Page 1

VT och HT 2013 Uppdaterad 2012-11-09

Högskola på Distans Akademisk utbildning i din hemkommun via distansstudier

Aktuella kurser och program på Kompetenscentrum

Våren och Hösten 2013

Studie- och yrkesvägledare: Camilla Närvall tel. 0346-88 52 06, Lena Johansson 0346-88 68 90


VT och HT 2013 Uppdaterad 2012-11-09

Förskollärarprogrammet: Start hösten 2013 - 210 högskolepoäng (Helfart) via Karlstads Universitet.

Programmet ges via telebildsändningar på Kompetenscentrum Falkenberg

Programkod: LGFLP Undervisningsspråk: Svenska Utbildningsnivå: Utbildningen leder fram till en förskollärarexamen på grundnivå. Examensnivå: Yrkesexamen Programbeskrivning Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. Under utbildningen varvas dina teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är förlagd till förskolan. Under dessa veckor får du pröva på ditt framtida yrke under handledning av en utbildad förskollärare. Programmet omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier. Förkunskaper: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 6 a, det vill säga Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A

Programmet ges via telebildsändningar på Kompetenscentrum Falkenberg, samt vissa besök på Karlstad Universitet. För mer information om denna och andra utbildningar via Karlstads Universitet se www.kau.se Du kan även gå in på www.kompetenscentrum.falkenberg.se Eller kontakta våra Studie- och Yrkesvägledare Se gärna informationsfilm om distansstudier på: www.kau.se/utbildning/larare/distans Ansökan gör du på www.antagning.se (ansökan görs mellan mitten av mars och mitten av april 2013(datum aviseras på www.kau.se) Antagningskod Falkenberg: Kau-68570 Falkenbergs kommun behöver förskollärare! Verksamhetscheferna inom Falkenbergs kommun - Barn och utbildning - påtalar ett stort behov av förskollärare under lång tid framöver!

Studie- och yrkesvägledare: Camilla Närvall tel. 0346-88 52 06, Lena Johansson 0346-88 68 90


VT och HT 2013 Uppdaterad 2012-11-09

Ämneslärarutbildning eller fristående ämneskurser via Karlstad universitet Läs självständigt via din hemdator med hjälp och service på Kompetenscentrum Falkenberg

Läs Ämneslärarutbildning eller fristående kurser via Karlstads Universitet. I båda sammanhangen kan du studera genom Blended Learning dvs. genom distansstudier via din hemdator med enstaka besök på universitetet. Kompetenscentrum Falkenberg finns på olika sätt finns med i olika former av service, hjälp och stöd för studenterna. Kompetenscentrum Falkenberg erbjuder Falkenbergs studenter att göra tentamen hos oss samt att genom bokning använda våra lokaler för olika former av studier!

1. Ämneslärarprogrammet kommer att ges från och med hösten 2012 (330 hp) på plats i Karlstad. Följande ämnen, planerade starter ht 2013.  Historia  Samhällskunskap  Matematik  Biologi  Svenska  Engelska  Spanska Se en presentation av programmen (10 min) på vår hemsida www.kompetenscentrum.falkenberg.se 2. Läs även Fristående kurser (ex. Spanska I – IV) Alla kurser kan ses på www.kau.se/utbildning Se också: http://www.kau.se/lararutbildningen/blended-learning Ansökan gör du på www.antagning.se senast mitten april 2013 Falkenbergs kommun behöver lärare! Verksamhetscheferna inom Falkenbergs kommun - Barn och utbildning - påtalar ett stort behov av lärare de närmaste åren!

Studie- och yrkesvägledare: Camilla Närvall tel. 0346-88 52 06, Lena Johansson 0346-88 68 90


Ledarskap inom barn- och ungdomsidrott 7,5 högskolepoäng våren 2013 via Kursen ges via telebildsändningar på Kompetenscentrum Falkenberg

Start januari 2013 (Deltid 40 % - eftermiddagar) Kurskod: PS2032 Anmälningskod Falkenberg: HH-42101 Undervisningsspråk: Svenska (undervisning på Engelska kan förekomma) Förkunskaper/behörighetskrav: Grundläggande behörighet Kursbeskrivning Kursen fokuserar på ledarskap inom barn- och ungdomsidrotten samt barns och ungdomars utveckling genom idrotten. Viktiga aspekter som tas upp är kognitiv, emotionell, social samt fysisk utveckling. Vidare betonas föräldrainvolvering samt drop-out problematiken inom idrotten. Dessutom studeras trender och utveckling av barn och ungdomsidrotten i olika länder. Avslutningsvis utvecklas studentens förmåga att träna, motivera, utföra idrottslig aktivitet inom barn och ungdomsidrott. Speciellt betonas barns och ungdomars utveckling och mognad.

