 t/m 4 1 periode: A 24,80 combi­abonnement B 40,50 2. Voor aanschaf van dit abonnement is voor BALANCE kiezen uit de volgende cursussen: Voorjaar 1 periode: A 17,60 B 28,80 BEACHVOLLEYBAL Periode 2 t/m 4 1 periode: A 24,80 nieuwe B 40,50 leden een gratis introductieles verplicht. Badminton • BALLROOM BallroomDANCING dancing • Boksen • capoeira SPORT WANNEER fitness TARIEVEN IN EURO’S Periode 1 t/m 4 1 periode: A 24,80 B 40,50

B 75,80

B 57,50 B 57,50 B 40,50 B 40,50 B 40,50

Kennismakingspakket: 99,00

99,00

VRIJ SPORTEN

VRIJ SPORTEN

BODYFIT 40+ Voorjaar 1 periode: A 17,60 Balance B 28,80 • Bodyfit 40+ • BodysHape • conditie training • • Hardlopen •BEACHVOLLEYBAL Jazzdans Periode • Jiu Jitsu • kickBoksen 1 t/m 4 • Judo 1 periode: A 24,80 B•40,50 BODYSHAPE periode: A 25,30TARIEVEN B 41,30 IN EURO’S BADMINTON SPORT Periode 1 t/m 4 1WANNEER Periode 1 t/m 4 1 periode: A 24,80 40,50 BODYFIT 40+ Periode fit Bnaar Je werk • gymBall workout • HigH-low • pilates 1 t/m 4• squasH 1 periode:• taekwondo A 24,80 B 40,50 krav BOKSEN maga • pole fitness • salsa April t/m oktober 1 maand: A 12,30 B 20,10 Periode 1 t/m 4 1 periode: A 24,80 BBEACHVOLLEYBAL 40,50 BODYSHAPE Periode 1 t/m 4 1 periode: B 41,30 Periode 1 t/m 4 • 1volleyBal periode: A 35,20 B 57,50 • power Hour •BADMINTON powerpump • spinning •B 41,10 A 25,30 CAPOEIRA • tennis* • tennis indoor • turnen 3 mnd:• step&sHape A 25,20 Periode 1 t/m 4 1 periode: A 24,80 B 40,50 BOKSEN t/m oktober 1 maand: A 12,30 B 20,10 Periode 1 t/m 4 1 periode: A 24,80 B 40,50 BEACHVOLLEYBAL CONDITIETRAINING steps • streetdance • workout mix3April • yoga • AzumBa mnd: 53,90 B 88,00 FITNESS Periode 1 t/m 4 1 periode: A 35,20 B 57,50 3 mnd:B 143,60 A 25,20 B 41,10 DUIKEN CAPOEIRA Meer informatie bij de sportdesk of www.olympos.nl 6 mnd: A 87,90 • zumBa toning 1 t/m 4 periode: B 57,50 A 24,80 B 40,50 Periode 1 t/m 4 Periode 1 periode: A1 35,20 3 mnd:B 234,70 A 53,90 B 88,00 FLOORBALLCONDITIETRAINING FITNESS 12 mnd: A 143,60 Abonnementen de60,30 sportdeskBof www.olympos.nl DUIKEN Periode 1 en 4 Meer1 informatie periode: bijA 98,60 GOLF 6 mnd:B 67,90 A 87,90 B 143,60 3 mnd: A 41,50 SQUASH 1 t/m 4 periode: A 35,20 B 57,50 Met een abonnement in éénPeriode van onderstaande sporten kun je de FLOORBALL 1 t/m 4 Periode 1 periode: A1 35,20 B 57,50 HARDLOPEN 12 mnd: B 234,70 6 mnd: A 66,50 B 108,60 A 143,60 1 en 4onbeperkt periode: A 60,30 Strippenkaart: B 98,60 2 t/m 4 Periode 1 periode: A1 24,80 B 40,50 GOLF sport HIGH-LOW van je keuze binnen dePeriode abonnementsduur beoefe­ 3 mnd:B 193,90 A 41,50 B 67,90 12 mnd: A 118,60 SQUASH Periode 1 t/m sportdocenten 4 Periode 1 periode: A1 35,20 1 t/m 4 periode: B 57,50 A 35,20 11 groepslessen B 57,50 JAZZDANS HARDLOPEN 3 mnd: A 26,50 nen. Alleen bij fitness zijn regelmatig aanwezig. 6 mnd:B 43,30 A 66,50 B 108,60 SQUASH DALUREN Periode 1 t/m 4 Periode 1 periode: A1 24,80 2 t/m 4 periode: B 40,50 A 24,80 MetBde 40,50 JIU JITSU HIGH-LOW 6 mnd: A 41,50 B 67,90 A 118,60 strippenkaart kun je aan alle groepslessen van combi­abon­ 12 mnd: B 193,90 De meeste abonnementen zijn er voor 1, 3, 6 of 12 maanden. Bij 1 periode: A1 24,80 JUDO 1 t/m 4 periode: B 40,50 A 35,20 B 57,50 JAZZDANS Periode 1 t/m 4 Periode A 72,90 B 119,20 A 26,50 310 mnd: B 43,30 nement 1 meedoen (zie ook hieronder). 12 Jemnd: koopt vooraf lessen SQUASH DALUREN fitness is voor aanschaf van Periode een abonnement voor nieuwe leden 1 t/m 4 1 periode: A 35,20 B 57,50 KARATE-DO Periode 1 t/m 4 1 periode: A 24,80 BTENNIS 40,50 JIU JITSU 3 mnd: A 35,90 B 58,60 A 41,50 6 mnd: B 67,90 en krijgt er één gratis. Iedere keer als je een les volgt wordt er een een gratis introductieles verplicht. Periode 1 t/m 4 Periode 1 periode: A1 24,80 KICKBOKSEN 1 t/m 4 periode: B 40,50 A 24,80 B 40,50 6 mnd: A 58,00 B 94,80 JUDO 12 mnd: B 119,20 strip afgeboekt. De strippenkaart is maximaal drie maanden geldig. A 72,90 Badminton • BeacHvolleyBal • squasH Periode B• enfitness I 1 periode: A 24,30 B 39,70 NORDIC WALKING 12 mnd: A 103,00 B 168,30 Periode 1 t/m 4 1 periode: A 35,20 B 57,50 KARATE-DO 3 mnd: A 35,90 B 58,60 TENNIS Balance • Bodyfit 40+ • BodysHape • conditie training • Periode 1 t/m 4 1 periode: A 24,80 B 40,50 PILATES • squasH daluren • tennis • zwemmen Looptijd abonnement sept ’09 – aug ’10 Periode 1 t/m 4 1 periode: A 24,80 BZWEMMEN 40,50 KICKBOKSEN 6 mnd: A 58,00 B 94,80 Periode 1 t/m 4 1 periode: A 24,80 B 40,50 POWERPUMP naar • HigH-low Per jaar: A 64,70• pilates B 105,70 Periode B en I 1 periode: A 24,30 fit B 39,70 Je werk • gymBall workout NORDIC WALKING 12 mnd: A 103,00 B 168,30 Periode 1 t/m 4 1 periode: A 30,20 B 49,30 SALSA • Periode 1 t/m 4 1 periode: A 24,80 • power B 40,50 Hour • powerpump • spinning • step&sHape PILATES Looptijd abonnement sept ’09 – aug ZWEMMEN Periode 2 1 periode: A 35,20 B 57,50 SCHAATSEN • streetdance • workout mix • yoga • zumBa Periode 1 t/m 4 1 periode: A 24,80 steps B 40,50 POWERPUMP Studentensportvereningen Per jaar: A 64,70 B 105,70 Najaar Cursusduur 3 weken SKIËN 1 t/m 4 studenten­ 1 periode: A 30,20 • zumBa B 49,30 toning SALSA van één van de Periode Je kunt ook lid worden circa dertig 1 periode: A 26,80 Periode 2 1 periode: A 35,20 B 57,50 SCHAATSEN Najaar Cursusduur 3 weken sportverenigingen (SSV’s) die zijn aangesloten bij Sportcentrum SNOWBOARDEN Najaar Cursusduur 3 weken SKIËN 1 periode: A 26,80

