Page 1

www.kuubmakelaars.nl 227788 • www.kuubmakelaars.nl •• 0113 - 227788 www.kuubmakelaars.nl • 0113 - 227788

Nu ook op Schouwen Duiveland

3e Kuub Makelaars 3e Kuub Makelaars Starterscafé arterscafé en Open huis RoutSt lanner en Open huis Routep lanner donderdag 29 maaep rt 0111 - 416888 donderdag 29 maart 2012 2012 3e Ku ub Mak Dé krant voor alle starters en woningzoekenden opel de aawoningmarkt rs Startersin caZeeland fé Dé krant voor alle starters en woningzoekenden op de woningmarkt in Zeeland 3een KuOp uben Mak huel isaa rsutSt Ro arlate ep rs nner café 3een Kund uber do Op M en ak hu da aa is gel rsut 29 Ro St m arla ep aa tenn rt rs ca 20 er 12 fé en dond Oper enda hu g is 29Ro mut aaep rtla nn 20 er 12 donderdaop Dé krant voor alle starters en woningzoekenden in Zeeland g de 29woningmarkt maart 2012

De Zeeuwse Starterskrant www.kuubmakelaars.nl • 0113 - 227788 www.kuubmakelaars.nl • 0113 - 227788 www.kuubmakelaars.nl • 0113 - 227788

Dé krant voor alle starters en woningzoekenden op de woningmarkt in Zeeland

krantvoor voor allestarters starters enwoningzoekenden woningzoekenden opde de woningmarkt in voor Zeeland 12 -- 2012 Totale oplage 95.000 Dé krant alle starters en woningzoekenden woningmarkt in Zeeland DéDé krant in ••• Nummer Nummer 2012op•••de Totale oplage 110.000 Dé krant vooralle alle startersen en woningzoekendenop op de woningmarkt woningmarkt in Zeeland Zeeland Nummer 1 - 2012 Totale oplage 95.000 Genoeg redenenwoning om juist nu Kwaliteit in binnenstad Aankoop woning2.0 House of Kiki @ Kuub makelaar Aankoop Woningmarkt vast? Samen Woningverkoop Genoeg redenen om juist Genoeg redenen om juist nu Kwaliteit in binnenstad Aankoop woning House of Kiki @ Kuub makelaar een huis te kopen Middelburg uitstekend geregeld! Prijsvraag geregeld! zoeken naar een oplossing. eenPrijsvraag huis te kopen. Déuitstekend krant voor starters en woningzoekenden in Zeeland • Nummer 1 - 2012 nu • Totale oplage 95.000 een huis te alle kopen Middelburgop de woningmarktuitstekend geregeld! Dé krant voor starters en woningzoekenden op de inverder Zeeland • Nummer 1 - 2012 •Lees Totale 95.000 Lees op Pagina Pagina Lees verder opalle Pagina Lees verder op Pagina 5 woningmarkt verderoplage op Pagina 85 45 11 Lees verder op 87 Dé krant voor starters en woningzoekenden op de inverder Zeeland • Nummer 1 - 2012 •Lees Totale 95.000 Lees verder opalle Pagina 4 Lees verder op Pagina 11 woningmarkt Lees op Pagina 8 verderoplage op Pagina 5 Genoeg redenen om juist nu Kwaliteit in binnenstad Aankoop woning House of Kiki @ Kuub makelaar eenredenen huis te kopen Middelburg uitstekend Prijsvraag Genoeg om juist nu Kwaliteit in binnenstad Aankoop geregeld! woning House of Kiki @ Kuub makelaar een huis te kopen Middelburg uitstekend geregeld! Prijsvraag Genoeg redenen om juist nu Kwaliteit in binnenstad Aankoop woning House of Kiki @ Kuub makelaar Samen en toch Lees Pagina 4 Lees verder op Pagina 11 Lees verder op Pagina 8 Lees verder op Paginaapart 5 eenverder huis op te kopen Middelburg uitstekend geregeld! Prijsvraag Samen en toch apart Lees verder op Pagina 4 Lees verder op Pagina 11 Lees verder op Pagina 8 Lees verder op Pagina 5 starterswoning hebben. Een kan aankoopkeuring is Op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 In een onstuimige markt je afwachten Lees verder op Pagina 4 Lees verder op Pagina 11 Lees verder op Pagina 8 Lees verder op Pagina 5 In een onstuimige markt kan je afwachten

Startersweekend Kuub

Huis kopen moet weer een feest worden. Huis kopen moet weer Huis kopen moet weer Huis kopen moet weer 23 2 2 1 2 een feest worden. een feest coren? sworden. een feest worden. juni organiseert Kuub Makelaars het 4e Startersweekend. Onze woningen in de prijsklasse tot ca 200.000,- k.k. zijn geheel vrijblijvend te bezichtigen. De eigenaars -zelf ook starters geweest- zijn in de woning aanwezig om uitleg te geven waarom juist hun Nu is hetde moment een huis woning moeiteom waard is. te kopen. Nu is het moment om een huis te kopen. Tot 1 juli profiteert u van de lagere overTot 1 juli profiteert u van de lagere overOm het weekenden goed te beginnen organiseert drachtsbelasting de hypotheekrente is drachtsbelasting en de hypotheekrente is Kuubgunstig. Makelaars het Starterscafé zowel zeer Bovendien is er volop keusin Goes zeer Bovendien is erinvolop als ingunstig. Zierikzee. Je kunt een keus ontspannen en alsom koper Nu is is uw hetpositie moment eenuitstekend. huis te kopen. en is uw positie alsafvuren koper uitstekend. sfeer al je vragen op de notaris, hypoTot teert u van de lagere over- en styNu 1 is juli hetprofi moment om een huis te kopen. theekadviseur, makelaar, bouwkundige Een huis kopen doet u maar een paar keer in drachtsbelasting enom hypotheekrente is Tot is 1 Dit juli profi teert u de van dehuis lagere overNu hetalles moment te kopen. liste. onder het genot van een hapje en Een huis kopen doet ueen maar een paar keer in uw leven. Deze gelegenheid moet dus speciaal zeer gunstig. Bovendien is er volop keus drachtsbelasting en de hypotheekrente is een drankje. Verkopers vanlagere starterswoningen Tot 1 juli profi teert u van de overuw leven. Deze gelegenheid moet dus speciaal zijn. Als uw droomwoning heet gevonden en zijn ook van harte Wie en isnatuurlijk uwupositie als koper zeer gunstig. Bovendien isuitstekend. erwelkom. volop keus drachtsbelasting en de hypotheekrente is weet zijn. Als u uw droomwoning heet gevonden en u de sleutel in handen heeft, komt u vaak maak je deze avond een is match? Hetkeus bier enin de en is gunstig. uw positie als koper uitstekend. zeer Bovendien er volop u de sleutel in handen heeft, komt u vaak in een nieuwe buurt te wonen. frisdrank staan in ieder geval koud. Een huis kopen als doet u maar een paar keer in en isnieuwe uw positie uitstekend. een buurt tekoper wonen. uw Deze gelegenheid dus speciaal Een leven. huis kopen doet u maarmoet een paar keer in Notariaat Wat is er nu een betere manier om te starzijn. Als ukopen uw droomwoning heet en uw leven. Deze gelegenheid dus speciaal Een huis doet u maarmoet een gevonden paar keer in Wat is kopen er nu van een betere om te Bij het je eerstemanier huis komen erstarveel ten dan met een buurtfeest of housewarming u de sleutel in handen heeft, komt u vaak in zijn. Als u uw droomwoning heet gevonden en uw dan leven. Deze moet dus speciaal juridische zaken op je af. Denk aan ten met eengelegenheid buurtfeest of bijvoorbeeld housewarming party. Meer buurt dan de helft van de opdrachtgeeen nieuwe te wonen. u de sleutel in handen heeft, komt u vaak en in zijn. Als u uw droomwoning heet gevonden samenlevingsovereenkomsten testamenten. party. Meer dan de helft van en de opdrachtgevers van Kuub Makelaars deelt deze mening en een nieuwe buurt te wonen. u devan sleutel inMakelaars handen heeft, u vaak en in Notaris Jan is aanwezig om vers KuubGmelich-Meijling deelt komt deze mening presenteren hun in feeststemming. Wat is nubuurt eenwoningen betere om te staralles te er vertellen over dezemanier onderwerpen maar een nieuwe te wonen. presenteren hun woningen in feeststemming. ook over zaken alsbuurtfeest de zogenaamde familiebank, ten met of housewarming Watdan is er nueen een betere manier om te starIndien u een van deze woningen koopt krijgt het schenkingsrecht en het meetekenen van party. helft van opdrachtgeten dan met een buurtfeest of de housewarming Wat isMeer nudan eende betere manier om tekrijgt starIndien uer een van deze woningen koopt ouders. Ook voor andere vragen op juridisch u een op maat gemaakte housewarmingparty. vers van Kuubdan Makelaars mening en party. Meer de helftdeelt van de opdrachtgeten dan een buurtfeest ofdeze housewarming u een opmet maat housewarmingparty. vlak die je hebtgemaakte bij de aankoop van je in eerste U mag kiezen; wilt u een draaimolen de presenteren hun woningen in feeststemming. vers van Kuub Makelaars deelt deze mening en party. Meer dan de helft van de opdrachtgeU mag kiezen; wilt u een draaimolen in de woning bij hem uit terecht. In Zierikzee tuin voorkun allejekinderen de straat of een dis-is presenteren hun woningen in feeststemming. vers van Kuub Makelaars deelt deze mening ente Simone aanwezig om je of wegwijs tuin voorAndriessen alle kinderen uit de straat een discoclassic’s party. Indien u een van deze woningen koopt krijgt presenteren hun woningen in feeststemming. maken bij het zetten van de eerste stappen. coclassic’s party. uIndien een op maat gemaakte housewarmingparty. u een van deze woningen koopt krijgt De panden met feestje zijn te herkennen U magop wilt een draaimolen inaan de u een maat gemaakte housewarmingparty. Indien ukiezen; een van dezeu woningen koopt krijgt De panden met feestje zijn te herkennen aan de ballonnen. tuin voor alle kinderen uit de straat of een disU mag kiezen; wilt u een draaimolen in de u een op maat gemaakte housewarmingparty. de ballonnen. coclassic’s party. tuin voor alle kinderen straat of een U mag kiezen; wilt u uit eendedraaimolen in disde coclassic’s party. tuin voor alle kinderen uit de straat of een disDe pandenparty. met feestje zijn te herkennen aan coclassic’s

g

Starterswonin

i juni juni jun

21 juni Startersc 18.00 - 20.00 uu afé r

22 en 23 juni a rterswoningen bezist chtigen!

www.kuubmakelaars.nl | 0113-227788

Hypotheken In Goes staan de adviseurs van CM|personal finance klaar om je alles uit te leggen over startersregelingen, hypotheekvormen en nationale hypotheekgarantie. In Zierikzee is Driekleur zelfs onze gastheer op hun kantoor aan de oude haven 9.

Bouwkundige Bovendien is in Goes bouwkundig adviesbureau De Braal aanwezig om je voor te lichten over waar je op moet letten bij de aankoop van een woning. Waar zitten de valkuilen en wat kan ik verwachten de komende jaren? Dit zijn vragen die de meeste kopers van een