Kursen finns att söka på; http://tiny.cc/te7xmw ansökningsbar fram till kursstart 23 januari eller så långt platserna räcker! SE vår hemsida www.kompetenscentrum.falkenberg.se för information och kontakt! Urvalsregler Betyg 35%, högskoleprov 35% och högskolepoäng 30%. Läs mer på www.hh.s

Kursen ges via telebildsändningar på Kompetenscentrum Falkenberg, samt vissa besök på Högskolan i Halmstad. För mer information om denna och andra utbildningar via Högskolan i Halmstad se www.hh.se Eller kontakta våra Studie- och Yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledare: Camilla Närvall tel. 0346-88 52 06, Lena Johansson 0346-88 68 90


Projektledare 7,5 högskolepoäng våren 2013 via Kursen ges via telebildsändningar på Kompetenscentrum Falkenberg

Start januari 2013 (Deltid 40 % - eftermiddagar) Kurskod: PI204 Anmälningskod Falkenberg: HH-40001 Undervisningsspråk: Svenska (undervisning på Engelska kan förekomma) Förkunskaper/behörighetskrav: Grundläggande behörighet Kursbeskrivning Allt fler organisationer arbetar idag i projektform. Det gäller såväl offentlig som privat sektor. Men hur arbetar man egentligen i projekt? Kursen vänder sig både till samhällsvetare och tekniker som vill ha en praktisk kompetens att leda projekt eller kunna arbeta i projektform. Kursen belyser både hårda faktorer som målsättning och planering liksom mjuka faktorer som organisation och ledarskap i en projektsituation. Många upplevelsebaserade moment gör teorin levande och användbar.

Kursen finns att söka på; http://tinyurl.com/9kxosn5 ansökningsbar fram till kursstart 24 januari – eller så långt platserna räcker! SE vår hemsida www.kompetenscentrum.falkenberg.se för information och kontakt! Urvalsregler Betyg 15%, högskoleprov 15% och högskolepoäng 70%. Läs mer på www.hh.s

Kursen ges via telebildsändningar på Kompetenscentrum Falkenberg, samt vissa besök på Högskolan i Halmstad. För mer information om denna och andra utbildningar via Högskolan i Halmstad se www.hh.se Eller kontakta våra Studie- och Yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledare: Camilla Närvall tel. 0346-88 52 06, Lena Johansson 0346-88 68 90


Företagsutbildningar med högskolepoäng

Kurserna ges via telebildsändningar på Kompetenscentrum Falkenberg

I september 2010 startade kursen Bättre produktion 1 på Kompetenscentrum Falkenberg med 17 deltagare från olika företag i Falkenbergs kommun. Sedan dess har nästan 80 deltagare från olika företag läst olika ”Bättrekurser” hos oss. Var med du också! HÖSTEN 2013 Bättre Produktion 7,5hp (kvartsfart) Prel. start september 2013 – exempel på innehåll ◙ att tillfredsställa den interna kunden ◙ ledarskap och medarbetare ◙ lednings- och förbättringsverktyg ◙ standardiserat arbetssätt ◙ ordning och reda ◙ ständiga förbättringar - kaizen ◙ värdeflödeskartläggning

Bättre Lean för service och Tjänster 7,5hp (kvartsfart) Prel. start september 2013 - exempel på innehåll ◙ Ledarskap, Ledningsverktyg, visuell styrning 5s ◙ Förbättringsverktyg, ECRS, balanseringsdiagram ◙ Arbetstid, planläggning och prioritering ◙ Lag och organisation ◙ Produktivitetshöjning I stödfunktioner, Lean Office, effektiv kommunikation ◙ Målsättning och målstyrning

För mer information om Företagsutbildningar kontakta: Janne Alvstrand Utbildningssamordnare KOMPETENSCENTRUM FALKENBERG Direkt: 0346-88 65 96 jan-olof.alvstrand@edu.falkenberg.se www.kompetenscentrum.falkenberg.se

Studie- och yrkesvägledare: Camilla Närvall tel. 0346-88 52 06, Lena Johansson 0346-88 68 90


Högskola på Distans Akademisk utbildning i din hemkommun via distansstudier

Undervisning Kurser och program bygger på självstudier i kombination med: Telebildundervisning dvs. undervisning som sänds på bestämda tider till respektive lärcentrum där studiegruppen samlas samt enstaka besök på universitetet. Blended learning dvs. genom distansstudier via din hemdator med enstaka besök på universitetet. Undervisningen sker via modern informations- och kommunikationsteknik, t ex videokonferens/telebildteknik. Kompetenscentrum Falkenberg finns med i olika former av service, hjälp och stöd för studenterna. Kompetenscentrum Falkenberg erbjuder Falkenbergs studenter att göra tentamen hos oss samt att genom bokning använda våra lokaler för olika former av studier! Högskola på Distans Administration/Service Pernilla Ivarsson Koordinator KOMPETENSCENTRUM FALKENBERG Direkt: 0346-88 65 95 pernilla.ivarsson@edu.falkenberg.se

Högskola på Distans Kursutbud/Nätverk Janne Alvstrand Utbildningssamordnare KOMPETENSCENTRUM FALKENBERG Direkt: 0346-88 65 96, jan-olof.alvstrand@edu.falkenberg.se

www.kompetenscentrum.falkenberg.se Kompetenscentrum Falkenberg Igeldammsvägen 1 311 35 Falkenberg

Studie- och yrkesvägledare: Camilla Närvall tel. 0346-88 52 06, Lena Johansson 0346-88 68 90

Kursbeskrivningar Högskola på Distans VT HT 13  

Kursbeskrivningar för Högskola på Distans, vt och ht 2013