Page 1

TRAJECTUM #07

| 11 03 2014 | www.trajectum.hu.nl | magazine voor Hogeschool Utrecht

studenten in afrika reportage beeld koelkasten onderzoek promoveren privacy check

Giph

over volwassen worden in de literatuur


REdACTionEEl Korreltjie klein Afgelopen twee weken was ik op bezoek in de Grote Karoo, een droog, woestijnachtig gebied in Zuid-Afrika. In het plaatsje Douglas, waar de blanke minderheid de dienst uitmaakt, verblijven momenteel 24 studenten in het kader van hun studie. In de townships rondom Douglas proberen deze studenten verandering te brengen in de armoede en ellendige omstandigheden waaronder een groot deel van de kleurlingen en zwarte bevolking leeft. Op scholen, een polikliniek en een opvang voor gehandicapte kinderen worden projecten opgezet, met als doel de lokale bevolking te ‘empoweren’. Dat vraagt moed, uithoudingsvermogen en optimisme. Ik vraag me vaak af welke hulp nu het meeste effect

12

heeft. we zijn in Nederland inmiddels af van pamperen en het huidige kabinet zet in op economische samenwerking. In Douglas bezocht ik een project, waar mensen in een aantal maanden een beroep leren. Een groepje vrouwen was druk bezig met het naaien van ‘zweetpakkies’ die verkocht werden in Johannesburg. De meeste vrouwen krijgen na afloop van de cursus snel werk of ze kunnen met een microkrediet geld lenen voor een naaimachine en hun eigen atelier starten. Klein beginnen. Dat doen ook de studenten, met wekelijkse sport- en spelactiviteiten voor kinderen op het voetbalveld bij de township, in de hoop er iets groters mee tot stand te brengen. Korreltjie klein is my woord. Deze zin uit het beroemde gedicht Korreltjie sand van de ZuidAfrikaanse dichteres Ingrid Jonker lijkt het adagium. janny Ruardy janny.ruardy@hu.nl

REPORTAGE Een half jaar naar Zuid-Afrika voor je stage, onderzoek of minor. Een reportage vanuit de townships in Douglas over werken met verslaafde kinderen, analfabeten, leraren die niet op komen dagen en giraffen in je tuin.


inhoUd

INTERVIEw // Ronald Giphart

20 34

Lesgeven aan een hogeschool, onderzoek doen in het lectoraat en promoveren binnen een universiteit. Steeds meer mensen lukt het.

18

09 VOLGENS RUTTEN Rutten blikt terug op het nieuws

43 PRIKKIE Eten voor het goede doel in Happitaria

ONDERZOEK // Promoveren in het hbo

CHECK! // Privacy

04 DE MAAND VAN boeken kopen

10 PANEL Waar zou jij op bezuinigingen?

Deze week komt zijn coming of age bloemlezing uit. En dat mensen niet meer lezen, is onzin.

36

Privacy is verleden tijd. Dat zegt ook Erik Hekman, docent digitale media. Veel mensen weten niet hoe internet werkt.

AAN HET wERK //

waar komen HU-alumni terecht?

BEELD // Goor

30

Beeldreportage van de studentenhuiskoelkast IEDERE DAG VERS // trajectum.hu.nl // twitter.com/trajectum // facebook.com/trajectum //


dE MAAnd vAn boEkEn kopEn Ronald Giphart zegt in het interview in dit nummer (vanaf pagina 12) dat er nog genoeg gelezen wordt. ‘Zelfstandige kwaliteitsboekhandel’ Bijleveld, sinds 1865 aan het Janskerkhof in Utrecht, lijkt de crisis in de boekenbranche moeiteloos te overleven. Misschien varen ze zelfs wel bij het failliete Polare dat in handen viel van investeerders in plaats van mensen die van het vak houden. Bij Bijleveld vind je dan ook meer w.F. Hermans en Toergenjev dan Kluun. Bij Bijleveld zijn ze overtuigd dat het papieren boek de toekomst heeft.

4

TRAJECTUM#7 11032014

Van 8 t/m 16 maart vindt de 92ste Boekenweek plaats. Bij aankoop van 12,50 euro aan boeken, krijg je het boekenweekgeschenk cadeau. Dit jaar geschreven door Tommy wieringa, die met Joe Speedboot Nederland veroverde. Tommy, Ronald en vele andere schrijvers toeren door Nederland om hun werk aan de man te brengen. wie daar bij wil zijn: zie www.boekenweek.nl // JR

welk boek veranderde je leven? Zie www.trajectum.hu.nl/boekenweek


11032014 TRAJECTUM#7

5


UpdATE JARGON

Tap HU-sociëteiten nog even dicht Wie? De studentencafés van de verenigingen Cabo Bianci, U.T.V. en Uranymus (faculteit Natuur en Techniek) plus het eFGe-café van Paramedus aan de faculteit Gezondheidszorg. Wat? De vier sociëteiten binnen de HU mogen geen alcohol meer schenken. Waar? In de kelders van de locaties Nijenoord 1, F.C. Dondersstraat 65 en de begane grond aan de Bolognalaan 101. wan-

Weinig buitenlandse studenten in Utrecht

ogen. Vergelijk: Londen (26%), Parijs (22%), Berlijn (16%), Zürich (24%), wenen (23%), Barcelona (11%) en Brussel (26%). \\ Utrecht Leiden Amsterdam Groningen Rotterdam en Eindhoven Den Haag en Delft Enschede maastricht

Internationaal gooit Nederland gemiddeld genomen geen hoge

4% 6% 6,6% 10% 11% 14% 16% 38%

Pesten en intimideren Dat huurverlaging vragen via de HUURcOmmIssIE zou leiden tot een jaar lang gepest en geïntimideerd worden door je HUIsbAAs, hadden studenten van een pand aan de WITTEVROUWENsINGEL niet gedacht. De

6

TRAJECTUM#7 11032014

Uit het strategisch do

cument ‘Hogeschool

lieke

Utrecht in 2020’

ff bEllEn

neer? Vanaf medio februari tot vermoedelijk eind april. Waarom? Omdat ze niet over de benodigde drank- en horecavergunning (ofwel tapvergunning) beschikken. Opmerkelijk? In café Stefs van de faculteit Communicatie en Journalistiek, uitgebaat door cateraar Sodexo, gaat per 1 maart de tap niet meer om 14.30 uur open maar pas vanaf 16.00 uur. \\

Utrecht telt relatief het laagste aantal buitenlandse studenten in vergelijking met andere studentensteden. Dat blijkt uit het onderzoek ‘The Class of 2020’ van onderzoeksbureau StudentMarketing over het jaar 2012. Aantekening: niet alle studentensteden zijn in het onderzoek meegenomen.

eatie door publiek-pub ‘Er is sprake van co-cr nwerking.’ of publiek-private same

studenten eisen nu 15.000 euro scHADEVERGOEDING van hun huisbaas Marcel van H., die wordt verdacht van dwang en vernieling. De rechtszaak vond afgelopen 27 maart plaats. Er is nog geen uitspraak gedaan. \\

met Thomas siepelinga over strooizout strooizout vermengd met het mineraal olivijn zorgt ervoor dat de sneeuw smelt én cO2 uit de lucht oplost. met deze uitvinding gaat studentcompany sctroy, bestaande uit acht eerstejaars small business and retail management in Amersfoort, de boer op. Woordvoerder Thomas siepelinga (23) legt uit. jullie hebben een slecht jaar uitgekozen om strooizout op de markt te brengen: het is de een-na-warmste winter sinds 1901. ‘Klopt. Het is niet te voorspellen hoe het weer gaat worden. wij balen flink en hopen dat het nog gaat sneeuwen. Maar het product is goed en bedrijven tonen interesse.’ Hoe werkt het milieuvriendelijke strooizout? ‘we mengen normaal strooizout met 20 procent olivijn. Dat mineraal zorgt ervoor dat CO2 opgenomen wordt uit lucht. Als dit in aanraking komt met water lost het CO2 op waarna het via de riolering wegspoelt.’ Het wordt een uitvinding van ‘wereldniveau’ genoemd. Hoe kwamen jullie op het idee? ‘Mijn studiegenoot Remco Ketelaar las een stukje over professor Olaf Schuiling van de Universiteit Utrecht. Hij doet al

heel zijn leven onderzoek naar olivijn. wij zijn gaan brainstormen en uiteindelijk in overleg met hem ertoe gekomen om het met zout te vermengen. want daardoor ontstaat smeltwater en werkt het sneller dan puur.’ Hoe loopt de verkoop? ‘De slechte winter doet ons momenteel wel een beetje de das om. we hebben op dit moment twee pallets verkocht: één aan relaties van ons bedrijf, zoals de aandeelhouders, en één aan een tankstation. we hopen dat we volgend jaar meer verkopen. Studentcompanies moeten na een jaar worden opgeheven, maar Remco en ik hebben serieuze plannen om door te gaan. Intergamma, het moederbedrijf van Gamma en Karwei, is geïnteresseerd. we hebben een presentatie gegeven en in mei volgen gesprekken.’ // GR

Zie: www.sctroy.nl


Snuffelen aan een baan Studenten van vier onderwijsinstellingen, waaronder de HU, praten na in restaurant LE:EN nadat zij hebben mogen snuffelen in de keuken van een aantal Utrechtse bedrijven en instellingen. Zo’n zestig studenten van de HU, Universiteit Utrecht, MBO Utrecht en ROC Midden Nederland gingen donderdag 27 februari in gesprek met werknemers om een beeld te krijgen van hun eventuele toekomstige werkgevers, waaronder grote banken, consultancybureaus en de gemeente. De dag vormde de aftrap van het initiatief Talent Meets Top, een platform dat de aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt moet verbeteren. De snuffeldag is er gekomen na de ‘Stadstafels’, bijeenkomsten waar de top van bedrijven, instellingen en overheden elkaar spreken. \\

foto: Jill schouten

8.000

euro won Peter blind, docent bij de faculteit Educatie, op 2 maart in de tv-spelshow miljoenenjacht. Hij vertelde presentatrice Linda de mol aanvankelijk dat hij met z’n prijzengeld een woonschip wilde kopen. maar het ging niet zoals gehoopt. In de eerste ronde kon hij 27.000 euro winnen, maar dat bedrag kelderde in rap tempo. Peter nam het prijzengeld desondanks met een brede glimlach in ontvangst.

ACTiE

Heb jij zin om helem aal uit je PLAAT te gaan? Op vrijda g 21 en za terdag 22 2014 vind juni t dit jaar P laatpop plaats, aa n de boule vard in he dagen lan t Brabants g geniete e Bergen n van o.a. Handsom op Zoom Racoon, M e Poets, 3 . Twee iss Montr J’s en Bra eal, Gers inpower. Pardoel, wil jij kan s maken o p kaarten een mail n voor één aar traject dag van h um@hu.n et festiva worden tw l o.v.v. Pla l? Stuur d ee kaarte atpop. O an n verloot. nder de d eelnemers

11032014 TRAJECTUM#7

7


volgens rutten redacteur gerard rutten blikt terug op het nieuws

Voorlopig mag er geen alcohol worde n geschonken in vie studentensociëteit r en binnen de muren van de HU (zie ook pagina 6). Terecht, want een hogesch ool dient zich aan wet te houden. Er de werd bier en wijn geschonken zonder de benodigde TAPV ERGUNNINGEN. Illegaal dus. Ironis genoeg werd er bij ch de HU in november vorig jaar een nieuw protocol op het gebied van alc ohol, drugs en me cijnen aangenomen di. Sindsdien is het off icieel niet toegestaan om alcoholh oudende dranken op de werkvloer in het bezit te hebben of te gebruiken (ui tzonderingen daargelaten). De ‘drooglegging ’ kunnen de veren igingen gebruiken de café-exploitatie om te professionaliseren . Bijvoorbeeld door de vrijwillige rs de verplichte cu rsus Verantwoord coholgebruik te lat Alen volgen. Daardoo r zijn zij straks beter voorbereid op hun mogelijk toekoms tige taak als uitba van de sociëteiten ter in de nieuwbouw en verbouwde panden in De Uithof. Ook de HU is op de toekomst voorbere id. Met de nota ‘Hogeschool Utrec ht 2020’ zet het co llege van bestuur STRATEGISCHE KO de ERS uit die de HU de komende jaren gaat varen. Het lijk t een realistische vis ie op de nabije toe komst. Er worden in ieder geval geen ve rrassende nieuwe wegen ingeslagen of onhaalbare doele n gesteld. Ja, alle docenten moeten beschikken over ee n master, er wordt nadrukkelijk ingez et op onderwijs vo or 17- tot 67-jarigen en er komt een sch erpere focus op he t assortiment van opleidingen en on derzoek. Daarmee gaat de HU door op

de al eerder inges lagen weg. Net als bij het streven om het studiesucces te verbeteren, meer studenten aan honourstrajecten te lat en deelnemen en nog duurzamer te opereren. Nu de pik etpaaltjes zijn gesla gen, gaat het college met medewe rkers, docenten en stu denten in gesprek over de vraag hoe deze klus te klaren . Da t is de hoogste tijd want zij moete n het uiteindelijk do en.

