Tragel Magazine Samen Doen

Page 1

MAGAZINE MEI 2019

SAMEN DOEN

De bewoners genieten en dat is het doel.

Deskundig zijn en blijven – Samen doen bij Tragel Wonen naar wens -Nieuws en meer...


BELEIDSVISIE GOED LEVEN Tragel is een maatschappelijke organi-

Tragel ondersteunt mensen met een beperking om een goed leven

satie gevestigd in Zeeland. Met bijna

te leiden. Een goed leven vanuit het perspectief van de bewoner.

800

en

Dit doen wij samen met alle betrokkenen met begeleiding,

begeleiden we kwetsbare mensen zodat zij

zorg, behandeling en verschillende mogelijkheden voor wonen,

een goed leven kunnen leiden. Dat doen we

werken, leren en recreëren.

medewerkers

ondersteunen

vanuit ruim 70 locaties in samenwerking met cliënten en bewoners, hun familie

In onze visie op goed leven werken we vanuit de kernwaarden

en

medewerkers

betrokken, professioneel en bijzonder. We zijn betrokken om een

en vrijwilligers, Vrienden van Tragel en

goed leven mogelijk te maken. De relaties zijn betrokken maar

andere netwerkrelaties. Samen doen is

ook professioneel, werkend met erkende kwaliteitssystemen

ons motto.

en behandelingsmethoden. En we zijn bijzonder. Bijvoorbeeld in

vertegenwoordigers,

het organiseren van verwendagen en het laten deelnemen van bewoners in de samenleving. Onder het motto ‘Samen doen!’ betrekken we de familie en omgeving van bewoners bij ons beleid en activiteiten. Ieders kwaliteiten benutten, samen trots en sterk zijn. Zo bereiken we meer! In dit magazine is te lezen hoe we onder het motto ‘Samen doen!’ de beleidsvisie realiseren. Veel leesplezier!

C O LO FON Redactie: Tragel Communicatie en Artext Foto’s: Nedbase, Artext en Jonathan Dobbelaar Ontwerp en opmaak: Cows & Stars Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden

verveelvoudigd,

opgeslagen

in

een

geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Tragel.

Vragen of tips? Neem contact op via communicatie@tragel.nl of www.tragel.nl 2


I NH O UD Nieuwbouw: samen sparren voor perfect wonen

De nieuwe beleidsvisie: Samen Doen!

4

10

Hoe maak je het ideale thuis voor bewoners die speciale zorg nodig hebben?

Column van Guus Bannenberg, bestuurder van Tragel over de nieuwe beleidsvisie.

Uitgelicht: Maatschappelijk Ondernemen 11

De zorg is in beweging, dat geldt ook voor Tragel. ‘Samen doen’ is de titel van de beleidsvisie waarin staat hoe Tragel dit aanpakt.

Vers van de pers 6

Aanleg Special Cruyff Court van start! Nieuwe elektrische duofiets dankzij donatie. Fantastische opbrengst Benefietdiner.

Goed om te weten 12

Veilig en vertrouwd op weg naar goed leven 8

Je zo goed mogelijk ontwikkelen, dat gaat met een beperking niet vanzelf. De gedragsdeskundigen kijken wat nodig is voor een goed leven.

Alle ins en outs over Tragel vind je hier. Hier vind je tevens alle evenementen voor juni, augustus en september.

Er even tussenuit… Fijn dat het kan! 14

Vakantie, een dagje uit en een uitstapje horen erbij, ook voor mensen met een beperking.

TRAGEL MAGAZINE

3


INTERVIEW

We hebben de perfecte woonomgeving voor deze mensen.

