Page 1

Voksen- og efteruddannelse

Kursuskatalog Efter책r 2013

1


Indholdsfortegnelse

Indhold Velkommen til efterårssæson 2013.........................................................side 3 Voksen- og efteruddannelse...................................................................side 4 Akademiuddannelsen i Randers.............................................................side 5 Hvis du vil vide mere.............................................................................side 5 Tilmelding og uddannelsesvilkår.............................................................side 6 Kontakt: Konsulenter og kursussekretærer............................................... side 7

Bygge & anlæg Velkommen..........................................................................................side 8 Bygningsmaler......................................................................................side 9 Murer................................................................................................. side 10 Energirenovering.................................................................................. side 1 1

Bygnings- og brugerservice Velkommen.........................................................................................side 12 Rengøring...........................................................................................side 13 Servicelederuddannelsen..................................................................... side 14

Krop & stil Velkommen.........................................................................................side 16 Frisør..................................................................................................side 17 Frisør og fitness...................................................................................side 17

Merkantilt & tværfagligt - Tradium Erhverv Velkommen....................................................................................... side 20 Administration, regnskab, HR og sprog..................................................side 21 Detail, salg og indkøb..........................................................................side 25 Turist og rejse.....................................................................................side 27 IT.......................................................................................................side 28 Arbejdets organisering, Lean og arbejdsmiljø....................................... side 30 Ledelse..............................................................................................side 32 Forberedende voksen- og ordblindeundervisning....................................side 35

Produktion & udvikling Velkommen........................................................................................side 36 Svejs.................................................................................................. side 37 CNC CAD/CAM plade- og spåntagende................................................ side 40 Pladebearbejdning..............................................................................side 42 Overfladebehandling...........................................................................side 43

Strøm, styring & IT Velkommen....................................................................................... side 44 El.......................................................................................................side 45

Transport & logistik Velkommen....................................................................................... side 46 Intern transport - lager, logistik og truck................................................side 47 Ekstern transport - transport og kran....................................................side 49 GUIDE TIL EFTERUDDANNELSE...........................................................side 51

2


Velkommen til voksen- og efteruddannelse hos Tradium

Velkommen -til efterårssæson 2013 Velkommen til en spændende efterårssæson 2013 I kataloget finder du en bred vifte af kursusmuligheder, der henvender sig til virksomheder, medarbejdere og ledige - alle der ønsker udvikling og opkvalificering. Tradium har sammensat et udbud, der indeholder kurser målrettet en række forskellige brancher. Vi tilbyder dermed erhvervslivet voksen- og efteruddannelse indenfor alt lige fra truckkørsel til frisørkurser og lederuddannelser find det hele og meget mere til i vores katalog. Grundlaget for Tradiums samlede kursusudbud er AMU, arbejdsmarkedsuddannelserne. AMU er korte kurser, der kan sammensættes i længere forløb tilpasset det konkrete behov, den enkelte eller virksomheden har for uddannelse. AMU er primært målrettet gruppen af faglærte og ufaglærte. Du kan læse mere om AMU på næste side, på www.tradium.dk, eller på www.ug.dk. De fleste af Tradiums efteruddannelsestilbud kan, hvis det ønskes, afholdes i virksomheden og dermed i høj grad tage udgangspunkt i virksomhedens daglige opgaver og konkrete udfordringer. Vores uddannelseskonsulenter er altid klar til at drøfte din virksomheds konkrete behov og muligheder for særlig tilrettelæggelse og fleksibilitet (se kontaktoplysninger på vore konsulenter på side 7). Er du ledig, håber vi, at du vil finde et uddannelsestilbud, der netop passer til dig. Efteruddannelse kan ofte være næste skridt på vej mod det job, du søger og ønsker dig. Du er altid velkommen til at kontakte vores kursussekretærer for råd og vejledning, så vi kan finde det helt rigtige kursus til dig (se kontaktoplysninger på vore kursussekretærer på side 7). Rigtig god fornøjelse – vi glæder os til at byde dig velkommen på kursus hos Tradium. Helle Guldhammer Uddannelseschef, Tradium Erhverv

3


Voksen- og efteruddannelse

Voksen- og efteruddannelse Som godkendt udbyder af AMU produktet, er Tradium én af landets største skoler indenfor voksen- og efteruddannelsesområdet.

AMU = Arbejdsmarkedsuddannelser AMU-kurser er korterevarende kurser, som giver landsdækkende kompetence. Kurserne har til formål at imødekomme ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. AMU-målgruppen defineres som medarbejdere, hvis højeste uddannelsesniveau svarer til en erhvervsuddannelse. Uddannelserne inden for AMU er kompetencegivende og kan indgå i uddannelsesstrukturer, som giver anerkendte kompetencer på arbejdsmarkedet og kan give merit til de grundlæggende, erhvervsrettede uddannelser (EUD). Udover AMU kurser, tilbyder Tradium en række øvrige uddannelsestilbud. Du kan læse nærmere om disse i kataloget her – eller du vil løbende kunne læse, om nye tiltag på vores hjemmeside www.tradium.dk (voksen- og efteruddannelse).

FVU i AMU Forberedende voksenundervisning (FVU) er til voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige forudsætninger for at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet og for en aktiv deltagelse i samfundslivet. Globaliseringen og den teknologiske udvikling har skabt en udvikling på de danske arbejdspladser, der gør, at det kan være svært at klare sig i det lange løb, hvis de grundlæggende almene færdigheder er utilstrækkelige. Desuden er utilstrækkelige basale færdigheder ofte en barriere for deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Alle deltagere i AMU regi får tilbudt en vurdering af deres basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik. Efter ønske tilbydes der endvidere konkret og individuel vejledning om, hvor og hvordan, den enkelte kan forbedre sine færdigheder indenfor de relevante områder.

4

AMU kan være dit første skridt videre i uddannelsessystemet Voksen- og efteruddannelsesområdet tilbyder den enkelte mulighed for, sideløbende med et aktivt arbejdsliv, at gennemføre et uddannelsesforløb, der i sidste ende kan føre til en videregående uddannelse.

Kandidat LVU (Lange videregående uddannelser)

Masteruddannelser

Bachelor MVU (Mellemlange videregående uddannelser)

Diplomuddannelser

KVU Korte videregående uddannelser

Akademiuddannelser VVU (Videregående voksenuddannelser)

Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser

AMU-uddannelser EUD-voksen (Grunduddannelse for voksne)

Grundskolen

FVU Forberedende voksenundervisning

Ungdomsuddannelser

Voksenuddannelser

Du kan her se hvilke paralleller, der er mellem voksen- og efteruddannelsesområdet og det ordinære uddannelsessystem for unge.


Voksen- og efteruddannelse

Akademiuddannelsen i Randers I samarbejde med Erhvervsakademi Dania tilbyder Tradium efter- og videreuddannelse på akademiniveau.

Akademiuddannelsen kan tages som enkeltfag eller som en samlet uddannelse, hvor du kan vælge imellem flere forskellige retninger - hver med tilhørende obligatoriske fag og valgfag.

Har du spørgsmål til Akademiuddannelsen på deltid, kan du kontakte Uddannelseskonsulent Rikke Feld – telefonnummer 87 11 36 05, e-mail: rfe@tradium.dk.

Uddannelsen udbydes som hhv. aftenhold, daghold eller weekendkursus. Det er også muligt for ledige at følge et fag. Læs mere om Akademiuddannelsen på www.eadania.dk.

Hvis du vil vide mere Du er altid velkommen til at kontakte os, men du kan desuden søge informationer om vores uddannelsestilbud, på følgende hjemmesideadresser: www.tradium.dk (eller www.tradium.dk/uddannelser/voksen+og+efteruddannelse) - Her kan du læse om vores aktuelle kursusudbud, og i kursuskalenderen kan du se konkrete datoer på alle vore udbudte kurser - Under ”brochurer & kursuskatalog” kan du hente beskrivelser på en række af vores uddannelsestilbud.

Undervisning på disse adresser: Tradium tilbyder voksen- og efteruddannelsesaktiviteter på de følgende adresser: • Blommevej 40, 8930 Randers NØ • Blommevej 39, 8930 Randers NØ • Vester Allé 26, 8900 Randers C • Amu-Centervej 2, Pederstrup, 8560 Kolind

www.ug.dk - Her kan du læse om alle danske uddannelsestilbud, og ved at søge specifikt på et AMU-kursus, kan du læse hele den målformulering, kurset tilrettelægges efter. www.efteruddannelse.dk - På www.efteruddannelse.dk vil alle forhold om hvert enkelt AMU-kursus hos Tradium fremgå – herunder alle praktiske oplysninger samt deltagerbetingelser og uddannelsesvilkår. www.facebook.dk - De forskellige afdelinger hos Tradium har hver deres egen facebook-profil. Se evt. www.tradium.dk/facebook, hvor du kan se alle vore uddannelsessider.

VEU-Center MidtØst er en koordinerende samarbejdsenhed for alle godkendte AMU udbydere i kommunerne i Favrskov, Norddjurs, Randers, Skive, Syddjurs og Viborg. VEU-centret arbejder med: • At koordinere det virksomhedsopsøgende arbejde • At vejlede og rådgive personer • At afdække behov for og koordinere den strategiske prioritering af uddannelsesindsatsen i de enkelte regioner VEU-Center MidtØst kan kontaktes på telefonnummer 87 25 87 00. Læs i øvrigt mere på www.veu-center.dk

5


Voksen- og efteruddannelse

Tilmelding og uddannelsesvilkår Alle med behov for voksen- og efteruddannelse kan deltage i et AMU kursus. Staten yder tilskud til deltagere, der er i den direkte målgruppe til AMU, hvilken defineres som medarbejdere, hvis højeste uddannelsesniveau svarer til en erhvervsuddannelse

Deltagerbetaling Deltageren (eller dennes virksomhed) betaler før kursusstart en obligatorisk deltagerbetaling, der er afhængig af fag og kursustype. Beløbet fastsættes på den årlige finanslov - i 2013 udgør den hhv. 120,- eller 180,- pr. deltager pr. dag, afhængig af hvilket kursus der er tale om. Bemærk dog, at der gælder særlige betalingsvilkår i forhold til den uddannelsesmæssige baggrund. Deltagere med en videregående eller højere uddannelse, kan deltage på et AMUkursus, mod en højere deltagerbetaling, idet der ikke ydes statstilskud hertil. Læs mere på www.efteruddannelse.dk.

Tilmelding >> For virksomheder: I henhold til gældende regler, skal virksomheder og selvstændige selv tilmelde deres medarbejdere AMU-kurser på: www. efteruddannelse.dk. På denne side findes alle udbudte AMU kurser i hele landet. Se bagerste side i kataloget her, for en vejledning i brugen af www.efteruddannelse.dk. >> For ledige: Er du ledig, kan enten dit jobcenter eller du selv (efter aftale med jobcentret) tilmelde dig et kursus, ved at kontakte Tradiums kursussekretærer (se side 7 for telefonnumre).

Afbuds-, udeblivelses- og frameldelsesgebyr >> For virksomheder: Tradium forbeholder sig retten til at opkræve gebyr ved afbud, udeblivelses og framelding. Ved udeblivelse fra kursets 1. dag betales 2.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner betales 3.500,-. Ved framelding senere end 1 uge før kursets første dag betales 1.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner betales 2.500,-. Overdrages kursuspladsen til en anden deltager bortfalder gebyret, samt ligeledes hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes forhold i medarbejderens ansættelsesforhold. Endeligt bortfalder gebyret, hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning.

6

>> For ledige: Hvis du er ledig og bliver forhindret i at deltage i et kursus, skal skolen have besked hurtigst muligt.

VEU-godtgørelse/lønrefusion For kursister der på kursustidspunktet er i beskæftigelse, og som modtager løn under uddannelse, kan der søges om VEUgodtgørelse ifølge gældende regler. Godtgørelsen svarer til 80 % af højeste dagpengesats. Læs evt. mere på www.veug.dk. Ansøgning om VEU-godtgørelse sker på www.efteruddannelse.dk, og gøres af arbejdsgiveren senest 4 uger efter sidste kursusdag. Forudsætningen for at få udbetalt VEU er, at kursisten hører ind under den direkte AMU målgruppe.

Kost og logi Når den samlede daglige transport til Tradium er over 120 km, har du ret til kost og logi efter retningslinjer udarbejdet af arbejdsmarkedsstyrelsen (du kan læse herom på www. retsinformation.dk). Du sørger selv for indkvartering og kan efter kurset mod dokumentation få refunderet kr. 450,- pr. overnatning.

Kursusbevis Der udstedes bevis til de kursister, der gennemfører kurset med et tilfredsstillende resultat, set ud fra en faglig og pædagogisk vurdering fra underviserens side. På visse uddannelser ligger der en afsluttende beståelsesprøve til grund for udstedelsen.

Evaluering Alle, der deltager i et AMU-kursus, bliver bedt om at vurdere deres uddannelse i Vis Kvalitet, og alle besvarelserne bliver registreret i et landsdækkende system, som er tilgængeligt på www.viskvalitet.dk.

Forbehold Gennemførelse af kurserne sker under forbehold af de bevilgende myndigheders godkendelse. Der tages derfor forbehold for lovændringer.


Voksen- og efteruddannelse

Kontakt Konsulenttemaet ved Tradium Vores uddannelseskonsulenter er altid klar til at drøfte din virksomheds konkrete behov og muligheder for særlig tilrettelæggelse og fleksibilitet.

Niels Ove Pedersen Mobil: 25 22 95 17 nop@tradium.dk

Rikke Falck Mobil: 30 55 77 47 rfa@tradium.dk

Kasper Nissen Mobil: 25 62 55 04 kni@tradium.dk

Suran Ahmed Mobil: 21 41 68 71 ssa@tradium.dk

Birte Wium Olesen (FVU-teamet) Mobil: 23 37 96 10 bol@tradium.dk

Kursussekretærer ved Tradium Du er altid velkommen til at kontakte vores kursussekretærer for råd og vejledning, så vi kan finde det helt rigtige kursus til dig.

