Togv maj 2016 zkxw for abonnenter

Page 14

CYKELTRAFIK

Bedre belysning for cyklister? I høringsudgaven af ”Håndbog Supercykelstier Anlæg og Planlægning” fra februar 2016 anbefales et belysningsniveau på supercykelstier i klassificeringen E2 i den gældende Håndbog Vejbelysning. De nye regler kom i 2015, og på trods af at al ny belysning nu er med LED lyskilden, så er E2 klassen ikke ændret siden 1983, hvilket betyder, at E2 kræver gennemsnitligt 2,5 lux med en regelmæssighed på 0,15. Siden 1983 er pendlerdistancen steget samtidig med, at hastigheden på cykelstierne også er steget betragteligt.

Af Jakob Zeihlund, Sales Manager, Focus Lighting jz@focus-lighting.dk Thomas Skovsgaard, Exlumi Consulting Thomas@exlumi.dk

I en tid hvor den gennemsnitlige pendlerdistance stiger og stiger samtidig med, at hastigheden, der bliver pendlet med, også stiger, er bedre belysning for cyklister måske et spørgsmål, man bør stille sig. Når man skæver til lande, som vi ynder og sammenligne os med på cykelområdet f.eks. Holland, vil belysningen typisk overholde en klasse S/P 4, som betyder 5 lux og en regelmæssighed svarende til 0,2, samtidig er der et krav, der sørger for, at der ikke er kraftige lysøer lige under armaturerne. Der er derfor bekymring for, at Supercykelstierne, der anlægges i de kommende år, ikke vil være hensigtsmæssigt belyst, når man tager den øgede brug af LED belysning og den øgede fart på cykelstierne i betragtning.

gå, ligger cykelstien i åbent land, og der er ingen sekundære lyskilder, der bidrager til belysningen. Da vi går og kigger på tingene med vores gule veste på, suser en cykel forbi. Sekundet efter kan vi høre cykelbremserne, og vi hører cyklisten stille os spørgsmålet ”Er det jer, der har noget med belysningen at gøre?”. Cyklisten, i fuld sportstrikot, var ikke tilfreds med lyset. Han fortalte, at det var meget generende at være i fuldt lys under masten, hvor han følte sig blændet, og dernæst nærmest i mørke mellem masterne for så kort tid efter igen at være i fuldt lys. Bygherre og bygherrerådgiver tog cyklistens input til sig, men kunne ikke undgå at tale om, hvordan det kunne være cyklisten oplevelse, når vi nu havde fulgt alle anvisninger for belysningsklasser, blændingstal med tilhørende beregninger, og anlægget var helt nyt og funktionsdueligt. Vi regnede hurtigt på det og fandt, at hvis cyklisten kørte med 36 km/t, hvilket vi ikke vurderede var urealistisk, så var der

Et eksempel fra ”den virkelige verden” En efterårs aften i 2014 gik den ene af denne artikels forfattere som bygherrerådgiver med bygherre for at inspicere belysningen på en supercykelsti. Den anden forfatter til denne artikel havde projekteret belysningen, der opfyldte belysningsklassen E2 på 4 meter master, endda med et meget lavt energiforbrug og en masteafstand på 30 meter. Der, hvor vi var ude og

14  TRAFIK & VEJE • 2016 MAJ

Figur 1. Eksempel fra ”den virkelige verden”.

kun 1,5 sekund mellem, han var direkte under en mast, og til, han var mellem 2 master, 15 meter længere fremme. Normalt siges det, at det tager et par sekunder for øjet at vænne sig fra lys til mørke, i dette tilfælde var det således ikke nok for cyklisten, der aldersmæssigt angiveligt var i slut trediverne.

Øget fart på cykelstierne er kommet for at blive De såkaldte motionscyklister er vokset både i antal og dygtighed. Det er mere reglen end undtagelsen, at disse cyklister kører med hastigheder over 30 km/t. En anden tendens, man ser komme i Danmark nu, er en stigende udbredelse af elcykler. Denne tendens er endnu mere fremskreden i Holland, hvor hver femte cykel i 2013 var en elcykel. Cykelbekendtgørelsens §13 stk.4 siger, at en elcykel motor kun må afgive effekt op til 25 km/t. Elcykler kan også leveres i en 30 km/t udgaven (går lovgivningsmæssigt som en lille knallert) eller i 45 km/t udgave (Speed Pedelec), som dog ikke lovgivningsmæssigt må køre på cykelstien. Salget af netop denne type cykler er i Holland steget med 250% over det sidste år. Disse forhold betyder i stigende grad, at der kommer større spredning på cyklisternes hastighed, hvilket kan medføre større risiko for uheld (Trafitec: ”Viden om elcykler”). Dette skal samtidig ses i lyset af, at ældre mennesker, der normalt ikke har fysikken til at køre 25 km/t, nu kan køre så hurtigt, hvilket kan overraske både dem selv og andre trafikanter. Indtil videre er