Page 1

Binnen de onderwijswereld voltrekken de veranderingen zich in hoog tempo. Kleinere budgetten zorgen voor de roep om ‘meer met minder’. Daarnaast verlangen studenten en docenten vernieuwingen en kwalitatieve verbeteringen van het onderwijs. Dat alles vraagt om een technologisch geavanceerd ITplatform dat een innovatieve aanpak mogelijk maakt. Vanuit onze ruime expertise binnen het onderwijsveld en de IT ondersteunt Winvision onderwijsinstellingen bij het opstellen van een toekomstvast perspectief om alle benodigde veranderingen te realiseren. Onze werkwijze? Een geïntegreerde aanpak die IT niet isoleert, maar positioneert te midden van belangrijke pijlers als bedrijfsvisie, mensen, processen, informatie en systemen. Het resultaat? Een realistische IT Strategy Roadmap die de route beschrijft naar een succesvolle toekomst die naadloos aansluit op de missie en strategie van uw instelling. Gedegen visie Als strategisch partner voor de lange termijn heeft Winvision een gedegen visie ontwikkeld die antwoord geeft op bovengenoemde ontwikkelingen. De basis bestaat uit een platform voor vernieuwend onderwijs dat een aantal belangrijke onderwijsthema’s adresseert: • De behoefte aan intensieve samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met bedrijfsleven en gemeenten rond BeroepsPraktijkVorming en volwassenenonderwijs.

• De nieuwe technologische mogelijkheden van Cloud Computing, het aanbieden van IT-voorzieningen via internet. • De opmars van Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Leren. • De gestage toename van mobiele apparaten, onder het motto Bring Your Own Device. • De roep om meer Self Service-functionaliteit bij het gebruik van portaalvoorzieningen. Bij de realisatie van dit platform is een belangrijke rol weggelegd voor IT. Met onze dienstverlening rond de IT Strategy Roadmap biedt Winvision een gedetailleerd stappenplan om uw route daarheen te definiëren. Winvision Marconibaan 12 3439 MS Nieuwegein T 030-6580158 E info@winvision.nl I www.winvision.nl

Trajectplanner

Winvision

Het Digitaal Studentendossier Trajectplanner is een innovatief, professioneel en onderwijsgericht softwarebedrijf met 25 specialisten die het Nederlandse onderwijs als geen ander kennen. Met als absolute ambitie, het onderwijsproces met de meest passende en moderne software te ondersteunen. Volledig webbased, via de cloud en op any device te gebruiken. Gebruikersgerichte informatie en functionaliteit, die nauwgezet aansluit bij de onderwijsmanager, -medewerk(st)er èn student is daarbij van essentieel belang. 10 jaar ervaring met webbased onderwijsautomatisering Sinds de eerste versie van de Trajectplanner software in 2002, is Trajectplanner - nu 10 jaar later - een top 3 speler op het gebied van onderwijsautomatisering binnen de Nederlandse onderwijsmarkt. Dagelijks maakt een groeiend aantal van ruim 150.000 leerlingen, deelnemers en studenten en onderwijsmedewerk(st)ers gebruik van Trajectplanner. Voor zowel VO, (V)MBO als H(B)O instellingen en bedrijfsscholen biedt Trajectplanner een passende software oplossing, met gerichte modulen en functionaliteiten om de verschillende onderwijsconcepten uitstekend te kunnen ondersteunen.

“Ontwikkeld vanuit de praktijk, voor en door het onderwijs” Of het nu gaat om aanmelding, intake, administratie en verantwoording, volg, stage, begeleiding of een digitaal portfolio. Dankzij de modulaire opzet en de eenvoudige inrich-

Samenwerken met het Albeda College Winvision en Trajectplanner hebben beide veel ervaring en expertise binnen het onderwijs, ieder binnen het eigen specialisme. Samen zijn zij actief voor meer dan 70 onderwijsinstellingen, waaronder universiteiten, HBO’s, ROC’s en AOC’s. Bij de ontwikkeling en implementatie van DsDo werkten en werken Winvision en Trajectplanner nauw samen met het projectteam van het Albeda College. In de integrale oplossing zijn de procesondersteunende modules en functionaliteiten van Trajectplanner beschikbaar gemaakt via het door Winvision ontwikkelde Onderwijsdashboard en het bestaande SharePoint Portaal. Voor de integratie van de verschillende systemen heeft Winvision ook een Enterprise Service Bus ontwikkeld op basis van BizTalk.

tingsmogelijkheden van de standaard software, biedt Trajectplanner voor elke onderwijsinstelling een passende oplossing.