Klimaatvriendelijk Klimaatvriendelijk kost geen geen energie energie Kuub en kost Klimaatvriendelijk QR code kost geen energie Klimaatvriendelijk kost geen energie de De ballonnen. panden met feestje zijn te herkennen aan

de ballonnen. De panden met feestje zijn te herkennen aan Ook Heinkenszand krijgt haar eigen CO2-neuneutrale woningen beperken het energievop de energiekosten. U verdient er zelfs aan. de ballonnen. Ook Heinkenszand krijgt haar eigen CO2-neuneutrale woningen beperken het energievop de energiekosten. U verdient er zelfs aan. trale straat. Aan de Kruizemuntstraat is de erbruik van het huis enorm door de extra Dus geen energienota elke maand, geld retour trale straat. Aan de Kruizemuntstraat is de erbruik van het huis enorm door de extra Dus geen energienota elke maand, geld retour bouw al gestart van dit bijzondere Wooneco isolatievoorzieningen die zijn aangebracht en ontvangen van het energiebedrijf is zelfs mobouw al gestart van dit bijzondere Wooneco isolatievoorzieningen die zijn aangebracht en ontvangen van het energiebedrijf is zelfs moproject. Er worden 16 superzuinige woningen het feit dat deze woningen kierdicht zijn. gelijk. Uiteraard is dit mede afhankelijk van project. Er worden 16 superzuinige woningen het feit dat deze woningen kierdicht zijn. gelijk. Uiteraard is dit mede afhankelijk van gebouwd, starterswoningen en eengezinswoZonnepanelen uw verbruik en uw gezinssamenstelling. Ook Heinkenszand krijgt haar eigen CO2-neuneutrale woningen beperken het energievop de energiekosten. U verdient er zelfs aan. gebouwd, starterswoningen en eengezinswoZonnepanelen uw verbruik en uw gezinssamenstelling. ningen. Het gaat hier om zowel koopals Daarnaast zijn Co2 woningen voorzien van In de kruizemuntstraat komen starterswonintrale straat. Aan dekrijgt Kruizemuntstraat is de erbruik het huisbeperken enorm door extra Dus geen energienotaUelke maand, Ook Heinkenszand haar eigen CO2-neuneutralevan woningen het de energievop de energiekosten. verdient er geld zelfsretour aan. ningen. Het gaat hier om zowel koop- als Daarnaast zijn Co2 woningen voorzien van In de kruizemuntstraat komen starterswoninhuurwoningen. Acht woningen zijn nu te een groot aantal zonnepanelen. Vanaf de gen met twee slaapkamers en eengezinswonbouw al gestart van dit bijzondere Wooneco isolatievoorzieningen die zijn aangebracht en ontvangen van het energiebedrijf is zelfs motrale straat. Aan de Kruizemuntstraat is de erbruik van het huis enorm door de extra Dus geen energienota elke maand, geld retour Ook Heinkenszand krijgt haar eigen CO2-neuneutrale woningen beperken hetVanaf energievop de energiekosten. U verdient er zelfs aan. huurwoningen. Achtkomt woningen zijn nu te dimensionale een groot aantal zonnepanelen. de gen met tweemiddels slaapkamers en eengezinswonDoor de hele krant u een soort twee streepjescode Op Schiphol kunt u zelfs inchecken deze code. Probeert koop bij Kuub Makelaars. straat nauwelijks zichtbaar, maar het dak ingen met drie slaapkamers. project. worden superzuinige het feit dat woningen kierdicht zijn. en gelijk. Uiteraard is dit mede afhankelijk van bouwstraat. alEr gestart van dit bijzondere woningen Wooneco isolatievoorzieningen die zijn aangebracht ontvangen van het energiebedrijf isgeld zelfsretour motrale de16Kruizemuntstraat is de erbruik van deze het huis enorm door de Dus geen energienota elke maand, koop bijDeze KuubAan Makelaars. nauwelijks zichtbaar, maar hetextra dakU heeft wel ingen met drie slaapkamers. tegen. code is altijd een QR-code. Met deze QR straat (Quick Response = u het gerust. een zogenaamde QR scanner Energieprijzen zullen blijven stijgen. op de zuidzijde iswoningen uitgevoerd met zonnepanMeer weten? Beluw 0113-227788 of mail nodig. gebouwd, starterswoningen en eengezinswoZonnepanelen uw verbruik en gezinssamenstelling. project. Er worden 16 superzuinige woningen het feit dat deze kierdicht zijn. gelijk. Uiteraard is dit mede afhankelijk van bouw al gestartzullen van dit bijzondere Wooneco isolatievoorzieningen die zijnmet aangebracht en ontvangen van energiebedrijf is zelfs moEnergieprijzen altijd blijven op de zuidzijde is uitgevoerd zonnepanMeer weten? Belhet 0113-227788 of mail snelle reactie) code u door stijgen. middel van uw telefoon naar Deze zijn gratis te verkrijgen via onze nieuwspagina op www. Misschien zijn ze een kunt paarzowel jaar maar elen. Dezedirect panelen leveren energie op die goes@kuubmakelaars.nl voor meer info. ningen. Het gaat hier om koopals Daarnaast zijn Co2 woningen voorzien van In kruizemuntstraat komen starterswoningebouwd, starterswoningen en stabiel, eengezinswoZonnepanelen uwdeverbruik en uw gezinssamenstelling. project. Er worden 16 superzuinige woningen het feit dat deze woningen kierdicht zijn. gelijk. Uiteraard is dit mede afhankelijk een website, of contactgegevens. kuubmakelaars.nl Misschien zijnfilm, ze een paar jaar stabiel, maar elen. Deze panelen leveren energie op die goes@kuubmakelaars.nl voor meer info. van op langeHet termijn is erwoningen altijd sprake van een teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. huurwoningen. nu als te een groot aantal zonnepanelen. Vanaf de gen met tweeenslaapkamers en eengezinswonningen. gaatAcht hier om zowel koopDaarnaast zijnwordt Co2 woningen voorzien van In de kruizemuntstraat komen starterswoningebouwd, starterswoningen en zijn eengezinswoZonnepanelen uw verbruik uw gezinssamenstelling. op lange termijn is er altijd sprake van een teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. stijging. De uiterst energiezuinige Co2Door deze maatregelen bespaart u niet alleen koop bijHet Kuub Makelaars. straat nauwelijks zichtbaar, maar het dak ingen mettwee drieslaapkamers slaapkamers. huurwoningen. Acht woningen nu te een groot aantal zonnepanelen. Vanaf de gendemet en eengezinswonningen. gaat hier om zowel zijn koopDaarnaast zijn Co2 woningen voorzien In kruizemuntstraat komen starterswoninstijging. De uiterst energiezuinige Co2- als Door deze maatregelen bespaart u niet van alleen Energieprijzen zullen altijd blijven stijgen. op de zuidzijde is uitgevoerd met zonnepanMeer weten? Bel 0113-227788 of mail koop bij Kuub Makelaars. straat nauwelijks zichtbaar, maar het dak ingen met drie slaapkamers. huurwoningen. Acht woningen zijn nu te een groot aantal zonnepanelen. Vanaf de gen met twee slaapkamers en eengezinswon-

Klimaatvriendelijk kost geen energie

Misschien zijn Makelaars. ze een altijd paar jaar stabiel, maar Energieprijzen zullen blijven stijgen. koop bij Kuub op lange termijn is er altijd sprake van een Misschien zijn ze een paar jaar stabiel, maar Energieprijzen zullen altijd blijven stijgen.

elen. panelen leveren energie op dak die op deDeze zuidzijde is zichtbaar, uitgevoerd met het zonnepanstraat nauwelijks maar teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. elen. Deze panelen leveren energie op die op de zuidzijde is uitgevoerd met zonnepan-

goes@kuubmakelaars.nl voorofmeer Meer weten? 0113-227788 mailinfo. ingen met drieBel slaapkamers.

stijging. uiterst energiezuinige Co2op langeDe termijn er paar altijdjaar sprake van maar een Misschien zijn ze is een stabiel, stijging. De uiterst energiezuinige Co2op lange termijn is er altijd sprake van een

Door deze maatregelen bespaart u niet alleen teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. elen. Deze panelen leveren energie op die Door deze maatregelen bespaart u niet alleen teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet.

goes@kuubmakelaars.nl voor meer info.

stijging. De uiterst energiezuinige Co2-

Door deze maatregelen bespaart u niet alleen

goes@kuubmakelaars.nl voorofmeer Meer weten? Bel 0113-227788 mail info.

zeker weggegooid Dick Braal verkan wat ergeen gebeurt of juistgeld! tijdig de de bakens wat er alles gebeurt of juist tijdig de bakens verje daar over uitleggen. zetten. Om deze reden waren we ons al langer zetten. Om deze reden waren we ons al langer aan het specialiseren in nieuwe disciplines Styliste aan het specialiseren in nieuwe disciplines waaronder specialistische taxaties vastgoed In een2012 onstuimige kan jeenafwachten Sinds hebben markt we een eigen waaronder specialistische taxaties eninterieurvastgoed marketing. wat er gebeurt of juist verstyliste, opgeleid door de tijdig House Kiki. Neem In een onstuimige markt kandeof jebakens afwachten marketing. foto’s van huis en laat je verinzetten. Om dezejereden waren we ons al langer wateen ermee gebeurt of(nieuwe) juist tijdig deje bakens In onstuimige markt kan afwachten Omdat hier meer vraag naar komt en de spireren. Het kopen van een huis is een grote aan het specialiseren in nieuwe disciplines zetten. Om deze reden waren we ons al langer wat er gebeurt of juist bakens Omdat hier meer vraagtijdig naardekomt en verde stap. De onzekerheid op de woningmarkt duurt bestaande opdrachten natuurlijk net zoveel waaronder specialistische en vastgoed aan hetOm specialiseren in taxaties nieuwe disciplines zetten. deze reden waren we ons al zoveel langer bestaande opdrachten natuurlijk net voort. Voor starters hebben op de markt van koopwoaandacht verdienen we besloten dit als marketing. waaronder specialistische endisciplines vastgoed aan het verdienen specialiseren in taxaties nieuwe aandacht hebben we besloten ditveel als ningen zijn de kansen nu relatief goed. Er is twee afzonderlijke bedrijven voort te zetten. marketing. specialistische taxaties en vastgoed waaronder twee afzonderlijke voort te zetten. aanbod en er valt vaakbedrijven ook wat te onderhandelen Collin is sindsmeer kort geheel eigenaar vanen Kuub Omdat vraagmet naar de marketing. over deishier aankoop. Samen eenkomt relatief lage Collin sinds kort geheel eigenaar van Kuub Makelaars en Joris is een nieuwe onderneming bestaande natuurlijk net zoveel Omdat hieropdrachten meer vraag naar komt en de hypotheekrente en is mogelijke startersregelingen Makelaars en Joris een nieuwe onderneming begonnen: OBjKT aandacht verdienen hebben we besloten dit als bestaande opdrachten natuurlijk net zoveel zorgt ervoor dat vraag starters nu volop Omdathethier meer naar komt kansen en de begonnen: OBjKT hebben omverdienen tot een goede aankoop tenet komen. twee afzonderlijke bedrijven te zetten. aandacht hebben wevoort besloten dit als bestaande opdrachten natuurlijk zoveel Collin is sinds kort geheel van Kuub twee afzonderlijke bedrijven te zetten. aandacht verdienen hebbeneigenaar wevoort besloten dit als Doorstromers Makelaars en Joris een nieuwe onderneming Collinafzonderlijke is sinds kortisbedrijven geheel eigenaar vanzetten. Kuub twee voort te Ook voor doorstromers wordt de markt steeds begonnen: OBjKT Makelaars en Joris een nieuwe onderneming Collin is sinds kortisgeheel eigenaar van Kuub interessanter. Het zijn immers de duurdere begonnen: en OBjKT Makelaars Joris is een nieuwe onderneming woningen die relatief sterker in prijs dalen begonnen: OBjKTwoningen. Als nu de huidige dan goedkopere hoekwoning voor een redelijke prijs verkocht wordt, komt een vrijstaande woning qua prijs Lees het hele artikel op Pagina 7 eerder binnen handbereik. Kortom: de betaalLees het hele artikel op Pagina 7 baarheid wordt beter.

Samen en toch apart Samen en toch apart Samen en toch apart

Lees het hele artikel op Pagina 7 Het café is donderdag 21 juni in Lees het hele artikel op Pagina 7 verband metMakelaars het EK geopend tot Uitgever: Kuub Lees het Kuub hele artikel op Pagina 7 Uitgever: Makelaars 20.00 Westwaluur! 11 te Goes Westwal 11 te Goes Telefoon: 0113 22 77 88 Telefoon: 0113 22 77 88 E-mail: goes@kuubmakelaars.nl E-mail: goes@kuubmakelaars.nl Website: Uitgever:www.kuubmakelaars.nl Kuub Makelaars Website: www.kuubmakelaars.nl Uitgever: Makelaars Westwal te Goes Uitgever:11Kuub Kuub Makelaars Westwal 11, Goes Telefoon: 0113 77 88 Westwal 11 te 22 Goes Uitgever: Kuub Makelaars Telefoon: 0113-227788 E-mail: goes@kuubmakelaars.nl Telefoon: 22 77 88 Westwal 110113 te Goes Oude Haven 16, Zierikzee Website: www.kuubmakelaars.nl E-mail: goes@kuubmakelaars.nl Telefoon: 0113 22 77 88 Telefoon: 0111-416888 Website: www.kuubmakelaars.nl E-mail: goes@kuubmakelaars.nl info@kuubmakelaars.nl www.kuubmakelaars.nl Website: www. kuubmakelaars.nl

Project, drukwerk en verspreiding: Trainews Project, drukwerk en verspreiding: Trainews telefoon: 0113 70 02 02 telefoon: 0113 70 02 02 Nobelweg 4 t/m 22a Nobelweg 4 t/m 22a E-mail: info@trainews.nl E-mail: info@trainews.nl Website: www.trainews.nl Project, drukwerk en verspreiding: Trainews Website: www.trainews.nl telefoon: 0113 70 02 en 02 verspreiding: Trainews Project, drukwerk Nobelweg 4 t/m telefoon:drukwerk 0113 70 22a 02 en 02 verspreiding: Trainews Project, Opmaak: Buro Windkracht E-mail: info@trainews.nl Nobelweg 4 t/m 22a02 telefoon: 0113 70 02 Opmaak: Buro Windkracht Website: www.trainews.nl E-mail: info@trainews.nl Nobelweg 4 t/m 22a Website:info@trainews.nl www.trainews.nl E-mail: Website: www.trainews.nl Opmaak: Buro Windkracht Opmaak: Buro Windkracht Opmaak: Buro Windkracht


De krant voor alle starters en woningzoekenden in Zeeland

G INFODA2012

Nu ook op Schouwen Duiveland

START BOUW

18 aug.:00 uur

VOLGENDE BOUWSTROOM

12 10:00 -egje 3 - Goes

Pykesw iekenhuis) RZ (t.o. AD

juli 2012

vanaf € 179.000,-

Roos & Ros Rijwoningen

De wijk waar je elkaar nog kent! Meer informatie?

