__MAIN_TEXT__

Page 1

#2 2015

TRÄVECKA MED FULL FART RUNT OM I SMÅLAND

TRÄINEE BLEV SOLSKENSHISTORIA

POSITIV FRAMTID FÖR PROWOOD

TRÄCENTRUMS LOKALER NU PÅ GOOGLE MAPS Joel Dittmer/Studio Dittmer


Trä är framtiden Stiftelsen Träcentrum Nässjö... …bildades 1991 och engagerar idag utöver de ursprungliga 37 stiftarna ett stort antal företag i hela Sverige. Samverkan är kärnan i hela verksamheten och våra samarbetspartners finns på alla samhällsplan, från näringsliv till universitet och myndigheter. Hos oss kan du delta i konkreta utvecklingsprojekt, ta del av anpassade och reguljära utbildningar eller använda de unika lokalerna för konferenser och möten. Oavsett vad du väljer blir du en aktiv del i ett ständigt växande centrum för utveckling och utbildning. Vår målsättning är naturligtvis att ännu fler företag ska få konkret affärsnytta av Träcentrum och med din hjälp kan vi utvecklas ytterligare. Känn dig varmt välkommen till Träcentrum! För mer information om vår verksamhet, kontakta oss eller besök vår hemsida: www.tracentrum.se

Träcentrums 20:e jubileumsår är snart till ända. Jag konstaterar att vi är en mycket pigg 20-åring som bygger relationer, etablerar nätverk och erbjuder kunskap som skapar utveckling. I dessa tider när mycket i vår omvärld kan göra oss dystra, är det skönt att vara verksam i en positiv bransch. Trä är en naturresurs som finns överallt och här i Småland har den trärelaterade industrin en mycket viktig roll. Allt fantastiskt som tillverkas av trämaterialet bidrar till arbete, välstånd, framtid och en bättre miljö. I detta nummer av Nytt från Träcentrum ser du några exempel på det vi arbetar med. Under Träveckan i november genomfördes en rad aktiviteter med trä i fokus för branschen, skolor, kommuner och andra intressenter, läs mer och se bilder på sidorna 4-7. Särskilt aktuellt och faktiskt högaktuellt är reportaget på sid 15 där vi berättar om hur vi arbetar med nyanlända i de etableringsgrupper som vi genomför utbildning för. Här samarbetar vi väldigt nära Arbetsförmedlingen, och alla de medverkande företagen tar tacksamt emot ny arbetskraft. Ett arbete som förhoppningsvis kan utvecklas ytterligare och även sprida sig till andra branscher. Nu närmar det sig jul och nytt år och med dessa rader vill jag tacka alla er som är med och utvecklar den trärelaterade industrin. God jul och Gott nytt år!

Stipendieutdelning och avtackning Vid höstens stipendieutdelning från Göte & Linnéa Öhrskogs Stipendiestiftelse så delades hela 75 000 kr ut i stipendier till tacksamma studenter. Gösta Spångby som under många år varit ordförande i stipendiestiftelsen avgick i och med denna utdelning från sin roll i denna styrelse. Gösta har ett lång förflutet inom branschen genom olika chefspositioner bland annat inom Swedoor och STORA-koncernen. Gösta var en av flera initiativtagare till att Stiftelsen Träcentrum Nässjö kunde bildas 1991, och han var även ordförande för Stiftelsen Träcentrum 1996 – 2003. I arbetet med Göte & Linnéa Öhrskogs Stipendiestiftelse har Gösta haft ett stort engagemang för de studenter, projekt och

Per-Ola Simonsson, VD Träcentrum

studieresor mm som finansierats via generösa stipendier under årens lopp. Från Träcentrum vill vi säga ett stort tack till Gösta för alla hans fina insatser och stora engagemang för den svenska träindustrin. Som ny ordförande i Göte & Linnéa Öhrskogs Stipendiestiftelse tillträder Nils-Åke Blom. Vi från Träcentrum hälsar honom hjärtligt välkommen!

Stiftelsens nye ordförande Nils-Åke Blom till vänster och avgående Gösta Spångby till höger

2

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015


Hallå där! Ola Adolfsson, VD Flexator i Anneberg, ni har tydligen högtryck för era modulbyggda lokaler nu. Berätta! – Ja, det är en stark byggmarknad i Sverige. Enlig min uppfattning drivs den av en stark demografisk utveckling i kombination med ett för lågt byggande under flera år.

VILKA OMRÅDEN ÄR DET SOM UTVECKLAS BÄST? – Flexators inriktning är verksamhetslokaler och det är fortsatt stark efterfrågan på förskolor, skolor, anpassade boenden som LSS-boende, äldreboende och liknande.

EN VISION OM FEM ÅR, HUR SER ER VERKSAMHET UT DÅ? – Då har vi sedan flera år tillbaka vunnit Lean Forum Bygg-priset. Alla i vår personal jobbar tillsammans med Flexators tekniska plattform, produktionssystem och säljsystem i enlighet med principen ”The machine that changed the world”.

FAKTA OM LSS-BOENDE LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor och att de får den hjälp de behöver. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva och bo som andra. Behöver man mer hjälp i bostaden kan man få bo i en gruppbostad eller i ett serviceboende eller i en annan bostad som är anpassad.