Een andere klus die geklaard moet wo rden is die van de STUDIEFINANCIER ING. De onzekerhe id of en wanneer de basisbeurs wordt om gezet in een leens telsel leidt tot onrust. Omdat stude ren door een leens tel sel stukken duurder wordt, ziet ee n aantal scholieren af va n een tussenjaar. Dat is jammer want na een jaartje reize n of werken kunnen zij een meer bewu ste studiekeuze ma ken en dat leidt we tot betere studieres er ultaten, schrijft de Evangelische Hoge school aan minister Bussemaker. Dat jui st deze instelling hiertegen te hoop loopt, is niet toeva llig: zij verzorgt ze tussenjaren voor aa lf nkomende studente n. Maar desondanks gelden de be zwaren ook voor asp irant-studenten van reguliere hoge scholen en universi tei ten . Daarbij leidt het gedraal met stu diefinanciering en he t de bacle van de langstudeermaatre gel tot ge-jojo van studentenaantallen Op die grillige go . lfbewegingen kunn en de instellingen moeilijk anticiperen . De politiek mag dus snel deze knoo doorhakken. // Tw p itter : @gerardrutten

11032014 TRAJECTUM#7

9


hET pAnEl iedere Maand spreken ViJf panelleden zich uit oVer een actuele kwestie

10

De HU haalt de broekriem aan. Er moet twintig procent bezuinigd worden op ondersteunend personeel en vijf procent op beheerslasten. waar ziet het panel nog mogelijkheden om te beknibbelen!

TRAJECTUM#7 11032014

DAjO ROORDA (mUsT-bestuurder, medezeggenschapper cmR, fmR en GOc)

ARNO WILKENs (docent mediatechnologie)

‘De laatste tijd worden er goede stappen gezet op het gebied van aanbesteding en inkoop. Een mooi voorbeeld is de inkoop van bloemen. Door haar grote omvang kan de HU stevig onderhandelen. Dezelfde leveranciers, veel minder administratie, lagere kosten, geweldig! Binnenkort gaat de inkoop op catering van start en ook de verschillende aanbestedingen rondom huisvesting zullen belangrijk zijn. Naar mijn idee kan daar relatief eenvoudig geld bespaard worden. Als het gaat om personeel zal er ingezet moeten worden op efficiëntere processen zodat er minder mensen nodig zijn. Dat is ook de enige manier om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen, die mag namelijk niet lijden onder de bezuinigingen.’

‘waar volgens mij echt enorm op bezuinigd kan worden zijn faciliteiten en papier. Geef iedereen een fatsoenlijk mobile device zodat er papierloos gewerkt kan worden. Dat is duurzamer en het bespaart papier en printkosten. En maak van alle vaste werkplekken stilte- of overlegruimtes. Voor de rest zijn er vooral creatieve en leuke flexplekken nodig waar collega’s elkaar kunnen opzoeken. Er staan nu te veel werkplekken en lokalen leeg, voornamelijk op vrijdag. waarom verhuurt de HU die lokalen niet op bepaalde tijden aan externen die een cursus willen geven of een bijeenkomst willen houden? Pak het net zo aan als bij Seats2Meet bijvoorbeeld, dan gebruiken we onze vierkante meters veel efficiënter.’


PANELLEDEN nienke rengerink secretaris van studentenunie Vidius // ellen schepens student medische hulpverlening, lid van de opleidingscommissie, heeft haar eigen afrika-project Medical3t // arno wilkens docent crossmedia aan de faculteit natuur en techniek // ad franzen docent statistiek aan de faculteit communicatie en Journalistiek // klaas Mulder docent leren en werken in de wijk, faculteit Maatschappij en recht // dajo roorda student bedrijfskunde Mer, Must-bestuurder en medezeggenschapper cMr, fMr & goc // zakaria taouss student Media, informatie en communicatie (Mic) en rayonbestuurder bnn

HARTGER WAssINK (onderzoeker aan let lectoraat Normatieve professionalisering)

KLAAs mULDER (docent leren en werken in de wijk, faculteit maatschappij en Recht)

NIENKE RENGERINK (secretaris van studentenunie VIDIUs, studente huidtherapie)

‘Ik zie dat de ondersteuning keihard werkt en eigenlijk nu al omkomt in het werk, dus ik zou echt niet weten waar nog bezuinigd kan worden. Ik zou de vraag op macroniveau willen bekijken: moet al het werk wel gedaan worden? we zijn veel tijd bezig met het verslagleggen en verantwoorden van al ons werk. Al die verslagen en verantwoordingen moeten allemaal opgesteld, gelayout, besproken, goedgekeurd en gearchiveerd worden. Dat is allemaal ongelooflijk veel werk. Misschien moeten we dat wat minder doen en ons concentreren op het belangrijke werk, dat met studenten te maken heeft. Mijn voorstel is om aan docenten en onderzoekers zelf over te laten hoe zij hun werk willen verantwoorden. En als er dan toch een jaarverslag moet komen, huur een externe jaarverslagenschrijver in die er een mooi boekje van maakt.’

‘De hogeschool kijkt naar bezuinigingen terwijl de focus zou moeten liggen op het ontdekken van nieuwe verdienmodellen. Die zijn er ook. wij denken dat langstudeerders de hogeschool geld kosten, maar één jaar langer studeren levert een jaar extra collegegeld op en leidt tot lagere kosten. waarom? Omdat de druk om alle vakken in de nominale tijd te halen ertoe leidt, dat studenten veel overbelastingsellende oplopen. De HU zou het moeten stimuleren om de studielast ‘slim uit te smeren’ in plaats van het tegen te gaan. Een ander verdienmodel is de kostendekkende vooropleiding. Studenten – of hun ouders - die 15.000 euro moeten gaan lenen willen best 1200 euro betalen voor een vooropleiding die de kans op een verkeerde keuze beperkt. In kunstopleidingen is dit heel gewoon.’

‘we kunnen er niet omheen dat we leven in een tijd van bezuinigingen. wat je veel ziet op onderwijsinstellingen is dat bezuinigingen vaak als noodzaak worden gezien. Hierbij wordt vaak genoemd dat er niet wordt gesneden op het kerndoel van de HU: onderwijs. VIDIUS vindt het ontzettend belangrijk dat studenten niet de dupe worden van deze bezuinigingen. Dit betekent ook, dat er niet bezuinigd moet worden op de mogelijkheid voor docenten om bij te scholen. Dit kan heel erg gemakkelijk: docenten die bij elkaar in een lokaal lessen volgen en van elkaars methoden kunnen leren. Ook de mogelijkheid dat studenten laten weten wat anders kan, hoeft geen geld te kosten. Kortom: ga slimmer om met de kennis die je al in huis hebt. Gebruik de motivatie van studenten en docenten om het onderwijs nog beter te maken. Zoek naar verbindingen en pas die toe in het onderwijs.’ // GR

11032014

TRAJECTUM#7

11


12

TRAJECTUM#5 14012014


inTERviEW

VOLWAssEN WORDEN,

daar weet Ronald Giphart (48) alles van. Hij schreef er Ik ook

van jou, Giph en Phileine zegt sorry over en stelde de bundel De Nederlandse coming of age-literatuur in 100 en enige verhalen samen die nu in de winkel ligt.

11032014 TRAJECTUM#7

13


Ronald Giphart zit relaxt in zijn werkkamer. De afgelopen maanden werkte hij hard aan de bloemlezing ‘De Nederlandse coming of age- literatuur in 100 enige verhalen’. Hij had een kamertje in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag waar hij het ene na het andere boek las. Afgelopen kerst nam hij een stapel van 160 verhalen mee naar Frankrijk en daar selecteerde hij met z’n familie de beste 102 verhalen uit. Twee schrijvers wilden niet meewerken en zo ontstond een lijst van de honderd beste verhalen van 1880 tot nu. Nu de bloemlezing af is, heeft hij alle tijd om aan zijn nieuwe roman met de werktitel Harem te werken. Op de grote witte muur achter zijn bureau hangt een hoofdstukindeling met daaronder briefjes met steekwoorden. In mei moet het af zijn. werk aan de winkel dus. Heb je wel tijd om met Trajectum over coming of age te praten? ‘Ja! Het is een heel belangrijke periode in het leven van de mens. Ik ben nu 48 dus het ligt al ver achter mij, maar tussen je 18e en je 28e word je de mens die je uiteindelijk zal zijn. Zeg maar in de jaren dat je Trajectum leest, daarom wilde ik dit interview ook doen. Grote psychologische veranderingen vinden in deze jaren plaats, hierna verander je als mens niet zo heel veel meer. Alle conflicten die je hebt met je ouders, de samenleving, moeilijkheden rondom seksualiteit: het gebeurt allemaal nu. Ik vind coming of age een fantastisch onderwerp.’

Trajectum verloot 3 exemplaren van deze bundel, maak kans door een mailtje te sturen naar trajectum@hu.nl

14

TRAJECTUM#7 11032014

jij studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht. Wat herinner je je nog van jouw studietijd? ‘De onbezorgdheid, het volledige leven, het discussiëren, de fysieke kracht, kunnen zuipen en de volgende dag naar college gaan, de vriendschap, de saamhorigheid. Je wordt in groepsverband opgeleid tot individu. Als ik het over mocht doen, zou ik dat niet vervelend vinden. Maar met de wetenschap van nu zou ik er meer uithalen dan ik toen gedaan heb. Ik hou van universiteiten en van studenten en de cour d’intelligence op een hogeschool of universiteit, maar op individueel niveau kunnen er dingen belangrijker zijn dan het afmaken van je studie.’

jij hebt je studie niet afgemaakt. Wat zou je ervan vinden als een van je kinderen zou aankondigen hetzelfde te doen? ‘Het zou hypocriet zijn als ik ze zou dwingen hun studie af te maken, dus ik zal ze steunen zoals mijn eigen vader dat toen deed. Hij zei: “Als jij schrijver wilt worden moet je dat vooral doen. Hoeveel geld heb je nodig?” Ik wilde na m’n debuut toch een studie afmaken en besloot biologie te gaan studeren. Toen ik trots thuiskwam met de inschrijfformulieren vertelde m’n vrouw dat ze zwanger was en toen ben ik aan een nieuwe roman gaan werken.’ Terug naar je nieuwe bundel: waar moet een goed coming of ageverhaal aan voldoen? ‘Er moet een transitie, een omslag, in zitten. De hoofdpersoon moet volwassen worden en dat gaat bij niemand– knipt in z’n vingers – in één klap. Het mooie aan schrijvers is dat ze dingen kunnen comprimeren en soms ook metaforen kunnen zoeken of sprekende gebeurtenissen waarin zo’n omslag plaatsvindt. Dus ik heb geprobeerd in alle verhalen zo’n omslag proberen te vinden. Het hoeft niet pathetisch te zijn, het mag ook klein.’ je hebt verhalen gelezen van 1880 tot nu, zitten er grote verschillen tussen de verhalen van toen en nu? ‘Er zijn meer overeenkomsten dan dat er verschillen zijn. De techniek en omgangsnormen zijn nu anders dan vroeger, maar angsten, onzekerheden, het zoeken naar je persoonlijkheid en het ontluiken van je lichaam zijn hetzelfde. Het begint bij Lodewijk van Deyssel in 1889 heel subtiel. Na de oorlog worden dingen wat meer benoemd, maar de laatste jaren is er weer een tegenbeweging te zien en wordt alles wat preutser.’ Dus we zijn nu, ten tijde van fifty shades of grey en de ‘stoute’ boeken van Heleen van Royen, preuts? ‘we zitten in verschrikkelijk preutse tijden. Toen ik debuteerde in 1992 was men veel minder preuts. Er werd toen een onderzoekje gedaan waarin mensen moesten aangeven wat ze zouden doen als hun partner vreemdging. Zeventig procent zei toen: “Vervelend, maar het moet kunnen. Het zou geen reden zijn om m’n relatie te verbre➤ ken.” Nu is dat gekanteld, vreemdgaan is


voor tachtig procent van de mensen reden om een relatie te beëindigen.’ Waarom was jij de aangewezen persoon om dit boek samen te stellen? ‘Ik denk omdat ik zelf een paar coming of ageboeken heb geschreven. En verder is het gewoon toevallig. Ik kwam een keer een redactrice van uitgeverij Prometheus tegen na afloop van de theatershow Matennaaiers met Nico Dijkshoorn en ik complimenteerde haar met de verhalenbundels die ze uitgeven. Het zijn mooie bundels, lekker dik, ze kosten weinig, je krijgt waar voor je geld en door ze te lezen word je geprikkeld om nieuwe schrijvers te leren kennen. En toen zei zij: “Waarom maak je er zelf niet een keer eentje? Bedenk maar een onderwerp.” En toen hebben we in twee minuten coming of age bedacht.’ Het is deze maand boekenweek. Van welke auteur moeten we deze maand een boek kopen? ‘Ik ga geen auteurs aanraden, maar zou als tip willen geven: ga naar de boekhandel en laat je verrassen! Geef jezelf anderhalf uur om door de boekhandel te struinen, aan verkopers te vragen wat zij je aanraden en achterflappen te lezen. In alle boekhandels staan stoelen waar je op kan zitten als je dat zou willen en dat vinden boekhandelaren alleen maar leuk.’ En waar moeten we dat dan doen? ‘Mijn vaste boekhandel is Bijleveld op het Janskerkhof. Prachtige winkel, veel literatuur en een mooie poëziekast. En dat is ook belangrijk want er worden te weinig dichtbundels verkocht. We hebben in Utrecht een actieve dichters- en poetry slam- scene met Ingmar Heytze en z’n band Asfaltfeeën. Dat vind ik allemaal mooi.’ Wordt er nog gelezen in Nederland? ‘Volop! Ik vindt dat er te negatief gedaan wordt over de leescultuur, er wordt nog steeds veel gelezen. De verkoop is met 35 procent gedaald en dat is echt heel veel. Je moet een hele goede bedrijfstak hebben als je zo’n terugval wilt kunnen opvangen. In Nederland wordt, op IJsland na, het meest gelezen van alle landen ter wereld. En er verschijnen in Nederland ongelofelijk veel

