Page 1

ТЕМА НА БРОЯ: Новото поколение трактори

Magnum от CASE IH


www.tractor.bg 3

от редактора

Акценти на броя: 20 години ОПТИКОМ

16

на стр. Горещото лято на полевите демонстрации

17-27

на стр.

Пръскачките BERTHOUD в действие – по-прецизни и по-технологични, вече с нов дилър за България

36

на стр. Тракторите Armatrac намериха силен партньор в лицето на Кооперация Китка и дават заявка за сериозен пазарен дял в България

Таня Борисова главен редактор

Здравейте приятели! Тази година се оказа голямо предизвикателство за българските фермери. Тежка зима, невиждани летни горещини и суша поставиха на изпитания земеделските одители, които трябва да работят при трудни условия. В такива моменти, качествената селскостопанска техника е повече от необходима и се изплаща на своите собственици многократно. Всички прогнози сочат, че промените в климатичните условия ще стават все по-големи и инвестициите в модерни технологии стават задължителни и повече от необходими. В този брой ви представяме подробно тракторите Case IH Magnum, изключителната почвообработваща техника с марка Horsch, а в съветите на специалиста сме поместили технология за справяне със сушата при царевицата. Не на последно място сме отделили място за най-интересните демонстрации през сезона. Време е за есенната обработка и сеитба и за тези , пред които стои въпросът за покупка на нова техника, този брой ще бъде изключително полезен за правилния избор на точната машина. Радваме се, че отново сме заедно и ви пожелаваме приятно четене! месечно издание на

44

Редакционен екип: Таня Борисова главен редактор Пламен Красимиров, София Белчева, журналисти

на стр.

Как да преодолеем сушата при зърнените култури с иновационна технология

на стр.

48

Графичен дизайн: АгриГейт Медия Адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново ул. “Мария Габровска” 2 партерен етаж Реклама: 062 53 80 90 mail@tractor.bg

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на публикуваните рекламни материали. Отговорност носи авторът. Материали не се рецензират и не се връщат. Авторските права върху публикациите принадлежат на издателя.


4 www.tractor.bg

АГРОТЕЛЕГРАФ

агротелеграф

НИК АГРо СъРвИС доСтАвИ НА АЗПБ моБИлНИ лАБоРАтоРИИ ЗА тричен тест метод се рид; pH 5; TDS 6. обхващат елементи- Чрез анализ на растиАНАлИЗ НА ПочвАтА Фирма НИК Агро Сървис , един от основоположниците на развитието на прецизно земеделие в България, достави на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) 5 мобилни лаборатории за анализ на почвата. Новите мобилни електронни лаборатории са модел SCL-12 на фирма LaMotte и предоставят възможност за извършване на анализ на

почвата по бърз метод, без това да се отразява на точността. Членове и служители на АЗПБ преминаха обучение във фирмата - доставчик, за да могат да отговорят адекватно на нуждите на земеделските производители. Мобилната лаборатория анализира петнадесет показателя включително наличните макроелементи и критичните микроелементи. Чрез колориме-

те: нитратен азот; нитритен азот; амониев азот; фосфор; калий; сяра; мед; желязо; манган; цинк. Освен това комплектът дава възможност за измерване нивата на: калций; магнезий; хло-

телна тъкан се получават и резултати за съдържанието на макроелементи в растенията, които показват дали те приемат необходимите количества усвоими елементи от почвата.

ПлАмеН Стойчев Пое уПРАвлеНИето НА „елтРАК БълГАРИя“, офИцИАлеН вНоСИтел НА CATERPILLAR. Професионалната си кариера започва като сервизен механик през 1997 г. в компанията, когато е още студент в Технически университет, София, специалност „Автомобили, трактори и кари“. Три години по-късно е вече търговец и инженер по продажбите в търговския отдел на „Елтрак“. През 2008 г. заема позицията търговски директор и за периода до 2012 г. ръководи и развива продажбите на „Елтрак България“

в областта на новите и употребявани машини Caterpillar, дизеловите и газови генератори САТ, подемно-транспортната техника САТ и двигателите Perkins. Стартира услугите по отдаване на машини под наем и продажбата на оборудване втора употреба с гаранция (CCU машини). Съдейства за развитието на дейността на центровете на „Елтрак“ във Варна, Бургас и Стара Загора, както и за разработването на редица търговски про-

грами и за навлизането на компанията на нови пазарни сегменти. Като търговски директор г-н Стойчев има пряко отношение в утрояването на пазарния дял на „Елтрак“ през последните 5 години, в засилването и в утвърждаването на позициите й в България в условията на неблагоприятна икономическа среда. „Елтрак България“

ЕООД е официален дилър на технологичния лидер Caterpillar, който в областта на селското стопансво е добре познат с телескопичните манипулатори, колесните и верижни минитоварачи и компактния клас челни товарачи. Компанията е и официален дистрибутор на двигателите Perkins, които се използват при много от световните марки трактори.


www.tractor.bg 5

агротелеграф

AMAzonE CondoR 2012 ГРАБНА оКото НА едРИте ЗемеделцИ в цялА евРоПА Amazone Condor е найновата сеялка за едри стопанства, на която немския производител акцентира преди есенната сеитба. Двата основни модела са с работна ширина 13 и 15 метра. Основния модул и бункера на сеялката е с ширина едва 3 метра, а изсяващите апарати са разположени в прикачния назад модул. По този начин от Amazone са разпределили тежестта на сеялката на по-голяма площ, като същевременно в сгънато със-

тояние сеялката има транспортна ширина едва 3 метра и може да се движи по пътната мрежа. Системата ConTec осигурява отлична подготовка на почвата за семената, като притъпкващото налягане на всеки ботуш е до 120 кг. и може да се регулира по избор. Новата серия сеялки се агрегатира към трактори с мощност от 220 до 270 к.с и могат да бъдат допълнително оборудвани със системите за прецизно компютърно управление

от кабината на трактора - Amazone Amalog+. Работната скорост на двата модела сеялки е от 8 до 10 км./ч., като приблизителния разход на гориво за трактор, който е агрегатиран с такава сеялка е

около 3 л.дизел на час. Обема на бункера за семена е 8000 литра, а ориентировъчната цена на сеялката с работен захват 15 метра за Европа е около 280 000 лв.*

AnTonIo CARRARo оБИРА овАцИИте Antonio Carraro обира Трактора има пълен в евРоПА С НовИя КомПАКтеН овациите в Европа с реверс на управлениетРАКтоР MACH 4 новия компактен трак- то, което се управлява тор MACH 4, оборудван със система за гуменоверижно задвижване, тип Mat-Tracks ( Quad Track ). Новия Antonio Carraro Mach 4 има двигател с мощност 84 к.с. и изцяло ново шаси ACTIOтм, което му позволява изключителна маневреност, особенно при работа в наклонени и тесни терени. На практика новия Mach 4 е предназначен за работа във възможно най-тежките условия, заявява италианския производител.

от мултифункционален джойстик. Antonio Carrao Mach 4 има нужното оборудване и разрешение да се движи по пътищата, като максималната му скорост е 40 км./ч. Трактора може да бъде оборудвам като опция с новата Star Light олекотена кабина. Повече актуална информация за новите модели трактори Antonio Carraro можете да получите от официалния представител за България - фермер 2000.