I mål med utbyggnaden av Träcentrum Nu vid årsskiftet går Träcentrum i mål med de expansionsplaner som påbörjades för åtta år sedan. I slutet av 2007 hade vi slagit i taket för vår mötesplatsverksamhet. Vi hade då cirka 13 000 gäster om året och verksamheten kunde inte utvecklas mer. Vi såg möjligheter att växa och 2010 invigdes de nya möteslokalerna, ett nytt restaurangkök och en ny restaurang. Satsningen visade sig hålla och vi kommer i år att ha närmare 20 000 gäster.

FRAMTIDENS SKOLA I mars 2013 beslutade Nässjö kommun om en stor satsning på framtidens skola. I denna ingick etablering av nya slöjdsalar på

Träcentrum för Brinells högstadium för årskurs 7– 9. I samband med denna projektering såg vi över lokalerna och behoven totalt i anläggningen. Projekteringen resulterade i två etapper där den första etappen stod färdig i augusti 2014 och innebar de nya slöjdsalarna på 655 kvadratmeter.

kvadratmeter till att vid årsskiftet omfatta närmare 12 000 kvadratmeter. Vi är snart i mål!

EL OCH AUTOMATION Etapp två i denna omfattande byggnation omfattar drygt 1000 kvadratmeter och berör nya utbildningslokaler där bland annat el- och automationsprogrammet ska ha sin verksamhet. Träcentrum är en mönster och referensanläggning som vi hela tiden vidareförädlar. Nu har ytan ökat från drygt 5 000

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015

3


TRÄVECKA MED FULL FART RUNT OM I SMÅLAND Tredje veckan i november var det dags för Träveckan, som för andra gången arrangerades av Träregion Småland. Ulrika Wikander på Träcentrum har koordinerat aktiviteterna som skett under veckan. – Seminarier, minimässor, inspirationskväll och många studiebesök på företag för skolbarn har skett runtom i Småland, berättar Ulrika. TMF och SP arrangerade också Möbeldagen denna vecka. Inom ramen för Coachingprojektet arrangerade Träcentrum tre olika seminarier, ett i varje Smålandslän, under Träveckan.

4

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015


HUNDRATALS SKOLBARN PÅ STUDIEBESÖK Många företag öppnade under veckan upp sina dörrar för studiebesök från skolbarn och lärare, mycket uppskattat! Se härliga bilder från Åtteråsskolans besök hos Stolab i Smålandsstenar.

POPULÄRT BLAND BARNEN Sävsjö Näringsliv hjälpte till att arrangera två uppskattade studiebesök hos företagen Snickarlaget i Sävsjö och Svensson & Linnér i Rörvik. – Jätteroligt att se hur mycket barn och lärare uppskattade dessa besök, säger Johanna Friman, näringslivskoordinator i Sävsjö.

1. Inspirerande aktiviteter för alla barn på besöket hos Stolab 2. Kul med ny teknik 3. Lidhults visade showcases och pratade olika sliptekniker

“Jätteroligt att se hur mycket barn och lärare uppskattade dessa besök”

4. Ett av många fina kök från Lidhults

1

YTBEHANDLING PÅ LIDHULTS Hos Lidhults, som tillverkar kök, arrangerades frukostmöte med tema ”Innovativ ytbehandling och slipteknik”. Deltagarna fick en spännande titt i Lidhults fina produktionsanläggning. Representanter från företagets leverantörer till ytbehandling och slipteknik fanns på plats.

2

3

4

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015

5


SÄKERT PÅ KÄHRS

MÖBELDAG PÅ SPIRA

På Kährs i Nybro anordnades seminarie med tema ”Arbetsmiljö och säkerhet i fokus”. Martina Hallgren från TMF informerade om hur en arbetsplatsgranskning går till, truckkort/skriftliga tillstånd, maskinsäkerhet, processäkerhet, kemiska och fysikaliska risker, ergonomi, psykosociala arbetsmiljöfrågor, nya lagar och regler m m.

På Möbeldagen, som anordnades av TMF och SP på Spira i Jönköping, deltog över 150 personer från näringsliv och utbildning. Intressanta paneldiskussioner och föredrag fanns på programmet, flera med teman kopplade till hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi. Mikael Pekkari, processledare för Träregion Småland, deltog i paneldiskussion om exportfrågor och informerade om att Träcentrum och Business Sweden tillsammans startar en ny grupp till utvecklingsprogrammet ”Steps to export” till våren.

ATTRAKTIVT PÅ TRÄCENTRUM På Träcentrum var det frukostmöte med tema ”Hur blir jag en attraktiv arbetsgivare?” där deltagarna fick höra Stefan Milesson tala om utveckling av medarbetare, kompetensförsörjning, psykosocial arbetsmiljö, mångfald, ledarskap/kommunikation, levande policys och externa kontakter/synlighet.

6

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015

FLER AKTIVITETER Bland många aktiviteter vill vi också lyfta fram Nybro träutbildning/Nybro kommun som arrangerade en inspirationskväll med föreläsningar, auktion och miniutställning.

Hantverksprogrammet Finsnickeri på Västerviks Gymnasium anordnade minimässa där CEOS, Tikkurilas träfärger, Mirka slipverktyg, Smekano målningsutrustning samt Stillströms sortiment var utställare.

TACK! – Stort tack till alla som på olika sätt engagerat sig och deltagit i att anordna eller besöka aktiviteter under Träveckan, säger Ulrika Wikander på Träcentrum.