16

TRAJECTUM#7 11032014

RONALD GIPHART (1965) Ronald Giphart werd op 17 december 1965 geboren in Dordrecht. Toen hij 11 was, gingen zijn ouders uit elkaar en verhuisde hij met z’n vader naar Soest. Voor zijn studie Nederlands aan de Universiteit Utrecht verhuisde hij naar de Domstad waar hij nu nog woont met vrouw en drie kinderen. Giphart maakte zijn opleiding niet af. Hij stopte in z’n derde jaar om schrijver te worden. Terwijl hij als nachtportier in het ziekenhuis werkte, schreef hij zijn debuutroman ‘Ik ook van jou’ (1992). Daarna schreef hij onder andere de romans ‘Phileine zegt sorry’ (1996), ‘Ik omhels je met duizend armen (2000) en ‘IJsland’ (2010). Afgelopen maanden stelde hij de bloemlezing ‘De Nederlandse coming of age-literatuur in 100 enige verhalen’ samen. In het najaar komt zijn volgende roman uit. ‘Harem’ is de werktitel.

debuten, als je het vergelijkt met andere landen. Dat is mooi, die jonge aanwas. Wie goed is krijgt een kans. Uit een onderzoek laatst bleek dat 170.000 mensen de ambitie om een roman te schrijven terwijl jaarlijks 60 tot 70 nieuwe titels worden uitgegeven.’

Is er nog brood te verdienen in het boekenvak? ‘Zeker, maar het is moeilijk om er je hoofdvak van te maken. Van een boek krijg je 10 tot 15 procent van de verkoopprijs. Soms krijg je een voorschot en van die van mij kan ik een half jaar leven, maar een roman schrijf je niet in een half jaar. Dus ook schrijvers die veel verkopen, en ik behoor tot de beter verkopende schrijvers van Nederland, moeten werken voor hun geld. We moeten optreden, naar bibliotheken of een stuk voor de krant schrijven en iedere maand kijken of het lukt om de hypotheek te betalen. Zo’n boek dat ik nu heb samengesteld, is eigenlijk commercieel niet handig. Ik heb er veel tijd in gestoken en de revenuen zullen niet hoog zijn. Maar ik vind het belangrijk dat zo’n boek er is en heb het met veel liefde en plezier gemaakt.’ Harem, de roman waar je nu aan werkt, waar gaat die over? ‘Harem is de werktitel, ik weet nog niet of ‘ie echt zo gaat heten. Het gaat over een fotograaf die in een groot huis woont met vier vrouwen waarvan er drie een kind van hem hebben. De vraag is of je van meer mensen kunt houden dan van één en of je met die mensen samen moet wonen.’ Wat denk je daar zelf van? ‘Ik denk dat het mogelijk is om met meerdere mensen te leven. Of het mogelijk is om met meerdere mensen tegelijk seksuele relaties te onderhouden zou ik niet durven zeggen.’ Heb je het zelf uitgeprobeerd? ‘Dat gaat je helemaal niets aan. Ik wil over literatuur en boeken praten, maar de grens ligt bij mijn persoonlijke leven.’ // TOSCA SEL // tosca.sel@hu.nl De Nederlandse coming of age-literatuur in 100 verhalen. Verzameld door Ronald Giphart (Uitgeverij Prometheus) € 19,95


De voorspelbaarheid van drank

ColUMn

Net voordat het carnaval losbarstte, berichtte de NOS over het alcoholbeleid onder de rivieren. De verslaggever ging met jongeren en handhavers in gesprek en kwam tot een logische conclusie: minderjarigen drinken toch wel. Een systeem met groene en rode bandjes hangt aan elkaar van goede bedoelingen, maar waterdicht is het niet. Zo’n item verwachtte ik al, want de verhoogde leeftijdsgrens is een onderwerp dat eindeloos kan worden uitgekauwd. Ik ben dan ook benieuwd welke reportages en artikelen we nog voorgeschoteld gaan krijgen. Een zomers stukje over 17-jarige voetbalfans op het Amsterdamse Museumplein misschien? Met foto’s waarop de jongens aan hun bekertjes cola nippen terwijl ze naar Nederland-Spanje kijken? En Omrop Fryslân heeft vast al een idee klaarliggen voor een Elfstedentocht-item. Insteek: hoe koek-en-zopie voor jonge deelnemers koek-zónder-zopie wordt. Zelf heb ik me laten lenen voor het AD/Utrechts Nieuwsblad. Eind vorig jaar vroeg een redacteur aan mij een opinieartikel te schrijven over hoe faculteitscafé Stefs zou moeten omgaan met de verhoogde leeftijdsgrens. Daar zei ik geen nee tegen. Het AD publiceerde het artikel toen de verhitte discussie al tot bedaren was gebracht en leek hiermee het vuurtje weer te willen opstoken. Gelukkig blijft het niet bij deze geforceerde invalshoeken en gebeurt er af en toe echt iets. Zo mag er momenteel geen alcohol worden geschonken in de cafés van studieverenigingen van de HU, omdat de hogeschool heeft ontdekt dat ze geen drank- en horecavergunning hebben. Ik zou liever het verhaal hierachter horen dan het NOS-inkoppertje ‘o jee, carnaval en alcohol, wat nu?’. Hoe kan het bijvoorbeeld gebeuren dat de HU pas deze jaarwisseling erachter kwam dat de verenigingen - zonder opzet - de regels overtraden? En was er geen mogelijkheid om de verenigingen eerst een vergunning te laten aanvragen voordat er harde maatregelen zouden volgen? Dit is blijkbaar al jaren aan de gang; wat maken twee maanden dan nog uit? Op de website van Trajectum stond eind februari een nieuwsbericht hierover, waarin werd gesproken met de bestuursleden van de getroffen studieverenigingen. Ik pleit voor een follow-up waarin het handelen van de hogeschool wordt uitgeplozen. Met zo’n artikel verhef je jezelf meteen boven de NOS wat verhalen over alcoholbeleid betreft.

Niels Peuchen student Journalistiek

11032014 TRAJECTUM#7

17


ChECk!

Privacy bestaat niet meer De overname van WhatsApp door facebook leidde tot een storm van verontwaardiging: de privacy van miljoenen gebruikers zou in het geding zijn. Internetbedrijven gebruiken privégegevens van burgers om ze commercieel uit te buiten. maar is dat het einde van onze privacy? ja dus, oordeelt Erik Hekman, docent digitale media en bij het crossmedialab en bezig met promotieonderzoek naar waardecreatie door de inzet van social media. Wat hebben die bedrijven aan mijn gegevens als adres, telefoonnummer, gezinssamenstelling, hobby’s, vriendenkring en surfgedrag op internet? ‘Het positieve eraan is dat ze daardoor betere diensten kunnen leveren zoals het aanbieden van advertenties en nieuws over zaken waarin jij bent geïnteresseerd. De supermarkt monitort het koopgedrag van de klanten en kan daardoor zelfs hun distributie reguleren: aan de ene kant van de stad staat er meer Grolsch in de schappen en aan de andere kant meer Heineken. Het kan zich ook tegen je keren. Als verzekeraars er achter komen dat je niet sport, veel rookt en ongezond eet dan zouden ze wel eens hogere premies kunnen rekenen.’ Doordat grote spelers op de markt steeds meer andere bedrijven opkopen, weet een beperkt aantal bedrijven alles van ons. Is dat gevaarlijk? ‘Een van de gevaren is dat

18

TRAJECTUM#7 11032014

hackers maar op een beperkt aantal plekken hoeven in te breken om aan al die data te komen en dus in één keer een grote slag kunnen slaan. Maar daarnaast is het zo dat er op heel veel plaatsen informatie over ons beschikbaar is. Niet alleen online via Facebook en Google maar ook door de bonuskaart in de database van Albert Heijn. Dat kan ook tot problemen leiden. Een Amerikaanse supermarktgigant herkende het koopgedrag van zwangere vrouwen en bestookte hen met aanbiedingen van babyvoeding en pampers: daardoor kwam een vader er achter dat zijn dochter zwanger was.’ Wat kunnen we doen om onze privacy te beschermen? ‘De meest vergaande actie is niks met internet doen, maar dat is in deze samenleving niet echt een optie. Je kunt alleen met cash betalen, de privacysettings op je computer slim gebruiken, advertenties blokkeren en je locatie niet automa-

tisch delen. Verder hoef je geen persoonlijke gegevens rond te sturen zoals adres, foto’s en wat je allemaal aan het doen bent. Maar dan nog kan je niet anoniem rondlopen. Denk bijvoorbeeld aan al die camera’s die er in gebouwen en op straat hangen. En als je ergens geld uit een pinautomaat haalt, dan wordt dat ook geregistreerd. Net als de reizen die je via je ov-kaart betaalt. Op je paspoort staat tegenwoordig je vingerafdruk en gezichtsherkenning komt er ook aan. Privacy bestaat niet meer.’ mensen leveren privacy massaal in om gratis dingen te kunnen doen op internet? ‘Precies. Het verbaast me dat veel mensen niet weten hoe internet werkt. Bij zo’n bedrijf als Facebook werken duizenden mensen en die moeten allemaal betaald worden. whatsApp is groot geworden omdat het gebruik geen geld kost en mensen liever niet voor sms’jes willen betalen. Maar in plaats van met geld betalen we met onze gegevens. Je geeft daarmee een stuk van je privacy op. Maar wat is privacy? Er zit niet iemand in een kantoortje te kijken wat jij bij de supermarkt koopt. Jouw gegevens komen in een databank en er worden datamining trucs op losgelaten.’

Is die exploitatie van persoonlijke gegevens te stoppen? ‘Ik denk het niet. Het is theoretisch mogelijk om Mark Zuckerberg onder druk te zetten dat hij ophoudt met data te verkopen, maar dan gaat Facebook failliet en kunnen we niet meer zien wat onze vrienden doen.’ GERARD RUT T EN \\ gerard.rutten@hu.nl


Maandelijks checkt Trajectum een actuele kwestie bij een deskundige van binnen de HU. Deze aflevering: PRIVACY

Facebook - WhatsApp • Facebook kondigde in febru-

ari aan de berichtendienst WhatsApp voor 19 miljard dollar (bijna 14 miljard euro) te kopen. Dit betekent dat Facebook de beschikking krijgt over de telefoonnummers en berichten van 450 miljoen WhatsAppgebruikers.

• Meer dan de helft (54%) van de WhatsApp-gebruikers is bezorgd nu hun gegevens in handen zijn van Facebook, blijkt uit een onderzoek van Radar onder ruim 50.000 consumenten. Bijna 70 procent denkt daarnaast dat deze informatie aan Facebook wordt gekoppeld.

• Ruim een kwart (28%) van de WhatsApp-gebruikers overweegt volgens hetzelfde onderzoek over te stappen naar een andere berichtendienst; 8 procent is al overgestapt. Telegram is het populairste alternatief.

• Mark Zuckerberg zegt dat Facebook de data van Whatsapp niet zal gebruiken voor advertenties en andere diensten. WhatsApp slaat de berichten van gebruikers niet op en het Whatsapp-team blijft autonoom, zegt hij.