Nieuwbouw: samen sparren voor perfect wonen Hoe maak je het ideale thuis voor bewoners die

bewoners, licht verstandelijk beperkten en bewoners

speciale zorg nodig hebben? Door iedereen de ruimte

die intensieve zorg nodig hebben. Monique: “We heb-

te geven om te vertellen hoe het moet worden! Voor

ben nu de perfecte woonomgevingen voor al deze doel-

de nieuwbouw in wijk de Sterre in Clinge deden veel

groepen met speciale behoeften. Denk aan grote

partijen hun zegje.

zorgbadkamers naast de individuele badkamers. Maar ook de belevingsruimtes, dat zijn aan de woonkamer

De 32 bewoners die een nieuw thuis kregen, verhuisden

grenzende ruimtes met glas, zijn ideaal voor de

afgelopen jaar. Al tijdens de eerste plannen dachten

bewoners die emotioneel jong en verstandelijk laag zijn.

ouders, cliëntvertegenwoordigers, begeleiders en medewerkers mee over de ideale woningen. Ruime, lichte en geluidsarme ruimtes en goed zicht op de cliënten bleken de belangrijkste wensen. “Daarom zijn er nu grote ramen in de gemeenschappelijke keukens. Zo kan de begeleiding alles goed overzien. En de bewoners voelen zich veilig doordat ze de begeleider steeds kunnen zien. Daar gaat het om”, vertelt Monique Elegeert, manager Gedrag & Ontwikkeling. In de gebouwen wonen -apart van elkaar- ernstig meervoudig beperkte

4


Zij willen altijd iemand in de buurt hebben maar kunnen niet tegen te veel prikkels. Waar dagbesteding in de woning wordt aangeboden, is een mobiele wand. Zo is er overdag ruimte en ’s avonds meer huiselijkheid en rust.”

Goed wonen en werken Begeleider Inge Decoster vertelt: “Samen met de gedragsdeskundigen is er een nieuwe groepsindeling

De bewoners voelen zich veilig. Daar gaat het om.

gemaakt. De inrichting van de woning is aangepast aan de groepen. We kunnen een bewoner uit de drukte halen terwijl we hem nog altijd kunnen zien. Het is voor de cliënten goed wonen en voor de medewerkers goed werken. Omdat de groepen gecombineerd zijn, ben je

woonkamer heeft toch een rustig hoekje met een

altijd samen met een collega.” Dat is ook een groot

zetel. Ook fijn is de grote slaapkamer met een eigen

voordeel, vindt Therese Pollet-Calus. Haar broer woont

toilet en veel buitenruimte. De verhuizing verliep zonder

in de nieuwbouw. Ze vertelt: “Het is zo fijn dat er is

problemen en vlot.” Facilitair manager Ger van de

geluisterd naar onze wensen! Mijn broer Henri moest

Voorde: “De prefab-gebouwen zijn elders gemaakt en in

stap voor stap wennen aan zijn nieuwe woning, maar

een heel korte tijd geplaatst. De units waren bijna

dat hoort ook bij zijn beperking. Omdat de woningen

volledig gereed voordat ze naar Clinge kwamen. Dit was

op elkaar lijken, kostte het hem even moeite de weg

onze wens, omdat dit zo min mogelijk overlast met zich

te vinden. Maar het is prachtig geworden. De grote

meebrengt voor de bewoners en medewerkers.”

Duurzaam gebouwd De nieuwbouw in Clinge telt vier gebouwen en is flexibel. Er kunnen extra verdiepingen op en er kunnen losse appartementen van worden gemaakt. Het is een goed voorbeeld van duurzaam bouwen, met zonnepanelen op het dak en warmtepompen.

TRAGEL MAGAZINE

5


VERS VAN DE PERS

Nieuwe elektrische duofiets dankzij donatie In februari overhandigde de heer Boudewijn van Wesemael persoonlijk een cheque ter waarde van € 7.500,- aan Tragel. Wesemael is een bedrijf dat een breed scala aan artikelen en diensten levert voor onder andere akkerbouw, weidebouw, fruitteelt, boomkwekerij,

bloembollensector

en

groenvoor-

ziening. De overhandigde cheque wordt besteed voor de aankoop van een elektrische duofiets voor bewoners van Hofplein 3-5 in Clinge. Op Hofplein 3-5 wonen dertien mensen met een verstandelijke beperking en bijzonder gedrag. Sinds vorig jaar wordt er op deze locatie ook dagbesteding georganiseerd voor dementerende ouderen. Hun wens is om meer

Aanleg Special Cruyff Court van start!

te bewegen en buiten. Een elektrische duo fiets is hiervoor dé uitkomst!