1

2

1. Ulrika Wikander kommunikationsansvarig på Träcentrum 2. Stefan Milesson höll seminarie vid Träcentrum 3. Hantverksprogrammet Finsnickeri i Västervik anordnade trevlig minimässa 4. Möbeldagen bjöd på flera spännande paneldebatter kring viktiga ämnen

3

3

4

5. Lärorikt på Kährs seminarie 6. Möjlighet till mingel under Möbeldagen uppskattades av många 7. Träregion Smålands processledare Mikael Pekkari talade på inspirationskvällen i Nybro

5

6

7

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015

7


TRÄinee blev solskenshistoria Träcentrum och Arbetsförmedlingen driver tillsammans med fadderföretag en utbildning som kallas TRÄinee. Utbildningen är riktad till arbetslösa ungdomar som gått gymnasiet. Efter utbildningen är målet att de ska få jobb på sitt fadderföretag eller annat företag i branschen. Hittills har hela 90 procent av deltagarna på våra TRÄinee-utbildningar fått jobb. Den här lyckade satsningen har nu också fått positiv uppmärksamhet i Arbetsförmedlingens tidning Platsjournalen, som sprids via Arbetsförmedlingen i hela Sverige. I en stort uppslagen artikel över två sidor, och på första sidan, berättar tidningen om TRÄinee. Christer Lif, produktionsledare Ragnars inredningar tillsammans med Sarah Ugglekvist

UR PLATSJOURNALEN RAGNARS INREDNINGAR

Skräddarsydd för hett yrke

Christer Lif, produktionsledare på Ragnars Inredningar, intervjuades i Platsjournalen. – Sarah är jätteduktig och omtyckt här, sa Christer i artikeln. TRÄineeutbildningen är ett väldigt bra koncept, att utbildningen är skräddarsydd i samarbete med företagen gör att deltagarna får precis den kompetens vi behöver. Träcentrum har stor betydelse för återväxten i branschen.

– Vi är väldigt noga med kvaliteten på utbildningen och med deltagarnas kompetens. Därför får vi ett stort förtroende bland företagen. De vet att vi aldrig släpper iväg någon härifrån som inte håller måttet. Det är därför aldrig några problem att få företagen att ta emot våra deltagare för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen, säger Marie Palm, projektledare för utbildningsfrågor vid Träcentrum, i artikeln i Platsjournalen.

Artikeln i Platsjournalen avslutas med en glad nyhet. Sarah Ugglekvist har precis fått besked om att hon får fortsatt anställning på Ragnars inredningar. - Jag blev jätteglad, säger hon. Jag är så tacksam att jag fick chansen att utbilda mig på Träcentrum.”

BESTÄMDE SIG PÅ TVÅ SEKUNDER Platsjournalen besökte också Ragnars inredningar i Forserum, ett av regionens framgångsrika och världsexporterande möbelföretag. Där träffade de Sarah Ugglekvist som monterar hyllor. Sarah gick ut gymnasiets barn- och fritidsprogram 2002 och har sedan dess jobbat med lite olika saker. Men energin tog slut och hon blev sjukskriven. Under sjukskrivningstiden bestämde hon sig för att byta karriär och via sin kontakt på Arbetsförmedlingen kom hon till en jobbmässa. Där fick hon höra vad

8

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015

träbranschen kan erbjuda i form av olika jobb och framtidsmöjligheter. – Jag bestämde mig för träbranschen på två sekunder, berättar Sarah, det var som en dröm och kändes i hjärtat att jag ville satsa på träbranschen. Och på den vägen kom hon sedan med i TRÄinee-utbildningen på Träcentrum.


PRODUKTIONSLYFTET

Träcentrum coachar i Lean Production Produktionslyftet är en nationell satning som drivs av Swerea IVF. Som en av coacherna inom Produktionslyftet får David Andersson från Träcentrum erfarenheter och kontaktnät som utvecklar hans arbete med träindustriella företag. Ankarsrum Motors AB ägs av det börsnoterade AB Traction och har en i hög grad automatiserad produktion med en omsättning på ca 200 MSEK. Företaget har 85 anställda. Benny Ahlsén, Lean-koordinator på företaget, berättar: – Vi kom i kontakt med Träcentrum i samband med Produktionslyftet. David Andersson från Träcentrum blev vår coach inom Lean Production. Ankarsrum Motors AB har ingen ytterligare koppling till träbranschen.

LEAN PRODUCTION INOM PRODUKTIONSLYFTET Att Ankarsrum ansökte om att få vara med i Produktionslyftet och att göra en satsning inom Lean, var ett naturligt steg i företagets strävan att även i framtiden bedriva lönsam verksamhet i regionen. ”Lean-resan” påbörjades i maj 2015 tillsammans David Andersson och en tvärfunktionell styrgrupp på 14 personer ifrån företaget. De första träffarna innehöll Lean-spel och föredrag om teorier bakom Lean-filosofin. Parallellt påbörjade tre personer ur styrgruppen (VD, ordf. i lokala Metall-klubben och produktionschefen) en högskoleutbildning på 7,5p via Chalmers.

TVÅ PILOTOMRÅDEN Efter sommaren valde styrgruppen ut två pilotområden, inom vilka de skulle testa och träna på förändringsarbetet. Ett rent produktionsflöde valdes, samt ett administrativt flöde inom produktutveckling.