Verkoopcentrum ARIA Tel. 0113 - 215 311

www.aria-goes.nl

® W Weeeess eerr ssnneell bbiij en j en bbeell oonns! s!

®

O nder deDuinen Aan deDuinen

• Ideaal voor jonge gezinnen • Woonkamer ca. 30m2 • 3 slaapkamers + hobbykamer • Percelen vanaf 115m2 tot 288m2 • Incl. vrijstaande berging in de tuin

Een unieke kans om te wonen op loopafstand van het Noordzeestrand! de Zeeuwse Riviera!

Realiseer Realiseer de de villa villa van van uw uw dromen dromen op op één één van van deze deze landelijk landelijk gelegen gelegen ruime ruime kavels vanaf 800m2 in Dishoek op Walcheren, de tuin van Zeeland. zowel permanente als recreatieve De kavels hebben als bestemmingsplan permanente bewoning. Deze unieke bewoning. unieke plek ligt Noordzeestrand op loopafstand van detoch Zeeuwse Riviera plek ligt opDeze loopafstand van het maar zijn grote steden maar toch zijn en grote steden als Rotterdam en Antwerpen makkelijk als Rotterdam Antwerpen makkelijk te bereiken. Dichterbij vindt te u alles bereiken. Dichterbij vindt u alles wat u nodig heeft in Vlissingen, Middelburg wat u nodig heeft in Vlissingen, Middelburg en Goes. Door de komst van de en Goes. Door de komst van een de Westerschelde-tunnel is Belgische ook een gezellig Westerschelde-tunnel is ook gezellig dagje uit in het Brugge dagje uit in het Belgische Brugge en Gent binnen handbereik. en Gent binnen handbereik. Meer informatie? Bel ons op 0113-227788. Meer informatie? Bel ons op 0113-227788.

Noordzeestrand Zuiderstrand

Ë

OnderdeDuinen AandeDuinen

3e Kuub Makelaars Starterscafé en Open huis Route planner donderdag 29 maart 2012

www.kuubmakelaars.nl • 0113 - 227788

Dé krant voor alle starters en woningzoekenden op de woningmarkt in Zeeland

Dé krant voor alle starters en woningzoekenden op de woningmarkt in Zeeland • Nummer 1 - 2012 • Totale oplage 95.000 Genoeg redenen om juist nu een huis te kopen

Kwaliteit in binnenstad Middelburg

Aankoop woning uitstekend geregeld!

House of Kiki @ Kuub makelaar Prijsvraag

Op loopafstand loopafstand Noordzeestrand Ø Op vanvan de het Zeeuwse Riviera Ø Zowel alsals recreatieve bewoning Zowelpermanente permanente recreatieve bewoning Ø vanaf 800m2 Ø Ruime Ruimekavels kavelsverkrijgbaar verkrijgbaar vanaf 800m2

Ø Prijzen vanaf € 264.000,- excl. BTW V.O.N. www.kuubmakelaars.nl www.kuubmakelaars.nl || 0113-227788 0113-227788

02


Nu ook op Schouwen Duiveland

3e Kuub Makelaars Starterscafé en Open huis Routep lanner donderdag 29 maart 2012

www.kuubmakelaars.nl 227788 • 0111 - 416888 www.kuubmakelaars.nl •• 0113 - 227788

Dé krant voor alle starters en woningzoekenden op de woningmarkt in Zeeland

Dé krant voor alle starters en woningzoekenden op de woningmarkt in Zeeland • Nummer 1 - 2012 • Totale oplage 95.000 Genoeg redenen om juist nu een huis te kopen

Kwaliteit in binnenstad Middelburg

Aankoop woning uitstekend geregeld!

House of Kiki @ Kuub makelaar Prijsvraag

Lees verder op Pagina 4

Lees verder op Pagina 11

Lees verder op Pagina 8

Lees verder op Pagina 5

Huis kopen moet weer een feest worden. Open dag vrij 22/06 van 18 tot 20 uur en za 23/06 van 12 tot 14 uur

Grote kade 38c, Goes

Dit knusse appartement op de bovenste verdieping van dit grachtenpand biedt een magnifiek over de historische binzeer gunstig. Bovendienuitzicht is er volop keus en is uw positie als koper uitstekend. nenhaven van Goes. Achter het appartementencomplex is een gezamenlijke binnentuin Een huis kopen doet u maar een paar keer in gelegen. Tot 1 juli profiteert u van de lagere over-

drachtsbelasting en de hypotheekrente is

uw leven. Deze gelegenheid moet dus speciaal

In een onstuimige markt kan je afwachten

Starterswat opgelet er gebeurt of juist tijdig de bakens ver-

Dwarskaai 24, Middelburg

Nu is het moment om een huis te kopen.

Samen en toch apart zetten. Om deze reden waren we ons al langer

Open dag vrij 22/06 van 18 tot 20 uur en za 23/06 van 12 tot 14 uur

aan het specialiseren in nieuwe disciplines

Hellewoudstraat 6, Ellewoutsdijk

waaronder specialistische taxaties en vastgoed

Open dag vrij 22/06 van 18 tot 20 uur en za 23/06 van 12 tot 14 uur

Klarebeeklaan 3, Middelburg Kapelaan Koningstraat 19, ‘s-Heerenhoek

marketing.

Middenin het karakteristieke centrum van Leuke halfvrijstaande starterswoning op 502 Omdat hier meer vraag naar komt en de Middelburg gelegen sfeervol appartement, m2 eigen grond. Vanuit de tuin kijkt u zo naar bestaande opdrachten natuurlijk net zoveel wat recentelijk (2010) vrijwel volledig is verdienen ver- hebben we besloten dedit zeedijk en in enkele minuten kijkt u uit aandacht als twee instapafzonderlijke bedrijven voort teover zetten.de Westerschelde. Op sommige punten nieuwd. Dit appartement is met recht Collin en is sinds kort geheel eigenaar van Kuub de woning nog te worden afgewerkt. klaar te noemen, heeft 2 slaapkamers een dient Makelaars en Joris is een nieuwe onderneming ruim balkon.

Sfeervolle halfvrijstaande jaren ‘30 woning; ideaal voor kleine gezinnen die vlak bij het centrum willen wonen maar toch rustig. Het huis is netjes afgewerkt, heeft een luxe badkamer en een zonnige stadstuin met vrije achterom.

Vraagprijs: € 175.000,- k.k.

Vraagprijs: € 212.000,- k.k.

begonnen: OBjKT

zijn. Als u uw droomwoning heet gevonden en u de sleutel in handen heeft, komt u vaak in

Vraagprijs: € 119.000,- k.k.

een nieuwe buurt te wonen.

Vraagprijs: € 137.500,- k.k.

Wat is er nu een betere manier om te starten dan met een buurtfeest of housewarming party. Meer dan de helft van de opdrachtgevers van Kuub Makelaars deelt deze mening en

Lees het hele artikel op Pagina 7

presenteren hun woningen in feeststemming.

nieuw

Indien u een van deze woningen koopt krijgt u een op maat gemaakte housewarmingparty. U mag kiezen; wilt u een draaimolen in de tuin voor alle kinderen uit de straat of een disUitgever: Kuub Makelaars

coclassic’s party.

Westwal 11 te Goes De panden met feestje zijn te herkennen aan

Telefoon: 0113 22 77 88

de ballonnen.

E-mail: goes@kuubmakelaars.nl Website: www.kuubmakelaars.nl

Open dag kost vrij 22/06 van Klimaatvriendelijk geen energie 18 tot 20 uur en za Ook Heinkenszand krijgt haar eigen CO2-neutrale straat. Aan de Kruizemuntstraat is de bouw al gestart van dit bijzondere Wooneco

neutrale woningen beperken het energiev-

23/06 vanvan 12 het tothuis 14 enorm uur door de extra erbruik

isolatievoorzieningen die zijn aangebracht en

het feit dat deze woningen kierdicht zijn. Mauritsstraat 11, Ovezande

project. Er worden 16 superzuinige woningen gebouwd, starterswoningen en eengezinswo-

Zonnepanelen

ningen. Het gaat hier om zowel koop- als

Daarnaast zijn Co2 woningen voorzien van

Aan het eind van een doodlopend straatje een groot aantal zonnepanelen. Vanaf de deze ruime 2^1-kapper met grote ga- maar het dak koop treft bij KuubuMakelaars. straat nauwelijks zichtbaar, Energieprijzen zullen altijd blijven stijgen. de zuidzijde rage met smeerput, carportopen eigenis uitgevoerd oprit. met zonnepanMisschien zijn ze een paar jaar stabiel, maar elen. Dezevan panelen Opvallend is de riante badkamer 12leveren m2 energie op die op lange termijn is er altijd sprake van een teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. met inloopdouche, hoekbad, dubbele wasstijging. De uiterst energiezuinige Co2Door deze maatregelen bespaart u niet alleen tafel en toilet. huurwoningen. Acht woningen zijn nu te

Vraagprijs: € 185.000,- k.k.

Open dag vrij 22/06 van 20 uur en za 23/06 van 12 tot 14 uur Dus geen energienota elke maand, geld retour

Open dag vrij 22/06 van 18 tot 20 uur en za 23/06 van 12 tot 14 uur

tot op de energiekosten. U verdient er zelfs18 aan. ontvangen van het energiebedrijf is zelfs mo-

gelijk. Uiteraard is dit mede Wilsonstraat 43,afhankelijk Goesvan

Starters opgelet

Willem Alexanderstraat 22, Oost-Souburg

Blauwedijk 77, Middelburg

Leuke E-mail:onderinfo@trainews.nl gen met -verrassend twee slaapkamers en ruime-, eengezinswon-keurig houden in de Goese Polder. Website: www.trainews.nl ingen mettussenwoning drie slaapkamers. Meerwoning weten? Bel heeft 0113-227788 of mail Deze een fijne tuin op het Westen meer info. en goes@kuubmakelaars.nl heeft 4 prima voor slaapkamers en nog een Opmaak: Buro Windkracht ruime werkplek op de tweede verdieping.

Hoekwoning met extra slaap- en badkamer op de begane grond. Dit jaren’30 huis is grondig gerenoveerd, maar heeft nog wel het karakter van die tijd. Zo is er een kamer-ensuite, fraaie paneeldeuren, plinten, haardpartij etc.

Keurig appartement (recentelijk gerenoveerd) gelegen op een toplocatie in het Middelburgse centrum! Dit 3-kamer appartement wat zich bevind op de bovenste etage heeft vrij uitzicht over het water en is perfect voor starters!

Vraagprijs: € 157.500,- k.k.

Vraagprijs: € 200.000,- k.k.

Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

Project, drukwerk en verspreiding: Trainews

uw verbruik en uw gezinssamenstelling.

telefoon: 0113 70 02 02

In de kruizemuntstraat komen starterswonin-

Nobelweg 4 t/m 22a

nieuwe prijs

Open dag vrij 22/06 van 18 tot 20 uur en za 23/06 van 12 tot 14 uur

Open dag vrij 22/06 van 18 tot 20 uur en za 23/06 van 12 tot 14 uur

Open dag vrij 22/06 van 18 tot 20 uur en za 23/06 van 12 tot 14 uur

Paul Krugerstraat 315, Vlissingen

Leliestraat 57, Goes

Keurig 3-kamer appartement van ca. 70 m2. Dit nette, goed afgewerkte appartement heeft een zonnig balkon, prettige leefruimte, 2 slpk en is gelegen op enkele minuten fietsen van het centrum, strand en andere voorzieningen.

Jaren ‘30 tussenwoning met zonnige stadstuin en ruim dakterras. Deze karakteristieke woning met sfeervolle elementen is instapklaar en tot in de puntjes afgewerkt. Kortom een woning die sfeer, rust, warmte en ruimte uitstraalt.

Vraagprijs: € 117.000,- k.k.

Vraagprijs: € 220.000,- k.k.

nieuw

Stationsstraat 5, Kapelle

Open dag vrij 22/06 van 18 tot 20 uur en za 23/06 van 12 tot 14 uur

nieuwe prijs

Sfeervol wonen voor een scherpe prijs? Dat kan. Deze 2^1-kapwoning (met garage) uit de jaren’30 is een ideale woning voor starters en kleine gezinnen. Bovendien is in de achtertuin een fraaie garage van 36m2! met zolder en smeerput.

Vraagprijs: € 150.000,- k.k.