11032014 TRAJECTUM#7

19


Amersfoort: leuker dan Utrecht?

20

Ons in Suid-Afrika TRAJECTUM#5 14012014


Op een voetbalveldje en scholen in Douglas, Zuid-Afrika, proberen Utrechtse studenten de ellendige omstandigheden van kinderen te keren. Een lastige klus, maar ondertussen genieten ze van giraffen en een neushoorn in de tuin. Nu besluit de faculteit te stoppen met dit project. // Tekst en beeld Janny Ruardy 14012014 TRAJECTUM#5

21


H

ij lijkt al goed ingeburgerd, Arjen Nieuwenhuis (foto), projectleider voor internationale studentenplekken in Douglas, Zuid-Afrika. ’s Ochtends spreken we af op de parkeerplaats voor de plaatselijke Spar, waar het ene na het andere ‘bakkie’ (een fourwheeldrive met open bak) het terrein oprijdt om volgeladen weer te vertrekken. Achter het stuur vaak een blanke boer uit de omgeving. Ook Nieuwenhuis komt in z’n Isuzu-bakkie aangereden. Vanaf dit parkeerterrein bezoek ik een week lang projecten in de townships rond Douglas. Douglas ligt in de Grote Karoo: een droge, agrarische, woestijnachtige streek, tegen de Kalahari aan. Boeren hebben vele hectares grond en heten Kobus Rietbergen of Klaas Lotriet. Zij heersen hier al een paar honderd jaar en hoewel de apartheid officieel zo’n kleine twintig jaar geleden is afgeschaft, lijkt het of hier de tijd heeft stilgestaan. De Swart Ekonomische Bemagtiging, waarbij achtergestelde gropen bevoordeel worden, heeft de Karoo nog niet bereikt. Wit is de baas over zwart. Nieuwenhuis, tot vorig jaar coördinator aan de faculteit Maatschappij en Recht op de HU, verhuisde in augustus 2013 naar Douglas met zijn vrouw en twee kinderen, om projecten op te zetten in de townships. Studenten komen hier stage lopen, onderzoek doen, afstuderen of een minor volgen. De projecten zijn gericht op sport- en spelontwikkeling bij kinderen, het aanleren van sociale vaardigheden, opvoedondersteuning aan huis, medische en pedagogische zorg in een polikliniek, alfabetisering van jongeren op een middelbare school en veiligheid. Ellende en empowerment Begin februari is de tweede lichting van 24 studenten gearriveerd, opvolgers van de eerste groep, die van september tot januari het spits hebben afgebeten. Sommigen gaan verder waar de vorigen zijn gebleven, een groot deel start met een nieuw project. De meesten studeren aan de faculteit Maatschappij en Recht, vier komen van een hogeschool uit het Belgische Kortrijk.

22

TRAJECTUM#7 11032014


Studenten die hier komen, kiezen niet voor een gemakkelijke klus. In de twee townships Breipaal (voor kleurlingen, 18.000 inwoners) en Bogani (7000 zwarte inwoners), weet je vaak niet waar je moet beginnen door de ellendige omstandigheden waaronder mensen leven en wonen: armoede, werkloosheid, alcohol- en drugsverslaving, huiselijk geweld en seksueel misbruik zijn de meest voorkomende problemen. Kinderen worden vaak fysiek en emotioneel verwaarloosd. Soms zijn ze verslaafd aan alcohol, lijm of dagga (hash, wiet). Of ze hebben aids, tbc of het foetaal alcoholsyndroom (FAS). Veel kinderen verlaten voortijdig de school. Er is sprake van grote leerachterstanden, gedragsproblemen en bendevorming op school. Het ontbreekt aan betrokkenheid van ouders bij school en passend onderwijs is er niet. In beide townships is afvalverwerking een groot probleem. Het project heeft als doel: empowerment van de lokale bevolking. Een ander woord voor het zelf doen. Veiligheid Om in contact te komen met de lokale bevolking rijden Arjen en zijn vrouw José een

aantal keer per week met hun auto door Breipaal en Bogane, stappen uit en knopen een praatje aan. Op deze manier proberen ze het vertrouwen van de mensen te winnen. Ook bezoeken ze de scholen, de poli en een mevrouw die gehandicapte kinderen opvangt. Niet gemakkelijk, want de mensen die in de buurt van deze vrouw wonen, geloven dat zij daardoor ook gehandicapte kinderen krijgen. Het zijn tevens de plekken waar je de studenten van Arjen kunt aantreffen. ‘Normaal gesproken komen hier geen blanken’, zegt Nieuwenhuis, maar de mensen zijn inmiddels aan de ‘langman’ gewend en als we rondtoeren, wordt er vanuit de krotten vrolijk gezwaaid. Twee weken geleden braken er onlusten uit in Bogane. De mensen, die in de diamantmijn in de buurt werken, waren boos op de mijnbazen, omdat er Mozambikanen en Zimbabwanen waren aangenomen, die hun werk inpikken omdat ze goedkoper zijn. De politie greep hardhandig in en schoot met rubberen kogels. Op zulke momenten waagt

Arjen zich er niet en blijven de studenten, die er projecten hebben, thuis. Veiligheid staat voorop. Voetbalveldje Ze zijn eenvoudig begonnen met het starten van projecten, Zo kunnen kinderen tussen acht en twaalf jaar nu drie keer per week op het voetbalveldje aan de rand van Breipaal meedoen met sport en spel. Denise, derdejaars sociaalpedagogische hulpverlening, staat voor het eerst met een andere student op het voetbalveld als we ’s middags langskomen. Uit alle hoeken van de township komen door het struikgewas kinderen die zich aansluiten bij haar groepje. Ze moet nog wennen aan het idee, om daar te gaan staan en te kijken of er kinderen komen. Maar José zal nog een aantal weken aanwezig zijn op dit tijdstip zodat ze kan leren omgaan met de kinderen en haar veiligheid goed leert inschatten. ‘Let goed op hun ogen’, zegt Nieuwenhuis tegen de nieuwe studenten. Daaraan kun je vaak zien of ze verslaafd zijn aan alcohol of drugs. In het weekend krijgen de kinderen vaak geen eten, maar een verdovend middel. ➤

Alfabetisering Eline (20), Madelies (21) en Charlotte (20) gingen vooral naar Zuid-Afrika uit nieuwsgierigheid naar de geschiedenis en cultuur van het land. De drie doen de opleiding social work aan een hogeschool in Kortrijk, België. Samen hebben ze vier maanden de tijd om een project op te zetten aan de hoérskool in township Bogane. Hier zitten 800 kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Het percentage analfabeten is erg groot. De eerste twee weken dachten de studenten nog aan een project met kippen. Maar daar komen slangen op af. Nu hebben ze besloten om een leesproject te starten: kinderen die wel kunnen lezen en schrijven, worden mentor van een kind dat analfabeet is. Alleen zijn er geen boeken in de schoolbibliotheek en de bieb in Douglas vraagt te veel geld voor het uitlenen. Daarnaast zijn vandaag 18 van de 27 leraren niet aanwezig. Dat is wel vaker zo. Een docent krijgt namelijk standaard een aantal ziekteverlofdagen. Als die nog niet zijn opgenomen, blijft hij gewoon weg. De oudste leerling moet de orde houden. De klassen zijn groot, 63 kinderen. Van individuele aandacht is geen sprake. Toch hopen de studenten iets duurzaams tot stand te brengen in vier maanden. Iets waar de school ook wat aan heeft; een eis vanuit hun opleiding.

11032014 TRAJECTUM#7

23


In de tuin van de meidenlodge

24

TRAJECTUM#7 11032014


Nieuwenhuis vindt het voetbalveld een goede manier om met deze kinderen in contact te komen en te achterhalen of ze naar school gaan of bijvoorbeeld medische zorg nodig hebben. Maar de meeste projecten vinden op scholen plaats. Het voordeel daarvan is dat ze daar ingebed zijn in een organisatie en dat iemand een project makkelijker kan overnemen. De Belgische studenten Eline, Madelies en Charlotte treffen we aan op de highschool in Bogane. Het gebouw is nieuw, maar zou in Nederland voor een gevangenis kunnen doorgaan. Op deze school met 800 leerlingen starten ze een mentorleesproject voor kinderen analfabeet zijn (zie ook kader p. 23). Ze zijn een week geleden begonnen en waar de meiden zich vooral ongemakkelijk over voelen: de blanke leraren gaan niet met de zwarte leraren in een docentenkamer zitten.

Wondermooie stek De meeste studenten blijven vijf maanden, werken in duo’s of met z’n drieën aan een project. Dat is vanwege de veiligheid. Aan het einde van de dag rijden ze gezamenlijk naar de meiden- of de jongenslodge, zo’n tien kilometer buiten Douglas, midden in de natuur. Hier wonen ze tijdens hun verblijf. Voor een vriendenprijs, want de eigenaar van de lodges vindt de werkzaamheden van Nieuwenhuis en de studenten belangrijk voor Douglas. Jongens en meiden wonen gescheiden, want samen in een huis, dat is not done in dit uiterst conservatieve deel van het land. Maar binnenkort komt er een nieuw onderkomen voor hen gereed, dan wonen ze op hetzelfde terrein. Een groot verschil met Nederland is dat je ’s avonds de deur niet uit kunt. Veel te gevaarlijk om dan te rijden. De meiden wonen op een wondermooie stek, maar zonder internet en met een slechte telefoonverbinding.

Dat is afkicken in het begin. Daar staat tegenover dat je een zwembad hebt en een neushoorn en giraffes in je tuin. Verder is er weinig privacy, want de studenten slapen met elkaar op een kamer. Ze zitten er niet mee, vrijwel iedereen is van plan om na de stage nog een aantal weken door het land te reizen en vindt het fantastisch om dit te kunnen doen. Lobbyen Netwerken en lobbyen, Arjen is er een groot deel van zijn tijd mee kwijt. Hoe meer de projecten onderdeel zijn van een groter geheel, hoe groter de slaagkans. Met een aantal scholen heeft hij goed contact. Op een basisschool laat hij zien wat de vorige stagiaires hebben gedaan. Er hangen vrolijke foto’s in de gang van drama- en spelactiviteiten. Van hun eigen geld hebben ze een overkapping gemaakt tegen de brandende ➤ zon. Hun huisbaas heeft picknicktafels ge-

Veiligheid Liza (21) en Kim (22) lopen voor hun studie integrale veiligheidskunde zes maanden stage bij de politie in Douglas. Tot nu toe hebben ze een gebiedsscan gemaakt van de veiligheid in Douglas. De scan was een eis vanuit de opleiding. De meiden constateerden, dat de theorie die ze geleerd hadden moeilijk toe te passen is in Douglas. Hun onderzoek is niet bruikbaar voor Douglas, maar hoort bij de stage-opdracht. De resultaten zijn naar Utrecht gestuurd. Ze weten nog niet of het goedgekeurd is. Er resteren nog drie maanden. Daarin hopen ze iets te kunnen doen waar de gemeenschap of de politie iets aan heeft. Ze hebben het plan opgevat om in de townships alle shanties (huizen) van nummers te voorzien. Nu heeft de politie soms een half uur nodig om te zoeken naar het goede huis. Daarnaast gaan ze een communicatieplan maken om de communicatie binnen het bureau te verbeteren. Opvallend vinden ze de corruptie binnen het corps. Ze zien dat politiemensen hierdoor gedemotiveerd raken. Ze vinden het vervelend om te zeggen, maar het zijn vaak de zwarte mensen op de hogere posities die corrupt zijn. De meest bizarre verhalen krijgen ze te horen van de kapitein op het bureau. De politie treedt hardhandig op tegen arrestanten en als je probeert te vluchten, wordt er meteen geschoten. \\

11032014 TRAJECTUM#7

25


Township Breipaal met plakkershuisjes

Preschool Lisa (21) is derdejaars pedagogiek en loopt vijf maanden stage op een preschool middenin township Bogane. Bij de ingang is een vuilnisbelt. ’s Ochtends worden daar tussen de vijftig en zestig kinderen afgeleverd door hun moeder, broers of zusters. De kinderen kunnen hier blijven totdat ze naar de basisschool gaan. Lisa is de enige stagiaire, moest daar wel even aan wennen, maar ze rijdt ’s ochtends samen met een andere student die in de buurt werkt naar Bogane. De preschool is omgeven door hekken met een slot. Niemand kan zomaar naar binnen en daarmee is het veilig voor haar. Het liefst wil Lisa individueel met de kinderen aan de slag gaan, maar ze is de eerste stagiaire in de school en dus moet ze alles zelf opzetten. Het is de bedoeling, dat ze de andere leidsters laat zien hoe je met spel en tekenen veel van kinderen te weten kunt komen. Als de kinderen buiten spelen, gaan de leidsters niet mee. Dat vindt ze gek, want het is juist goed om mee naar buiten te gaan. Bovendien vinden de kinderen dat leuk. Ze hoopt ook de ouders te betrekken bij de school. Daarom wil ze binnenkort een inloopochtend voor de ouders organiseren. \\

