Page 1

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

ЯКІ ЗАВДАННЯ Є ПРІОРИТЕТНИМИ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ (ОРГАНІЗАЦІЯХ) УКРАЇНИ? •Раціональний розподіл державних фінансових ресурсів •Посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів

Інститут обліку і фінансів


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

ЯК ДОСЯГТИ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ТА ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ? Для цього необхідно підвищити ефективність управління рухом бюджетних коштів

Інститут обліку і фінансів


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

ЯК ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РУХОМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ?

Це можливо лише в умовах забезпечення управління достовірною, оперативною та якісною інформацією

Інститут обліку і фінансів


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

ХТО МОЖЕ НАДАТИ УПРАВЛІННЮ ДОСТОВІРНУ, ОПЕРАТИВНУ ТА ЯКІСНУ ІНФОРМАЦІЮ? Таку інформацію надасть бухгалтер установи (організації), який постійно удосконалює свої знання в процесі навчання за програмою «Сертифікований бухгалтер бюджетних установ» (Certified accountant of public sector – CAPS)

Інститут обліку і фінансів


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

ПРИЧИНИ УСПІХУ ПРОГРАМИ CAPS Програма CAPS: •Є спеціалізованою програмою підвищення кваліфікації та сертифікації бухгалтерів бюджетних установ (організацій)

•Розроблена фахівцями Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України та впроваджена в 2008 році •Побудована на міжнародних принципах обліку і звітності •Має доступну вартість для більшості підприємств

Інститут обліку і фінансів


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

CAPS НА МІЖНАРОДНОМУ ТА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ Представлена Євразійській раді сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (ЄРСБА – регіональна група МФБ) як спеціалізація до програми САР/СІРА (Загальні Збори ЄРСБА від 5.10.2009 р., м. Ташкент) Ліцензована Міністерством освіти і науки України (30.07.2008 р.) Прийнята до запровадження в аграрному секторі (рішення Колегії Мінагрополітики України від 3.02.2009 р.)

Інститут обліку і фінансів


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

ПОРЯДОК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ БУХГАЛТЕРІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ (ОРГАНІЗАЦІЙ) ЗА ПРОГРАМОЮ CAPS Постійне підвищення кваліфікації Сертифікація Контроль знань – незалежне тестування Семінари-навчання

Інститут обліку і фінансів


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України 1. СЕМІНАРИ-НАВЧАННЯ Програма CAPS складається з семінарів-навчань за п’ятьма напрямами: •Правове регулювання обліку в бюджетних установах •Кошториси, облік доходів і видатків •Складання періодичної та річної фінансової звітності •Використання державного майна •Держзакупівлі

Навчання проводить Інститут обліку і фінансів. Учасників семінарів-навчань організовують головні бухгалтери бюджетних установ Вартість кожного з п’яти семінарів-навчань – 300 грн. У вартість включено послуги лекторів і роздатковий практичний матеріал

Інститут обліку і фінансів


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України 2.НЕЗАЛЕЖНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ – ТЕСТУВАННЯ Учасники програми CAPА проходять контроль знань – незалежне тестування, що здійснюється за участі Міжнародної громадської організації «Універсальна екзаменаційна мережа» Результати тестів дійсні протягом 5-ти років з моменту складання

Інститут обліку і фінансів


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України 3. СЕРТИФІКАЦІЯ При успішному складанні тестів за всіма напрямами учасники програми CAPS отримують: Сертифікат про присвоєння кваліфікації «Сертифікований бухгалтер бюджетних установ» (Сертифікат САРS) Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка Для отримання Свідоцтва держзразка і Сертифіката САРS учасники програми набувають членства у Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України Інформація про бухгалтерів, сертифікованих за програмою САРS, розміщується на сайтах Мінагрополітики України (http://www.minagro.gov.ua/) та Федерації (http://federation.faaf.org.ua/)

Інститут обліку і фінансів


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

4.ПОСТІЙНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Сертифікат CAPS є дійсним за умови: –Сплати річних членських внесків Федерації –Проходження кожні три роки 120-ти годин постійного підвищення кваліфікації

В разі невиконання умови дійсність Сертифіката САРS призупиняється

Інститут обліку і фінансів


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: Тел./факс.: (38044) 219-00-44, 219-00-55 E-mail: info@faaf.org.ua Web.: www.faaf.org.ua Київ, вул. Героїв Оборони 10а, оф. 1 03127

Інститут обліку і фінансів

Презентация программы САРS  

Программа САРS разработана в рамках реализации Концепции развития бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики Украины с 2008 года

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you