Olympos. De contributie verschilt per vereniging. Kijk op periode: 1 t/m 4 1 periode: A1 35,20 SPINNING www.olympos.nl voor meerPeriode informatie over de verenigingen!

STUDENTENSPORTVERENIGINGEN

A 26,80 B 57,50

STUDENTENSPORTVERENIGINGEN

Periode A t/m GNajaar 1 periode: SQUASH SNOWBOARDEN

3 39,70 weken ACursusduur 24,30 B

STEPS SPINNING STREETDANCE

periode: B 40,50 A 35,20 A1 24,80

Ben je student dan kun je ook lid worden van een studentensportvereniging. Er zijn circa dertig verenigingen bij Olympos aangesloten. Kijk op www.olympos.nl voor meer informatie over de verenigingen! B 57,50

Periode A t/m G

1 periode:

A 24,30

B 39,70

Periode 1 t/m 4

1 periode:

A 24,80

B 40,50

Periode 1 t/m 4

1 periode:

A 24,80

B 40,50

Periode 1 t/m 4

1 periode:

1 t/m 4 Periode 1 t/m 4 Periode 1 periode:

periode: B 40,50 A 26,80 A1 24,80

uppsalalaan 3 de uithof uppsalalaan 3 de uithof SQUASH STEPS STREETDANCE

uppsalalaan 3 de uithof

OLYM21_Adv_Trajectum v3.indd 1

(advertentie)

www.olympos.nl www.olympos.nl

Ben je student dan kun je ook lid worden van een studentensportvereniging. Er zijn circa dertig verenigingen bij Olympos aangesloten. Kijk op www.olympos.nl voor meer informatie over de verenigingen!

www.olympos.n 28-10-09 17:27


COLUMN

André is vijfdejaars student journalistiek

Mattenklopper ‘Het is uit.’ Zo’n stelletje in je omgeving dat het geloof in de liefde waarborgt. Je kent ze wel. Niemand heeft ze ooit apart gezien. ‘Als het met die twee uitgaat…’ Nou. Met die twee ging het dus uit. En hard ook. Maandagavond was er nog niks aan de hand. Dinsdagavond was hij geblocked op Facebook en stond zijn kamer vol met cadeautjes die hij haar ooit gaf. In ruim zes jaar kun je blijkbaar heel wat cadeaus verzamelen. Ooit maakte ik ook deel uit van ‘zo’n stelletje’. Een waarborg. Die garantie is inmiddels verlopen. Het enige dat we terug gaven is de sleutel en boeken die we van elkaar geleend hadden. En nog niet eens allemaal. Maar. Ssssssht… Dat weet zij niet. Briefjes, foto’s, lievedingen en zo. Dat hebben we allemaal nog. En we lachen er om. Gelukkig. Om na zes jaar iemand compleet uit je leven te weren moet je op z’n minst met twaalf andere vrouwen het bed gedeeld hebben. Zou je denken. Niks van dit alles! Kort door de bocht heeft hij niet vaak genoeg gezegd hoe mooi hij haar wel niet vond. Opgerold in schuldgevoel raapten we hem op uit een hoekje van z’n kamer. Hij droop er van. We hingen hem uit. Klopten. Met een mattenklopper. Ramden. Stampten. Het lukte niet. Je blijft tenslotte zes jaar samen met iemand die je lelijk vindt. Die stinkt. Raar praat. Gek loopt. Scheel kijkt. Met een haarlijn halverwege haar hoofd. En kwijlen dat ze doet! Niet eens alleen als ze slaapt. En hij bleef dapper elke dag zeggen dat ze mooi was. Wel honderd keer. Het was niet genoeg. Nooit. En het zal nooit meer genoeg zijn. Ik heb natuurlijk geen idee of ze stinkt. Zo dichtbij mocht ik van hem nooit komen. Of ze gek loopt? Scheel kijkt. En de rest. clueless. Ik kan haar Facebookfoto’s niet meer bekijken. Mocht ik ook nooit van ’m. Ik wil dat peper- en zoutstel eigenlijk nog wel terug.