Avdelningssamordnaren Sofie Olausson flankeras av produktionsledaren Per Blom vid tavlan för daglig styrning

Fokus i både piloterna har legat på att skapa en bredare delaktighet med grundläggande förståelse för Lean, hos fler än bara styrgruppsmedlemmar. Visuell uppföljning och styrning via pulsmöten vid whiteboardtavlor har också präglat piloterna. Det som pågår just nu inom piloten för produktionsflödet är, att hitta ett bra arbetssätt för- och skapa en struktur för förbättringsgruppens arbetssätt. När den dagliga styrningen har standardiserats och förbättringsgruppen rullar på kommer arbetet gå vidare med ordning och reda (5S) och ställtidsreduktion. – Vi ser redan nu att en stor utmaning kommer att handla om förändringsarbetet och individers förmåga att förändra invanda rutiner och arbetssätt, säger Benny Ahlsén. Inom piloten för det administrativa flödet är det just nu fokus på att skapa en bra struktur för pulsmöten och att effektivisera möten och mötesflödet. En utmaning här kommer att bli att lära sig att prioritera och att inte starta för många parallella aktiviteter. Företaget upplever redan en bättre transparens och förståelse för de olika funktionerna inom företaget och vilka förväntningar man har på varandra.

TRÄCENTRUM TILL STOR HJÄLP – David har framförallt haft en viktig roll när det gäller att avgränsa arbetet och hjälpa oss att prioritera och välja bort. Davids ”nya ögon” i kombination med hans erfarenhet inom Lean-arbete har starkt bidragit till att undvika större ”dikeskörningar”, säger Benny Ahlsén.

LÅNGSIKTIG PÅVERKAN Hur arbetet konkret har påverkat nyckeltal, som leveranssäkerhet, kassationer etc. är för tidigt att yttra sig om. Däremot har produktionslyftet otvivelaktigt skapat ett stort engagemang hos många och fått företaget att börja tänka i nya banor. Erfarenheten från flera andra företag som har gått igenom produktionslyftet är att förändringstakten och Leanarbetet avstannar efter de 18 månader som en extern coach hjälper till att stötta och driva på arbetet. För att inte det ska ske med Ankarsrum Motors, har organisationen gjorts om en del, vilket bl.a. innebär att kvalitetsavdelningen på ett tydligare sätt integreras med produktionen. Ankarsrum har även tillsatt en helt ny tjänst i och med att en Lean-koordinator har tillsatts i syfte att samordna, strukturera, följa upp och driva på den fortsatta förändringsresan.

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015

9


COACHINGPROJEKT

Karla Trä håller vad dom lovar

Anders Larsson, VD Karla Trä

Karla Trä i Bottnaryd på gränsen mellan Småland och Västergötland är den lilla bondsågen som utvecklats till ett modernt sågverk med 12 anställda. Sågen startades på 1930-talet av lantbrukarna Valter Karlsson och Gustav Larsson som behövde dryga ut den klena förtjänsten från jordbruket. I dag är företaget en kvalificerad leverantör av sågade trävaror i södra Sverige och de har även en del export. Årsomsättning är cirka 45 miljoner. Just nu medverkar Karla Trä i Träcentrums coachingprojekt där små och medelstora företag i branschen får stöd på olika sätt.

HÅLLER REGELN? – Vi har krav från våra kunder att kunna precisera hållfastheten på virket vi säljer, säger VD Anders Larsson. En byggare måste exempelvis veta vilken hållfasthet en regel har om den ska användas i ett husbygge. – För att klara detta har vi investerat i en maskinell sortering. Det är för oss en mycket stor investering som kommer att kosta upp mot tre miljoner kronor. Samtidigt är investeringen nödvändig om vi även i framtiden ska vara konkurrenskraftiga. Vi vill ju att det byggs mer i trä och då är förtroendet för kvalitén viktig. – Med den nya maskinsorteringen kan vi sälja produkter med dokumenterad hållfasthet. Enkelt uttryckt så ”knackar och lyssnar”

maskinen på varje träbit för att fastställa hållfastheten. Vår maskin klarar upp till 50 bitar per minut.

PERFEKT STÖD I samband med investeringen kom kontakten från Träcentrums Kristina Fagerström mycket lämpligt. Anders Larsson kände till coachingprojektet sedan tidigare via mässor och från kollegor som berättat.

snabbare och vi har fått stor hjälp med all krånglig pappersexercis. Perfekt helt enkelt!

HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR KARLA TRÄ? – Det är en tuff bransch med stora svängningar i marknaden. Men vi har en stark framtidstro, och med den nya investeringen kan våra kunder få produkter med dokumenterad hållfasthet.

– Kristina Fagerström ringde oss och föreslog att vi skulle träffas för att se vad vi behövde hjälp med. Det tyckte vi lät bra och vi kom snabbt fram till att det var just inom maskinsortering för att mäta hållfasthet vi behövde coaching från någon utomstående. Kristina Fagerström sammanförde Karla Trä med konsulten Berne Olsson på Timbergrade i Markaryd som nu har hjälpt företaget med investeringen. – Tack vare den externa hjälpen har hela projektet löpt mycket smidigt, säger Anders Larsson. Egentligen har vi kanske den kunskap som behövs inom företaget, men det är svårt att få tiden att räcka till. En konsult som är specialist och som har erfarenhet från liknande projekt får allt att gå mycket Kristina Fagerström, projektledare på Träcentrum.