Charlotte Laursen Tlf: 87 11 36 29 ck@tradium.dk

Mette Mitta Kristensen Tlf: 87 11 36 24 kr@tradium.dk

Vibeke Nansen Tlf: 87 11 85 13 vn@tradium.dk

Grete Andersen Tlf: 87 11 85 12 ga@tradium.dk

Anja Friis Sørensen Tlf: 87 11 36 06 as@tradium.dk

Jane Vinter Tlf: 87 74 88 02 jsv@tradium.dk

Bente Brændstrup Tlf: 87 11 85 11 bbk@tradium.dk

Margit Holm (PJU-teamet) Tlf: 87 11 85 05 mah@tradium.dk

Elly Brødløs Tlf: 87 74 88 01 eb@tradium.dk

7


Bygge & anlæg

Bygge & anlæg Bygge & anlæg er en af Tradiums store afdelinger. Alle vore undervisere er yderst professionelle og opdateret med den nyeste faglige viden, det være sig fagligt som pædagogisk. Vi lægger stor vægt på at være synlige i for vores virksomheder, og stiller gerne viden og erfaringer til rådighed. Bygge & anlæg afvikler en bred palette af efteruddannelse, og de enkelte afdelinger stiller sig gerne til rådighed for specielle ønsker. Nedenfor kan du læse lidt om hhv. murer- og malerafdelingen, og det er netop indenfor disse områder, at vi udbyder målrettet voksen og efteruddannelse. Knud Erik Guldager Uddannelseschef, Bygge & anlæg Murerafdelingen: Murerafdelingen er en afdeling af Bygge & Anlægsgruppen på Tradium. Vi udbyder en lang række kurser rettet mod den professionelle murer. Kurserne afholdes i en atmosfære af høj faglig kvalitet i et uformelt miljø, hvor det er kursisten der er i centrum. Vi forsøger altid at være opdateret på det nyeste - både hvad angår det faglige, men også med den nyeste teknologi. Endvidere udbyder vi i murerafdelingen stilladskurser, der omhandler lovgivning, beregning, styklister samt opstillinger efter vejledninger. Disse kurser henvender sig til ikke udelukkende til professionelle håndværkere, men kan have deltagelse af alle der har brug for at arbejde med stillads - der kræves ingen særlige forudsætninger. Efter endt kursus udstedes certifikat. Alle kurser foregår i den nye og supermoderne murerafdeling på Blommevej 40. Peter Pedersen, Uddannelsesleder Malerafdelingen: Malerafdelingen, som også er en del af Tradium Bygge & anlæg, udbyder voksenog efteruddannelse inden for malerfaget. Vi holder til på Blommevej 40, Randers NØ. Vi henvender os til professionelle og faguddannet bygningsmaler svende og mestre. I Malerafdelingen udbyder vi i efteråret 2013 en række kurser fra Malerfagets virksomhedsrettede linjeuddannelse – Teknisk linje. Uddannelsen henvender sig til faglærte bygningsmalere, der har lyst til at arbejde med fremadrettet udvikling af malerfaget. Du kan læse mere om uddannelsen på de næste sider. Alle vore kurser i malerafdelingen, afvikles med fokus på faglighed og kvalitet, men vi vægter samtidigt, at undervisningsformen skal være nærværende og uformel. God fornøjelse. Britt Sveidal, Uddannelsesleder

8


Bygge & anlæg

Bygningsmaler AMU-KURSUS

AMU-mål Varighed

Kvalitetssikring af malearbejde Aktuelle malematerialer og teknikker

41748

5 dage

Start

Sted*

4.11.2013

BV 40

Evt.** Modul 1

41761

5 dage

11.11.2013

BV 40

Modul 1

Råd og svamp mv.- udbedring af insektangreb

45856

1 dag

18.11.2013

BV 40

Modul 2

Råd og svamp mv.-udbedring af råd-og svampeskade

45857

1,5 dag

19.11.2013

BV 40

Modul 2

Fuger - udfyldning med acrylfugemasse

40356

0,5 dag

20.11.2013

BV 40

Modul 2

Malerbehandling af udvendig træværk

46753

2 dage

21.11.2013

BV 40

Modul 2

Anvendelse af love og regler v. byfornyelse

44674

1 dag

25.11.2013

BV 40

Modul 2

Betonrenovering

42836

2 dage

26.11.2013

BV 40

Modul 2

IT i byggeprocessen-for udførende

40463

1 dag

28.11.2013

BV 40

Modul 2

Termografering af bygninger

42879

1 dag

29.11.2013

BV 40

Modul 2

Historisk malerarbejde; anv af love & regler

43717

5 dage

2.12.2013

BV 40

Modul 3

Dekorative maleteknikker - stil & farveudtryk

40167

5 dage

9.12.2013

BV 40

Modul 3

Dekorative maleteknikker - Illusion af overflader

40174

10 dage

9.12.2013

BV 40

Kontakt for tilmelding

Forklaringer */**

Elly Brødløs, telefonnummer 87 74 88 01 eller e-mail: eb@tradium.dk

* Blommevej 40, Randers NØ ** Modul 1-3: Malerfagets linje uddannelse (teknisk linje)

Malerfagets virksomhedsrettede linjeuddannelse - Teknisk linje Malerfagets virksomhedsrettede linjeuddannelse henvender sig til bygningsmalere, der har lyst til at arbejde med fremadrettet udvikling af malerfaget. Faglig dygtighed i bred forstand er først og fremmest et vigtigt punkt i linjeuddannelsen.

Malerfagets virksomhedsrettede linjeuddannelse er baseret på en række AMU kurser. Hos Tradium har vi valgt at udbyde kurserne individuelt, således at du kan gennemføre præcist de fag/emner, som du har lyst til!

Efter gennemførelse af linjeuddannelsen, vil du være i stand til at løse faglige opgaver, som fx professionel rådgivning om farvesætning og boligindretning, ved hjælp af bl.a. IT.

Idet nogle af uddannelsens mål endnu er så nye fra Ministeriet, udbyder vi i dette katalog ikke modul 4 – men hold øje med www.efteruddannelse.dk og www.tradium.dk, hvor vi i fremtiden håber at kunne udbyde kurserne.

Der er tre linjer i uddannelsen – Tradium udbyder førstnævnte: • Teknisk linje (4 moduler) • Æstetisk Linje (4 moduler) • Virksomhedslinje Afslutter du alle fastlagte moduler på uddannelsens 3 linjer, vil du modtage malerfagets diplom.

Mere information Du kan læse mere om uddannelsen på www.MVLU.dk. Du er også velkommen til at kontakte Uddannelsesleder Britt Sveidal, tlf. 41 33 10 23, e-mail: brs@tradium.dk

9


Bygge & anlæg

Murer AMU-KURSUS

AMU-mål Varighed

Systemstilladser-opstilling mv.

Start

Sted*

Evt.**

45623

15 dage

23.9.2013

BV 40

Systemstilladser-opstilling mv.

45623

15 dage

18.11.2013

BV 40

Rulle/Bukkestillads-opstilling mv.

45566

1 dag

21.8.2013

BV 40

Rulle/Bukkestillads-opstilling mv.

45566

1 dag

18.9.2013

BV 40

Rulle/Bukkestillads-opstilling mv.

45566

1 dag

16.10.2013

BV 40

Rulle/Bukkestillads-opstilling mv.

45566

1 dag

13.11.2013

BV 40

Avanceret flisearbejde

47133

5 dage

25.11.2013

BV 40

Dekorationer i gulv og vægfliser

47125

2 dage

25.11.2013

BV 40

Vådrum- anvendelse af love og regler

44623

2 dage

9.12.2013

BV 40

Vådrum- udførelse af vådrumssikring

44585

2 dage

11.12.2013

BV 40

Vådrum- kvalitetskontrol af vådrumssikring

44477

1 dag

12.12.2013

BV 40

Vådrum- fliser og klinker på vådrumssikret underlag.

44612

1 dag

16.12.2013

BV 40

Masseovn opførelse

44619

10 dage

18.11.2013

BV 40

Udvendig isolering - sokkel og tilslutning

46670

1 dag

11.11.2013

BV 40

Udvendig tillægsisolering - på let underlag

46671

1 dag

12.11.2013

BV 40

Udvendig isolering - på tungt underlag

46672

1 dag

13.11.2013

BV 40

Udvendig isolering - kreativ udsmykning

46673

1 dag

14.11.2013

BV 40

Kontakt for tilmelding

Forklaringer */**

Elly Brødløs, telefonnummer 87 74 88 01 eller e-mail: eb@tradium.dk

* Blommevej 40, Randers NØ

10

Ud over de anførte tidspunkter, kan der aftales separate kurser efter ønske.


ver

Bygge & anlæg

Tjen penge på energirenovering

Håndværksmestre Energihåndværker – et særligt uddannelsestilbud til håndværksmestre i Region Midt. Håndværksmestre i Region Midtjylland har mulighed for at deltage i Grøn Erhvervsvæksts uddannelseskoncept.

Holdopstart: Det første hold Energihåndværkere har netop afsluttet deres

Uddannelsen består af 9 korte moduler – hvert modul med et

forløb. Næste opstart er primo 2014, og der er allerede virk-

særligt fokus indenfor energirenovering samt salg og forret-

somheder, der har skrevet sig på deltagerlisten.

ningsudvikling. Undervisningen foregår på Tradium, i et samarbejde med en række lokale aktører.

Hold øje med www.tradium.dk samt www.grønerhvervsvækstranders.dk, hvor de nye datoer vil blive publiceret.

Udover ny viden og inspiration, opnår deltagerne deltagelse i nye branchenetværk – herunder også markedsføring af egen virksomhed.

Mere information Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte projektleder Egon Dal – tlf. 51 38 40 91, e-mail: ed@tradium.dk

ENERGIMESSE 2013 Energimesse for håndværksmestre i Region Midt Partnerskabet Grøn Erhvervsvækst, der har til formål at skabe vækst og nye jobs indenfor energirenovering i byggebranchen, inviterer til Energimesse i efteråret 2013. Du kan også deltage. Tjek på www.tradium.dk samt www.grønerhvervsvækstranders.dk, hvor dato, program og tilmeldingsvilkår offentliggøres.

• Skab større omsætning i din virksomhed • Få viden om lokale muligheder for støtte til at udvikle din forretning • Få del i et stort marked for energirenovering af bygninger • Få styrket din faglige viden om energi og teknik • Få redskaber til at styrke din markedsføring og salgsteknik

en il

TJEN PENGE På ENERGIRENOVERING 11


Bygnings- og brugerservice

Bygnings- og brugerservice Tradium tilbyder uddannelse indenfor bygnings- og brugerservice samt service og rengøring. Indenfor bygnings- og brugerservice tilbyder vi EUD-grundforløbet til Serviceassistentuddannelserne, hvorefter man kan specialisere sig til virksomhedsserviceassistent, hospitalsserviceassistent og rengøringstekniker. Denne specialisering sker i samarbejde med Aarhus Tech og Skive Tekniske Skole. Undervisningen tilrettelægges således, at ud over undervisning i faglige fag, undervises der også i færdigheder, der er nødvendige, når man har med mennesker at gøre. Undervisningen foregår på vor nyindrettede afdeling Blommevej 39, Randers NØ. Tradium udbyder en bred vifte af AMU- og efteruddannelseskurser indenfor rengøring, service og hygiejne. Indenfor dette felt, har vi stor erfaring i at samarbejde med offentlige- såvel som private institutioner. Kurserne er målrettet virksomheder indenfor rengøringsbranchen, private virksomheder, offentlige- og private institutioner, eller dig, der søger beskæftigelse indenfor disse områder. Undervisningen varetages af undervisere med erfaring indenfor rengøring, hospitals- og fødevarehygiejne. Vel mødt! Jan Nørskov Områdeleder, Bygnings- og brugerservice

12


Bygnings- og brugerservice

Rengøring AMU-KURSUS God ergonomi i rengøringsarbejde

AMU-mål Varighed 45382

2 dage

Start 12.8.2013

Sted*

Evt.**

BV 39

Mikrofiberrengøring

47493

1 dag

16.8.2013

BV 39

Rengøringsmidler og materialekendskab

47206

3 dage

20.8.2103

BV 39

Rengøringsudstyr og metoder

47207

3 dage

30.8.2013

BV 39

Hygiejne på skoler og institutioner

46550

2 dage

11.9.2013

BV 39

Grundlæggende rengøringshygiejne

46549

1 dag

26.9.2013

BV 39

Personlig planlægning af rengøringsarbejdet

47182

2 dage

30.9.2013

BV 39

Måling og vurdering af rengøringskvalitet

47171

3 dage

9.10.2013

BV 39

47208

2 dage

24.10.2013

BV 39

Periodisk rengøring

47492

3 dage

9.8.2013

BV 39

Almen fødevarehygiejne, obligatorisk certifikat

45780

3 dage

23.9.2013

BV 39

Certifikat

Almen fødevarehygiejne, obligatorisk certifikat

45780

3 dage

21.10.2013

BV 39

Certifikat

Almen fødevarehygiejne, obligatorisk certifikat

45780

3 dage

12.11.2013

BV 39

Certifikat

Service i rengøringsarbejdet

Kontakt for tilmelding

Forklaringer */**

Mette Mitta Kristensen, tlf. 87 11 36 24 eller e-mail: kr@tradium.dk

* Blommevej 39, Randers NØ

AMU-kurser indenfor rengøringsområdet udbydes af Tradium Erhverv.

** Certifikat: Certifiktat uddannelse

13


Bygnings- og brugerservice

Serviceleder-uddannelsen Servicelederuddannelsen Er din funktion også vokset mere end din uddannelse? Nu har du chancen for at blive klædt på til alt det, din funktion består af – og få papir på det, så du kan være med til at sikre dit job fremover!

Du kan dit håndværk – du er ansvarlig for service Du har fået flere mennesker i forskellige situationer, du skal tage dig af

Arbejdsområdet udføres i højere grad ved hjælp af tilskudsfunktioner -og samtidig skal I kunne være konkurrencedygtige

Du behøver ikke længere blot selv at vokse med jobbet – nu kan du også få uddannelsen til det … vel at mærke et uddannelsesforløb skræddersyet til dig

Få faglig viden om rengøring som et håndværk. Lær at bygge dit team rigtigt op, så arbejdet udføres godt og effektivt. Lær at lede det så godt, at I kan IND-licitere og blive ved med at være en rummelig arbejdsplads. Kursusforløbet er baseret på AMU-kurser, og er udviklet i samarbejde med de faglige organisationer. Du kan læse mere om kurserne på www. tradium.dk eller www.efteruddannelse.dk. Det er muligt at tilrettelægge forløbet som jobrotation, hvor du ansætter en vikar. Så kan du komme afsted på uddannelse - og samtidigt sikre at dit job passes ansvarligt.

Ledelse

Service Mere information For yderligere information – ring eller mail til konsulent Lone Brandt, tlf. 29 66 78 28 eller e-mail: lob@tradium.dk

Teknisk serviceleder / pedel

Faglært

14


Tradium - vi har ogs책 en uddannelse for dig

15


Krop & stil

Krop & stil Vi er et vinderteam! Krop & stil repræsenterer uddannelser og kurser indenfor fitness og frisørbranchen. Vi er en mindre afdeling, som er beliggende på Vester Allé 26, Randers C. På Tradium er Krop & stil topscorer i vores interne elevtilfredshedsundersøgelse, og i dialog med elever og virksomhederne, arbejder vi løbende med at evaluere og fortsat udvikle vores undervisning. Måden, vi organiserer undervisningen på, er målrettet mod at uddanne og udvikle hver kursist bedst muligt. Underviserteamet er sammensat således, at underviserne dækker alle relevante undervisningskompetencer. Samtidig lægger vi vægt på, at der ér tale om et team. Det er afgørende, da vi underviser flere forskellige målgrupper, unge som voksne, der har meget forskellige kompetencer, fagligt, personligt og socialt. Som et team kan vi sikre den nødvendige bredde og variation i undervisningen – samtidig med at vi kan følge og vejlede hver enkelt kursist individuelt. Vi glæder os til at byde dig velkommen! Rikke Aavad Uddannelseschef, Krop & stil

Kontakt for tilmelding Charlotte Laursen, tlf. 87 11 36 29 eller e-mail: ck@tradium.dk

16


Krop & stil

Frisør AMU-KURSUS

AMU-mål Varighed

Start

Sted*

Evt.**

Inspiration til nyeste frisuredesign

40889

1 dag

9.9.2013

VA 26

Inspiration til nyeste frisuredesign

40889

1 dag

23.9.2013

VA 26

Inspiration til det lange hår

42853

1 dag

16.9.2013

VA 26

Inspiration til det lange hår

42853

1 dag

30.9.2013

VA 26

* Vester Allé 26, 8900 Randers

Frisør og fitness HVORDAN ER DIN KUNDE?

Varighed: 3 dage Startdato: 9.9.2013

Du kan ikke se på kunden, hvordan kunden er. Selv med dine færdigheder og din selvtillid kan du ikke hindre problemer i at opstå - men dine færdigheder sikrer, at problemerne ikke varer ved, og du lærer hele tiden af dine egne erfaringer. Efter endt kursusforløb kan du: Håndtere vanskelige kunder

ved at anvende teknikker til konflikthåndtering, udvise en sikker adfærd gennem kendskab til succesfaktorer og forhindringer, matche de enkelte kundetyper og kender betydningen af god kundeservice.

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen

47075 Sikker adfærd i produktionsvirksomheder 45991 Kundeservice i administrative funktioner

Tilrettelæggelse: Gennemføres som et sammenhængende forløb

Undervisningssted: Vester Allé 26, 8900 Randers C

STYLING, SALG OG SERVICE

Varighed: 6 dage Startdato: 8.10.2013

Med frisure og farve er du med til at skabe din kundes identitet. Efter endt kursusforløb kan du: Vejlede kunden til en komplet make-over - styling fra top til tå. Udvælge et produkt, efter

kundens behov og vejlede om egenskaber, fordele og den enkelte kundes udbytte. Afslutte et salg med dit kendskab til kundens behov.