ANdRÉ wEsTsTRATE

03022011 TRAJECTUM 09

27


Joost van Hoof (30), Onderzoeker HU-lectoraat vraaggestuurde zorg. Net gepromoveerd op bouwkundige oplossingen voor langer thuis wonen voor ouderen met dementie

Oud worden is niet erg, vindt Joost van Hoof. Zolang je maar niet ziek bent. Maar wat als dement wordt? Dan moet je zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, vindt Joost. Hij maakt zich zorgen over de vergrijzing. Er zijn steeds meer ouderen in nederland; daarvan zijn er 230.000 met dementie. Er is minder zorg beschikbaar en dus is het nodig dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven: zelf afwassen, zelf boodschappen doen. Hoe voorkom je dan gevaarlijke situaties, zoals iemand die zijn oven als berging gebruikt of het gas aan laat staan? Joost heeft onderzocht hoe je die maximale zelfstandigheid kunt bereiken met bouwkundige oplossingen, zoals een huis zonder gangen, zodat er in het huis geen verwarring is over waar je bent, brede deuren, geen drempels. Ook technologische aanpassingen helpen. vernuftig aan de achterkant, zo logisch als maar kan aan de voorkant. Zoals

een thermostaat die alleen maar van 15 naar 25 graden gedraaid kan worden, zodat het nooit te warm of te koud wordt, een sensorsysteem dat een valpartij meldt aan een zorgcentrale, speciale verlichting zodat mensen een beter dag- en nachtritme hebben, een knop bij de voordeur die alle apparatuur in één keer uitschakelt. voor zijn onderzoek ging Joost bij ouderen op bezoek. Met koffie en een koekje nam hij de thuissituatie door. Soms schrijnend, zoals een bedlegerige vrouw bij wie een keukenbrand ontstond terwijl ze niet kon vluchten. Er werd gelukkig ook gelachen: over de kat die het sensornetwerk dat Joost testte verstoorde door er telkens langs te lopen, en om de meneer die de dames van de thuiszorg wel even met ‘een plak cake naar binnen zou hengelen’. na zijn onderzoek heeft Joost een handige website opgezet waarop praktische informatie te vinden is voor ouderen met dementie en hun mantelzorgers, want ‘wat hebben zij nou aan een proefschrift in het Engels’.

Praktisch

Joost van Hoof schreef het proefschrift Aeging-in-place. The integrated design of housing facilities for people with dementia. Over oplossingen voor langer thuis wonen voor ouderen met dementie. Praktische uitkomsten hiervan zijn te vinden op www.thuiswonenmetdementie.nl

D O O R T I R Z a H S C H n aT E R

28

TRAJECTUM 09 03022011


AGENdA

Theater Bollywood – The Show Bombay komt naar je toe! Of in ieder geval: 40 acteurs, zangers en dansers uit de Indiase filmstad komen naar de Stadsschouwburg op 9 en 10 februari. Een wervelende show met prima beelden, mooie pakjes, lekkere soundtracks en choreografieën om van te smullen. Met je studentenpas voor een tientje.

Film Les Amours Imaginaires De twee vrienden, minnaars en rivalen Marie en Francis ontmoeten op een feestje de enorme hunk nicolas. Ze worden op staande voet verliefd op hem, en een driehoeksverhouding ontvouwt zich. Een nieuwe film van de briljante Canadese acteur/schrijver/regisseur Xavier Dolan kun je nu zien in ’t Hoogt.

2 x 2 iPoetry Live met Gummbah in Moira * 17 februari: Dichters, muzikanten en columnisten in een nachtclubsetting met de grote absurdist Gummbah. Bovendien is er een poëziequizzz o.l.v. alexis de Roode. 2 x 2 Lunar New year Party in RASA * 3 februari: RaSa´s Wild Wild East Festival over aziatische kunst. Het nieuwe jaar nog eens snoeihard inluiden tijdens een aziatische clubnacht. Met een optocht van Chinese martial arts, muziek, zang en dans en een karaokebar. 2 x 2 Krach in EKKO * 11 februari: Krach klinkt alsof Jack White toegetakeld wordt door de heren van Millionaire, terwijl Soulwax met een zweep in de aanslag staat toe te kijken. Gitaarrock, technosynthesizers, keiharde beats.