26

TRAJECTUM#7 11032014


schonken, die ze in een vrolijk blauwe kleur hebben geschilderd. De schooldirecteur had reserves toen ze kwamen, maar is nu blij met de studenten, vertelt Nieuwenhuis. Vooral omdat hij gemerkt heeft dat zwarte en witte mensen wel respectvol met elkaar kunnen omgaan. Reserves heeft ook een aantal boeren uit de omgeving. Zij stellen de komst van die lange Hollander met zijn ‘witkop’ vrouw en twee kinderen minder op prijs, merkt Arjen. De projecten zouden de zwarte mensen wijzer kunnen maken en daar zitten ze niet op te wachten. ‘Ja, apartheid bestaat hier nog steeds.’ Via roddel en achterklap proberen ze hem wel eens dwars te zitten, of via zijn kinderen die op de voornamelijk witte school in Douglas zitten. Daarom is het voor Arjen belangrijk om onafhankelijk te werken. ‘Voor je het weet, heb je iemand tegen je.’ Corruptie is een andere vijand waarmee hij

moet leren omgaan. Een groot probleem. In ruil voor een aantal G-Star-broeken en een persoonlijke lening wilde een ambtenaar best meewerken, toen Arjen met hem in gesprek raakte over samenwerking. Stoppen Maar ook uit Nederland komt deze week een slecht bericht. De HU heeft besloten definitief te stoppen met Douglas. Het hing al weken in de lucht, onverwacht is het niet voor Nieuwenhuis. ‘De HU focust meer op onderwijs en onderzoek en de regio’, zegt faculteitsdirecteur Loes Berendsen. ‘We zoeken meer aansluiting bij het beroepenveld en er staat een enorme transitie in de jeugdzorg op stapel, daar past het Douglasproject helaas niet meer in.’ Het Douglasproject draait op het salaris van Nieuwenhuis, zijn vrouw werkt vrijwillig mee. Een behoorlijke domper, omdat ze net goed van start zijn gegaan en meerdere jaren nodig zullen hebben om iets te bereiken.

Nieuwenhuis denkt en hoopt dat er voldoende potentie is om het project te vermarkten. Hij krijgt veel aanvragen van bijvoorbeeld de universiteit van Bloemfontein, Kortrijk en hogescholen HAN en Avans. ‘Als ik betaald word voor de begeleiding van studenten die van buiten komen, ontstaat er al een verdienmodel.’ In Douglas kan hij rekenen op steun van een paar vermogende mensen. Het is te hopen dat het lukt. Na twee jaar voorbereiding en een half jaar operationeel draaien, zou het zuur zijn om vlak na de start al weer te moeten stoppen. \\ janny.ruardy@hu.nl

Polikliniek Roos (22) heeft pedagogiek gestudeerd aan de HU, maar vindt zichzelf nog te jong om te gaan werken. In augustus begint ze daarom met een premaster orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Nu heeft ze vier maanden de tijd om op een andere manier de verdieping te zoeken, in de polikliniek van township Bogane. Daar werkt ze onder meer aan betere moeder-kindrelaties. Ze heeft al gemerkt dat moeders hun kind helemaal niet troosten, wanneer dat een prik heeft gehad. Ze leert veel van de cultuur in de wachtkamer. Als ze even niets te doen heeft, gaat ze tussen de mensen zitten, maakt een praatje of speelt met de kinderen. De kliniek opent ’s ochtends om zeven uur de deur en de wachtkamer zit meestal tot drie uur ’s middags, wanneer de deuren weer dicht gaan, bomvol. Wie om drie uur nog niet aan de beurt is geweest, heeft morgen misschien meer geluk. Aan de muur hangt hier en daar speelgoed, zoals een telraam. Daar hebben de vorige studenten voor gezorgd. Kinderen kunnen er tijdens het wachten mee spelen en ze leren er ook nog van. Ze verbaast zich erover dat aidspatiënten hun medicijnen vaak verkeerd innemen. Als ze het volgens de gebruiksaanwijzing doen, functioneren ze beter en vervalt de overheidssteun. Verbazing ook over vrouwen die de pil niet nemen en zwanger raken. Een kind is een inkomstenbron, de regering keert 200 rand (13 euro) per maand per kind uit. Gelukkig heeft ze een fantastische verpleegkundige die haar begeleidt. Vanaf volgende week komt er nog een stagiaire uit Utrecht. Dan kunnen ze er samen over praten. \\

11032014 TRAJECTUM#7

27


traJectuM een Maandblad? ja, maar Trajectum is nog veel meer. Volg ons online en je hebt altijd het nieuwste nieuws, verser dan vers, 24/7

lees TRAJECTUM MAgAzinE // surf TRAJECTUM.hU.nl // download TRAJECTUM

App //

abonneer

TRAJECTUM.hU.nl/niEUWsbRiEf

// Volg TWiTTER.CoM/ TRAJECTUM // like fACEbook.CoM/TRAJECTUM


ColUMn REinT JAn REnEs lector crossMediale coMMunicatie in het publieke doMein

MAAK HET GOEDE GEMAKKELIJK ‘Planten groeien altijd beter als je hun aarde wat opwarmt’. Aan dit advies moest ik denken tijdens de voorbereiding van een lezing over mobiliteitsgedrag. Op het congres waar ik zou spreken, stond de vraag centraal hoe de overheid automobilisten kan stimuleren tot efficiënter rijgedrag. De oplossing hiervoor zit niet in het beter informeren van de reiziger, maar in het slimmer vormgeven van de reisomgeving. Net zoals je een bal zonder moeite van een heuvel kan laten rollen, maar alleen met grote inspanning diezelfde bal de berg weer op kunt krijgen, is het veel gemakkelijker om gedragsverandering te bewerkstelligen wanneer de hele omgeving op een natuurlijke manier leidt naar de gewenste optie. Een groot deel van ons mobiliteitsgedrag is geheel of gedeeltelijk automatisch. wanneer we ‘s morgens de auto starten, dan drukken we uit gewoonte de koppeling in, schakelen we automatisch van één naar twee en geven we zonder nadenken gas. we doen dit meestal onbewust. Automatisch gedrag kan zich op verschillende niveaus van bewustzijn afspelen, variërend van volledig onbewuste reflexen zoals onze neiging om te remmen wanneer we een donkere tunnel binnenrijden, tot

halfautomatische gewoonten, zoals het inchecken met je ov-chipkaart voordat je de trein instapt. Dankzij herkenbare, vertrouwde signalen uit de omgeving handelen we vaak zonder nadenken. Echter, niet altijd adequaat. wie vergeet er wel eens uit te checken met zijn ov-chipkaart? Inderdaad, bijna iedereen. Dat heeft niets met gebrekkige motivatie te maken. In de architectuur van het chipkaartsysteem zit iets wat ons niet past. En als we uitchecken al lastig vinden, wat mag je dan verwachten wanneer je haastige treinreizigers vraagt op tussenstations via tegennatuurlijke in- en uitcheckhandelingen over te stappen van de ene vervoersmaatschappij naar de andere? Dat kleine vormgevingsingrepen verstrekkende gevolgen kunnen hebben, blijkt uit de nieuwe verkeersborden op onze snelwegen. Op de oude borden stonden ‘rechtdoor’ pijlen die naar beneden wezen en ervoor zorgden dat autorijders iets afremden. De nieuwe borden, met pijlen omhoog, zorgen voor een betere doorstroming en daardoor voor mindere files. wil je dus dat mensen het goede doen, creëer dan een context waarin dat het gemakkelijkste is.

11032014 TRAJECTUM#7

29


KOEL! Toon me je koelkast en ik zeg je wie je bent. Of op zijn minst: hoe hygiĂŤnisch je bent. Want waar het ene studentenhuis alles keurig naast elkaar in een schoongepoetste koelkast zet, is het bij de andere studentenkeuken uitkijken voor onbedoeld leven en rondslingerende peuken. Zegt de inhoud van de koelkast iets over het onderhoud? Bier = vies, verse groentes = schone koelkast? Onze fotograaf Kees Rutten legde driemaal die unieke plek in het studentenleven vast.

30

TRAJECTUM#7 11032014

➤


IBB

08102013 TRAJECTUM#2

31


32 IBB

TRAJECTUM#5 14012014


SINGELSTRAAT

14012014 TRAJECTUM#5

33


ondERzoEk traJectuM beschriJft iedere Maand op deze plaats (opVallend) onderzoek aan hogeschool utrecht

PROMOVENDI MOETEN AMBITIEUS ZIJN Maar, ga er maar aanstaan: lesgeven, onderzoeken én vergaderen. ‘Zorg ervoor dat je niet alleen komt te staan.’

34

TRAJECTUM#7 11032014


‘Een promovendus binnen een hogeschool is niet meer helemaal een vreemde eend in de bijt’, constateert Floor Basten. Ze is auteur van het Handboek Buitenpromoveren en oprichter van campus Orleon, een netwerk voor onderzoekers. Ze noemt de onderzoeker in het hbo ‘een traditie in opkomst, maar nog geen gewoonte.’ En dat is niet zo gek. Want promoveren, dat was lange tijd voorbehouden aan universitair afgestudeerde studenten, die nog eens vier jaar als aio aan hun opleiding vastknoopten. Daarnaast waren er de buitenpromovendi, ‘toevallige’ werknemers die probeerden hun baan met een promotieplaats te combineren. Maar daar is eigenlijk pas in de laatste vijf jaar nog een soort bijgekomen: de hbo-promovendus. Lesgevend aan een hogeschool, onderzoekend binnen een lectoraat en promoverend aan een universiteit. Dat doen ze omdat ze het zelf graag willen. Maar ook omdat de hogeschool de gelegenheid biedt. Sterker nog: de HU heeft grote ambities. In 2017 moet twintig procent van het onderwijzend personeel gepromoveerd zijn of ermee bezig, zo meldde het strategieplan Koers 2012. En de opvolger van dit plan, het afgelopen maand aangenomen ‘Hogeschool Utrecht in 2020’ constateerde dat inmiddels 7,3 procent is gepromoveerd. Nieuwe doelstelling: in 2020 moet 20 procent daadwerkelijk gepromoveerd zijn. Met als tussenstap: 10 procent in 2015. Op dit moment zijn een zestigtal medewerkers bezig met een promotie. Tot zover de cijfers. Zes dagen per week Dat het nog geen gewoonte is, merkt MarieJose Bunck soms ook. Ze doet promotieonderzoek binnen het lectoraat Gecijferdheid en geeft les aan het Seminarium voor Orthopedagogiek. ‘Bij mijn promotor aan de Universiteit Utrecht zie ik aio’s rondlopen en die krijgen allemaal administratieve ondersteuning. Dat heb ik dus helemaal niet, ik mag alles zelf invullen. En dat kost veel tijd.’

Tijd die er niet is. Want een HU-promovendus krijgt een zogenaamd voucher van de HU, waarmee hij of zij drie dagen per week kan besteden aan het onderzoek, gedurende vier jaar. Daarnaast moet er worden lesgegeven en vergaderd. Bunck: ‘Ik werk zes dagen per week.’ Ondanks die moeilijkheden noemt Bunck haar onderzoek ‘enorm leuk’. Ze is samen met een collega-promovendus bezig met iets nieuws, iets dat er nog niet is: een diagnostisch rekeninstrument. Als het werkt, dan kunnen daar straks orthopedagogen en remedial teachers mee aan de slag. En dat besef maakt alle overuren goed. ‘Het is buitengewoon ambitieus wat een hbo-promovendus doet’, constateert ook promotie-deskundige Basten. ‘Aio’s aan de universiteit hebben meestal een fulltime aanstelling voor vier jaar. De meesten halen het niet binnen de tijd. Daar staat tegenover dat hbo-promovendi de praktijk al kennen, een netwerk hebben dat ze kunnen inzetten bij de uitvoering van het onderzoek. Dat maakt vooral de start iets makkelijker. Maar dan nog blijft het aanpoten.’ En, voegt Basten daaraan toe: hbo-promovendi belanden al snel in een spagaat tussen het teamwork dat binnen de hogeschool wordt gevraagd en het solowerk dat in bepaalde fases van het onderzoek noodzakelijk is. ‘Dat werkt alleen als je op tijd aan collega’s laat zien waar je mee bezig bent. Je moet ervoor zorgen dat je niet alleen komt te staan.’ Ivoren toren

Remko van Broekhoven is binnen het lectoraat Crossmediale kwaliteitsjournalistiek bezig met een promotieonderzoek over de waakhondfunctie van de politieke journalistiek. Hij herkent wel iets van die spagaat die Basten noemt. Al is hij niet bang dat hij snel alleen komt te staan. ‘Toen ik aan mijn promotie begon, viel het me juist op dat er zoveel wordt samengewerkt binnen het kenniscentrum. In het onderwijs was die formele samenwerking veel minder.’

