Page 1

PORTFOLIO D A V I N C I

C O L L E G E

2012/2013


INHOUDSOPGAVE W H A T ’ S

I N

T H I S

B O O K ?

VORMGEVING

P. 12

0.1 | PERSOONLIJK SYMBOOL Pagina 5-11

AUDIO VISUEEL

0.5 | KERSTKAART DAVINCI Pagina 5-11

0.0 | RECLAME CAMPAGNE

P. 21

Pagina 5-11

P. 08

0.6 | SNOEPJE (CONCEPT) Pagina 5-11

PRESTATIES

L.L.B. TRAJECT P.O.P. - S.W.O.T. - SMART Pagina 5-11

0.0 | RECLAME CAMPAGNE Pagina 5-11

POLITIEK Pagina 5-11

0.1 | KERSTMARKT POSTER Pagina 5-11 0.2 | WEBSITE ADVOCATEN Pagina 5-11

P. 24

P. 26


VOORWOORD W A T

V O O R A F

G A A T

Voor u ligt een portfolio van het jaar 2012-2013. De eerste periode van mijn schooltijd op het Davinci College te Dordrecht. Dit portfolio is bedoeld om u een beeld te geven van het gecreĂŤrde en uitgevoerde werk van het afgelopen half jaar. Aan alle projecten, opdrachten en overige taken op het gebied van vormgeving en creativiteit is met volle energie, creativiteit en motivatie gewerkt. ............................ Helaas, zijn er ook enkele opdrachten die ik niet heb kunnen inleveren. Dat i.v.m. het feit dat ik ook een bedrijfje heb op het vlak van vormgeving en webdesign. Dit heeft af en toe geleid tot enige chaos in het plannen van school opdrachten en werktaken voor mijn eigen bedrijf: project17. Met dit portfolio wil ik dan ook graag een beeld geven van mijn visie, stijl en manier van werken. Ik wens dan ook hierbij u/jullie veel plezier met het bekijken van mijn portfolio.

T. (Timon) Quist Januari 2013

PORTFOLIO.

3


VORMGEVING G R A F I S C H E

A C T I V I T E I T E N

HOOFDSTUK 1


Persoonlijk Symbool Het kruis

Het zwaard

Het logo kenmerkt in eerste plaats het kruis, wat het

Toch zie je ook een zwaard erin, dat laat zien dat ik

geloof in Jezus laat zien. Jezus oftwel God. Hij is voor

eigenlijk maar 1 vijand heb en dat is Satan, de vijand

mij heel veel gaan betekenen. Hij geeft mijn leven toe-

van God.

“Het kenmerkt dus vooral veel met het geloof in Jezus Christus.”

Manen

Strepen

Daarom heb ik er voor gekozen dit sterk terug te laten

Met de 2 manen word bedoeld het beeld van 2 mensen

De strepen onderin laten zien de zwakheid die ik ook

komen in mijn persoonlijke symbool.

tegen over elkaar (gezichten), en het kruis staat daar

heb, ik ben een zwak persoon die altijd kiest voor mijn

midden in. Mijn doel was om te laten zien dat we

eigen ego. Terwijl God me juist zegt leef voor mij en

elkaar kunnen helpen. En wie was de grootste ‘helper‘

voor de ander en ik zal je alles geven. Maar ook juist

ooit geweest? Jezus! Vandaar het kruis er tussen in.

daarin kan je groeien. :)

komst en ik weet uiteindelijk het doel in het leven.

Help .. de manen Strijd.. het zwaard Zwakte.. de strepen

PORTFOLIO.

5


Letters als vormen }


Logo verandering Van Ferrari tot Kanari Allereerst heb ik de font van Ferrari gedownload, die leek heel erg op de originele van Ferrari, ik heb wel wat aanpassingen moeten doen om het goed te krijgen wat betreft positionering en styling voor het woord: Kana-

=

rie. Daarbij heb ik een vogel (kanarie) afbeelding geplakt, overgetrokken met de pentool, zwart gemaakt en enkele detail (witte vlekjes, strepen) in een simpel patroon gezet om zo de kanarie iets meer vorm en detail te geven. De benen van het paard van Ferrari heb ik deels laten staan om zo het oude hoofd imago van de originele Ferrari logo toch terug te laten komen. .... En op de vraag: Waarom ik de Kanarie vele malen minder detail heb gegeven dan het origineel? De uitdrukking: Less is More is the answer! PORTFOLIO.

7


Een vrolijke kerstkaart ontworpen voor de wedstrijd welke kerstkaart het Davinci College dit jaar naar al hun contacten zou sturen. Het thema: spiegeling. Een blik hiernaast laat enigsinds zien hoe ik tot het idee en uitwerking ben gekomen.Want zowel het idee als de font keuze is vanuit creatief, vrolijke visie gekozen.