DO 3 FEBRUARI Uitgaan Stukafeest Eindfeest Stukafest 23.00 uur – Tivoli De Helling VR 4 FEBRUARI Dans Festival Wild Wild East Danza Indonesia 20.30 uur – RaSa Uitgaan cultfarm 23.00 uur – EKKO ZA 5 FEBRUARI cabaret Jeffrey Spalburg met Spiekerboks 20.30 uur – Werftheater Expo Soms Ontsnapt Er Kunst 11.00 uur – Centraal Museum ZO 6 FEBRUARI Lezing Finding Other Earts 14.30 uur – Universiteitsmuseum MA 7 FEBRUARI Expo Lombok Bij De Kop – ULU Moskee GRATIS DI 8 FEBRUARI Film Filmquiz 20.30 uur – ’t Hoogt

* check uitmetsuus.nl of trajectum.hu.nl/cultuur

WO 9 FEBRUARI Expo

Ongekende Schoonheid Iconen uit Macedonië 10.00 uur – Catharijneconvent DO 10 FEBRUARI Experimentele Muziek Loopfest 21.00 uur – SJU GRATIS VR 11 FEBRUARI Gay/Hetero/Uitgaan club Rits 23.00 uur – EKKO ZA 12 FEBRUARI Uitgaan Rauw met Erol alkan 23.00 uur – Tivoli Oudegracht ZO 13 FEBRUARI Experimentele Muziek U-EX i.s.m. SJU 15.00 uur – Centraal Museum MA 14 FEBRUARI cD-presentatie Het Goede Doel Liefdewerk 20.30 uur – Tivoli Oudegracht DI 15 FEBRUARI Muziek Proeflokaal 21.00 uur – Theater Kikker WO 16 FEBRUARI Poppenspel/Dans/Muziek Dudapaiva company Bastard! 20.30 uur – Stadsschouwburg Ray Lamontagne 20.15 uur – vredenburg Leidsche Rijn

i.s.m.

AcTIES

GRATIS

Games Future Worlds LAN party Een nachtje non-stop gamen in Leidsche Rijn. Of je nou FIFa 2011, Red Dead Redemption en Unreal Tournament of liever een potje WOW speelt, het kan er allemaal. neem je eigen headset, computer, drankjes en snacks mee. van 5 op 6 februari in Theaterzaal Brede School Het Zand. Toegang gratis. AMERSFOORT DO 3 FEBRUARI cabaret Wat nou cabaret?! Rob en Emiel 20.30 – De Flint VR 4 FEBRUARI Theater BonteHond alexandra Broeder 19.00 – De Flint ZA 5 FEBRUARI Muziek Deze Jongen Gerard van Maasakkers (met Harry Hendriks op gitaar) 20.15 – Cultureel Centrum ‘t Hoekhuis ZO 6 FEBRUARI Muziek Het mooiste lied Toeters & Bellen 15.00 – Stadscafé De Observant VR 11 FEBRUAR I Dans Strawinspiratie Introdans 20.15 – De Flint ZA 12 FEBRUAR I Theater Tegewind Poppentheater Cassiopeia 10.30 – Wijkcentrum de Boerderij, Zeldertsedreef 2

03022011 TRAJECTUM 09

29


Heug ΠWat is jullie

Jan: ‘Schuiftrompet, drumcomputer en basgitaar, maar ook muzikale speeltjes als de Otomatone, de Futujara en een vliegenmepper vinden hun weg naar een Heug-optreden.’ Danibal (verzorgt de zang): ‘Keelzang, jodelen en human beatbox. En ik neem altijd mijn koffer met mondharpen mee. Daarnaast bespeel ik de Concertina, de basmondharmonica en de schuiftrompet.’

 Welk succes hopen

‘Heug draait om de performance en de lol’, aldus het tweetal. ‘We willen vooral blijven optreden in grote en kleine zalen en natuurlijk op festivals in binnen- en buitenland.’

Ž Een optreden is

voor Heug is het een mooie graadmeter wanneer mensen de meest ridicule zinnen gaan meezingen. ‘Dan zijn ze om’, concluderen beide heren.

 Wat kunnen we tijdens

‘Het is voor ons een thuiswedstrijd. We nemen deze keer nóg meer instrumenten mee dan gebruikelijk. En omdat het in de SJU is, zullen we vast muzikaler en jazzier spelen.’

instrumentarium?

jullie ooit te bereiken?

geslaagd als…

Loopfest verwachten?

Wel eens gehoord van een tapesscratchorgelspiano?

Jan

Of een band die het publiek vermaakt met sambaballen, vliegenmeppers en jodelklanken? Nee? Dan moet je

Danibal

donderdag 10 februari misschien een kijkje nemen bij Loopfest in het Utrechtse SJU Jazzpodium. Op dit gratis minifestival, met als ondertitel ‘serieus experiment met een knipoog’, zullen drie onconventionele acts hun kwaliteiten tonen: Heug, Dr. Phons Sluijter en Rik en ik. Trajectum wilde wel eens weten wat we ons hier in hemelsnaam bij voor moeten stellen en voelde de muzikanten aan de tand..

DOOR JELLE JanSEn

30

Loopfest: leve het

(Jan Schellink en Danibal)

TRAJECTUM 09 03022011

odium Jazzp U J S t 2. t He smark arken V ruari p b o e zit g 10 f n a d r e deure nd Op do 0.30 uur de t a a g 2 m uur gaan o 21.00 en om tart. n s e n p o est va f p o o L


(Dr. Phons Sluijter)

(Rik Fennis, Rob Sprinkhuizen)

Phons: ‘Een bandrecorder, een cello, een zaag, een stereoset uit de jaren zeventig, een stoel, een pandabeer en misschien een tv.’

Rik Fennis ontfermt zich over de gitaar, effecten, live loops en zang. Zijn collega Rob Sprinkhuizen is verantwoordelijk voor de drums, elektronica, SPD’s en eveneens de zang.

‘In mijn opinie betekent succes dat je af en toe ergens kan spelen en dat men het mooi vindt wat je uitspookt. Ik moet het hebben van inspiratie, innerlijke rust die ideeën doet stromen om mijn muzikale apparatus zijn werk te laten doen. In die zin ben ik redelijk succesvol.’