10

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015


COACHINGPROJEKTET

Magnus Söderberg, VD på Viking Beds tillsammans med hans far och grundaren av Viking Beds, Alf Söderberg

Kickstart för Viking Beds i Landsbro En dag ringde det på telefonen hos Magnus Söderberg, VD på Viking Beds i Landsbro. - Hej, det är David Andersson från Träcentrum. Jag undrar om vi kan träffas och diskutera lite kring coachingprojektet som vi driver. Ungefär så startade samarbetet, som blev inledningen till ett större utvecklingsprojekt på Viking Beds. Och som i slutänden ska generera ökade intäkter, främst på export. Ja tack! – Jag känner till Träcentrum och hade dessutom hört talas om coachingprojektet, säger Magnus Söderberg. Det är enbart positiva referenser. Så när David Andersson och Johan Palm ville komma var det lätt att tacka ja.

EFTERFRÅGADE PRODUKTER Efter ett resonemang kring verksamheten kom de gemensamt fram till att Viking Beds behövde stöd för ett större utvecklingsprojekt. Det handlar om ett

nytt sortiment av ställbara sängar, som är efterfrågat på den europeiska marknaden. – Vi hade diskuterat detta projekt en tid på företaget, eftersom våra europeiska återförsäljare meddelade att det fanns en marknad där. Men längre än till snack hade vi inte kommit.

INNOVATIONSCHECK Genom Träcentrums försorg fick Viking Beds hjälp med ansökan om innovationscheck från Vinnova. Deras ansökan gick igenom och de fick 100 000 kronor till sitt projekt. – Stödet från Träcentrum, och pengarna från Vinnova, gjorde att vi fick en verklig kickstart i projektet, säger Magnus Söderberg.

Nu kunde vi komma igång snabbare än vad vi tänkt och breddar sortimentet med en ny och intressant produkt, som än så länge är hemlig. Lanseringen är planerad till i början av nästa år. KORT OM VIKING BEDS AB Etablerat: 2002, familjeägt. VD: Magnus Söderberg, sedan 2010. Återförsäljare: 130 i Sverige, 10 på exportmarknaden (Europa) Antal anställda: 70 Årsomsättning: 150 miljoner

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015

11


Positiv framtid för ProWOOD ProWOOD är företagsforskarskolan som drivs med och för träindustrin. I samarbetet ingår Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet, Träcentrum ett antal företag och institut. Verksamheten finansieras av KK-stiftelsen, deltagande företag, Träregion Småland och deltagande lärosäten. Sedan starten i november 2014 finns sex aktiva doktorander som samarbetar med Inwido, BWG Homes/Myresjöhus, SP Trä, Södra Wood, Yaskawa och Swerea IVF. Ola Adolfsson är ordförande i ProWOOD och mycket nöjd med utvecklingen så här långt. – ProWOOD har kommit igång väldigt bra, säger Ola Adolfsson. Doktoranderna är duktiga och engagerade. Det är också ett bra nätverk och en mötesplats för företag, högskola och det offentliga. ProWOOD spelar till exempel en viktig roll inom Smart Housing Småland, som är en innovationsmiljö där företag, akademi och samhälle utvecklas tillsammans.

12

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT MED EN FÖRETAGSFORSKARSKOLA? – För att träindustrin med hela sitt spektrum av möbler, inredning, träindustriellt byggande och mycket annat behöver mer långsiktig utveckling avseende produktionsmetoder, tekniska utmaningar inom brand, ljud, energi m.m. Då är femåriga forskningsprojekt en bra balans mot det ibland alltför kortsiktiga dagliga arbetet.

FRAMTIDEN – HUR SER DEN UT? – Positiv! Just nu planerar vi för ProWOOD+, som innebär omgång två av ProWOOD. Under 2016 ska vi informera företag och rekrytera doktorander för att sedan kunna köra igång under hösten 2017. I denna omgång kommer vi att ha plats för 14 doktorander.

KONTAKTA JÖNKÖPING UNIVERSITY – Programdirektören för ProWOOD, professor Kristina Säfsten på Jönköping University, har en nyckelroll inom ProWOOD. Intresserade företag och dotorandkandidater är välkomna att höra av sig till henne. Tel 036-101639, e-post kristina.safsten@ju.se


Elaheh utvecklar hållbar arkitektur Elaheh Jalilzadehazhari, 30, är doktorand inom ProWOOD. Där arbetar hon med att kombinera arkitektur med energieffektivisering för hållbara lösningar. Elaheh berättar: ”Till 2009 bodde jag i Tabriz i Iran och har en grundutbildning inom arkitektur från universitetet där. I Sverige har jag fortsatt min utbildning på magisternivå inom energieffektivisering och hållbar utveckling. Tack vare mina nya kunskaper insåg jag att arkitektur inte bara är en konst, utan även teknik. Studierna har gett mig en djupare förståelse för vetenskap och dess kulturella influenser.

PROWOOD PASSADE PERFEKT Jag har alltid varit intresserad av att fortsätta min utbildning på forskarnivå och ville följa mina drömmar i Sverige. Jag upptäckte ProWOOD på Jönköpings högskolas webbsida och ju mer jag läste om doktorandprogrammet desto mer intresserad blev jag.

