a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

MikzoÂŽdienstenpakketten


3 Het Mikzo® basispakket

4

Het Mikzo® pluspakket

5

Tarieven

6

Mikzo® dienstenpakketten

© 2020 ZorgvoorKennis Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van ZorgvoorKennis.

ZorgvoorKennis Dolderseweg 148a 3734 BL Den Dolder www.zorgvoorkennis.nl

2

©ZorgvoorKennis 2019 | Zorgplan maken met het Mikzo


De Mikzo®licentie en de dienstenpakketten De Mikzo®dienstenpakketten zijn beschikbaar voor de organisaties met een licentie. De pakketten zorgen ervoor dat de organisaties zo veel mogelijk uit het werken met de informatiestandaard Mikzo® halen. Diensten in het basispakket - advies over de zorgvisie - een basis-set met werkinstructies - instructies voor het werken met het Mikzo® Iedere zorgorganisatie kan het Mikzo® inzetten na het aangaan van een overeenkomst voor gebruikers van het Mikzo® via een licentie. Daarmee krijgt de zorgorganisatie het recht op het gebruik van het merk, de publicaties en de diensten uit het dienstenpakket. De basisdiensten zijn inbegrepen bij de licentie, extra diensten zijn op maat verkrijgbaar in het pluspakket. Diensten in het pluspakket - Scholingsmodules - Werkinstructies op maat - Data-analyse

©ZorgvoorKennis 2020 | Het Mikzo Dienstenpakket

3


Het Mikzo®basispakket Het Mikzo® basispakket wordt meegeleverd bij iedere organisatie die met het Mikzo® gaat werken en die een licentie afneemt via een gebruikersovereenkomst. Zorgvisie De principes van de Positieve Gezondheid liggen ten grondslag aan de zorgvisie van het Mikzo® wat inhoudt dat de oplossing centraal staat in plaats van de ziekte en dat het gaat om wat er wel kan in plaats van wat er niet mogelijk is. Daarnaast staat het Mikzo® het multidisciplinair werken voor met een grote rol voor de verpleegkundigen en verzorgenden om het zorgplan actueel te houden door methodisch te werken. Basis-set met werkinstructies Het werken met het Mikzo® vraagt om bijstelling van de werkprocessen en afspraken. Omdat ZorgvoorKennis hier ervaring mee heeft komt dit mee in het basispakket. Leren werken met het Mikzo® Voor zorgmedewerkers is het werken met het Mikzo® nieuw. Omdat de methode nauw aansluit bij het zorgonderwijs pakken zijn alles snel op. Hiervoor heeft ZorgvoorKennis digitaal instructiemateriaal beschikbaar in het basispakket.

©ZorgvoorKennis 2020 | Het Mikzo Dienstenpakket

4


Het Mikzo®pluspakket Dit pakket is beschikbaar voor iedere zorgorganisatie die met het Mikzo® werkt en die een licentie heeft via een gebruikersovereenkomst. Scholingsmodules, basismodule en expertmodule Voor het werken met het Mikzo® heeft Zorgvoor Kennis twee geaccrediteerde scholingsmodules beschikbaar: een basismodule van drie lesuren en een expertmodule (tevens de module indiceren) van zes uren. In elke module is het praktisch werken met de casus in het eigen ECD een onderdeel. Werkinstructies op maat De werkinstructies kunnen voor iedere zorgorganisatie op maat worden gemaakt. Daarmee is het mogelijk om 80% van het leren door het zorgpersoneel op het werk te laten plaatsvinden. Dit scheelt veel tijd en geld en is bovendien zeer effectief. Data-analyse Het gebruiken van de data uit de zorgplannen het Mikzo® levert een schat aan informatie op. ZorgvoorKennis kan deze data met een gespecialiseerde consultant genereren, analyseren en tonen in een periodieke rapportage. Deze dienst wordt aangeboden in de vorm van een abonnement.

©ZorgvoorKennis 2020 | Het Mikzo Dienstenpakket

5


Tarieven -

Gebruikersovereenkomst Mikzo® via een licentie € 1500 inclusief BTW

-

Basistraining van drie uren, groep van maximaal 15 deelnemers € 750 vrij van BTW

-

Expert-training van zes uren, groep van maximaal 15 deelnemers € 1500 vrij van BTW

-

Werkinstructies op maat € 1500 op basis van een abonnement, exclusief BTW

-

Data-analyse en rapport met conclusie en advies € 2500 op basis van een abonnement 1 x per jaar, exclusief BTW

©ZorgvoorKennis 2020 | Het Mikzo Dienstenpakket

6


Profile for training-zorgvoorkennis

MIKZO Dienstenpakket  

Een overzicht met de diensten van ZorgvoorKennis

MIKZO Dienstenpakket  

Een overzicht met de diensten van ZorgvoorKennis