Rob: ‘Dat we na een optreden allebei honderd procent tevreden zijn.’ Rik: ‘Dat hebben we al bereikt, we gaan dus voor ons persoonlijk genoegen.’

‘Succes en een goed verlopen optreden zijn in feite een en hetzelfde ding. Het resultaat is op dat ene ultieme moment van toepassing.’

Rob: ‘als het publiek merkt dat we elkaar op die avond weten te verassen.‘ ‘En wanneer we in harmonie de eindstreep halen’, vult Rik hem aan.

‘Ik kan het nog niet precies zeggen. Ik heb niks ingestudeerd maar ik heb wel wat homemade tracks waar ik wat mee ga doen.’

‘alles, als het goed gaat’, aldus Rik. Rob: ‘Een caleidoscoop van muzikale ideeën. Maar kom lekker kijken zou ik zeggen.’

Dr. Phons

Rob Rik

Gratis Festival

CULTUUR

Rik en ik

experiment

PhonoPhons

03022011 TRAJECTUM 09

31


OPEN DAG MASTER 3 maart 17.00 - 21.00

ON! SPOTTER MASR YOU ITION AMB

eur.nl/master/opendag

M_Trajectum_92x115.indd 1

10-01-11 11:49

(advertentie)


Trajectum, het redactioneel onafhankelijke magazine van de Hogeschool Utrecht, verschijnt elke twee weken, behalve in de vakanties. De volgende Trajectum verschijnt donderdag 17 februari, uiterste inzenddatum service-berichten en traatjes: woensdag 9 februari vóór 10.00 uur.

In de rubriek FAQ geven studentendecanen Marianne Hamel, Frans Meeuwsen en Jaap van Weenen antwoord op veel gestelde vragen van studenten. Heb jij vragen? Dan kun je bij jouw eigen decaan terecht voor informatie, advies en hulp over en bij je studie. Maar ook bij bijzondere persoonlijke omstandigheden en financiële en materiële vragen. De studentendecanen hebben een onafhankelijke positie en gaan uit van de belangen van de student. Kijk op de studentendecanen-site op Sharepoint voor meer informatie.

SNEL HEES OF EEN ScHORRE STEM? Moeilijk verstaanbaar of alles twee keer moeten zeggen? Meld je dan aan voor een gratis logopedieonderzoek, -advies of -behandeling in de opleidingskliniek logopedie. Bel: 030 - 25 85 777

Q:

Redactie-adres Bezoekadres: Padualaan 99, Kamer 3S.140, Utrecht Postadres: Postbus 8611,3503 RP Utrecht Tel: 088 - 481 66 90 E-mail: trajectum@hu.nl Website: www.trajectum.hu.nl Redactie Janny Ruardy (hoofdredacteur, 088 - 481 66 92) Joyce Vanhommerig

De laatste tijd lees ik dat ik, als ik langer dan 5 jaar studeer, 3000 euro extra collegegeld moet dokken. Ik zit nu in mijn vijfde jaar hbo-studie, doordat ik eerst een jaartje een andere studie gedaan heb. Het lijkt er op dat ik deze studie dit jaar niet afrond. Kan ik nu niet beter gelijk stoppen? Want dat hoge bedrag aan collegegeld kan ik echt niet betalen en studiefinanciering heb ik ook al niet meer.

BELEEF cULTUUR, BOUW MEE Uniek vrijwilligerswerk wereldwijd, 2-4 weken, lage kosten. Kijk op www.ibo-nederland.org of kom naar een infodag: 12 maart nijmegen of 18 maart Utrecht.

A:

(eindredacteur, 088 - 481 66 93) Gerard Rutten Tirzah Schnater (redacteur, 088 - 481 66 95) Maarten Nauw (webredacteur, 088 - 481 66 96) Nettie Peters (redactie-assistent, 088 - 481 66 90) Bert van Laar (stagiair, 088 - 481 67 30) Medewerkers Ad Franzen, André Weststrate,

HANDJEHELPEN REGIO UTREcHT Utrecht Oost: vrijwillige oppas gezocht voor Lucas (6jr, autisme): woensdag 18.45-21.00 uur. Dan kan z’n moeder even iets voor zichzelf doen. Mogelijkheid tot gratis volgen autismebijeenkomsten. Tel. 030-2632950, www.handjehelpenregioutrecht.nl

Ype Driessen Fotograaf Kees Rutten Ontwerp Ontwerpwerk, Den Haag Opmaak Karel Oosting Advertenties Bureau van Vliet zandvoort@bureauvanvliet.com, tel: 023 - 571 47 45 fax: 023 - 571 76 80

I.S.I.S. Lezing Stichting I.S.I.S. over het esoterisch lezen van Heilige Boeken. veda’s, Sûtra’s, Bijbel, Koran, enzovoort. Lees je eigen verhaal. Op 8 februari, aanvang 20 uur. De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht. www.stichtingisis.org

Abonnementen € 32,50 per jaargang (of deel daarvan). Overmaken op giro 578565 van Hogeschool Utrecht, o.v.v. postadres en abonnement Trajectum BDU, Barneveld Redactieraad Chris van der Heijden, Ad van Liempt, Ruud Koolen Trajectum is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau © Trajectum Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen.

TRAATJEs

Druk

Traatjes zijn advertenties die zowel in Trajectum als op www. trajectum.hu.nl staan. Ze zijn maximaal 30 woorden en kosten 10 euro. Meer informatie en aanmelden: nettie.peters@hu.nl.