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 40004 Produktinformation og vejledning i detailhandlen

45925 Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Tilrettelæggelse: Gennemføres som 3 moduler af hver 2 dage over en periode på ca. 2 måneder

Undervisningssted: Vester Allé 26, 8900 Randers C

17


Krop & stil

Frisør og fitness FITNESS MÅLRETTET TIL ÆLDRE

Varighed: 10 dage Startdato: 12.9.2013

De ældre bliver mere og mere aktive ældre. Er du klædt på til at varetage en hensynsfuld men målrettet medlemstræning til seniorer? Efter endt kursusforløb kan du: Planlægge fysisk aktivitet for seniorer (+60), målrette træning med de muligheder og begrænsninger, der er i forhold til denne målgruppe, vejlede i funktionel træning f.eks. i forbindelse med daglige gøremål, udarbejde træningsprogram med baggrund i viden om krop-

pens stabiliserende muskler og kende effekten, optimere træning til forbedring af kondition og udholdenhed, planlægge gruppetræning med kendskab til motivationsfaktorer, rådgive og vejlede i forhold til livsstilssygdomme, give anbefalinger i forhold til ernæringsoptimering og kostens rolle i forbindelse med træning.

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 40977 Vejledning af personer med livsstilssygdomme om træning - 40978 Planlægning af fysisk aktivitet for seniorer 40979 Målrettet kredsløbstræning - 40980 Kostens rolle i

forbindelse med træning - 40981 Planlægning af gruppetræning - 40983 Tilrettelæggelse af stabilitetstræning - 40984 Tilrettelæggelse af funktionel træning

Tilrettelæggelse: Gennemføres som 1-2 dage over en periode på ca. 3 måneder

Undervisningssted: Vester Allé 26, 8900 Randers C

FITNESS MÅLRETTET TIL BØRN OG UNGE

Varighed: 10 dage Startdato: 10.9.2013

Der bliver flere og flere børn og unge i fitness-centrene. Er det dig, der ønsker at arbejde målrettet med børn og unge? Efter endt kursusforløb kan du: Planlægge og gennemføre en funktionel og alsidig træning af børn og unge mellem 8-14 år, give anbefalinger i forhold til ernæringsoptimering og kostens rolle

i forbindelse med træning, rådgive og vejlede i forhold til forebyggelse af livsstilssygdomme, optimere træning til forbedring af kondition og udholdenhed, planlægge gruppetræning med kendskab til motivationsfaktorer, fastholde barnet/den unge med vejledning og handlingsplaner.

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 40977 Vejledning af personer med livsstilssygdomme om træning - 40979 Målrettet kredsløbstræning - 40980 Kostens

rolle i forbindelse med træning - 40981 Planlægning af gruppetræning - 40982 Træning af børn og unge indenfor fitness og sport - 42815 Fastholdelse af medlemmers motivation

Tilrettelæggelse: Gennemføres som 1-2 dage over en periode på ca. 3 måneder

Undervisningssted: Vester Allé 26, 8900 Randers C

18


Krop & stil

Frisør og fitness EVENT FRA START TIL SLUT

Varighed: 14 dage Startdato: 24.9.2013

En veludført event overrasker og engagerer dit publikum. Du er kreativ og brænder for at være fitness-/motionscentrets eventmager. Efter endt kursusforløb kan du: Facilitere, det vil sige at forberede, tilrettelægge og gennemføre udviklingen af en eventidé, planlægge indkøb og overvåge fra køb til levering og tage hånd om eventuelle reklamationer, beregne de økonomi-

ske konsekvenser - kan det bære?, udarbejde oplæg til kontrakter, anvende din viden i forhold til forsikring og ansvar, bruge data og din viden til relevante milepæle og mål, ringe til en mulig deltager med en målrettet præsentation, udarbejde langsigtet handlingsplan for den enkelte deltager, videregive dit budskab med din viden om kommunikation.

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 40425 Facilitering af udviklingen af en eventidé - 40427 Økonomisk risikovurdering af events - 40429 Regulering og kontraktindgåelse ifm event - 40432 Evaluering af events - 42815

Fastholdelse af medlemmers motivation - 42816 Kundeservice i et fitness- og motionscenter - 47237 administrative opgaver i indkøbsarbejdet - 47252 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner

Tilrettelæggelse: Gennemføres som 8 moduler af hver 1-2 dage over en periode på ca. 3 måneder

Undervisningssted: Vester Allé 26, 8900 Randers C

SALG MED MÅLRETTET SIGTE

Varighed: 14 dage Startdato: 1.10.2013

Det er med de små faktorer, du kan lave et salg. Du sælger allerede nu, men vil løfte det endnu højere. Efter endt kursusforløb kan du: Udvælge et produkt efter kundens behov og vejlede om egenskaber, fordele og den enkeltes kundes udbytte, afslutte et salg med dit kendskab til kundens behov, målrette en præsentation pr. telefon og afslutte med en bekræftelse på af-

talen, strukturere salgsteknikker som spørgeteknik, behovsanalyse og argumentationsteknik i den personlige samtale, udarbejde tilbud, håndtere ordrerne og sørge for fakturering, udføre en målrettet præsentation pr. telefon, kende betydning af kropssprog.

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40004 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 44478 Reklamationshåndtering - 45389 Konflikthåndtering

for salgsmedarbejderen - 45998 Udgående opkald i et kundekontaktcenter - 46472 Personligt salg kundens behov og løsninger - 47236 Administrative opgaver i salgsarbejdet

Tilrettelæggelse: Gennemføres som 7 moduler af hver 1-3 dage over en periode på ca. 3 måneder

Undervisningssted: Vester Allé 26, 8900 Randers C

Kontakt for tilmelding Charlotte Laursen, tlf. 87 11 36 29 eller e-mail: ck@tradium.dk

19


Merkantilt & tværfagligt - Tradium Erhverv

Merkantilt & tværfagligt Tradium Erhverv I Tradium Erhverv er vi specialiseret i voksen- og efteruddannelse indenfor det merkantile arbejdsområde – herunder IT, regnskab, administration og lignende. Vi tilbyder desuden lederuddannelser samt tværfaglige kurser indenfor lean, optimering/effektivisering og arbejdsmiljø. Hos Tradium Erhverv har vi mange års erfaring i at skræddersy uddannelsestilbud til virksomheder. Vi kan desuden aktivt støtte virksomheder i den praktiske uddannelsesplanlægning, ligesom vi er i stand til at vejlede om de mange uddannelsesmuligheder der findes, såvel indenfor AMU programmet, som i øvrigt. Hos Tradium Erhverv har vi et bredt kendskab til, og udbud af, øvrige uddannelsesaktiviteter – herunder Forberedende Voksenundervisning (FVU), ledernetværk, vejledning, rotationsprojekter og meget mere. Foruden voksen- og efteruddannelse til erhvervslivet tilbyder vi en lang række kurser for ledige. Vi udbyder kortere- og længerevarende forløb, der alle sætter fokus på opkvalificering målrettet et arbejdsmarked i forandring. Endeligt tilbyder vi Erhvervsuddannelser (hovedforløb) indenfor kontor-, detail- og handelsområdet. Vores pædagogiske tilgang afføder en praksisnær og handlingsorienteret undervisningsform, hvor vi, i samspillet med kursisterne, forsøger at sætte innovation, udvikling og fornyelse på dagsordnen. Vi har adresse på Blommevej 40 i Randers NØ, og her kan du træffe en række engagerede undervisere og konsulenter, der alle har en faglig relevant baggrund fra erhvervslivet. Helle Guldhammer Uddannelseschef, Tradium Erhverv

20


Merkantilt & tværfagligt - Tradium Erhverv

Administration, regnskab, HR & sprog AMU-KURSUS

AMU-mål Varighed

Mål og strategier for administrative medarbejdere

45985

2 dage

Skriftlig kommunikation -sprog og sprogbrug

47299

Tekster på papir - formulering og opbygning

47300

Effektiv anvendelse af tekstbehandling

40755

Præsentationsteknik i administrative funktioner

44396

Projektudvikling og gennemførelse

45987

Administration i projektarbejde

46487

Administrationens rolle i salg, indkøb og lager

47235

Administrative opgaver i salgsarbejdet

Start

Sted*

Evt.**

19.8.2013

BV 40

Garanti

2 dage

21.8.2013

BV 40

Garanti

2 dage

26.8.2013

BV 40

Garanti

1 dag

28.8.2013

BV 40

Garanti

3 dage

2.9.2013

BV 40

Garanti

2 dage

27.11.2013

BV 40

Garanti

2 dage

5.9.2013

BV 40

Garanti

1 dag

9.9.2013

BV 40

Garanti

47236

2 dage

10.9.2013

BV 40

Garanti

Administrative opgaver i indkøbsarbejdet

47237

2 dage

12.09.2013

BV 40

Garanti

Administration af CRM systemer

47238

1 dag

16.9.2013

BV 40

Garanti

Kundeservice i administrative funktioner

45991

1 dag

17.9.2013

BV 40

Garanti

Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner

47248

2 dage

18.9.2013

BV 40

Garanti

Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner

47249

2 dage

23.9.2013

BV 40

Garanti

Samtalestyring i kundekontaktfunktioner

47250

2 dage

25.9.2013

BV 40

Garanti

Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job

46490

1 dag

27.9.2013

BV 40

Garanti

Organisationenes strukturelle opbygning

45984

1 dag

30.9.2013

BV 40

Garanti

Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

45362

5 dage

12.8.2013

BV 40

Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

45362

5 dage

7.10.2013

BV 40

Den personlige uddannelses- og jobplan

47632

2 dage

27.8.2013

BV 40

Den personlige uddannelses- og jobplan

47632

2 dage

29.10.2013

BV 40

Den personlige uddannelses- og jobplan

47632

2 dage

11.12.2013

BV 40

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

44383

2 dage

20.11.2013

BV 40

Engelsk -Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

44979

5 dage

4.11.2013

BV 40

Engelsk - Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

44978

5 dage

25.11.2013

BV 40

Tysk -Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

44979

5 dage

21.10.2013

BV 40

Tysk - Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

44978

5 dage

4.11.2013

BV 40

Mere information

Kontakt for tilmelding

Forklaringer */**

Hvis du vil læse mere om indholdet af de enkelte kurser, så gå på www.efteruddannelse.dk eller www.ug.dk og fremsøg den konkrete uddannelse ud fra AMU målet.

Mette Mitta Kristensen, telefonnummer 87 11 36 24 eller e-mail: kr@tradium.dk

* Blommevej 40, Randers NØ ** Garanti for gennemførelse ved min. 8 deltagere

21


Merkantilt & tværfagligt - Tradium Erhverv

Administration, regnskab, HR & sprog KOMMUNIKATION OG FORMIDLING I ADMINISTRATIVE JOB

Varighed: 22 dage Startdato: Se nedenfor

Nyhed Forløbet, eller blot enkelte moduler af uddannelsen, er for dig, som arbejder med kommunikation og sprog i mange forskellige sammenhænge og på forskellige IT platforme. Indhold i uddannelsen: Hvad er god kommunikation, og hvordan får du det rigtige budskab frem? Forskellige teksttyper i virksomheden. E-mail som medie kontra andre skriftlige medier. Normer for ”det gode sprog” i e-mails og virksomhedens sprogpolitik. Skriv og rediger tekster til hjemmesider, så de er overskuelige og brugervenlige. Hvordan søgemaskineoptimerer du din tekst, så den bliver set af potentielle modtagere? Spørgeteknikker til styring af samtalen. Lær at gennemføre en effektiv præsentation. Lær at bruge dit engelsk aktivt på jobbet. Kulturforhold og international forståelse. Modul Modul Modul Modul

1: Skriftlig kommunikation – målret sproget til din modtager! (2 + 2 dage) 2: Skriftlig kommunikation på forskellige IT platforme (2 + 2 dage) 3: Mundtlig kommunikation og formidling (2 + 2 dage) 4: Kommunikation med engelsk i en global kontekst (5 + 5 dage)

DET GODE ARBEJDSLIV

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 47299 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug – 47300 Tekster på papir - formulering og opbygning – 47301 Tekster til nettet - formulering og opbygning – 47189 Online kundeservice og rådgivning – 47297 Kommunikation og feed back i administrativt arbejde -44396 Præsentationsteknik - 44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd – 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd. Tilrettelæggelse: Gennemføres som 4 uafhængige moduler, over en periode på 4-5 måneder. Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ Startdatoer: Modul 1 (del 1): 19.8.2013 Modul 1 (del 2): 27.8.2013 Modul 2 (del 1): 9.9.2013 Modul 2 (del 2): 17.9.2013 Modul 3 (del 1): 30.9.2013 Modul 3 (del 2): 8.10.2013 Modul 4 (del 1): 4.11.2013 Modul 4 (del 2): 25.11.2013

Varighed: 15 dage Startdato: Se nedenfor

Nyhed Et sundt og sikkert arbejdsmiljø med ordentlige forhold forhindrer ulykker og forebygger nedslidning, stress og sygdom. Det skaber arbejdsglæde og trivsel for medarbejderne og er værdi skabende for virksomheden. Ved deltagelse på alle moduler, vil du efter forløbet have viden om, hvordan du fremmer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, redskaber til at forebygge stress, ergonomisk korrekte arbejdsstillinger og ledelse af arbejdsmiljø – herunder sygesamtalen. Modul Modul Modul Modul

1: Fysisk arbejdsmiljø (2+2 dage) 2: Psykisk arbejdsmiljø (2+2 dage) 3: Forandring af arbejdsmiljøkulturen (2 dage) 4: Arbejdsmiljøledelse (3+2 dage)

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 40391 Arbejdsmiljø indenfor faglærte og ufaglærte job 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job - 40390 Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job - 40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen - 47075 Sikker adfærd i produktionsvirksomheder - 47076 Udvikling af sikkerhedskul-

22

tur i industrien - 44567 Arbejdsmiljøledelse - 41386 Lederens værktøjer til håndtering af sygefravær Tilrettelæggelse: Gennemføres som 4 moduler over en periode på ca. 4 måneder. Du kan tage de enkelte moduler hver for sig - dog vil det forud for modul 3 og 4 være en fordel, at have kendskab til indholdet i modul 1 og 2 Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ Startdatoer: Modul 1 (del 1): 29.8.2013 Modul 1 (del 2): 11.9.2013 Modul 2 (del 1): 26.9.2013 Modul 2 (del 2): 10.10.2013 Modul 3: 22.10.2013 Modul 4 (del 1): 5.11.2013 Modul 4 (del 2): 28.11.2013

MERE INFO Hvis du vil læse mere om indholdet af de enkelte kurser, kan du finde beskrivelse på Tradiums webside under Voksen & efteruddannelse -> ”brochurer og katalog”


Kontakt for tilmelding Mette Mitta Kristensen, telefonnummer 87 11 36 24 eller e-mail: kr@tradium.dk

Merkantilt & tværfagligt - Tradium Erhverv

Administration, regnskab, HR & sprog HR-UDDANNELSEN

Varighed: 10 dage Startdato: Se nedenfor

På kurset får du en række af de værktøjer, som en administrativ HR stilling kræver, at du behersker. Du får kendskab til de juridiske og lovmæssige regler omkring ansættelser, afskedigelser og lønberegninger. Du bliver i stand til at vurdere overenskomstaftalers betydning på din arbejdsplads ,og du kan anvende denne viden i det administrative arbejde med personalesager. Endelig får du viden om arbejdsmiljølovgivningen, så du kan være sparringspartner på nye tiltag i virksomheden.