Open dag vrij 22/06 van 18 tot 20 uur en za 23/06 van 12 tot 14 uur

Kerkhoekstraat 67, Yerseke

Torenstraat 14, Oostkapelle

Sfeervolle 2^1-kapwoning MET GARAGE en maar liefst 3 fijne slaapkamers en een royale overloop. De woonkamer heeft aan de voorzijde een sfeervolle erker en is voorzien van een laminaat vloer en bijzonder mooie plafonds.

Charmante starterswoning in het centrum van het populaire dorp met vrij uitzicht aan de voorzijde en een verrassend diepe achtertuin (27 meter diep!). Verder een fijne keuken, openslaande tuindeuren en een forse schuur.

Vraagprijs: € 129.500,- k.k.

Vraagprijs: € 172.500,- k.k.

www.kuubmakelaars.nl 03


Nu ook op Schouwen Duiveland

De krant voor alle starters en woningzoekenden in Zeeland

Starters opgelet

Starters opgelet

‘s Heer Hendrikskinderendijk 10, Goes

Fluitekruidstraat 112, Goes

Kapelaan Koningstraat 19, ‘s-Heerenhoek

Grote kade 38 en 38a, Goes

Sfeervolle woning (184 m2 eigen grond) op rustige maar zeer centrale plek bij het centrum met 3 ruime slaapkamers, GARAGE, bijkeuken en een heerlijke onderhoudsarme tuin op het Zuiden!

Deze gunstig gelegen 2^1-kapper met garage is helemaal af en heeft met name op de begane grond veel ruimte en licht. De halfopen witte keuken is ruim en luxe afgewerkt, er zijn 3 slaapkamers en een fraaie, complete badkamer.

Aantrekkelijk geprijsd en toch ruim wonen? Deze 2^1-kapper heeft beide. Deze woning (1997) met garage heeft een woonkamer met houten vloer, nette half open keuken met inbouwapparatuur, 3 slaapkamers en ruime badkamer.

Op een toplocatie aan de jachthaven van Goes bieden wij meerdere 2-kamer appartementen aan gelegen op de eerste etage. Vanuit de appartementen heeft u een fabuleus uitzicht over de pittoreske jachthaven van Goes. Woonopp. ca. 40 m2

Vraagprijs: € 250.000,- k.k.

Vraagprijs: € 267.500,- k.k.

Vraagprijs: € 210.000,- k.k.

Vraagprijs vanaf € 129.000,- k.k.

Starters opgelet

Starters opgelet

Starters opgelet

Starters opgelet

Koningin Julianastraat 29, Tholen

Rijksenpad 7, Goes

Sottegemstraat 16, Vlissingen

Voorstad 89a, Goes

Uitgebouwde halfvrijstaande woning op 165 m2 eigen grond. De woning is eenvoudig en dient gemoderniseerd te worden. U treft hier o.a. een dichte keuken, riante bijkeuken/ berging, tuingerichte woonkamer en 3 slaapkamers aan.

Mooie kans wanneer je op zoek bent naar een woonhuis met bijzonder veel ruimte en een leuke ligging! Deze tussenwoning in een woonhofje heeft een heerlijke tuingerichte woonkamer, 4 ruime slaapkamers en een royale badkamer.

Zeer ruime woning voor zeer lage prijs. Dit huis biedt nog volop mogelijkheden voor de doe-het-zelver. De woning heeft 3 slaapkamers, doorzonwoonkamer en keuken met inbouwapparatuur.

Jaren ‘30 woning midden in het centrum van Goes met een riant dakterras op het zuidwesten, ideaal wanneer u geen tuinonderhoud wil maar wel van de zon wil genieten. De woning heeft mooie ruime slaapkamers en diverse oude details.

Vraagprijs: € 125.000,- k.k.

Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

Vraagprijs: € 110.000,- k.k.

Vraagprijs: € 150.000,- k.k.

verlaagde vraagprijs

van Hoekenstraat 9, ‘s-Gravenpolder

Klarinetstraat 15, Goes

Semibungalow op mooie locatie. Rondom de woning ligt een heerlijke tuin met diverse terrassen. Op de begane grond treft u een ruime woonkamer, open keuken, slaapkamer en douche. Op de verdieping 3 slaapkamers en een tweede badkamer.

In de wijk ARIA, de nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van Goes, staat deze ruime rijwoning met veel fraaie details van architect Jaco D. de Visser. De woning heeft een ruime woonkamer, halfopen keuken, 3 slaapkamers en badkamer.

Vraagprijs: € 267.500,- k.k.

Vraagprijs: € 209.000,- k.k.

Starters opgelet

Westhavendijk 164, Wilhelminadorp Unieke kans om te wonen aan het water in Wilhelminadorp. Deze voormalige arbeiderswoning is verrassend ruim (120m2 woonopp) en staat op 550 m2 eigen grond. Een ideale woning voor gezinnen en voor kantoor of praktijk aan huis.

Vraagprijs: € 350.000,- k.k.

3e Kuub Makelaars Starterscafé en Open huis Route planner donderdag 29 maart 2012

www.kuubmakelaars.nl • 0113 - 227788

Dé krant voor alle starters en woningzoekenden op de woningmarkt in Zeeland

Dé krant voor alle starters en woningzoekenden op de woningmarkt in Zeeland • Nummer 1 - 2012 • Totale oplage 95.000 Genoeg redenen om juist nu een huis te kopen

Kwaliteit in binnenstad Middelburg

Aankoop woning uitstekend geregeld!

House of Kiki @ Kuub makelaar Prijsvraag

04

Zeestraat 5, Wemeldinge

Vermetstraat 33, ‘s-Heer Arendskerke

Deze forse tussenwoning is netjes afgewerkt, heeft 4 prima slaapkamers, een fraaie ruime keuken met een speelse doorkijk naar de woonkamer en een leuke badkamer. De knusse tuin heeft een schuur en een vrije achterom.

Vrijstaande woning met fraai aangelegde tuin en 5 slpk!, dus ideaal voor een gezin met opgroeiende kinderen. De woning is bijzonder sfeervol met o.a. een fraaie parketvloer, balkenplafond, open haard en openslaande tuindeuren.

Vraagprijs: € 149.000,- k.k.

Vraagprijs: € 260.000,- k.k.


www.kuubmakelaars.nl 227788 • 0111 - 416888 www.kuubmakelaars.nl •• 0113 - 227788

Nu ook op Schouwen Duiveland

3e Kuub Makelaars Starterscafé en Open huis Routep lanner donderdag 29 maart 2012

Dé krant voor alle starters en woningzoekenden op de woningmarkt in Zeeland

Aankoop woning uitstekend geregeld! Dé krantom vooreen alle starters woningzoekenden op de woningmarkt in Zeeland • Nummer 1 - 2012 • Totale oplage 95.000 Plannen huis teenkopen? De omstanAantrekkelijke aankoopregelingen digheden voor kopers op de woningmarkt zijn De laatste jaren is er heel wat veranderd in hyGenoeg redenen om juist nu Kwaliteit in binnenstad Aankoop woning House of Kiki @ Kuub makelaar op dit een moment gunstig. De hypotheekrente pothekenland. Naast de strengere regelgeving zijn huis te kopen Middelburg is uitstekend geregeld! Prijsvraag laag en er is een ruim aanbod. Bovendien kan er ook regelingen om het kopen van een huis inLees verder op Pagina 4 Lees verder op Pagina 11 Lees verder op Pagina 8 Lees verder op Pagina 5 er nu nog gebruik gemaakt worden van het lage teressanter te maken. tarief voor de overdrachtsbelasting en andere Samen en toch apart interessante regelingen. Overdrachtsbelasting Zo is de overdrachtsbelasting verlaagd. De koper In een onstuimige markt kan je afwachten wat er gebeurt of juist tijdig de bakens verVragen kan profiteren van een tariefsverlaging van zes zetten. Om deze reden waren we ons al langer aan het in nieuwe disciplines Kan ik het huis dat ik zo geweldig vind kopen? naar twee procent over de koopprijs vanspecialiseren de wonwaaronder specialistische taxaties en vastgoed Kan ik als starter in aanmerking komen voor een ing. Bij een koopprijs van € 200.000,is dit een vermarketing. Nu is het moment om een huis te kopen. speciale regeling? Als ik mijn bestaande huis niet schil van € 8.000! Het moment van de juridische Tot 1 juli profiteert u van de lagere overOmdat hier meer vraag naar komt en de verkoop, zijn isdan de dubbele lasten? En overdracht van de woning is daarbij bepalend. drachtsbelastinghoeveel en de hypotheekrente bestaande opdrachten natuurlijk net zoveel zeer gunstig. Bovendien is er volop keus aandacht verdienen hebben we besloten dit als kan ik die betalen? Nagenoeg iedereen die een (anen is uw positie als koper uitstekend. twee afzonderlijke bedrijven voort te zetten. Collin is sinds kort geheel eigenaar van Kuub dere) woning wil kopen, worstelt met vragen. Om- Nationale Hypotheekgarantie Een huis kopen doet u maar een paar keer in Makelaars en Joris is een nieuwe onderneming dat het lastig is om een duidelijk antwoord te krijDaarnaast kan er voor de aankoop van een uw leven. Deze gelegenheid moet dus speciaal begonnen: OBjKT wonzijn. Als u uw droomwoning heet gevonden en gen en ieder zijn eigen persoonlijke wensen heeft, ing gebruik gemaakt worden van Nationale Hypou de sleutel in handen heeft, komt u vaak in nieuwe buurt standaard te wonen. iseener geen oplossing. Reden genoeg om theekgarantie. Dit levert een rentevoordeel op tot een professioneel en onafhankelijk adviseur in te 0,5%! De belangrijkste voorwaarde is dat de totale Wat is er nu een betere manier om te starten dan met een buurtfeest housewarming schakelen. Aan deofrand van de binnenstad van Goes kosten – met inbegrip van notariskosten, afsluitparty. Meer dan de helft van de opdrachtgezit specialist: CMmening | Personal Finance. provisie, eventuele verbouwingskosten en overige vers zo’n van Kuub Makelaars deelt deze en Lees het hele artikel op Pagina 7 presenteren hun woningen in feeststemming. kosten – maximaal € 350.000,00 bedragen. Indien u een van deze woningen koopt krijgt Uitgebreid hypotheekadvies u een op maat gemaakte housewarmingparty. Claudia van Swaal, eigenaar van CM|Personal Fi- Starters U mag kiezen; wilt u een draaimolen in de tuin voor alle kinderen uit de straat of een disnance, vertelt enthousiast over de diverse mogeli- Voor starters op de woningmarkt isUitgever: de StarterslenKuub Makelaars coclassic’s party. Goes regjkheden, de toegevoegde waarde van begeleiding ing aantrekkelijk. De lening looptWestwal naast11 teeen Telefoon: 0113 22 77 88 De panden met feestje zijn te herkennen aan en hypotheekadvies voor haar klanten. uliere lening. De gemeente beslist over de toekenE-mail: goes@kuubmakelaars.nl de ballonnen. Website: Na een uitgebreide inventarisatie van de wensen, ning, over het geleende bedrag betaal je 3www.kuubmakelaars.nl jaar geen eisen en rekening houdend met de persoonlijke rente en aflossing. Elke gemeente heeft haar eigen omstandigheden van de klant volgt een gedegen voorwaarden en budget. Ook Heinkenszand haar eigen CO2-neuneutrale woningen beperken het energievop de energiekosten. U verdient er zelfs aan. advies voor krijgt financiering van een woning. Alle motrale straat. Aan de Kruizemuntstraat is de erbruik van het huis enorm door de extra Dus geen energienota elke maand, geld retour gelijk te behalen voordelen bij de koop van een Uitstekend advies bouw al gestart van dit bijzondere Wooneco isolatievoorzieningen die zijn aangebracht en ontvangen van het energiebedrijf is zelfs moDe woningmarkt zit nog steeds vast. Project, drukwerk en verspreiding: Trainews project. Er worden 16 superzuinige woningen het feit dat deze woningen kierdicht zijn. gelijk. Uiteraard is dit mede afhankelijk van woning worden onderzocht. Ook worden de risi- Een huis kopen is een grote beslissing in je leven Het lijkt erop dat dit nog wel even zo zal telefoon: 0113 70 02 02 gebouwd, starterswoningen en eengezinswoZonnepanelen uw verbruik en uw gezinssamenstelling. Nobelweg 4 t/m 22a ningen.van Het gaat hier om zowel koopals Daarnaast zijn Co2 woningen voorzien vanen natuurlijk co’s overlijden, arbeidsongeschiktheid en werIn de kruizemuntstraat wil jekomen datstarterswoninalles uitstekend geregeld blijven. Er zijn veel huiseigenaren die wilE-mail: info@trainews.nl huurwoningen. Acht woningen zijn nu te een groot aantal zonnepanelen. Vanaf de gen met twee slaapkamers en eengezinswonkeloosheid in kaart gebracht. straat nauwelijks zichtbaar, maar het dak wordt. Maak gebruik van de veleWebsite: mogelijkheden www.trainews.nl koop bij Kuub Makelaars. ingen met drie slaapkamers. len verhuizen. Mensen die kleiner willen Energieprijzen zullenuitdaging altijd blijven stijgen. op de zuidzijde met zonnepanMeerje weten? Bel 0113-227788 of mail “Het is een voor mij om meeis uitgevoerd te denken en laat goed informeren. Bel CM | Personal FiMisschien zijn ze een paar jaar stabiel, maar elen. Deze panelen leveren energie op die goes@kuubmakelaars.nl voor meer info. wonen, of juist groter. Er is dus wel degewat determijn klant echtsprake belangrijk vindt bij wordt het aan afsluiten nance voor een kennismakingsgesprek ofBuro loop binOpmaak: Windkracht op lange is er altijd van een teruggeleverd het elektriciteitsnet. lijk veel vraag. Het gaat vaak helemaal niet stijging. De uiterst energiezuinige Co2Door deze maatregelen bespaart u niet alleen van een hypotheek. Het aanbod van CM | Personal nen voor een afspraak. om de financiële crisis, maar de mensen Finance is altijd passend voor nu en zo veel mo-

Huis kopen moet weer een feest worden.