Tja, het zijn roerige tijden. Er doen allerlei berichten de ronde over mogelijke bezuinigingsmaatregelen in het hoger onderwijs. En je kunt er van uit gaan dat er bezuinigd gaat worden. Realiseer je echter dat pas zeker is hoe dat gaat gebeuren als de voorstellen daadwerkelijk goedgekeurd zijn door de Eerste en de Tweede Kamer. Tot dat moment lijkt het me verstandig om geen overhaaste beslissingen te nemen. Er wordt inderdaad over gesproken om een student die langer dan 5 jaar over de studie doet 3000 euro extra collegegeld te laten betalen per jaar. Ik kan me voorstellen dat je dat niet zomaar kunt ophoesten. Je zult zeker niet de enige student zijn voor wie dat een probleem is. Heb je wel eens gehoord van het collegegeldkrediet? Dat is een lening die je bij DUO af kunt sluiten, speciaal voor het betalen van je reguliere collegegeld (dus niet voor dat extra bedrag). Die moet je later dus wel terug betalen. Maar het biedt in ieder geval wat financiele ruimte. En weet je dat je in feite per maand collegegeld betaalt? als je bij voorbeeld in november van dit jaar je studie afrondt, dan kun je per 1 december uitschrijven. Je hoeft dan alleen over september, oktober en november collegegeld te betalen. In dit geval zou er 750 euro extra collegegeld betaald moeten worden i.p.v. 3000. Het klopt inderdaad dat je geen recht meer hebt op de studiefinanciering zoals je die in de eerste vier jaar van je studie ontvangen hebt. Maar weet je dat je wel kunt lenen als dat nodig is? Dat kan gedurende maximaal drie jaar. En als je niet wilt en hoeft te lenen bij DUO, dan kun je ook een zogenaamde nul euro lening afsluiten. Dan bouw je geen schuld op, maar kun je wel gebruik blijven maken van je studenten Ov chip. Je moet dan wel zorgen dat je binnen tien jaar, nadat je voor het eerst studiefinanciering hebt ontvangen in het hoger onderwijs, je diploma haalt. Succes met de, hopelijk niet al te dure, afronding van je studie.

dECAAN

(redacteur, 088 - 481 66 94)

Jaap van Weenen T IP Hou de : a ontwik ctuele keli in de g ngen aten

03022011 TRAJECTUM 09

33


Ook een bericht, oproep, mededeling, uitnodiging of boodschap? Mail Trajectum@hu.nl o.v.v. ‘servicebericht’. Eerstvolgende trajectum verschijnt 17 februari. Deadline in te leveren servicebericht uiterlijk 9 februari vóór 10 uur.

PRiKBORd

Serviceberichten, speciaal voor medewerkers en studenten van de hogeschool.

HU

cENTRUM STUDIEKEUZE

Buddy programma voor studenten

Meester over je masterkeuze?

It takes two is een nieuw initiatief om studenten in Utrecht met elkaar in contact te laten komen. Maud van den Berg: ‘Het concept is heel simpel, we matchen studenten met de zelfde interesses.’ Dus wil je een keer een avond gezellig naar de film of gewoon lunchen en heb je interesse? Meld je dan aan bij ittakestwo@ hotmail.com

Op woensdag 16 februari vindt de masteravond bij Universiteit Utrecht plaats. voor, tijdens en na de masteravond kun je bij Centrum Studiekeuze terecht voor begeleiding bij je masterkeuze. Wil je met een hbo-bachelor doorstromen maar twijfel je of je het universitaire onderwijs aankunt? Dan kan je een pre-master assessment doen. In de weken voor en na de Masteravond kun je de workshop Masterkeuze bij Centrum Studiekeuze volgen. De workshop bestaat uit twee delen. In het eerste deel sta je stil bij jouw interesses, kwaliteiten en wensen. In het tweede deel kijk je welke masters daarbij aansluiten. Op de Masteravond zelf, maar ook het hele jaar door, kun je terecht voor coachingsgesprekken bij Centrum Studiekeuze. Meer informatie: www.centrumstudiekeuze.nl

cENTRUM STUDIEKEUZE

Lezing: ‘Hoe kies ik een master’ Ben je student aan de HU en overweeg je na het afronden van je studie een master te doen, maar weet je nog niet precies welke? Of heb je geen idee hoe je het moet aanpakken? Tijdens deze bijeenkomst wordt laten zien wat je kan doen om uit het aanbod een keuze te maken en waar je rekening mee moet houden. Zowel eerste- of ouderejaars zijn van harte welkom. Datum: 9 februari / Tijd: 15.30 – 17.00 uur / Locatie: Faculteit Maatschappij en Recht, collegezaal 2.010 / Gratis / Opgave bij christine.spijkerman@hu.nl met de volgende gegevens: naam, studie en studiejaar, studentnummer en mailadres. De deelname wordt vervolgens bevestigd.

HU

site Vernieuwde web ite www.

• Een goede rijopleiding volg je maar één keer in je leven! • Al meer dan 40 jaar toonaangevend, innovatief en betrouwbaar! • Wij hebben als één van de weinige rijscholen het Bovag 3-sterren kwaliteitslabel!

www.bruinsma.nl 030-2510864 De grootste verkeersschool van Midden-Nederland

34

TRAJECTUM 09 03022011

bs De vernieuwde we l van Hogeu.n onderwijsweb.h U) is online. school Utrecht (H centen en onKennis, die de do ikkelen binnen derzoekers ontw rwijs en Opvoede het thema On delen en stelt zij ding, wil de HU derwijsweb. beschikbaar op On doeld voor De website is be kken zijn bij tro mensen die be ezet, speciaal tg or vo , het primair wijs. en beroepsonder