Nadat in september 2018 het voormalige Transitorium in Clinge werd gesloopt, is deze locatie bouwrijp gemaakt voor de aanleg van een Special Cruyff Court:

een

multifunctionele

sport-,

spel-

en

therapievoorziening. Het Special Cruyff Court in Clinge krijgt een kunstgrasveld. Achter dit veld wordt een tegelveld aangelegd met basketbalmogelijkheden en een mobiele volleybal-, badminton- of tennisplayer. Rond het Special Cruyff Court komt een wandelpad en een oefenpad/therapie pad. Met de aanleg van het Special Cruyff Court heeft Tragel als doel om mensen samen te brengen, om te bewegen, om talent te ontwikkelen én om elkaar te ontmoeten. Dankzij de Cruyff Foundation – een initiatief van de wereldberoemde voetballer Johan Cruyff – en diverse partijen kan het eerste Special Cruyff Court in ZeeuwsVlaanderen worden gerealiseerd!

6


VERS VAN DE PERS

Fantastische opbrengst Benefietdiner Vrienden van Tragel Een geslaagde avond en een mooie beleving voor het

Deze culinaire netwerkavond werd opgesierd met een

goede doel. Dat was de 7e editie van het Vrienden van

bijzondere veiling en een heuse quiz om fondsen te

Tragel Benefietdiner, met een opbrengst van ruim

werven voor de Vrienden van Tragel. Het benefietdiner

â‚Ź16.000! Woensdag 17 april schoven in totaal 130

werd mede mogelijk gemaakt door Dethon, Scalda,

gasten aan in de tot een feestelijke zaal omgebouwde

FOOX Groothandel de Smet, Jouw Events Partners,

ruimte van het Voorlichtings- en Opleidingscentrum

Cows & Stars en alle andere sponsors.

Glastuinbouw in Westdorpe. De volledige opbrengst van ruim â‚Ź16.000 wordt dit jaar besteed aan de aanleg van een oefenpad bij het Special Cruyff Court in Clinge. Op het oefenpad leren mensen lopen op verschillenden ondergronden. Hierdoor wordt bewegen gestimuleerd en gewerkt aan valpreventie.

Dank namens Vrienden van Tragel!

TRAGEL MAGAZINE

7


INTERVIEW

We stimuleren en wachten niet af.

Veilig en vertrouwd op weg naar goed leven Een volwaardig leven, ondanks je beperking. Dat is

vertegenwoordigers en als dat mogelijk is met de cliënt

waar Tragel zich sterk voor maakt voor de bewoners

zelf. Samen maken we de mogelijkheden en doelen

en cliënten. Maar je zo goed mogelijk ontwikkelen,

helder.”

dat gaat met een beperking niet vanzelf. De gedragsdeskundigen kijken wat nodig is voor een goed leven. Tragel heeft een team van elf gedragsdeskundigen, die samenwerken met andere professionals zoals logopedisten, bewegingsagogen en fysiotherapeuten. Ook is er samenwerking met huisartsen en vragen we om expertise bij Emergis en ZorgSaam, voor bijvoorbeeld het specialisme oudergeneeskunde. Gedragsdeskundige Kees Goverde: “We gaan samen na wat er nodig is om de bewoner of cliënt zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Een gedragsdeskundige heeft een centrale rol. Hij observeert, luistert en zet samen met andere gedragsdeskundigen en de manager de lijnen uit. Er is contact met de begeleiders, ouders,

8


Samenspel Gedragsdeskundigen richten zich op taal, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en overzien het geheel. Wilma Tuenter is manager van het Expertisecentrum van Tragel. Ze legt uit: “Behandeling levert een wezenlijke bijdrage aan goed leven. De bewoners en cliënten hebben er baat bij dat zij verschillende vormen van onder-steuning krijgen die op hen zijn toegespitst. De gedragsdeskundige zorgt dat de juiste disciplines

Behandeling levert een wezenlijke bijdrage aan een goed leven.

betrokken worden. Dat is een samenspel, waarin iedereen is gericht op het beste voor de cliënt.” Kees: “Veel cliënten hebben door hun beperking minder

Veilig en vertrouwd

natuurlijke ontwikkelingsdrang. Ze durven of kunnen

Wilma: “Waar we ons op richten is dat mensen kunnen

niet ontdekken, of ze voelen zich niet altijd veilig.

meedoen in de samenleving, ondanks hun beperking.