6 www.tractor.bg

агротелеграф

KuboTA ПуСНА НА ПАЗАРА НовАтА M GRAnd-X СеРИя уНИвеРСАлНИ тРАКтоРИ Kubota пусна на пазара новата M Grand-Xсерия универсални трактори. Новата по-мощна гама трактори включва новите модели Kubota M100GX, Kubota M110GX, Kubota M126GX и Kubota M135GX, покриващи мощностния диапазон от 100 до 135 к.с. Новите модели идват със странен на пръв поглед външен дизайн, но по-важното е какво крият в себе си. А именно едно от найважните неща е, че под капака на привидно грозноватия външен облик на предницата, се крие последното поколение дизелови двигатели Kubota, по-

криващи еко-нормите TIER 4. Тракторите Kubota M 100GX и Kubota M110GX са с двигател CommonRail с рециркулация на отработените газове и имат обем 3800 куб.см. Моделите Kubota M126GX и Kubota M135GX са оборудвани с турбо-дизелови 4 цилиндрови двигатели V6108 с обем 6100 куб.см. Всички модели от новата M Grand-X серия са оборудвани с трансмисии Powershift с 24/24 предавки. Предлага се също и версия с 24/24 InteliShift трансмисия, която е с 8 двустепенни Powershift нива и има хидравлично превклучване. Изцяло обновени са

и кабините на новите серии трактори Kubota M Grand-X. Допълнително е подобрена видимостта,като огледалата са позиционирани по по-добър начин, след като при по-старите М серии имаше проблем с удряне на

главата на оператора при слизане и качване. Новите серии трактори Kubota вече се реализират на американския пазар, където цената за модела M135GX е 81000 USD.

ХРИСтофоР БуНАРджИев ПРеРяЗА леНтАтА НА НовАтА БАЗА НА БулАГРо в ПолСКИ тРъмБеш

Изпълнителния Директор на Булагро Груп Холдинг - Христофор Бунарджиев и кмета на Община Полски Тръмбеш - Георги Чакъров прерязаха лентата на новата търговско-сервизна база на Булагро

в Полски Тръмбеш. Теренът с новата сграда се простира на площ от над 4 дка и се намира на международния главен път от Велико Търново за Бяла и Русе. Много фермери и парт-

ньори на Булагро от България и чужбина уважиха събитието по официалното откриване на новата база. Фолклорна програма изнесоха млади таланти от Павликени, а водосвет за здраве и успехи отслужи свещеник Петър Петров. Кметът на Полски Тръмбеш Георги Чакъров заяви, че реализирането на този инвестиционен проект може да служи като пример и за други фирми, тъй като местната община осигурява добри условия за развитието на бизнес. Новата база на Булагро разполага със специализиран сектор

за ремонт на комбайни, трактори и земеделска техника, търговска база и склад за резервни части, зала за срещи с клиенти, голямо помещение за извършване на обучения, а отвън с широки изложбени площадки за селскостопанска техника. Фермерите, които присъстваха на откриването разгледаха най-новите модели трактори John Deere, сеялки Poettinger, универсални трактори Farmer с вдигатели John Deere, както и разнообразен прикачен инвентар.


www.tractor.bg 7

агротелеграф

тАйтъН мАшИНъРИ ПРедСтАвИ тРАКтоРИ CASE IH в деНя НА отвоРеНИ вРАтИ в ИЗ „КАРНоБАт“ Тайтън Машинъри представи нови модели трактори CASE IH в деня на отворените врати в Института по земеделие в Карнобат. Пред събралите се фермери бяха представени тракторите CASE IH Magnum 340, CASE IH Puma 230 CVX, както и най-продаваните трактори CASE JX 95 и CASE Maxxum. В дво-

ра на института бяха предствени и сеялки Vaderstad и почвообработващ инвентар. Десетки фермери посетиха лекциите и презентациите на открито за най-новите сортове ечемик, овес и пшеница. Пред Трактор.БГ Доц. Драгомир Вълчев, Директор на Института в Карнобат заяви, че

КооПеРАцИя КИтКА е НовИят вНоСИтел НА тРАКтоРИте ArmaTrac ЗА БълГАРИя. Erkunt Traktor Sanayii A.S., част от групировката ERKUNT - втора по големина в тракторостроенето в Турция, обявява, че считано от 6 юли 2012 произвежданите от нея трактори с марката ArmaTrac (АрмаТрак) ще се продават на българския пазар от новия й партньор Кооперация „Китка“. Erkunt Traktor, първата фабрика за трактори в Турция, която ги продава и в чужбина, произвежда машини,

отлично проектирани и създадени за всякакъв вид земеделски операции, за да служат на фермерите по света под търговската марка ArmaTrac. Тракторите ArmaTrac се продават в България от 2007 г. Подчертавайки важността на българския пазар за ArmaTrac, Халюк Армаган - член на директорския борд на Еркунт, сподели специално за сп. Трактор. БГ очакванията си за новото партньорство: България, като член

макар на пазара да са навлезли много вносни сортове семена, то българските имат своите здрави позиции. Впечатляващо е, че 90% от засетите площи с ечемик у нас са именно сортове се-

лектирани в Карнобат. Новост е, че в Института по земеделие в Карнобат е създаден и първия студоустойчив хибрид овес, който дава изключително високи добиви.

на Европейския съюз и с търсене за високотехнологични машини, е важен пазар за нас. Българските фермери започнаха да предпочитат по-съвременни, по-добри и по-про-

дуктивни трактори, затова за нас е важно още по-активно да работим тук, надявам се да го правим успешно с новия ни партньор в лицето на Кооперация „Китка“.


8 www.tractor.bg

агротелеграф

bCS VoLCAn 850 duALSTEER Бе ИЗБРАН ЗА НАй-доБъР тРАКтоР от лоЗАРИте в ИтАлИя. Конкурса за избор на най-добър лозарски трактор се организира от Италианския съюз на винопроизводителите и UNIMA - Националния съюз на механизираните земеделски стопанства. Около 11 000 участници са гласували за избор на най-предпочитан лозарски трактор сред номинирани 11 модела. Лозарския трактор BCS Volcan 850 Dualsteer печели след гласуването, с преднина пред други специзлизирани модели,

които се подреждат в класацията след BCS Volcan по следния начин : Antonio Carraro Mach 4; Carraro Agricube 90VL; Fendt 210 F Vario; Goldoni Quasar 90; Holder F560; Kubota M8540

Dtnq Power Krawler; Landini Rex 110F; Massey Ferguson MF 3660FC; New Holland T4060F и на последно място Same Frutteto3 90.3. Гласуването за тракторите е било на база

обща удовлетвореност от машината и удобство при ежедневна употреба. Volcan 850 DUALSTEER разполага с 3-литров четирицилиндров VM двигател и мощност от 79 к.с. при 2300 оборота. Тракторът лесно достига до скорост от 40км.ч/ със синхронизираната 32-степенна скоростна кутия (16 скорости напред и 16 назад). Многодисковият съединител на скоростната кутия работи в маслена баня и гарантира дълъг живот без да изисква регулиране или ремонт.

СъСтеЗАНИятА С тРАКтоРИ -

БИЗоН шоу в РуСИя Над 25000 души посетиха състезанията с трактори - Бизон Шоу в Русия, които традиционно и тази година се проведоха в Ростов на Дон. Състезанието тази година е 10-о по ред и в него взеха участие трактористи от Русия и Украйна. Шоуто с трактори, което е също така познато и под името „Дон Сафари“ се проведе в 5 етапа на класиране, като победителя по-

лучи награда - уникален ръчно тунингован трактор. По време на състезанието победителя успя да ускори скоростта на своя трактор до 68 км./ч. ! Едни от най-впечатляващите участници в състезанието с трактори бяха специално тунингованите модели трактори БЕЛАРУС МТЗ.