Maar de spagaat zit in de vergadertijd die hij soms kwijt is. ‘Dat ik het met onderwijs moet combineren is prima, dat wist ik van tevoren. En ik krijg enorm veel feedback uit het kenniscentrum. Maar soms moet je vergaderen terwijl je ook een stuk moet schrijven. Aan de universiteit ligt dat toch iets gemakkelijkers, daar kun je je wat makkelijker terugtrekken in de ivoren toren.’ Maar ook hij heeft geen spijt van zijn stap naar promotie-onderzoek. ‘Ik gaf al vijftien jaar les, zat in mijn comfort zone en wilde juist daarom een stapje verder. Ik had de behoefte mezelf te ontwikkelen. En dit promotieonderzoek gaf me die kans.’ Bovendien merkt hij nu al dat het onderzoek hem voordeel oplevert in het onderwijs dat hij geeft. ‘Het lesgeven is leuker geworden omdat ik met meer kennis en autoriteit over politieke journalistiek voor de klas sta. Met meer rust. Dat is het kortetermijneffect ervan.’ En met die opmerking zijn we weer terug bij de doelstellingen van de HU. Want waarom wil de hogeschool eigenlijk zoveel promovendi? Precies: de verwachting is dat het onderwijs er beter van wordt. En niet alleen op korte termijn, maar juist op de lange duur. Als docenten over een hoge lat zijn gesprongen, zullen ze voor hun studenten die lat niet laag leggen. De koppeling met het onderwijs is, naast praktische relevantie, de belangrijkste eis waarmee een HU-promovendus wordt geconfronteerd. Van Broekhoven ziet het dus wel gebeuren. Bunck twijfelt nog: ‘Ik wil heel graag studenten inzetten bij mijn onderzoek, maar die krijgen daar geen studiepunten voor. En het curricullum is nu zo dichtgetimmerd dat je daar niet snel verandering in krijgt. Dat zal nog wel een paar jaar duren. Maar dan zal ik inmiddels al gepromoveerd zijn.’

marc janssen \\ marc.janssen@hu.nl

11032014 TRAJECTUM#7

35


AAn hET WERk!

Hoe vergaat het afgestudeerden op de arbeidsmarkt? Deze maand jesse masseling en jochem Wartena die gelijktijdig product design & engineering studeerden.

jesse masseling (22)

sTUDIE sTUDIE - product design & engineering

AfGEsTUDEERD 2014 aan de HU Is NU product specialist van z’n eigen – nog zeer geheime – product bij Resqtec INKOmsTEN 2150 euro per maand

HUIDIGE WERK ‘Ik werk bij Resqtec, een bedrijf dat tools produceert waarmee brandweermannen en andere reddingswerkers mensen kunnen helpen na auto-ongelukken, vliegtuigcrashes of aardbevingen. Tijdens m’n afstuderen heb ik voor Resqtec een tool ontworpen. Die is zo goed ontvangen dat ze me een baan aanboden en het product gaan lanceren. wat ik precies heb gemaakt kan ik niet vertellen, want het bestaat nog niet en er wordt nu patent op aangevraagd. Als het later dit jaar op de markt komt, ga ik de feedback van gebruikers verwerken en eventueel een verbeterde versie maken.’ jUIsTE sTUDIEKEUZE? ‘Toen ik op m’n 16e van de havo kwam, wist ik niet precies wat ik wilde. Ik was wel creatief, hield van dingen bouwen en had een technisch profiel dus leek product design & engineering mij de perfecte studie. Na anderhalf jaar mocht ik geen stage lopen omdat ik m’n propedeuse nog niet had gehaald en toen heb ik dat bedrijf, een machinebouwer, gevraagd of ik bij ze kon werken. Dat was een goede zet, na dat jaar wist ik: dit is wat ik wil doen. Alles viel op z’n plek en ik zoefde door m’n studie heen met een mooie baan als gevolg.’

36

TRAJECTUM#7 11032014

jochem Wartena (28)

AfGEsTUDEERD 2012 aan de HU Is NU productdesigner bij Zodiac Aerospace INKOmsTEN 3000 euro per maand

HUIDIGE WERK ‘Zodiac Aerospace ontwerpt en produceert alles wat in het vliegtuig zit behalve de kist zelf. Denk aan stoelen, trolleys en keukens. Met de HU onderzochten we wat stewards en stewardessen graag verbeterd zouden willen zien in de ‘crewrests’, een soort van caravan in het ruim waar acht mensen kunnen slapen. Het ontwerp was al twintig jaar oud en kon ondertussen beter. Een jaar geleden werkte ik hier in m’n eentje aan, nu heb ik een team om me heen dat helpt met systemen en technieken waar ik minder goed in thuis ben.’ jUIsTE sTUDIEKEUZE? ‘In 2004 ben ik technische informatica aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen gaan studeren. Ik leerde op m’n opleiding hoe een computer van binnen werkte, maar was ook benieuwd naar hoe de buitenkant werd ontworpen. Ik ging naar de open dag van product design & engineering om uit te zoeken of het te combineren viel met mijn voorkennis en dat ging. Op deze opleiding leer je vooral een probleem analyseren en oplossen en je ontdekt waar je de informatie en de mensen kan vinden om je te helpen. Ik denk dat dat probleemoplossend vermogen vele malen belangrijker is dan wiskunde of welk vak dan ook.’// TS


ColUMn ChRis vAn dER hEiJdEn historicus en schriJVer, doceert aan de school Voor Journalistiek

PLUS ÇA CHANGE Volgens de Pools-Britse socioloog Zygmunt Bauman leven we in vloeibare tijden. Alles en iedereen is op drift. Houvast is er nauwelijks. Verandering is permanent. De ene strategische ingreep heeft nog niet plaatsgevonden of de andere staat alweer te beginnen. Het verandervirus beheerst sinds geruime tijden ook het hoger onderwijs. Iedere docent weet dat het een paar jaar kost om een vak te ontwikkelen. In zoverre onderscheidt studie zich niet van andere zaken: je kunt de juiste vorm nooit helemaal bedenken; hij ontstaat door trial and error. Maar voor trial, laat staan voor error, is in onze snelle tijd nauwelijks nog ruimte. Het moet meteen en het moet ook meteen goed en als dat niet gebeurt, moet het anders. En omdat dat andere ook meteen goed moet zijn maar dat evenmin het geval is, moet ook dat weer anders. Ik zei het al, vloeibare tijden, type waterkolk. Tot voor enkele jaren werkte bij ons op de School voor Journalistiek een man die zich principieel tegen dit soort permanente verander- en verbetertechnieken verzette. In een boekje dat ik ooit over onderwijs en management schreef (Het zand in de machine, uit 2007) wijdde ik een hoofdstukje aan hem. Daarin bedacht

ik een naar die man genoemde wet: die van Dick. De wet van Dick staat haaks op het verander- en maakbaarheidscredo van de gemiddelde manager en zegt dat je nooit alles tegelijk moet veranderen. In het leven zoals in het onderwijs gaat altijd van alles en nog wat fout, luidt het uitgangspunt van deze wet. Vandaar dat je van de honderd dingen die fout gaan nooit meer dan een handvol moet willen veranderen. Doe je dat, dan wordt het langzaam beter. Doe je dat niet en verander je alles wat fout gaat, dan blijft altijd alles fout gaan – en raak je nog buiten adem ook. Niemand beweert dat je niet moet veranderen. Natuurlijk moet dat. Maar tussen veranderen en aanpassen ligt een fundamenteel verschil – in wereldbeeld. Voorstanders van verandering denken dat zaken ‘echt goed’ kunnen worden. Voorstanders van aanpassing weten dat zoveel optimisme een illusie is omdat elke verbetering een verslechtering met zich meebrengt. Bovendien, hoe meer er verandert, des te meer er hetzelfde blijft. De tegenstelling tussen deze twee wereldbeelden is als die tussen optimisten en sceptici, preciezen en rekkelijken. Never the twain shall meet.

11032014 TRAJECTUM#7

37


dRivE

josca snoei (26)

is projectassistent, coach en coÜrdinator van de honourprogramma’s bij de faculteit Gezondheidszorg.

Ze ging culturele antropologie studeren om later als ontwikkelingswerker de wereld te verbeteren. Dat idee liet ze tijdens de studie varen. Sinds kort is ze actief bij Kromkommer, een organisatie die de verspilling van voedsel tegengaat. // GERARD RUTTEN

38

TRAJECTUM#7 11032014


Foto: Fabian van Zwol

‘Vijf tot tien procent van groente en fruit in Nederland wordt weggegooid vanwege de looks: kromme komkommers, aan elkaar gegroeide tomaten en tweebenige wortels.’

BOONTJE ‘In een supermarkt wilde ik een zakje boontjes kopen. Toen bleek dat er eentje beschimmeld was, moest het winkelpersoneel de hele zak weggooien. Dat was het moment dat ik besloot iets aan de verspilling van voedsel te doen. Ik heb me als vrijwilliger aangemeld bij Kromkommer, een organisatie die de verkwisting van etenswaren tegengaat. Vijf tot tien procent van groente en fruit in Nederland wordt weggegooid vanwege de looks: kromme komkommers, aan elkaar gegroeide tomaten en tweebenige wortels. Terwijl er zo veel honger is in de wereld. Alleen al van het verspilde eten in de VS kunnen alle hongerigen worden gevoed. We proberen met ludieke acties de aandacht hierop te vestigen. Momenteel loopt een crowdfunding-actie: we zamelen geld in voor de productie van soep die gemaakt is van dit soort gekke groenten.’

De initiatiefnemers van Kromkommer: (vlnr) Chantal, Jente en Lisanne

LESGEVEN ‘Dit onderwijsblok ga ik voor het eerst lesgeven bij de honours-cursus Future Search bij de faculteit Gezondheidszorg. Studenten die meer uitdaging zoeken, kunnen hier werken aan innovatieve ideeën en een honours-ster verdienen. Ik heb geregeld dat de initiatiefnemers van Kromkommer een gastles verzorgen. Zij zijn immers innovatief bezig. Studenten werken in groepjes aan hun zelf bedachte innovatie, terwijl wij als docenten vooral aanmoedigen en advies geven. Nee, ik heb geen ervaring in lesgeven; daarom volg ik een cursus didactiek. Ik ga graag nieuwe uitdagingen aan en ben zeer nieuwsgierig. Zo ben ik een jaar onderzoeker geweest bij het lectoraat Leefstijl en Gezondheid, maar dat was niet helemaal mijn wereld. Ik zie mijzelf niet promoveren door vier jaar bezig te zijn met één onderwerp. Ik vind het leuk om juist verschillende dingen naast elkaar te doen.’

De topclass voor wie ik het honourprogramma coördineer

IDEALISME ‘Mijn opleiding culturele antropologie ben ik gaan volgen met het idee om in de ontwikkelingssamenwerking verder te gaan, om mensen in de derde wereld te helpen een beter bestaan op te bouwen. Maar daar ben ik tijdens de studie van afgestapt. Het is toch vaak een druppel op een gloeiende plaat. Tijdens mijn zoektocht naar de droombaan ging ik tijdelijk aan de slag als managementassistente bij de faculteit Gezondheidszorg. Ik groeide door binnen de faculteit. Nu combineer ik verschillende functies, bijna allemaal op het gebied van honours-trajecten. En nu ik sinds de zomer actief ben voor Kromkommer heb ik dat idealisme toch weer opgepakt. Niet door met een opgeheven vingertje de wereld te willen verbeteren, maar meer een soort idealisme dat realistisch en positief is. Volgens mij spreekt dat de mensen meer aan.’