VÄRDESKAPANDE I BYGGPROCESSEN

VIKTIGT FÖR FRAMTIDEN

Mitt arbete handlar om att förstå hur olika byggnadskomponenter interagerar och skapar värde i en byggnad samt hur detta ska användas i byggprocessen. Jag samarbetar med Inwido AB, som är marknadsledande inom fönster och dörrar. Just fönster och dörrar är viktiga delar i byggnaders funktioner, klimatskal och gestaltning.

Resultatet av projektet kommer att hjälpa arkitekter och designers att förstå konsekvensen av deras beslut, inte bara för energiförbrukning och kostnader, utan även människors välbefinnande och produktivitet.

ANGELÄGET ÄMNE Tillväxt och utveckling av våra samhällen har en stor inverkan på vår naturliga miljö. En mer värdedriven byggdesignprocess är ett sätt att inom byggnadens livscykel öka effektiviteten och minska påverkan på människors hälsa och på miljön. Koncepten kan även innehålla områdesplanering, gemenskap och markanvändningsfrågor. Detta är en viktig framtidsfråga för hela vårt samhälle.

INNE PÅ ANDRA STUDIEN Jag började mitt doktorandarbete i november 2014. Under det första året skrev jag artiklar för tidskrifter samt undervisade 20 procent på Jönköping University. Nu har jag startat min andra studie som handlar om multivariabel optimering.”

INDUSTRIELL NYTTA Det är väldigt intressant att samarbeta med ett företag. Kunskapsöverföring innebär ett nytt eller avancerat projektsamarbete mellan två olika forskningsmiljöer. Projektet ska också ge industriell nytta. Det innebär att resultaten från projektet ska ge upphov till nya eller förbättrade processer, produkter, innovation eller tjänster inom industrin.

Elaheh Jalilzadehazhari, doktorand

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015

13


Träregion Småland skapar bildbank Nu skapas en unik bildbank för Träregion Småland. Här ska trä och alla dess möjligheter fotograferas för att sedan kunna användas i olika former av marknadsföring. Det är Ulrika Wikander, kommunikationsansvarig på Träcentrum, tillsammans med fotografen Joel Dittmer som bygger upp bildbanken. Joel Dittmer reser nu runt och tar bilder som bland annat visar trä i produktion, produkter och utbildningar. – Bildbanken ska kunna användas av alla som arbetar med Träregion Småland i sammanhang där man informerar om träbranschen på olika sätt och via olika kanaler, säger Ulrika Wikander. Vill du veta mer? Kontakta Ulrika Wikander, ulrika@tracentrum.se. Läs mer om Träregion Småland på www.traregionsmaland.se.

Joel Dittmer. fotograf

14

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015


Kursdeltagarna på bilden är från vänster Mahmoud Mehdi Samha, Ammar Shikh Otman och Alaa Atik.

Utlandsfödda

– en resurs för träbranschen Den trärelaterade industrin står inför stora utmaningar. Jobben blir allt mer kvalificerade och samtidigt är det många äldre som arbetar i branschen. Det behövs ny arbetskraft och nya kunskaper för att hänga med i konkurrensen. Mot den bakgrunden är satsningen på träteknisk utbildning för utlandsfödda i en etableringsgrupp mycket intressant. Träcentrum genomför på uppdrag av Arbetsförmedlingen utbildningar för utlandsfödda med målet att de ska bli anställningsbara inom träbranschen. – Den totala utbildningstiden är 45 veckor och kursdeltagarna får börja med kompetensanalys, introduktion i verkstad, säkerhetsföreskrifter, maskinkännedom, materiallära, ritningslära och grundläggande matematik. – I nästa del får kursdeltagarna en fördjupning i de tidigare ämnena, CNC-grund,

planmöbler, träbearbetning, matematisk materialberäkning, produktionstid, arbetsmiljö samt truckförarutbildning. Under hela utbildningstiden läggs stor vikt kring yrkessvenska. Delar av utbildningen bedrivs på företag, och helst där det finns möjlighet till anställning. – Detta är en win-win effekt, säger Marie Palm som är ansvarig för gruppen på Träcentrum. Arbetsgivarna får tillgång till utbildad arbetskraft och de nyanlända kan snabbt komma i arbete.

Ammar Shikh Otman har gjort ett fantastiskt hantverksarbete med en egendesignad säng.

Marie Palm, projektledare på Träcentrum

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015

15


Välkommen in på Träcentrum – direkt i din dator eller mobil Nu kan du komma inomhus på Träcentrum via Google Street View på internet. Kika gärna runt och låt dig inspireras av våra fina lokaler. Med Google Street View har företag en unik möjlighet att visa upp sina lokaler från insidan med panoramabilder som kan vridas, vändas och zoomas in på för att se närmare på detaljer. Tekniken sprider sig snabbt och används av allt fler som vill bjuda in besökare på visning. – Genom att finnas med här ger vi möjlighet till intresserade, som funderar på att boka konferens, att se hur fint det är på Träcentrum om de inte redan har besökt oss, säger Gunilla Stein, konferensansvarig på Träcentrum. Vill du titta? Sök på Träcentrum på www.googlemaps.se Välkommen i vår virituella värld!