агротелеграф

мАРоКо С ИНтеРеС дА вНАСя БълГАРСКА ЗемеделСКА теХНИКА Бизнесмени от Мароко са заявили интерес към произведена в Бългрияселскостопанска техника. Това съобщиха за Трактор.БГ от Международния панаир в Пловдив, където бизнес-група от Мароко ще вземеучастие в Техническия панаир през Септември.Към произвеждания в България земеделски инвентар има голям интерес, заяви председателят на Палатата на търговията, индустрията и услугите на град Рабат Омар Дерраджи. Той взе участие в бизнес делегация, която посети Международен панаир Пловдив, за да се запознае с условията в националния изложбен център. На визитата присъства и посланичката на Марко в София Азиза Лимам. „В нашата държава се реализира мащабен проект, наречен „Зеленият план“, за развитие на селското стопанство. Той включва и обновяване на машинния парк, а българските изделия са добре познати и предпочитани“, обясни Омар Дерраджи. Справка на Трактор.БГ сочи, че през 80-те години, България е изнасяла за Мароко трактори Болгар от завода в карловското село Ведраре, които са били типично изпълнение за южната страна, както и системи за напояване и водни помпи. Износът на почвообработваща техника е бил сравнително послабо застъпен.

www.tractor.bg 9


10 www.tractor.bg

Оптиком отпразнува 20 годишния си юбилей с откриване на нов търговско-сервизен център в Стара Загора Инвестицията е част от 5 годишния план на официалния вносител за България на селскостопанска техника с марките JCB, Laverda, Landini, Monosem На 1-ви юни по случай 20-та си годишнина и като финал на цяла серия от инициативи, които проведе старозагорската фирма Оптиком за отбелязване на юбилея, фирмата откринов търговско-сервизен център в Индустриална зона - Стара Загора. На събитието присъстваха областният управител на Стара Загора Недялко Недялков, над 270 партньори, клиенти, приятели и гости от страната и чужбина. На официалното откриване отец Петър, отец Стефан и отец Николай отслужиха тържествен водосвет. Ние сме изключително щастливи, че в днешния ден, през който е кулминациятаот събитията по повод 20 години от създаването на „Оптиком“, ще открием и последния етап от изграждането на точно този комплекс, каза в празничното си обръщение Веселин Генев, управител на дружеството. Той припомни, че през 1998 г. „Оптиком“ прави първата си инвестиция в база за обслужванена селскостопанските машини, като стартира и продажбата им. „Желанието ни да преобразим тази база се породи още от първия ден и възможността да говоря по повод откриването на този модерен комплекс днес ме кара да се чувствам горд от постигнатото“, заяви Веселин Генев.


тема на броя

Търговският център е първия обект от петгодишната инвестиционна програма на Оптиком за периода 2011-2015 г. и е на обща площ от 2100 м2. Последният етап, който е изграден през последната година е с обща площ от 1200 м2 и се състои от: нов магазин за резервни части; склад за смазочни материали, който отговаря на всички съвременни изисквания за безопасност; нови складове за резервни части; помещения за експедиция; нова административна част; пункт за измиване на машини, който отговаря на екологичните изисквания. Вложените средства само на този етап са за повече от 1 млн. лева, а общата инвестиция в сгради и съоръжение на тази площадка са за 2 млн. лева., стана ясно още по време на откри-

www.tractor.bg 11

ването, като г-н Генев изложи инвестиционните намерия на фирмата за следващите години, а именно: Изграждане на търговско-сервизния център на фирмата на изложбената площадка на Новозагорско шосе в Стара Загора, където да се разположи и централният офис на фирмата със складови, сервизни помещения и офисна част; Изграждане на основни търговско-сервизни центрове в гр. Добрич и гр. Плевен, които са на етап проектиране; Изграждане на търговски центрове с мобилен сервиз в градовете Пловдив, Харманли и Монтана. Събитието продължи с официална вечеря с богата съпътстваща програма, фоерверки и много танци.


12 www.tractor.bg

ТЕМА НА БРОЯ :

Новото поколение трактори

Magnum от CASE IH


www.tractor.bg 13

Новите трактори Magnum оборудвани с технология Efficient Power, всеки изминал ден доказват на своите собственици, че са направили верният избор. Тракторите Magnum EP са резултат от богатият опит на CASE IH и стремежът на компанията да предложи на фермерите, иновативни продукти, които да задоволят всички техни потребности и изисквания. Чрез непрекъснато търсене на качество CASE IH постига перфектност до най-малкия детайл. Тракторите Magnum с технологията Efficient Power осигуряват повисока мощност, продуктивност и в същото време предоставят още повече удобства за оператора и изключително икономична работа.


14 www.tractor.bg

тема на броя

технология Efficient Power Новите трактори Magnum Tier 4A използват технологията Селективна каталитична редукция (SCR) за максимално добро представяне при възможно най-ниски текущи разходи. Тази система за пречистване на отработените газове е технологична разработка в сътрудничество с Fiat Power Train Technologies (FPT). Новата серия Magnum от 235 до 340 КС използва доказания 8,7 литров двигател, използван при комбайна CASE IH модел Axial Flow 7120 през последните години. Тези двигатели осигуряват бързо повишаване на мощността, която клиентите на CASE IH Magnum са свикнали да използват при тежки условия изискващи теглителна сила, които са увеличени посредством възможностите на новия двигател. Управлението на мощността ви осигурява повече от 35 КС налични при транспорт и дейности с ВОМ-а, както и операции с повишени изисквания към хидравликата.

увеличена мощност всички модели

при

Всички нови трактори Magnum са с увеличена мощност за работа със съвременните прикачни машини. В новата серия са включени пет модела започващи от Magnum 235 с максимална мощност от 274 КС, като на върха на серията е разположен Magnum 340 с 389 КС максимална мощност благодарение на Системата за управление на мощността (Power management).

Новият MultiControl (мултифункционален лост монтиран в подлакътника) е стандарт Новият мултифункционален лост монтиран в подлакътника е вече стандарт за мощните трактори на CASE IH. От Maxxum до Steiger/Quadtrac вие ще намерите същият подлакътник със същите функции. Това означава много по-малко време за да свикнете да работите с трактора, особено когато минавате от кабината на един трактор в друг. Новият цветен дисплей AFS Pro 700 е вграден в MultiControl подлакътника и се движи заедно със седалката на оператора. AFS700 позволява контрол с модерна опростеност, не само на AFS AccuGuide Autoguidance (Система за автоматично водене), но също така и контрол н адруги функции на трактора, както и управление на хидравликата. Pro 700 може да се адаптира за показване на текуща оперативна информация при всяко едно приложение.


тема на броя

www.tractor.bg 15

Най-добрата икономия на гориво Докато AFS Accuguide прави управлението по-лесно, CASE IH поема изборът на предавката и определя оборотите на двигателя при които ще се постигне най-добрата икономия на гориво и в същото време ще се осигури необходимата мощност. Всички трактори от серията Magnum са съоръжени със системата за Автоматично управление на производителността (APM), която автоматично избира най-ефективното съотношение между предавката и оборотите на двигателя. Докато APM е задействана от оператора се изисква единствено да избере желаната наземна скорост за оптимизация на работата.

Икономия на гориво при CASE IH посредством технология SCR Селективната каталитична редукция (SCR) представлява най-доброто достижение при високомощностните селскостопански машини, особено взимайки под внимание важността от икономия на гориво и намаляване на непродуктивното време. Новите двигатели на Magnum са разработени да осигурят най-ефикасното изгаряне, което всъщност подпомага технологията Efficient Power. Новата CASE IH Efficient Power технология използваща SCR разделя повечето от емисиите и контролира процеса отделно от главните функции на двигателя. За разлика от Системата с рециркулация на обработените газове (EGR), която се използва от други производители за постигане на Tier4A стандарта. Тази технология не рециркулира отработените газове обратно в двигателя. Не е необходимо по-голяма охладителна система или отделен горивен филтър, водещи до отделяне на топлина и повишена консумация на гориво – типичен процес за достигане на Tier4A нивата посредством EGR. При системата SCR отработените газове от двигателя постъпват директно в каталитичната камера, където те се смесват с AdBlue – нетоксична, безцветна и без аромат смес от химична урея и пречистена вода.


16 www.tractor.bg

тема на броя

Система за управление на мощността Power management Номинални обороти об/мин

Максимална мощност при об/мин

Номинална мощност КС

Максимална мощност КС

Номинална мощност КС

Максимална мощност КС

Magnum 235

2000

1800

235

268

271

274

Magnum 260

2000

1800

257

290

294

298

Magnum 290

2000

1800

284

317

320

328

Magnum 315

2000

1800

312

347

347

358

Magnum 340

2000

1800

340

374

374

389

Всички данни са съобразно ECE R120 Нови допълнителни възможности за още по-голяма производителност Може да поръчате трактора с: •Предна триточкова навесна система и ВОМ •До 6 допълнителни хидравлични изводи Нова форма и добавена сила Новият дизайн на капака на моделите Magnum е определен от новата рама върху която е разположен по-широкия CASE IH двигател и е пригоден за подобрена охладителна система. Изваяното шаси поддържа най-доброто управление и маневреност в класа си обединяващи сила в задвижващата линия, задният мост и задната триточкова навесна система са конструирани да осигурят увеличение на мощността и още по-голяма производителност.


www.tractor.bg 17


18 www.tractor.bg

ДЕМОНСТРАЦИИ

Агротрон показа най-новото от HORSCH и John Deere на презентация пред фермери Фермерите дошли на събитието бяха силно впечатлени от представения от фирма Агротрон трактор John Deere 8260 от новата R серия. Към него бе показана и прикачена прецизна сеялка за слята повърхност Horsch Pronto 4 DC.

