Page 1

TQMsoft


W numerze 3

Jakość i innowacyjność

4

Wydarzenia, aktualności, nowości

7

Proces przygotowywania usługi szkoleniowej wg ADDIE

9

Statystyczna kontrola odbiorcza ̶ plany z zerową liczbą kwalifikującą

12

O szokujących wynikach analiz R&R

14

Value Analysis ̶ analiza wartości

17

Harmonogram szkoleń TQMsoft

22

Indeks pojęć

23

Uwagi organizacyjne

24

Tematyczne zestawienie szkoleń TQMsoft

37

Od operatora do managera – odpowiedzialne doskonalenie pracowników produkcji

38

Trening kompetencji osobistych dla stanowisk

39

Wdrożenie i rozwój komputerowo zintegrowanego systemu wspomagania jakości CAQ z wykorzystaniem aplikacji QDA w Pittsburgh Glass Works (PGW) Poland

41

Nasza kadra ̶ Zawodowiec i szkoleniowiec

Wydawca TQMsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Bociana 22a, 31-231 NIP 676-11-58-054 e-mail: info@tqmsoft.com.pl tel.: 12 397 18 81, fax: 12 397 18 84 www.TQMsoft.com Redakcja Axionea - Kreacja Marketing PR ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków e-mail: info@axionea.com tel.: 12 397 30 23 www.axionea.com Nakład: 8 000 egz.

2

Redaktor naczelny: Andrzej Ryś Redaktor techniczny: Joanna Jodłowska Hubert Czapla Skład i projekt okładki: Anna Młynarczyk Korekta: Joanna Bielewicz


Jakość i innowacyjność

Jakość i innowacyjność Czy doskonalenie produktów i usług to tylko żmudne „toczenie koła PDCA”? W większości przypadków tak właśnie jest. A jeśli organizacja chce dokonać większego skoku w rozwoju? Co z obszarem innowacyjności? Czy na tej płaszczyźnie istnieją techniki i narzędzia podobne do tych z dziedziny jakości? Strategia Błękitnego Oceanu proponuje pozostawienie konkurencji i skoncentrowanie się na zupełnie nowych produktach i usługach. Sama strategia Blue Ocean pokazuje tylko pewien schemat ideowo organizacyjny niewiele wnikając w szczegóły, na czym oprzeć takie zmiany. Ale istnieją bardziej precyzyjne narzędzia, aby „dozbroić” obszar innowacyjności: TRIZ, DOE, C-K Theory to jedne z ważniejszych wynalazków współczesnej inwentyki. Zarządzanie jakością to nie jest złoty cielec firmy i panaceum na doskonalenie przedsiębiorstwa. Należy oczywiście doskonalić to co jest. Ale co jakiś czas pojawia się moment w życiu organizacji, aby radykalnie coś zmienić lub stworzyć coś nowego. Metoda małych kroków typu KAIZEN już nie wystarcza. Niektóre firmy opierają główny biznes na takich radykalnych innowacjach. Do tych firm zaliczamy korporacje będące na długotrwałym wzroście, wprowadzające nowy produkt lub zmieniające organizację działania. Muszą działać bardziej radykalnie, aby przetrwać i rozwijać się. Z zasady są to globalni gracze w dziedzinie technologii informatycznej czy medycyny. Ale też start-up’ y wprowadzają innowacje wchodząc na rynek.  Każde duże zmiany to duże ryzyko. Ale bez ryzyka nie ma rozwoju i ..... nie ma przygody. Życzę Państwu znalezienia własnego błękitnego oceanu, na który można wypłynąć i znaleźć „złote runo”. Życzę Państwu przyjemnej lektury. Andrzej Ryś Redaktor Naczelny TQ&M

3


Wydarzenia, Aktualności aktualności ,, nowości Wydarzenia, Nowości

Wydarzenia, aktualności, nowości PROGRAM PERSONALL© ROZPĘDZA SIĘ… Niemal od roku działa program szkoleniowy PersonAll © – trening kompetencji osobistych dla stanowisk. W tym przełomowym dla nas czasie zrealizowaliśmy kilkanaście szkoleń z tego zakresu. Kursy te pozwoliły nam upewnić się, że właśnie takiej formuły Państwo poszukiwali. Do tworzenia programu podeszliśmy w sposób systemowy a zarazem innowacyjny, proponując dla wybranego stanowiska wyłącznie potrzebne kompetencje. Po co bowiem operatorowi szkolenie rozwijające umiejętność wyznaczania ważnych celów czy organizowania spotkań? Te przykładowe cechy są kluczowe dla lidera czy menedżera i właśnie w szkoleniach dla nich są Joanna Bielewicz prezentowane. Kierownik ds. szkoleń Tak zagregoTQMsoft wane umiejętności zebraliśmy w kilkanaście programów szkoleniowych dedykowanych dla:

Równie kompleksowe szkolenia zaproponowaliśmy dla pracowników działów sprzedaży, HR, trenerów wewnętrznych czy osób na najwyższych szczeblach zarządzania. Dużym powodzeniem cieszą się również szkolenia tzw. PersonAll © SMART – czyli jednodniowe warsztaty z komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem czy zarządzania zmianą. Cena oraz formuła tych szkoleń jest zachęcająca.

Wybrane opinie po szkoleniach z programu PersonAll©: „Mała grupa, świetny kontakt z trenerem” „Czułam się najważniejszą osobą na kursie, mogłam dyskutować z trenerem na różne tematy” „Szkolenie na temat, ciekawe, brak monotonii” „Fachowe podejście do szkolenia” Podsumowując, program PersonAll© stanowi uzupełnienie oferty szkoleń technicznych w tematy związane z rozwojem kompetencji osobistych pracowników produkcyjnych. Są to szkolenia prowadzone w formie ćwiczeń, warsztatów, scenek sytuacyjnych, które mają na celu maksymalne zaanga-

Konferencja „Praktyczne aspekty projektowania i ewaluacji szkoleń”, 25.09.2013

4


żowanie Uczestników. Ponadto szkolenia te staramy się prowadzić przez zespół doświadczonych fachowców, nierzadko posiadających praktykę produkcyjną. Warunki te według nas stoją za sukcesem Programu PersonAll©.

SEMINARIUM PERSONALL © - PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA I EWALUACJI SZKOLEŃ W dniu 25 września br. mieliśmy niewątpliwą okazję oraz przyjemność poznać Państwa opinię o Programie PersonAll©. Odbyło się wtedy bezpłatne Seminarium dla działów HR, pt. „Praktyczne aspekty planowania i ewaluacji szkoleń”. W pierwszej edycji seminarium wzięło udział ponad 20 Uczestników – pracowników działów personalnych oraz HR, z którymi na co dzień współpracujemy. Seminarium podzielone zostało na dwa etapy. Obok prezentacji Programu oraz trenerów PersonAll©, Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach, które skupione były wokół jakże ważnego dla działów HR tematu projektowania oraz oceny efektywności szkoleń. Udział w tego typu ćwiczeniach był dla niektórych osób dużym zaskoczeniem. Mieliśmy w ten sposób możliwość zaprezentowania Państwu formuły naszych szkoleń, sposobu ich prowadzenia oraz sylwetek trenerów. Przedstawiciele działów personalnych mieli możliwość przekonania się, iż szkolenia, na które delegują swoich pracowników prowadzone są w sposób warsztatowy przez wykwalifikowany zespół trenerski. Cieszą nas pozytywne opinie o przebiegu samego Seminarium jak i pozostałe, jakże miłe głosy związane ze współpracą z TQMsoft.

AKADEMIA TQMSOFT W NOWEJ FORMULE Od 2014 roku zmianie ulega formuła programu Akademia TQMsoft. Już dzisiaj informujemy Uczestników oraz wszystkich zainteresowanych o rodzaju wprowadzanych zmian. Modyfikacji ulega sposób naliczania i informowania o punktach w Programie. Książeczki Akademii zostają zamienione na automatyczne informowanie Państwa o ilości zgromadzonych punktów. Po każdym przeprowadzonym szkoleniu Uczestnik otrzymuje wydrukowany raport z danymi o ilości punktów dotąd zebranych oraz o możliwości starania się o dany certyfikat ekspercki. Nowa formuła wydaje nam się być bardziej przejrzysta i z pewnością jest bardziej zautomatyzowana, co ma znaczenie przy ciągłym rozwoju programu i coraz większej ilości uczestników Akademii. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w Programie Akademia TQMsoft znajdą Państwo nowe ścieżki eksperckie:

W każdej chwili mają Państwo także możliwość sprawdzenia ilości zebranych punktów telefonicznie pod nr tel: 12 397-18-81 lub mailowo– adres e-mail: szkolenia@tqmsoft.com.pl

ROZWÓJ PRODUKTÓW Odpowiadając na Państwa sugestie przygotowaliśmy kilka nowych szkoleń, a wśród nich:

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY Rozwijając produkty szkoleniowe nie zapominamy o niezbędnych pomocach w postaci przyrządów czy nawet o zmianie aranżacji sal szkoleniowych. Wyposażyliśmy salę szkoleniową w system gier symulacyjnych do szkoleń Lean Manufacturing, SMED, Kanban.

Pomoce przygotowane do symulacji gry szkoleniowej

5


Uczestnicy podkreślają wysoką wartość tych szkoleń z uwagi na zawarte w nich treści warsztatowe (średnia całościowa ocena po szkoleniu otwartym w zakresie Lean Manufacturing, które odbyło się w dniach 7-9 października 2013 roku wyniosła 5,0 w skali 2-6). Szkolenia metrologiczne wzbogaciły się o nowe przyrządy, tj. chropowatościomierz wraz z wzorcami. Wymieniliśmy kilka sprzętów na nowsze. Zakupiliśmy również nowe statywy oraz aktualne wydania norm. Wszystkie te przyrządy są wykorzystywane podczas sesji warsztatowych na szkoleniach metrologicznych.

Wybrane przyrządy do szkoleń metrologicznych

Największy rozwój przeżywają szkolenia miękkie. Tutaj wraz z architektem zaprojektowaliśmy salę szkoleniową dedykowaną do prowadzenia szkoleń miękkich. Specjalnie zaaranżowana kolorystyka sali sprzyja prowadzeniu warsztatów oraz wzbudzaniu kreatywności. Sala posiada pufy, które w łatwy sposób można użyć do prowadzenia ćwiczeń czy gier.

6


Proces przygotowywania usługi szkoleniowej wg ADDIE

Proces przygotowywania usługi szkoleniowej wg ADDIE ETAP I - ANALYZE – analizowanie Łukasz Dragun Dyrektor ds. sprzedaży TQMsoft

Dobre zaplanowanie jest najważniejszą częścią procesu szkolenia pracowników. Potencjalne elementy ryzyka rozpoznane i wyeliminowane na początku procesu zaprocentują efektami i osiągnięciem celu. Aby tego dokonać należy właściwie określić rzeczywistą potrzebę biznesową, która w efekcie działań będzie zweryfikowana podczas ewaluacji szkolenia.

Jedną z najpopularniejszych metod dla właściwego przygotowania i przeprowadzenia szkolenia jest metoda ADDIE. Dzięki niej zarówno organizator (zlecający) jak i dostawca szkolenia mogą właściwe przejść przez ten proces. Podstawowe jego etapy wyglądają tak:

- sprecyzowanie zakładanych rezultatów - przedstawienie w/w podczas bezpośredniego kontaktu w formie rozmowy telefonicznej, a najlepiej spotkania na miejscu i przekazania trenerowi zakładanych celów. Podczas takiej wizyty naszego trenera prowadzone jest spotkanie wstępne wraz z wizją lokalną czyli po prostu odwiedzeniem miejsc i stanowisk, na których ma być realizowane szkolenie.

ETAP II - DESIGN – projektowanie TQMsoft prowadzi projektowanie szkolenia w dwóch cyklach i formatach: Poniżej przedstawię najważniejsze elementy schematu ADDIE oraz jego poszczególnych punktów. Jest to dobrym punktem wyjścia do wspólnego (zlecający i wykonawca) i odpowiedniego przygotowania i przeprowadzenia procesu szkolenia. Pierwszym jest zatem etap analizy. W tym celu Zamawiający wspólnie z TQMsoft analizuje rzeczywistą potrzebę szkolenia. Z punktu widzenia Zamawiającego konieczne jest ustalenie w pierwszej kolejności celu szkolenia jak również przyczyny, jaka leży u podstaw podjęcia decyzji o potrzebie przeszkolenia pracowników. W tym etapie ważne będzie wyszczególnienie zagadnień, które będą bardzo istotną informacją dla trenera przygotowującego kurs, jak np. informacje dotyczące grupy docelowej: - jej rozmiar– pamiętając jednocześnie, że optymalne grupy to ok. 12 os. - różnorodność - obecne stanowiska Uczestników i zakresy obowiązków - dotychczasowa znajomość tematu przez Uczestników - wcześniejsze szkolenia w tym temacie oraz doświadczenie Uczestników - potrzeba zbadania poziomu zaawansowania Uczestników w obszarze, jakim ma być objęte szkolenie, szczególnie techniczne. Będzie się to wiązało z późniejszym przygotowaniem odpowiednich ćwiczeń i przykładów. TQMsoft prowadzi często tego typu testy wstępne będące częścią procesu analizy potrzeb szkoleniowych. Każde szkolenie ma swój cel i to właśnie stopień zbliżenia do niego jest miarą powodzenia tego przedsięwzięcia. Ważne jest również wyartykułowanie założeń takich jak: - nakreślenie zakresu szkolenia,

- otwartych – dla Uczestników z wielu firm - zamkniętych – szytych dla miarę na wskazanej grupy z danej firmy. W każdym z nich można wyodrębnić etapy:

Podczas projektowania szkolenia zastanawiamy się, co chcielibyśmy aby nauczyli się Uczestnicy i jakich nabędą umiejętności. Wbrew pozorom jest to trudne zagadnienie z punktu widzenia doboru odpowiednich ćwiczeń i warsztatów i zaprojektowania czasu szkolenia pod kątem poszczególnych punktów programu. Wiele do powiedzenia ma również Zlecający szkolenie. To on w pierwszej chwili podczas podsumowania decyduje, czy zaproponowany program odpowiada jego wymaganiom i oczekiwaniom. Jeśli nie, to konieczne są dalsze ustalenia. Pytania, jakie zostają zadane podczas tego etapu to np.: - jakie efekty szkolenia powinny się pojawić, aby spełnić oczekiwania Zamawiającego szkolenie? - jak powinien wyglądać plan szkolenia, aby był dobrze zrozumiany? - jakie zasoby będą potrzebne by, sprostać wyzwaniom stawianym przed szkoleniem?

7


Innym elementem są spotkania follow-up, podczas których prowadzone jest podsumowanie działań zleconych Uczestnikom szkolenia w ramach trybu zadaniowego. W tym kilku tygodniowym okresie wypełniane są przez Uczestników zadania wcześniej ściśle ustalone trenerem. Prowadzący, jest do dyspozycji po szkoleniu, pomagając zdalnie, telefonicznie i e-mailowo we właściwym zastosowaniu w rzeczywistości poznanych technik i narzędzi oraz oce-

ETAP III – DEVELOPMENT – przygotowanie materiałów Przygotowanie materiałów to nie tylko podręczniki. Bardzo często to również odpowiednie ćwiczenia oparte o rzeczywiste przykłady, jak również gry i symulacje, które mają przyczynić się do zwiększenia efektywności szkolenia i osiągnięcia celu nauczenia podczas etapu Analizy i zaprojektowanych w etapie drugim elementów programu. Intencją jest bowiem nauczanie tych elementów programu, które zostały wskazane przez Zlecającego. Trener dobiera odpowiednie metody i środki, aby osiągnąć założony cel, jakim jest oprócz wyjaśnienia Uczestnikowi wybranej metody lub narzędzia, również nauczenie go posługiwania się nią w sposób praktyczny. Do tego celu służą dostarczane wraz ze szkoleniem formularze, arkusze kalkulacyjne, dokumenty startowe, czy również komputerowe programy obliczeniowe.

ETAP IV – IMPLEMENTATION – przeprowadzenie szkolenia W tym czysto operacyjnym etapie ważne jest zapewnienie odpowiednich zasobów – trener, salki, materiały, pomoce, oprogramowanie, elementy symulacji, itp.

Bardzo często wystarczającym elementem ewaluacji jest przeprowadzenie testów kompetencyjnych przed i po szkoleniu oraz porównanie wyników. Rozbudowaną metodą jest przeprowadzenie testów nie bezpośrednio po szkoleniu, tylko w wyznaczonym przez obie strony okresie, który wykorzystywany jest przez Uczestników na wprowadzenie poznanych zagadnień w życie. Szkolenie jest bowiem pierwszym, bardzo ważnym etapem, który musi zostać wsparty dalszymi działaniami wdrożeniowymi, prowadzonymi własnymi siłami przedsiębiorstwa lub wspieranymi przez konsultanta, przynajmniej w jego początkowej fazie. Na etapie ewaluacji zadajemy sobie wiele pytań: - czy założone cele zostały osiągnięte? - które metody nauczania działały lub nie, podczas etapu przeprowadzenia szkolenia? - jak sprawić, aby Uczestnicy wdrożyli działania wynikające bezpośrednio z praktycznego poznania uczonych metod i technik? - jak dodatkowo wspomóc Uczestników we właściwym ich wykorzystaniu?

Posiadając trenerów uzupełniających i zastępujących się wzajemnie wykonawca jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo prowadzonych projektów szkoleniowych.

Zapraszamy, zatem wszystkich Uczestników i organizatorów szkoleń do aktywnego uczestnictwa w procesie projektowania i rozwoju.

ETAP V – EVALUATION – ewaluacja

Bardzo chętnie rozważymy wszelkie sugestie podczas definiowania potrzeb, jak również kolejnych etapów ADDIE, po przeprowadzeniu szkolenia i jego ewaluacji.

Podczas tego kroku generowana jest informacja zwrotna od Uczestników szkolenia. Zachęcamy każdego Uczestnika do kontaktu z trenerem w okresie do 90 dni po szkoleniu. Odpowiadamy na wszystkie pytania Uczestników. Informacje te są bardzo cennym materiałem wejściowym do procesu rozwoju szkoleń. Dzięki tym pytaniom doskonalimy szkolenia tak, aby jeszcze bardziej trafiały w zmieniające się potrzeby rynku.

8

niając postępy grupy w ramach badania efektywności szkolenia.  

Mam nadzieję, że prowadzone w sposób systematyczny działania będą dobra podstawą całego procesu zarządzania wiedzą w Państwa firmach.


Statystyczna kontrola odbiorcza ̶ plany z zerową liczbą kwalifikującą

Statystyczna kontrola odbiorcza

̶ plany z zerową liczbą kwalifikującą METODY STATYSTYCZNE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ

Metody statystyczne zajmują szczególne miejsce wśród narzędzi jakości, pozwalają bowiem nadać sens i znaczenie danym, wypowiedzieć się o zachowaniu procesu w sposób ilościowy, a więc pewny i obiektywny. Statystyka to – pomijając wiele innych różnych i bardzo formalnych definicji – szczególny „pomiar” całości (populacja, proces, partia produktu) na podstawie fragmentu tej całości tj. próbki. Jeśli tak to sformułujemy to oczywiście zdajemy sobie także sprawę, że każdy statystyczny opis charakteryzuje się określonym marginesem niepewności – i na to Andrzej Czarski rady nie ma. Niemniej – wydaje się, że jest to stwierdzenie bardzo istotne – wiedza niepewna Konsultant i trener TQMsoft oraz znajomość rozmiarów niepewności stanowią wiedzę użyteczną. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością to przede wszystkim statystyczna kontrola odbiorcza, statystyczne sterowanie procesem (SPC), analiza systemów pomiarowych (MSA), statystyka w doskonaleniu procesów (analiza wariancji – ANOVA, modele regresyjne, planowanie eksperymentu – DOE), analiza niezawodności, itd… Formalną podstawę stosowania metod statystycznych stanowią m.in. normy ISO. Wśród wielu dokumentów ISO dotyczących metod statystycznych na szczególną uwagę zasługują raporty ISO/TR 10017: 2003 (wydanie polskie pochodzi z roku 2005) „Guidance on statistical techniques for ISO 9001: 2000” zawierający zwięzły merytoryczny opis technik statystycznych oraz ISO/TR 13425: 2006 „Guidelines for the selection of statistical methods in standardization and specification”, w którym dokonana jest charakterystyka wszystkich norm ISO z zakresu metod statystycznych.