16

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015

Fotograf Tommy Hvitfeldt har fotat våra lokaler


Logistic Park Conference hölls på Träcentrum Liksom flera gånger tidigare valde arrangörerna av evenemanget Logistic Park Conference Träcentrum för sin konferens. Flera intressanta föredrag hölls under konferensen. Deltagarna inspirerades till att tänka lean, måna om medarbetare och arbeta smartare. Affärsutvecklare Tobias Larsson vid Cloetta talade bl a om hur man behåller samma höga kvalitet på produkterna under och efter flytt av produktionen. Petter Jacobs, delägare i JSC IT-partner, berättade om sin vision om ”Det Nya Arbetslivet. ” – Kultur vinner alltid över strategi, sa Jacobs, som arbetat intensivt för att skapa Sveriges bästa arbetsplats – något som företaget blivit nominerat till flera år i rad. – Tillväxt handlar mer om att låta medarbetarna växa än att antalet medarbetare ska växa. Detta skapar en god cirkel eftersom motiverade och nöjda medarbetare ger bättre lönsamhet samt nöjdare (och fler) kunder. Daniel Björkqvist, verksamhetsutvecklare på Ericsson, berättade om hur det gick till när Ericsson implementerade EPS – Ericsson

Production System, som är en kombination av lean, agila metoder och six sigma. – Beteende går före verktyg när man utvecklar sin verksamhet, var en av lärdomarna från EPS, sa Daniel Björkqvist.

”Vi har bara goda erfarenheter av Träcentrum som konferensanläggning”

Leyla Is, projektledare på Nässjö Näringsliv AB, är ansvarig för upplägget av konferensen och säger: – Vi har bara goda erfarenheter av Träcentrum som konferensanläggning och vill tacka Gunilla Stein som är konferensansvarig på Träcentrum. Vi på Träcentrum tackar arrangörerna av Logistic Park Conference för i år och hälsar arrangörer och deltagare hjärtligt välkomna åter!

Leyla Is, projektledare Nässjör näringsliv

Två parallella workshops hölls under eftermiddagen. Joakim Bjurström från Leanab höll i ”Lean Kata” och Helena Hjalmarsson från Din Webbstrateg ledde workshopen ”Bli bättre på digital kommunikation”.

Tobias Larsson från Cloetta var en av konferensens talare

Logistic Park Conference hölls i Träcentrums ljusa aula

Under dagen gavs möjlighet till nätverkande

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015

17


OM ”DEN FÖRSTA INGENJÖREN” ”Den Första Ingenjören” är ett projekt som pågår under två år och vill belysa värdet av ingenjörer i små och medelstora företag, underlätta rekryteringen genom arbetsmaterial och analyser samt på olika sätt sammanföra arbetsgivare och ingenjörer för att öka förståelsen för varandras drivkrafter och behov. Projektägare är forskningsinstitutet Swerea SWECAST i Jönköping. Samarbetspartners är, TMF Trä- och Möbelföretagen, Skärteknikcentrum i Sverige AB, Polymercentrum Sverige AB och Svenska Gjuteriföreningen. Projektets finansiärer är Region Jönköpings län och Sveriges Ingenjörer. Träcentrum anlitas som konsult i projektet. Läs mer på www.denforstaingenjoren.se

Workshop i projektet ”Den Första Ingenjören” I slutet av november träffades ingenjörer och företagsrepresentanter från flera branscher för att genomföra en andra workshop i projektet “Den Första Ingenjören.” Annika Jederström, projektledare för projektet och hemmahörande i organisationen Sveriges Ingenjörer, säger: – Vi fortsätter nu vårt arbete med att ta fram verktyg för företagen att arbeta med processen kring rekrytering av ingenjörer till mindre företag. Vi påbörjade detta jobb tidigare i år och planerar även ytterligare en workshop i början av nästa år för att komplettera bilden. Goda exempel är något som projektet börjat arbeta med. De först anställda ingenjörerna i olika företag i regionen lyfts på olika sätt fram som goda exempel på hur en ingenjör kan bidra till utveckling och tillväxt.

Sara Lindholm, byggnadsingenjör från Jönköpings Tekniska Högskola arbetar idag som byggprojektledare på Anebybostäder, och säger: – Som ingenjör ser jag möjligheter till små förbättringar i projekten, i slutändan kan det ge stora vinster. David Andersson från Träcentrum är en av de processledare från olika branscher som arbetar i projektet. Vill du veta mer eller delta i nästa workshop kontakta då David via david@tracentrum.se eller 0380 - 55 43

David Andersson, projektledare på Träcentrum

18

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015


Studenter i visuellt projekt Studenter på högskoleutbildning Produktutveckling med möbeldesign har under hösten arbetat med att ta fram visuella koncept för en förändring av Nässjö stadsbibliotek. Utbildningen bedrivs av Jönköpings Tekniska Högskola och utförs av Nässjöakademin på Träcentrum. Victor Strandgren, programansvarig för utbildningen, berättar att uppdraget för studenterna har varit att arbeta fram visuella prototyper för hur biblioteket kan utformas för att möta dagens behov. – Studenterna har tagit ett nytt grepp kring biblioteket och vad det kan användas till. Bibliotekens roll behöver inte enbart handla om böcker, utan det handlar främst om att få till en mötesplats. Det är kul att se alla nya idéer som studenterna tagit fram, säger Victor Strandgren.

NATUREN FLYTTAR IN Viktor Forsberg, en av studenterna, säger: – Vi hade i uppdrag att göra en visualisering av biblioteket. Min grupp arbetade efter temat ”Naturen flyttar in” och vi ville skapa en plats som var inbjudande och avslappnande, allt för att få besökarna att vilja stanna kvar och läsa sin bok, spela ett spel eller lyssna på musik.