Фирма Агротрон - Търговище взе участие в Деня на пшеницата, който събра фермери край село Белоградец, община Ветрино. Домакин на събитието бе земеделското стопанство на дружеството Авшар Маджар и Сие, които

обработват около 10 000 дка земи и произвеждат хляб и хлебни изделия. Пред земеделските производители бяха показани опитни полета с нови елитни сортове пшеница, ръж и тритикале с високи хлебни

показатели. Домакините акцентираха, че в производството на техните изделия не се използват никакви добавки и химикали, а качеството е гарантирано от добрите семена и натурални продукти. Фермерите дошли на събитието бяха силно впечатлени от представения от фирма Агротрон трактор John Deere 8260 от новата R серия. Към него бе показана и прикачена прецизна сеялка за слята повърхност Horsch Pronto 4 DC. Зърнопроизводителите се запознаха и с новия комбайн John Deere S690I , който е с обем на бункера за зърно от 14 100 литра и е оборудван с новата система ProDrive, която включва автоматична Power shift трансмисия.


www.tractor.bg 19

Шнекът на комбайна е дълъг 7,9 м. и позволява бързо разтоварване. Представеният комбайн бе оборудван и с GPS навигационната система StarFire, която гарантира точна и бърза работа, особено при жътва на царевица. Новият комбайн John Deere S690I е с мощност 626 к.с. , с 6 цилиндров дизелов двигател с битурбо, отговарящ на еко-нормите Tier 3 B и ECR технология за автоматично филтриране, без използване на урея. От Агротрон обявиха, че стартират и специални промоции на земеделска техника Horsch за предстоящите агротехнически операции след жътвата.


20 www.tractor.bg

ДЕМОНСТРАЦИИ

Кооперация КИТКА показа новите трактори ArmaTrac в действие

Кооперация Китка събра над 150 земеделски производители на полева презентация на трактори ArmaTrac в землището на село Вирове, близо до Монтана. Инициативата за провеждането на серията полеви презентации на трактори Арматрак, Китка предприема след като придоби дилърските права върху марката за България в началото на този месец. За да бъдат представени новите модели трактори Арматрак, на презентациите присъстват и представители на завода производител от Турция. Търговският мениджър от компанията Джан Балин, заяви пред фермерите, че Арматрак е вторият по големина машиностроителен завод в Турция и раз-

полага с капацитет за производство от 60 000 трактора годишно. Производителят Еркунт има редица сертификати за качество на продукцията и производствения процес. Заводът работи със световни компании като Perkins, ZF, Bosch, DEUTZ, Cummins, SISU и други.


www.tractor.bg 21

Преди старта на презентацията търговският мениджър на Кооперация Китка, Светослав Дамянов, връчи ключовете на първият продаден трактор Арматрак на земеделския производител Димитър Димитров от Павликени, който получи и подарък от фирмата – 600 моточаса безплат-

но сервизно обслужване с масла и консумативи. Пред фермерите демонстраторите от Арматрак показаха поредица от агротехнически обработки на почвата. Земеделците се убедиха в качествената работа на тракторите Арматрак към които бяха агрегатирани – конвенционални и обръщателни плугове Ovlac, активни брани Maschio и дискови брани Червьона Зирка. След приключването на презентацията фермерите имаха възможност сами да тестват тракторите Арматрак на полето, каквото е и мотото на серията презентации, които провежда кооперация Китка.


22 www.tractor.bg

ДЕМОНСТРАЦИИ

Тайтън Машинъри показа жътва с новия комбайн CASE IH 9230 Axial Flow Зърнопроизводителя от Летница и член на НАЗ - Димитър Мачуганов, сподели че е впечатлен от новия комбайн и от факта, че на ожънатото поле не се видяха загуби на зърно. Тайтън Машинери показа в землището на Павликенското село Михалци жътва с новия комбайн CASE IH 9230 Axial Flow. CASE IH Axial Flow 9230 е най-голямият сред 6-те нови модела комбайни, разделени в 2 серии 130 и 230 с максимална мощност от 295 к.с. до 571 к.с. С усъвършенстваните разтоварващи системи, новите комбайни Axial-Flow Серия 30 могат да намалят времето за разтоварване с цели 40 %. Скоростта на разтоварване се увеличава от 109.2 до 116.5 литра в секунда за 6130 и 7130; 116.5 до 145.6 литра

в секунда при 7230 и 8230; докато 9230 скача от 116.5 до впечатляващите 163.8 литра в секунда. В допълнение, новото независимо управление на напречния шнек дава на операторите повече гъвкавост по време на производствения процес. "Получавате комбайн, който работи плавно и реагира бързо на променящите се условия при тежка жътва. Шест изцяло нови модела на комбайните Axial-Flow предлагат средно по 10 % икономии и пълно съответствие на Tier 4A стандартите, както и удължени интервали за обслужване и минимална ежедневна поддръжка. Опростената и надеждна конструкция на Axial-Flow, с по-малко движещи се части, направи най-късите „прозорци" по време на жътвата - ден след ден - сезон след сезон


www.tractor.bg 23

вече 35 години.", категорична бе Диляна Иванова, Изпълнителен Директор на Тайтън Машинери България, която посрещаше гостите на полевата презентация, събрали се в жаркия юлски ден на полето до село Михалци. Цялата системата при новите новите комбайни Axial Flow е разработена да сведе до минимум нараняванията на зърната от подаването до очиставането им. Нежното овършаване зърно-в-зърно е отличителния знак на дизайна Axial-Flow, стана о ще ясно по време на полевата презентация. Фермерите видяха също новите трактори от серията CASE IH Puma CVX, Magnum и Stieger/Quadtrac на CASE IH, чийто двигатели са оборудвани с технологията Efficient Power.

Зърнопроизводителя от Летница и член на НАЗ - Димитър Мачуганов, сподели че е впечатлен от новия комбайн и от факта, че на ожънатото поле не се видяха загуби на зърно. Самият той има 3 комбайна CASE IH , с които жъне своите земеделски площи. Резултатите от тестовете на полето показаха, че могат да бъдат спестени повече от 10 % гориво в сравнение с предишното поколение трактори Tier 3. В същото време тази система повишава мощността и намалява времето за реакция на двигателя. По време на полевата презентация бе представен и прикачен инвентар с марки Vaderstad и Salford, както и специализирани селскостопански ремаркета за зърно Annaburger.