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 40653 Lederens rekrutteringsværktøjer - 40012 Personalejura i lønberegning - 47380 Overenskomster mm. i lønberegning - 40391 Arbejdsmiljø indenfor faglærte og ufaglærte job 45986 Arbejdsplanlægning i den administrative funktion

Indhold i uddannelsens moduler: Modul 1: Virksomhedens rekrutteringsværktøjer (2 dage) Modul 2: Personalejura og lønberegning (2 dage) Modul 3: Overenskomster og lønberegning (2 dage) Modul 4: Personaleadministration og arbejdsmiljø (2 dage) Modul 5: Personlig planlægning og kommunikation (2 dage)

Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ

FLEKSIBEL FRONTMEDARBEJDER

Varighed: 30 dage Startdato: Se nedenfor

Et opkvalificeringsforløb for dig, der ønsker at arbejde som ”blæksprutte”, med kundeservice eller som frontmedarbejder. Efter kurset kan du indgå som frontmedarbejder i enhver virksomhed og udføre opgaver som lettere bogholderi, ajourføre virksomhedens hjemmeside og udarbejde præsentationsmateriale. Kursets indhold:

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 47248 Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner 40342 Design af hjemmesider med CMS - 40370 Lean i administrative funktioner - 40749 Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer - 45988 Projektorienteret arbejde 44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter 44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer - 44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser - 45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside - 45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen - 45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion - 45965 Placering af resultat- og balancekonti - 45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram - 47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde - 46508 Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web - 47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger - 47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

Økonomi - & regnskabsfag: Etablering af bilag og udarbejdelse af kasserapport. Registreringsmetoder ved virksomhedens drift. Anvendelse af kontoplaner. Regneark og betalingsformer. Kommunikation: Kundeservice, kundetyper og telefonbetjening. Effektiv kommunikation via aktiv lytning og spørgeteknik. Kommunikationsmetoder til løsning af konflikter. Kropssprogs betydning. IT - værktøjer: Styring af tid, aftaler og mødeplanlægning. Udarbejdelse af professionelle præsentationer med animationer og effekter. Design og vedligeholdelse af hjemmesider. Avanceret billedredigering. Lean og projektarbejde: Begreberne værdiskabelse, flow og spild. Planlægning, sammensætning af projektgruppe samt gennemførsel af projekter. Praktisk arbejde med et projekt.

Tilrettelæggelse: Gennemføres som 5 moduler af hver 2 dage over en periode på ca. 4 måneder.

Startdatoer: Modul 1: 5.9.2013 Modul 2: 30.9.2013 Modul 3: 22.10.2013 Modul 4: 13.11.2013 Modul 5: 3.12.2013

Tilrettelæggelse: Gennemføres over 6 sammenhængende uger Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ Startdatoer: Forløb 1: 19.8.2013 Forløb 2: 4.11.2013

23


Merkantilt & tværfagligt - Tradium Erhverv

Administration, regnskab, HR & sprog GRUNDLÆGGENDE REGNSKAB

Varighed: 30 dage Startdato: Se nedenfor

Få styr på bogføring og regnskab i en mindre eller mellemstor virksomhed. Et forløb for dig, der ønsker at udvide eller vedligeholde dine kompetencer. På kurset bliver du præsenteret for dagligdags bilag, som skal behandles i henhold til lovgivningen. Du præsenteres også for begrebet god bogføringsskik. Du vil blive stillet overfor dagligdags udfordringer, der forekommer i et bogholderi – herunder daglige, månedlige og årlige posteringer, som tilsammen udgør grundlaget for periode- og årsregnskab. Du lærer desuden, hvad der konkret ligger til grund for regnskabsanalyserne i forbindelse med årsafslutningen. Uddannelsen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem aktuel teori, indenfor skatte- og momslovgivningen, og opgaver med kontering/bogføring af bilag.

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 45965 Placering af resultat- og balancekonto - 47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport - 45969 Daglig registrering i et økonomistyringssystem - 47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering - 45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift - 45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom - 45963 Konteringsinstrukser 45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 45959 Likviditetsstyring - 44346 Design og automatisering af regneark - 40008 Årsafslutning af bogholderiet - 45970 Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet - 45972 Opstilling og analyser af årsregnskabet -45958 Økonomisk styring af lageret - 45961 Kreditorstyring - 45964 Debitorstyring

Indhold i uddannelsens moduler: Modul 1: Placering i regnskabet, debet eller kredit (6 dage) Modul 2: L ønbogføring og anlægs/inventarkartotek (6 dage) Modul 3: Kontoplan - hvor skal det bogføres? (6 dage) Modul 4: Årsregnskabet (7 dage) Modul 5: Varer - køb, salg og ajourføring (5 dage)

Tilrettelæggelse: Gennemføres over 6 sammenhængende uger

UDVIDET REGNSKAB

Varighed: 24 dage Startdato: Se nedenfor

Få styr på budgetter, projekter, personalejura og -lønsedler, samt avanceret IT. Som en naturlig efterfølger til vores kursus ”grundlæggende regnskab”, tilbyder vi dette forløb, som gør dig i stand til at varetage mere avancerede opgaver i en regnskabsafdeling. Du lærer at arbejde med budgettering og budgetopfølgning, og vi går i dybden med, hvad det vil sige at arbejde projektorienteret. Endeligt lærer du at arbejde effektivt med regnskabsrelevante IT programmer. Du kan selv vælge, hvilke moduler du ønsker at deltage i alt efter, hvilke behov du har, og hvilket niveau du befinder dig på. Det er således muligt, at deltage på hele forløbet eller alternativt at tage modulerne enkeltvis. Undervisningen på forløbet er tilrettelagt som en kombination af teori og praktisk arbejde.

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer 40748 Anvendelse af store datamængder i regneark - 41371 Anvendelse af regneark til statistik - 40754 Anvendelse af pivot-tabeller - 40775 Dynamiske beregninger og diagrammer i etb - 40776 Samarbejde om dokumenter i etb - 45971 Resultatbudgettering - 45973 Likviditets- og balancebudgettering 40044 Udarbejdelse af budgetkontrol - 45988 Projektorienteret arbejde - 45987 Projektudvikling og gennemførelse 45989 Udarbejdelse af projektrapporter - 40343 Projektstyring med IT-værktøj - 40012 Personalejura i lønberegning 47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler

Indhold i uddannelsens moduler: Modul 1: Styrings- og kommunikationsværktøjer i virksom heden (3 dage) Modul 2: Data på nye måder i regneark (3 dage) Modul 3: Budgetter i virksomheden (6 dage) Modul 4: Projektarbejde i virksomheden (8 dage) Modul 5: Personalejura og lønsedler (4 dage)

Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ Startdatoer: Forløb 1: 19.8.2013 Forløb 2: 11.11.2013

Tilrettelæggelse: Gennemføres over 4 sammenhængende uger og 4 dage Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ Startdatoer: 30.10.2013

MERE INFO Hvis du vil læse mere om indholdet af de enkelte kurser, kan du finde beskrivelse på Tradiums webside under Voksen & efteruddannelse -> ”brochurer og katalog”

24


Kontakt for tilmelding Mette Mitta Kristensen, telefonnummer 87 11 36 24 eller e-mail: kr@tradium.dk

Merkantilt & tværfagligt - Tradium Erhverv

Detail, salg og indkøb AMU-KURSUS

AMU-mål Varighed

Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

40003

2 dage

Start

28.10.2013

Sted* BV 40

Evt.** Garanti

Konceptanvendelse i detailhandlen

47598

1 dag

1.11.2013

BV 40

Garanti

Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen

45389

1 dag

4.11.2013

BV 40

Garanti

Markedsføringsplanen i detail- og handelshvervet

40002

2 dage

16.9.2013

BV 40

Garanti

E-markedsføring og reklameindsats

45953

2 dage

11.11.2013

BV 40

Garanti

Online kundeservice og -rådgivning

47189

2 dage

13.11.2013

BV 40

Garanti

Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system

40337

2 dage

18.9.2013

BV 40

Garanti

Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen

40338

2 dage

23.9.2013

BV 40

Garanti

Fastlæggelse af mål ved personligt salg

43179

2 dage

25.9.2013

BV 40

Garanti

Mere information

Kontakt for tilmelding

Forklaring vedr. */**

Hvis du vil læse mere om indholdet af de enkelte kurser, så gå på www.efteruddannelse.dk eller www.ug.dk og fremsøg den konkrete uddannelse ud fra AMU målet.

Mette Mitta Kristensen, telefonnummer 87 11 36 24 eller e-mail: kr@tradium.dk

* Blommevej 40, Randers NØ

INDKØB- & LOGISTIKUDDANNELSEN ed Nyh

** Garanti for gennemførelse ved min. 8 deltagere

Varighed: 9 dage Startdato: Se nedenfor

Forløbet giver dig en faglig uddannelse inden for indkøb og logistik via følgende 2 moduler:

Undervisningen inddrager aktiviteter som cases, gæsteoplæg, virksomhedsbesøg, diskussionsoplæg, m.v.

Modul 1: Indkøb (5 dage): - Forstå indkøbsafdelingens funktion i organisationen og betydningen af samarbejdet med andre afdelinger. - Håndtere forskellige værktøjer og modeller til gennemførelse af indkøb. Du får fx kendskab til undersøgelse, forespørgsel, udvælgelse, aftaleforhold og opfølgning på indkøb, samt forhandlingsteknik. - Kendskab til de lovmæssige og kulturelle forhold i samarbejdet med leverandører.

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 47235 Administrations rolle i salg, indkøb og lager – 47237Administrative opgaver i indkøbsarbejdet – 46488 Virksomhedsindkøb i henhold til købelovens regler – 45982 Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde - 47184 Administrativ drift af varelager - 45954 Økonomisk styring af lageret

Modul 2: Logistik (4 dage): - Logistikstyringsværktøjer til optimal lagerstyring og omkost ningseffektivisering. - Administrationen af varemodtagelse, lager og vareudlevering. - Styring af regnskabsmæssige elementer i forhold til tilbuds givning, ordreafgivelse, levering og fakturering til kunden.

Tilrettelæggelse: Gennemføres over 9 sammenhængende dage, men hvert modul kan tages separat Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ Startdatoer: Modul 1: 16.9.2013 Modul 2: 23.9.2013

25


Kontakt for tilmelding Mette Mitta Kristensen, telefonnummer 87 11 36 24 eller e-mail: kr@tradium.dk

Merkantilt & tværfagligt - Tradium Erhverv

Detail, salg og indkøb SALGSUDDANNELSEN

Varighed: 15 dage Startdato: Se nedenfor

Drømmer du om at blive sælger, salgskonsulent, mødebooker eller bare blive bedre til at sælge dit budskab, så er denne uddannelse noget for dig! Du bliver klædt på til at gennemføre et professionelt salgsarbejde, vha. en række konkrete værktøjer. Uddannelsen gennemgår alle salgets faser, lige fra planlægning af salgsindsatsen, til det opsøgende salg, over produktpræsentation, administration/opfølgning og til at sikre en underskrift fra kunden.

dere - 47190 Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet 47253 Mersalg i kundekontaktsituationer - 43179 Fastlæggelse af mål ved personligt salg - 47236 Administrative opgaver i salgsarbejdet - 44478 Reklamationshåndtering.

Modul 1: Kommunikation (5 dage) Modul 2: Salgsteknik (5 dage) Modul 3: Salgsadministration og målstyring (5 dage)

Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 45261 Kundeservice - 47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde - 45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen - 40003 Salgsteknik for salg- og servicemedarbej-

Tilrettelæggelse: Gennemføres over 3 sammenhængende uger, men hvert modul kan tages separat

Startdatoer: Modul 1: 7.10.2013 Modul 2: 21.10.2013 Modul 3: 28.10.2013

MERE INFO Hvis du vil læse mere om indholdet af de enkelte kurser, kan du finde beskrivelse på Tradiums webside under Voksen & efteruddannelse -> ”brochurer og katalog”

26


Merkantilt & tværfagligt - Tradium Erhverv

Turist & rejse AMU-KURSUS

AMU-mål Varighed

Kvalitet og kundeservice i turist og rejsebranchen

46500

Grundlæggende salg i turist- og rejsebranchen Branding af lokale oplevelsesprodukter Målrettet mersalg i turist- og rejsebranchen

Start

Sted*

Evt.**

2 dage

7.11.2013

BV 40

46495

3 dage

21.10.2013

BV 40

45686

2 dage

5.11.2013

BV 40

46497

2 dage

30.10.2013

BV 40

Overvågning af trends på det globale marked

45725

2 dage

18.11.2013

BV 40

Uvikling af oplevelsesprodukter

45676

2 dage

25.11.2013

BV 40

Netværksbaseret udvikling af virksomhedens værdikæde

45675

2 dage

2.12.2013

BV 40

Mere information

Kontakt for tilmelding

Forklaringer */**

Hvis du vil læse mere om indholdet af de enkelte kurser, så gå på www.efteruddannelse.dk eller www.ug.dk og fremsøg den konkrete uddannelse ud fra AMU målet.

Mette Mitta Kristensen, telefonnummer 87 11 36 24 eller e-mail: kr@tradium.dk

* Blommevej 40, Randers NØ

LEDELSE OG INNOVATION I TURISMEVIRKSOMHEDEN

Varighed: 13 dage Startdato: Se nedenfor

Nyhed Dette modulopbyggede lederforløb henvender sig specifikt til dig, der er leder i turisme-/oplevelsesindustrien. Vi gennemgår basale ledelsesbegreber og –værktøjer, og sætter herefter fokus på ledelse igennem udvikling og innovation. Du lærer dermed, hvordan du som leder understøtter vigtige strategier indenfor såvel erhvervet, som for din konkrete virksomhed. Endeligt tilbydes du på uddannelsen at indgå i et formaliseret netværk med andre ledere – et netværk, som du kan trække på både under og efter uddannelsen.

af virksomhedens værdikæde - 47472 Ledelse af innovationsprocesser - 43563 Medarbejderinvolvering i ledelse - 40628 Lederens redskaber til kompetenceudvikling

Modul Modul Modul Modul Modul

Startdatoer: Modul 1: 22.10.2013 Modul 2: 6.11.2013 Modul 3: 27.11.2013 Modul 4: 11.12.2013 Modul 5: 21.1.2014

1: Produktudvikling (3 dage) 2: Salg via netværk (3 dage) 3: Grundlæggende ledelse (3 dage) 4: Innovationsledelse (2 dage) 5: Ledelse og medarbejderudvikling (2 dage)

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 45676 Udvikling af oplevelsesprodukter - 45686 Branding af lokale oplevelsesprodukter - 45675 Netværksbaseret udvikling

Tilrettelæggelse: Gennemføres som 5 moduler af hver 2-3 dage over en periode på ca. 5 måneder Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ

27


Kontakt for tilmelding Mette Mitta Kristensen, telefonnummer 87 11 36 24 eller e-mail: kr@tradium.dk

Merkantilt & tværfagligt - Tradium Erhverv

IT AMU-KURSUS

AMU-mål Varighed

Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer

40749

1 dag

Anvendelse af præsentationsprogrammer

44373

Videoredigering i medarbejderens jobfunktion

45855

Billedredigering i medarbejderens jobfunktion Opbygning af virksomhedens website

Start

Sted*

Evt.**

29.8.2013

BV 40

2 dage

24.9.2013

BV 40

2 dage

10.10.2013

BV 40

45859

2 dage

23.10.2013

BV 40

46504

2 dage

28.11.2013

BV 40

MERE INFO: Læs mere om indholdet af de enkelte kurser på www.efteruddannelse.dk eller www.ug.dk og fremsøg den konkrete uddannelse ud fra AMU målet.

* Blommevej 40, Randers NØ

WEBMEDARBEJDER

Varighed: 30 dage Startdato: Se nedenfor

Et forløb for dig, der vil designe hjemmesider, fungere som webmaster eller opdatere firmaets hjemmeside. På kurset bliver du præsenteret for det værktøj, der skal til for at opbygge en grundlæggende hjemmeside i html, oprette og vedligeholde et CMS system, samt opbygge og konfigurere en webshop fra bunden. Du lærer at redigere og optimere billeder til web, integrere multimedieprodukter, varetage virksomhedens søgemaskineoptimering og lave markedsføring på nettet.

dens webløsning - 45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside - 46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug - 45956 E-teknologi og online opdatering - 45953 E-markedsføring og reklameindsats - 47189 Online kommunikation og –rådgivning - 40342 Design af hjemmesider med CMS 47301 Tekster til nettet - formulering og opbygning - 45855 Videoredigering i medarbejderens jobfunktion

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 45859 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion - 45910 Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion - 44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer - 46504 Opbygning af virksomhedens website - 46508 Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web - 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug - 46505 Planlægning og valg af virksomhe-

Tilrettelæggelse: Gennemføres over 6 sammenhængende uger Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ Startdatoer: Forløb 1: 19.8.2013 Forløb 2: 4.11.2013

ÅBENT VÆRKSTED Deltagerne på vores åbne værksted er på forskellige niveauer og deltager på forskellige kursusmoduler. Undervisningen på det åbne værksted stiller derfor krav til, at du som deltager selv tager ansvar i forhold til din uddannelse. Du kommer til at arbejde med selvinstruerende materialer, hvor undervisere hjælper dig, når du har behov for hjælp til at komme videre. Det betyder, at du kan arbejde i dit eget tempo og på lige præcis det niveau der passer dig. Der er ikke hold undervisning, men du vil i stor udstrækning kunne drage nytte af andres viden og erfaring.