STATYSTYCZNE PLANY ODBIORCZE Statystyczny plan odbiorczy to pewien określony sposób postępowania, w którym na podstawie próbki lub kolejnych próbek pobranych z partii wyrobów dokonujemy kwalifikacji jakościowej: partia jest lub nie jest zgodna z wymaganiami. W każdym statystycznym planie odbiorczym mieści się zarówno ryzyko producenta (może się zdarzyć, że partia, która w rzeczywistości jest zgodna z wymaganiami zostanie odrzucona) jak i ryzyko odbiorcy (partia niezgodna z wymaganiami zostanie przyjęta). Opisane ryzyko to nic innego jak tylko niepewność metody, analogiczna do tej, która towarzyszy każdemu pomiarowi. Jeżeli prawdopodobieństwo popełnienia błędnych decyzji jest niewielkie (na poziomie 0,01-0,1), to metoda jest praktycznie użyteczna. W praktyce plany wykorzystywane są zarówno w przypadku oceny alternatywnej jak i w odniesieniu do parametrów mierzalnych, do odbioru partii za partią oraz do odbioru partii izolowanych. W odniesieniu do wszystkich wymienionych wariantów kontroli odbiorczej za pomocą statystycznych planów odbiorczych istnieją normy ISO ( ISO 2859-1 ÷ ISO 2859-5, ISO 3951-1 ÷ ISO 3951-5, ISO 8423 itd.) określające zasady wyboru i metodykę posługiwania się planem – normy te są powszechnie akceptowaną, formalną podstawą statystycznej kontroli odbiorczej [1,2].

Wykorzystywanymi w wymienionej normie miarami poziomu jakości są frakcja jednostek niezgodnych (wyrażona procentowo) lub liczba niezgodności na 100 jednostek. Dobór planu odbywa się na podstawie granicy akceptowanej jakości AQL i na podstawie liczności partii przy założonym tzw. poziomie kontroli. Przypomnijmy w tym miejscu, że granica akceptowanej jakości AQL jest to najgorsza jakość (w znaczeniu przyjętej miary poziomu jakości), przy której partię uznajemy za zgodną z wymaganiami. W wymienionej normie AQL przyjmuje wartości z zakresu 0,01% ÷ 10% (w przypadku, gdy miarą poziomu jakości jest frakcja jednostek niezgodnych) oraz 0,01 ÷ 1000 (w przypadku, gdy miarą poziomu jakości jest liczba niezgodności na 100 jednostek). Każdy plan posiada swoją funkcję operacyjno-charakterystyczną (jest to tzw. funkcja OC) określającą prawdopodobieństwo akceptacji partii (Pa) w danym planie w zależności od rzeczywistego poziomu jakości (p). Rozważmy następujący przykład: W trybie „partia za partią” odbierane są partie o liczności 1500 jednostek. W wyniku ustaleń pomiędzy producentem i klientem przyjęto:

STATYSTYCZNE PLANY ODBIORCZE WEDŁUG OCENY ALTERNATYWNEJ DO ODBIORU PARTII ZA PARTIĄ Zdecydowanie najczęściej wykorzystywane są plany odbiorcze według oceny alternatywnej do odbioru partii za partią. Podstawą wyboru i stosowania tych planów jest norma ISO 28591, w wydaniu polskim jest to: PN-ISO 2859-1: 2003 „Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Część 1: Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za partią”.

9


Zgodnie z przyjętymi ustaleniami parametry wybranego z normy planu przedstawiają się następująco:

ścia na kontrolę ulgową i obostrzoną, wyborem równoważnego statystyczne planu dwu- lub wielostopniowego itd.

PLANY Z ZEROWĄ LICZBĄ KWALIFIKUJĄCĄ (PLANY AOZ) graniczna średnia jakość po kontroli AOQL wynosi 5,26% - przypomnijmy, że jest to najgorsza spodziewana jakość u odbiorcy biorąc pod uwagę zarówno partie przyjęte, jak i te które po odrzuceniu zostały poddane kontroli stuprocentowej, w wyniku której jednostki niezgodne zostają zastąpione jednostkami zgodnymi. Przebieg postępowania według wybranego planu wygląda następująco. Z partii pobierana jest próbka o liczności n=125. Jeśli liczba jednostek niezgodnych w próbce nie przekracza 10 (Ac=10), to partię uznajemy za zgodną z wymaganiami, w przeciwnym przypadku (liczba jednostek niezgodnych w próbce jest równa lub większa od 11), partię odrzucamy.

Na początku lat 60-tych XX wieku pojawiła się alternatywa w odniesieniu do planów do odbioru partii za partią na podstawie granicy akceptowanej jakości AQL – tą alternatywą były plany z zerową liczbą kwalifikującą (plany AOZ – accept on zero). Gorącym zwolennikiem, propagatorem i przede wszystkim autorem tych planów był Nicholas L. Squeglia [3], który w odniesieniu do planów bazujących na granicy akceptowanej jakości AQL wysuwał m.in. następujące zastrzeżenia: •

AQL to przeciwieństwo idei ciągłego doskonalenia procesu

AQL nie może stanowić zasady, to ewentualnie wyjątek

U podstaw używania planów funkcjonujących w oparciu o granicę akceptowanej jakości AQL leży koncepcja pewnego porozumienia pomiędzy dostawcą, a klientem (ryzyko dostawcy vs. ryzyko klienta); jeśli takie porozumienie nie obowiązuje, a kontrola 100% nie jest możliwa, to stosowanie planów opartych na AQL stanowi nadkontrolę (!!!)

Przedstawiony przepis posługiwania się planem stanowi stronę techniczną metody. Z punktu widzenia funkcjonowania statystycznego wybrany plan posiada określoną funkcję charakterystyczno-operacyjną (OC), którą przedstawiono na rys.1. Funkcja OC

Wymienione i inne zarzuty (z którymi można bardzo szeroko polemizować!) stanowiły asumpt do zaproponowania przez wymienionego już Nicholasa L. Squeglia planów AOZ. W tych planach następuję zatrzymanie partii (withhold the lot), jeśli w próbce znajduje się jedna lub więcej jednostek niezgodnych. Użycie określenia „zatrzymanie partii” jest znaczące i niekoniecznie musi oznaczać odrzucenie partii, ponieważ w planach AOZ sprawdzający nie odrzuca automatycznie partii jeśli stwierdzi obecność przynajmniej jednej jednostki niezgodnej w próbce. Odrzucenie to dyspozycja pozostająca w gestii inżyniera jakości lub personelu zarządzającego, która zależy między innymi od znaczenia niezgodności.

Prawdopodobieństwo akceptacji Pa

n=125, Ac=10, Re=11 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 AQL=4%

0,0 0

2

4

6

CRQ

8

10

12

14

16

Frakcja jednostek niezgodnych p, %

Rys. 1 Funkcja operacyjno-charakterystyczna planu do odbioru partii za partią wg PN-ISO 2859-1: 2003 (n= 125, Ac=10, Re=11)

Analizując funkcję OC (rys.1) można stwierdzić: •

jeżeli rzeczywisty poziom jakości (p) jest lepszy lub odpowiada w najgorszym przypadku wartości AQL (AQL=4%), to prawdopodobieństwo uznania partii za zgodną z wymaganiami jest bardzo zbliżone do wartości 1 (czyli praktyczne zawsze jak partia – w znaczeniu przyjętego kryterium jakości – jest zgodna z wymaganiami, to za zgodną z wymaganiami będzie uznawana) jeżeli rzeczywisty poziom jakości (p) będzie odpowiadał wartości jakości granicznej (CRQ = 12%) lub będzie jeszcze gorszy od tej jakości, to prawdopodobieństwo uznania partii za zgodną z wymaganiami będzie wynosić nie więcej niż 0,1 (czyli praktyczne zawsze, partia o tak złej jakości będzie odrzucana).

W tych krótkich rozważaniach na temat przykładowego planu nie wchodzimy dalej w zagadnienia związane z kryteriami przej-

10

18

Ostatni – rok 2008 - zaproponowany przez Nicholasa L. Squeglia [3] zestaw planów AOZ stanowi odpowiednik planów do odbioru partii za partią odpowiadających normie PN-ISO 2859-1: 2003 w następującym znaczeniu: dla danej liczności partii i danej wartości AQL plan AOZ gwarantuje taką samą lub lepszą protekcję ze względu na jakość graniczną CRQ, jak plan wg normy PN-ISO 2859-1. Innymi słowy, jeśli rzeczywisty poziom jakości odpowiada jakości granicznej CRQ, to w przypadku obu planów prawdopodobieństwo akceptacji jest takie samo i wynosi ok. 0,1. Oczywiście w planach AOZ pojęcie granicy akceptowanej jakości AQL nie funkcjonuje – jest to nic innego tylko pewien parametr planu. Wróćmy do rozważanego w poprzednim rozdziale przykładu: •

Zgodnie z normą PN-ISO 2859-1:2003 wybrany został plan jednostopniowy o następujących parametrach: AQL=4% , poziom kontroli II, znak literowy liczności próbki K. Dla tego planu liczność próbki n=125, liczba kwalifikująca Ac=10, liczba dyskwalifikująca Re=11

Równoważnym planem AOZ (według Squeglia [3]) jest plan, dla którego: liczność próbki n=18 i oczywiście Ac=0


Funkcje operacyjno-charakterystyczne (OC) obu wymienionych planów zostały przedstawione na rysunku 2.

Prawdopodobieństwo akceptacji Pa

Funkcja OC 1,0 0,8

Wracając do przedstawionego przykładu: plan wg PN-ISO 2859-1: 2003 to n=125, Ac=10 – traktując sprawę w czysto intuicyjny sposób można przypuszczać, że statystycznie biorąc do zakwalifikowania partii wystarczy, żeby, co najwyżej jedna z 12,5 była niezgodna. W równoważnym planie AOZ liczność próbki wynosi n=18 i wymaga się przy tej liczności próbki Ac=0; jest to zatem kryterium ostrzejsze (!). Pytanie nasuwa się samo – czy plan wg PN-ISO 2859-1: 2003 to nie jest forma nadkontroli?

0,6

A teraz argumenty przeciw planom AOZ:

0,4

Zero jednostek niezgodnych w próbce w partii nie stanowi gwarancji zera jednostek niezgodnych

0,2

• Ponieważ przestaje funkcjonować pojęcie AQL jako granicy akceptowanej jakości, to plan AOZ przestaje mieć charakter rozróżniający: plany wg PN-ISO 2859-1: 2003 kładą nacisk na proces kontroli i zapewnienie jakości!

AQL=4%

0,0 0

2

4

6

CRQ

8

10

12

14

16

18

Frakcja jednostek niezgodnych p, % n Ac 125 10 18 0

Rys 2. Porównanie funkcji OC dla planów: n=125, Ac=10, Re=11 (PN-ISO 2859-1) oraz n=18, Ac=0 (Squeglia [3])

Jak widać (rys. 2) zabezpieczenie klienta dla dwóch porównywanych planów (jakość graniczna CRQ) pozostaje na tym samym poziomie, natomiast plan AOZ (n=18, Ac=0) jest mniej korzystny dla producenta; przy rzeczywistym poziomie jakości odpowiadającym jakości AQL prawdopodobieństwo akceptacji partii jest zdecydowanie mniejsze w porównaniu z planem wg PN-ISO 2859-1: 2003 – stosowanie planu AOZ powinno mobilizować producenta do ustawicznych działań w kierunku poprawy rzeczywistego poziomu jakości partii poprzez działania doskonalące procesu. Warto też zwrócić uwagę, że graniczna średnia jakość po kontroli AOQL dla planu AOZ wynosi tylko 2.0%, podczas gdy dla planu wg PN-ISO 2859-1: 2003 wynosi ona aż 5.26% (!) Stajemy teraz przed najtrudniejszym zadaniem, a mianowicie przed porównaniem klasycznych planów do odbioru partii za partią według granicy akceptowanej jakości AQL zgodnych z normą PN-ISO 2859-1: 2003 oraz planów AOZ proponowanych i propagowanych przez Squeglia [3].

ARGUMENTY ZA I PRZECIW Przedstawmy kilka argumentów za i przeciw, niektóre z nich mogą zabrzmieć dość kontrowersyjnie. Argumenty za planami AOZ to m.in.: •

Jeśli zgadzamy się na plan z liczbą kwalifikującą większą od zera (Ac>0), to tak jakbyśmy zgadzali się na zaakceptowanie jednostki niezgodnej. Przeczy to dążeniu do jakości doskonałej (zero jednostek niezgodnych), bo jest to „tolerowanie” jednostek niezgodnych w próbce!

W planie AOZ nie odrzuca się automatycznie partii, zamiast odrzucenia następuje wstrzymanie partii, a ostateczne rozstrzygnięcie odnośnie kwalifikacji partii pozostaje w gestii osoby lub jednostki decyzyjnej – takie postępowanie powinno prowadzić do optymalnych, właściwych decyzji.

Plany AOZ są bardziej oszczędne, ponieważ charakteryzują się zdecydowanie mniejszą licznością próbki

• Plan AOZ jest bardzo atrakcyjny dla klienta, ale niesie z sobą większe ryzyko dla producenta

PODSUMOWANIE Zgodnie z powiedzeniem Deminga „Każda metoda jest dobra, pod warunkiem, że znamy ograniczenia jakim podlega”. Im lepiej rozumiemy funkcjonowanie metody, im lepiej znamy jej mocne i słabe strony, tym lepiej powinniśmy ją w praktyce wykorzystać. Plany AOZ to realna, coraz częściej wykorzystywana, alternatywa dla planów wg PN-ISO 2859-1: 2003. Pozostaje pytanie – które rozwiązanie wybrać. Niewątpliwie o wyborze decydować powinna konkretna sytuacja, relacje producent-klient, koszty itd.. Wydaje się, że warto się nad tym zastanowić. LITERATURA: 1. Kenneth S. Stephens: The Handbook of Applied Acceptance Sampling. Plans, Procedures, and Principles, ASQ Quality Press, Milwaukee, Wiscontin, 2001 2. Edward G.Schilling, Dean V. Neubauer: Acceptance Sampling in Quality Control, Second Edition, CRC Press, 2009 3. Nicholas L. Squeglia: Zero Acceptance Number Sampling Plans, Fifth Edition, ASQ Quality Press, Milwaukee, Wiscontin, 2008

Terminy szkoleń: Procedury kontroli wyrywkowej dla właściwości mierzalnych • 28.03 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - plany wg AQL i LQ • 3-4.04 • 17-18.06 Metody statystyczne w kontroli dostaw • 27-28.02 • 22-23.05 Więcej na: szkolenia.tqmsoft.com/procedury-kontroliwyrywkowej-wlasciwosci-mierzalne • szkolenia.tqmsoft.com/procedury-kontroli-wyrywkowej • szkolenia.tqmsoft.com/Metody-statystyczne-kontrola-dostaw

11


O szokujących wynikach analiz R&R

O szokujących wynikach analiz R&R

Jan Rewilak Trener wiodący, Pełnomocnik TQMsoft

Analiza systemów pomiarowych (ang. MSA – Measurement System Analysis) wykonywana jest w celu oceny zdolności pomiarowej przyrządu dla konkretnego zadania pomiarowego, realizowanego w określonych (także zmiennych) warunkach, przez określone osoby. Warto podkreślić, że przez system pomiarowy rozumie się nie tylko używany przyrząd pomiarowy wraz z ewentualnym oprzyrządowaniem, wzorcami i oprogramowaniem, ale także osoby wykonujące pomiary, stosowaną metodę oraz warunki pomiaru (wraz z ich zmiennością).

Najczęściej stosowaną metodą analizy systemu pomiarowego jest analiza R&R, niesłusznie czasami wręcz utożsamiana ze skrótem MSA (niesłusznie, ponieważ metod służących do analiz systemów pomiarowych jest znacznie więcej). Analiza polega na wykonaniu kilkukrotnych (na ogół 2÷3) pomiarów wyrobów kilkuelementowej próbki danego typu wyrobu (najczęściej 10 sztuk) przez kilka osób (najczęściej 2÷3 kontrolerów) w sposób jak najbardziej obiektywny (bez możliwości porównania ze swoimi wcześniejszymi wynikami oraz wynikami innych osób). Wyniki analizy R&R opisują i porównują różne źródła zmienności wyników pomiarów, które będą obecne w czasie rzeczywistych pomiarów w trakcie procesu produkcyjnego, wykonywanych w celu kontroli jakości pół/wyrobu lub w celu oceny procesu (np. za pomocą SPC). Uzyskiwane dzięki analizie R&R składowe rozrzutu i wskaźniki informują m.in. o tym: •

jaki fragment przedziału tolerancji mierzonej właściwości (charakterystyki) obciążony jest ryzykiem akceptacji pół/wyrobu niezgodnego z powodu błędów pomiaru

jaki udział ma system pomiarowy (jego błędy przypadkowe) w całkowitym rozrzucie wyników pomiarów dokonywanych w procesie,

jaki udział w powstawaniu błędów pomiaru ma przyrząd, a jaki osoby mierzące,

jaki graniczny błąd pomiaru (najgorszy) możemy popełnić w czasie pomiaru pół/wyrobu wykonywanego badanym systemem pomiarowym (czyli biorąc pod uwagę przyrząd i jego obsługę),

jak trafne decyzje dotyczące interwencji w procesie będziemy podejmować na podstawie wyników pomiaru pół/wyrobów wobec ich nieuniknionego „skażenia” błędami pomiaru.

Okresowe sprawdzanie / wzorcowanie przyrządów pomiarowych nie daje tych informacji! Na ogół nie ocenia się w ramach tych czynności rozrzutów (błędów przypadkowych) przyrządu. Sprawdzanie / wzorcowanie wykonywane jest bez udziału prawdziwych użytkowników przyrządów, przeprowadzane jest jedynie za pomocą wzorców, a więc bez użycia rzeczywistych wyrobów, na ogół znacznie trudniejszych do zmierzenia niż wzorzec. Wykonywane jest ponadto z reguły w warunkach laboratoryjnych, a więc nie uwzględnia się wpływu warunków procesowych na błędy pomiarów. Warto więc, co najmniej dla kluczowych

12

(krytycznych) pomiarów, zbadać „na co system pomiarowy stać” w danych warunkach. Rzetelnie wykonana ocena rzeczywistej zdolności systemu pomiarowego jest niezbędna, aby ocenić ryzyko związane z błędnymi decyzjami podejmowanymi na podstawie pomiarów. Każdy pomiar bowiem jest zawsze w pewnym stopniu błędny, to jest aksjomat metrologii. Bez znajomości tego „stopnia” nie jesteśmy świadomi ryzyka: •

akceptacji pół/wyrobu niezgodnego,

odrzucenia pół/wyrobu zgodnego,

niepotrzebnej interwencji w procesie produkcyjnym,

spóźnionej (potrzebnej) interwencji w procesie produkcyjnym.