Woningmarkt vast? Samen zoeken naar een oplossing.

Klimaatvriendelijk kost geen energie

gelijk flexibel voor de toekomst. De offerte is altijd scherp en met de beste voorwaarden”.

CM | Personal Finance Westwal 9 - 4461 CM GOES - Tel: 0113 250350 www.cmpersonalfinance.nl

Starterslening Door het succes ervan zijn verschillende startersregelingen het afgelopen jaar behoorlijk uitgekleed. Toch zijn er gemeenten waar je als starter nog wel in aanmerking komt voor een zogenaamde Starterslening. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale verwervingskosten van je woning en het maximale bedrag dat je op basis van je inkomen bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De hoogte van de Starterslening hangt af van je inkomen, je eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente. De eerste 3 jaar betaal je geen rente en aflossing. Na het 3e jaar ga je rente en aflossing betalen als je inkomen toereikend is. Zo niet, dan kun je bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) een hertoets aanvragen en ga je een maandlast betalen die past bij het inkomen dat je op dat moment hebt. Meer info? Loop gerust eens binnen.

hebben. Als iemand zijn woning wil verkopen, dan moet hij wachten op een koper, die vaak ook zijn beurt zit te wachten op een koper voor zijn woning, die op zijn beurt weer zit te wachten op een koper. Aan het eind van dit ‘woningtreintje’ zit hoogstwaarschijnlijk een verkoper die zit te wachten op iemand die

zijn gewoon voorzichtig.

voor het eerst een woning wil kopen.

U heeft vast de campagne van de “woning-

Onlangs hebben de gezamenlijke NVM-

trein” al voorbij zien komen op radio en tv.

makelaars in een tweetal sessies de kandi-

Als uw huis te koop staat heeft uw make-

daten vergeleken en gekeken of er treinen

laar u waarschijnlijk al benaderd: Met de

kunnen gaan rijden. Door te onderhande-

“woningtrein”

gezamenlijke

len met iedere verkoper in het treintje kan er

makelaars de markt weer vlot te trekken. De

een behoorlijke korting worden gegeven op

vergelijking met een trein is gauw gemaakt.

de starterswoning, waardoor die eerder zal

Zodra de locomotief gaat rijden, volgen alle

worden verkocht en het treintje kan gaan rij-

wagons vanzelf. In februari heeft Kuub Make-

den. Het is de taak van de makelaars om te

laars haar klanten de vraag voorgelegd dat

bezien of er op deze manier “treinen” kunnen

indien hun huis morgen verkocht zou worden

ontstaan.

proberen

de

welke (top3) woningen hun interesse zou

Waarom Kuub Makelaars?

Meest creatieve makelaar van Zeeland

Etalage en spreekkamer in Middelburg

Aangesloten bij de NVM

Zowel binnen- als buitendienst gediplomeerd

Goed zichtbaar op funda.nl en huislijn.nl

Beëdigde en gecertificeerde makelaars

Gratis eigen social webpage voor elke klant

Transparante dienstverlening

Zelf content toevoegen aan website

Geen kleine lettertjes

Virtueel kantoor bereikbaar tot 23 uur ‘s avonds

Gebruiksvriendelijke website

en in het weekend

Bezichtigingen ‘s avonds en in het weekend

Inloopspreekuur op donderdagavond

Marketingspecialisten

Uitstekende lokatie in Zierikzee

Continu vernieuwend

Beste kantoorlokatie in Goes

www.kuubmakelaars.nl

0113 - 227788 www.kuubmakelaars.nl 05


Nu ook op Schouwen Duiveland

De krant voor alle starters en woningzoekenden in Zeeland

t t! unw puu e itk en we eren srt euuw bme ogo niei itse Soco wn natr t h u ep he van teamp r pa ap

Aan de Goese Korenmarkt, midden in de gezellige, historische binnenstad van Middelburg worden 9 fraaie stadsappartementen en 3 kantoorruimten gerealiseerd. De locatie is uniek; midden in de stad gelegen tussen winkelstraten, de markt en het treinstation maar bovenal toch in de luwte!

9 fraaie stadsappartementen 3 kantoorruimten Woonoppervlakte

Verkoopinformatie

vanaf ca. € 144.900,-

2

Nog slechts 3 verwachte oplevering appartementen april 2012 beschikbaar

Wordt dit uw uitzicht?

V.O.N-prijzen

ca. 54m - 83m 2

Open huis zaterdag 23 juni Stads wonen in de luwte van 10.00u tot 12.00u Kuub Makelaars Westwal 11, 4461 CM Goes tel +31 113 - 227 788 www.kuubmakelaars.nl

Een aantal appartementen beschikken over een balkon en een parkeerplaats op afgesloten binnenterrein

facebook.com/korenmarckt

Een project van: IRIS vastgoed ontwikkeling b.v. www.irisvastgoed.nl

schrijf u nu in via

www.dekorenmarckt.nl 1 jaar gratis wonen

direct leverbaar

vastgoed ontwikkeling bv

1 jaar gratis wonen

direct leverbaar

Fluitweg 6, Goes

Dulciaansingel 47, Goes

In de wijk ARIA, de nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van Goes, staat deze fraaie halfvrijstaande woning met veel Zeeuwse details. De inhoud van de woning bedraagt 421m3 en heeft een woonoppervlakte van 153m2.

Fraaie 2^1-kapwoning met authentieke details als raamluiken, een gootfries en zinken dak-kapel. Achter de witte gevel schuilt een zee aan binnenruimte met o.a. 3 ruime slaapkamers, een badkamer met mogelijkheid voor ligbad, separate douche en toilet.

Vraagprijs: € 295.000,- v.o.n.

Vraagprijs: € 335.000,- v.o.n.

Zomerstraat 23, Goes

Wissekerkseweg 7, s-Heer Arendskerke

Woonboerderij met grote vrijstaande (landbouw) schuur op maar liefst 1910 m2 grond. Privacy is het sleutelwoord. De woning is in de afgelopen jaren grondig gemoderniseerd en is sfeervol, ruim en voldoet aan de eisen van deze tijd.

Scoor dit huis!

Vraagprijs: € 449.500,- k.k.

3e Kuub Makelaars Starterscafé en Open huis Routepl anner donderdag 29 maart 2012

www.kuubmakelaars.nl • 0113 - 227788

Goed onderhouden, ruim leefhuis met een fraaie keuken en 4 forse slaapkamers. De heerlijke tuin met gazon, diverse (zit)hoekjes met schaduw en zon, moestuin en het weidse uizicht maken het geheel compleet.

Dé krant voor alle starters en woningzoekenden op de woningmarkt in Zeeland

Dé krant voor alle starters en woningzoekenden op de woningmarkt in Zeeland • Nummer 1 - 2012 • Totale oplage 95.000 Genoeg redenen om juist nu een huis te kopen

Kwaliteit in binnenstad Middelburg

Aankoop woning uitstekend geregeld!

House of Kiki @ Kuub makelaar Prijsvraag

Lees verder op Pagina 4

Lees verder op Pagina 11

Lees verder op Pagina 8

Lees verder op Pagina 5

Vraagprijs: € 374.500,- k.k.

06


www.kuubmakelaars.nl 227788 • 0111 - 416888 www.kuubmakelaars.nl •• 0113 - 227788

Nu ook op Schouwen Duiveland

3e Kuub Makelaars Starterscafé en Open huis Routep lanner donderdag 29 maart 2012

Dé krant voor alle starters en woningzoekenden op de woningmarkt in Zeeland

Help mee mijn huis te verkopen

Woningverkoop 2.0

Dé krant voor alle starters en woningzoekenden op de woningmarkt in Zeeland • Nummer 1 - 2012 • Totale oplage 95.000 Genoeg redenen om juist nu een huis te kopen

Kwaliteit in binnenstad Middelburg

Lees verder op Pagina 4

Lees verder op Pagina 11

Aankoop woning uitstekend geregeld!

House of Kiki @ Kuub makelaar Prijsvraag

Sinds 2010 de 8zogenaamde Lees hebben verder op Pagina Leessocial verder op Pagina 5 media een enorme vlucht genomen. Ook in de makelaarswereld volgen ontwikkelingen Samen en toch apart elkaar razendsnel op. Interactie is nu het In een onstuimige markt kan je afwachten sleutelwoord. In plaats van elkaar bij het wat er gebeurt of juist tijdig de bakens verOm dezeconreden waren we ons al langer huis te ontmoeten, worden de zetten. eerste aan het specialiseren in nieuwe disciplines Ook taxaties en vastgoed tacten gelegd via twitter en facebook. waaronder specialistische Kuub Makelaars is volop actief opmarketing. deze media. Woningen worden in eerste aanleg getweet Omdat hier meer vraag naar komt en de bestaande opdrachten natuurlijk net zoveel en voor projecten wordt een fanpagina op aandacht verdienen hebben we besloten dit als twee afzonderlijke bedrijven voort te zetten. voor facebook aangemaakt. Het voordeel Collin is sinds kort geheel eigenaar van Kuub de “volgers” is dat ze altijd enMakelaars overal snel en Joris is een nieuwe onderneming begonnen: OBjKT geïnformeerd worden over nieuws, nieuwe woningen en andere aanbiedingen.

Huis kopen moet weer een feest worden. Nu is het moment om een huis te kopen. Tot 1 juli profiteert u van de lagere overdrachtsbelasting en de hypotheekrente is zeer gunstig. Bovendien is er volop keus en is uw positie als koper uitstekend. Een huis kopen doet u maar een paar keer in uw leven. Deze gelegenheid moet dus speciaal