28


Merkantilt & tværfagligt - Tradium Erhverv

IT IT-VÆRKSTED (ÅBENT VÆRKSTED)

Varighed: Efter behov Startdato: Efter behov

På vores åbne IT-værksted bestemmer du selv, hvad du vil undervises i, og hvornår. Stor fleksibilitet og hensyn til individuelle forudsætninger og behov kan opfyldes på IT-værkstedet. Principperne for værkstedsundervisningen er anderledes end for den traditionelle klasseundervisning, og der stilles andre krav til dig. Til gengæld er det en undervisningsform, der imødekommer kursisternes individuelle behov.

Alle kurser der gennemføres i IT-værkstedet er AMU-kurser, og de lever alle op til krav og regelsæt fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

IPAD (AFTENKURSUS)

Varighed: 4 aftener Startdato: Se nedenfor

Apples iPad er en blanding af en smartphone og en bærbar computer - lille i vægt og størrelse men på mange måder lige så anvendelig i det daglige som en bærbar computer. Mange skoler har investeret i og udleveret iPad´s til eleverne, til brug i den daglige undervisning.

Tilrettelæggelse: Kurset afvikles over 4 aftener - fra kl. 18.30 - 21.00

Kurset er en grundig introduktion til Apple’s iPad2 for den almindelige bruger, der ønsker at få mest muligt ud af sin iPad, både privat og arbejdsmæssigt. På kurset lærer du bl.a. at: - Navigere sikkert rundt i iOS (iPAD’ens styresystem) - Håndtere brugerindstillinger - Anvende mails og kalender - Finde og installere Apps

Kontakt os med dine behov og ønsker! Kontakt for tilmelding: Anja Friis Sørensen, tlf. 87 11 36 06 eller as@tradium.dk

Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ BEMÆRK: Pris: 950 kr + moms. Medbring din egen iPad. Kursusdatoer: 27.8, 3.9, 10.9 samt 17.9.2013 Kontakt for tilmelding: Charlotte Laursen, tlf. 87 11 36 29 eller ck@tradium.dk

Kurset er bygget op omkring praktiske øvelser, så du får de bedste muligheder for forsat at kunne huske dine nye iPad færdigheder.

IT KURSUS I FREMTIDENS DIGITALISERING (AFTENKURSUS)

Varighed: 4 aftener Startdato: Se nedenfor

Nyhed Få styr på fremtidens digitalisering - Et IT-kursus for dig, der gerne vil klædes bedre på til tidens IT krav. Den offentlige og private sektor bliver mere og mere digitaliseret. Selvom meningen med digitaliseringen er forenkling og bedre service, kan det være svært at følge med og forstå, hvordan man bruger det, og hvad de forskellige begreber dækker over. På dette kursus skal du arbejde med generel brug af it og internet samt anvendelsen af NemID. Du skal ligeledes arbejde med nogle af de offentlige hjemmesider, der anvender NemID og som giver adgang til oplysninger om familie, bolig, renovation, lægejournaler, medicin, bibliotek og skatteoplysninger m.m. Derudover skal du også se på muligheden for at oprette en digital postkasse, så du kan modtage elektroniske breve fra både det offentlige og private, på en mere sikker måde end med normal e-mail.

Tilrettelæggelse: Kurset afvikles over 4 aftener - fra kl. 18.00 - 21.00 Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ BEMÆRK: Du må gerne medbringe egen bærbar PC, hvis du har en - ellers anvendes skolens. Da store dele af kurset kræver, at du kan logge ind med NemID, bør du medbringe dit nøglekort. Har du ikke et NemID vil du få hjælp til at bestille et. Pris: 950 kr + moms. Kursusdatoer: 27.8, 3.9, 10.9 samt 17.9.2013 Kontakt for tilmelding: Charlotte Laursen, tlf. 87 11 36 29 eller ck@tradium.dk

29


Merkantilt & tværfagligt - Tradium Erhverv

Arbejdets organisering, Lean og arbejdsmiljø AMU-KURSUS

AMU-mål Varighed

Produktionsoptimering for operatører vha Lean

40658

Kunde og leverandørforhold for operatører Kvalitetsstyring i virksomheden

Start

Sted*

Evt.**

1 dag

19.8.2013

BV 40

45363

1 dag

20.8.2013

BV 40

45371

3 dage

21.8.2013

BV 40

Systematisk problemløsning for operatører

43939

2 dage

2.9.2013

BV 40

Lean værktøjsanvendelse for operatører

40659

5 dage

26.8.2013

BV 40

Lean værktøjsanvendelse for operatører

40659

5 dage

28.10.2013

BV 40

Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper

44672

1 dag

4.9.2013

BV 40

Forretningsforståelse for produktionsmedarbej

46541

2 dage

5.9.2013

BV 40

Praktisk anvendelse af 5S modellen

43937

2 dage

9.9.2013

BV 40

Omstillingseffektivisering for operatører

43978

2 dage

11.9.2013

BV 40

Sikker adfærd i produktionsvirksomheder

47075

1 dag

13.9.2013

BV 40

Udvikling af sikkerhedskultur i industrien

47076

1 dag

18.11.2013

BV 40

Ergonomi indenfor faglærte og ufaglærte job

40392

2 dage

19.11.2013

BV 40

MERE INFO VEDR. LEAN OG ARBEJDSMILJØ: Ring eller mail til uddannelseskonsulent Niels Ove Pedersen, tlf. 25 22 95 17 eller e-mail: nop@tradium.dk

* Blommevej 40, Randers NØ

ÅBENT LEAN-VÆRKSTED

Varighed: Efter behov Startdato: Efter behov

Lær om Lean på en fleksibel og effektiv måde Gennem uddannelsen får du et godt indblik i de grundlæggende værktøjer og metoder i Lean. Undervisningen er bygget op omkring et virksomhedsspil, hvor der arbejdes praktisk og mål-

rettet med Lean optimering i en simuleret virksomhed. Her kan du opleve, hvordan arbejdet med Lean værktøjerne kan gøre en mærkbar forskel på virksomhedens resultater - uanset om det er i produktion eller administration

ÅBENT VÆRKSTED Deltagerne på vores åbne værksted er på forskellige niveauer og deltager på forskellige kursusmoduler. Undervisningen på det åbne værksted stiller derfor krav til, at du som deltager selv tager ansvar i forhold til din uddannelse. Du kommer til at arbejde med selvinstruerende materialer, hvor undervisere hjælper dig, når du har behov for hjælp til at komme videre. Det betyder, at du kan arbejde i dit eget tempo og på lige præcis det niveau der passer dig. Der er ikke hold undervisning, men du vil i stor udstrækning kunne drage nytte af andres viden og erfaring.

30


Kontakt for tilmelding Mette Mitta Kristensen, telefonnummer 87 11 36 24 eller e-mail: kr@tradium.dk

Merkantilt & tværfagligt - Tradium Erhverv

Arbejdets organisering, Lean og arbejdsmiljø LEAN

Varighed: Efter behov Startdato: Efter behov

Lean understøtter forbedringsprocesser i din virksomhed. Skab værdi for kunden, fjern spild og lav et godt flow. Det er de centrale indsatsområder i Lean. Resultatet af en godt implementeret Lean strategi er, at man har en sund virksomhed, som til stadighed forandrer sig og forbedrer sig. Kendetegnet vil være glade og tilfredse kunder, da man som virksomhed overholder aftaler og leverer ydelser til den aftalte tid og i den kvalitet som forventes.

Lean - Produktion: Deltagerne vil typisk være hele virksomheden. Undervisningen foregår normalt med virksomhedens problemstillinger som cases.

En virksomhed med styr på flow, processer og procedurer, er effektiv og minimerer løbende sit spild. Samtidig har virksomheden tilfredse medarbejde, som er engagerede i virksomhedens udvikling og som løbende kommer med forbedrings forslag. Viden er nøgleordet hvis du vil sikre dig at dine medarbejdere kan være aktive medspillere i udviklingen af arbejdspladsen. Derfor udbyder Tradium Erhverv en række kursus moduler som skaber det nødvendige fundament, for at sikre viden og indsigt. Modulerne tilrettelægges i et tæt samarbejde med virksomheden og kan, såfremt det ønskes, gennemføres på virksomheden.

Lean – Administration: Deltagerne er typisk medarbejdere indenfor service og administration. Undervisningen foregår normalt med virksomhedens problemstillinger og cases. Det er typisk områder som arbejdsgange og forretningsprocedurer, der effektiviseres via medarbejdernes forslag til forbedringer. Lean – Ledelse: Det er vigtigt at ledelse og nøglemedarbejdere har et bredere kendskab til Lean værktøjer, og at de forstår at bruge dem. Kurset foregår på en af vore afdelinger og vil typisk afholdes sammen med kursister fra andre virksomheder, således at man kan udnytte kurset til erfaringsudveksling.

ARBEJDSMILJØ

Varighed: Efter behov Startdato: Efter behov

Hvorfor vælge arbejdsmiljø? Et sundt og sikkert arbejdsmiljø med ordentlige forhold, raske og effektive medarbejdere, der sammen skaber arbejdsglæde, er en vigtig faktor for værdiskabelse i en virksomhed. Arbejdsmiljølovgivningen sætter klare rammer for arbejdsmiljø arbejdet, hvor samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere er drivkraften for forbedringer. Med §23 i arbejdsmiljøloven er ar-

bejdsmiljøindsatsen blevet en del af ledelsesansvaret hos den endelte leder - uanset placering i organisationen. Tradium Erhverv har stor erfaring i at uddanne ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere med afsæt i virksomhedens egen strategi for miljøarbejdet. Vores filosofi er, at uddannelse i arbejdsmiljø skal skabe værdi på bundlinien og læring samt trivsel hos medarbejderne.

31


Kontakt for tilmelding Mette Mitta Kristensen, telefonnummer 87 11 36 24 eller e-mail: kr@tradium.dk

Merkantilt & tværfagligt - Tradium Erhverv

Ledelse AMU-KURSUS Coaching som ledelsesværktøj

AMU-mål Varighed

Start

Evt.**

44633

3 dage

Lederens rekrutteringsværktøjer

40653

2 dage

9.10.2013

BV 40

Gennemførelse af personalesamtaler

40446

3 dage

26.11.2013

BV 40

MERE INFO: Læs mere om indholdet af de enkelte kurser på www.efteruddannelse.dk eller www.ug.dk og fremsøg den konkrete uddannelse ud fra AMU målet.

17.9.2013

Sted*

BV 40

* Blommevej 40, Randers NØ

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE

Varighed: 13 dage Startdato: Se nedenfor

Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med Grundlæggende Lederuddannelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb, primært målrettet nuværende og kommende ledere, som endnu ikke har gennemført en lederuddannelse. Denne kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelse er anerkendt af Ledernes Hovedorganisation.

Tilrettelæggelse: Gennemføres som 5 moduler af hver 2-3 dage over en periode på ca. 5 måneder

Indhold i uddannelsens moduler: Modul Modul Modul Modul Modul

1: Introduktion til ledelse (3 dage) 2: Ledelse og udvikling (2 dage) 3: Situationsbestemt ledelse (2 dage) 4: Kommunikation - konflikthåndtering (3 dage) 5: Forandringsledelse og handlingsplan (3 dage)

Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ Startdatoer: Modul 1: 2.10.2013 Modul 2: 5.11.2013 Modul 3: 4.12.2013 Modul 4: 14.1.2014 Modul 5: 18.2.2014

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 43563 Medarbejderinvolvering i ledelse - 43562 Mødeledelse - 43561 Konflikthåndtering som ledelsesværktøj - 43560 Kommunikation som ledelsesværktøj - 43559 Ledelse og samarbejde

DEN GRUNDLÆGGENDE PROJEKTLEDERUDDANNELSE

Varighed: 9 dage Startdato: Se nedenfor

Arbejder du i projekter, er du projektleder, eller bliver du involveret i nær fremtid, så er Den Grundlæggende Projektlederuddannelse et godt tilbud til dig. Denne kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelse er anerkendt af Ledernes Hovedorganisation.

Tilrettelæggelse: Gennemføres som 4 moduler af hver 2-3 dage over en periode på ca. 2 måneder

Indhold i uddannelsens moduler: Modul 1: Projektopstart (3 dage) Modul 2: Teamudvikling og ledelse (2 dage) Modul 3: Projektgennemførelse (2 dage) Modul 4: Projektafslutning & læring (2 dage)

Startdatoer: Modul 1: 2.9.2013 Modul 2: 19.9.2013 Modul 3: 7.10.2013 Modul 4: 24.10.2013

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 40593 Lederens projektplanlægning - 40594 Projektledelse 43572 Ledelse af forandringsprocesser

32

Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ

MERE INFO Hvis du vil læse mere om indholdet af de enkelte kurser, kan du finde beskrivelse på Tradiums webside under Voksen & efteruddannelse -> ”brochurer og katalog”


Merkantilt & tværfagligt - Tradium Erhverv

Ledelse UDVIKLING, SPARRING OG NETVÆRK DISC personprofilanalyse

Personlig coaching

Pris for en analyse med personlig tilbagelæsning: 1.500 kr + moms

Tradium tilbyder personlig coaching med afsæt i et af følgende to værktøjer: - NLP: (Neuro linguistik Programmering) - STELLAR: Karrierecoaching. Pris pr. session (begge varianter): 1.200 kr + moms

Pris for en analyse med personlig tilbagelæsning: 1.500 kr + moms

For ledere som føler behov for sparring. Direkte målrettet ledelses- og HR-mæssige problemstillinger. Pris pr. time: 1.200 kr + moms

Belbin personprofilanalyse

Leder / HR-sparring

MERE INFO: Ring eller mail til uddannelseskonsulent Kasper Nissen, tlf. 25 62 55 04, e-mail: kni@tradium.dk

LEDER-NETVÆRK Det kan til tider være en ensom affære at være leder. Både nye og garvede ledere kan have brug for et fristed, hvor man kan reflektere over egen ledelsespraksis, hente ny inspiration, og stille skarpt på de ledelsesfaglige udfordringer. Dit udbytte: - Du inviteres, inspireres og beriges i forhold til dit eget arbejde som leder. - Du får nye vinkler og modeller til at arbejde med ledelse, samt relevant materiale. - Erfaringsudveksling og cases vil bidrage til, at du opnår flere handlemuligheder og værktøjer, i forhold til udviklingstiltag i dit lederskab. - Mød ligesindede med samme interesse - Drøft problemstillinger med andre, som har prøvet det.

Netværksmøderne kan blandt andet omhandle oplæg, diskussioner og erfaringsudvekslinger indenfor områderne: - Medarbejderudviklingssamtaler - Situationsbestemt ledelse - Projektledelse - Forandringsledelse Netværket arbejder ud fra at deltagerne er medbestemmende til at sætte aktuelle emner på dagsorden. Praktiske oplysninger: Deltagelse i netværket er gratis. Der planlægges som udgangspunkt 6 netværksmøder á ca. 2½ time.