MYCKET LJUS

VILL DU VETA MER?

Amadeus Sjöberg som också är studerande på utbildningen berättar att han fokuserade på stort ljusinsläpp och att skapa både sittplatser och studieplatser.

Projektet är ett bra exempel på avancerade inslag i utbildningen som förbereder studenterna för arbetslivet.

MOBIL AMFITEATER Carl Magnus Granstrand, en annan av studenterna, säger: – Tanken med projektet var att skapa en yta där naturen och bibliotekets verksamhet kan mötas. Resultatet blev en mobil amfiteater i en halvcirkel österut mot sjön, en arena för t ex. skådespel och högläsning. Amfiteaterns läktare löper på räls i en halvcirkel och kan tack vare sina håligheter fritt byta plats med varandra och även skjutas ihop för att minimera dess plats när den inte används.

Vill du veta mer, kontakta Victor Strandgren, programansvarig, via victor.strandgren@nassjo.se eller 0380-51 72 54.

Viktor Forsberg, Amadeus Sjöberg och Carl Magnus Granstrand har tagit fram nya ideér för Nässjö bibliotek

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015

19


CCJ

Avsändare / sender Box 174 Framtidsvägen 1 SE - 571 22 NÄSSJÖ

PORTO BETALT

Tel +46 (0)380-55 43 00 www.tracentrum.se info@tracentrum.se

VI PÅ

TRÄCENTRUM Flera företag och organisationer har valt Träcentrum för sin verksamhet. I ”Vi på Träcentrum” möter du personer som arbetar i olika organisationer som är verksamma i anläggningen.

Nässjöakademin ger jobb På Nässjöakademin, en del av kommunala Nässjö Lärcenter, läser studenter utbildningar inom Högskola och Yrkeshögskola. Utbildningarna är skapade ur ett behov på arbetsmarknaden, så att studenterna kan vara säkra på att de behövs. Det är en stor bredd på utbildningarna och de populäraste 2015 är Tågförare och Produktutveckling med möbeldesign med nästan fyra sökande per plats. Vi tar tillvara på kvalitéerna av att vara en liten skola med ca 200 helårsstudenter och lägger mycket tid och engagemang på varje student. Nästan alla som går här tar examen. På Träcentrum har vi jättefina lokaler, eleverna på Produktutveckling med möbeldesign har tillgång till en mycket modern utbildningsverkstad.

Vi har också en fantastisk stiftelse, Öhrskogsstiftelsen, som årligen delar ut nästan en miljon kronor till våra studenter. Framtiden lovar gott. Inom Yrkeshögskolan är det alltid tufft att hinna marknadsföra utbildningar på grund av de korta utbildningscyklerna. Men många studenter kommer hit på rekommendationer av tidigare studenter, så något måste vi ju ha gjort rätt! Victor Strandgren Programansvarig Produktutveckling med möbeldesign

Stiftelsen Träcentrum Nässjö Som de flesta stiftelser har även Träcentrum en urkund som pekar ut färdriktningen: Stiftelsen Träcentrum Nässjö har till uppgift att främja ett allmännyttigt ändamål vid utveckling och tillväxt av Svensk Träindustri. Urkunden skall främst tillförsäkras genom:

UTBILDNING OCH KUNSKAPSSPRIDNING Utöver de rent företagsspecifika uppdragen så studerar i dag drygt 500 personer i anläggningen. Du hittar reguljära utbildningar från högstadium till högskoleutbildning på Träcentrum.

MARKNADSFÖRING OCH EXPORT Under de senaste åren har vi genomfört mängder med aktiviteter för att visa olika möjligheter ur ett internationellt perspektiv. Vi var tidigt ute med utvecklingsresor till Kina, Baltikum, Italien, Ryssland m m. Vi har också initierat ett stort antal nätverk samt utvecklat och initierat flera metoder till olika samarbetsformer som gör det möjligt för små företag att göra stora affärer.

METOD, PRODUKT- OCH DESIGNUTVECKLING Under de senaste åren har vi tillsammans med ett stort antal

företag varit aktiva i över 150 produktutvecklingsprojekt och vi har kanaliserat drygt 30 miljoner kronor i utvecklingsstöd till industrin.

NY TEKNIK Hela anläggningen, med sina idag 11 000 kvadratmeter, är en mönster- och referensanläggning. På Träcentrum hittar du unika lösningar för den inre och yttre miljön t.ex. utsug och hantering av spån, belysning med mera. Thomas Frick ABs etablering i anläggningen under 2010 var en milstolpe för att vi på Träcentrum kontinuerligt skall kunna visa den absolut senaste bearbetningstekniken.

UTSTÄLLNINGAR OCH KONFERENSER Träcentrum används idag av ett stort antal gäster som vill ha en toppmodern anläggning för sina möten. Vi har i dag, med den utbyggnad som stod färdig 2010, möjlighet att ta emot både stora och små sällskap. Årligen väljer närmare 20 000 gäster att använda Träcentrum för sina utvecklande möten och konferenser. För mer information om vår verksamhet, kontakta oss eller besök gärna vår hemsida: www.tracentrum.se

Ansvarig utgivare: Per-Ola Simonsson Produktion: CCJ Kommunikation AB

20

NYTT FRÅN TRÄCENTRUM #2 2015

Profile for Träcentrum

Nyhetsbrev 1215 issuu  

Nyhetsbrev 1215 issuu  

Advertisement