Elders in deze krant was het ook te lezen. De zogenaamde social media worden steeds belangrijker op internet. Vanaf Wat is er nu een betere manier om te starNieuwe website tendeze dan met een buurtfeest of housewarming week kun je via Kuub Makelaars je Web 2.0 betekent dat er tweerichtingsverkeer party. Meer dan de helft van de opdrachtgeinzetten om en je huis te verkopen. versnetwerk van Kuub Makelaars deelt deze mening plaatsvindt op het internet. DeLeeswoningbrohet hele artikel op Pagina 7 presenteren hun woningen in feeststemming. Als verkoper krijg je een eigen website chure op internet is dus achterhaald. In samenIndien u een vanje dezealle woningen koopt krijgt en bekenden in het waarin vrienden werking met Frisbee uit Vlissingen ontwiku een op maat gemaakte housewarmingparty. netwerk mee te helpen met de U mag kiezen; wiltkan u een vragen draaimolen in de kelde Kuub Makelaars een compleet nieuwe tuin voor alle kinderen uit de straat of een disverkoop. Je kunt hiervoor Hyves en FaceUitgever:mogelijk Kuub Makelaars coclassic’s party. website waarin het voor de verkoper Westwal 11 te Goes book inzetten, maar ook Twitter en Linkedwordt zelf content toe te voegen aan zijn Video Telefoon: 0113 22 huis. 77 88 De panden met feestje zijn te herkennen aan In zijn eenvoudig te gebruiken. Daarnaast E-mail: goes@kuubmakelaars.nl de ballonnen. Vervolgens kan hij deze informatie delen met Een andere belangrijke pijler binnen woningWebsite: www.kuubmakelaars.nl zijn er nog ruim 225 social platforms waar iedereen in zijn virtuele sociale netwerk. De verkoop 2.0 is video. Vast staat dat een je je huis op kunt plaatsen. Maar je kunt website is sinds deze week in de lucht. woning met een videopresentatie vele malen ook je adressenbestand eenvoudig imporbeter bekeken wordt dan een woning zonder Ookteren Heinkenszand eigenuitnodigingen CO2-neuneutrale woningen beperken het energievop de energiekosten. U verdient er zelfs aan. en krijgt zelfhaarde verzorgen. kantoor presentatie. Kuub Makelaars faciliteert woningtrale straat. Aan de Kruizemuntstraat is de erbruik van het huis enorm door de extraVirtueel Dus geen energienota elke maand, geld retour Iedereen je uitnodigt kan zelf beslissen bouw al gestart van die dit bijzondere Wooneco isolatievoorzieningen die zijn aangebracht en ontvangen van het energiebedrijf is zelfs moDe meeste mensen willen informatie na kanverkopers om video te gebruiken. Een woningProject, drukwerk en verspreiding: Trainews project. Er worden 16 superzuinige woningen het feit dat deze woningen kierdicht zijn. gelijk. Uiteraard is dit mede afhankelijk van of hij of zij meehelpt. Ze ontvangen uitleg 0113 Make70 02 02 gebouwd, starterswoningen en eengezinswoZonnepanelen uw verbruik en uw gezinssamenstelling. toortijd. Speciaal voor hen heefttelefoon: Kuub verkoper krijgt een camera met bewerkingNobelweg 4 t/m 22a over systeem ningen. Het hoe gaat hierhet om zowel koop- als werkt. Daarnaast zijn Co2 woningen voorzien van In de kruizemuntstraat komen starterswoninlaars van 17 tot 23 uur en in het weekend van ssoftware in bruikleen om zelf een persoonlijke E-mail: info@trainews.nl huurwoningen. Acht woningen zijn nu te een groot aantal zonnepanelen. Vanaf de gen met twee slaapkamers en eengezinswonwww.trainews.nl koop bij Kuub Makelaars. straat nauwelijks zichtbaar, maar het dak met drie slaapkamers. 9 tot ingen 23 uur het virtuele kantoor Website: geopend. Een tint te geven aan de presentatie van zijn huis. Energieprijzen altijd blijven stijgen. op de leuker zuidzijde is uitgevoerd Meer weten? Bel 0113-227788 of mail Om hetzullen voor de helpers nog te ma-met zonnepankan middels Misschien zijn ze een paar jaar stabiel, maar elen. Deze panelen leveren energie op diemedewerker goes@kuubmakelaars.nl voor meer info.de chatfunctie vraTe moeilijk of te weinig tijd? Via de gelieerde kunisje zelfs een wedstrijd organiseren Opmaak: Buro Windkracht op ken lange termijn er altijd sprake van een teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. gen direct beantwoorden of de bezoeker verpartners kan een eigenaar de videoproductie stijging. De uiterst energiezuinige Co2Door deze maatregelen bespaart u niet alleen wie de beste “promotor” is voor je huis. Zo der helpen te navigeren op de website. geheel uit handen geven aan een professioneel zie je je vrienden ook in het echt in plaats van op internet. Deze promotietool is gratis voor elke klant van Kuub Makelaars. zijn. Als u uw droomwoning heet gevonden en u de sleutel in handen heeft, komt u vaak in een nieuwe buurt te wonen.

Klimaatvriendelijk kost geen energie

bedrijf. De video wordt voorzien van rechtenvrije muziek, voiceover en wordt vakkundig gemonteerd. Daarna wordt deze op DVD gezet en geplaatst op kuub.tv, youtube.com en funda.nl Moderne Makelaar Nieuwe tijden betekent dus ook nieuw denken, zeker als het gaat om woningverkoop. De afgelopen jaren heeft Kuub Makelaars bewezen door innovatief te zijn steeds beter te presteren dan de markt. Wilt u ook een moderne makelaar? Neem dan contact met ons op op de manier die het beste bij u past.

Nieuwe prijs

Goesestraatweg 31, ’s-Gravenpolder

Keizerstraat 3, Goes

Onder architectuur gebouwde woning met enorme garage, een zee aan ruimte, licht en comfort. De gehele woonverdieping is vv van mooie leisteenvloer met vloerverwarming. Verder zijn er 3 slpk, badkamer en moderne keuken.

Royaal herenhuis met dubbele inpandige garage midden in het centrum! Voorzien van groot (dak)terras op het zuidwesten. Er is in het pand verrassend veel ruimte (de inhoud van de wo-ning en garage is ruim 725 m3) met diverse vertrekken op 3 niveau’s aan de voor- en achterzijde.

Vraagprijs: € 400.000,- k.k.

Vraagprijs: € 350.000,- k.k.

07

www.kuubmakelaars.nl


Nu ook op Schouwen Duiveland

De krant voor alle starters en woningzoekenden in Zeeland

Genoeg redenen om juist nu een huis te kopen Het is jammer dat de huidige economische situatie op veel mensen het effect heeft om de hand op de knip te houden. Ook en vooral als het gaat om de aanschaf van een nieuw huis. Want hoe gek het ook klinkt: eigenlijk is dit een ideale tijd om een woning te kopen. Hoewel de huizenmarkt onzeker is en niemand kan voorspellen of de markt zal verslechteren of verbeteren, kent deze veranderende markt ook voordelen. Door de kredietcrisis en ook de vele negatieve berichten hierover in de pers, is iedereen huiverig geworden om juist nu een huis te kopen. En dat is jammer, vinden kenners van de huizenmarkt. Ook NVM vindt dat er genoeg redenen zijn toch tot de aankoop van een woning over te gaan. Zij brengen dat naar buiten als ‘de 7 redenen om nu een huis te kopen’. Natuurlijk is de persoonlijke financiële situatie van iemand van belang. Daarom moet men zich wel goed laten adviseren door een hypotheekadviseur en bijvoorbeeld een NVM-aankoopmakelaar. Het blijft een behoorlijke beslissing, die men weloverwogen moet nemen. Maar dat neemt niet weg dat dit helemaal niet zo’n gekke tijd is om een huis te kopen. Terwijl veel mensen juist het tegenovergestelde denken. Gunstige hypotheekrente Een belangrijk voordeel van dit moment is dat de hypotheekrente gunstig is. En die rente bepaalt een belangrijk gedeelte van de maandlasten. Dat betekent dat een nieuwe hypotheek ook relatief goedkoop kan zijn. Hoe relatief dat is, kunt u laten berekenen door de hypotheekadviseur. Want het moet natuurlijk wel in uw situatie passen. Verder is er nog een andere aantrekkelijk aspect. Omdat er op dit moment niet zo veel mensen de stap durven te zetten om een huis te kopen, zitten we in een zogenaamde ‘kopersmarkt’. Dat wil zeggen dat de kopers op dit moment in het voordeel staan. Huizen staan langer te koop en worden minder snel verkocht dan eerst. Wie tot aankoop wil overgaan, staat dus in een sterke positie.

Aan- of verkoopmakelaar De NVM legt al enige tijd de nadruk op het verschil tussen een aankoopen een verkoopmakelaar. Francis Kloet van Kuub Makelaars: “Een huis aankopen of een huis verkopen; dat zijn twee totaal verschillende dingen. Een goede makelaar kan dat allebei, maar natuurlijk niet voor hetzelfde huis. Als je een rechtzaak hebt lopen, kies je ook niet dezelfde advocaat als de tegenpartij. Dan zou hij of zij met zichzelf in conflict komen en bovendien nooit eerlijk kunnen adviseren. Bij onze vereniging, de NVM, is het zelfs verboden voor de aangesloten makelaars, om hetzelfde huis te kopen en te verkopen. Wat natuurlijk wel heel goed kan, en zelfs financieel vaak verstandig is, is om Kuub Makelaars je huidige huis te laten verkopen. Dan treden wij voor jou zelf dus wel op als verkoopmakelaar. Dat is prima en zelfs handig. Maar de makelaar behartigt in beide gevallen jouw belangen en daar gaat het om.” Realistische vraagprijzen Een van de redenen om juist nu een huis te kopen, is dat de huizenprijzen ‘realistischer’ zijn geworden. De woningmarkt was een tijdlang nogal overspannen. De vraagprijs van de te koop staande woningen werden in sommige gevallen meer door emotie bepaald, dan door de werkelijke waarde. Maar door economische situatie is dat nu veranderd. Voor het eerst sinds 1990 was er sprake van een aanmerkelijke daling van de huizenprijzen. Lange termijn Wie nu kijkt naar de ontwikkeling van de huizenprijzen in de afgelopen decennia, ziet dat deze nagenoeg altijd sterker zijn gestegen dan de ontwikkeling van de koopkracht. Dus hoe eerder iemand in zijn of haar leven een huis koopt, hoe aantrekkelijker dat is. Natuurlijk zijn er periodes geweest dat de huizenprijzen ook daalden en kan niemand in de toekomst kijken. Maar het is wel altijd gebleken dat een koopwoning op langere termijn altijd een goede investering is geweest.

Kwaliteit in binnenstad Middelburg

Het nieuwbouwproject “De Korenmarckt” in Middelburg is klaar. De ontwikkelaar IRIS vastgoed ontwikkeling heeft hiermee in nauw overleg met de gemeente haar expertise op het gebied van binnenstedelijke vernieuwing getoond. Wethouder de Vries prees de ondernemerszin van Iris vastgoedontwikkeling bv en wijst erop dat Iris momenteel de enige particuliere partij is die ook daadwerkelijk bouwt in Middelburg. Met name de kwaliteit en detaillering wordt door de gemeente Middelburg zeer gewaardeerd. Het gebouw bestaat uit 9 stadsappartementen en 3 kantoorunits en wordt gebouwd door Sprangers Bouwbedrijf uit Terneuzen. Alle kantoorunits zijn reeds verkocht en van de appartementen zijn er nog enkele beschikbaar. De appartementen variëren in grootte en prijs, en bieden voor elk type bewoner een kwalitatief hoogwaardig product. Zo beschikken een aantal appartementen over een balkon en een eigen parkeerplaats op het afgesloten binnenterrein. De Goese Korenmarkt is een rustige straat in de luwte, op loopafstand van het station en de levendige binnenstad van Middelburg. In de prachtige goed doordachte architectuur, komen de op de locatie gesloopte woning en het pakhuis terug. Het ontwerp sluit tevens naadloos aan op de directe omgeving. Op 23 juni kunt u geheel vrijblijvend eens komen kijken. Kuub Makelaars is er van 10 tot 12 uur.

Start uw bed and breakfast hier

Veerweg 40a, Wolphaartsdijk

Zuidvlietstraat 5-7, Wissenkerke

Zeer fraaie, vrijstaande woning op slechts enkele minuten lopen van het Veerse Meer. Dit landhuis heeft alle voorzieningen op één woonlaag en in het souterrain treft u bijkeuken, garage en een extra kamer, die nu dienst doet als kantoor.

Met dit huis kunt u werkelijk nog alle kanten op. Doordat twee panden zijn samengevoegd en uitgebreid kunt u wonen en werken prima combineren. Momenteel dient het pand als bed and breakfast. Kijk voor info: www.villaveldzicht.nl

Vraagprijs: € 650.000,- k.k.

Vraagprijs: € 495.000,- k.k.

3e Kuub Makelaars Starterscafé en Open huis Routepl anner donderdag 29 maart 2012

www.kuubmakelaars.nl • 0113 - 227788

Dé krant voor alle starters en woningzoekenden op de woningmarkt in Zeeland

Dé krant voor alle starters en woningzoekenden op de woningmarkt in Zeeland • Nummer 1 - 2012 • Totale oplage 95.000 Genoeg redenen om juist nu een huis te kopen

Kwaliteit in binnenstad Middelburg

Aankoop woning uitstekend geregeld!

House of Kiki @ Kuub makelaar Prijsvraag

Lees verder op Pagina 4

Lees verder op Pagina 11

Lees verder op Pagina 8

Lees verder op Pagina 5

08


Collin denkt dat jij Kuub Makelaars leuk vindt.

k e

heeft een nieuwe eigenaar. Kuub  t haar succesvolle formule nu naar  land. Goed nieuws voor de klanten  uub Makelaars wordt een  ag gemaakt op het gebied van  e media en communicatie. Ook  stijden verruimd met een virtueel  net. Bovendien wordt aandacht  woning vanuit Goes, Middelburg  makelaars zijn allen gecertificeerd, en ruime ervaring.  Verder is er een  woningstyliste vast in dienst.

Collin denkt dat jij Kuub Makelaars leuk vindt.

Estio Makelaars heeft een nieuwe eigenaar. Kuub  Makelaars brengt haar succesvolle formule nu naar  Schouwen Duiveland. Goed nieuws voor de klanten  van Estio. Met Kuub Makelaars wordt een  moderniseringsslag gemaakt op het gebied van  marketing, nieuwe media en communicatie. Ook  worden openingstijden verruimd met een virtueel  kantoor op internet. Bovendien wordt aandacht  gegeven aan de woning vanuit Goes, Middelburg  en Zierikzee. De makelaars zijn allen gecertificeerd, beëdigd en hebben ruime ervaring.  Verder is er een  gecertificeerde woningstyliste vast in dienst.

0111 - 416888

0111 - 416888

Gaat u een huis kopen, of uw huis verkopen?

Voorzie uw woning van een Energielabel en een Collin denkt dat jij bouwtechnische keuring. Kuub Makelaars leuk vindt.

moderniseringsslag gemaakt op het gebied van  marketing, nieuwe media en communicatie. Ook  worden openingstijden verruimd met een virtueel  zierikzee@kuubmakelaars.nl kantoor op internet. Bovendien wordt aandacht  gegeven aan de woning vanuit Goes, Middelburg  en Zierikzee. De makelaars zijn allen gecertificeerd, beëdigd en hebben ruime ervaring.  Verder is er een  gecertificeerde woningstyliste vast in dienst.