MERE INFO: Kontakt Jacob Lund, hvis du vil høre mere eller tilmeldes netværket , tlf. 30 34 70 75, e-mail: jlu@tradium.dk

33


Merkantilt & tværfagligt - Tradium Erhverv

Ledelse

Produkt Styringsparametre Produkt

Kundebehov

Produkt

Kundebehov

Styringsparametre

Styringsparametre Forretningsmodel

Brand personlighed

Kundebehov

Forretningsmodel

Positionering

Positionering Forretningsmodel

Brand personlighed

Unik V di k b d Værdiskabende kapacitet

Unik kompetence

Organiserende idé

Organiserende idé

Vision

Brand personlighed Kulturelle værdier

Unik kompetence Unik kompetence

Positionering

Vision

Kulturelle værdier

UnikGrundlæggende formål V di k bGrundlæggende formål Værdiskabende d Brand essens kapacitet Brand essens

Kulturelle værdier

Unik kompetence Unik kompetence Tradium Erhverv er blevet STELLAR akkrediteret. STELLAR er et international anerkendt værktøj til blandt andet sikring af strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. STELLAR bygger på 12 domæner som til sammen giver et helhedsbillede af virksomheden og dens værdikæde. En afklaring af de 12 domæner kanOrganiserende idé synliggøre, hvor og hvordan der skal sættes ind i forhold til udvikling af virksomheden og dermed også medarbejderne. Som noget helt nyt, kan du nu bestille en STELLAR scanning af din virksomhed. Det tager ca. 2 timer og har til formål at sikre, at det kursus eller den uddannelsesrække I påtænker at sætte i gang er den rigtige, og matcher de forventninger og behov virksomheden har. En STELLAR gennemgang vil sætte fokus på de styrker virksomheden har, men dermed også sætte fokus på, hvilke forbedringsområder, der måtte findes. Dette kombineret med vores viden omkring uddannelse og kompetenceudvikling, gør at de ressourcer, der bruges på kompetenceløftet giver mest mulig værdi.

34

Vision

Prisen for en STELLAR scanning (ialt ca. 2 timer): 1.200 kr + moms STELLAR workshop: Aftales indviduelt og kræver et forudgående møde. Pris 15.000 kr for 2 x ½ dag.

Grundlæggende formål

Brand essens

MERE INFO Ring eller mail til Kasper Nissen, uddannelseskonsulent & STELLAR licensed associate, telefonnummer 25 62 55 04, e-mail: kni@tradium.dk


Merkantilt & tværfagligt - Tradium Erhverv

Forberedende voksenundervisning (FVU) Måske er du tilbageholdende med at vælge kurser og uddannelse, fordi du er usikker på, om du kan følge med. Måske føler du bare, at dine læse- og skrivefærdigheder er blevet lidt rustne med årene. Med FVU forbedrer du dine grundlæggende færdigheder i dansk – læsning, skrivning og stavning. Som en naturlig del af undervisningen arbejder du på computer, så du bliver også bedre til at bruge pc og internet. Har du ingen eller kun lidt kendskab til IT, er det ikke noget problem. FVU er fleksibelt tilrettelagt undervisning, og du starter der, hvor du er. Er du ordblind, vil du komme på et hold med få deltagere. Inden du kan starte undervisningen, tjekker vi dine færdigheder. Tjekket foregår ved, at du løser nogle opgaver, der bruges til at vurdere dit niveau. Tjekket foregår på computer eller på papir og tager cirka en halv time. Du får selv udleveret resultatet, og du får en vejledende samtale med en af vores undervisere. Hver mandag er der mulighed for, at du kan begynde på et kursusforløb. Du møder 3 dage om ugen, mandag, tirsdag og onsdag, fra kl. 8.30 til 13.50. Det svarer til 18 lektioner om ugen. Et forløb er 4 uger. Du har mulighed for at koble danskun-

dervisningen med andre kurser f.eks. i vores IT-værksted. Du kan også vælge at tage et danskforløb, inden du går i gang med uddannelse eller efteruddannelse. Danskundervisningen hjælper dig til at få størst muligt udbytte af anden uddannelse. Du kan deltage, hvis du er ledig, ansat eller selvstændig. FVU er gratis. Er du i job, er der mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Vi hjælper dig med denne ansøgning. Er du ledig, kan du følge undervisningen i dansk udover din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Forløbet kan tilrettelægges fleksibelt for virksomheder.

MERE INFO For yderligere information – ring eller mail til uddannelseskonsulent Birte Wium Olesen, tlf. 23 37 96 10, e-mail: bol@tradium.dk, eller kursussekretær Charlotte Laursen, tlf. 87 11 36 29, e-mail: ck@tradium.dk

Ordblindeundervisning - Undervisningen foregår på små hold med højst 6 deltagere - Du får lavet en individuel undervisningsplan, så du lærer det, som du har brug for. - Start når det passer dig

MERE INFO Ring eller mail til uddannelseskonsulent Birte Wium Olesen, tlf. 23 37 96 10, e-mail: bol@tradium.dk

- Du kan deltage, hvis du er ledig, ansat eller selvstændig. - Ordblindeundervisning er gratis. Er du i job, er der mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Vi hjælper dig med denne ansøgning. Er du ledig, kan du følge undervisningen i dansk for ordblinde udover din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Forløbet kan tilrettelægges fleksibelt for virksomheder.

35


Produktion & udvikling

Produktion & udvikling I afdelingen produktion og udvikling gennemføres der såvel erhvervsuddannelser som efteruddannelse. Vi uddanner smede indenfor både det rustfaste og det sorte område. Yderligere gennemfører vi uddannelsen industrioperatør og produktør. Industrioperatøruddannelsen efterspørges primært af voksne. Endelig gennemfører vi også uddannelsen som overfladebehandler, en uddannelse som Tradium er landsdækkende på. På efteruddannelsessiden er Tradium meget stærk på svejse- og pladebearbejdningsområdet. På svejseområdet gennemfører vi vores uddannelser i åbent værksted. Det betyder, at muligheden for at komme i gang med netop den uddannelse, på det ønskede niveau, meget hurtigt er til stede. Vores åbne svejseværksted er præget af et højt fagligt niveau og en maksimal grad af fleksibilitet, når det gælder gennemførelsesrammerne. På værkstedet gennemføres der svejsecertificering indenfor de almindelige processer og i såvel rør som plade. Indenfor pladebearbejdning er Tradium landsdækkende. Vores udstyr spænder over traditionelle pladebearbejdningsmaskiner til CNC styret kantbukker, revolverstanser og laserskærer. I vores åbne CNC værksted gennemfører vi efteruddannelse indenfor CAD/CAM og Inventor. Det giver den enkelte mulighed for at kvalificere sig til at arbejde ved CNC styrede maskiner indenfor det spåntagende område. Samtidig arbejdes der på kurserne med programmering af CNC styrede maskiner. Indenfor overfladebehandling gennemføres efteruddannelse indenfor vådlakering, pulverlakering samt kemisk forbehandling. Yderligere gennemfører vi sikkerhedskursus i forhold til arbejde med epoxy. Vores afdeling er karakteriseret ved høj faglighed og en tæt dialog med det lokale erhvervsliv om efteruddannelse. Vi ses hos Tradium – produktion og udvikling. Bent Oppelstrup Uddannelseschef, Produktion & udvikling

36


Produktion & udvikling

Svejs AMU-KURSUS

AMU-mål Varighed

Start

Sted*

Evt.**

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

45141

1 dag

29.8.2013

BV 40

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

45141

1 dag

10.10.2013

BV 40

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

45141

1 dag

21.11.2013

BV 40

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

45141

1 dag

5.12.2013

BV 40

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

44530

1 dag

27.8.2013

BV 40

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

44530

1 dag

24.9.2013

BV 40

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

44530

1 dag

22.10.2013

BV 40

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

44530

1 dag

19.11.2013

Lysbuesvejsning

44154

5 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

Lys b. svejs-kants plade/plade

40086

10 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

Lys b. svejs-kants plade/rør

40087

10 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

Lys b svejs-stumps plade alle pos

40089

10 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

Lys b svejs-stumps rør alle pos

40091

10 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

MAG-svejsning proces 135

44676

5 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

MAG-svejs-kants plade/rør pr 135

40093

10 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135

40095

5 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135

40097

5 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

MAG-svejs-kants plade/plade pr 136

40098

5 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

MAG-svejs-kants plade/rør pr 136

40099

10 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136

40101

5 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136

40103

5 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

TIG-svejsning

44451

5 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

TIG-svejs-kants uleg plade/rør

40104

5 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

TIG-svejs-kants rustfri plade/rør

40108

5 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos

40107

10 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade

40109

5 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos

40112

6 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos

40114

5 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium

44462

10 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

TIG-svejsning af svær plade, aluminium

44463

10 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme

44717

10 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

MIG-svejsning aluminium P 131 stumpsømme,svær plade

44721

5 dage

Mandag*

BV 40*

Åbent V.

Mere information

BV 40

Forklaringer */**

Ring eller mail til kursussekretær Vibeke Nansen,

* Mandag: Mulighed for opstart hver mandag

tlf. 87 11 85 13, e-mail: vn@tradium.dk

* BV 40: Blommevej 40, Randers NØ Amu-Centervej 2, Kolind - fra 30.9.2013 ** Åbent Værksted

37


Produktion & udvikling

Svejs SVEJSE-FORLØB (ÅBENT VÆRKSTED)

Varighed: 45 dage

Målrettet svejseforløb med fokus på Lysbuesvejsning Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 44154 Lysbuesvejsning - 40086 Lys b. svejs-kants plade/plade - 40087 Lys b. svejs-kants plade/rør - 40089 Lys b svejsstumps plade alle pos -40091 Lys b svejs-stumps rør alle pos

SVEJSE-FORLØB (ÅBENT VÆRKSTED)

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 44676 MAG-svejsning proces 135 - 40093 MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 - 40095 MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135 - 40097 MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135

SVEJSE-FORLØB (ÅBENT VÆRKSTED)

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 40098 MAG-svejs-kants plade/plade pr 136 - 40099 MAGsvejs-kants plade/rør pr 136 - 40101 MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136 - 40103 MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 44451 TIG-svejsning - 40104 TIG-svejs-kants uleg plade/rør 40107 TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos

Startdato: Mulighed for opstart hver mandag

Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ Amu-Centervej 2, Kolind - fra 30.9.2013

Varighed: 20 dage

Målrettet svejseforløb med fokus på Tig/Sort

Startdato: Mulighed for opstart hver mandag

Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ Amu-Centervej 2, Kolind - fra 30.9.2013

Varighed: 25 dage

Målrettet svejseforløb med fokus på Mag/136 (pulverfyldt tråd)

SVEJSE-FORLØB (ÅBENT VÆRKSTED)

Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ Amu-Centervej 2, Kolind - fra 30.9.2013

Varighed: 25 dage

Målrettet svejseforløb med fokus på Mag/135 (massiv tråd)

Startdato: Mulighed for opstart hver mandag

Startdato: Mulighed for opstart hver mandag

Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ Amu-Centervej 2, Kolind - fra 30.9.2013

ÅBENT VÆRKSTED Deltagerne på vores åbne værksted er på forskellige niveauer og deltager på forskellige kursusmoduler. Undervisningen på det åbne værksted stiller derfor krav til, at du som deltager selv tager ansvar i forhold til din uddannelse. Du kommer til at arbejde med selvinstruerende materialer, hvor undervisere hjælper dig, når du har behov for hjælp til at komme videre. Det betyder, at du kan arbejde i dit eget tempo og på lige præcis det niveau der passer dig. Der er ikke holdundervisning, men du vil i stor udstrækning kunne drage nytte af andres viden og erfaring.

38


Produktion & udvikling

Svejs SVEJSE-FORLØB (ÅBENT VÆRKSTED)

Varighed: 20 dage

Målrettet svejseforløb med fokus på Tig/Rustfri Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 40109 TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade - 40108 TIG-svejskants rustfri plade/rør - 40112 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos - 40114 TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos

SVEJSE-FORLØB (ÅBENT VÆRKSTED)

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 44462 TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium - 44463 TIG-svejsning af svær plade, aluminium

SVEJSE-FORLØB (ÅBENT VÆRKSTED)

Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ Amu-Centervej 2, Kolind - fra 30.9.2013

Varighed: 20 dage

Målrettet svejseforløb med fokus på Tig/Alu

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 44717 MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme 44721 MIG-svejsning aluminium P 131 stumpsømme svær plade

Startdato: Mulighed for opstart hver mandag

Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ Amu-Centervej 2, Kolind - fra 30.9.2013

Varighed: 15 dage

Målrettet svejseforløb med fokus på Mig/Alu

Startdato: Mulighed for opstart hver mandag

Startdato: Mulighed for opstart hver mandag

Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ Amu-Centervej 2, Kolind - fra 30.9.2013

Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse?

Mere information

Har du ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse har du mulig-

Ring eller mail til kursussekretær Vibeke Nansen,

hed for at sammensætte et målrettet forløb indenfor

tlf. 87 11 85 13, e-mail: vn@tradium.dk

svejsning. Der er mange muligheder, blandt andet kan du specialisere dig indenfor f.eks. TIG, MAG eller lysbuesvejsning. Samtidig har du mulighed for at deltage på kurset Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk §26. Hvis du har forudsætninger og kan opnå kvalifikationerne har du mulighed for at få et certifikat. Kontakt skolen og få vejledning om dine muligheder: Vibeke Nansen, tlf. 87 11 85 13, e-mail: vn@tradium.dk

39


Produktion & udvikling

CNC CAD/CAM - plade og spåntagende AMU-KURSUS

AMU-mål Varighed

Maskintegning, Projektionstegning i cad

44847

5 dage

Maskintegning, Projektionstegning i cad

44847

Maskintegning, Projektionstegning i cad

44847

Maskintegning, Projektionstegning i cad

Start

Sted*

Evt.**

16.9.2013

BV 40

Åbent V.

5 dage

23.9.2013

BV 40

Åbent V.

5 dage

30.9.2013

BV 40

Åbent V.

44847

5 dage

7.10.2013

BV 40

Åbent V.

Maskintegning, Projektionstegning i cad

44847

5 dage

21.10.2013

BV 40

Åbent V.

Maskintegning, Projektionstegning i cad

44847

5 dage

11.11.2013

BV 40

Åbent V.

Maskintegning, Projektionstegning i cad

44847

5 dage

18.11.2013

BV 40

Åbent V.

Maskintegning, Projektionstegning i cad

44847

5 dage

25.11.2013

BV 40

Åbent V.

Maskintegning, Projektionstegning i cad

44847

5 dage

2.12.2013

BV 40

Åbent V.

Maskintegning, Projektionstegning i cad

44847

5 dage

9.12.2013

BV 40

Åbent V.

Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion

44848

5 dage

16.9.2013

BV 40

Åbent V.

Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion

44848

5 dage

23.9.2013

BV 40

Åbent V.

Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion

44848

5 dage

30.9.2013

BV 40

Åbent V.

Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion

44848

5 dage

7.10.2013

BV 40

Åbent V.

Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion

44848

5 dage

21.10.2013

BV 40

Åbent V.

Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion

44848

5 dage

11.11.2013

BV 40

Åbent V.

Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion

44848

5 dage

18.11.2013

BV 40

Åbent V.

Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion

44848

5 dage

25.11.2013

BV 40

Åbent V.

Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion

44848

5 dage

2.12.2013

BV 40

Åbent V.

Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion

44848

5 dage

9.12.2013

BV 40

Åbent V.

Mere information

Forklaringer */**

Ring eller mail til kursussekretær Vibeke Nansen,

* BV 40: Blommevej 40, Randers NØ

tlf. 87 11 85 13, e-mail: vn@tradium.dk

** Åbent Værksted

40


Produktion & udvikling

CNC CAD/CAM - plade og spåntagende CNC CAD/CAM SPÅNTAGENDE

Varighed: 30 dage Startdato: Se nedenfor

Som deltager på forløbet lærer du at arbejde med spåntagende bearbejdning af jern og metal. Hertil kommer du også til at lære at arbejde med de tegne programmer, som er nødvendige at kunne bruge indenfor området. Efter uddannelsen vil du kunne arbejde som operatør ved fræsere og bearbejdningscentre. Endelig vil du også have en grundlæggende viden omkring programmering af CNC styrede maskiner.

Tilrettelæggelse: Gennemføres enten som et sammenhængende forløb eller i moduler i det åbne værksted, hvor der er opstart hver mandag.