Kerstkaart | Davinci College g Winterse sfeer, rauw en koud..

kerst item.. n e e r, ie d n re t He

Thema kaart: sp iegeling


Beeld & betekenis

TEGEN

PORTFOLIO. 9


Poster 2 (de 2) De quote spreekt voor zich, als eerste heb ik gekozen om de stad Parijs te laten zien, de typografie ligt als een blok onder de Eiffeltoren, strak, hard en enige chaos. .......... De tegenovergestelde is enigszins ook

TEGEN

een overeenkomst, Paris is de naam van Paris Hilton. Toch is het verschil tussen een stad en een dame redelijk groot!? De typografie is sierlijk omdat dit juist het tegenbeeld is van de grootte blokletters van de vorige, maar juist ook bij Paris Hilton past. (luxe, pracht en praal).


Poster 3 (de 2) … zeg hallo tegen mijn kleine vriend. Een doorgedrukte typografie zorgt voor iets magisch, bij deze baby. In dit geval zal de moeder of wat dan ook zeggen: zeg is hallo tegen mijn kleine vriend. De letters geven een gouden tint en zorgen voor de

TEGEN

uitstraling van: geluk, puur liefde, sierlijkheid. .......... De tegenovergestelde geeft meer een grap aan. Een olifant een dik beest, waarbij het woordje LITTLE juist extra groot is gemaakt om toch aan te geven van deze ‘vriend’ is helemaal niet zo klein?!

PORTFOLIO.

11


SNOEPJE CONCEPT PRESENTATIE kokosvlees + rode wijn + druiven = gezond, eerlijk, natuurlijk


Snoepje Concept visualisering

Stevia (of)

rietsuiker + honing

PORTFOLIO.

13


PRESTATIES O N T W I K K E L D E

P R O J E C T E N

HOOFDSTUK 2


Davinci College. Dat was de opdracht die we kregen. Binnen een groep van 3 man hebben we een concept bedacht. En dit uitgewerkt tot 3 stijlvolle posters. Ons concept kwam al snel uit op het een look te geven van een DVD cover (film cover). Dit kun je afzien aan de ‘aftiteling’ beneden aan de posters. Ook hebben we door ieder een masker mee te geven in ieder zijn kleur iets mysterious en atmospherisch mee willen geven.

et 1e concept

n was h Armin V. Buure

De eerste poster die ik maakte was deze hiernaast, deze wijkt echter af van de volgende posters qua style en indeling. Door te weinig tijd hebben we deze niet meer de look kunnen geven van de andere posters (deze volgen op de volgende pagina.

GO NEXT

Reclame Campagne poster

Ontwerp 3 posters voor de 3 afdelingen van Art & Design,

PORTFOLIO.

15


2ND ONE

3TH ONE


Kerstmartk poster 2012 Davinci College | Leerpark

P R O M O T I E P O S T E R . . . . . D A V I N C I K E R S T M A R K T

L E E R P A R K

1 VAN DE 8 BESTE

PORTFOLIO.

17


Website Advocaten kantoor

rgeld.nl

nvoo www.ontwerpe


PORTFOLIO.

19


AUDIO VISUEEL G E L U I D ,

V I D E O

&

P H O T O G R A P H Y

HOOFDSTUK 3


Commercial 1:00 E N K E L E

S C R E E N S H O T S

V A N

D E

V I D E O

PORTFOLIO.

21


e by: Mark

mad Storyboard Art


Audiovisueel Opdracht:

Maak een reclame

Eisen:

Maximaal 1 minuut

Groep:

Chiara, Timon, Robbie en Mark

Camera: Robbie Montage:

Timon, Mark

Motion Graphics:

Mark

A u d i o v i -

s u e Synopsis: e l

x

Locatie: x Thema:

Horror, Humor

Horror elementen:

Tv ruis, piepende deuren, kast open gaat, flikkerende

lichten, telefoon gaat over maar er belt niemand, raam/deur waait dicht, donker, schreeuwende vrouw. Benodigdheden:

Radio, mes/bijl, ketchup, masker, donkere kleding,

Mogelijke slogan:

De kwaliteit is zo goed, dat je er een moord voor doet!

The horror is jours

Persoon A ligt te slapen, word wakker door geluid (schreeuw), gaat kijken waait er een deur dicht, gaat telefoon over(er is niemand aan de lijn) en daarna ziet hij een kamer waar de deur op een kier staat en daar zit persoon B met radio te spelen. Persoon A opgelucht, persoon zit met radio. Dan komt tekst spraak in beeld (slogan) en dan gaat de deur dicht en staat daar achter die deur een psycho killer.

PORTFOLIO.

23

1000 PORTfolio laalaaa  

1000 PORTfolio laa