Estio Makelaars heeft een nieuwe eigenaar. Kuub  Makelaars brengt haar succesvolle formule nu naar  Specialisatie: Schouwen Duiveland. Goed nieuws voor de klanten  van Estio. Met Kuub Makelaars wordt een  Bouwtechnische keuringen moderniseringsslag gemaakt op het gebied van  EPA label en maatwerkadvies marketing, nieuwe media en communicatie. Ook  Hei-inspecties worden openingstijden verruimd met een virtueel  Meerjarenonderhoudsplanning kantoor op internet. Bovendien wordt aandacht  gegeven aan de woning vanuit Goes, Middelburg  en Zierikzee. De makelaars zijn allen gecertificeerd, beëdigd en hebben ruime ervaring.  Verder is er een  gecertificeerde woningstyliste vast in dienst.

Kennismaken met de verfrissende werkwijze van Kuub  Makelaars? Bel 0111-416888 of  mail: zierikzee@kuubmakelaars.nl

ars.nl

Bouwkundig adviesbureau de Braal

Kennismaken met de verfrissende werkwijze van Kuub  Makelaars? Bel 0111-416888 of  mail: zierikzee@kuubmakelaars.nl

iPod Touch winnen? ga naar onze facebook Estio Makelaars heeft een nieuwe eigenaar. Kuub  pagina en klik op onze Makelaars brengt haar succesvolle formule nu naar  Schouwen Duiveland. Goed nieuws voor de klanten  “like” button. van Estio. Met Kuub Makelaars wordt een 

et de verfrissende werkwijze van Kuub  0111-416888 of  uubmakelaars.nl

Zierikzee

Estio wordt Kuub!

Reamurstraat 11a Kennismaken met de verfrissende werkwijze van Kuub  4532 KJ Terneuzen Makelaars? Bel 0111-416888 of  Tel. 0115 - 612704 mail: zierikzee@kuubmakelaars.nl 0115 - 621515 info@bouwadviesdebraal.nl Reaumurstraat 11 a Tel Fax : 0115-612704 4532 KJ Terneuzen info@bouwadviesdebraal.nl Fax : 0115-621515 www.bouwadviesdebraal.nl

zierikzee@kuubmakelaars.nl

www.bouwadviesdebraal.nl

Kuub Makelaars

Oude Haven 16, Zierikzee

0111 - 416888

zierikzee@kuubmakelaars.nl

Brouwershaven, Molenstraat 64

Brouwershaven, Spuislop 9

Charmante woning met een leuke indeling. Twee slaapkamers, een leuke tuin met uitzicht op de jachthaven is op een steenworp

Unieke kans om zelf te bouwen! In overleg met de gemeente kunt u hier uw droomhuis realiseren. Het perceel is ca 500 m2.

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

Vraagprijs: € 120.000,- k.k.

Scharendijke, Grevelingenlaan 31

Bruinisse, Prinses Marijkestraat 1

Deze bungalow staat op maar liefst 862 m2 eigen grond en is gelegen aan de jachthaven bij het Grevelingenmeer.

Ruime vrijstaande woning met garage op 770 m2 eigen grond. Er zijn drie slaapkamers en een vrijstaande ruime garage.

Vraagprijs: € 219.000,- k.k.

Vraagprijs: € 280.000,- k.k.

Scharendijke, Klaverstraat 71 Luxe afgewerkte semi-bungalow met drie slaapkamers, twee badkamers, lichte en goed uitgeruste keuken, een zonnige tuin. Het huis is in uitstekende staat van onderhoud en ligt mooi verscholen in een hofje. Het strand is op enkele minuten lopen.

Vraagprijs: € 400.000,- k.k.


De Zeeuwse Starterskrant

nieuwe vraagprijs

Inruil bespreekbaar

Essebos 3, Schuddebeurs

Slotstraat 19, Dreischor

Wonen in stijl. Deze werkelijk schitterend afgewerkte vrijstaande villa ligt verscholen op een van de mooiste plekjes op Schouwen-Duiveland. Het geheel staat op 3160 m2 eigen grond en is voorzien van een inpandig zwembad, dubbele garage en een fraaie parkachtige tuin. De woning biedt alle denkbare comfort en is volledig geïsoleerd.

Voormalige vlasboerderij met kapschuur op 1550 m2 eigen grond. Oorspronkelijk dateert het gebouw uit 1890 maar in de loop der jaren hebben er verschillende verbouwingen plaatsgevonden. Het woonoppervlak bedraagt maar liefst 440 m2 en de werkruimte circa 260 m2. Hier is het mogelijk om wonen en werken te combineren of wellicht een lang gekoesterde droom uit te laten komen.

Vraagprijs: € 795.000,- k.k.

Vraagprijs: € 595.000,- k.k.

Ik ben nieuw! Meekrapstraat 19, Brouwershaven

Molenstraat 12, Brouwershaven

Unieke kans op een vrijstaande semi-bungalow op een mooie plek voor een wel hele scherpe prijs. Dit huis is degelijk gebouwd, staat op een mooi stuk grond en heeft een ruime garage. Op de begane grond is een slaapkamer en een recent gerenoveerde badkamer. Op de verdieping zijn twee forse slaapkamers.

Verrassend grote woning met een forse tuin direct aan de jachthaven. Het geheel staat op 572 m2 eigen grond. De lichte serre, grote keuken en luxe badkamer springen zeker in het oog. Naast de woning is nog een forse schuur c.q. hobbyruimte.

Vraagprijs: € 250.000,- k.k.

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.


Estio wordt Kuub!

Regel het goed bij de notaris U bent starter op de woningmarkt: dan komen er heel veel zaken op u af indien u heeft besloten om een huis te gaan kopen. Er breekt dan een drukke maar ook heel leuke tijd aan. U kunt allemaal leuke dingen gaan doen, zoals het uitzoeken van meubels en kleurtjes voor de verschillende kamers. U kunt zich gaan verheugen op hoe uw aan te kopen woning eruit gaat zien. Wij zijn ervoor om u in deze tijd vol leuke dingen, ook nog even op de minder leuke dingen in het leven te wijzen. En op de dingen die nu eenmaal moeten. Dat willen wij, namens ons kantoor, bij deze doen, zonder de illusie te hebben, hierover nu volledig te zijn.

Bovendien heeft u in dat geval ook een samenlevingsovereenkomst nodig om ervoor te zorgen dat uw partner ook in het lage tarief voor de erfbelasting valt en de hoge vrijstelling kan genieten. Reden temeer om hier goed bij stil te staan.

vaak een boete verschuldigd indien de koopovereenkomst niet wordt nagekomen door het overlijden van de koper. Het is verstandig om een overlijdensrisicoverzekering in te laten gaan vanaf het moment dat de verplichting tot afname ingaat.

Voorts is het onze taak om u erop te wijzen Mocht u besluiten een woning alleen te gaan dat als u een woning op twee namen gaat kopen en daar toch samen te gaan wonen in aankopen, deze twee namen ook in de akte die betreffende woning, en u regelt niets, dan van levering en de hypotheekakte staan. Er is heeft uw partner geen enkel recht. Op het modaarmee dan geregeld dat u allebei eigenaar ment dat u komt te overlijden, is uw partner bent van het huis en beiden aansprakelijk bent dus geen eigenaar van de woning; op het movoor de eventuele hypotheekschuld. Daarmee ment dat uw relatie eindigt heeft uw partner is echter nog niets geregeld over de kosten van geen woonruimte en geen recht op eventuele de huishouding, pensioenrechten en de levenswaardestijging van de woning, terwijl er welverzekeringen die wellicht kruislings zijn aflicht wel geld door uw partner in de woning www.rih.nl gesloten. Om te voorkomen dat de levensveris gestoken. Met andere woorden, ook als u zekering onbelast tot uitkering komt moet de alleen koopt en toch samen een woning gaat polis en de premiebetaling juist geregeld zijn, bewonen, is een samenlevingsovereenkomst maar moet er eveneens een regeling getroffen alsmede een testament aan te raden. worden in uw samenlevingsovereenkomst. Mocht u vragen over een van deze bovenDenk ook aan het volgende: op het moment dat staande onderwerpen hebben, dan kunt u alde voorlopige koopovereenkomst is getekend tijd bij ons kantoor terecht. Wij zullen u met en de ontbindende voorwaarde is vervallen, is raad en daad terzijde staan!

Omega Een van de eerste vragen die u zich zelf moet gaan stellen is: “hoe ga ik deze woning aankopen? Alleen of tezamen met mijn partner?” Indien u samen met uw partner aan gaat kopen, gaan wij ervan uit dat u alles voor uw partner goed geregeld wilt hebben. Vergeet u dan vooral uw testament niet. In het geval u komt te overlijden, terwijl u samenwoont met uw partner, dan wilt u, naar wij aannemen graag, dat uw partner van u erft. Daar is een Batterijvoor nodig, want de wet regelt dit testament De batterij van de helaasOmega niet isvoor samenwoners. eenvoudig uitneembaar. Veel samenwoners staan er niet bij stil dat als Er is gekozen voor een veiligede en erfgenamen moderne u nietszeer doet, volgens de wet uw Lithium-Ion Polymeer erfgenamen zijn. Erfgenamen volgens de wet, batterij met een extra groteuw capaciteit voor broers en zusters. Dat is dat zijn ouders, een grote actieradius. De Omega is voorzien natuurlijk niet de bedoeling als u samen met van een 36V systeem uw partner een woning gaat aankopen. met een batterij van 8 Premium; Shimano Nexus rollerbrake; V-brake

Omega Omega www.rih.nl

10 Ah. Dit levert 360 Wh op.

Op verzoek: Shimano Nexus 8 met terugtraprem

Oosterland, Groenendaal 3 Wonen en werken combineren? Dit forse hoekpand is momenteel in gebruik als cateringbedrijf. Het geheel staat op 220 m2 eigen grond. Het woon- en werkoppervlak bedraagt ca 190 m2. Er zijn 3 garages.

Vraagprijs: € 585.000,- k.k.

Schuddebeurs, Hanenweg 13 Op dit unieke plekje is het goed toeven. Deze boerenwoning staat op 680 m2 grond. Er zijn twee slaapkamers, een bijna nieuwe keuken, badkamer en Cvketel.

Kennis is goud waard

Omega

Havenpark 21, 4301 JG Zierikzee, Postbus 60, 4300 AB Zierikzee T 0111 415 051, F 0111 413 655, notarissen@andriessenzonnevylle.nl Het merk RIH bestaat sinds 1921 toen de eerste fietsen gebouwd werden in de Amsterdamse Jordaan. Da www.andriessenzonnevylle.nlsuccessen in de wielersport groeide de bekendheid van het merk. In de loop der jaren zijn 63 wereldkam

Vraagprijs: € 259.000,- k.k.

olympisch-goud-winnaars op onze fietsen over de eindstreep gekomen, waardoor wij veel specialistische hebben opgebouwd.

RIH een klasse apart!

Graag presenteren wij onze collectie. Topkwaliteit staat hier centraal. Wij maken immers gebruik van kwa

len die perfect op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast waarborgen wij deze kwaliteit, doordat iedere RIH-fie

RIH Omega: Handen en ogen maken kwaliteit.

Shimano Nexus 8 Premium; rollerbrake; V-brake

wordt gelakt en opgebouwd. Dit is uniek in Nederland en betekent ook dat iedere RIH-fiets net even ande

R i h e e n k l as s e a pa rt

fiets is en blijft een klasse apart!

Op verzoek: Shimano Nexus 8 met terugtraprem

Handen en ogen waarborgen kwaliteit

RIH-fietsen worden opgebouwd met de beste producten van topmerken. Ieder frame en alle onderdelen w ogen en de handen van onze mensen gecontroleerd op de vereiste kwaliteit. Van het zadel tot de wielen, hebben wij persoonlijke aandacht. Dit is mogelijk doordat wij de fietsen handmatig opbouwen.

Bij zo’n topproduct hoort een uitstekende garantie. Voor al onze frames geldt een garantietermijn van 10

adviesprijzen, inclusief BTW.

verende voorvorken en montage-onderdelen is deze termijn 2 jaar. Op het lakwerk, bestaande uit 4 lagen laatste laag een keiharde transparante poedercoating is, zit een garantie van 5 jaar.

RIH Omega

B as e C am p M o u nt E ve r e st De Omega is onze fiets met elektrische trapondersteuning. Hij is uiterst compleet uitgerust en onderhoudsvrij Motor

De soepele onderdoor toepassing van een gesloten kettingkast en een Shimano Nexus 8 premium versnellingssysteem. steuning geeft u net dat Deze fiets extra zetje waardoor tegenwind of hellingen eenvoudig te overwinnen zijn. De mate van ondersteuning kunt u heel eenvoudig regelen naar uw eigen smaak. De motor is voorzien van een vrijloop, waardoor deze ook zeer licht loopt als u de ondersteuning niet inschakelt.