24 www.tractor.bg

ДЕМОНСТРАЦИИ

Дни на Massey Ferguson проведе Фермер 2000 край Балчик Фермер 2000 събра над 400 фермери на мероприятието Дни на Масей Фергюсън провело се в рамките на два дни близо до Балчик. Гостите на събитието бяха настанени в изискания хотелски комплекс „Лайт хаус голф енд спа“. Събитието се провежда за втори път , като този път гости и лектори бяха търговски и сервизни специалисти от Масей Фергюсън -Англия.По време на откриването

изп. Директор на Фермер 2000 Димана Страхинова заяви, че се надява Дните на Масеу Фергюсън да се превърнат в традиция. Специален гост бе Фредерик Моро – Търговски директор на Масеу Фергюсън за Централна и Източна Европа. „Ние ще направим всичко възможно да подпомогнем работата на Фермер 2000, така че в следващите 12 до 20 месеца да удвоим продажбите на марката в Бъл-

гария, заяви г-н Моро и допълни, че над 200 инжинери разработват в завода във Франция иновативни технологии в селскостопанската техника, които компанията ще предложи на фермерите в следващите години. Впечатляваща презентация за развитието на Масеу Фергюсън през годините и за всички новости в продуктовата гама на компанията направи Кембъл Скот, продуктов мениджър от

МФ. Той акцентира пред земеделците, че Масей Фергюсън е глобална компания, която оперира в над 150 страни, а машините, които се продават в България се поизвеждат в Европа. Ние гарантираме, че в съвместната работа с Фермер 2000 вие ще получавате полезни съвети, навременна реакция при нужда от сервиз и правилен избор на точния модел трактор или комбайн, допълни още Кембъл Скот.


www.tractor.bg 25

Гвоздеят в неговата презентация бе прототипът на комбайн на Масей Фергюсън за 2020 г., който впечатли събралите се фермери със свою футуристичен дизайн и неговото авангардно сгъвъне на хедера в тарнспортно положение между гумите на трактора. Домакин на събитието бе зем. Кооперация Черно море – Балчик, на чийто земеделски площи се проведоха полевите тестове на Фермер 2000. Нейният предсе-

дател Младен Мартинов, сподели удовлетворението си от ползотворната съвместна работа с фирмата. В рамките на полевата презентация освен акцентът върху Масей Фергюсън бяха предствени и другите брандове на Фермер 2000 – Маниту, Фармет, Галучо и американските самоходните пръскачки Милър и други. Пред сп. Трактор.БГ , Кембъл Скот от Масеу Фергюсън заяви: Ние посещаваме чес-

то България и говорим с фермерите тук от какво имат нужда, за да знаем какви точни конфигурации машини да предлагаме за този пазар. През последните години фермерите търсят трактори с повече мощност, с повече комфорт, с по-голяма икономия на гориво. Всичко това те могат

да намерят в най-новите серии машини на Масей Фергюсън. Много важно е да се отбележи, че ние предлагаме трактори, които са лесни за поддръжка и се представят еднакво добре както на полето, така и при транспортни дейности, допълни г-н Скот.


26 www.tractor.bg

ДЕМОНСТРАЦИИ

Булагро показва най-новото от Pottinger в серия полеви тестове Булагро организира впечатляваща полева презентация на земеделска техника, близо до Пордим, Плевенско. Пред събралите се фермери бе показан най-новия модел самоходна пръскачка HARDI Alpha EVO с въздушна асистенция на пръскащите криле. Пръскачката се задвижва с 6 цилиндров двигател DEUTZ ( Дойц ) с мощност 210 к.с. Самоходната пръскачка е с хидростатично задвижване 4х4 и система за механично

абсорбиране на вибрациите. Радиусът на завиване е едва 4,6 метра, а дължината и е 8,50 метра. Предлага се с работна ширина на щангите от 18 до 36 метра и обем на резервоара за препарат 3500 и 4100 литра. Пръскачката се управлява от мултифункционален джойстик и борд-компютър съчетаваш в себе си всички нужни функции за прецизно пръскане. Фермерите се убедиха в качествената работа на пръскачката, която

дори при силен вятър не разпръсва пръскащата струя. Пред събралите се земеделци, Булагро показа и новите обръщателни плугове Pottinger , агрегатирани към трактори John Deere 8430 и John Deere 6830. Зърнопроизводителите бяха силно впечатлени от сеялката Pottinger Terrasem, която показа качествена работа при висока скорост. Тя се предлага в работни ширини от 3 до 8 метра и е снабдена с двудис-

кова система с квадратен държач и намалено собствено тегло. Сеялката има иновативен чистач от вътрешната страна на дисковете и пружина с пластина против износване и задръстване с пръст. Въпреки изключително сухата земя, фермерите останаха впечатлени и от качествената и бърза работа на новата серия дискови брани Pottinger Terradisc. Те се отличават с малко разстояние между дисковете – от 12,5 до 25


www.tractor.bg 27

см. и са борудвани със система за постоянна защита от камъни. При тези дискови брани, в зависимост от почвата, може да се регулира ъгъла на атака на дисковете, а всяка брана от серията може да се агрегатира с плътен режещ, дисков или тръбен валяк. По време на презентацията на Булагро, фермерите видяха също работата на челните товарачи Shaffer Lader, както и се запознаха с най-новите семена рапица и пшеница. Особен интерес предизвика и новия продукт RADIFARM, който се използва за подхранване на растенията с аминокиселини и полизахариди и осиигурява хомогенно и еднакво развитие на всички корени. При рапицата, RADIFARM увеличава студоустойчивостта, а при пшеницата спомага за нейното братене преди настъпване на зимата.


28 www.tractor.bg

Елтрак България организира полева презентация на телескопични товарачи и минитоварачи за селското стопанство с марка Caterpillar в землището на село Вирове, близо до Монтана. Събитието бе съвместна демонстрация заедно с Агромашина и KWS семена. Най-силният интерес от страна на земеделците е към 7 метровите модели телескопични товарачи, заяви пред Трактор.БГ Станимир Станев, директор продажби в Елтрак. Пред събралите се фермери бе представен телескопичният товарач CATERPILLAR TH 337. Той е с двусекционна стрела и максимална височина на издигане 7,3 ме-

ДЕМОНСТРАЦИИ

тра. Оборудван е с трансмисия CAT Power Synchro с 4 предни и 4 задни предавки. Хидравликата на товарача се захранва от аксиално-бутална помпа с променлив работен обем, осигуряваща налягане от 250 Br (бара ) и дебит от 113 л/мин. Благодарение на специфичната си конструкция помпата осигурява високо постоянно налягане дори при ниски обороти на коляновия вал. За все по-сериозното навлизане в селскостопанския бранш на Елтрак България и марката Caterpillar Трактор.БГ разговаря с инж. Пламен Стойчев - управител на Елтрак България, който сподели че компанията отчита засилен интерес към челните мани-

пулатори през последните години.Именно затова, ние насочваме вниманието си и в тази насока, като смятаме да приложим добрите практики от продажбата на строителна тех-

ника, в чийто бранш сме един от лидерите на пазара, а именно да предлагаме качествени машини, изпитани и проверени, с доказан произход.


www.tractor.bg 29

ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД бул. “Европа“ 439 София 1331 www.eltrakbulgaria.com

София Бургас Варна Ст. Загора

тел: 02/818 30 09 тел: 056/836 828 тел: 052/574 400 тел: 042/280 080


30 www.tractor.bg

ПРЕДСТАВЯНЕ

Valtra отчита сериозен интерес към своята нова N серия трактори Финландският производител на тракториValtra, част от световната група AGCO, който представи своята трета генерация N серия колесни трактори в края на 2011 година, отчита сериозен интерес от страна на фермери, както и общини за пътна поддръжка. Подобренията в новата версия са предимно в кабината и комфорта на оператора. Те обаче се осигуряват от новата HiTech 5 степенна трансмисия, гарантираща изключително лесно и комфортно управление. Трансмисията е PowerShift, изцяло роботоризирана, като предавките се превключват чрез копчета. Софтуерните програми на трансмисията превключват автоматично

предавките взависимост от оборотите на двигателя, дори в рреверсивен режим. Ако трактористът натисне спирачката при скорост под 10 км/ч или обороти под 1000/мин, системата временно превключва предавките към по-ниска позиция. Хидравличната помпа е с отворен център и има капацитет от 73 л/мин. , като от Valtra предлагат и опция за помпа с капацитет 90 л/мин. Новата N серия трактори Valtra имат четири хидравлични клапана на задната навесна система и два клапана на предния навес. Двигателите, от цялата нова N серия са 4 целиндрови, със система SCR с използване на AdBlue и с мощност:


www.tractor.bg 31

- Valtra n 163, Versu, direct 171 к.с. (700 nm) - Valtra n 143, HiTech,Versu, direct - 160 к.с. (650 nm) - Valtra n 123, HiTech, HiTech 5 143 к.с. (560 nm) - Valtra n 113, HiTech, HiTech 5 - 130 к.с. (530 nm)

Valtra N 163, който е най-мощния 4 цилиндров трактор в Света. Той се предлага във варианти с безстепенна трансмисия Direct или многостепенна - Versu. Номиналната мощност на този трактор е 163 к.с., а максималната достига 171 к.с. Подобрения дизайн в предницата на трактора, позволява по-добра видимост от кабината, както и по-добро осветяване с новите фарове, когато е тъмно. Освен това, новата предна част дава възможност за по-голям ъгъл на завиване на гумите и по-малък радиус при обръщане посоката на движение. Капацитетът на горивния резервоар при новата N серия е увеличен до 230 ли-

тра. Друга новост е и опционалната предна навесна система LH LINK. Новата N-серия трактори Valtra се произвежда серийно със заготовка за автоматично-управление чрез сателит с точност до няколко сантиметра, която се съчетава със заводската тракинг система AGCOMMAND. Тя дава и събира данни за местоположението на машината, както и за работата на основните агрегати в нея. Повече информация за новите модели трактори Valtra може да получите от официалния вносител за България фирмаВарекс ООД.