ESN

World Diner ESn organiseert het World Dinner. Ben je net op reis geweest of ga je binnenkort? Maak dan iets lekkers te eten klaar uit het land waar je bent geweest dan wel het land waar je heen gaat. neem het mee en proef eten afkomstig uit verschillende landen. Bovendien kun je ervaringen en verhalen uitwisselen tijdens het eten. Het eerste drankje is van ESn Utrecht. De Poema wordt omgetoverd tot een diner ruimte waar een heerlijk lopend buffet te nuttigen is. Om 23.00 begint het lounge hour van ESn’s reguliere dinsdagavond International Drink (tweede drankje gratis). Datum: dinsdag 15 februari / Tijd: 19.00 – 23.00 uur / Locatie: Club Poema, Drieharingstraat 22 / Info en aanmelden: www.esn-utrecht.nl

ESN

Bestuurders gezocht

ESn Utrecht is op zoek naar enthousiaste bestuurs- en commissieleden die ervoor zorgen dat alle internationale studenten een goeie tijd hebben in Utrecht. voor belangstellenden is een informatieavond georganiseerd. Op die avond vertellen de voorzitter van ESn, twee commissies en een internationale student je alles over wat ESn Utrecht doet en hoe jij hierin een rol kan spelen. Datum: woensdagavond 23 februari / Tijd: 20.00 – 22.00 uur / Locatie: achter Sint Pieter 25 / Info en aanmelden: www. esn-utrecht.nl

NSK

Concert: Magic Words Het nSK, nederlands Studenten Kamerkoor, is een projectkoor dat in 1974 werd opgericht en ieder najaar door middel van audities opnieuw wordt samengesteld. Het nSK komt dit jaar met een ambitieus programma waarin de Songs of ariel (Frank Martin) als uitgangspunt dienen. Datum: 25 februari / Tijd: 20.15 uur / Locatie: Pieterskerk / Kaartvertkoop: reserveringen@nskk.nl of bel 06 – 1670 8410.

STU DIE KEU ZE 123

Nationale Studentenenquête

De nSE is een landelijk onderzoek waarin studenten worden uitgenodigd om hun mening te geven over opleidingen aan hogescholen en universiteiten. De nSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Studenten ontvangen op 1 februari een mail met een directe link naar de enquête. De enquête kan tot 4 april worden ingevuld Meer info: www.sharepoint. hu.nl


STUDENT SERVIcE DESK

IO

Zomerprogramma’s in de V.S.

Verhuizing International Office

Het Fulbright Center, het nationale kenniscentrum voor studie en stage in de verenigde Staten, biedt aan studerenden aan onder andere het HBO de kans om kosteloos deel te nemen aan een van de vier zomerprogramma’s. Deze worden gefinancierd door het amerikaanse Department of State (Ministerie van Buitenlandse Zaken). nederland kan in totaal 7 studenten selecteren voor deelname. De deadline voor het indienen van een aanmeldingsformulier is 15 februari 2011 en in april wordt bekendgemaakt wie mogen deelnemen. Deelname is kosteloos, maar wel wordt verwacht dat iedere deelnemer zich maximaal inzet, na afloop deelneemt aan een evaluatiebijeenkomst en tot tenminste twee jaar na afloop van de deelname meedoet aan voorlichtingsactiviteiten. Meer info en aanmelden: www.fulbright.nl

Het International Office is verhuisd naar Oudenoord 340. als je een bezoek wilt brengen op de Oudenoord maak dan van tevoren een afspraak met de betreffende International Office medewerkster. voor vragen of het inleveren van documenten kun je ook naar een van de balies gaan. Ga voor locaties, openingstijden naar de SharePoint pagina: www.io.hu.nl > Contact The International Office has moved to a different location. The International Office can now be found at Oudenoord 340. If you would like to pay a visit please be sure to make an appointment with the appropriate International Office staff member in advance. For questions, or for handing in documents, you can also visit one of the front office desks. For locations, opening hours and new contact details please visit: www.io.hu.nl > Contact

IPSU

SPONTAAN

Zin in je leven

Benefietfeest

Het IPSU, Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht, houdt zich bezig met geloof, religie en zingeving en richt zich op studenten van universiteit en hogescholen in Utrecht. De komende periode wordt er een workshop en cursus gegeven met het onderwerp ‘Zin in je leven’. Begeleiding: studentenpastor Jasja nottelman in samenwerking met coach Clément Carrière. Datum workshop: 15 februari / Tijd: 19.30 – 22.00 uur / Datum cursus: donderdagmiddagen 10 maart, 31 maart, 21 april en 12 mei / Kosten: Workshop: € 5,-, Cursus: € 20,- (voor alle vier de middagen in totaal) / Meer info: www.ipsu.nl

Spontaan is de Utrechtse studentenvereniging voor sociale betrokkenheid. Middels het organiseren van benefietfeesten, maar ook door kookacties en vrijwilligerswerk zet Spontaan zich in om de sociale betrokkenheid onder studenten te vergroten. De opbrengst van dit benefietfeest gaat naar stichting ‘Pósali’ te Haïti, die zich inzet voor toegankelijk onderwijs voor kinderen. De bands The Girls en nOna (beiden poprock) zullen optreden, gevolgd door DJ Sander Hoogendoorn die je de rest van de nacht wakker houdt. Datum: woensdag 9 februari / Tijd: 21.00 uur / Locatie: aCU, voorstraat 71 / Toegang: 5 euro / Meer info: www.geensnor.nl/ mambo/

VA c ATU R E

Op zoek naar een innovatie ve startersfunctie op het gebied van Marketin g/Sales bij Fr iss Fraude- en Ri sicobeheersin g? Kijk op www. friss.nu onde r vacatures.

LEcTORAAT DOVENSTUDIES

FESTIVAL UTREcHT OVER UTREcHT

Al gehoord?