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 45186 CNC - Teknik 44816 CNC drejning. Manuel programmering- 45187 CNC Drejeteknik Operatør eller 44817 CNC fræsning Manuel programmering - 45191 CNC Fræseteknik Operatør 44847 Maskintegning ,Projektionstegning i CAD 44848 Maskintegning 3D-CAD konstruktion - 44845 Bearbejdningsteknik,CAD/CAM 2½ D- Fræsning

CNC PLADEBEARBEJDNING

Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ Startdatoer: Forløb 1: 16.9.2013 Forløb 2: 11.11.2013

Varighed: 35 dage (enkelte moduler kan udelades) Startdato: Se nedenfor

På forløbet lærer du at arbejde ved traditionelle pladebearbejdnings maskiner. Samtidig lærer du at arbejde med tegneprogrammer og pladeudfoldning i forhold til at planlægge bukke, klippe og valse opgaver. I sidste del af forløbet kommer du til at arbejde med programmering og opstilling på CNC-styret kantpressere, revolverstanser og laser skærer. Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 46526 Pladeudfoldning, klippe bukke og valsemaskiner 45193 Operatør ved klippe, bukke og valsemaskiner - 45196 Operatør ved CNC-styret kantpresse - 45197 Opstilling og programmmering CNC-styret kantpresser - 46527 Operatør ved CNC-styret revolverstanser - 46529 Opstilling og programmering CNC-styret revolverstanser - 45875 Laserskæring for operatører

Tilrettelæggelse: Gennemføres enten som et sammenhængende forløb eller i moduler i det åbne værksted, hvor der er opstart hver mandag. Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ Startdatoer: Forløb 1: 2.9.2013 Forløb 2: 11.11.2013

ÅBENT VÆRKSTED Deltagerne på vores åbne værksted er på forskellige niveauer og deltager på forskellige kursusmoduler. Undervisningen på det åbne værksted stiller derfor krav til, at du som deltager selv tager ansvar i forhold til din uddannelse. Du kommer til at arbejde med selvinstruerende materialer, hvor undervisere hjælper dig, når du har behov for hjælp til at komme videre. Det betyder, at du kan arbejde i dit eget tempo og på lige præcis det niveau der passer dig. Der er ikke holdundervisning, men du vil i stor udstrækning kunne drage nytte af andres viden og erfaring.

41


Produktion & udvikling

Pladebearbejdning AMU-KURSUS

AMU-mål Varighed

Laserskæring for operatører

45875

5 dage

Laserskæring for operatører

45875

Laserskæring for operatører

45875

Laserskæring for operatører

Start

Sted*

Evt.**

2.9.2013

BV 40

Åbent V.

5 dage

9.9.2013

BV 40

Åbent V.

5 dage

16.9.2013

BV 40

Åbent V.

45875

5 dage

23.9.2013

BV 40

Åbent V.

Laserskæring for operatører

45875

5 dage

30.9.2013

BV 40

Åbent V.

Laserskæring for operatører

45875

5 dage

7.10.2013

BV 40

Åbent V.

Laserskæring for operatører

45875

5 dage

11.11.2013

BV 40

Åbent V.

Laserskæring for operatører

45875

5 dage

18.11.2013

BV 40

Åbent V.

Laserskæring for operatører

45875

5 dage

25.11.2013

BV 40

Åbent V.

Laserskæring for operatører

45875

5 dage

2.12.2013

BV 40

Åbent V.

Laserskæring for operatører

45875

5 dage

9.12.2013

BV 40

Åbent V.

Laserskæring for operatører

45875

5 dage

16.12.2013

BV 40

Åbent V.

Operatør ved klippe, bukke og valsemaskiner

45193

3 dage

Mandag*

BV 40

Åbent V.

Operatør ved CNC-styret kantpresse

45196

2 dage

Mandag*

BV 40

Åbent V.

Opstilling og programmering CNC-styret kantpresse

45197

5 dage

Mandag*

BV 40

Åbent V.

Pladeudfoldning klippe-, bukke- og valsemaskiner

46526

5 dage

Mandag*

BV 40

Åbent V.

Operatør ved CNC-styret revolverstanser

46527

5 dage

Mandag*

BV 40

Åbent V.

Opstilling/programmering CNCstyret revolverstanser

46529

5 dage

Mandag*

BV 40

Åbent V.

Emnetegning i retvinklet projektion

47422

3 dage

Mandag*

BV 40

Åbent V.

Tegningsinformation og -fremstilling

47423

3 dage

Mandag*

BV 40

Åbent V.

Modstandssvejsning

42743

5 dage

Mandag*

BV 40

Åbent V.

Mere information

Forklaringer */**

Ring eller mail til kursussekretær Vibeke Nansen,

* BV 40: Blommevej 40, Randers NØ

tlf. 87 11 85 13, e-mail: vn@tradium.dk

* Mandag: Fra- og med 11.11.2013 på Blommevej 40, Randers NØ ** Åbent Værksted

ÅBENT VÆRKSTED Deltagerne på vores åbne værksted er på forskellige niveauer og deltager på forskellige kursusmoduler. Undervisningen på det åbne værksted stiller derfor krav til, at du som deltager selv tager ansvar i forhold til din uddannelse. Du kommer til at arbejde med selvinstruerende materialer, hvor undervisere hjælper dig, når du har behov for hjælp til at komme videre. Det betyder, at du kan arbejde i dit eget tempo og på lige præcis det niveau der passer dig. Der er ikke holdundervisning, men du vil i stor udstrækning kunne drage nytte af andres viden og erfaring.

42


Produktion & udvikling

Overfladebehandling AMU-KURSUS

AMU-mål Varighed

Start

Sted*

Evt.**

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

43996

2 dage

20.8.2013

BV 40

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

43996

2 dage

8.10.2013

BV 40

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

43996

2 dage

12.11.2013

BV 40

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

43996

2 dage

17.12.2013

BV 40

1-komponent vådlakering - operatører

46885

5 dage

21.10.2013

BV 40

Åbent V.

1-komponent vådlakering- behandlingsspecifikation

46886

5 dage

28.10.2013

BV 40

Åbent V.

2-komponent vådlakering - operatører

46887

5 dage

4.11.2013

BV 40

Åbent V.

2-komponent vådlakering- behandlingsspecifikation

46888

5 dage

4.11.2013

BV 40

Åbent V.

Vandige malematerialer - operatører

46889

5 dage

4.11.2013

BV 40

Åbent V.

Vandige materialer - behandlingsspecifikation

46890

5 dage

4.11.2013

BV 40

Åbent V.

Pulverlakering - materialer og processer

46576

5 dage

30.9.2013

BV 40

Åbent V.

Pulverlakering - materialer og processer

46576

5 dage

25.11.2013

BV 40

Åbent V.

Manuel pulverlakering

46577

5 dage

30.9.2013

BV 40

Åbent V.

Manuel pulverlakering

46577

5 dage

2.12.2013

BV 40

Åbent V.

Automatisk pulverlakering

46578

5 dage

30.9.2013

BV 40

Åbent V.

Automatisk pulverlakering

46578

5 dage

9.12.2013

BV 40

Åbent V.

Kemisk forbehandling på industrianlæg

44841

5 dage

16.9.2013

BV 40

Åbent V.

Kemisk forbehandling på industrianlæg

44841

5 dage

25.11.2013

BV 40

Åbent V.

* BV 40: Blommevej 40, Randers NØ OVERFLADEBEHANDLING

Varighed: 30 dage (for det viste eksempel) Startdato: Se nedenfor

Tradium er den eneste erhvervsskole, som gennemfører uddannelse indenfor overfladebehandling. Uddannelserne indeholder såvel vådlakering og pulverlakering. Gennem forløbet får du mulighed for at lære at udføre en overfladebehandling i forhold til de rette kvalitets standarder og efter de gældende sikkerheds krav. Eksempel på forløb ”Vådlakering” med følgende AMU-mål: 46885 1-komponent vådlakering operatør - 46886 1-komponent vådlakering behandlingsspecifikation - 46887 2-komponent vådlakering for operatører - 46888 2-komponent vådlakering efter behandlingsspecifikationern - 46889 Vandig malematerialer - operatører - 46890 Vandige malematerialer - behandlingsspecifikation.

Tilrettelæggelse: Gennemføres enten som et sammenhængende forløb eller i moduler i det åbne værksted, hvor der er opstart hver mandag. Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ Startdatoer: Ring til Kursussekretær Vibeke Nansen, tlf. 87 11 85 13, e-mail: vn@tradium.dk, og hør om dine muligheder for fleksibel opstart.

43


Strøm, styring & IT

Strøm, styring & IT Strøm, styring & IT, i daglig tale El-afdelingen, er en lidt mindre afdeling i Tradium. Vi tilbyder grundforløbet Strøm, styring & IT som primært består at elektronik, data, automatik samt el. Udover grundforløbet har vi også hovedforløb for elektriker med specialerne installationsteknik og styring og reguleringsteknik. I kataloget her har vi samlet en lille palette af efteruddannelsestilbud, som vi mener er meget nyttige i elbranchen. Da vi er en lille afdeling sætter vi en ære i at kursisten og eleven er i centrum. Vi tilstræber at levere en faglig høj kvalitet i et uformelt miljø. Som noget nyt kan vi også tilbyde certificering inden for Microsofts produkter. Således kan man på Tradium nu tage en MTA - Microsoft Technology Associate. Vel mødt til uddannelse i El-afdelingen. Bent Oppelstrup Uddannelseschef, Strøm, styring & IT

Indenfor el-området, sammensætter vi gerne kortere og længerevarende forløb, ud fra konkret behov. Ring eller mail til uddannelseskonsulent Niels Ove Pedersen, tlf. 25 22 95 17, e-mail: nop@tradium.dk

44


Strøm, styring & IT

El AMU-KURSUS

AMU-mål Varighed

Start

Sted*

Evt.**

Bestemmelser for elektriske installationer, anvendelse

44742

5 dage

19.8.2013

BV 40

Elektriker

Dimensionering af el-installationer

44744

5 dage

26.8.2013

BV 40

Elektriker

L-AUS tavle og installationsarbejde

44755

1 dag

2.9.2013

BV 40

Elektriker

Retningslinjer for elsyn i boliginstallationer

47499

1 dag

4.9.2013

BV 40

Elektriker

L-AUS tavle og installationsarbejde

44755

1 dag

1.10.2013

BV 40

Elektriker

Retningslinjer for eleftersyn i boliginstallationer

47499

1 dag

3.10.2013

BV 40

Elektriker

Energiservice, tekniske installationer (1)

40633

1 dag

30.9.2013

BV 40

Elektriker

Bestemmelser for elektriske installationer, anvendelse

44742

5 dage

28.10.2013

BV 40

Elektriker

Dimensionering af el-installationer

44744

5 dage

4.11.2013

BV 40

Elektriker

PLC Programmering af sekventielle styringer

44772

5 dage

4.11.2013

BV 40

Elektriker

PLC installation af analoge forbindelser

44103

2 dage

11.11.2013

BV 40

Elektriker

PLC analog programmering

44104

3 dage

13.11.2013

BV 40

Elektriker

L-AUS tavle og installationsarbejde

44755

1 dag

11.11.2013

BV 40

Elektriker

Retningslinjer for eleftersyn i boliginstallationer

47499

1 dag

13.11.2013

BV 40

Elektriker

L-AUS tavle og installationsarbejde

44755

1 dag

10.12.2013

BV 40

Elektriker

Retningslinjer for eleftersyn i boliginstallationer

47499

1 dag

12.12.2013

BV 40

Elektriker

LED-belysning, dimensionering, installation og vedligehold

47101

2 dage

9.12.2013

BV 40

Elektriker

* BV 40: Blommevej 40, Randers NØ

Tilmelding

** Kurset forudsætter, at du er faglært elektriker eller har tilsvarende kvalifikationer.

Kontakt Elly Brødløs, tlf. 87 74 88 01 eller e-mail: eb@tradium.dk

MTA - Microsoft Technology Associate MTA er en uddannelse for dig, der ønsker en karriere inden for IT-området. MTA er springbrættet til alle de øvrige anerkendte certificeringer fra Microsoft indenfor netværk, sikkerhed og serverplatforme. Med en MTA i hånden er man klar til de grundlæggende udfordringer, erhvervslivet stiller til f.eks. IT-supportere og datateknikere. Gennemfør de tre certificeringer Networking Fundamentals, Security Fundamentals og Windows Server Administration Fundamentals, og samlet giver det en MTA - Microsoft Technology Associate! På data- og kommunikationsuddannelsen har man allerede i dag mulighed for at tage de første moduler til CISCO CCNA (viden i netværkskomponenter og sikkerhed), og med det seneste tiltag med en MTA, vil man få en endnu større bredde i sine kompetencer indenfor data og IT.

For yderligere oplysning om uddannelsen MTA, Microsoft Technology Associate, er du velkommen til at kontakte: Faglærer Per Andersen, tlf. 21 52 36 07, e-mail: pfa@tradium.dk eller Faglærer Claus N. Larsen, tlf. 27 22 07 78, e-mail: cla@tradium.dk.

45


Transport & logistik

Transport & logistik På transportuddannelserne i Tradium lægger vi stor vægt på høj kvalitet i undervisningen blandt andet ved at satse på undervisere, der både pædagogisk og transportfagligt, er toptunede. Desuden har vores undervisere stor erfaring fra transport – og logistikerhvervet som tidligere vognmænd, chauffører og logistikmedarbejdere. Med til kvaliteten hører også vores ret moderne vognpark, der kan inspirere de fleste. Vi har et tæt samarbejde med områdets transport- og logistikvirksomheder både i forhold til at skræddersy særlige transportkurser til den enkelte virksomhed og i forhold til vores EUD uddannelser, hvor vi i tæt samarbejde med de lokale virksomheder har lavet mange uddannelsesaftaler. Mange større virksomheder vælger at lade deres personale opgradere til fagligt niveau via en merituddannelse. Vores afdeling er organiseret i 2 underafdelinger - Intern transport og ekstern transport, hvor der bliver undervist på disse to adresser: Amu-Centervej 2 i Pederstrup (Kolind) på Djursland samt Blommevej 40 i Randers. Velkommen! Lone Beck Sønderby Uddannelseschef, Auto, transport & logistik Intern transport: Intern Transport afholder kurser indenfor lager og logistik, kran og truck. Flere af vores kurser er certifikatkurser, der giver dig viden om samt en erfaring med, betjeningen af de forskellige trucks og kraner. Vores lagerkurser er ofte kurser, der lagt an på det praktiske arbejde på arbejdspladsen. Vores undervisere har alle en uddannelse eller flere års praktisk erfaring indenfor transport og logistik. Mikael Rasmussen, Uddannelsesleder Ekstern transport: Tradium Transportuddannelsescenter råder over et topmoderne køreteknisk anlæg, som er udstyret med automatiske forhindringer, der efterligner situationer fra trafikken. Anlægget har egen vognpark med motorcykler, personbiler, lastbiler og busser. Anlægget bruges bl.a. til køretekniske kurser af private køreskoler og flere landsdækkende kunder som for eksempel Falck og Politiet. Vi udbyder en række spændende kurser. Uddannelserne beskæftiger sig med transport af gods og personer såvel som det praktiske og logistiske arbejde knyttet til enhver type transport. John Brødløs, Uddannelsesleder

46


Transport & logistik

Intern transport - lager, logistik og truck AMU-KURSUS

AMU-mål Varighed

Lastbilmonteret kran Certifikat D

47478

10 dage

Lastbilmonteret kran Certifikat D

47478

Lastbilmonteret kran Certifikat D

47478

Lastbilmonteret kran Certifikat D

Start

Sted*

Evt.**

5.8.2013

BV 40

10 dage

9.9.2013

BV 40

10 dage

4.10.2013

BV 40

47478

10 dage

4.11.2013

BV 40

Lastbilmonteret kran Certifikat D

47478

10 dage

9.12.2013

BV 40

Lastbilmonteret kran Certifikat E over 25 tm

47479

10 dage

9.9.2013

BV 40

Lastbilmonteret kran Certifikat E over 25 tm

47479

10 dage

4.11.2013

BV 40

Lastbilmonteret kran Certifikat E over 25 tm

47479

10 dage

9.12.2013

BV 40

Gaffeltruck Certifikatkursus B - Randers

43686

7 dage

26.8.2013

BV 40

NB 1

Gaffeltruck Certifikatkursus B - Randers

43686

7 dage

19.9.2013

BV 40

NB 1

Gaffeltruck Certifikatkursus B - Randers

43686

7 dage

30.9.2013

BV 40

NB 1

Gaffeltruck Certifikatkursus B - Randers

43686

7 dage

7.11.2013

BV 40

NB 1

Gaffeltruck Certifikatkursus B - Randers

43686

7 dage

18.11.2013

BV 40

NB 1

Gaffeltruck Certifikatkursus B - Randers

43686

7 dage

9.12.2013

BV 40

NB 1

Gaffeltruck Certifikatkursus B - Kolind

43686

7 dage

15.8.2013

Kolind

NB 1

Gaffeltruck Certifikatkursus B - Kolind

43686

7 dage

9.9.2013

Kolind

NB 1

Gaffeltruck Certifikatkursus B - Kolind

43686

7 dage

21.10.2013

Kolind

NB 1

Gaffeltruck Certifikatkursus B - Kolind

43686

7 dage

28.11.2013

Kolind

NB 1

Gaffelstabler Certifikatkursus A

43687

5 dage

Dato*

BV 40

NB 1

Edb 1 - Lagerstyring med stregkoder og håndterminaler

46940

5 dage

19.8.2013

BV 40

NB 2

Edb 2 - Lagerstyring med E-handel

46944

5 dage

11.11.2013

BV 40

NB 3

Opbevaring og forsendelse af farligt gods

46946

5 dage

16.9.2013

BV 40

Enhedslaster

45077

5 dage

28.10.2013

BV 40

Lagerøkonomi

40967

5 dage

18.11.2013

BV 40

NB 4

Logistik og samarbejde

45097

5 dage

9.12.2013

BV 40

NB 5

Time-, sags- og ressourcestyring

32895

3 dage

16.12.2013

BV 40

NB 6

Lastsikring og stuvning af gods

45310

3 dage

7.10.2013

BV 40

BV 40: Blommevej 40, Randers NØ

Kolind: Amu-Centervej 2, Kolind

Dato: Endnu ikke datofastsat for efteråret. Hold øje med www.efteruddannelse.dk eller ring til vores kursusadministration. NB 1: Det er muligt at erhverve certifikat uden kørekort, dog begrænses certifikatet til områder, hvor færdselsloven ikke er gældende. Kursisten skal være fyldt 18 år. Lægeerklæring er påkrævet, såfremt kursisten ikke er i besiddelse af kørekort til personbil eller traktor. NB 2: Kurset forudsætter IT kendskab på bruger niveau. NB 3: Kurset er en videreførelse af Edb 1.