Het is dan aan ons om te kijken wat nodig is dat ze

Op een veilige en vertrouwde manier. Waar het kan

zich wel verder of beter kunnen ontwikkelen. We gaan

met eigen inbreng en zeggenschap, zoals het ook is

uit van de behoeften. Hoe kunnen wij als begeleiders

als je geen beperking hebt.” De bedoeling is om te

helder krijgen wat die behoeften zijn en hoe kunnen

achterhalen wat de cliënt echt wil. Kees: “Ernstig

wij daarin ondersteunen? Het idee is: als je dit of dat

meervoudig beperkte mensen moet je ‘lezen’. Je kunt

doet, dan heb je kans dat. We kijken naar de behoeften

nooit blind vertrouwen op standaardoplossingen, het

en scheppen voorwaarden, bieden de ruimte. Doordat

is steeds op zoek gaan. De ontwikkelingsleeftijd van

we met verschillende doelgroepen werken, is de zorg

iemand met een beperking is meestal niet hetzelfde

en behandeling steeds goed afgestemd. Zo werken

als de kalenderleeftijd. Dat maakt het soms lastig om

we binnen Kind & Gezin vooral aan ontwikkeling en

te zien wat hij aankan en nodig heeft. Door dit goed

welbevinden. Voor volwassen gaat het er soms om dat

in te schatten, kunnen we zorgen dat het beter gaat.

ze ergens vastlopen in hun ontwikkeling.”

Alle mensen rond de cliënt zijn de oren en ogen van de gedragsdeskundigen.”

Zorg op maat Tragel werkt aan de hand van verschillende doelgroepen: LVB (licht verstandelijke beperking), MVB (meervoudige verstandelijke beperking), EVMB (ernstig meervoudige verstandelijke beperking), Kind & Gezin en Ouderen. Voor elke doelgroep is de zorg weer anders. Het hulpaanbod staat in een zorgprogramma. Zo is er voor iedereen zorg op maat. TRAGEL MAGAZINE

9


SAMEN doen! VEILIGE ZORG • Deskundig zijn en blijven. • Een veilige en rustige nacht. • Kwaliteit voorop.

ZELFSTANDIGE TEAMS • Teams naar de tweede fase. • Kleinschalig werken.

SAMEN DOEN • Coöperatief samenwerken. • Ondersteunen met communicatie en technologie. • Werken vanuit kernwaarden. • Meer ruimte voor Tragel Academie.

ANDERS WONEN • Wonen naar wens. • Veilig wonen. • Vastgoed op orde.

10

Beleidsvisie 2018 – 2020

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN • Buurtparticipatie. • Werk & participeren. • Coöperatie boerderijen.

STUREN OP UREN • Echt anders werken. • Efficiënt en productief. • Alternatieven aandragen.

ONDERSCHEIDEND AANBOD • Persoonsgericht en persoonsvolgend. • Kansen. • Tevredenheid.

TALENT ONTWIKKELEN • Werk & arbeidsmarkt.


Samenvatting Beleidsvisie 2018 – 2020 VEILIGE ZORG Een goed leven? Dan is goede, veilige zorg nodig. De professionals van Tragel zijn en blijven deskundig. De basis voor ons werk zijn zorgprogramma’s en een multidisciplinaire benadering. Waar het kan, werken we samen met andere professionals. De nacht is om te slapen. Ook dat is belangrijk voor goed leven. Daarom vervangen we de apparatuur die we gebruiken voor toezicht in de nacht. We gaan stapsgewijs samenwerken met zorgcentrale Centrale 24. Daarnaast zorgen we voor passende zorgopvolging. In het ISO-gecertificeerd Kwaliteitskompas staan onze afspraken over kwaliteit.

ZELFSTANDIGE TEAMS Als je in een zelfstandig team werkt, kun je verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse ondersteuning en zorg op de locatie waar je werkt. Om het werken in zelfstandige teams te verbeteren, zorgen we voor duidelijkheid in taken, teamontwikkeling en passend leiderschap van de manager.