De sleutel tot studenteninformatie

Vanuit een onderwijsgerichte filosofie en in nauwe samenwerking met gebruikers wordt de Trajectplanner software doorontwikkeld, teneinde blijvend en meest maximaal aan te sluiten op de Nederlandse onderwijspraktijk. Meer weten over Trajectplanner? Bezoek de website www.trajectplanner.nl of neem contact op voor een gesprek of demonstratie bij u op locatie! Trajectplanner.nl BV Kantoorgebouw L’arc-en-ciel Zutphenseweg 29 7418 AH Deventer

Beleef het Digitaal Studentendossier!

T 0570 – 622 763 E info@trajectplanner.nl I www.trajectplanner.nl

De Trajectplanner software is toekomstgericht, laagdrempelig qua kosten en kent uitgebreid in de praktijk bewezen standaardfunctionaliteiten. Trajectplanner wordt aangeboden via de cloud, any device toegankelijk en volledig als dienst. Dit betekent dat niet alleen de software maar ook dienstverlening als technisch beheer, onderhoud, support en nieuwe versies van de software is inbegrepen in het tarief per gebruiker. Kortom, een totaal concept, ruimschoots bewezen in de praktijk en inzetbaar binnen elk type onderwijs. Trajectplanner; absolute specialist in toekomstgerichte onderwijsautomatisering

ROC Albeda College een grote stap vooruit in studentbegeleiding Het Albeda College heeft een uniek digitaal platform gecreëerd voor studentenbegeleiding. Als eerste ROC in Nederland maakt het Albeda College actuele studentengegevens uit verschillende systemen centraal toegankelijk voor docenten, studieloopbaanbegeleiders, schoolzorgverleners én studenten. Het Digitaal Studentendossier (DsDo) maakt zo een einde aan een enorme papierstroom, miscommunicatie, incomplete informatie en dubbel werk. DsDo is een voorbeeld voor alle onderwijsinstellingen om het volgen, begeleiden en ondersteunen van studenten effectief, kostenefficiënt en integraal te organiseren. DsDo werd gerealiseerd door Winvision en Trajectplanner in nauwe samenwerking met het Albeda College.


Het Digitaal Studentendossier

De sleutel tot studenteninformatie Het Digitaal Studentendossier omvat: • Onderwijsdashboard • Intake studenten

• Studieloopbaanbegeleiding • Zorgdossier

• Resultaten&beoordelingsmodule • BPV Matching

“Zo’n breed en veelomvattend Digitaal Studentendossier is uniek. Geen enkele onderwijsinstelling in Nederland heeft zoveel functionaliteiten digitaal gebundeld.” Monique Uuldriks, projectmanager DsDo, Albeda College

• Digitaal Portfolio studenten

De sleutel tot studentinformatie Alle gegevens van elke student, opgeslagen in één digitaal dossier. ROC Albeda College in Rotterdam kan als eerste onderwijsinstelling in Nederland studenten tijdens hun gehele studieloopbaan volgen, begeleiden en ondersteunen via een online onderwijsdashboard. Nooit meer op zoek naar documenten of resultaten, nooit meer ontbrekende informatie, geen kostbare, oeverloze papierstroom meer! Studenten hebben via een persoonlijk studentendashboard digitaal toegang tot relevante informatie en kunnen online docuWinvision in combinatie met Trajectmenten toevoegen en planner voldeed als beste aan alle eidelen. Winvision en Trasen en wensen uit de aanbesteding. jectplanner realiseerden Monique Uuldriks, projectmanager voor ROC Albeda College DsDo, Albeda College het Digitaal Studentendossier (DsDo).