De Omega is onze fiets met elektrische trapondersteuning. Hij is uiterst compleet uitgerust en onderhoudsvrij

vertoont een uitmuntend rijgedrag en is een topper onder de elektrische fietsen. De ondersteuning is erg soepel door toepassing van een gesloten kettingkast en een Shimano Nexus 8 premium versnellingssysteem. Deze fiets

een uitmuntend en is een topperte onder de elektrische fietsen. De ondersteuning soepel de volgende functies: elektronische envertoont gelijkmatig. Op rijgedrag het gemakkelijk bedienen display zitten onderis erg andere en gelijkmatig. Op het gemakkelijk te bedienen display zitten onder andere de volgende functies: elektronische

slotontgrendeling van de batterij, cruise control, bediening van de verlichting en verschillende rijprogramma’s. slotontgrendeling van de batterij, cruise control, bediening van de verlichting en verschillende rijprogramma’s. batterij is eenvoudig afneembaar. DeDebatterij is eenvoudig afneembaar.

Motor

De soepele ondersteuning geeft u net dat extra zetje waardoor tegenwind of hellingen eenvoudig te overwinnen zijn. De mate van ondersteuning kunt u heel eenvoudig regelen naar uw eigen smaak. De motor is voorzien van een vrijloop, waardoor deze ook zeer licht loopt als u de ondersteuning niet inschakelt.

Display

Kleur

titanium/inktblauw

Gewichtsindicatie

Instaphoogte

27 kg (incl. batterij/losse batterij 4.5 kg) Dijkwelsestraat 22 AH Kapelle Schwalbe Marathon met 4421 brekerlaag (37-622) [t] 0113 - 343 391 dames 52/57 ; dames lage[e] instap 49/54 ; heren 53/57/62 info@dekrommespaak.nl www.dekrommespaak.nl dames 47 cm ; dames lage[i]instap 38 cm

Prijs

€ 2499,-

Framehoogtes

Het goed verlichte display is duidelijk afleesbaar. Zowel koplamp als achterlicht kunnen door één druk op de knop worden bediend. Ook het resterende bereik wordt weergegeven, zodat u ziet hoeveel km nog kan worden gefietst met de huidige batterijlading.

Batterij

De batterij van de Omega is eenvoudig uitneembaar. Er is gekozen voor een zeer veilige en moderne Lithium-Ion Polymeer batterij met een extra grote capaciteit voor een grote actieradius. De Omega is voorzien van een 36V systeem met een batterij van 10 Ah. Dit levert 360 Wh op.

Verkrijgbaar in twee damesen één herenmodel:

€ 2499,Batterij

U w h atitanium/inktblauw n d ve rva a r d i g d e R I H - f i e ts ko o p tDe u batterij bij: van de Het goed verlichte Gewichtsindicatie kg (incl. batterij/losse batterij 4.5 kg) Omega is eenvoudig display is duidelijk27afleesBanden Schwalbe uitneembaar. baar. Zowel koplamp als Marathon met brekerlaag (37-622) Framehoogtes dames 52/57 ; dames lage instap 49/54 ; heren 53/57/62 Er is gekozen voor een achterlicht kunnen door zeer veilige en moderne één druk op de knop Instaphoogte dames 47 cm ; dames lage instap 38 cm Lithium-Ion Polymeer worden bediend. Ook het Prijs € 2499,batterij met een extra resterende bereik wordt capaciteit Tussentijdse wijzigingenzodat in prijs, model zijn adviesprijzen, inclusiefvoor BTW. weergegeven, u en uitvoering voorbehouden. Alle vermelde prijzengrote een grote actieradius. ziet hoeveel km nog kan De Omega is voorzien worden gefietst met de van een 36V systeem huidige batterijlading. met een batterij van w w w. r i h . n l 10 Ah. Dit levert 360 Wh op.

Kleur Banden

Display

Tussentijdse wijzigingen in prijs, model en uitvoering voorbehouden. Alle vermelde prijzen zijn adviesprijzen, inclusief BTW.

Stationsstraat 52 4331 JB Middelburg [t] 0118 - 61 31 87 [e] info@pietvoskamp.nl [i] www.pietvoskamp.nl


Lees verder op Pagina 4

Lees verder op Pagina 11

Lees verder op Pagina 8

Lees verder op Pagina 5

Huis kopen moet weer Estio wordt Kuub! een feest worden.

Samen en toch apart In een onstuimige markt kan je afwachten wat er gebeurt of juist tijdig de bakens verzetten. Om deze reden waren we ons al langer aan het specialiseren in nieuwe disciplines waaronder specialistische taxaties en vastgoed marketing.

Nu is het moment om een huis te kopen. Tot 1 juli profiteert u van de lagere over-

Omdat hier meer vraag naar komt en de

De Zeeuwse Starterskrant

drachtsbelasting en de hypotheekrente is

bestaande opdrachten natuurlijk net zoveel

zeer gunstig. Bovendien is er volop keus

aandacht verdienen hebben we besloten dit als

en is uw positie als koper uitstekend.

twee afzonderlijke bedrijven voort te zetten.

kort geheel eigenaar van Kuub Dé krant voor alle starters en woningzoekenden op de woningmarkt in Zeeland • Nummer 2 -Collin 2012is •sinds Totale oplage 110.000 Een huis kopen doet u maar een paar keer in

Makelaars en Joris is een nieuwe onderneming

uw leven. Deze gelegenheid moet dus speciaal

begonnen: OBjKT

Estio en Kuub: een sterke combinatie met 2.0 aanpak

zijn. Als u uw droomwoning heet gevonden en u de sleutel in handen heeft, komt u vaak in een nieuwe buurt te wonen.

Wat is er nu een betere manier om te star-

ten dan met een buurtfeest of housewarming

party. Meer dan de helft van de opdrachtgevers van Kuub Makelaars deelt deze mening en presenteren hun woningen in feeststemming.

Lees het hele artikel op Pagina 7

In deze economisch zware tijd getuigd het Indien eenjuist van te deze woningen koopt van lefuom willen groeien. Perkrijgt 1 mei u opMakelaars maat gemaakte housewarmingparty. is een Kuub eigenaar geworden van Estio succesvolle concept U magMakelaars. kiezen; wiltHet u een draaimolen in de van voor Kuuballe komt hiermee Schouwentuin kinderen uit denaar straat of een disDuiveland.party. coclassic’s

Via die media filter je niet alleen de juiste doelgroep, je hebt ook prima kanalen waarmee je belangstellenden de meest actuele en ook persoonlijke informatie kunt bieden. Die informatie kan net het verschil maken.” Uitgever: Kuub Makelaars

Estio wordt voorlopig voortgezet De panden met feestje zijn te herkennen aan onder dezelfde naam, vanaf hetzelfde de ballonnen. adres en hetzelfde telefoonnummer. De website en kantoorautomatisering krijgen een grondige revisie. De vorige eigenaar, de heer Hanse, zal nog geruime tijd bereikbaar en inzetbaar zijn via het kantoor. In het derde kwartaal van dit jaar zal naam Estio worden veranderd in Kuub Ookde Heinkenszand krijgt haar eigen CO2-neuMakelaars. trale straat. Aan de Kruizemuntstraat is de

Westwal 11 te Goes Telefoon: 0113 22 77 88 E-mail: goes@kuubmakelaars.nl Website: www.kuubmakelaars.nl

Klimaatvriendelijk kost geen energie bouw al gestart van dit bijzondere Wooneco De openingstijden blijven van 9 tot 17 uur. project. Er kunt worden 16 superzuinige Natuurlijk u ook bezichtigen woningen ‘s avonds gebouwd, starterswoningen en eengezinswoen op zaterdag. Het virtuele kantoor op Kuubningen. Het gaat hier om van zowel makelaars.nl is geopend 17kooptot 23als uur en in het weekend Acht van 9woningen tot 23 uur. Hier huurwoningen. zijn nukunnen te verkopers en Makelaars. (kandidaat)kopers terecht met koop bij Kuub hun vragen via de chatknop. Energieprijzen zullen altijd blijven stijgen.

De afgelopen jaren is het in 2006 gestarte kantoor uit Goes uitgegroeid neutrale woningen beperken het energiev- tot één van de toonaangevende kantoren in Miderbruik van het huis enorm door de extra den Zeeland. Door deze overname is Kuub nu isolatievoorzieningen die zijn aangebracht en uitgegroeid tot een speler van formaat in de het feit dat deze woningen kierdicht zijn. provincie. De benadering van Kuub MakeZonnepanelen laars is anders dan traditioneel. Het bedrijf Daarnaast Co2de woningen voorzien van begint nietzijn vanuit optiek van de makelaar, een groot Vanaf de maar startaantal met dezonnepanelen. kennis en expertise op het gebied van marketing en communicatie straat nauwelijks zichtbaar, maar het daktoe te passen op de woningmarkt. op de zuidzijde is uitgevoerd met zonnepan-

Collin Hoondert, eigenaar van Kuub Makelaars legt uit: “ ZelfU denk ik er datzelfs hetaan. heel op de energiekosten. verdient belangrijk is om precies te weten wie je Dus geen energienota elke maand, geld retour doelgroep is en dat je daar je campagne en ontvangen van het energiebedrijf is zelfs momedia-inzet op baseert. gelijk. Uiteraard is dit mede afhankelijk van

Misschien zijn ze een paar jaar stabiel, maar

elen. Deze panelen leveren energie op die

goes@kuubmakelaars.nl voor meer info.

op lange termijn is er altijd sprake van een

teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet.

stijging. De uiterst energiezuinige Co2-

Door deze maatregelen bespaart u niet alleen

Win een iPod touch

t.w.v. 189,00

Estio wordt Kuub Makelaars. Dat vinden wij leuk. We hopen natuurlijk jij ook. Ga naar onze facebookpagina en vind ons leuk. Je blijft dan op de hoogte van al het nieuws van ons kantoor, de woningmarkt in het algemeen en Zeeland in het bijzonder, en natuurlijk ook nieuwe woningen, nieuwe acties enzovoort. Onder de ‘likers’ verloten we een iPod touch.

uw uw gezinssamenstelling. Voorverbruik de eneen woning zijn traditionele media In de kruizemuntstraat komen starterswoninals brochures en krantjes prima middelen. Maar bij twee een andere woningenzijn social media gen met slaapkamers eengezinswonals Facebook Twitter handiger en sneller. ingen met drieen slaapkamers.

Oude haven 16 4301 CK Zierikzee Telefoon: 0111 41 68 88 Website: www.estio.nl

Project, drukwerk en verspreiding: Trainews telefoon: 0113 70 02 02 Nobelweg 4 t/m 22a E-mail: info@trainews.nl Website: www.trainews.nl

Meer weten? Bel 0113-227788 of mail Opmaak: Buro Windkracht

Starterscafé: dé gratis informatieavond voor starters op de woningmarkt. Bij het kopen van een eerste woning komt veel kijken. Veel meer dan de meeste mensen denken. Om starters te helpen in het woud van mogelijkheden en ónmogelijkheden heeft Kuub Makelaars het Starterscafé in het leven geroepen. In ongedwongen sfeer, in een ons café-vooréén-avond, praten starters één op één met onafhankelijke deskundigen zoals een makelaar, hypotheekadviseur, notaris, bouwkundige, subsidiedeskundige en styliste. Op donderdag 21 juni ben je weer van harte welkom in ons café, dit keer bij Driekleur verzekeringen, oude haven 9 te Zierikzee EN in ons kantoor aan de Westwal in Goes.

Geen ellenlange presentaties Als je een bezoek brengt aan een makelaar en daarnaast het internet afstruint, dan weet je vaak nog lang niet alles wat je zou moeten weten voor het kopen van je eerste woning. En dat terwijl het kopen van een huis waarschijnlijk de grootste uitgave is die je in je leven doet. Het leek ons daarom goed om startende huizenkopers in contact te brengen met onafhankelijke deskundigen. In één avond, op één plek, in een ongedwongen sfeer. Het café bleek dé locatie te zijn. Gewoon onder het genot van een kopje koffie of een biertje. Geen ellenlange presentaties, maar één op één praten met de deskundigen op het gebied van makelaardij, financieringen en notariaat. Al in 2009 organiseerde Kuub Makelaars het eerste Starterscafé in Zeeland. Alle informatie op een plek onder het genot van een hapje en een drankje. Eerdere bezoekers zijn bijzonder te spreken over deze vorm van dienstverlening. Het is laagdrempelig, informatief en bovendien nog gezellig ook.

Hoe zit het nou precies met al die hypotheken? Kom ik in aanmerking voor de starterslening van de gemeente? En hoeveel kan ik lenen? Lastige vragen, maar ze kunnen je veel opleveren en het kopen van je eerste huis mogelijk maken. LET OP: in verband met het EK is ons café geopend van 18 tot 20 uur.

Kuub Makelaars  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you