Meer informatie vind je op www.kromkommer.com

11032014 TRAJECTUM#7

39


FEESTEN

ALSOF HET GEDRUKT STAAT

Letterlovers hebben van 5 tot 13 april een goed excuus om uit hun luie leesstoel te komen want dan is het literaire festival City2Cities in de stad. Alain Balistreri, literatuurstudent en medewerker bij organisator Het Literatuurhuis vertelt waar hij zich op verheugt. \\ TS

WAT? City2Cities, een literair festival. WELKE CITIES? Dit jaar Dublin, Utrecht en Boedapest. WANNEER? Van 5 tot 13 april 2014 WAAR? In de Spiegeltent die speciaal voor het festival opgebouwd wordt voor het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat, in de Spiegelbar van Tivoli Oudegracht en in Paushuize. KOST DAT? Soms is het gratis, soms niet. KAARTJES KOPEN? Voor het hele program40 prijzen TRAJECTUM#5 ma, en kaartjes surf je naar de website www.city2cities.nl


TIP 1 // DE sPIEGELTENT ‘Op het plein voor het Utrechts Archief staat het hele festival een Spiegeltent uit het begin van de twintigste eeuw. Vroeger werd de tent gebruikt voor dansfeesten, nu is ‘ie het kloppende festivalhart van City2Cities. Je kan er boekpresentaties, discussieavonden en andere events bijwonen of gewoon een biertje komen drinken aan het barretje. Kom in ieder geval even deze prachtige tent bezichtigen.’ Alle festivaldagen vanaf een uur voordat een programma begint. Toegang: verschilt per programmaonderdeel Tip 2 // LITERAIRE NAcHTcLUb ‘Niet in de Spiegeltent, maar in de Spiegelbar van Tivoli Oudegracht is tijdens het festival de tweede editie van de Literaire Nachtclub. Te gast is onder andere Herman – befkoning van België – Brusselmans, die vertelt over zijn liefde voor Hongaren. En de aanstormende internetlegende Tao Lin komt uit zijn nieuwe roman Taipei voordragen. Hij druft alleen gedrogeerd het podium op, dat wordt dus nog wat. Verder is Maartje wortel te gast en praat Frank Heinen de avond aan elkaar.’ Donderdag 10 april, Spiegelbar Tivoli Oudegracht, 20:30 uur, 10 euro

CUlTUUR

Tip 3 // THE jOycEAN sOcIETy ‘Deze film zag ik vorig jaar op het Filmfestival van Rotterdam en ik vond hem fantastisch grappig. Ik was dan ook heel blij dat we hem op City2Cities in de Spiegeltent kunnen vertonen. The Joycean Society is een groep mensen die al dertig jaar lang samen hetzelfde boek leest: Finnegans wake van James Joyce. Een onmogelijk experimenteel boek waar ik niet doorheen kom, maar de leesclub leest steeds hoofdstukken en pluist met elkaar de teksten tot op de komma uit. Het is superdroog en absoluut de moeite waard.’ Maandag 7 april, 19:30-20:30, Spiegeltent, 5 euro Tip 4 // cROWDsURfEN OP LAAG WATER ‘De Utrechtse dichter Daniël Vis presenteert zijn nieuwe bundel bij ons en dat vinden we echt heel tof. In februari won hij met z’n zwartgallige gedichten en tragisch-komische stem het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam. Ook in de bundel gaat het over ongemakkelijke dingen: van iemand die zichzelf waterboardt met een duizenddingendoekje tot een huisvrouw die antivries in het eten druppelt. Tijdens de presentatie wordt geslamd, aangeprijsd en gezongen door troubadour willie Darktrousers die gespecialiseerd is in namaakblues over ellende.’ Zaterdag 12 april, 15:00 uur, Spiegeltent, gratis Tip 5 // fEEsTjE IN PAUsHUIZE ‘In het 16e-eeuwse verblijf van de Nederlandse Paus Adrianus is de slotdag van City2Cities. Het monumentale pand is niet vaak voor publiek geopend dus alleen de locatie op zich is al een bezoekje waard. En dan kan je daar ook nog een optreden meepakken van bijvoorbeeld de Ierse slamdichter Stephen James Smith. Hij vertelt over typisch Ierse uitdrukkingen in het Engels en zijn werk is super catchy. Dolf Jansen vertelt verder over zijn Ierse roots en ook Abdelkader Benali is er om over zijn nieuwe roman Bad Boy te vertellen. Zondag 13 april, 13:00 tot 18:00 uur, Paushuize, 16/13,50 euro 14012014 TRAJECTUM#5

41


WINAcTIE!

DI 11 T/m DO 13 mAART mOORD & DOODsLAG, NAAR mAcbETH feikes Huis - Theater Kikker Groenten en keukengerei zijn de hoofdrolspelers in dit stuk van Shakespeare. Echt waar. Ze krijgen menselijke trekjes, maar vormen tegelijk het galgenmaal in deze culinaire bewerking van MacBeth door Feikes Huis. Het verhaal: een hedendaags dictators-echtpaar wordt na de val van hun heerschappij voor het ‘gerecht’ gebracht. Smakelijk!

WO 12 T/m ZO 16 mAART LUITENANTENDUETTEN catharijnesingel, tegenover TivoliVredenburg - De Warme Winkel De warme winkel ondergronds met de bejubelde voorstelling ‘Luitenantenduetten’: een poëtisch beklag tegen de bezuinigingen en een verdediging van de kunsten. Verwacht twee luitenanten, epauletten, exercities, dromen en vuile handen. Zij handelen ter goeder trouw…

VR 14 mAART cabaret comedy Night Met Margriet Bolding, Anne Jan Toonstra en Lambert-Jan Koops 20.30 Parnassos mA 17 mAART Dans Proximity Australian Dance Theatre/Garry Stewart. 20.00 Stadsschouwburg Utrecht DI 18 mAART film Philip johnson, diary of an eccentric architect 19.15 Filmtheater ‘t Hoogt DO 27 mAART cabaret Top Marieke Visser. 20.30 Stadsschouwburg Utrecht WO 2 APRIL Poëzie U-slam #6 Utrechtse voorrondes voor het NK Poetry Slam. 20.00 Theatercafé De Bastaard

VR 4 T/m mA 21 APRIL festival Tweetakt-KAAP Met festivalhart op de Neude. Diverse tijden, diverse locaties. mA 7 APRIL muziek Utrechtsch studenten concert Testconcert in de Grote Zaal. 20.15 TivoliVredenburg DI 8 APRIL cabaret finalistentour 2014 Culture Comedy Award. 20.30 Stadsschouwburg Utrecht T/m ZO 13 APRIL Tentoonstelling sputnik Photos Overzichtstentoonstelling. wo t/m zo 12.00 – 17.00 Fotodok T/m mA 9 jUNI Tentoonstelling surreële werelden di t/m zo 11.00 – 17.00 Centraal Museum

42

TRAJECTUM#7 11032014

Nieuwe aanstormende talenten, bijzondere internationale acts én bekende Nederlandse muzikanten: je vindt het op festival Tweetakt, van 4 tot en met 21 april. Zondag 13 april treedt om 16.00 uur Happy Camper-The daily drumbeat op in de Stadsschouwburg Utrecht. Prachtige popliedjes van Job Roggeveen, uitgevoerd door dertien zangers, onder wie Tim Knol, Maurits westerik (GEM) en Eefje de Visser. Jij kunt kaarten winnen! 2 x 2 kaarten voor ‘Dantons Dood’ van Toneelgroep Amsterdam in stadsschouwburg Utrecht Topacteurs Hans Kesting en Gijs Scholten van Aschat staan in ‘Dantons dood’ lijnrecht tegenover elkaar. In het stuk draait alles om idealisme, opportunisme, macht en geweld. De voorstelling is vrijdag 21 en zaterdag 22 maart in de Stadsschouwburg Utrecht te zien. Jij kunt kaarten winnen voor de 21e!

i.s.m.

* Winnen? check sapsite.nl/winacties of Trajectum.hu.nl/cultuur

Foto: Redyourblues

Foto: Sofie Knijff

Foto: Wim Selles

3x2 kaarten voor Happy camper op Tweetakt!

DO 27 mAART KING AyIsObA RAsA King Ayisoba maakt superhits in Ghana. Zijn markante (soms brullende) stem predikt en vertelt sterke verhalen. Hij begeleidt zichzelf op een tweesnarige kologo die traditioneel is. Net als de gewaden, het schoeisel en de instrumenten van zijn energieke band. Zijn muziek is trouwens ultramodern en groovy!

AmERsfOORT DO13 mAART Dans beating bach & App me! De kiss Moves 20.30 – Theater De Lieve Vrouw VR 14 mAART muziek Anneke van Giersbergen Ballads en rock 20.30 – De Kelder VR 21 mAART muziek friday Night out in. Met DJ Ferrier 22.00 – café ‘t Nonnetje ZA 29 mAART Theater Hakken Sint Maartentoneel 20.30 – Corderius College mA 31 mAART Dans salsa 21.30 – café Vyssotski DI 1 APRIL Wedstrijd Popquiz aan de Eem Inloop: 19.00 uur ; start: 20.00 uur –


pRikkiE! Lekker voor het goede doel Of ik iets over heb voor het goede doel? Natuurlijk! Zeker als daar lekker eten en een gezellige avond tegenover staan. Bij het jaarlijkse pop-up restaurant Happietaria kun je karmapunten scoren voor een goede prijs. Happietaria: Uit eten gaan, daar houdt toch iedereen van? En een goed doel steunen kan nooit kwaad. De organisatie van Happietaria heeft dit helemaal begrepen. Ieder jaar duikt in Utrecht een maand lang Happietaria op. wat je betaalt voor een lekker diner, komt helemaal ten goede aan een goed doel. Dit jaar steun je met een etentje in een knus aangekleed Podium Oost (een activiteitencentrum in de buurt van het wilhelminapark) een project voor vrouwelijke ondernemers in derdewereldlanden en een organisatie die misbruik in Zuid-Amerikaanse sloppenwijken tegengaat. Lekker relaxed: Happietaria wordt in Utrecht georganiseerd door de christelijke studentenvereniging SSR-NU. Op de openingsavond zitten er veel mannen, jasje-dasje, aan de tafeltjes en zijn vestjes niet vreemd. Maar je kunt ook prima met je huisgenoten of ouders langskomen. De sfeer is relaxed en zorgt ervoor dat je misschien net iets te lang blijft hangen. Veiling: Tijdens het eten wordt een kleine veiling gehouden. Gewoon, om de kas nog iets meer te spekken. Een organisator weet voor een poster van de Utrechtse binnenstad meer dan zestig euro los te krijgen. Reserveren: Omdat de zaal in Podium Oost niet groot is, is het slim even te reserveren. Just to be sure. Eten: Ook al wordt de keuken van Happietaria gerund door een echte chef-kok, zoals een van de obers ons uitlegt, we verwachten geen sterrenwaardig diner van een paar studenten. Daar hadden we het dus mis! Zowel de hoofdgerechten als de desserts doen niet onder voor gerechten bij een goed eetcafé. De bediening werkt duidelijk niet in iedere dag in de horeca, maar wij kwamen dan ook op de eerste avond. De borden zijn mooi opgemaakt en je hebt absoluut geen honger meer na een avondje Happietaria. Moeilijk/makkelijk onder de 20 euro per persoon? Zonder problemen. Geen van de gerechten op de simpele, maar gevarieerde kaart zijn echt duur. En met die goede doelen in ons achterhoofd drinken we gerust nog een drankje extra. Sterren? 4. Lekker eten, leuke sfeer en, ach, die kleine foutjes van de bediening zien we door de vingers. Kom je terug? Volgend jaar zeker!

Waar kun je het beste eten voor minder dan 20 euro per persoon? JULIE BRUMMEL, vierdejaars journalistiek, onder-

zoekt iedere maand een Utrechts restaurant. Ditmaal: Happietaria.

RESTAURANT Happietaria // wAAR IN UTRECHT Oudwijkerdwarsstraat 148 // OPENINGSTIJDEN van 5 maart tot 3 april, vanaf 18.00 en 20.00 uur // wANNEER woensdagavond, 20.00 tot 22.15 uur // GEZELSCHAP Studiegenootje Josseline

✪✪✪✪✪ 2,50 7,50 11,00 3,50 4,00 4,00 5,00 2,50

Voorgerech t: Stokbroo d met olie, peper en zout Hoofdgere cht: Stude ntenhap (schnit zel met pat at en salade) + U SA-biefstu k met aardappelp artjes en e rwtjes Dessert: A pple-crum ble + Dame blan che Drankje: Tw ee cola + tw ee witte wijn Gift

40,-

11032014 TRAJECTUM#7

43


pRikboRd Serviceberichten, speciaal voor mede werkers en studenten van de hogeschool. Ook een bericht, oproep, mededeling, uitnodiging of boodschap? Mail Trajectum@hu.nl o.v.v. servicebericht. Eerstvolgende Trajectum verschijnt 8 april. Deadline in te leveren servicebericht uiterlijk 31 maart.