Autor niniejszego tekstu, jako trener i konsultant w zakresie metod MSA, wielokroć spotykał się z szokująco niekorzystnymi wynikami analiz R&R dla stosowanych lub przygotowywanych do użycia systemów pomiarowych. Osoby odpowiedzialne za dobór przyrządów pomiarowych (do kontroli danego wyrobu/ projektu lub monitorowania procesu jego produkcji) wielokroć ufały określonym przez producenta przyrządu błędom granicznym (lub niepewności pomiaru), na których podstawie kwalifikowano przyrząd do danego zadania pomiarowego. Niestety, po przeprowadzeniu sumiennej analizy R&R (czasami dopiero po kilku miesiącach używania przyrządu), nierzadko okazywało się, że system pomiarowy, którego elementem składowym jest dany przyrząd, nie ma wystarczającej zdolności. Zaczynamy wtedy rozumieć, dlaczego, mimo 100% kontroli, zdarzają nam się jednak reklamacje… Przyczyny takiej diagnozy mogą być różne, np.: •

nieoczekiwany wpływ błędów kształtu pół/wyrobu (np. owalność),

słaba odtwarzalność (np. duży wpływ nieodporności metody pomiarowej na sposób dosuwania końcówki pomiarowej przez osoby mierzące),

słaba powtarzalność (np. niespodziewanie duży rozrzut wyników spowodowany przez przyrząd, ale tylko dla jednej z osób mierzących),

nadspodziewanie duży wpływ podatności mechanicznej wyrobu mierzonego (np. cienkościenny element w punkcie pomiaru stykowego).


Negatywne wyniki analiz R&R mogą być także spowodowane przez przyczyny związane z niewłaściwym przeprowadzeniem analizy R&R. Podejmujemy wtedy niepotrzebne działania korygujące dotyczące systemu pomiarowego, podczas gdy przyczyną negatywnie ocenionej jego zdolności może być np.: •

niewłaściwie pobrana próbka pół/wyrobów do pomiarów testowych (najczęściej – niereprezentatywna w sensie rozrzutu procesu),

zignorowanie błędu grubego w czasie pomiarów lub ich rejestracji.

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych, szokujących wyników analiz R&R, uzyskanych w firmach różnych branż wraz z komentarzem dotyczącym decyzji podjętych przez osoby za dany system pomiarowy odpowiedzialne. Przypadek

Zadanie pomiarowe

1

Pomiar różnicowy grubości elementu blaszanego za pomocą czujnika indukcyjnego

2

Pomiar wysokości profilu metalowego na maszynie współrzędnościowej (CMM)

3

4

5

Pomiar długości małego korpusu urządzeniem laserowym

Pomiar grubości elementu z tworzywa sztucznego (utwardzonej pianki) za pomocą suwmiarki

Pomiar średnicy otworu za pomocą średnicówki trójpunktowej

Zachęcam do rzetelnego poznania prawdziwej zdolności Państwa systemów pomiarowych, szczególnie tych, od których zależy czyjeś zdrowie, życie lub co najmniej: •

realizacja podstawowej funkcji przez pół/wyrób,

możliwość uzyskania reklamacji o dużych kosztach (zatrzymania procesu, kary umowne, kampanie wymian, utrata klienta lub części rynku).

Szok związany z nadspodziewanie negatywnymi wynikami analizy MSA jest bowiem zdecydowanie łatwiej opanować i mu zaradzić bez efektów ubocznych, niż wyeliminować ten spowodowany krytyczną reklamacją klienta, pociągającą za sobą wiele kosztownych skutków ubocznych.

%GR&R wg Tol

%GR&R wg TV

15%

90%

Pobranie nowej, bardziej reprezentatywnej próbki testowej. Poprawiony wynik: %GR&R wg TV = 22%, konieczna akceptacja klienta.

45%

Połowa przedziału tolerancji to przedział ryzykownych decyzji kontrolnych. Prawie połowa zmienności wyników pomiaru wyrobów to błędy przypadkowe. Konieczna zmiana metody mocowania części do pomiaru.

61%

Identyfikacja jednego błędu grubego, powtórzenie pomiaru. Poprawiony wynik: %GR%R wg Tol = 32%, %R&R wg TV = 92%. Konieczność zawężenia tolerancji o 16% z każdej strony w celu eliminacji ryzyka akceptacji wyrobu niezgodnego. Brak możliwości sterowania procesem (większość rozrzutu wyników pomiarów produkowanych wyrobów pochodzi od błędów przypadkowych). Dyskwalifikacja systemu pomiarowego.

82%

Brak możliwości przeprowadzania kontroli wyrobu badaną metodą – całe pole tolerancji stanowi przedział ryzykownych decyzji kontrolnych (bardzo duża szansa akceptacji wyrobu niezgodnego i odrzucenia wyrobu zgodnego). Brak możliwości sterowania procesem produkcyjnym – większość zmienności wyników ma źródło w błędach pomiaru, a nie w zmienności procesu, która miałaby być monitorowana. Konieczność zmiany metody na bezstykową w celu eliminacji wpływu podatności mechanicznej wyrobu na błędy pomiaru.

97%

Prawie cały przedział tolerancji należy traktować jako przedział niepewnych decyzji kontrolnych – każdy wysyłany do klienta wyrób niesie duże ryzyko reklamacji. Aby ich uniknąć należy uzyskać i utrzymać wysoką zdolność długoterminową procesu (Pp, Ppk), ale wymaga to skutecznego sterowania procesem, co jest niemożliwe, ponieważ większość obserwowanego rozrzutu wyników pomiarów pochodzi od (błędów) systemu pomiarowego, a nie od zmienności między wyrobami (zmienności procesu). Konieczność zmiany metody pomiarowej na radykalnie bardziej powtarzalną.

49%

230%

340%

92%

Decyzja

Terminy szkoleń: Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R • 20-21.02.2014 • 10-11.04.2014 • 15-16.05.2014 Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych • 20-21.03.2014

Więcej na: szkolenia.tqmsoft.com/msa-rr oraz szkolenia.tqmsoft.com/node/846

13


Value Analysis ̶ analiza wartości

Value Analysis ̶ analiza wartości Geneza analizy wartości

Hubert Obora Trener TQMsoft

Analiza wartości (AW) to przeżywająca swój renesans jedna z klasycznych metod par excellence organizatorskich. Jej początki sięgają 1947 roku, kiedy to amerykański inżynier D.L. Miles po raz pierwszy użył określenia Value Analysis. Pierwsze światowe zastosowania tej metody na dużą skalę przypadły na okres wojny koreańskiej. W Polsce po raz pierwszy podejście to zastosowano w 1966 roku we wrocławskim Pafawagu. W latach siedemdziesiątych XX w. badaniami nad zastosowaniem Value Analysis w warunkach polskiej gospodarki zajmował się Uczelniany Zespół Naukowo-Badawczy Analizy Wartości przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie pod kierunkiem Z. Martyniaka. Wyjściowa metoda, analiza wartości, stanowiła częsty temat publikacji członków tego zespołu w latach 70. XX1. Pojęcie analizy wartości początkowo odnosiło się wyłącznie do produktów, później objęło również sferę technologii. Około 1970 r. struktura zastosowań analizy wartości przedstawiała się następująco:

analiza wartości wyrobów – 60%,

analiza wartości technologii – 30 %,

analiza wartości organizacji – 10 %.

W latach 80. XX w. nastąpił spadek zainteresowania tą metodą. Tymczasem w świecie stanowi ona nieustające źródło inspiracji i nowych rozwiązań metodycznych. Obecnie, oprócz klasycznej wersji na świecie stosuje się liczne modyfikacje i rozszerzenia tej metody. Wśród najciekawszych współczesnych wersji AW na uwagę zasługują: standard AW wg. SAVE International2 oraz standard Europejskiego Konsorcjum AW3.

przez funkcję rozumiemy realizację zadań, które musi on spełniać dla zaspokojenia określonych potrzeb i oczekiwań klienta. W przypadku procesu jest nią określone zadanie do realizacji w jego ramach. W analizie wartości rozpatruje się dwa typy funkcji systemu: funkcje zewnętrzne (wynikające z potrzeb środowiska zewnętrznego – nadsystemu) oraz funkcje wewnętrzne (cząstkowe i elementarne), będące odpowiedzią systemu na istnienie funkcji zewnętrznych, a sprowadzające się do działań, jakie należy podjąć aby zrealizować określone funkcje zewnętrzne. Charakterystykę funkcji wewnętrznych i zewnętrznych przedstawiono na rys. 1.

Istota analizy wartości Istotę analizy wartości można zawrzeć w twierdzeniu, iż jest to metoda służąca podnoszeniu wartości systemu w procesie dostosowania realizowanych przez ten system funkcji do potrzeb i wymogów środowiska zewnętrznego. Kluczowymi elemenFunkcje systemów tami tej definicji są zatem: organizacyjnych • system, •

funkcja,

wartość4.

System w rozumieniu analizy wartości można przedstawić jako: „kompleks elementów wzajemnie powiązanych ze względu na pełnione funkcje”. Wynika z tego, że systemem może być zarówno cała organizacja, jak i jej część, określony proces lub jego składowa, a także wyrób bądź jakikolwiek jego składnik/podzespół. Z tego założenia wynika, że każdy system jest podsystemem jakiejś większej całości (np. wydział produkcji jest podsystemem fabryki samochodów) i równocześnie stanowi nadsystem dla systemów niższego rzędu (wydział produkcji samochodów stanowi nadsystem dla jednostek organizacyjnych niższego rzędu na ten wydział się składających, np. warsztatów, sekcji itp.). Przedmiotem zainteresowania dzisiejszej AW są takie systemy jak: organizacja, produkt i proces (stąd najczęstszymi wersjami analizy wartości są: analiza wartości organizacji, analiza wartości wyrobu i analiza wartości procesu). Każdy system jest tworzony w celu zaspokojenia określonych potrzeb otoczenia (czyli wspomnianego wcześniej nadsystemu) przez spełnianie funkcji z tych potrzeb wynikających. Funkcję można zdefiniować jako działanie zmierzające do realizacji określonego celu. W przypadku gdy przedmiotem badania jest wyrób,

14

Funkcje zewnętrzne

Funkcje główne

Funkcje uzupełniające

Funkcje cząstkowe

Funkcje elementarne Rys.1. Rodzaje funkcji w analizie wartości Źródło: opracowanie własne na podstawie Martyniak Z., Organizatoryka, PWE, Warszawa 1987.

Jednym z głównych celów analizy wartości jest przeciwdziałanie zjawisku tzw. dysharmonii systemów i ich funkcji. Zjawisko to polega na tym, że funkcje faktycznie realizowane przez system rozmijają się z tymi wymaganymi przez nadsystem (środowisko zewnętrzne). Możliwe są tutaj dwa przypadki: funkcje realizowane przez system nie są wymagane przez środowisko zewnętrzne (np. rynek samochodowy nie chce już pewnego typu samochodów produkowanych przez określoną firmę) lub sytuacja, gdy system nie realizuje ważnych funkcji wymaganych przez środowisko zewnętrzne (np. wspomniana firma samochodowa nie produkuje tych typów samochodów na które jest zapotrzebo-


Rys. 2. Zjawisko dysharmonii systemów i ich funkcji Źródło: opracowanie własne na podstawie Martyniak Z., Organizatoryka, PWE, Warszawa 1987.

Funkcje nieużyteczne

Funkcje użyteczne spełnianie

Funkcje użyteczne nie spełnianie

Funkcje zewnętrzne wynikające z potrzeb środowiska

Systemy organizacyjne

Funkcje spełniane przez system organizacyjny

wanie). Celem analizy wartości jest zatem eliminacja wspomnianej dysharmonii i doprowadzenie do sytuacji, gdy dany system realizuje wszystkie i tylko te funkcje, które wymagane są od niego przez środowisko zewnętrzne (nadsystem).

Metodyka postępowania AW Klasyczna i najczęściej do dzisiaj stosowana metodyka analizy wartości zakłada siedem następujących po sobie etapów działania: 1. Przygotowanie czynnika ludzkiego. 2. Wybór przedmiotu badania. 3. Rozpoznanie systemu. 4. Zbieranie informacji. 5. Analiza funkcji i poszukiwanie nowych rozwiązań. 6. Opracowanie projektu szczegółowego. 7. Wdrożenie projektu5. W wielu przedsiębiorstwach próby wdrożenia AW skończyły się fiaskiem ze względu na brak realizacji etapu przygotowania czynnika ludzkiego (etap 1). Sprowadza on się do przeszkolenia w ramach analizy wartości i przygotowania do jej realizacji: członków dyrekcji,

członków zespołów AW,

kadry kierowniczej.

Kolejnym etapem AW jest określenie przedmiotu badania (etap 2). Przedmiotem badania w AW są części organizacji, procesy lub produkty (w zależności od wersji AW) o „największym ciężarze gatunkowym”. Wybór poprzedza tzw. rozpoznanie ogólne, w którym korzysta się z ankiet lub kwestionariuszy.

Środowisko systemu

Ostatnim pojęciem wymagającym zdefiniowania jest wartość dostarczana przez badany obiekt. Wiąże się ona ściśle z kosztem z tym, że w analizie wartości rozpatrywane są nie tylko koszty organizacji, ale również te ponoszone przez otoczenie. Koszt definiowany jest przez J. Zieleniewskiego jako pewne ofiary poniesione w sposób zamierzony dla osiągnięcia celu oraz wszelkie negatywne skutki uboczne. W AW stosuje się w odniesieniu do kosztów podejście systemowe. Koszty rozpatrywane są łącznie – koszty własne plus koszty ponoszone przez otoczenie systemu. Tradycyjnie poszukuje się możliwości obniżenia kosztów poszczególnych składników systemu. W AW poszukuje się możliwości obniżenia kosztów spełniania poszczególnych funkcji. Punkt widzenia charakterystyczny dla AW pozwala na ujawnienie zbędnych składników systemu, które nie spełniają koniecznych funkcji. Następuje wówczas zamiast obniżenia kosztów redukcja zbędnych składników systemu.

Celem tego etapu jest powołanie zespołu ds. analizy wartości, który jest odpowiedzialny za praktyczną realizację kolejnych jej etapów.

Rozpoznanie systemu (etap 3) rozpoczyna się od dokładnego określenia jego granic. W dalszej kolejności wykracza się poza rozpatrywany system w celu ustalenia: • potrzeb i wymagań środowiska zewnętrznego w stosunku do rozpatrywanego systemu, • istniejących lub przewidywanych mankamentów rozpatrywanego systemu.

Rozpoznanie systemu prowadzone jest głównie metodami interview (ankieta, wywiad). Ten etap postępowania kończy się określeniem funkcji zewnętrznych (głównej i uzupełniających) badanego systemu. Etap 4 metodyki analizy wartości sprowadza się do zbierania informacji . W jego ramach zbierane są informacje zewnętrzne i wewnętrzne. Pierwsze z nich dotyczą głównie charakterystyk analogicznych systemów lub systemów spełniających podobne funkcje. Informacje wewnętrzne dotyczą funkcjonowania rozpatrywanego systemu. Chodzi szczególnie o identyfikację funkcji elementarnych systemu. Funkcje te identyfikuje się na podstawie struktury wewnętrznej systemu. Dalsze postępowanie w tym etapie zmierza do oszacowania ważności oraz kosztów realizacji funkcji elementarnych realizowanych przez system. Analiza funkcji i poszukiwanie nowych rozwiązań będące treścią kolejnego etapu AW rozpoczynają się od przedstawienia klasyfikacji funkcji, która stwarza podstawę dla ich analizy. Już samo zestawienie funkcji według ich ważności z klasyfikacją według kosztów nasuwa liczne wnioski kwestionujące dotychczasowe rozwiązanie. Analiza funkcji pozwala sformułować funkcje konieczne oraz ocenić efektywność dotychczasowego rozwiązania. W fazie poszukiwania nowych rozwiązań należy „wymazać z pamięci” badany system, aby oderwać się od istniejących rozwiązań i uwolnić skrępowaną wyobraźnię. Zgromadzone warianty rozwiązań należy ocenić w celu wyłowienia wariantów najlepszych i najtańszych Kolejnym działaniem charakterystycznym dla AW jest opracowanie projektu szczegółowego (usprawnienia). Wybierając optymalny wariant systemu, określa się elementy koncepcji usprawnienia. W toku projektowania koncepcja ta zostaje uszczegółowiona przez ustalenie najdrobniejszych nawet detali proponowanych zmian. W etapie projektowania rozwiązania szczegółowego stosuje się cały szereg metod i technik pomocniczych, jak m.in. schemat blokowy, schematy organizacyjne, czy technikę PDPC. Analizę wartości kończy etap wdrożenia nowych rozwiązań. Rozpoczyna się on od opracowania sprawozdania z przeprowadzonej analizy wartości i zatwierdzenia zmian. Po tym działaniu następuje przygotowanie środków technicznych oraz czynnika ludzkiego do wprowadzenia zmian, w dalszej kolejności tzw. rozruch organizacyjny i wreszcie zanikająca kontrola wdrożenia.

15


Propozycja metod i technik pomocniczych dla AW Skuteczne i efektywne wykorzystanie analizy wartości wymaga zastosowania na kolejnych jej etapach określonych narzędzi pomocniczych. Klasyczna wersja tej metody posługiwała się niewieloma metodami i technikami pomocniczymi. Poniżej przedstawiono propozycję zestawienia metod i technik, których wykorzystanie (w zależności od konkretnego przypadku) może usprawnić i uczynić bardziej efektywnym proces realizacji AW.

Narzędzia zaprezentowane w tabeli 1 przypisano określonym etapom cyklu postępowania badawczego charakterystycznego dla AW. Wskazany zbiór metod i technik pomocniczych jest tylko propozycją autora i powinien stanowić przyczynek do dalszej dyskusji na ten temat oraz poszukiwań innych, jeszcze efektywniejszych instrumentów wspomagających analizę wartości.

Propozycja metod i technik pomocniczych AW Etapy AW

Metody ogólne lub grupy metod

Metody i techniki szczegółowe

Przygotowanie czynnika ludzkiego

metody interview

wywiad

metody szkolenia

coaching

metody interview Wybór przedmiotu badania

wywiad ankieta

metody obserwacji

obserwacje migawkowe

analiza dokumentacji organizacyjnej

-

metody klasyfikacji i hierarchizacji danych

metoda ABC/wykres Pareto Flow Chart

Rozpoznanie systemu

Metody modelowania graficznego

Process Flow technika kartowania

metody interview

jak w etapie 1 chronometraż

Zbieranie informacji

metody obserwacji ciągłej i wyrywkowej

fotografia dnia roboczego filmowanie obserwacje migawkowe

analiza dokumentacji organizacyjnej metody modelowania graficznego

technika kartowania Flow Chart i jego odmiany wykres Ishikawy Total Cost of Ownership wykres N2

metody klasyfikacji funkcji

macierzowa analiza danych technika drzewa funkcji technika tabeli funkcji technika analizy par

Analiza i wybór rozwiązania optymalnego

metody modelowania graficznego metody twórczego rozwiązywania problemów

jak w etapie 2 burza mózgów i jej odmiany analiza morfologiczna technika scenariuszowa arkusz krytycznej analizy i oceny

Projektowanie rozwiązania optymalnego

Wdrożenie projektu Źródło: opracowanie własne

16

metody krytycznej analizy i oceny

arkusze kontrolne/listy pytań kontrolnych

badania operacyjne

-

metody sieciowe

-

1. Wolny T., Przegląd dokumentacyjny prac członków zespołu z zakresu analizy wartości organizacji i administracji, Uczelniany Zespół Naukowo-Badawczy Analizy Wartości, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1980. 2. SAVE International - międzynarodowe stowarzyszenie propagujące value methodology, które od 1997 r. opracowuje standardy postępowania zgodne z analizą wartości. Ostatnią wersję takiego standardu zatwierdzono w 2007 r. 3. Projekt miał na celu stworzenie podstaw dla europejskiego standardu dotyczącego analizy wartości. Jego realizatorem było europejskie konsorcjum „Value Management Pre-Standard Working Group. Komitet techniczny CEN/TC 279 „Value management, Value analysis, Functional analysis” opracował na podstawie wyników projektu europejski standard EN 12973:2000 dotyczący zarządzania wartością (Value management). 4. Martyniak Z., Analiza wartości w administracji, Ośrodek Doskonalenia Kadr Urzędu m. Krakowa, Kraków 1978. 5. Nowe metody organizacji i zarządzania, pod red. Z. Martyniaka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.