SAMEN DOEN De kern van ons werk is ‘Samen doen’. Onze kernwaarden zijn: betrokken, professioneel en bijzonder. We werken samen vanuit een coöperatieve gedachte; een gezamenlijk doel met individuele verantwoordelijkheden. Dit wordt praktisch ingevuld door de commissie Samen doen van de Vrienden van Tragel. Goede communicatie is een must voor goede samenwerking. We zetten in op de juiste middelen hiervoor.

ANDERS WONEN Veilig en naar wens wonen is belangrijk voor een goed leven. We werken eraan om het vastgoed op orde te krijgen en te houden.

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN We participeren in de samenleving op verschillende manieren; met buurtkamers, door te werken in en voor bedrijven en met stadsboerderijen waar we samen met anderen verantwoordelijk voor zijn.

STUREN OP UREN Zorg is mensenwerk. We maken zoveel mogelijk geld vrij voor de ondersteuning en zorg. We onderzoeken de grote kostenposten en proberen die aan te pakken.

ONDERSCHEIDEND AANBOD We zijn er voor mensen met een beperking. We luisteren goed naar hun vragen en stellen alles in het werk om daar zo goed mogelijk op in te spelen.

TALENT ONTWIKKELEN Zorg is mensenwerk maar de arbeidsmarkt is krap. We maken ons sterk voor mensen die bij Tragel willen werken. Daarbij gaat het om wie je bent, niet om welke opleiding je hebt. Heb je talent voor werken met mensen met een beperking, dan kun je dat verder ontwikkelen bij Tragel. We bieden bijvoorbeeld een opleiding met baangarantie.

www.tragel.nl

Kijk ook op social media TRAGEL MAGAZINE

11


COLUMN

De nieuwe beleidsvisie: Samen Doen! We hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan

wordende arbeidsmarkt is op dit moment verreweg ons

thema’s als Veilige Zorg, Zelfstandige Teams en Anders

belangrijkste aandachtspunt. Vanwege de bevolkings-

Wonen. Met resultaat: we hebben zorgprogramma’s

krimp in combinatie met economische groei zal dit

ontwikkeld voor de verschillende doelgroepen, Triple C

vraagstuk de komende jaren onder ons blijven. Met het

als behandelmethode gekozen en een nieuw elektro-

thema Talent Ontwikkelen is ons antwoord om vol in

nisch zorgdossier ingevoerd. Samen met collega

te zetten op opleiding, op termijn zal zelfs een kwart

organisaties hebben we Zeeland Onbeperkt opgericht,

van de medewerkers in opleiding zijn. Ook treffen we

waarin we onze gezamenlijke expertise afstemmen en

voorbereidingen om te werven in Spanje.

zorgen dat er voldoende artsen en gedragsdeskundigen opgeleid worden. Met de Zelfstandige Teams beogen

Maar ook andere thema’s blijven in de aandacht. Onder

we ruimte te bieden voor de eigen verantwoordelijkheid

het thema Anders Wonen worden de komende jaren

van begeleiders en behandelaren. Met alle nieuwbouw-

vier nieuwe appartementencomplexen gerealiseerd

en renovatieplannen beogen we invulling te geven

en komt er een uitgebreid renovatieplan voor wijk de

aan anders wonen. De nieuwbouw in wijk de Sterre

Sterre. Het thema Onderscheidend Aanbod krijgt vorm

ondersteunt al deze ontwikkelingen.

met de ontwikkeling van het nieuwe label DOOR dat we vooral ambulant willen inzetten. Onze maatschappelijke

Al met al mogen we trots zijn op wat we de afgelopen

verantwoordelijkheid nemen we in het thema Maat-

periode met elkaar hebben bereikt. Het werk is topsport

schappelijk Ondernemen met de doorontwikkeling van

en ik heb bijzonder veel respect hoe we dit met elkaar

bedrijven, boerderijen en buurtactiviteiten (met het

neerzetten, elke dag weer. Daarvoor krijgen we ook de

Kookpunt als inspiratiebron). En tenslotte moet het

erkenning: na een lange periode van kritiek heeft de

allemaal ook realiseerbaar en vooral betaalbaar

inspectie ons recentelijk gecomplimenteerd met de

blijven: daarvoor hebben we het thema Sturen op Uren

bereikte resultaten en vertegenwoordigers waarderen

ingericht. Prachtige en realistische plannen die gaan

ons op de onafhankelijke website Zorgkaart Nederland

lukken als we het Samen Doen!

