Page 1

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АГРАРНОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ Рішенням Колегії Мінагрополітики України прийнята Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки (3.02.2009 р.) Одним із пріоритетних завдань Концепції є підвищення професійного рівня бухгалтерів галузі за програмою «Сертифікований професійний бухгалтер агропромислового виробництва (АПВ)» (Certified Agricultural Professional Accountant – CAPA)

Інститут обліку і фінансів


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

ПРИЧИНИ УСПІХУ ПРОГРАМИ CAPА

•Це перша галузева програма підвищення кваліфікації та сертифікації бухгалтерів агропромислових підприємств •Розроблена фахівцями Мінагрополітики України спільно з Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України •Побудована на міжнародних принципах обліку та звітності •Має доступну вартість для більшості підприємств

Інститут обліку і фінансів


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

CAPА НА МІЖНАРОДНОМУ ТА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ Представлена Євразійській раді сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (ЄРСБА – регіональна група МФБ) як спеціалізація до програми САР/СІРА (Загальні Збори ЄРСБА від 5.10.2009 р., м. Ташкент) Ліцензована Міністерством освіти і науки України (30.07.2008 р.) Прийнята до запровадження в аграрному секторі (рішення Колегії Мінагрополітики України від 3.02.2009 р.)

Інститут обліку і фінансів


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

ПОРЯДОК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ БУХГАЛТЕРІВ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ПРОГРАМОЮ CAPА Постійне підвищення кваліфікації Сертифікація Контроль знань – незалежне тестування Семінари-навчання

Інститут обліку і фінансів


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України 1.СЕМІНАРИ-НАВЧАННЯ Програма CAPА складається з семінарів-навчань за шістьма напрямами: •Звітність підприємств АПВ •Облік сільськогосподарської діяльності •Організація відносин власності •Облік державної підтримки АПВ •Облікова політика підприємств АПВ •Оподаткування підприємств АПВ

Навчання проводить Інститут обліку і фінансів та Провайдери САРА через управління АПР Вартість кожного з шести семінарів-навчань – 250 грн. У вартість включено послуги лекторів і роздатковий практичний матеріал

Інститут обліку і фінансів


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України 2.НЕЗАЛЕЖНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ – ТЕСТУВАННЯ Учасники програми CAPА проходять контроль знань – незалежне тестування, що здійснюється за участі Міжнародної громадської організації «Універсальна екзаменаційна мережа» Результати тестів дійсні протягом 5-ти років з моменту складання

Інститут обліку і фінансів


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України 3.СЕРТИФІКАЦІЯ При успішному складанні тестів за всіма напрямами учасники програми CAPА отримують: Сертифікат про присвоєння кваліфікації «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» (Сертифікат САРА) Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка Для отримання Свідоцтва держзразка і Сертифіката САРА учасники програми набувають членства у Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України Інформація про бухгалтерів, сертифікованих за програмою САРА, розміщується на сайтах Мінагрополітики України (http://www.minagro.gov.ua/ та Федерації (http://federation.faaf.org.ua/)

Інститут обліку і фінансів


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

4.ПОСТІЙНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Сертифікат CAPА є дійсним за умови: –Сплати річних членських внесків Федерації –Проходження кожні три роки 120-ти годин постійного підвищення кваліфікації

В разі невиконання умови дійсність Сертифіката САРА призупиняється

Інститут обліку і фінансів


МІСЦЕ РОБОТИ САРА, %

10%

5%

Сільськогосподарські підприємства

2% 2%

Управління АПР Наукові установи Мінагрополітики 81%

ВУЗи


Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: Тел./факс.: (38044) 219-00-44, 219-00-55 E-mail: info@faaf.org.ua Web.: www.faaf.org.ua Київ, вул. Героїв Оборони 10а, оф. 1 03127

Інститут обліку і фінансів

Презентация программы САРА  

Программа САРА разработана в рамках реализации Концепции развития бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики Украины с 2008 года