Bibliografia: Martyniak Z., Analiza wartości w administracji, Ośrodek Doskonalenia Kadr Urzędu m. Krakowa, Kraków 1978. Martyniak Z., Organizatoryka, PWE, Warszawa 1987, Nowe metody organizacji i zarządzania, pod red. Z. Martyniaka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998. Wolny T., Przegląd dokumentacyjny prac członków zespołu z zakresu analizy wartości organizacji i administracji, Uczelniany Zespół Naukowo-Badawczy Analizy Wartości, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1980.

Terminy szkoleń: Value analysis/ Engineering Analysis- dla procesu • 26.03.2014 • 4.06.2014

jak w etapach 2 i 3 metody modelowania graficznego

wykres programowania procesu decyzyjnego

metody harmonizowania procesów pracy

wykresy Gantta

metody sieciowe

wykresy sieciowe Więcej na: szkolenia.tqmsoft.com/node/1038


PK

1150

ZR TRIZ

Zarządzanie reklamacjami

TRIZ- podstawy metodologii

1350

1250

SQA-D

SQD - Zapewnienie Jakości Dostaw

1200

1200 PPAP-D

PPAP+PSW

1100

1250

1200

1690

1350

1490

1250

1250

1500

Współpraca z dostawcami w branży motoryzacyjnej i PPAP od dostawców

Proces zatwierdzania części do produkcji - PPAP,PSW

G8D

COQ-PW

Koszty jakości - ujęcie praktyczne

Metoda global 8 D

CNQT

APQP-PPAP

Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP oraz proces zatwierdzania części do produkcji wg PPAP

Quality Tools - narzędzia jakości

MSARR-N MSAKAPP

Analiza systemów pomiarowych - metoda Kappa

MSARR

Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych

Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R

Plany kontroli

PFMEA-W

Analiza FMEA procesów produkcyjnych- warsztaty doskonalące

1250 1400

PFMEA-P PFMEA -VDA

Analiza FMEA procesów produkcyjnych

Analiza FMEA procesów produkcyjnych według wymagań VDA

1900

1150

1400

DFMEA

RCA

Analiza FMEA konstrukcji

Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis

AW-W

Auditor wewnętrzny jakości - warsztaty doskonalące FTA

LPA-W

Audit warstwowy procesu – szkolenie podstawowe

1350

1350

1200

1100

1250

1250

1250

16-17

27-28

21-22

30-31

23-24

15-16

23-24

30-31

I

25-26

5-7

20-21

17-18

6-7

20-21

II

24-25

18-19

6-7

25-26

19-21

20-21

3-4

27-28

27-28

12-14

6-7

24-25

24-25

13-14

III

31-1

3-4

16-18

29-30

10-11

24-25

24-2

8-9

24-25

24-25

IV

12-13

8-9

6-7

5-6

6-7

21-23

15-16

12-13

8-9

22-23

29-30

21-23

27-28

12-13

15-16

V

16-17

9-10

3-4

11-13

17-18

12-13

16-17

23-24

23-24

5-6

5-6

VI

26

26

26

26

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Str

AUDITOWANIE

Analiza drzewa błędów FTA

VDA 6.3 VDA 6.5

AD-M

Auditor dostawcy motoryzacyjnego

Auditor procesu wg wymagań VDA 6.3

AD-P

Audit wyrobu wg wymagań VDA 6.5

AW-REACH

Auditor wewnętrzny REACH

AW-L

Audit wewnętrzny w laboratoriach badawczych

Auditor jakości u dostawcy

AW-TS

Auditor wewnętrzny wg ISO TS 16949:2009

1050

890

AW-P AW-ZSZJ

Cena netto

Symbol szkolenia

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 (OHSAS 18001)

Auditor wewnętrzny jakości

Temat

Szkolenia Harmonogram szkoleń TQMsoft

Harmonogram szkoleń TQMsoft

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ UNIWERSALNE NARZĘDZIA JAKOŚCI

17


18 890

MTB-P MTB-W MTB-Z

Minitab - warsztaty

Minitab dla zaawansowanych

Metody statystyczne w Six Sigma - poziom Green Belt

29

28

28

28

28

28

28

28

28

28

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

26

26

26

26

26

26

26

TSAR_MINITAB

6

4-5

17-18

25-27

26 26

Testy statystyczne, ANOVA, analiza regresji w MINITABIE

9

26-27

12-13

22-23

7-8

14-16

29-30

11-13

4

3

18

VI

28

11

9-10

3-4

17-18

16

23-25

15-16

29-30

15-16

V

SPC-Z

12

13-14

10-11

28

19-21

6-7

26

25

26

IV

SPC-QSTAT

12

10-11

24-25

27-28

31-1

31-1

III

SPC z wykorzystaniem programu qs-STAT

750

850

1450

850

1350

1400

1350

1150

1150

15-17

27-28

II

Wyznaczanie zdolności procesu i maszyn

ISO 9k2k

SS-BB SS-GB

Metody statystyczne w Six Sigma - poziom Black Belt

POM-KL

DOE

Planowanie eksperymentu - etap II plany optymalne; etap II plany statyczne; etap II metoda EVOP i Taguchi; etap II plany dla mieszanin

Podstawy pomiarów kolorymetrycznych

NZW

Analiza niezawodności zakres podstawowy

Normy serii ISO 9001 wersja 2008

STA-A

Podstawy statystycznej analizy danych

SPC-QDA

DOE-Z

Planowanie eksperymentu - DOE szkolenie zaawansowane

Minitab dla początkujących

Statystyczne Sterowanie Procesem (SPC) w QDA

AQL-P

AQL-K DOE-P

1250

STAT-KD

Metody statystyczne w kontroli dostaw

Procedury kontroli wyrywkowej dla właściwości mierzalnych

Planowanie eksperymentu - DOE - szkolenie podstawowe

1600 1450

SPC-RR SPC-MTB

Statystyczne sterowanie procesem z analizą systemów pomiarowych

Wykorzystanie programu MINITAB w zakresie prowadzenia statystycznego sterowania procesem z elementami MSA

30-31

22-23

28-29

I

Str

UNIWERSALNE NARZĘDZIA JAKOŚCI

Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - plany wg AQL i LQ

1250

SPC w branży motoryzacyjnej

1400

SPC-Z SPC-QS

Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie zaawansowane

1250

1500

SPC-P

STAT-PW

Statystyczne narzędzia w zarządzaniu jakością - przegląd

750

750

1150

1150

1250

1250

Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie podstawowe

QFD-P VA-VE-P

Value analysis/ Engineering Analysis- dla procesu

Metody twórczego rozwiązywania problemów i ich praktyczne zastosowania

Quality Function Deployment- dla procesu

USL-P MTW-P

Doskonalenie jakości usług z elementami badania satysfakcji Klienta

SQD PNP-P

Praktyczne aspekty prowadzenia nowych projektów

1900

TRIZ-W PFMEA-APIS

Cena netto

Symbol szkolenia

SQD - Rozwój Jakości Dostawców

Analiza FMEA procesów z wykorzystaniem programu IQ-RM firmy APIS

TRIZ- podstawy metodologii- warsztaty

Temat

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ METODY, NARZĘDZIA STATYSTYCZNE


1400

27-28

28-29 29-30

26-27

15-16

5-6

8-9

8-9

29-30

22-23

15-16

8-9

19-20

26-27

12-13

V

16-17

10-11

5-6

23-24

10-12

2-3

2-3

9-10

VI

31

31

31

31

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

CSJ I CSJ II

Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd I

Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd II

MJ

KTJ KKJ

Kontroler Jakości

Kierownik Kontroli Jakosci

1250

3500

1200

19-21 11-12

19-21 15-16

16-18

10-11

14-16 11-13

31

31

31

31

METROLOGIA I KONTROLA

Menadżer jakości

17-18

17-18

31-1

18

22-23

7

14-15

28-29

IV

31 22-24

27-28

20-21

27-28

13-14

27-28

20-21

6-7

18-20

10-11

17-18

III

31 1100

1400

1250

1200

1100

1350

1350

1200

1200

27-28

13-14

3-4

27-28

24-25

II

ONP

POM-TW

Opracowanie wyników pomiarów i obserwacji - ocena niepewnośći pomiarowej

POM-GW

Połączenia gwintowe – analiza wytrzymałości

Metrologia w procesach produkcyjnych w przemyśle samochodowym, lotniczym i AGD

Pomiary twardości

TPO MPPU

Teoria pomiaru i opracowanie wyniku pomiaru

PWPNP

Projektowanie, wykonanie i walidacja wyposażenia pomiarowego dla nowych projektów WZC

GDT-M

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta

PCH GDT

PPW

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME

MDK

Metrologia długości i kąta

Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych

Pomiary chropowatości powierzchni

950

UP-P

20

20-21

I

Str

NORMY, WYMAGANIA, LABORATORIA

990

990 990

NWP-P

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego

Sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych

1250 1100

UG-F UG-P

Niepewność pomiaru - metodyka szacowania wg ISO i VDA5

CMMI-ZP

Zarządzanie projektami zgodne z CMMI

1500

Szacowanie niepewności w laboratorium fizykochemicznym

CMMI-P

Wstęp do CMMI

1600

ZL-P BP-UE

Kierownik laboratorium

GMP-D

Wymagania GMP dla dostawców branży farmaceutycznej

Bezpieczeństwo produktu w UE - odpowiedzialność za produkt

950

WMA-F

Walidacja metod analitycznych dla laboratoriów farmaceutycznych

1250

1500

FDA-I WMA-P

1250

1200

Walidacja metod analitycznych

NL

ISO TS

1400

MA-UE ISO13485-P

Cena netto

Symbol szkolenia

Przygotowanie do inspekcji FDA

Norma laboratoryjna 17025

Wprowadzenie do zagadnień normy ISO/TS 16949

Systemy zarządzania jakością w branży medycznej wg ISO 13485

Wymagania UE dla maszyn

Temat

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PROFILOWANE

19


20

Six Sigma - poziom Black Belt IV

LLG

LPE LZD DFM_A TWI-P ORP-P STA-P NCP

Pomiar efektywności i sprawności procesów logistycznych firmy i jej łańcucha dostaw

Rola logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Projektowanie procesów wytwarzania i montażu

Instruowanie pracowników - Training Within Industry

Doskonalenie procesów produkcji - przepływ ciągły, poziomowanie produkcji

Umiejetności twarde dla mistrzów i brygadzistów

Normowanie czasu pracy

ERG SMED

Ergonomia stanowisk pracy

Optymalne wykorzystanie maszyn - metoda SMED i wskaźnik OEE

VSM

Mapowanie strumienia wartości

5S

TPM

Japońskie techniki 5S

TPS-W

Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce

LOF

Symulacja Lean Office

System Produkcyjny Toyoty - warsztaty

LM

TOC-P

BLP

Lean Manufacturing w praktyce

Eliminacja wąskich gardeł procesów z wykorzystaniem teorii ograniczeń

Balansowanie linii produkcyjnych

NCP-W

LOK

Logistyczna obsługa klienta

1200

1200

790

1100

1100

1100

1250

1150

1490

1400

1250

950

1200

1400

1400

850

1690

1250

1100

1100

1400

28-30

15-17

I

12-13

24-25

12-11

26-27

20

18-19

13-14

13-14

5-7

II

III

5

3-4

25-27

27-28

11-12

10-11

6-7

20-21

6-7

26-28

12-14

5-7

7-8

22-23

9

17-18

2-3

23-25

2-4

9-11

IV

28

12-13

26-27

19-21

22-23

22

20-21

6-7

26-27

28-29

28-30

19-21

28-30

V

12-13

23-24

16-17

10-11

2-3

13

26-27

5-6

9-10

4-6

16-18

25-27

VI

33

33

33

33

33

33

33

33

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

Str

LOGISTYKA W FIRMIE

Wspomaganie komputerowe metod normowania czasu pracy - szkolenie sponsorowane

LZZ LGM

Gospodarka magazynowa jako element efektywnego zarządzania logistyką w firmie

LFMEA

Efektywne zarządzanie zapasami

Analiza FMEA procesów logistycznych

3600

2000

4000

8000

Cena netto

SIX SIGMA

Lean Logistic

LGS-GB-U II

Lean Six Sigma w usługach- poziom Green Belt zjazd II

DfSS LGS-GB-U I

Lean Six Sigma w usługach- poziom Green Belt zjazd I

Design For Six Sigma

6S-GB I

6S-BB III 6S-BB IV

Six Sigma - poziom Black Belt III

6S-GB II

6S-BB II

Six Sigma - poziom Black Belt II

Six Sigma - poziom Green Belt zjazd I

6S-BB I

Six Sigma - poziom Black Belt I

Six Sigma - poziom Green Belt zjazd II

Symbol szkolenia

Temat

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

PRODUKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ


Menadżer produkcji

550 550

UO-KIPG UO-ZCPS UO-ZZPS UO-KMP UO-NM UO-KSO

Komunikacja interpersonalna z elementami pracy zespołowej

Zarządzanie czasem z elementami delegowania zadań

Zarządzanie zmianą dla liderów zmian

Komunikacja i współpraca w zespole dla managerów produkcji

Trening kompetencji menedżerskich i umiejętności przywódczych dla nowych menedżerów

Komunikacja z operatorami i szkolenie operatorów produkcji

1100

950

1200

550

550

1050

UO-DKM UO-KMPB

1150

Komunikacja dla mistrzów produkcji i brygadzistów - warsztaty

UO-DMP

Doskonalenie kompetencji osobistych managera produkcji

1150

1350

990

950

1400

1150

1250

1250

1600

1050

1150

Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów

LTR-M UO-NLP

Programowanie neurolingwistyczne (NLP) jako narzędzie pracy managera

ZSC

Trening kompetencji osobistych lidera transformacji

Zarządzanie sobą w czasie

UO-DKOA

MPS

Prognozowanie statystyczne w logistyce, marketingu i sprzedaży

Trening kompetencji osobistych auditora wewnętrznego

EXL-A

Analiza i raportowanie w MS Excel

ZP

MPROD

Koordynator Kaizen

Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka

UO-LK KAIZ-K

Trening kompetencji osobistych dla liderów zespołów – rozwiązywanie konfliktów

UO-LP

1250

1250

1400

1800

1500

Cena netto

30

I

II

27

10-11

25-26

17-18

20-21

3-4

24-25

3-4

17

11-12

10-11

3-5

12-14

4-5

17-18

III

14-15

8-9

24-25

28-30

3-4

7-8

IV

V

15-16

8-9

5-7

28-30

6-7

26-27

20-21

19-20

24-25

12-13

16

23-24

9-11

5-6

26-27

VI

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

33

33

33

33

33

33

Str

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Trening kompetencji osobistych dla lidera zespołu produkcyjnego

APQP-DVP

TQM

Weryfikacja projektu wyrobu w APQP

PDCA

DFM

Projektowanie procesów wytwarzania

Narzędzia TQM - wprowadzenie

FIN-P

Podstawy finansów dla kadry technicznej

PDCA w praktyce - warsztaty

ZP-AF

Analiza finansowa projektów

DFA

CSR-FQ

Specyficzne wymagania klientów Formel Q-Konkret [CSR (Customer Specific Requirements)]

BPS-P

WPM-P

Walidacja procesów produkcyjnych w branży medycznej

Balanced Scorecard - Strategiczna karta wyników

GMP-P

Podstawy GMP i audit wewnętrzny GMP dla branży farmaceutycznej

Projektowanie procesów wytwarzania dla montażu

Symbol szkolenia

Temat

PRODUKTYWNOŚĆ UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

PROFILOWANE

21


UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

PREZENTACJE

37

37

37

37

37

36 OWZ

37

36

36

EKW

36

36

36

36

36

36

36

36

36

22

19 0 LD-HR

ANDON

Indeks pojęć 5S................................................................................... 20, 33 ADDIE.................................................................................. 7 Analiza wartości, value analysis.......................... 14, 18, 26 APQP................................. 17, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 34, 37 AQL........................................................................ 18, 19, 27 Audit.......................................................... 17, 21, 24, 33, 34 CAQ........................................................................ 22, 37, 39 CMMI........................................................................... 19, 29 DFA,DFM......................................................... 21, 32, 33, 34 DOE, planowanie eksperymentu....................... 18, 27, 28 FDA............................................................................... 19, 29 FMEA.............................................. 17, 18, 20, 25, 26, 31, 32 FTA .......................................................................... 17, 25 Global 8 D .................................................................... 17, 25 GMP .............................................................................. 19, 29 ISO 9001 ........................................................... 18, 22, 28, 36 ISO 13485 ..................................................................... 19, 29 ISO/TS 16949.................................................. 17, 19, 24, 29 Kaizen ..................................................................... 21, 31, 34 Kappa ............................................................................ 17, 25 Koszty jakości .............................................................. 17, 25 Lean Logistic ................................................................ 20, 31 Logistyka ...................................................................... 20, 31 Mapowanie strumienia wartości ............................... 20, 33 Metrologia .................................................................... 19, 30 Minitab.............................................................. 18, 27, 28, 31 MSA............................................................ 12, 17, 18, 25, 27 NLP ............................................................................... 21, 35 Normowanie czasu pracy .......................................... 20, 32 OEE ............................................................................... 20, 33 PersonAll.................................................. 4, 5, 34, 35, 36, 37 Plany kontroli .............................................................. 17, 25 Procces Cability Wizard................................................... 27 PPAP ............................................................................. 17, 25 QDA ........................................................... 18, 22, 28, 37, 39 RCA ............................................................................. 17, 25 Reklamacje ............................................................ 12, 17, 26 R&R ......................................................................... 12, 17, 25 Six Sigma .......................................................... 18, 20, 28, 31 SMED ............................................................................ 20, 33 SPC, statystyczne sterowanie procesem.......... 9, 18, 27, 28 SQA .............................................................................. 17, 26 Statystyczna kontrola odbiorcza................................. 9, 27 Storytelling .................................................................. 22, 36 System Produkcyjny Toyoty ....................................... 20, 33 TRIZ ....................................................................... 17, 18, 26 VDA ....................................................................... 17, 24, 25 Walidacja metod analitycznych ................................ 19, 29 Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne............ 19, 30 Wzorcowanie ............................................................... 19, 30