met een solide 7,8. Ook de waarderingen van bewoners en medewerkers bevinden zich al jaren in een stijgende

Guus Bannenberg

lijn. We laten onze resultaten steeds meer zien via onze

Bestuurder

vernieuwde website, de advertorials in de krant en in dit magazine. Maar de samenleving en de omstandigheden veranderen voortdurend en daarom herijken we elke drie jaar onze beleidsvisie, zo ook nu. Bij het opstellen van de beleidsvisie kijken we zorgvuldig naar de wensen die bewoners kenbaar maken in onze tevredenheidsonderzoeken. De top 3 is steevast continuïteit in teams, meer aandacht voor vrije tijd en recreatie en blijvende woonwensen. Wat betreft continuïteit in teams: de snel krapper

12


TRAGEL INNOVEERT

Uitgelicht: Maatschappelijk Ondernemen De zorg is in beweging, dat geldt ook voor Tragel.

6. Onderscheidend aanbod: We luisteren naar de

‘Samen doen’ is de titel van de beleidsvisie waarin staat

wensen van bewoners en cliënten en nemen dat als

hoe Tragel dit aanpakt. Om de visie handen en voeten

ambitie.

te geven, wordt er gewerkt met groepen medewerkers

7. Talent Ontwikkelen: Deze Taksforce heeft als

die hun schouders onder actuele thema’s zetten.

missie: Bij ons kun je aan de slag, vanuit je hart!

Deze groepen worden Taskforces genoemd. De

8. Maatschappelijke Ondernemen: Tragel zorgt dat

deelnemers zijn medewerkers met heel verschillende

bewoners en cliënten mee kunnen doen en dat de

kennis en kunde. Er zijn momenteel 8 Taskforces:

samenleving meedoet met Tragel.

1. Veilige Zorg: Hoe blijven cliënten en bewoners

Maatschappelijk

verzekerd van deskundige zorg door professionele

ingeburgerd begrip bij Tragel én in de Zeeuwse regio.

medewerkers?

Met buurtparticipatie, bedrijven en boerderijen dragen

2. Zelfstandige Teams: Medewerkers krijgen de ruimte

we bij aan participatie en integratie: voorwaarden

om hun werk te doen op een persoonlijke manier,

voor een goed en volwaardig leven. Zo ontwikkelen

dichtbij de bewoners en cliënten.

bewoners en cliënten zich in beschutte werklocaties

3. Samen Doen: Hoe kunnen communicatiemiddelen,

of vervullen buitenfunctie bij de boerderijen. Maar we

zorgtechnologie en scholing er voor zorgen dat we

gaan ook onder begeleiding naar externe bedrijven,

steeds beter samenwerken?

om ons nuttig te maken en deel te nemen aan een

4. Anders Wonen: Realiseren van aantrekkelijke

werkzaam leven.

en passende huisvesting voor bewoners en goede

Samen zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen

werkplekken voor dagbesteding en medewerkers.

in de buurt: gezamenlijk eten of een leuke hobby

5. Sturen op uren: Het werk zo organiseren dat er

uitoefenen. Met Tragel Shop nemen we deel aan

zoveel mogelijke tijd en geld beschikbaar blijft voor de

verschillende evenementen. In het Zeeuwse weten

ondersteuning van bewoners en cliënten.

ondernemers en organisaties ons inmiddels te vinden

ondernemen

is

inmiddels

een

vanwege de vele samenwerkingsmogelijkheden! TRAGEL MAGAZINE

13


GOED OM TE WETEN ... TALENTONTWIKKELING

TRAGEL KALENDER

SAMENWERKING VOOR TALENT ONTWIKKELEN

JUNI 7 Open café

Tragel ziet kansen om samen met verschillende

13 Doe café

Bally’s diner in Hulst

partijen krachten te bundelen, om het tekort aan medewerkers in de regio te ondervangen.