Повече информация може да получите на тел: 02/9309970 или на www.varex.bg


32 www.tractor.bg

ПРЕДСТАВЯНЕ

Claas представи новата серия трактори ARION 500/600 Claas представи новата серия тракториARION 500/600. Нови 4 и 6 цилиндрови двигатели в диапазона от 150 до 180 к.с. номинална мощност, както и изцяло нови и супер комфортни кабини са само част от новата серия Claas Arion 500-600 Работещите по целия Свят трактори Claas Arion 600 от досегашната серия са повече от 10,000 което прави ARION най-успешната гама от трактори от CLAAS. За да остане в

това положение, Claas непрекъснато работи за по-нататъшно развитие на технологията на тракторите и през това лято текущата ARION 500/600 серия ще бъде заменена от ново поколение, носещо същото име ARION, който ще има общо седем модела трактори. Наред с новите технологии в двигателите, които благодарение на въвеждането на филтър за твърди частици (DPF), отговарят на изискванията на отрабо-

тените емисии TIER 3 B (Tier 4i), в новата серия трактори има множеството нови функции на оборудване, най-вече в кабината, която е един от основните акценти на новите трактори Арион. Новото поколение кабини при тракторите CLAAS отново поставя високи стандарти със своята видимост във всички посоки и лекота на употреба на контролните уреди. Новите модели трактори Claas ARION

500/600 са оборудвани с множество технологии и имат комфорта на по-големите си събратя от сериите AXION и XERION. Със своите седем модела, новата серия трактори Claas ARION 500/600 обхваща диапазонa между 140 и 184 к.с. (според ECE R 120). Новото поколение DPS двигатели допълнително подобряват разхода на гориво и отговарят на най-новите стандарти за вредни емисии.


ХАРАКтеРИСтИКИ НА двИГАтеля НА НовАтА СеРИя CLAAS ARIon 500/600: ARION Model

Номинална мощност kW/к.с.* at 2,200 rpm

Макс.мощност kW/к.с.* at 2,000 rpm

650

129/175

135/184

640

124/169

130/177

630

117/159

121/165

620

110/150

116/158

550

116/158

120/163

550

110/150

114/155

530

103/140

107/145

www.tractor.bg 33

За повече информация

универсал НвГ

долна оряховица. тел: 0889231012 www.universal-nvg.bg POWER CLAAS системите (CPS) пък са концепция, която се прилага последователно в новите модели на ARION. CPS предлага оптимална комбинация на синхронизиране в задвижването, в зависимост от работата и натоварването на двигателя. С помоща на CPS се подобрява не само работата на двигателя и спазването на стандартите за вредни емисии, но също и ефективността на машината като цяло, така че коефициентът на полезно действие в ежедневна употреба и интелигентното използване да са на най-

високо ниво. Под капака на двигателя е разположен 4,5 литров четирицилиндров двигател в серията 500 и 6,8 литра шест-цилиндров двигател в серията 600, всички с технологията на 4-клапанов, комънрейл впръскване на горивото, турбокомпресор с променлива геометрия и междинно управление. DPF система за последваща обработка на отработените газове е напълно интегрирана под капака на двигателя по такъв начин, че зрителното поле на тракториста не е ограничено.

Опитът на Claas е показал, че благодарение на голямата им гъвкавост и ниско тегло на работа, четири-цилиндровите трактори от текущата ARION 540 - 510 серия са особено ефективни, когато се използват при работа с челен товарач. Благодарение на новото поколение на двигателя, новият Claas ARION 550, постига максимална мощност от 163 к.с. (според ECE R 120), и e най-препоръчван за комбинирани селскостопански дейности плюс транспорт на големи ремаркета и работа с челен товарач.

Новите трактори от шест-цилиндровия клас се открояват поради тяхната висока теглителна сила и гладката работа при почвообработка и транспорт. Новия ТОП - МОДЕЛ Claas ARION 650, постига максимална мощност от 184 к.с. (според ECE R 120). След въвеждането на новото поколение на ARION CLAAS клиентите вече могат да избират между четири-цилиндров и с шест-цилиндров трактор в границите от 150 -180 к.с., в зависимост от конкретните нужди на тяхното стопанство.


34 www.tractor.bg

ПРЕДСТАВЯНЕ

Във време на усилена подготовка за новия сезон пристигна новината, че френската марка Berthoud има нов дилър за България в лицето на НИК. Те са фирма, налагаща технологии за прецизно земеделие по българските полета вече 10 години. За това как парньорството с Berthoud се вписва в цялостното развитие на фирмата попитахме Иво Куманов – управител на НИК, който ни обясни, че тази крачка е дълго и добре премислена и допълни, че „Благодарение на опита, който натрупахме през годините с продуктите ни за прецизно земеделие за пръскачки, ние се запознахме със спецификите на различните машини на нашия пазар. Така в един момент ние успяхме да направим детайлна съпоставка между задвижването, електронното управление, окачването и други важни елементи от машините, предлагани на българския пазар и да различим техните плюсове и минуси. Правейки този анализ, забелязахме, че има

Пръскачките BERTHOUD в действие – по-прецизни и по-технологични, вече с нов дилър за България една компания, която е технологичен лидер в областта и един от генераторите на иновации.“ От НИК допълниха, че като фирма, предлагаща технологично оборудване тяхно задължение е да обръщат внимание на детайла. За целта те са създали девизията НИК Технологии, в която отделен екип се спрециализирал изцяло в предлагането и обслужването на пръскачките Berthoud. Водещо лице на тази девизия е Димитър Сурчев, който ни разказа повече за

пръскачките и техните технически характеристики: „Пръскачките на френската фирма Berthoud са иновативни за българския пазар и предлагат много предимства на земеделските производители. Като най-значими мога да отбележа специалното окачване на крилата на самоходната пръскачка Raptor – Axial 2, което поддържа постоянна височина на крилата дори при изключително неравни терени и системата за контролиране на пръскането DP Tronic,

която измерва количеството разпръснат разтвор посредством измерване на налягането на преминаващия през тръбите препарат. Това позволява да се установи по време на работния процес дали всички дюзи разпръскват необходимото количество разтвор, чрез контролиране на налягането на преминаващата течност.“ Иво Куманов допълва, че пръскачките на френската фирма са конструирани така, че съчетанието им с GPS системите на Trimble и системите за контрол на пръскането на Norac, които се предлагат от НИК Електроникс, да става лесно и безпреоблемно като тестовете се правят още в завода при производството на машините. Предлагането на пръскачки с тази марка не е новост за българския пазар, но избирането на нов дилър от страна на Berthoud показва желанието на компанията да засили присъствието си по българските полета и по този начин да внедри своите технологии и у нас.


на фокус 35 www.tractor.bg


36 www.tractor.bg

ПРЕДСТАВЯНЕ

Tiger MT - с тази машина HORSCH прадлага решение за обработка на почвата и при най-тежки условия! За предстоящата есенна обработка ви представяме една интелигентна алтернатива на плуга-стърнищния култиватор на HORSCH – Tiger MT,специално разработен за почвообработка след царевични и слънчогледови култури. Според изявление на управителя на HORSCH г-н Михаел Хорш -серията Tiger поставя нов еталон в култивиращата техника: „В този висш клас на пазара не може да се намери нищо сравнимо по отношение на стабилност, спектър на прилагане и качество на работа. Tiger си остава и в бъдеще интелигентната алтернатива на плуга“, допълни той.