REKLAMA

Leadership kobiet – kobieta manager w firmie produkcyjnej

Andon – Praktyczne aspekty monitorowania wskaźnika wykorzystania linii i maszyn

0

0

QDA

WSKJ

Wspomaganie APQP - Process Flow, FMEA, Control Plans, PPAP

Wspomaganie służb kontroli jakości - sprzęt i oprogramowanie

0

0

CAQ

DYN Pomiary momentów dokręceń - miniszkolenie i prezentacja rozwiązań

Kompleksowe rozwiązania CAQ

Team Work - organizacja i współpraca w zespole

1100

STW

UO-PESZJ-P

600

1400

UO-TWP

Doskonalenie kompetencji pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008

900 UO-TIPS

Efektywna komunikacja wewnętrzna

1200 UO-NEG Sztuka negocjacji - doskonalenie kompetencji pracowników sprzedaży i obsługi klienta

Trener wewnętrzny w firmie produkcyjnej - podstawy

1200 UO-STM Storytelling - 18 technik motywowania pracowników

Trening kompetencji osobistych skutecznego trenera wewnętrznego

1400 UO-SM

Techniki improwizacji w pracy zespołowej - warsztaty

1500 UO-OTS

Skuteczny manager - praktyczne aspekty zarządzania

Profesjonalna obsługa klienta z elementami technik sprzedaży

1200

1300

Leadership - doskonalenie kompetencji osobistych wyższej kadry managerskiej

Praktyczne aspekty planowania i ewaluacji szkoleń

RAPS

1050 UO-KRKJ Doskonalenie kluczowych kompetencji osobistych kontrolera jakości

UO-LSD

Cena netto Temat

Symbol szkolenia

I

23-24

II

4-5

31-1

19

13-14

12

2

2

7

14

15-16

20-21 3-4

17-18

IV

28-29 24-25

18-19

III

22-23

V

13-14

VI

36

Str

PREZENTACJE

Indeks

posters

AXIONEA com

WIZUALIZACJA METOD JAKOŚCIOWYCH I ZASAD BHP

PL AKATY DL A PRODUKCJI

WSPOMAGANIE PRODUKTYWNOŚCI, MOTYWACJA PRACOWNIKÓW


Uwagi organizacyjne

Szkolenia

Uwagi organizacyjne OTWARTE - realizowane według harmonogramu szkoleń, prowadzone w małych, efektywnych grupach ok. 12-osobowych. Szkolenia otwarte projektowane i rozwijane są tak, aby Uczestnicy po ich ukończeniu posiadali praktyczną wiedzę, gotową do zastosowania u siebie w przedsiębiorstwie. Szkolenia otwarte często są znakomitym panelem wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami i trenerem również po szkoleniu, w ramach 3-miesięcznych bezpłatnych konsultacji telefonicznych i e-mailowych! ZAMKNIĘTE - prowadzone u Klienta w zakładzie bądź w innej dowolnie wybranej lokalizacji. Program szkolenia dedykowanego ustalany jest indywidualnie z Klientem, na podstawie zgłoszonego zapytania. Zakres merytoryczny często jest dodatkowo konsultowany z Trenerem podczas rozmowy telefonicznej. Nierzadko szkolenia zamknięte poprzedzone są wizytą wstępną mającą na calu jak najlepsze dopasowanie do potrzeb Klienta. TQMsoft zapewnia wszelkie pomoce służące do właściwego przeprowadzenia kursu. Możliwe jest przygotowanie tematu nowego - niebędącego dotychczas przedmiotem oferty.

Zapewniamy prowadzenie Szkoleń przez wykwalifikowanych trenerów, łączących odpowiednie wykształcenie z bogatym doświadczeniem praktycznym zdobytym w zakładach produkcyjnych różnych branż. Stały rozwój naszych trenerów, poparty m.in. dodatkowymi kursami, przyczynia się do tego, aby przekazywana wiedza miała możliwie duży praktyczny charakter, a zawiązane dyskusje były optymalnie moderowane. Kilkudziesięciu sprawdzonych przez nas konsultantów, ściśle współpracujących z TQMsoft to gwarancja kontynuacji projektów szkoleniowych, utrzymania ich wysokiego poziomu i minimalizacji ryzyka związanego z organizacją. Trenerzy podlegają okresowej ocenie i weryfikacji zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością TQMsoft. Informacje na temat naszej kadry udzielamy wszystkim zainteresowanym Klientom.

Wszystkie szkolenia prowadzone są w sposób praktyczny, tak, aby uczestnicy mogli w jak najlepszy i najbardziej efektywny sposób przyswoić omawiane zagadnienia. Prezentowane treści poparte są licznymi, praktycznymi przykładami przystosowywanymi do branż uczestników. Wykorzystywane metody pracy podczas prowadzonych przez nas kursów: wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia w grupach, studia przypadków, dyskusje moderowane, warsztaty praktyczne z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych, odpowiedniego oprogramowania, sprzętu kontrolno-pomiarowego, elektronicznych tablic informacyjnych, pomocy naukowych, symulacji komputerowych, filmów, gier, itp.

SZKOLENIA OTWARTE Wszystkie szkolenia otwarte odbywają się w siedzibie firmy TQMsoft w Krakowie, przy ul. Bociana 22a. Szkolenia odbywają się w naszych, specjalnie przystosowanych salkach, wyposażonych w odpowiednie narzędzia i sprzęt wykorzystywany do ćwiczeń. Ze względów organizacyjnych miejsce szkolenia może zostać zmienione. TQMsoft informuje każdorazowo o miejscu szkoleń w potwierdzeniu zamówienia.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE Miejsce szkoleń zamkniętych uzgadniane jest każdorazowo z Klientem. Jest to siedziba zamawiającego bądź inna wskazana lokalizacja. Możliwa jest również organizacja szkolenia zamkniętego na terenie TQMsoft.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesłać do TQMsoft w formie faksu, stosując kartę zgłoszenia, zamieszczoną m.in. w serwisie internetowymTQMsoft szkolenia.tqmsoft.com/ karta-zgloszenia Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do TQMsoft). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z TQMsoft oraz przesłania wypełnionej karty zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form. Firma TQMsoft potwierdzi uczestnictwo w szkoleniu najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.

Rezygnację z zamówionego uczestnictwa w szkoleniu otwartym należy przesłać w formie faksu lub poczty elektronicznej do TQMsoft najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Zamawiający wyraża zgodę na fakt, iż w przypadku rezygnacji po tym terminie, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za szkolenie w całości.

Ceny szkoleń obejmują: koszt przeprowadzenia szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty w języku polskim i posiłki (w ramach przerw kawowych i przerwy obiadowej). Cena dodatkowego certyfikatu w języku angielskim wydanego zaraz po szkoleniu wynosi 50,00 PLN netto (23% VAT). Certyfikat może być wydawany do jednego miesiąca od momentu zakończenia szkolenia. Po okresie jednego miesiąca od szkolenia TQMsoft, na specjalne zamówienie, wydaje wyłącznie zaświadczenia o Uczestnictwie w szkoleniu. Zaświadczenia są wydawane w języku polskim w cenie 40,00 PLN netto, w języku angielskim w cenie 100,00 PLN netto (23% VAT) Ceny szkoleń prezentowane na stronie TQMsoft są cenami netto do których należy doliczyć 23% stawkę podatku od towaru i usług (VAT) - ustawa z dnia 29.10.2010 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. nr 226, poz. 1476.

SZKOLENIA OTWARTE Koszt przeprowadzenia szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty w języku polskim i posiłki (w ramach przerw kawowych i przerwy obiadowej). Zapewniamy również możliwość skorzystania z konsultacji z trenerem prowadzącym w okresie 3-ech miesięcy od zakończenia szkolenia. Wymieniona usługa poszkoleniowa przysługuje wszystkim Uczestnikom szkoleń na zasadzie telefonicznych i e-mailowych konsultacji w zakresie objętym tematem szkolenia. SZKOLENIA ZAMKNIĘTE - do uzgodnienia.

23


Szkolenia

Tematyczne zestawienie szkoleń TQMsoft

Tematyczne zestawienie szkoleń TQMsoft Uwaga: wszystkie szkolenia mogą być zaproponowane w formie zamkniętrej. - Szkolenie po pozytywnej walidacji i zatwierdzone przez międzynarodową jednostkę certyfikującą IMQ-CSQ. Uczestnicy po zaliczeniu testu końcowego otrzymają zaświadczenia uczestnictwa wydane przez IMQ S.p.A. oraz TQMsoft.

- Szkolenia w ramach PersonAll®. - Szkolenie z wykorzystaniem narzędzi pomiarowych.

- Szkolenie z wykorzystaniem programu Minitab. - Szkolenia z wykorzystaniem programu Procces Cability Wizard.

- Szkolenie zawierające ćwiczenia w formie symulacji.

AUDITOWANIE Auditor wewnętrzny jakości

AW-P

Uzyskanie podstawowej wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 9001:2008. Nabycie podstawowych kompetencji w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością. Zasady auditowania, zarządzanie programem auditów, działania auditowe, kompetencje i ocena auditorów zgodnie z wytycznymi auditowania zawartymi w ISO 19011:2002. Przygotowanie raportu z auditu. Planowanie i nadzorowanie opcjonalnych działań poauditowych. Prezentacja dobrych praktyk, przykłady, ćwiczenia, scenki. Szkolenie po pozytywnej walidacji i zatwierdzone przez międzynarodową jednostkę certyfikującą IMQ-CSQ. Uczestnicy po zaliczeniu testu końcowego otrzymają zaświadczenia uczestnictwa wydane przez IMQ S.p.A. oraz TQMsoft. Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 (OHSAS 18001)

AW-ZSZJ

Nabycie i poszerzenie podstawowych kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie wykonywania audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze systemu i obszarze komunikowania się w trakcie auditu. Zasady audytowania, zarządzanie programem auditów, działania auditowe (w tym między innymi przygotowanie raportu, przeprowadzenie działań poauditowych), kompetencje i ocena auditorów zgodnie z wytycznymi auditowania zawartymi w ISO 19011. Prezentacja dobrych praktyk, przykłady, ćwiczenia, warsztaty – symulacja sytuacji auditowych. Auditor wewnętrzny wg ISO TS 16949:2009

AW-TS

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Charakterystyka wymagań ISO/TS 16949:2009 „Systemy zarządzania jakością – szczegółowe wymagania do stosowania ISO 9001:2008 w przemyśle motoryzacyjnym w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych” pod kątem auditów wewnętrznych. Specyficzne narzędzia stosowane w motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC) w kontekście auditu. Planowanie, realizacja i raportowanie auditów wewnętrznych. Audit wyrobu, procesu, systemu. Działania poauditow-e. Analiza wyników auditów pod kątem ciągłego doskonalenia procesów/wyrobów. Audit wewnętrzny w laboratoriach badawczych

AW-L

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2003 w zakresie auditów wewnętrznych w laboratoriach badawczych, które wdrożyły system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Auditor wewnętrzny REACH

AW-REACH

Uczestnicy szkolenia zostają przygotowani do pełnienia obowiązków auditora wewnętrznego w odniesieniu do wymagań nałożonych rozporządzeniem REACH (1907/2006). Rozporządzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Omówione zostaną wymagania zawarte w rozporządzeniu REACH wraz z licznymi przykładami oraz metody auditowania zgodnie z ISO 19011. Auditor jakości u dostawcy

AD-P

Wykonywanie auditów jakości u dostawców posiadających i nie posiadających systemu zarządzania jakością wg ISO 9001. Zasady audytowania, zarządzanie programem auditów, działania auditowe, kompetencje i ocena auditów zgodnie z wytycznymi auditowania zawartymi w ISO 19011. Planowanie i nadzorowanie działań poauditowych. Prezentacja dobrych praktyk, przykłady, ćwiczenia. Szkolenie po pozytywnej walidacji i zatwierdzone przez międzynarodową jednostkę certyfikującą IMQ-CSQ. Uczestnicy po zaliczeniu testu końcowego otrzymają zaświadczenia uczestnictwa wydane przez IMQ S.p.A. oraz TQMsoft. Auditor dostawcy motoryzacyjnego

AD-M

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia audytu jakości dostawcy w kontekście systemu jakości oraz procesu. Auditor procesu wg wymagań VDA 6.3

VDA 6.3

Szkolenie przedstawia zasady i metody zatwierdzania dostawców oraz audity procesów przygotowania do produkcji (APQP) oraz zatwierdzania wyrobów (PPAP), a następnie audity procesów produkcyjnych zawarte w podręczniku VDA 6.3 v.2 z czerwca 2010 r. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady: auditów zatwierdzania nowych/potencjalnych dostawców; auditów u dostawców/ lub auditów wewnętrznych procesów APQP/PPAP- nadzorowania nowych projektów wdrożeniowych oraz projektowania wyrobów i procesów produkcyjnych; auditów procesów realizacji produkcji (u dostawców/ lub auditów wewnętrznych); auditów u usługodawców.Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym przyswojenie wiadomości- warunek otrzymania certyfikatu Audit wyrobu wg wymagań VDA 6.5

VDA 6.5

Uczestnicy dowiadują się o zasadach planowania i realizacji auditów produktów (wyrobów) według wymagań podręcznika VDA 6.5. Zasady wywodzą się z branży motoryzacyjnej, jednak są szeroko stosowane w różnych branżach produkcyjnych i dotyczą zarówno auditów wewnętrznych jak i auditów produktów przy auditach drugiej strony (klienta u dostawców). Podczas szkolenia omówione są zasady, przykłady, typowe interpretacje i dobre praktyki. Wykład zawiera elementy warsztatów w grupach, podczas których uczestnicy nabywają praktyki w planowaniu auditów i interpretacji dokumentacji produktów.Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym przyswojenie wiadomości- warunek otrzymania certyfikatu potwierdzającego ukończenia szkolenia/ potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Audit warstwowy procesu – szkolenie podstawowe Metodologia prowadzenia audytu warstwowego zgodnie z przewodnikiem AIAG (CQI-8). Prowadzenie audytu warstwowego na produkcji jako metoda doskonalenia jakości, produktywności i bezpieczeństwa. Organizacja i zasoby. Rola kierownictwa. Zasady prowadzenia audytu, oceny. Budowanie planów działań oraz planów nadzoru przez kierownictwo. Specyficzne wymagania branży motoryzacyjnej – przykłady. Powiązanie z ISO 9001 oraz ISO/TS16949. Przykłady i ćwiczenia, studia przypadków, gry symulacyjne. Auditor wewnętrzny jakości - warsztaty doskonalące Doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008. Elementy komunikacji interpersonalnej w praktyce auditora. Ćwiczenia symulacyjne, scenki, analiza zachowań i możliwych udoskonaleń warsztatu Uczestników.

24

LPA-W Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

AW-W Szkolenie proponowane w formie zamkniętej


UNIWERSALNE NARZĘDZIA JAKOŚCI Analiza drzewa błędów FTA

FTA

Cele i zasady przeprowadzania analizy FTA (Fault Tree Analysis). Budowanie drzewa błędów, stosowanie operatorów logicznych i algebry Boole’a. Analiza jakościowa i ilościowa drzewa zdarzeń. Drzewo błędów a drzewo funkcji. Wykorzystanie FTA do oceny niezawodności i doskonalenia wyrobu. Powiązanie z FMEA. Przykłady i ćwiczenia zespołowe i indywidualne. Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: ok. 80%. Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis

RCA

Analiza pierwotnych przyczyn niezgodności (Root Cause Analysis–RCA). Działania korygujące i zapobiegawcze w doskonaleniu. Wymagania ISO/ TS 16949. Powiązanie z metodologią 8D. Narzędzia, koncepcje i metody wspomagające identyfikację przyczyn pierwotnych oraz wspomagające poszukiwanie rozwiązań Analogie w Six Sigma. Analiza FMEA konstrukcji

DFMEA

Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad konstrukcji wyrobu (Design Failure Mode and Effects Analysis – DFMEA) wg wytycznych AIAG (FMEA 4th Edition 2008). Organizacja analizy. Przygotowanie do FMEA – analiza funkcjonalna i dekompozycja systemu. Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzia pomocnicze. Skale ocen zagrożeń, planowanie i ocena działań doskonalących. Wspomaganie komputerowe FMEA. Przykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe. Analiza FMEA procesów produkcyjnych

PFMEA-P

Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad procesu (Process Failure Mode and Effects Analysis – PFMEA) wg wytycznych AIAG (FMEA 4th Edition 2008) dla procesów produkcyjnych. Organizacja analizy, zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzia pomocnicze, powiązanie z SPC. Skale ocen zagrożeń, planowanie i ocena działań doskonalących. Wspomaganie komputerowe FMEA. Przykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe. Analiza FMEA procesów produkcyjnych wg wymagań VDA

PFMEA -VDA

Analiza FMEA procesów produkcyjnych- warsztaty doskonalące

PFMEA-W

Warsztaty doskonalące w zakresie prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad procesu produkcyjnego (Process Failure Mode and Effects Analysis - PFMEA) wg wytycznych QS-9000 (3rd Edition). Powtórka zasad formułowania zapisów w arkuszu FMEA. Powiązanie PFMEA z DFMEA (FMEA konstrukcji), schematem blokowym, Planem Kontroli i KJ/SPC. Charakterystyki specjalne w PFMEA. Analiza PFMEA dla operacji nietechnologicznych/pomocniczych - ustawienia, pobrania, przemieszczenia, odbioru, kontroli, oznaczenia, zapisu, itp. Strategie redukcji ryzyka. Analiza i prezentacja graficzna przebiegu i wyników PFMEA. Przykłady, zadania indywidualne i zespołowe. Plany kontroli

PK

Tworzenie i stosowanie planów kontroli (planów nadzoru). Wytyczne motoryzacji dotyczące opracowywania „Control Plans” na przykładzie wymagań QS 9000. Wprowadzenie teoretyczne, przykłady, ćwiczenia w zespołach. Wspomaganie komputerowe tworzenia i zarządzania planami kontroli. Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R

PersonAllRR

Metody określania zdolności systemów pomiarowych wg wymagań AIAG (MSA-4, 2010). Analiza powtarzalności i odtwarzalności R&R, poprawność, współczynniki zdolności Cg, Cgk, rozdzielczość. Analiza graficzna. Wspomaganie komputerowe. Ćwiczenia (metrologia wielkości geometrycznych). Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych

MSARR-N

Metody oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) w przypadku pomiarów niepowtarzalnych (np. niszczących lub zmieniających wielkość mierzoną) wg wytycznych branży motoryzacyjnej AIAG (MSA-4, 2010). Przegląd i powtórka metod MSA dla pomiarów powtarzalnych. Monitorowanie stabilności systemów pomiarowych w przypadku pomiarów niepowtarzalnych, analiza „R&R” dla pomiarów niepowtarzalnych – ARM, RM, ANOVA. Przykłady, ćwiczenia z wykorzystaniem prostego sprzętu pomiarowego i arkuszy obliczeniowych. Analiza systemów pomiarowych - metoda Kappa

MSAKAPP

Metoda badania zdolności systemu pomiarowego stosowanego do oceny alternatywnej wyrobów (ocena: dobry/zły): test zgodności ocen („metoda Kappa”). Wprowadzenie teoretyczne, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wspomagania komputerowego. Ćwiczenia na przykładzie próbki wyrobów Klienta. Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP oraz proces zatwierdzania części do produkcji wg PPAP

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy FMEA procesu wg wytycznych VDA 4.2. Organizacja analizy, fazy FMEA. Etapy prowadzenia analizy: Struktura, Funkcje, Wady, Analiza Ryzyka, Optymalizacja. Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, skale ocen zagrożeń. Optymalizacja planowaniei ocena działań doskonalących. Porównanie z metodologią AIAG. Analiza przykładów, ćwiczenia indywidualnei grupowe, także w oparciu o tematy zgłoszone przez Uczestników.