De Happerij in Clinge

15 Bingo

De intentie is om nieuwe medewerkers te binden

Buurthuis Kameleon in Terneuzen

aan Zeeuws-Vlaanderen en zich hier definitief te

15 Duinwandeling met picknick

laten vestigen. We helpen nieuwe medewerkers

Haven in Cadzand-Bad

op pad. Met studie, met huisvesting of als dat

15 Muziek met Frans

nodig is met alle regeldingen die komen kijken

’t Onderonsje in Hulst

bij een verhuizing naar een ander (buur)land.

20 Rolstoel & Rollatorloop Atletiekbaan in Hulst

Competenties, de wil om je talent bij ons te

27 Doe café

ontwikkelen en betrokkenheid bij onze missie

De Happerij in Clinge

zijn voor ons belangrijk. Samen vormt Tragel een professionele, maatschappelijke organisatie die mensen met een beperking ondersteunt

AUGUSTUS 24 Tragel Boottocht

en begeleidt om een goed leven te leiden. Meer weten over de mogelijkheden? Kijk op www.tragel.nl/werk-en-talent-ontwikkelen/werken-bij-tragel/

SEPTEMBER 14 Truck Roll Zeeuws-Vlaanderen

“De Pooter Personeelsdiensten en Tragel gaan samen voor nieuw talent!” 14


SAMEN VOOR ZIN

GEESTELIJKE VERZORGING

EVENEMENTEN

ROLSTOEL- & ROLATORLOOP Op donderdag 20 juni 2019 organiseert Tragel een sportief wandelevenement voor iedereen in rolstoel óf met rollator. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: 400 meter, 800 meter of 1,6 kilometer. Belangstellenden zijn van 11.30 tot 14.30 uur welkom op Atletiekbaan RKHAV in Hulst.

Goed leven voor onze cliënten is meer dan lichamelijke verzorging en dagbesteding. Tragel biedt daarom ook geestelijke verzorging. Dat is aandacht voor het levensverhaal -het ‘mens zijn’- van mensen met een beperking. Ieder mens heeft behoefte om zin te geven aan het bestaan. De geestelijk verzorger is het luisterend oor voor de bewoner/cliënt die vragen heeft over zijn kijk op zichzelf of de wereld om hem heen. Voor de geestelijke verzorging werkt Tragel samen met Arduin, Gors, Philadelphia en de Raad van Kerken. Het samenwerkingsverband ‘Samen voor Zin’ bestaat uit twee geestelijk

ALTIJD WAT TE DOEN

verzorgers: Janny Blankenstijn en Digna van Liere.

Digna

heeft

de

Cliënten

en

bewoners

van

Tragel

doen

bewoners en cliënten van

volop mee aan werk en evenementen in de

Tragel onder haar hoede.

samenleving. Bezoek regelmatig onze website

Voor meer informatie zie:

voor aanstaande evenementen, het laatste

www.samenvoorzin.nl

nieuws of meldt u aan als vrijwilliger. Neem een kijkje op www.tragel.nl

TRAGEL MAGAZINE

15


INTERVIEW

Even weg maakt het leven zoveel leuker.

Er even tussenuit… Fijn dat het kan! Vakantie, een dagje uit en een uitstapje horen erbij,

Shop wordt geboekt. Dankzij de Vrienden van Tragel

ook voor mensen met een beperking. Maar deze

kregen alle cliënten en bewoners bovendien een reistas

extraatjes die het leven leuker maken, zijn niet

met verzorgingsproducten.

altijd gemakkelijk te regelen. Denk aan begeleiding, medische zorg en hulpmiddelen, allemaal nodig om

Reis Shop

veilig op pad te kunnen.