Onderwijskwaliteit omhoog, uitval omlaag “Het DsDo is het middel om studentenbegeleiding te verbeteren en studenten meer online functionaliteiten te bieden. Dat is in onze visie een belangrijk middel om onderwijskwaliteit te verhogen en verzuim en uitval te voorkomen”, zegt projectmanager DsDo Monique Uuldriks van het Albeda College. “Medewerkers hebben op basis van hun rol, altijd en vanaf elke plek toegang tot actuele en relevante gegevens; niet alleen resultaten, werkstukken, gespreksverslagen, maar ook de eventuele schoolmaatschappelijke hulp. In het verleden werkten docenten en medewerkers met losse systemen, veel van de documentatie gebeurde nog op papier. Dat was arbeidsintensief, duur in middelen en tijd en vooral zeer inefficiënt en foutgevoelig. Daar maakt het DsDo een eind aan.”

Als beste uit de bus DsDo is gerealiseerd in nauwe samenwerking tussen ROC Albeda College en Winvision en Trajectplanner. De basis ervoor werd in het jaar voor de realisatie gelegd door de projectgroep van het ROC. Met zo’n 50 onderwijsspecialisten van het Albeda College werd het doel van het platform geformuleerd en werden strenge eisen opgesteld voor de gekozen oplossingen, de aanbieder en de samenwerking. “Een centraal onderwijsplatform dat alle losse applicaties en oplossingen vervangt. Bewezen technologie en een ICTpartner die aantoonbaar waarde toevoegt. Dat was kortweg de vraag van ROC Albeda College bij de Europese aanbesteding”, aldus Uuldriks. “Winvision en Trajectplanner kwamen bij de Europese aanbesteding als beste uit de bus. Eind januari 2012 was de officiële kick-off van de implementatie van DsDo en

voor de start van het nieuwe schooljaar was het gedeelte voor de eerstejaars studenten volgens planning operationeel. Dit schooljaar nog wordt de begeleiding van tweede- en derdejaars studenten geleidelijk toegevoegd aan DsDo.”

“We hebben gekozen voor de aanbieder die het meeste zou toevoegen. Functionaliteit van de oplossing was voor 75% bepalend voor onze keuze. Ook duidelijkheid over de Total Cost of Ownership was uiteraard belangrijk. We zijn daarom een langetermijnrelatie met Winvision en Trajectplanner aangegaan van minimaal vijf jaar.”

Altijd en vanaf elke plek de juiste, actuele informatie In het Digitaal Studentendossier zijn de documenten en applicaties voor intake, studiebegeleiding, zorgdossier, digitaal portfolio en studievoortgang samengebracht en toegankelijk. DsDo is volgens Uuldriks voor ROC Albeda College hét centrale onderwijsinstrument voor studentenbegeleiding. “In de integrale oplossing van Winvision en Trajectplanner op basis van de Triple A-infrastructuur, worden de procesondersteunende modules en functionaliteiten van het studentvolg- en informatiesysteem van Trajectplanner, rooster- en agenda-applicaties (GP Untis) en KRDgegevens beschikbaar gemaakt via het door Winvision ontwikkelde Onderwijsdashboard en het bestaande SharePoint Portaal. Het is een unieke oplossing, juist door zijn brede opzet en de bundeling van zoveel functionaliteiten.”

Het Albeda College zet met de invoering van DsDo een grote stap vooruit in de begeleiding van de studenten. DsDo is een Digitale Leer- en Werkomgeving die als voorbeeld kan dienen voor alle Nederlandse ROC’s.

ROC Albeda College Het Albeda College is een Regionaal Opleidingscentrum met zo’n 2.400 medewerkers en ruim 50 vestigingen in de regio Rijnmond. Het ROC biedt meer dan 300 verschillende beroepsopleidingen, cursussen en trainingen. Jaarlijks vinden meer dan 22.000 studenten – jongeren en volwassenen de weg naar het Albeda College.

Het Digitaal Studentendossier  

ROC Albeda College een grote stap vooruit in studentbegeleiding

Het Digitaal Studentendossier  

ROC Albeda College een grote stap vooruit in studentbegeleiding

Advertisement