Кои са предимствата на Tiger MT ? Двуредова система от големи назъбени дискове- DiskSystem раздробява и най-тежките растителните остатъци след жътва Разположените след дисковата система две греди с TerraGrip работни органи- лапи разрохкват почвата и интензивно смесват и дълги растителни остатъци MulchMix върхове позволяват до 20% помалко теглителна сила при същата работна дълбочина Специални подравняващи дискове спо-

магат за равномерното заравняване на почвата Тежък AS-гумен валяк, който ефективно и щадящо уплътнява почвата в дълбочина TopRing валяк – перфектната последна шлифовка при подготовка на посевното легло Система AluClips за лесна настройка на работната дълбочина от 5 до 35 см. Възможност за комбиниране с полунавесна универсална сеялка за слята сеитба Pronto TD с TurboDisc ботуши.


техническа конструкция на тiger MT Стърнищният култиватор Тiger MT представлява комбинация от тежка къса дискова брана и култиватор. Тежката дискова система DiscSystem е разположена на две греди, с диаметър на дисковете 68 см и разстояние между тях 40 см с лагерни тела в маслена баня без обслужване. Тази комбинация ви гарантира раздробяване и смесване на по-трудните остатъци след прибиране на реколтата, както и предотвратява образуването на преуплътнен хоризонт след диско-

www.tractor.bg 37 вата брана или плужната пета след оран. От Horsch са заложили на четиригредова конструкция на рамата с височина 85 см, което спомага за максимална проходимост при обработката. Тiger MT разполага с хидравлична защита срещу претоварването на TerraGrip лапите с 800 кг сила на задействане и 30 см височина на повдигане. ТopRing валякът, който завършва обработката представлява чугунен пръстеновиден валяк, разположен между колелата на уплътняващия валяк.

в кои области на прилагане е най-подходящ стърнищният култиватор тiger MT ? - За всички типове почва - След царевица, слънчоглед , пшеница,междинни култури - Изораване на пасища и необработвани земи

- Надеждно нарязване на растителни остатъци след жътва - Дълбоко разрохкване до 35 см. работна дълбочина. - Интензивно натрошаване на тежки почви

Серията култиватори Tiger MT са представени от 6 модела: Модел Работна ширина Трансп.ширина Трансп.височина Дължина Маса (кг.) брой дискове Междуредие (см.) Работни органи Междуредие Височина на рамата - мм Рама размер (мм) Агрегатиране (к.с.) Валяк размер Ø

Tiger 3 MT 3.00 3.00 2.40 8.30 4,250 14 38

Tiger 4 MT rigid 4.00 4.05 2.40 8.60 5,600 18 40.5

7

Tiger 4 MT

Tiger 5 MT

Tiger 6 MT

Tiger 8 MT

4.00 3.00 2.90 8.55 6,650 20 40

4.80 3.00 3.20 8.55 7,500 24 39

6.00 3.00 3.60 8.55 8,500 28 42

7.50 3.00 4.00 8.55 10,150 36 41

9

9

11

13

17

86 см

94 см

94 см

91 см

96 см

90 см

850 мм

850 мм

850 мм

850 мм

850 мм

850 мм

120 x 120 150-300 78 см.

120 x 120 200-370 78 см.

120 x 120 200-370 78 см.

120 x 120 250-400 78 см.

120 x 120 300-550 78 см.

140 x 140 375-600 78 см.

За повече информация:

Аротрон - м

тел: 0601/ 6 71 38 office @agrotron.bg www.agrotron.bg


38 www.tractor.bg


www.tractor.bg 39


40 www.tractor.bg

НА ФОКУС

НОВА БАЗА НА ФИРМА АНИМЕКС Старозагорската фирма Анимекс откри нова сервизно-търговска база в гр. Велико Търново. Тя се намира на главният път Русе Стара Загора, в индустриална зона Дълга Лъга. Комплексът е разположен на цели 9 дка., като търговската част обхваща 700 кв.м. магазин за резервни части, складови и сервизни помещения; офиси за срещи с клиенти. Това е поредната инвестиция на фирма Анимекс, която има затвърдени пазарни позиции в Стара Загора, Добрич и региона

на Бургас ( базата в Каблешково ). Новосформиран екип от специалисти с дългогодишен опит в сферата на селскостопанската техника ще обслужва земеделските производители. Налице е и 24 часов мобилен сервиз, който да е в помощ на фермерите по всяко време на агротехническите мероприятия в полето. За нуждите на земеделците в базата се поддържа в наличност богата гама от актуалните за всеки сезон нови модели селскостопански машини, трактори и комбайни – нови и втора употреба.

АНИМЕКСС ЕООД, www.animex.bg Тел: 042/ 603 118, Моб. 089 911 2883


www.tractor.bg 41


42 www.tractor.bg

ИНТЕРВЮ

Тракторите Armatrac намериха силен партньор в лицето на Кооперация Китка и дават заявка за сериозен пазарен дял в България СветоСлАв дАмяНов, ТъргоВсКи меНиджър, КооперАция „КиТКА“ Кооперация Китка започна да реализира стратегията си за обогатяване на продуктовата гама и предлагането на нови марки машини. Защо се спряхте именно на тракторите Арматрак? Арматрак е трактор с универсално приложение. Той е добър помощник на фермера, както в малкото и средното стопанство, така и в големите ферми. Възможността му да бъде използван за различни селскостопански обработки като оран, брануване, култивиране, окопаване, сеитба и като транспортно средство го прави универсален и отличен избор. Като добавим към това ниския разход на гориво, евтините консумативи и лесна поддръжка, можем да кажем, че той е незаменим. Тракторите Арматрак са добре познати на българския пазар. Каква ще бъде вашата стратегия за още по-добро позициониране на марката на българския пазар? На първо място, това е качественият сервиз. За целта Кооперация „Китка” е осигурила обучени при производителя сервизни специалисти, готови в срок да решат всеки проблем, независимо дали е гаранционен или не. На второ място, това е обезпечеността с резервни части и консумативи, които се намират на склад и могат да бъдат закупени от търговската мрежа на Кооперация „Китка” или поръчани онлайн през интернет. Не на последно място, трябва да посочим очакваните нови модели с мощност 90, 100 и 110 к.с. след получаването на сертификат за съответствие на европейските норми и директиви. Голяма и развита е и търговската ни мрежа в страната – Монтана, Видин, Плевен, Павликени, Исперих, Добрич, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Харманли, Ямбол, Карнобат, Бургас, където нашите специалисти предлагат машини, инвентар, резервни части и сервизно обслужване. Кооперация Китка проведе полеви демонстрации с тракторите Арматрак. Как протекоха те и какви са впечатленията на фермерите? Проведохме полеви демонстрации на пет места в Северна и Южна България, съответно в близост до Пазарджик, Монтана, Плевен, Исперих и Харманли. Гостите имаха възможност да се запознаят с екипа на Кооперация „Китка” и да се убедят в предимствата на трактора Арматрак, който бъше демонстриран в работа с различен почвообработващ инвентар. Посетителите имаха възможност и за тест драйв. Гвоздеят в програмата беше и тракторно шоу в изпълнение на специален демонстратор от завода-производител. Фермерите бяха впечатлени от добрите резултати при работата на тракторите Арматрак демонстрирани на полето - тяхната сила, издръжливост и не на последно място икономичност се проявиха в пълна сила.С оптималното си съотношение между експлоатационното тегло от 4,3 тона и мощността от 80 к.с. тракторите се справиха повече от успешно с тежките почвени условия.