APQP-PPAP

Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning). Zasady współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process). Specyficzne wymagania klientów branży motoryzacyjnej (CSR Customer Specific Requirements). Współpraca z firmami niemieckimi wg standardów VDA. Quality Tools - narzędzia jakości

CNQT

Praktyczne zastosowanie klasycznych i nowych narzędzi jakości Praktyczne cele i sposoby zastosowania narzędzi jakości, w tym 7 klasycznych i 7 nowych narzędzi jakości. Zbiór 7 klasycznych narzędzi jakości zaprezentowany zostanie jako skuteczne narzędzie ciągłego doskonalenia. Narzędzia z tego zbioru ukazane zostaną jako metody i techniki pomocnicze w ramach realizacji zasady KAIZEN i przy wykorzystaniu cyklu PDCA. Zestaw 7 nowych narzędzi TQM przedstawiony zostanie jako kompleksowy mechanizm rozwiązywania problemów w organizacji. Koszty jakości - ujęcie praktyczne

COQ-PW

Podstawy metodyki prowadzenia rachunku kosztów. Szacowanie i dekretacja. Model PAF (Prewencja, Ocena, Wada), model procesowy PC (wg ISO oraz BS).Optymalizacja kosztów jakości. Case decyzyjnego rachunku kosztów jakości. Przykłady rachunku kosztów jakości. Ćwiczenia. Metoda global 8 D

G8D

The Global 8 Disciplines (G8D) proces rozwiązywania problemów używany od lat w przemyśle motoryzacyjnym do ustalenia źródeł problemu i zdefiniowania efektywnych działań korygujących i zapobiegawczych. Uczestnicy zostaną poprowadzeni przez proces G8D na przykładzie praktycznych zadań, dzięki którym posiądą umiejętność i wiedzę do prowadzenia zespołów doskonalących wewnątrz własnych organizacji. Proces zatwierdzania części do produkcji - PPAP,PSW

PPAP+PSW

Zasady zatwierdzania wyrobów do produkcji. Wymagania dotyczące powiadamiania klienta o zmianach. Przebieg procesu zatwierdzania. Wymagane w procesie PPAP dokumenty i analizy. Wymagania branży motoryzacyjnej.

25


Współpraca z dostawcami w branży motoryzacyjnej i PPAP od dostawców

PPAP-D

Organizacja procesu zakupów materiałów i usług wg ISO/TS 16949:2009, IATF oraz VDA 6.2. Wybór i ocena dostawców materiałów i usług. System zarządzania jakością u dostawców. Zasady zatwierdzania części wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process). Współpraca z dostawcami usług. Poziom i status przedłożenia PPAP, komunikacja, ustalanie zasad kontroli, nadzorowania i raportowania jakości dostaw. Procedura APQP (Advanced Product Quality Planning) a współpraca z dostawcami. Audyty jakości u dostawcy. Wymagania standardów, dobre praktyki w światowych firmach, warsztaty - ćwiczenia w grupach. SQD - zapewnienie jakości dostaw

SQA-D

Jakość dostaw jest kluczowym elementem firmy produkcyjnej. Odpowiedzialność spoczywa tu - w zależności od organizacji - na osobach z Działu Jakości, Zakupów, Logistyki lub - po prostu - SQA. Uczestnicy szkolenia dowiadują się o najważniejszych aspektach wymagań norm i klientów dotyczących wyboru, zatwierdzania, oceny dostawców. Omawiana jest współpraca z dostawcami: zamówienia, PPAP od dostawców, zakupy, kontrola dostaw, reklamacje. Ćwiczenia pozwalają przyswoić wiedzę i dobre praktyki, następnie po ukończeniu szkolenia - samodzielnie prowadzić tematy SQA w przedsiębiorstwie. Zarządzanie reklamacjami

ZR

Wymagania norm jakości w zakresie reklamacji klientów: ISO 9001, ISO 9004, ISO/TS 16949, ISO 10002. Typowe procedury zarządzania reklamacjami - metodologia 8D i inne. Analiza zgłoszonej reklamacji – zasadność, przyczyny, koszty. Zasadność reklamacji w świetle umowy z klientem i wymagań prawnych. Planowanie i nadzorowanie działań korekcyjnych i korygujących. Analiza historii reklamacji - raporty, dane do doskonalenia, analiza Pareto. Prezentacja dobrych praktyk, przykłady, ćwiczenia. TRIZ- podstawy metodologii

TRIZ

TRIZ jest metodologią rozwiązywania problemów, która dostarcza jej użytkownikom powtarzalności i przewidywalności w dostarczaniu pomysłów i rozwiązań. Oparta została na analizie setek tysięcy patentów, co zaowocowało zbudowaniem narzędzi i technik wspomagających procesy myślowe związane z poszukiwaniem kreatywnych rozwiązań. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z filozofią i narzędziami metodologii TRIZ, co pozwoli im na kreowanie kreatywnych rozwiązań.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

TRIZ- podstawy metodologii- warsztaty

INWENTYKA

TRIZ-W

Warsztaty – samodzielne rozwiązywanie problemów poprzez zastosowanie wybranych technik i narzędzi metodyki TRIZ. Po skończeniu 2-dniowego szkolenia wraz z warsztatami uczestnicy powinni samodzielnie stosować niektóre techniki i metody TRIZ, w przyszłości mogą zostać członkami zespołów TRIZ w przedsiębiorstwach.

INWENTYKA

Analiza FMEA procesów z wykorzystaniem programu IQ-RM firmy APIS

PFMEA-APIS

Wykonywanie analizy FMEA procesu (PFMEA) wg wytycznych VDA 4.2 za pomocą programu APIS IQ-RM. Fazy FMEA (Definicja, Analiza, Decyzje dot. Działań, Wdrażanie, Komunikacja). Etapy analizy: Struktura, Sieć Funkcji, Sieć Wad, Ocena Ryzyka, Optymalizacja. Generowanie FMEA dla elementów Struktury. Podstawowe raporty FMEA i analizy optymalizacyjne. Wprowadzenie teoretyczne, warsztaty na bazie wybranego procesu. SQD - Rozwój Jakości Dostawców

SQD

Przekazanie informacji o wymaganiach klientów dotyczących współpracy i świadczenia usług zgodnie z VDA 2, ISO/TS 16949 Przygotowanie firmy do auditów ze strony klientów - pod kątem spełnienia wymagań w łańcuchu dostaw dla usług w branży motoryzacyjnej. Przedstawienie zasad zarządzania projektami i wykorzystania zasobów. Realizacja ofertowania, realizacja zamówień, procesów związanych z klientem (CRM). Uzyskanie zgodności z wymaganiami prawnymi, zapewnienie wzrostu satysfakcji klienta, stałe doskonalenie działań. Praktyczne aspekty prowadzenia nowych projektów

NOWOŚĆ PNP-P

Zaprezentowanie uczestnikom praktycznego podejścia do realizacji nowych projektów począwszy od etapu planowanie i budżetowania poprzez planowanie i rozwój nowego wyrobu, usługi, procesu do realizacji i rozwoju już wdrożonych nowych wyrobów, usług, procesów. Zbudowanie zasad komunikacji i odpowiedzialności za poszczególne etapy realizacji nowego projektu. Zbudowanie skutecznej procedury prowadzenia nowych projektów. Wykorzystanie technik i narzędzi wspierających zespół projektowy w skutecznej realizacji nowego projektu w oparciu o techniki stosowane w przemyśle i usługach. Doskonalenie jakości usług z elementami badania satysfakcji Klienta

USL-P

Sfera usług w Polsce i ich charakterystyka. Jakość usług i ich modele. Badania jakości w sferze usług. Metody badania jakości usług, oraz ich stosowanie. Instrumenty kształtowania jakości oferty usługowej. Ćwiczenia praktyczne dotyczące zastosowania poznanych metod Metody twórczego rozwiązywania problemów i ich praktyczne zastosowania Wprowadzenie do tematyki twórczego rozwiązywania problemów, przedstawiające jego zasady, formy i podstawowe metody. Szkolenie pokazuje narzędzia indywidualnego oraz zespołowego podejścia do poszukiwania skutecznych, efektywnych i niebanalnych rozwiązań problemów przedsiębiorstw/instytucji niezależnie od ich rodzaju działalności, wielkości czy stopnia skomplikowania realizowanych procesów. Quality Function Deployment- dla procesu

MTW-P NOWOŚĆ QFD-P

Przedmiotem szkolenia jest zastosowanie metody Quality Function Deployment do projektowania i doskonalenia procesów. Metoda QFD zaprojektowana jest dla zastosowań konstrukcyjnych, jest częściowo wykorzystywana w obszarze projektowania procesów. Jej zaletą jest oparcie projektowania/ doskonalenia procesu na szczegółowej analizie wymagań jego ,,interesariuszy” (Klientów, właścicieli, Uczestników). Efektem jej zastosowania jest zatem proces zbudowany w oparciu o dogłębną analizę potrzeb wszystkich związanych z nim przedmiotów.

NOWOŚĆ

Value analysis/ Engineering Analysis- dla procesu

VA-VE-P

Przedmiotem szkolenia jest tzw. Analiza Wartości Procesu. Proces będący jednym z podejść do projektowania/ doskonalenia procesów w organizacji. Założeniem tej metody jest nie tylko oparcie funkcji, jakie pełni on dla wszystkich zainteresowanych nim stron, ale również optymalizacja kosztów ich realizacji. Chodzi tutaj o optymalizację kosztów ponoszonych nie tylko przez realizatorów procesu ale też wszystkich ,,odbiorców” jego efektów (Klienci procesu).

NOWOŚĆ

METODY, NARZĘDZIA STATYSTYCZNE Statystyczne narzędzia w zarządzaniu jakością - przegląd Prezentacja metod statystycznych wykorzystywanych w zapewnieniu jakości: metody statystyczne w opisie, nadzorowaniu procesu, jego doskonaleniu, kontroli odbiorczej i niezawodności. Przedstawienie i interpretacja treści zawartych w przewodniku nt. metod statystycznych PN ISO/TR10017 Guidance for statictical techniques. Teoria, przykłady zastosowań, ćwiczenia praktyczne.

26

STAT-PW


Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie podstawowe

SPC-P

Zadania i techniki SPC. Ocena zdolności procesu - wyznaczanie i interpretacja współczynników Cp, Cpk, Pp, Ppk i in. Karty kontrolne wg wytycznych PN-ISO 8258 Karty kontrolne Shewarta. Zakładanie, prowadzenie i interpretacja kart dla cech mierzalnych i według oceny alternatywnej. Implementacja metod SPC. Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie zaawansowane

SPC-Z

Wykorzystanie metod SPC w monitorowaniu, ocenie zachowania oraz doskonaleniu procesów produkcyjnych. Wyznaczanie współczynników zdolności procesu - rozkład inny od normalnego, niesymetryczne granice specyfikacji, zdolność w przypadku oceny alternatywnej, dokładność oceny współczynników zdolności. Zakładanie i prowadzenie kart kontrolnych innych od kart Shewharta – karty EWMA, CUSUM, z poszerzonymi liniami, odbiorcze. Karty kontrolne w przypadku krótkich serii. Analiza czułości kart kontrolnych. Wzajemne relacje pomiędzy SPC i MSA. Przykłady, studium przypadków, ćwiczenia. SPC w branzy motoryzacyjnej

SPC-QS

Zapewnienie jakości w motoryzacji: ISO/TS 16949, QS-9000, VDA 6.1 itp. Wymagania QS-9000 w zakresie statystycznego sterowania procesem (SPC). Szczegółowe omówienie i interpretacja wytycznych zawartych w podręczniku referencyjnym Statistical Process Control (Ford, Chrysler, GM) Statystyczne sterowanie procesem z analizą systemów pomiarowych

SPC-RR

Podstawy SPC (Statystycznego Sterowania Procesem) w zastosowaniu do monitorowania procesów produkcyjnych i pomiarowych. Źródła zmienności procesu produkcyjnego i procesu pomiarowego. Rola jakości systemu pomiarowego w kontroli jakości i w sterowaniu procesem produkcyjnym. Ocena zdolności i stabilności procesu produkcji i procesu pomiaru. Karty kontrolne Shawharta. Wskaźniki zdolności procesu produkcji - Cp, Cpk, Pp, Ppk. Wskaźniki zdolności systemu pomiarowego - Cg, Cgk, wyniki analizy R&R. Liczne przykłady i ćwiczenia. Wykorzystanie programu MINITAB w zakresie prowadzenia statystycznego sterowania procesem z elementami MSA

SPC-MTB

Ogólna charakterystyka programu Minitab. Podstawowe analizy statystyczne (Basic Statistics). Statystyczne sterowanie procesem (SPC) – ocena zdolności procesu (Cp, Cpk, Pp, Ppk), karty kontrolne dla właściwości mierzalnych (Xśr-R, Xśr-S, X-mR) oraz wg oceny alternatywnej (p, np, c, u). Analiza systemów pomiarowych (MSA). Metody statystyczne w doskonaleniu procesów – testowanie hipotez, regresja, analiza wariancji ANOVA. Przykłady analiz statystycznych w Minitabie. Ćwiczenia indywidualne na stanowiskach komputerowych – Minitab. Metody statystyczne w kontroli dostaw

STAT-KD

Procedury kontroli wyrywkowej dla właściwości mierzalnych

AQL-K

Statystyczna kontrola odbiorcza według właściwości liczbowych – dobór planu, ocena właściwości statystycznych. Szczegółowe omówienie i interpretacja normy PN-ISO 3951 „Kontrola wyrywkowa procentu jednostek niezgodnych na podstawie liczbowej oceny właściwości: procedury i nomogramy”. Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - plany wg AQL i LQ

AQL-P

Zasady stosowania statystycznych planów odbiorczych do badania jakości produkcji gotowej według: PN-ISO 2859-1 + AC1 „Plany badania na podstawie akceptowanego poziomu jakości (AQL) stosowane podczas kontroli partia za partią”, PN-ISO 2859-2 „Plany badania na podstawie jakości ranicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych”, PN-ISO 2859-3 „Procedury kontroli skokowej”. Teoria, zasady, przykłady, ćwiczenia. Planowanie eksperymentu - DOE - szkolenie podstawowe Podstawy statystycznej analizy wyników pomiarów i badań. Klasyfikacja wielkości według skal pomiarowych Stevensa. Przygotowanie danych. Statystyki opisowe. Estymacja przedziałowa. Hipotezy statystyczne. Parametryczne i nieparametryczne testy istotności. Jedno- i wieloczynnikowa analiza wariancji. Plany doświadczenia – wprowadzenie, pojęcia podstawowe, metody notacji. Plany czynnikowe kompletne i frakcyjne – dla wielkości z nastawami dyskretnymi. Plany powierzchni odpowiedzi – dla wielkości z nastawami ciągłymi. Kursant otrzymuje wszystkie niezbędne informacje i umiejętności, aby samodzielnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment, a następnie poddać analizie uzyskane wyniki i przedłożyć poprawną ich interpretację. Szkolenie realizowane w oparciu o liczne przykłady przemysłowe. Planowanie eksperymentu - DOE - szkolenie zaawansowane Specjalne metody dla wielkości z nastawami dyskretnymi: kwadraty łacińskie, plany kompletne o mieszanej liczbie wartości (ang. general full factorial), metoda Taguchi. Specjalne metody dla wielkości z nastawami ciągłymi: plany dla mieszanin (kratowe, centroidowe), plany dla powierzchni trójkątnych i z ograniczeniami. Metody planów optymalnych do ekspansji lub redukcji planów doświadczeń. Wykorzystywanie danych archiwalnych. Tworzenie planu indywidualnego. Wymagane uprzednie odbycie kursu w ramach szkolenia podstawowego lub posiadania wiedzy i umiejętności z tego zakresu Minitab dla początkujących

DOE - P

INWENTYKA

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Warsztaty w zakresie stosowania metod statystycznych w kontroli dostaw. Powtórka podstaw statystyki. Planowanie kontroli - metodyka, normy, dokumenty związane. Miary poziomu jakości dostaw. Pobieranie i analiza próbek. Statystyczne plany odbiorcze według oceny alternatywnej oraz dla właściwości mierzalnych. Sekwencyjne plany odbiorcze. Konstrukcja statystycznych planów odbiorczych z zadanymi parametrami. Wizualizacja wyników kontroli dostaw. Elementy statystycznego sterowania procesem (SPC) w kontroli dostaw. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania sprzętem pomiarowym. Komputerowe wsparcie kontroli dostaw. Miniwykład, prezentacja przykładów, ćwiczenia.

DOE -Z

INWENTYKA

MTB-P

Podstawy obsługi programu Minitab. Wprowadzenie do statystyki w zastosowaniach technicznych. Prezentowanie danych w tabelach i na wykresach. Podstawy testowania hipotez, analizy korelacji i regresji. Badanie powtarzalności i odtwarzalności systemów pomiarowych dla właściwości mierzalnych oraz dla kontroli alternatywnej (Gage R&R). Podstawy prowadzenia kart kontrolnych Shewharta (SPC). Wprowadzenie do planowania eksperymentów (DOE). Wprowadzenie teoretyczne, analizy przykładów, ćwiczenia indywidualne z użyciem programu Minitab. Minitab warsztaty

MTB-W

Ćwiczenia rachunkowe, szczegółowa interpretacja wyników z zakresu: operacje na danych, graficzna prezentacja danych, podstawowa statystyczna analiza danych (parametry opisowe, histogram, graficzny test normalności/ zgodności z zadanym rozkładem, narzędzia jakości- wykres Pareto, diagram Ishikawy, SPC (zdolność: rozkład normalny/ inne rozkłady, klasyczne karty kontrolne, karty CUSUM, EWMA, wielowymiarowe), MSA (metoda R&R, metoda ANOVA, błąd systematyczny, liniowość, MSA dla atrybutów, ocena zgodności ocen: kappa Cohena/ Fleissa), podstawowe testy statystyczne, wykorzystanie opcji Asystent (Assistant) - wszystkie procedury, jednoczynnikowa ANOVA, wykorzystanie makrodefinicji. Uwaga: Zalecane wcześniejsze odbycie szkolenia Minitab – poziom podstawowy Minitab dla zaawansowanych

MTB-Z

Zaawansowana obsługa programu Minitab. Zarządzanie danymi, tworzenie aplikacji. Prezentacja wybranych metod analiz statyst. w zastosowaniach techn. na bazie programu Minitab: interpretacja rozkładów innych niż normalny (Poisson’a, dwumianowego). Analiza wariancji (ANOVA). Regresja wieloraka. Testy nieparametr. i test chi-kwadrat. Transformacja Box-Cox i Johnson’a. Specjalne karty kontr.: EWMA, CUSUM, MA. Zaawans. metody planowania eksperymentów (DOE): 2k, full facto rial, factional factorial. Wprowadzenie teor., analizy przykładów, ćwiczenia indywid. z użyciem programu Minitab. Uwaga: Zalecane wcześniejsze ukończenie szkolenia: MTB-P.