Mireille Hamelink van de Reis Shop van Tragel regelt de uitstapjes en vakanties. Ze heeft een netwerk van

Dat kost extra handen en extra geld, weet Els Balemans. Zij houdt zich bezig met de coördinatie van vrijwilligerswerk en vrije tijd bij Tragel. De commissie Samen Doen van de Vrienden van Tragel maakt dagjes weg en vakanties voor cliënten en bewoners meer toegankelijk. Els: “Denk aan extra begeleiding, de juiste vrijwilliger op de juiste plek en goed luisteren naar de cliënten en bewoners.” Met een bijdrage voor deelnemers aan groepsreizen, komen de uitstapjes al dichterbij. Tragel en de Vrienden van Tragel stellen per reiziger 200 euro beschikbaar als de trip via de Reis

16


gespecialiseerde touroperators en vakantieparken. “Het gaat om vakanties, maar ook uitstapjes dichterbij doen het goed”, zegt Mireille. “Denk aan bowlen, een musical, Disney on ice enzovoort. Ook ging er een groep naar de Toppers, een groot succes.” Eén van de bewoners die naar Amsterdam reisde om de Toppers te zien, is Ashton Stam. Zij heeft de smaak te pakken. “Dit jaar zou ik weer graag willen. Ik ben een echte

De bewoners genieten en dat is het doel.

muziekliefhebber. Ook ging ik helemaal in het roze gekleed en had een hoed met lichtjes. Ik heb heel veel foto’s en video’s gemaakt die ik nog heel vaak bekijk.” “Een onvergetelijke ervaring dus”, benadrukt Mireille. “Nog dichterbij huis regelt Tragel ook de Verwendagen.

Dat geeft mij voldoening, dat is echt genieten, ook

Dat is op locatie of elders. Denk aan uit eten, een buffet

voor mij. Het is niet vanzelfsprekend om er even

op locatie, naar de film, een dagje strand of pretpark.

tussenuit te kunnen. Vaak is begeleiding gewoon

De bewoners genieten en dat is het doel.”

noodzakelijk. Zelfs voor een avondje weg naar het open café, speciaal voor mensen met een beperking, moet er

Vrijwilligers nodig

vervoer en begeleiding geregeld worden.” Vrijwilligers

Dat is ook precies de reden dat vrijwilliger Denise

voor vervoer of die mee willen als reisgezel, zijn

Dumez regelmatig als vrijwilliger met cliënten op stap

daarom altijd welkom, zegt Els. “Wie we nodig hebben?

gaat. Ze vertelt: “Zoveel plezier dat ze dan hebben!

De vacatures staan op www.tragel.nl.”

Op reis! Het aantal boekingen bij de Reis Shop neemt toe. In 2018 gingen 128 cliënten op pad, veelal op groepsvakantie, bijvoorbeeld naar een vakantiepark. Tenminste elf cliënten ondernamen een individuele reis, vaak met begeleiding van een vrijwilliger.

TRAGEL MAGAZINE

17


Talent Ontwikkelen

“Eindelijk! Een baan in de zorg” Stel, je werkt niet in de zorg, maar je wilt er wel aan de slag. Claudia de Meurichy (50) waagde de stap en begon onlangs bij Tragel. Met een opleiding in het vooruitzicht. Al jong wist ze: ik wil ik de zorg werken. Claudia: “Na mijn havodiploma was er toch twijfel omdat de zorg geen stabiele toekomst bood. Dat is nu wel anders! Ik ging meao doen en belandde negen jaar lang op een accountantskantoor. De afgelopen twintig jaar was ik mede-eigenaresse van een kledingzaak in Hulst. Daar was ik voornamelijk verantwoordelijk voor de marketing, administratie en inkoop.” Vorig jaar begon het echt te kriebelen… Haar dochter, verpleegkundige, maakte haar enthousiast. Een gesprek met Tragel pakte goed uit. Claudia begon in januari in Clinge als aspirant-leerling. In september start ze met de opleiding Maatschappelijke zorg bij Scalda. Waarom bij Tragel? Claudia: “Die keuze is bewust. Zorgen voor mensen met een beperking is zorgen voor de langere termijn. Je bouwt een band op met de cliënten en bewoners. Het is heel bijzonder om te ervaren hoe betrokken het team is. Iedereen gaat voor de beste zorg. Dat heb je van nature in je als je kiest voor dit vak.”

www.tragel.nl 18

Kijk ook op social media