HU

HU

Usc

HU-team Alpe d’HuZes organiseert een Fancy Fair en Veiling om geld in te zamelen voor Alpe d’HuZes. Verkocht worden o.a. boeken, dvd’s, kleding en schoenen. Ook worden belevenissen geveild: een dagje kitesurfen, kaartjes voor het festival Down Under of de organisatie van een kinderfeestje. Bij de Servicebalie FEM staat een textielcontainer. Hier verdient het HU-team een euro per kilo aan. Draag bij aan de Fancy Fair, kom naar de veiling, de bar is open. Datum: donderdag 17 april / Tijd: 15.00 – 18.00 uur / Locatie: FEM-gebouw, Padualaan 101 / Iets bijdragen, vragen: mail sjaan. quirijns@hu.nl/ Meer info: extranet. sharepoint.hu.nl/fem/AdHU6/default.aspx

wil je een persoonlijk verhaal over een minor horen? Kom dan naar de HU Minormarkt. Hier kun je terecht met al je vragen. Datum: 13 maart / Tijd: 13.3016.00 uur / Locatie: Sportcentrum Olympos (Uppsalalaan 3, Utrecht). Meer info: www.minors.hu.nl

Het Utrechtsch Studenten Concert speelt als allereerste orkest een try-out concert in TivoliVredenburg. Op het programma staan Maurice Ravel met Une barque sur l’océan en La Valse en Zoltán Kodály met de Háry János Suite. Kaarten kosten € 9,inclusief een pauzedrankje. Meer info: www.usconcert.nl

Alpe d’HuZes

minormarkt

concert

advertenties

WERELDWIjZER

Vrijwilligerswerk

STUDENTEN, LET OP! Punten niet gehaald? Scriptie nog niet af? Met Personal Studycoaching van Instituut Maltha kom je er wel! Ook voor struikelvakken als Statistiek & de Bètavakken kun je op ons rekenen. Schrijf je nu in via

www.instituutmaltha.nl Of kom langs op de

Van Asch van Wijckskade 24.

Naamloos-3 1

44

TRAJECTUM#7 11032014

07-05-13 11:42

Heb je altijd al eens vrijwilligerswerk in het buitenland willen doen? Een unieke ervaring opdoen? Je vakantie zinvol besteden? Kom dan naar de voorlichtingsdag Vrijwilligerswerk Buitenland in Utrecht. Ruim twintig aanbieders van vrijwilligersprojecten over de hele wereld staan klaar om jou te inspireren en te informeren over de onbegrensde mogelijkheden van vrijwilligerswerk in het buitenland. Geniet ondertussen van internationale versnaperingen en koop leuke spulletjes op de reismarkt. Datum: 22 maart / Tijd: 11.00 – 16.00 uur / Locatie: UniC Utrecht, Van Bijnkershoeklaan 2 / Info en gratis aanmelden: www.wereldwijzer.nl/vrijwilligersdag

ZONmW/VsbfONDs

Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2014

De opdracht: kom met een vernieuwend idee voor mantelzorg of vrijwilligerszorg, dat mensen (beter) in staat stelt om zorg te dragen voor elkaar. De winnaar krijgt € 75.000 om zijn idee uit te voeren. Insturen kan tot 22 april 2014 via www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl. Iedereen kan insturen, zoals patiënten, mantelzorgers, zorgverleners en zorgvernieuwers. Zolang er maar een organisatie is die het idee (mee) uitvoert. De prijs is een initiatief van ZonMw en VSBfonds. Info en inschrijven: www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl


INGEZONDEN bRIEf

Korting fc UtrechtHeracles Almelo

Studenten en docenten kunnen met korting naar de wedstrijd FC Utrecht-Heracles Almelo. Onder HU-bezoekers worden drie prijzen verloot: twee business seats voor een thuiswedstrijd van FC Utrecht; een T-shirt; een voetbal van FC Utrecht. Datum: zondag 13 april 2014 / Tijd: 14.30 uur / Locatie: Stadion Galgenwaard / Kosten: kinderen t/m 17 jaar: € 7,50 (normaal tarief: € 15,00), volwassenen vanaf 18 jaar: € 12,50 (normaal tarief: € 25,00) / Maximaal 4 kaartjes p.p. / Kaarten kunnen tot vlak voor de wedstrijd vanaf 17 maart besteld worden: www.fcutrecht.nl/hu

cENTRUm sTUDIEKEUZE

Twijfels?

Heb jij twijfels of je huidige studie de juiste keuze is? Of ben je met je studie gestopt en heb jij nog geen idee wat de volgende stap wordt? Maak dan een afspraak bij Centrum Studiekeuze. In een vrijblijvende intake wordt gekeken waar je tegen aanloopt en welke begeleiding daarin geboden kan worden. Voor meer informatie over Centrum Studiekeuze en voor het maken van een afspraak kun je terecht op www.centrumstudiekeuze.nl.

yOUNG INsPIRATION/sTUDIUm GENERALE

Training Leer me anders kennen

Voor docenten van HU. Duik in de wereld van studenten en hun belevingswereld. Studenten bereiken en motiveren. Communicatie- en werkvormen. Blik in hun toekomst. Do’s-anddon’ts in de lespraktijk. Kijkje in de wereld van de studenten. wil je weten hoe jij de student van tegenwoordig in beweging krijgt? Schrijf je dan nu in voor deze training. Datum: 11 april / Tijd: 09.30 16.00 uur / Locatie: HU (nadere info volgt) / Prijs: €175,-: vergoed uit je deskundigheidsbevorderingsbudget / Aanmelden: marjolein@ younginspiration.nl

sPORTRAAD UTREcHT

batavierenrace

Kun jij ontzettend hard lopen? wil jij Team Utrecht vertegenwoordigen op de Batavierenrace, de grootste estafetteloop ter wereld? Sportraad Utrecht is op zoek naar een Utrechts Universiteitsteam. Vanaf 3 maart zijn er elke maandag van 18.00-19.30 uur hardlooptrainingen voor het toekomstige University Team Utrecht. Jelle Swanenberg, een uiterst gekwalificeerde trainer met verschillende titels op zijn naam, gaat de hardlopers trainen om het beste uit zichzelf te halen. Aanmelden: batacie@sportraadutrecht.nl

KLINIEK cONTAcTLENZEN Heb of wil je contactlenzen? Bij de HU-kliniek contactlenzen krijg je een deskundige aanmeting en controle voor alle soorten en korting op de aanschaf. bel naar: 088 – 4815 777 sNEL HEEs Of EEN scHORRE sTEm? Moeilijk verstaanbaar of alles twee keer moeten zeggen? Meld je dan aan voor een gratis logopedieonderzoek, -advies of -behandeling in de opleidingskliniek logopedie. bel naar: 088 – 4815 777 KLINIEK OOGZORG Vermoeide ogen bij beeldschermwerk? Maak gebruik van de HU regeling & HU faciliteiten: GRATIS oogonderzoek & beeldschermbril via de kliniek van Oogzorg op De Uithof. Voor een afspraak, bel: tel. 088 – 4815 777 IsIs Lezing van Stichting I.S.I.S. over ‘Aanzichten van de universele Religie Vedische wijsheid, Plato en de Neoplatonici, Gnostiek en Christendom, esoterische Islam’ 18 maart, 20.00 uur in De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht. Toegang vrij. www.stichtingisis.org

TRAATJEs

fc UTREcHT/HU

Trajectum, het redactioneel onafhankelijke magazine van Hogeschool Utrecht, verschijnt elke 2e dinsdag van de maand, behalve in de vakanties. Redactieadres Bezoekadres: Padualaan 99, kamer 3S.140, Utrecht Postadres: Postbus 8611,3503 RP Utrecht Tel: (088) 481 66 90 E-mail: trajectum@hu.nl www.trajectum.hu.nl twitter.com/trajectum facebook.com/trajectum Redactie Janny Ruardy (hoofdredacteur, (088) 481 66 92, janny.ruardy@hu.nl) Marc Janssen (eindredacteur, (088) 481 66 93, marc.janssen@hu.nl) Gerard Rutten (redacteur, (088) 481 66 94, gerard.rutten@hu.nl) Tosca Sel (redacteur, (088) 481 66 95, tosca.sel@hu.nl) Maarten Nauw (webredacteur, (088) 481 66 96, maarten.nauw@hu.nl) Nettie Peters (redactie-assistent, (088) 481 66 90, nettie.peters@hu.nl) Jelle Veenstra (stagiair, (088) 481 67 30) columnisten Chris van der Heijden, Reint Jan Renes, Niels Peuchen fotograaf Kees Rutten Vormgeving Joyce Vanhommerig coverbeeld Kees Rutten Advertenties Bureau van Vliet zandvoort@bureauvanvliet.com, tel: 023 - 571 47 45 Abonnementen € 35,– per jaargang Druk BDU, Barneveld Redactieraad Sjoerd Arends, Sebastiaan Hameleers, Ad van Liempt, Maarten van der Linde, Patricia Veldhuis, Hendrien van de weert © Trajectum Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen.

11032014 TRAJECTUM#7

45


likE!

Trajectum volgt trends, hypes en andere rariteiten. Ditmaal: de Fairphone, geliked door Trajectum-redacteur Tosca Sel

FAIRPHONE

fo op Meer in om phone.c www.fair

46

TRAJECTUM#7 11032014

De Utrechtse Bas van Abel is de bedenker van de FairPhone. Dit mobieltje kan niets bijzonders en ziet er ook niet heel spectaculair uit, maar het productieproces onderscheidt deze smartphone van alle anderen. Het wordt met zo min mogelijk schade voor mens en natuur geproduceerd en dat kan je niet zeggen van de apparaten van andere aanbieders. Van Abel voert al jaren actie tegen bloedmineralen uit Congo, die onder andere gebruikt worden in mobiele telefoons. Tel daar de onmenselijke werkomstandigheden in Chinese fabrieken bij op plus de enorme bergen veel te snel afgedankte mobieltjes en je weet dat er wat moet veranderen. De ontwerper zou het liefst een volledig fair geproduceerd apparaat maken, maar dat zal niet gaan. Het onderwerp bespreekbaar maken is het minste dat hij kan doen. En dat gaat goed. Sinds hij begin 2013 mensen opriep 325 euro over te maken zodat zij op termijn een Fairphone zouden krijgen, ging het hard. De eerste levering van 25.000 apparaten is op en er wordt hard gewerkt aan de tweede lading. // TS


volgEndE EdiTiE vanaf 8 april

Eefje de Visser EN VERDER onderzoek // beeld // studentstyle // restaurantrecensie // columns // etc.

11032014 TRAJECTUM#7

47


23, eerstejaars rechten

Omschrijf je stijl? ‘Die is vrij basic. Normaal gesproken draag ik een spijkerbroek met zwarte schoenen en een zwarte hoofddoek. Die draag ik van achter, dat staat moderner en is comfortabeler. Ik winkel het meest bij Zara, H&M en Mango. En ik volg veel modeblogs via Tumblr. Als ik rijk zou zijn, zou ik kleding van Burberry en Balenciaga dragen.’ // Wat vind je überlelijk? ‘Leggings. Ook in de zomer. Daar moet je echt mooie benen voor hebben. Maar sowieso staat een broek duurder. Bij mannen vind ik Nickelson-jassen helemaal niks. Bont vind ik vaak mooi, maar niet zo’n bontkraag voor jongens.’ // Muziek? ‘Van alles. Turks, Engels. Rock, slow. Ik hou van de muziek van de Turkse zanger Feridun Düzağaç. Vooral zijn teksten, die raken je echt. Die zijn gebaseerd op zijn eigen leven. Het schijnt dat hij zelfs af en toe samen schrijft met zijn 9-jarige dochter. Toen ik een jaar of 12 was, luisterde ik veel naar rap. Maar dat kwam vooral door mijn omgeving.’ // Laatste concert/feest? ‘Een festival in Düsseldorf met vijftien pop- en rockartiesten uit Turkije. De meest bekende artiest daar was Emre Aydin.’ // Hoe woon je? ‘Bij mijn ouders in Tiel. Ik vind het leuk om met de trein te reizen, dan luister ik muziek en check ik Twitter, Instagram en Tumblr.’ // Bijbaantje of stufionly? ‘Ik zou willen werken in de Zara of H&M.’ // Geloof je? ‘Ja, ik ben moslim. Dat zorgt ervoor dat ik rechtvaardiger in het leven sta. Dat ik niet steel, niet lieg, geen alcohol drink en geen varkensvlees eet. Het is ook wetenschappelijk aangetoond dat varkensvlees eten niet gezond is. Voor mij heeft het geloof een toegevoegde waarde.’ // Welk cijfer geef je je leven? ‘Een 7.’ // Wat wil je later worden? ‘Maatschappijleraar op een middelbare school. En ik was graag figurant geweest in The Great Gatsby, vooral in de scène met het grote feest. Die jaren twintig stijl, en dan zo’n feest... fantastisch.’ m aarten nauw

Meer Student Style? Check trajectum.hu.nl/dossier/studentstyle

Student style Emine Polat

Trajectum 13/14 #07  
Trajectum 13/14 #07  

Trajectum - Magazine voor de Hogeschool Utrecht - www.trajectum.hu.nl - Jaargang 13/14 - Nummer 7 - 11 maart 2014

Advertisement