SE NÆSTE SIDE FOR KURSER VEDR.:

NB 4: Kurset forudsætter matematikkundskaber på 9. klasses niveau.

Travers- & portalkran cert. C

NB 5: Kurset forudsætter erhvervserfaring indenfor området.

Praktisk lager

NB 6: Kurser forudsætter kendskab til edb lagerstyring.

Tilmelding

Kran C-D-E: Kontakt Grete Andersen, tlf. 87 11 85 12, e-mail: ga@tradium.dk Truck og lager: Kontakt Elly Brødløs, tlf. 87 74 88 01, e-mail: eb@tradium.dk

47


Transport & logistik

Intern transport - lager, logistik og truck TRAVERS OG PORTALKRAN CERTIFIKAT C

Varighed: 12 dage Startdato: Se nedenfor

Udover certifikat C for kranfører, får du med dette kursus også et anhugningskursus. Kurset giver dig et indgående kendskab til anhugningen, som er en væsentlig del af arbejdet med kranerne.

Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 40558 Certifikatuddannelse C for kranførere 43931 Anhugning af byrder

Startdatoer: Forløb 1: 19.8.2013 Forløb 2: 23.9.2013 Forløb 3: 14.10.2013 Forløb 4: 18.11.2013

Tilrettelæggelse: Gennemføres som 12 sammenhængende dage

PRAKTISK LAGER

Varighed: 5 dage Startdato: 21.10.2013

Kurset giver dig en introduktion til det at arbejde på et lager, og herunder også lagerindretning og lagerstyring. Kurset er en indgang til kurserne lagerstyrings kurser Edb 1 og Edb 2.

Tilrettelæggelse: Gennemføres som 5 sammenhængende dage

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 45074 Lagerindretning og lagerarbejde 46894 Manuel lagerstyring

Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ

Tilmelding

48

Travers- og portalkran: Kontakt Grete Andersen, tlf. 87 11 85 12, e-mail: ga@tradium.dk Praktisk lager: Kontakt Vibeke Nansen, tlf. 87 11 85 13, e-mail: vn@tradium.dk


Transport & logistik

Ekstern transport - transport og kran AMU-KURSUS

AMU-mål Varighed

Start

Sted*

Evt.** NB 1

Godstransport med lastbil over 3500 kg - Kolind

40900

30 dage

12.8.2013

Kolind

Godstransport med lastbil over 3500 kg - Kolind

40900

30 dage

23.9.2013

Kolind

NB 1

Godstransport med lastbil over 3500 kg - Kolind

40900

30 dage

4.11.2013

Kolind

NB 1

Godstransport med lastbil over 3500 kg - Randers

40900

30 dage

9.9.2013

BV 40

NB 1

Godstransport med lastbil over 3500 kg - Randers

40900

30 dage

21.10.2013

BV 40

NB 1

Personbefordring med bus - Kolind

40531

30 dage

12.8.2013

Kolind

NB 1

Personbefordring med bus - Kolind

40531

30 dage

23.9.2013

Kolind

NB 1

Personbefordring med bus - Kolind

40531

30 dage

4.11.2013

Kolind

NB 1

Personbefordring med bus - Randers

40531

30 dage

12.8.2013

BV 40

NB 1

Personbefordring med bus - Randers

40531

30 dage

30.9.2013

BV 40

NB 1

Personbefordring med bus - Randers

40531

30 dage

11.11.2013

BV 40

NB 1

Kørsel med vogntog, kategori C/E - Kolind

45114

20 dage

23.9.2013

Kolind

NB 2

Kørsel med vogntog, kategori C/E - Kolind

45114

20 dage

4.11.2013

Kolind

NB 2

Kørsel med vogntog, kategori C/E - Randers

45114

20 dage

12.8.2013

BV 40

NB 2

Kørsel med vogntog, kategori C/E - Randers

45114

20 dage

21.10.2013

BV 40

NB 2

Personbefordring med taxi

46927

25 dage

19.8.2013

BV 40

NB 1

Personbefordring med taxi

46927

25 dage

30.9.2013

BV 40

NB 1

Personbefordring med taxi

46927

25 dage

11.11.2013

BV 40

NB 1

Kvalifikation til taxikørsel

46926

6 dage

30.8.2013

BV 40

NB 1

Kvalifikation til taxikørsel

46926

6 dage

11.10.2013

BV 40

NB 1

Kvalifikation til taxikørsel

46926

6 dage

22.11.2013

BV 40

NB 1

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl 1 - Kolind

46910

5 dage

2.9.2013

Kolind

NB 3

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl 1 - Kolind

46910

5 dage

16.12.2013

Kolind

NB 3

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl 1 - Randers

46910

5 dage

9.9.2013

BV 40

NB 3

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl 1 - Randers

46910

5 dage

7.10.2013

BV 40

NB 3

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl 1 - Randers

46910

5 dage

25.11.2013

BV 40

NB 3

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl 1 - Randers

46910

5 dage

9.12.2013

BV 40

NB 3

ADR Grundkursus - Vejtransport, farligt gods i emb. - Kolind

46905

3 dage

26.8.2013

Kolind

NB 3

ADR Grundkursus - Vejtransport, farligt gods i emb. - Randers

46905

3 dage

30.9.2013

BV 40

NB 3

ADR Grundkursus - Vejtransport, farligt gods i emb. - Randers

46905

3 dage

18.11.2013

BV 40

NB 3

ADR - Repetition - Grundkursus + Tank + Kl1 - Kolind

46923

3 dage

19.8.2013

Kolind

NB 3

ADR - Repetition - Grundkursus + Tank + Kl1 - Randers

46923

3 dage

23.9.2013

BV 40

NB 3

ADR - Repetition - Grundkursus + Tank + Kl1 - Randers

46923

3 dage

11.11.2013

BV 40

NB 3

BV 40: Blommevej 40, Randers NØ NB 1: Kørekort Kat B;

Tilmelding

Kolind: Amu-Centervej 2, Kolind

NB 2: Kørekort Kat C;

NB 3: Krav om kørekort

Kontakt Grete Andersen, tlf. 87 11 85 12, e-mail: ga@tradium.dk

49


Transport & logistik

Ekstern transport - transport og kran EU-EFTERUDDANNELSE - BUS

Varighed: 5 dage Startdato: Se nedenfor

Alle chauffører, som udfører personbefordring, skal ved lov gennemgå et fem dages obligatorisk efteruddannelse. 3 dage m. obligatorisk fag og 2 dage, hvor vi på Tradium udbyder Køreteknik vanskelige trafikale situationer.

Undervisningssted: Amu-Centervej 2, Kolind

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 40530 EU-efteruddannelse for buschauffører, obligatorisk del 40459 Køreteknik- vanskelige trafikale situationer Tilrettelæggelse: Gennemføres som 5 sammenhængende dage

Startdatoer: Forløb 1: 19.8.2013 Forløb 2: 2.9.2013 Forløb 3: 16.9.2013 Forløb 4: 30.9.2013 Forløb 5: 14.10.2013 Forløb 6: 28.10.2013 Forløb 7: 11.11.2013 Forløb 8: 25.11.2013 Forløb 9: 9.12.2013

EU-EFTERUDDANNELSE - GODS M/MODULVOGNTOG

Varighed: 5 dage Startdato: Se nedenfor

Alle chauffører, som udfører godstransport, skal ved lov gennemgå et fem dages obligatorisk efteruddannelse. 3 dage m. obligatorisk fag og 2 dage, hvor vi på Tradium udbyder Køreteknik-vanskelige trafikale situationer eller kørsel med modulvogn

Undervisningssted: Amu-Centervej 2, Kolind

Tilrettelæggelse: Gennemføres som 5 sammenhængende dage

Startdatoer: Forløb 1: 19.8.2013 Forløb 2: 2.9.2013 Forløb 3: 16.9.2013 Forløb 4: 30.9.2013 Forløb 5: 14.10.2013 Forløb 6: 28.10.2013 Forløb 7: 11.11.2013 Forløb 8: 25.11.2013 Forløb 9: 9.12.2013

EU-EFTERUDDANNELSE - GODS M/KØRETEKNIK

Varighed: 5 dage Startdato: Se nedenfor

Alle chauffører, som udfører godstransport, skal ved lov gennemgå fem dages obligatorisk efteruddannelse. 3 dage m. obligatorisk fag og 2 dage, hvor vi på Tradium udbyder Køreteknik - vanskelige trafikale situationer.

Startdatoer: Forløb 1: 12.8.2013 Forløb 2: 26.8.2013 Forløb 3: 9.9.2013 Forløb 4: 23.9.2013 Forløb 5: 7.10.2013 Forløb 6: 21.10.2013 Forløb 7: 4.11.2013 Forløb 8: 18.11.2013 Forløb 9: 2.12.2013 Forløb 10: 16.12.2013

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 40703 EU-efteruddannelse for godschauffører, obligatorisk del 40459 Køreteknik- vanskelige trafikale situationer eller 40457 Kørsel med modulvogntog

Kurset er sammensat af følgende AMU-mål: 40703 EU-efteruddannelse for godschauffører, obligatorisk del 40459 Køreteknik- vanskelige trafikale situationer Tilrettelæggelse: Gennemføres som 5 sammenhængende dage Undervisningssted: Blommevej 40, Randers NØ - 1 dag på Amu-Centervej 2, Kolind

Tilmelding 50

Kontakt Elly Brødløs, tlf. 87 74 88 01, e-mail: eb@tradium.dk


Klar. Parat. Tilskud! Gå ikke glip af tilskuddet til medarbejdernes efteruddannelse! Fra den 1. juli 2011 kan du søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud til medarbejdernes AMU-kurser på Efteruddannelse.dk. Fra den 1. november 2011 bliver det obligatorisk. På Efteruddannelse.dk kan du fra den 1. juli 2011 søge VEU-godtgørelse til medarbejdernes AMU-kurser på stort set alle uddannelsesinstitutioner på Efteruddannelse.dk – og fra den 1. november er det kun digitale ansøgninger, der udløser godtgørelsen på op til 613 kroner per medarbejder per dag. For at kunne bruge Efteruddannelse.dk skal du have en digital medarbejdersignatur. Den får du nemmest hos den person, som administrerer jeres virksomheds medarbejdersignaturer. Det er en god idé at få det praktiske på plads i god tid. For de fleste virksomheder går det hurtigt, men hvis virksomheden ikke allerede har digitale medarbejdersignaturer, kan det tage nogle dage at få dem leveret via Danid.dk eller Virk.dk. Du kan se processen i boksen til højre. Så snart du har din digitale medarbejdersignatur og internt er godkendt til at administrere kurser, vil du til gengæld kunne melde medarbejdere til kurser og søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud i løbet af få minutter.

Gå til Efteruddannelse.dk for virksomheder Klik medarbejderne klogere På Efteruddannelse.dk er det nemt at se ledige pladser på kurser og melde en eller flere medarbejdere til med et klik. Du kan også nøjes med at reservere pladserne og vente med at sætte navne på til senere. Oplysninger fra kursustilmeldingen bliver automatisk genbrugt, når du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud, så store dele af ansøgningen er forudfyldt. Ansøgningen sendes automatisk fra Efteruddannelse.dk til den rette a-kasse eller uddannelsesstedet. På den måde kommer kursustilskuddet også hurtigere frem til virksomhedens NemKonto.

Som at få et gratis HR-system På Efteruddannelse.dk kan du følge den enkelte medarbejders faglige udvikling. Du kan med det samme se, hvilke kurser han eller hun har været på siden 2002 – og planlægge, hvordan de næste dele af forløbet bør være. Det giver et godt overblik i løbet af få klik. Vi ser frem til at vise dig alle mulighederne på Efteruddannelse.dk. Allerede i dag kan du danne dig et overblik over portalen – men husk at have din digitale medarbejdersignatur klar, når du skal bestille kurser og søge om tilskud!

Kom i gang med Efteruddannelse.dk Med venlig hilsen Undervisningsministeriet

Sådan bliver du klar til Efteruddannelse.dk 1. Bestil din digitale medarbejdersignatur på Danid.dk eller Virk.dk

Bestil på Danid.dk Bestil på Virk.dk 2. Din Virk.dk-administrator skal give dig ret til at administrere kurser og sende ansøgninger. Det sker på Virk.dk under Brugeradministration. 3. Nu er du klar til at logge ind på Efteruddannelse.dk for at vælge kursus, tilmelde og søge om tilskud.

Fra 1. juli er det virksomhederne, som skal ansøge Behøver du mere info om mulighederne for tilskud

Fra til denefteruddannelse 1. juli 2011 er det eller virksomheden – ikke medarbejderne hjælp til ansøgning - så – som skal søge VEU-godtgørelse og kontakt uforpligtende vobefordringstilskud, når virksomheden res løn kursusadministration. betaler under kurset. Kontaktinfo: Side 7

For medarbejdere, der ikke modtager løn under kurset, gælder det dog fortsat, at de kan søge selv, ligesom de også efter den 1. november 2011 kan søge på papirskema. Overgang fra papir til digital ansøgning

Perioden fra den 1. juli til den 1. november 2011 vil være en overgangsfase, hvor virksomheder kan søge om godtgørelse og tilskud til befordring enten på papirskema eller digitalt, og hvor de kan indrette sig på at gå fra papiransøgninger 51 til digitale ansøgninger.


Tlf. 70 11 10 10

www.tradium.dk

info@tradium.dk

Tradium tilbyder voksen- og efteruddannelsesaktiviteter på følgende adresser:

Vester Allé 26, 8900 Randers C

Blommevej 39 + 40, 8930 Randers NØ

Amu-Centervej 2, Pederstrup, 8560 Kolind

www.tradium.dk 52

Tradium kursuskatalog - 2. halvår 2013  
Tradium kursuskatalog - 2. halvår 2013  

I kataloget finder du en bred vifte af kursusmuligheder, der henvender sig til virksomheder, medarbejdere og ledige - alle der ønsker udvikl...

Advertisement