Wedstrijd

We hebben allemaal wel eens de ervaring van het niet goed kunnen horen van colleges of leergesprekken. Maar wat is nu eigenlijk de relatie tussen horen en de kwaliteit van de leeromgeving? Zo’n 100.000 studenten van de universiteiten van Groningen, Oldenburg (Duitsland) en Hogeschool Utrecht worden door onderzoekers van de betreffende universiteiten en de hogeschool uitgenodigd om een online vragenlijst over studeren en horen in te vullen. Lees meer over dit onderzoek genaamd ‘al gehoord’ op www.rug.nl. Invullen kan nog tot 15 februari.

Het cinema & literatuurfestival Utrecht over Utrecht daagt schrijvers, filmers, dichters en fotografen uit met hun ontroerende, spannende, opwindende, komische, mooie en dramatische teksten en beelden Utrecht op haar grondvesten te doen schudden. Op het spel staan: eeuwige roem en geldprijzen variërend van € 500,- tot € 4.000,-. De verhalen, gedichten, foto’s en films moeten over Utrecht gaan, en ook echt in de provincie te lokaliseren zijn, maar er zijn meer eisen. Het reglement is op de website te downloaden. Datum festival: 12 juni / Inschrijven: vóór 1 april / Locatie: Louis Hartlooper Complex in Utrecht / Info: www.utrechtoverutrecht.nl

VSBFONDS

Naar het buitenland Studeren in australië, Engeland of Japan? Of liever ergens anders? Grijp dan je kans op een beurs van het vSBfonds van maximaal � 10.000. Het vSBfonds stelt elk jaar een aantal beurzen beschikbaar aan bevlogen en gemotiveerde studenten van hogescholen en universiteiten, die zich graag verder willen ontwikkelen. Je komt in aanmerking voor de beurs, wanneer je afstudeert vóór 31 december 2011. Je hebt nog tot 1 maart om je aan te melden. Info: www.io.hu.nl > vSBfonds

BREAKING GROUND

Nederlandse studentenfilms Tijdens deze editie van Breaking Ground worden vier nederlandse studentenfilms vertoond en besproken: documentaire Lieve anne-Marieke van anne-Marieke Graafmans (nFTa), fictie Marijn van Lilian Sijbesma (HKU), fictie Schemering van Simon Claassen en documentaire Onbegrensd van Marleine van der Werf. Gastpresentator: niek Koppen. Datum: 16 februari / Tijd: 20.00 uur / Locatie: EYE, vondelpark 3, amsterdam / Entree: € 8,-; studenten € 6,70 / www.eyefilm. nl, www.breakingground.eu

NBN

Scriptieprijs Het netwerk Bedrijfsethiek nederland, dat als doel heeft een netwerk te willen zijn van mensen die de ethische kwaliteit van het beslissen en handelen in bedrijfsleven, overheid en non-profit organisaties willen bevorderen, heeft een prijsvraag uitgeschreven: de nBn Rabobank Scriptieprijs 2011. Op 15 februari sluit de inschrijvingstermijn voor deelname hieraan. Deze prijs wordt toegekend aan de schrijver/ schrijfster van de beste scriptie die bedrijfsethiek, integriteit en/of maatschappelijke verantwoordelijkheid als hoofdonderwerp heeft. Meer info: www.bedrijfsethiek.nl/ het netwerk

BU IK D AN S M ET 50 % KO RT IN G

Meer bewegen? Kom Buikdansen! Een modern e buikdansles voor je wekelijkse dosis sport en kunst. Studenten krijgen 50% korting en betalen 82,50 euro. Proefles mogelijk . www.arya.nu / 06 -14246491

03022011 TRAJECTUM 09

35


24/7 Hoi! Ik ben Florine Boeding (19), derdejaars studente bedrijfscommunicatie. Het afgelopen half jaar liep ik stage bij de NS OV-fiets. Ook ben ik begonnen aan een bestuursjaar bij MUST, een vereniging voor alle medezeggenschappers van de HU. Intensief, maar erg leuk! Daarnaast geniet ik van vriendinnetjes, gezelligheid en uitgaan.

MAANDAG Eten en bijkletsen me t vriendinnetje en coa ch bestuurlijke participatie Niki Dukker. Kop thee en een flauwe film op de bank.

WOENSDAG Met een clubje MUST’ers vergaderen over MUST en social media. Goede combi? We wisselen ideeÍn uit en zetten een klein plannetje op.

DINSDAG werk op Voor OV-fiets aan het Festival Film al tion rna het Inte de opebij zijn We Rotterdam. tijger is ning in De Doelen. De festival. het symbool van het

VRIJDAG Afscheid van mijn sta ge. Mijn begeleider Pascal spe echt, hij heeft niets dan goede woorden, heel fijn om te horen. Bedankt jongens, het was sup er! ZATERDAG Het ijs op met de MUST Activiteitencommissie. Het is heerlijk weer om een paar rondjes te schaatsen.

ZONDAG Uitslapen! Lekker met mijn vriendje uitgebreid ontbijten met allemaal lekkere dingen.

Ook een keer in deze rubriek? Geef je op via tirzah.schnater@hu.nl

DONDERDAG Eten en Wie Is De Mol? kijken met de VOX Interne Evenementencommissie waar ik in heb gezeten. Leuk om elkaar weer te zien.

Trajectum 10/11 #9  

Trajectum - Magazine voor de Hogeschool Utrecht - www.trajectum.hu.nl - Jaargang 10/11 - Nummer 9 - 3 februari 2011

Trajectum 10/11 #9  

Trajectum - Magazine voor de Hogeschool Utrecht - www.trajectum.hu.nl - Jaargang 10/11 - Nummer 9 - 3 februari 2011

Advertisement