www.tractor.bg 43

В допълнение към широката търговска мрежа за резервни части в страната Кооперация Китка пусна преди 2 години първият онлайн магазин за резервни части в България? Кажете ни след този период на време от неговото стартиране, каква е равносметката? Равносметката е много добра: над 2600 регистрирани потребителя, повече от 500 изпълнени поръчки и оборот от над 60000 лева. Изключително удобство за клиентите ни е, че могат без да излизат от дома или офиса си да си поръчат нужните части онлайн от сайта и на следващия ден да ги получат с куриер. Да напомня, че онлайн поръчките са и по-изгодни: с 5% отстъпка. Използвам възможността и искам специално да изразя благодарност на системния ни администратор Радослав Бекяров, чиято е основната заслуга по изграждането и поддръжката му, а също и на стоковедите, реално изпълняващи направените поръчки. и да се върнем на тракторите Арматрак. Щом прочетат това интервю, фермерите ще си зададат логично въпроса: Ще има ли специални промоционални предложения при старта на продажбите на тракторите от кооперация Китка? Разбира се! В ход е специална промоция за всеки закупил трактор Арматрак до края на 2012 г. Трактор ArmaTrac 804 може да бъде закупен на промоционална цена от 52 000 лв без ДДС. По време на демонстрациите направихме десетки продажби, като всички клиенти получиха като безплатен допълнителен бонус консумативи за 600 моточаса експлоатация, т.е. подарихме им консумативите за обслужване на трактора в продължение на 6 месеца от 24-месечната гаранция. Повече за промоцията може да на научите на www.kitka.bg


44 www.tractor.bg


www.tractor.bg 45

ИСТОРИЯ Всичко стойностно има дълга и богата история, което се отнася в пълна сила за комбайните с марка Лаверда, чиито основи слага будния за времото си италианец Пиетро Лаврда в далечната 1873 г. В тази година той основава “Ditta Pietro Laverda”, първият занаятчийски цех за производство на земеделски инвентар, машини за производство на вино и камбанарийни часовници в Сейнт Джорджио ди Перлена, в провинция Виченца. През 1905 година цялото производство се премества в Breganze. Натова място място, компанията придобива промишлен характер и то остана нейна централа в продължение на повече от седемдесет години,с над 100 служители. Производството обслужва нуждите на селското стопанство, което тъкмо се запознава с механизацията: ръчни машини за вършитба, машини за рязане на слама, вентилатори за зърно, винопреси, машини за роне-

LAVERDA - една италианска легенда в производството на комбайните не на царевица и др. Първата световна война и фазата с оръжейната индустрия, измества фокуса на производството за кратко, но след приключване на войната производствените дейности са напълно възстновени със съдействието на синовете на Пиетро Laverda, Джовани и Антонио. Започват да се предлагат нови модели машини,

сред които първата патентована хидравлична преса. Повратна точка в развитието на Laverda идва през 1930 г., когато младият внук на основателя, Пиетро Младши и Г. Батиста поемат управлението на компанията от Пиетро Лаверда Старши. Те залагат на иновативаците в производството, които скоро превъръщат

Laverda в един от найзначимите италиански компании в сектора. Под тяхно ръководство Laverda представя първата теглителна косачка, произведена в Италия, модел 48 А, който се превръща в голям успех както в технически, така и в търговски аспект. Laverda предлага както гребла и обръщачи за сено, така и серия машини за косене на сено, които нямат конкуренция в Италия по това време. 1938 През 1938 г. компанията представя и първата италианска жътваркасноповързачка модел ML6, предшественик на серия машини, които ще повлияят на зърнопроизводството в Италия за десетилетия напред. С тази машина Laverda влиза в сектора на машини за прибиране на реколтата. Благодарение на богатия си опит и засилваща се популярност благодарение на жътварките-сноповържачки, Laverda вече проектира и строи първия


46 www.tractor.bg

италиански самоходен комбайн, модел М 60, с който компанията започва да се конкурира на италианския и международния пазар през 1956 г. 1963 През 1963 г. Компанията пуска на пазара комбайна M 120 - една изключително иновационна машина от технологичен и производствен аспект, първият от серията модели, които постигат изключителни резултати в продажбите. Коммпанията има над 1000 служители, разделени между три производствени дивизии. Laverda е производителят, който пуска на пазара първият комбайн в света, оборудван с напречна и надлъжна самонивелираща система през 1971 г. 1973 През 1973 г. компанията празнува своята сто-годишнина, белязана от забележителното мото „Laverda: от времето, когато ръката

стана машина“. Това е и годината на иновативния силажокомбайн TA 150 с хедери за жънене на царевица, фуражни и зърнени култури. 1975 Laverda пуска през 1975 новата гама комбайни с модели М 92, М 112, М 132 и М 152 завладяват пазарите благодарение на свята гъвкавост, надеждност и висока производителност. Компанията се превръща в ненадминат лидер на италианския пазар и изнася за над 40 страни по света. Започва стремглаво развитие на италианския производител , с откриването на нов завод в Breganze, където се раждат M 182, пър-

вият модел, оборудван с електронно-контролирани функции. Следват сериите 3000, които се уналагат трайно на пазара. Laverda предлага и разработва важни нововъведения като например „нивелираща система“, специално проектирана за комбайни, работещи по наклонен терен, и изключителните MCS (Multi Crop Separator) система за отделяне на продукта. Броят на произведените комбайни през 1993 г. Надхвърля 50 000. 2001 2001 г е повратна за Laverda, когато заводът на BREGANZE е придобит от Agro SpA, холдинговото дружество от

семейството на Morra, собственик на търговската марка и компанията Landini. Новите собственици агресивно пуснаха отново на пазара историческата търговска марка Laverda с нова гама комбайни, големи сламопреси и рулонни сламопреси. Следват успешните серии REV и LCS Laverda Crop System Плановете за развитие за Laverda като Европейски център за високи постижения в областта на производството на комбайни, се потвърждават и се стигна до споразумение за тотално закупуване на Laverda от AGCO. Така сега AGCO концентрира производството си на комбайни в Западна Европа във фабриката на BREGANZE и потвърждава избора на Laverda като стратегически център за дейността си в Европа. Това означава пълна интеграция между продуктите на Laverda и AGCO.


www.tractor.bg 47


48 www.tractor.bg

СЪВЕТИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТА

Иновационно капково напояване в България вдига добива от царевица до 2 тона / дка Подпочвеното капково напояване се разполага със специална машина на дълбочина 30 см., като по този начин осигурява на кореновата система на растенията нужната влага Тази година е най-горещата от 100 години на сам според метеоролозите, които прогнозират горещините и засушаването да станат трайна тенденция за нашите географски ширини. Сериозният недостиг на влага тази година, доведе до изключително ниски добиви при царевицата и слънчогледа. По тази причина все по-актуален става въпросът за капковото напояване при зърнените културите. Именно затова в рубриката Съветите на специалиста ще ви представим как се поставя иновационна система за подпочвено капково напояване при зърнени култури, която тази година беше монтирана за първи път от фермера Николай Върбанов от гр.Долна Оряховица и сина му Венцислав, който може да се каже, че отговаря за системите за прецизно земеделие във фирмата и всичко свързано с най-новите технологии в селското стопанство. Поставената система на 130 дка вече дава много добри резултати и се очаква добивът в поливните полета с царевица

да бъде около 2 тона от дка. За системата за капково напояване трябва да помислите още от есента, след обработката на полето преди започването на зимния период. Неговото полагане става на дълбочина 30 см. с цел достигане на кореновата система на растенията, чрез което може да се доставя не само нужната влага, но и тор, хранителни вещества, както и системни инсектициди, които се предвижват в самите растения. За поставянето на системата ще ви е нужна и прецизна точност, която може да си осигурите с добро GPS оборудване, което да ви подпомогне както в правилното полагане на маркучите, така и в последствие при обработката на почвата след прибиране на реколтата, без риск от нейното повреждане. За повече информация: универсал НвГ - долна оряховица. www.universal-nvg.bg, тел: 0889231012


www.tractor.bg 49


50 www.tractor.bg


www.tractor.bg 51


52 www.tractor.bg


www.tractor.bg 53


54 www.tractor.bg


Tractor.BG - Dobrich2012  
Tractor.BG - Dobrich2012  

Number of magazine Tractor.BG for Dobrich Fair 2012

Advertisement