27


Statystyczne Sterowanie Procesem (SPC) w QDA

SPC-QDA

Podstawowa problematyka SPC – statystyczny opis zachowania się parametru ze względu na zmienność (parametry opisowe, rozkład empiryczny, rozkład teoretyczny, graficzne testy zgodności z wybranym rozkładem), ocena zdolności procesu (strategie oceny, współczynniki Cp,Cpk, Pp, Ppk itd.), monitorowanie procesu za pomocą techniki kart kontrolnych (karty kontrolne Shewharta, inne karty kontrolne). Metody SPC w QDA – konfiguracja strategii analizy w zakresie sposobu wyznaczania współczynników Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk oraz sposobu konstrukcji kart kontrolnych i ich czytania ze względu na wybrane nieprzypadkowe układy punktów), graficzna prezentacja danych – wykresy pudełkowe, histogram (dobór liczby przedziałów klasowych), graficzny test normalności, graficzne testy zgodności z innymi rozkładami ( np. rozkładem Weibulla), konstrukcja kart kontrolnych (metoda stabilizacyjna, metoda projektowa), rekalkulacja linii kontrolnych (zaznaczanie, maskowanie punktów). Analizy porównawcze z zakresu SPC: QDA – Minitab 16. Szkolenie ma charakter warsztatowy – dokonywana jest analiza SPC na konkretnych danych w QDA, a także analizy porównawcze wyników otrzymanych za pomocą QDA i programu Minitab 16.Po szkoleniu możliwe jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zgodność wyników obliczeń pomiędzy programem QDA a Minitab16.

NOWOŚĆ

Podstawy statystycznej analizy danych Metody statystyczne w dokumentach- charakterystyka: Poradnik stosowania metod statystycznych w zakresie ISO 9001 - ISO/TR 10017:2003, Raport Techniczny PKN-ISO/TR 10017:luty 2005 (omówienie technik statystycznych w układzie: technika- możliwości zastosowania- ograniczenia), zapotrzebowanie na metody statystyczne wg ISO 9001:2008, metody statystyczne w normach ISO 9000 – ISO/TR 13425:2006. Podstawowe schematy statystycznej analizy danych – wyznaczanie parametrów opisowych (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe, …), identyfikacja wyników odskakujących (izolowanych), konstrukcja histogramu, rozkład empiryczny – rozkład teoretyczny, badanie normalności rozkładu, rozkład normalny. Zmienność – pojęcie procesu stabilnego i rozregulowanego. Zasada funkcjonowania testów statystycznych (weryfikacja hipotez statystycznych – testy parametryczne, nieparametryczne), analizy wariancji (ANOVA), metoda planowania eksperymentu (DOE) , prognozowanie, metoda analizy regresji i korelacji (wyznaczanie związków przyczyna-skutek w warunkach niepewności). Analiza niezawodności zakres podstawowy

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Niezawodność w technice. Podstawowe terminy i definicje – awaria, niezawodność, naprawialność, odnawialność. Funkcyjne i liczbowe charakterystyki niezawodności. Metody statystyczne w niezawodności. Opracowanie danych na temat niezawodności – estymacja wybranych wskaźników niezawodności. Problematyka niezawodności w normach ISO. Planowanie eksperymentu - etap II plany optymalne; etap II plany statyczne; etap II metoda EVOP i Taguchi; etap II plany dla mieszanin Plany doświadczenia. Poszukiwanie planu optymalnego. Planowanie i przeprowadzanie doświadczeń według planu optymalnego w celu minimalizacji kosztów badań doświadczalnych. Poszerzanie planu o układy związane z posiadanymi już pomiarami. Statystyczna analiza uzyskanych pomiarów w przypadku występowania warunku sumowalności czynników oraz liniowych ograniczeń nałożonych na wartości czynników. Planowanie doświadczeń statycznych umożliwiających ocenę zależności nieliniowych i interakcji w badanym obiekcie/procesie oraz identyfikację wpływu czynników maskowanych czynnikami dominującymi. Wykorzystanie planów frakcyjnych czynnikowych i kwadratów łacińskich. Badania eksperymentalne w optymalizacji procesu produkcyjnego. Optymalizacja z zatrzymaniem procesu a optymalizacja w toku procesu. Plany doświadczeń służących do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych - metody EVOP (Evolutionary Operations). Plany doświadczeń służących do skokowego doskonalenia procesów produkcyjnych – metody Taguchi. Przykłady przemysłowe. Ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem programu Minitab SPC w przypadku krótkich serii Metody Statystycznego Sterowania Procesem w przypadku krótkich serii produktów nie pozwalających na prowadzenie klasycznych kast kontrolnych Shewarta. Zakładanie, prowadzenie i interpretacja kart wartości nominalnej oraz kart standaryzowanych (karty kontrolne dla właściwości mierzanych oraz wg oceny alternatywnej). Zdolność procesu w przypadku krótkich serii. Metody statystyczne w Six Sigma - poziom Black Belt Szkolenie dla Black beltów wymaga znajomości zagadnień zawartych w szkoleniu Metody statystyczne w Six Signa – poziom Green Belt. Metody statystyczne w Six Sigma na poziomie zawansowanym. Możliwości wykorzystania metod statystycznych w algorytmie doskonalenia DMAIC: Define (zdefiniuj) – Measure (zmierz) – Analyze (analizuj) – Improve (doskonal) – Control (sprawdź). Przypomnienie podstaw oraz poszerzenie umiejętności praktycznego stosowania omawianych metod. Wykład ilustrowany symulacjami komputerowymi, przykładami rachunkowymi i ćwiczeniami realizowanymi w programie Minitab. Metody statystyczne w Six Sigma - poziom Green Belt Podstawowe pojęcia i zasady Six Sigma. Narzędzia statystyczne w strategii doskonalenia DMAIC: (Definiuj – Zmierz – Analizuj – Doskonal – Sprawdź). Miary poziomu jakości wg Six Sigma (wskaźniki DPU, DPO, DPMO), pojęcie jakości doskonałej. Statystyczne sterowanie procesem (SPC). Wprowadzenie do analizy systemów pomiarowych (MSA). Metody statystyczne w doskonaleniu procesów (przykłady wykorzystania testów statystycznych, analizy wariancji, wstęp do metod planowania eksperymentu). Charakterystyka innych metod statystycznych (np. statystyczne plany odbiorcze). Wykład, liczne przykłady i ćwiczenia. Normy serii ISO 9001 wersja 2008 Cele i założenia nowelizacji normy ISO 9001:2008 przyjętych przez Komitet techniczny ISO/TC 176 . Zmiany w normie ISO 9001 i ich wpływ na dokumentację oraz procesy realizowane w organizacjach posiadających certyfikowane systemy zarządzania jakością (SZJ). Interpretacja zmienionych i nowych wymagań na przykładach. Dyskusja problemów zgłoszonych przez Uczestników. Podstawy pomiarów kolorymetrycznych Podstawy teoretyczne zapisu koloru i barwy w oparciu o kolorymetrię trójchromatyczną. Matematyczny opis koloru i barwy w różnych systemach współrzędnych, przeliczanie współrzędnych pomiędzy systemami, mieszanie kolorów i barw. Podstawy metodologii barw w zakresie pomiarów rozkładów widmowych i współrzędnych trójchromatycznych. Źródła uchybów pomiarów. Możliwości techniczne pomiaru i kontroli barwy w warunkach przemysłowych. Wprowadzenie teoretyczne, przykłady, ćwiczenia. Wyznaczanie zdolności procesu i maszyn

28

STA-A

NOWOŚĆ

NZW Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

DOE Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

SPC-K Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

SS-BB Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

SS-GB Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

ISO 9k2k Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

POM-KL Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

SPC-Z

Metody wyznaczania i interpretacja wskaźników zdolności procesów/maszyn Cp, Cpk, Pp, Ppk. Dokładność szacowania. Zdolność, a wadliwość. Ocena zdolności procesu w przypadku rozkładów innych od normalnego (asymetrycznych). Inne współczynniki zdolności.

Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

SPC z wykorzystaniem programu qs-STAT

SPC-QSTAT

Obsługa procedur i interpretacja wyników analiz z zakresu SPC z wykorzystaniem programu qs-stat. Podstawowa statystyczna analiza danych – parametry opisowe, rozkłady, dobór rozkładu teoretycznego, identyfikacja wyników odskakujących, modele zachowania się procesu. Ocena zdolności procesu – konfiguracja i wybór strategii analizy, interpretacja i prezentacja wyników (rozkład normalny, rozkład inny od rozkładu normalnego), współczynniki Pp, Ppk, Cp, Cpk, Tp, Tpk itd.. Karty kontrolne w przypadku właściwości mierzalnych oraz oceny alternatywnej – metody konstrukcji, zasady prowadzenia, karty kontrolne Shewharta, Pearsona (dobór w zależności od typu zachowania się procesu), karty SPC , karty KKJ, inne karty kontrolne (z poszerzonymi liniami itd.).

Szkolenie proponowane w formie zamkniętej


Testy statystyczne, ANOVA, analiza regresji w MINITABIE

TSAR_MINITAB

Wykorzystanie programu Minitab 16 (obliczenia – procedury rachunkowe, szczegółowa interpretacja wyników ) w zakresie weryfikacji hipotez statystycznych, analizy wariancji (ANOVA) oraz analizy regresji i korelacji. Weryfikacja hipotez – testy parametryczne, nieparametryczne, funkcja mocy testu. ANOVA – model stały (testy post-hoc – test Tukeya itp.), model losowy, układy zrównoważone/niezrównoważone, ANOVA jedno czynnikowa, dwu- i wieloczynnikowa, modele ANOVA. Korelacja, regresja – współczynniki korelacji i determinacji, dobór równania regresji (m.in. metoda najlepszego podzbioru), Anova i testy statystyczne w analizie regresji, modele regresyjne, prognozowanie w oparciu o modele regresyjne, miary jakości modelu, miary jakości prognozy

Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

NORMY, WYMAGANIA, LABORATORIA Wymagania UE dla maszyn

MA-UE

Metody systemu oceny zgodności i analizy ryzyka dla maszyn i urządzeń technicznych oraz wyposażenia produkcyjnego wg dyrektyw UE oraz polskich aktów prawnych. Bezpieczeństwo produktu w UE. Oznakowanie zgodności CE. Kryteria skutecznej oceny zgodności prowadzonej samodzielnie przez producenta oraz z udziałem strony trzeciej. Zasady oceny, powiązania z odpowiednimi aktami prawnymi RP i dyrektywami UE. Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi. Przykłady, panel dyskusyjny i ćwiczenia. Systemy zarządzania jakością w branży medycznej wg ISO 13485

ISO13485-P

Systemy zarządzania jakością (SZJ) w przemyśle medycznym. Wymagania PN-EN ISO 13485:2005 oraz jej uzupełnień. Podejście procesowe. Wymagania organizacyjne - rola kierownictwa. Struktura systemu dokumentacji. Proces projektowania. Procesy związane z realizacją wyrobu. Komunikacja z Klientem. Doskonalenie. Powiązania z wymaganiami prawnymi i innymi normami. Wdrażanie i certyfikacja SZJ. Wykład, dyskusja przypadków, ćwiczenia w interpretacji wymagań normy. Wprowadzenie do zagadnień normy ISO/TS 16949

ISO TS

Charakterystyka standardów motoryzacyjnych. Specyficzne narzędzia stosowane w motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC) w kontekście auditu. Charakterystyka i omówienie standardu ISO/TS 16 949:2009. W czasie szkolenia podawane są przykłady interpretacji standardu jak również specyficznych wymagań klienta. Norma laboratoryjna 17025

NL

Przygotowanie do inspekcji FDA

FDA-I

Aktualne wymagania FDA QSR (Food and Drug Administration Quality System Requirements). Technika inspekcji FDA QSIT (Quality Systems Inspection Technique). Typowe niezgodności w inspekcjach FDA. Obszary krytyczne. Zasady komunikowania się z inspektorami FDA. Podstawy teoretyczne, studia przypadków, ćwiczenia. Walidacja metod analitycznych

WMA-P

Walidacja metod analitycznych dla laboratoriów funkcjonujących zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Identyfikacja i specyfikowanie wymagań dla metod analitycznych. Charakterystyka i ocena metod analitycznych - parametry walidacji: specyficzność, selektywność, stabilność, zakres, dokładność, odzysk, precyzja, wykrywalność, oznaczalność, czułość i in. Wytyczne przewodnika Eurachem (1998) „A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics”. Dokonywanie oceny przydatności metod dla określonych zadań. Wprowadzenie teoretyczne, przykłady, ćwiczenia. Walidacja metod analitycznych dla laboratoriów farmaceutycznych

WMA-F

Identyfikacja i specyfikowanie wymagań dla metod analitycznych. Charakterystyka i ocena metod analitycznych. Parametry walidacji wg ICH, Ph.Eur, Ph.Am, FDA, GLP i GMP: specyficzność, selektywność (z uwzględnieniem „stress testów”), stabilność, zakres, dokładność, odzysk, precyzja, wykrywalność, oznaczalność, czułość. Dokonywanie oceny przydatności metod analitycznych dla określonych zadań. Rozwiązywanie problemów. Rewalidacja metod. Przykłady protokołów i raportów walidacyjnych. Prezentacja przykładów, ćwiczenia, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych dla wybranych parametrów. Wymagania GMP dla dostawców branży farmaceutycznej

GMP-D

Wprowadzenie do zasad GMP oraz przypomnienie terminologii i prawa farmaceutycznego wraz z aktami wykonawczymi. Wprowadzenie do zasad GMP. Standardy międzynarodowe dla dostawców branży farmaceutycznej. Sposoby oceny dostawcy przez firmy farmaceutyczne. Audyt II strony (klienta), metody pracy audytorów w branży farmaceutycznej. Typowe niezgodności i ich usuwanie. Wprowadzenie teoretyczne, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, w tym w oparciu o sytuacje audytowe. Kierownik laboratorium

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Po akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej istotnym elementem konkurencji w badaniach laboratoryjnych stanie się wdrożony system jakości. Elementy systemu w głównej mierze określają działalność merytoryczną laboratoriów, lecz obejmują również zarządzanie, administrowanie i obsługę techniczną. Osiągnięcie przez uczestników sukcesu w projektowaniu, wdrożeniu i utrzymaniu systemu jakości stanowi cel proponowanego kursu.

ZL-P

Omówienie głównych kompetencji kierownika laboratorium. Określenie celów jakościowych. Zastosowanie podejścia procesowego PDCA. Świadomość istoty i ważności działań pracowników oraz ich wpływu na cele systemu zarządzania. Rozwój kompetencji kluczowego personelu. Ustanowienie właściwych procesów komunikacyjnych, obejmujących skuteczność systemu zarządzania. Udokumentowany proces działań zapobiegawczych. Informacje źródłowe dla działań zapobiegawczych i ich wykorzystanie. Wykrywanie i korygowanie słabych ogniw w systemie zarządzania jakością i realizowanych procesach. Postępowanie w sytuacji kiedy problemy się powtarzają. Wiarygodność wyników wzorcowań jako element efektywności systemu zarządzania jakością  w laboratorium. Samoocena jako środek do budowania świadomości i wzrostu motywacji personelu. Bezpieczeństwo produktu w UE - odpowiedzialność za produkt Metody systemu oceny zgodności i analizy ryzyka dla wyrobów wprowadzanych do obrotu na terytorium UE wg dyrektyw Unii Europejskiej oraz polskich aktów prawnych. Bezpieczeństwo produktu w Unii Europejskiej. Oznakowanie zgodności CE. Wymagania dla producentów i importerów. Kryteria skutecznej oceny zgodności prowadzonej samodzielnie przez producenta oraz z udziałem strony trzeciej. Zasady oceny, powiązania z odpowiednimi aktami prawnymi RP i dyrektywami UE. Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi. Przykłady, panel dyskusyjny. Wstęp do CMMI Szkolenie wprowadzające uczestnika w tematykę metodyki CMMI for Develompment. Podstawowe informacje o metodyce, historia, zastosowanie. Konstrukcja i wyjaśnienie sposobu opisu wymagań. Prezentacja podejść Staged i Continous. Auditowanie i weryfikacja stopnia spełniania wymagań. Sposób wdrożenia. Prezentacja siedmiu procesów wchodzących w skład CMMI Level 2: Requirements Management, Project Planning, Project Monitoring and Control, Supplier Agreement Management, Measurement and Analysis, Process and Product Quality Assurance, Configuration Management. Zarządzanie projektami zgodne z CMMI Szkolenie przedstawiające wymagania i sposób wdrożenia w przedsiębiorstwie procesów metodyki CMMI for Develompment Level 2 dotyczących zarządzania projektami. Podstawowe informacje o metodyce, historia, zastosowanie. Konstrukcja i wyjaśnienie sposobu opisu wymagań. Auditowanie i weryfikacja stopnia spełniania wymagań. Sposób wdrożenia. Szczegółowe przedstawienie wszystkich wymagań procesów: Project Planning, Project Monitoring and Control, Process and Product Quality Assurance.

BP-UE Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

CMMI-P Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

CMMI-ZP Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

29


METROLOGIA I KONTROLA Szacowanie niepewności w laboratorium fizykochemicznym

UG-F

Metody szacowania niepewności pomiarów oraz badań wykonywanych w laboratoriach fizykochemicznych. Sposoby zmniejszania niepewności poprzez właściwy dobór wyposażenia, odczynników, wzorców. Tworzenie budżetów niepewności z wykorzystaniem diagramów przyczynowo-skutkowych. Wytyczne European Cooperation for Accreditation (EA) dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych. Typy szacowania niepewności, stosowane rozkłady, zasady wyrażania niepewności. Liczne przykłady szacowania niepewności. Oczekiwania auditorów w odniesieniu do niepewności. Niepewność pomiaru - metodyka szacowania wg ISO i VDA5

UG-P

Podstawy metodyki wyznaczania błędów i niepewności pomiarów zgodnie z wytycznymi przewodnika: „Wyrażanie niepewności pomiaru - GUM 1999” (odpowiednik Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO 1995). Kalibracja (wzorcowanie) i jej niepewność. Podstawy zarządzania niepewnością - metoda PUMA. Zakres: pomiary wielkości geometrycznych (długość, kąt) i innych mechanicznych. Liczne przykłady, ćwiczenia. Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego

NWP-P

Wymagania norm ISO 9001:2008 oraz ISO/TS 16949:2009 w zakresie nadzorowania wyposażenia pomiarowego. Proces potwierdzenia metrologicznego. Podstawowe procedury w zakresie nadzorowania. Identyfikowanie wyposażenia. Identyfikowalność i prowadzenie zapisów. Wytyczne dotyczące wyposażenia wg ISO 10012:2004. Wybrane metody ustalania czasookresów między potwierdzeniami. Przegląd metod i wskaźników oceny zdolności przyrządów i systemów pomiarowych. Organizacyjne problemy w nadzorowaniu wyposażenia pomiarowego. Komputerowe wspomaganie nadzorowania na wybranych przykładach. Ćwiczenia w zespołach. Sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych

UP-P

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Zasady, metody i warunki wykonywania wzorcowania uniwersalnych przyrządów do pomiarów geometrycznych oraz twardościomierzy. Wzorce, talony, materiały odniesienia. Interpretacja układów sprawdzeń. Modele matematyczne i procedury wzorcowań. Zasady walidacji metod wzorcowania. Powiązanie wzorcowania z innymi czynnościami z zakresu metrologii prawnej. Sprawdzanie a wzorcowanie wyposażenia pomiarowego. Powiązania z ISO 9001, ISO 10012, ISO 17025, ISO/TS 16949. Kompetencje techniczne laboratoriów wzorcujących. Prezentacja wymagań, ćwiczenia z wykorzystaniem wybranych przyrządów do pomiarów geometrycznych. Metrologia długości i kąta

MDK

Szkolenie warsztatowe dla prowadzących pomiary geometryczne. Podstawy prawne, zasady i techniki pomiarów długości i kąta. Wytyczne do zastosowań. Przykłady, ćwiczenia praktyczne. Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych

PPW

Warsztaty nadające kwalifikacje do posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi. Szkolenie zakończone praktycznym testem potwierdzającym nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw prawnych, zasad i technik pomiarów geometrycznych. Wytyczne do zastosowań. Przykłady, ćwiczenia praktyczne, wykorzystanie: przyrządów suwmiarkowych, przyrządów mikrometrycznych, czujników pomiarowych, wysokościomierzy cyfrowych, sprawdzianów do wałków i odporów, płytek wzorcowych. Pomiary chropowatości powierzchni

PCH

Szkolenie z zakresu pomiarów mikrogeometrii powierzchni tzn. chropowatości i falistości. Zawiera istotne informacje o kształtowaniu, cechach charakterystycznych powierzchni oraz parametrach ją opisujących. Podaje metody pomiaru chropowatości, a także związki pomiędzy wynikami pomiarów, a cechami funkcjonalnymi powierzchni w czasie eksploatacji produktu. Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME

GDT

Podstawowe zasady tolerowania wymiarowego i geometrycznego (GD&T): zasada niezależności i zasada powłoki. Modele geometryczne wyrobów i ich struktura. Rodzaje wymiarów i sposobów ich tolerowania. Charakterystyka tolerancji kształtu, kierunku, położenia i bicia. Reguły interpretacji wymagań tolerancji geometrycznych. Warunek montowalności części. Znaczenie i materializacja baz. Warunki maksimum i minimum materiału. Wymaganie wzajemności i stanu swobodnego. Tolerowanie zarysów i powierzchni swobodnych. Specyfikowanie wymagań w dokumentacji technicznej. Obliczanie dopuszczalnych tolerancji geometrycznych. Wstęp do określenia łańcuchów wymiarowych z tolerancjami geometrycznymi. Wytyczne do pomiarów odchyłek geometrycznych. Interpretacja wg norm ISO i ASME. Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne dla branży motoryzacyjnej

GDT-M

Zasady wymiarowania i tolerowania geometrycznego wg norm ISO. Interpretacja rysunku technicznego pod kątem wymagań dotyczących geometrii wyrobów w odniesieniu do specyficznych wymagań branży motoryzacyjnej. Odchyłki i tolerancje kształtu, kierunku, położenia oraz bicia. Prawidłowy dobór narzędzi i metod pomiarowych do określonych zapisów tolerancji. Zastosowanie współrzędnościowych technik pomiarowych w branży motoryzacyjnej. Niepewność pomiaru i jego wpływ na ocenę zgodności wyrobów. Bazy wymiarowe. Zapisy tolerancji dotyczące funkcjonalności/ montowalności wyrobów, studium problemów i przypadków przemysłowych, ćwiczenia rachunkowe oraz rozwiązywanie problemów. Projektowanie, wykonanie i walidacja wyposażenia pomiarowego dla nowych projektów

PWPNP

Zasady projektowania, wykonania i walidacji wyposażenia pomiarowego dla nowych projektów z uwzględnieniem wymagań klienta, wytycznych ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 10012 oraz zasad racjonalnego doboru wyposażenia pomiarowego dla pomiarów długości i kąta. Konstruowanie, pozyskiwanie (wykonanie, zakup) i walidacja wyposażenia pomiarowego. Koszty pozyskania i eksploatacji wyposażenia pomiarowego. Organizacja stanowiska pracy i stanowiska kontroli. Oprogramowanie komputerowe wspomagające procesy pomiarowe. Teoria pomiaru i opracowanie wyniku pomiaru

TPO

Pojęcia metrologiczne według słownika VIM (International Vocabulary of Metrology). Układ jednostek miar SI i jego historia. Przedstawienie narodowych i międzynarodowych organizacji miar (struktura, zakres działania). Przedstawienie hierarchicznych układów sprawdzeń oraz polityka ILAC i PCA dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej. Omówienie czynności wzorcowania i świadectwa wzorcowania. Analiza świadectw wzorcowania pod kątem ich wiarygodności. Przedstawienie pojęcia spójności pomiarowej oraz metod szacowania i przedstawiania budżetu niepewności z uwzględnieniem wytycznych EA4/02. Przykłady szacowania niepewności podczas pomiarów i wzorcowań. Opracowanie wyniku pomiarowego z uwzględnieniem informacji o błędach systematycznych i błędach związanych z wielkościami wpływającymi. Uwzględnienie właściwego sposobu zaokrąglania wyniku pomiaru i niepewności. Ocena wyniku pomiaru/wzorcowania z uwzględnieniem wytycznych ILAC i normy ISO 14253-1. Każda z części teoretycznych będzie zakończona ćwiczeniem. Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta Praktyczne zagadnienia wzorcowania przyrządów suwmiarkowych, mikrometrycznych, czujnikowych, głębokościomierzy mikrometrycznych, kątomierzy, sprawdzianów tłoczkowych potwierdzone testem końcowym. Szkolenie wchodzi w skład pakietu dla Certyfikowanego Specjalisty ds. Kalibracji potwierdzającego kwalifikacje w tym zakresie odpowiednim dyplomem.

30

WZC


Metrologia w procesach produkcyjnych w przemyśle samochodowym, lotniczym i AGD

MPPU

Struktura procesu pomiarowego. Pomiary w warunkach laboratoryjnych (Izby Pomiarów) oraz w produkcji. Wymagania w odniesieniu do procesów pomiarowych oraz wyposażenia pomiarowego. Elementy metrologii prawnej – konsekwencje dla firmy. Cele, zakres i metody nadzorowania procesów pomiarowych w produkcji. Monitoring procesów produkcyjnych w oparciu o pomiary. Główne czynności metrologiczne (legalizacja, kalibracja, adiustacja, sprawdzanie przyrządów, szacowanie dokładności pomiarów). Automatyzacja pomiarów. Współrzędnościowa Technika Pomiarowa Połączenia gwintowe – analiza wytrzymałości

POM-GW

Doskonalenie procesu dokręcania poprzez analizę właściwości połączenia gwintowego przy wykorzystaniu metod wnioskowania statystycznego oraz poprzez lepsze zrozumienie czynników wpływających na proces. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podejmowane zagadnienia poparte są przykładami, w których uwaga skierowana jest zarówno na stronę obliczeniową (posługiwanie się programem Minitab 16 oraz MS Office: Excel) jak i na stronę znaczeniową (interpretacja otrzymanych wyników w aspekcie prowadzenia i możliwości doskonalenia procesu).

NOWOŚĆ

Pomiary twardości

POM-TW

Wiedza potrzebna dla zaprojektowania układów pomiarowych, doboru ich elementów, prawidłowej kalibracji, eksploatacji i interpretacji uzyskiwanych wyników pomiarów temperatury i parametrów energii cieplnej. Wykład ilustrowany przykładami. Opracowanie wyników pomiarów i obserwacji - ocena niepewnośći pomiarowej Przewodniki i normy z zakresu opracowania wyników pomiarów. Charakterystyka przewodnika Wyrażanie Niepewności Pomiaru (Wyd. GUM). Podstawowe pojęcia i terminy metrologiczne: pomiar, błąd, niepewność. Statystyczne ujęcie procesu pomiarowego – parametry statystyczne, ocena punktowa i przedziałowa, rozkład Gaussa (normalny) błędów przypadkowych.Schematy opracowania wyników pomiarów: pomiary bezpośrednie jednakowo dokładne, pomiary bezpośrednie niejednakowo dokładne (wagi), pomiary pośrednie, opracowanie wyników pomiarów zależności funkcyjnych (funkcje liniowe, inne funkcje). Identyfikacja i eliminacja wyników izolowanych (błędów grubych).Wykorzystanie Excela i Minitaba w opracowaniu wyników pomiarów i obserwacji.

Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

ONP

Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

PROFILOWANE KTJ

Szkolenie pozwalające uczestnikom uzyskać kwalifikacje do pracy na stanowisku kontrolera jakości, zapoznać się z zakresem obowiązków, oczekiwań pracodawców. Ważnym aspektem poruszanym na szkoleniu jest również radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników. Nowoczesny kontroler jakości powinien być postrzegany w firmie jako pracownik aktywny i reagujący na problemy, a przez to przydatny w firmie. Kierownik Kontroli Jakosci

KKJ

Doskonalenie kompetencji kierowników KJ w zakresie organizacji służb kontroli jakości w praktyce przemysłowej (wytwórczej). Podstawowe zadania służb kontroli jakości. Miejsce komórek kontroli jakości w schemacie organizacyjnym z uwzględnieniem centralizacji i decentralizacji. Struktura i zasady organizacji procesów kontroli jakości procesu produkcyjnego (wytwórczego). Omówienie aspektu odpowiedzialności za wyrób w odniesieniu do wymagań prawnych. Zadania jakości w projektowaniu, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych. Certyfikowany specjalista ds. jakości

CSJ

Poznanie podstaw zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na wybór i praktyczne zastosowanie w warunkach przedsiębiorstwa różnych metod doskonalenia jakości produktów i procesów lub przy rozwiązywaniu problemów jakościowych. Szkolenie obejmuje usystematyzowaną wiedzę i metody: TQM, APQP, PPAP, KAIZEN, G8D, SPC, kontroli odbiorczej, testowania hipotez statystycznych, DOE. W ćwiczeniach wykorzystywany jest dodatkowo specjalistyczny pakiet statystyczny Minitab. Menadżer jakości

MJ

Koncepcje dalszego funkcjonalnego rozwoju jakości po wdrożeniu systemu zarządzania jakością opartego na rodzinie norm ISO 9000 i ISO/TS: TQM (filozofia, zasady, metody), koncepcje doskonalenia procesów (Reengineering, Benchmarking), jakość w zarządzaniu strategicznym - Hoshin Kanri oraz Balanced Scorecard, rozwiązywanie problemów jakościowych (G8D, PDCA).

SIX SIGMA Six Sigma - poziom Black Belt

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Kontroler Jakości

6S-BB

Realizacja projektów doskonalących wg metodyki Six Sigma zgodnie z algorytmem DMAIC na poziomie Black Belt. Zarządzanie zespołem Six Sigma. Fazy projektu Six Sigma oraz związane z nimi narzędzia. Liczne przykłady i ćwiczenia z wykorzystaniem programu Minitab. Cztery sesje szkoleniowe - konsultacje między sesjami, przeglądy postępów projektów Uczestników, certyfikacja Black Belt wg wymagań TQMsoft. Six Sigma - poziom Green Belt

6S-GB

Warsztaty, których celem jest nauczenie uczestników jak realizować projekty doskonalące w oparciu o metodykę Six Sigma. Zaprezentowana jest: organizacja „infrastruktury Six Sigma” w przedsiębiorstwie, metodyka prowadzenia projektów wg sprawdzonej na świecie metodyki DMAIC, narzędzia „miękkie” i statystyczne wykorzystywane na poszczególnych etapach projektów. Dwie 3-dniowe sesje szkoleniowe oddzielone są 3-tygodniowym odstępem w trakcie którego uczestnicy rozpoczną realizację własnych, prostych projektów doskonalenia, na których praktycznie przećwiczą poznane techniki. Design For Six Sigma

DfSS

Szkolenie przeznaczone jest nie tylko dla praktyków Six Sigma. Również dla projektantów nowych procesów, produktów i systemów. Stosowana metodyka DMADV, jedna z prostszych i efektywnych metodyk Design For Six Sigma umożliwia zaprojektowanie procesów, produktów i systemów, które charakteryzują się bardzo wysoką zdolnością realizacji wymagań klientów oraz doskonałymi parametrami operacyjnymi (KPI). Wykorzystuje m.in. takie narzędzia, jak: QFD, Pugh Matrix, DOE i FMEA.

NOWOŚĆ

Lean Six Sigma w usługach - poziom Green Belt

LGS-GB-U

Szkolenie ma formę dwóch 3 dniowych warsztatów, w których uczestnicy realizują projekty doskonalenia procesów usługowych stosując zasady i techniki metodyki DMAIC. Dobór narzędzi oraz realizacja ćwiczeń umożliwia zastosowanie właściwych dla firm usługowych metod i technik Six Sigma i Lean. Do najistotniejszych narzędzi można zaliczyć: Process Map, QFD, PFMEA, symulacje, projektowanie rozwiązań Error-Proof, standaryzację procesu. Po ukończeniu projektu uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat Lean Six Sigma Green Belt.

NOWOŚĆ

Doskonalenie procesów logistycznych w oparciu o metodę KAIZEN. Zaprezentowanie zasad filozofii Lean w zarządzaniu procesami logistycznymi. Narzędzia i techniki stosowane w celu poprawy efektywności i produktywności w obszarze logistyki. Nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania prezentowanych narządzi i technik w ciągłym doskonaleniu. Zaznajomienie z metodologią Kaizen - zarządzania wprowadzaniem nieustannych usprawnień przez pracowników. Sposoby opracowywania wniosków usprawniających. Warsztaty, przykłady wprowadzanych usprawnień dla obszarów logistycznych.

LLG

PRODUKTYWNOŚĆ

LOGISTYKA W FIRMIE Lean Logistic

31


Analiza FMEA procesów logistycznych

LFMEA

Metodologia skutecznego prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad (FMEA) dla procesów logistycznych (Logistic Failure Mode and Effects Analysis) na podstawie ogólnych wytycznych QS-9000 dotyczących wykonywania analizy FMEA procesu (PFMEA). Organizacja i zasoby. Zasady formułowania zapisów w arkuszu FMEA, narzędzia pomocnicze. Powiązania zagrożeń logistycznych z procesami produkcyjnymi. Skale ocen zagrożeń. Projektowanie i ocena skuteczności działań doskonalących Efektywne zarządzanie zapasami

LZZ

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie jako istotny element zarządzania logistycznego. Powiązanie zarządzania zapasami z procesem zaopatrzenia i dystrybucji. Część wykładowa (do 25% czasu): funkcje gospodarki zapasami w logistyce firmy, znaczenie i koszty zapasów w firmie, metody sterowania zapasem, kalkulacja kosztów zapasów. Część praktyczna - metody i narzędzia efektywnego sterowania zapasem, wycena zapasów. Przykłady, prezentacja filmów, gra symulacyjna, ćwiczenia w grupach i indywidualne - analizy przypadków firm oraz zadania liczbowe, dyskusje w grupach. Gospodarka magazynowa jako element efektywnego zarządzania logistyką w firmie

LGM

Szkolenie obejmuje tematykę magazynowania rozumianego jako proces logistyczny w przedsiębiorstwie. Część wykładowa (30%) ma na celu wsparcie uczestnika w zrozumieniu roli magazynowania w logistyce firmy, a następnie objaśnienie procesów magazynowych oraz technik magazynowania i infrastruktury magazynowej. Akcent w części praktycznej położono na metody organizacji prac magazynowych, analizę istotnych parametrów i wskaźników magazynowych oraz analizę ekonomiczną związaną z decyzjami podejmowanymi w tym obszarze. Oprócz wykładu szkolenie opiera się na wykorzystaniu takich metod, jak gra symulacyjna, ćwiczenia w grupach i indywidualne (analizy przypadków firm oraz zadania liczbowe), ćwiczenie projektowe i dyskusje w grupach. Logistyczna obsługa klienta

LOK

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z logistyczną obsługą klienta wraz z niezbędnymi elementami marketingowymi. Akcent położono na metody i narzędzia pozwalające z jednej strony zapewnić zdolność systemu logistycznego do zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi, a z drugiej strony zweryfikować skuteczność systemu logistycznego w tej mierze zarówno z punktu widzenia klienta, jak i firmy. Oprócz wykładu teoretycznego (30%) szkolenie składa się z części warsztatowej realizowanej za pomocą takich metod, jak dyskusje grupowe, ćwiczenia w grupach i indywidualne (analiza przypadków firm, zadania) i gra symulacyjna. Pomiar efektywności i sprawności procesów logistycznych firmy i jej łańcucha dostaw Szkolenie dotyczy praktycznych zagadnień analizy podstawowych problemów związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Omówione zostaną zarówno wskaźniki związane z poszczególnymi procesami logistycznymi oraz sposoby pomiaru i analizy oraz interpretacji celem własciwego wnioskowania i doskonalenia.

PRODUKTYWNOŚĆ

Rola logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw

LPE Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

LZD

Praktyczna realizacja koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw rozumianego jako rozszerzenie zarządzania logistycznego w celu efektywniejszej obsługi klienta i sprawniejszej organizacji przepływu logistycznego. Szkolenie dotyczy podstawowych problemów związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw oraz metod i narzędzi znajdujących zastosowanie w ich rozwiązywaniu. Omówione zostaną zarówno zagadnienia związane z procesem dystrybucji, jak i procesem zaopatrzenia z akcentem na problemy logistyczne (część wykładowa nie więcej niż 40%). Szkolenie ma charakter praktyczny: uczestnikom zostaną pokazane filmy ukazujące rozwiązania firm zachodnioeuropejskich w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, omówione zostaną studia przypadków firm, uczestnicy wezmą także udział w ćwiczeniach ilościowych oraz w zespołowej grze symulacyjnej.

Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Projektowanie procesów wytwarzania i montażu

DFM_A

Design for Assembly (DFA) - zasady teoretyczne projektowania procesów montażowych zestawiane z przykładami podanymi przez klienta lub ze zbliżonej branży. Wybrane zagadnienia ilustrowane materiałem filmowym. Zagadnienia związane z kalkulacją i ograniczaniem kosztów procesów montażowych, bezpieczeństwa pracy oraz ergonomią. Kurs opisuje aspekty, które muszą być brane pod uwagę przy projektowaniu procesu montażu, źródła i potrzebne rodzaje danych oraz warunki brzegowe, ograniczające swobodę decyzji. Instruowanie pracowników - Training Within Industry

TWI-P

Umiejętności instruowania pracowników, doskonalenia metod pracy oraz radzenia sobie i przeciwdziałania trudnym sytuacjom pojawiającym się w codziennej pracy przełożonego. Zdobycie umiejętności budowania skutecznego instruktarzu w oparciu o metodologie TWI. Zdobycie zdolności skutecznego komunikowania się instruktora z podwładnym Doskonalenie procesów produkcji - przepływ ciągły, poziomowanie produkcji

ORP-P

Zadaniem warsztatów jest zaprojektowanie przez uczestników efektywnych linii i gniazd produkcyjnych zgodnie z zasadami ciągłego przepływu. Ciągły przepływ - przetwarzanie i przekazywanie wyrobów w małej ilości w sposób stały, wykorzystany także jako narzędzie doskonalące poziom jakości, redukujące koszty zapasów. Dzięki zastosowaniu metody ciągłego przepływu do zorganizowania linii i gniazda produkcyjnego zwiększymy efektywność naszych procesów, usprawnimy procesy, wprowadzimy standaryzacje, co w efekcie pozwoli nam na efektywniejszy rozwój organizacji. Umiejetności twarde dla mistrzów i brygadzistów

STA-P

Zaprezentowanie technik i narzędzi wykorzystywanych przez mistrzów w ich codziennej pracy. Wskaźniki jakościowe, produktywnościowe dla procesów. Wykorzystanie zaprezentowanych technik i narzędzi do egzekwowania planów produkcyjnych i realizacji zadań związanych z utrzymaniem produkcji. Zbudowanie zasad skutecznej komunikacji w sytuacjach jakościowych, produktywnościowych w oparciu o procedury i dobre praktyki Fast Response. Techniki i narzędzia szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów i oceny sytuacji bieżącej. Zasady skutecznego instruktarzu na stanowisku pracy. Zbudowanie pracy standaryzowanej mistrza, brygadzisty. Normowanie czasu pracy

NCP

Metodologia normowania pracy, podstawy metodyczne. Metody i techniki normowania czasu pracy. Komputerowo wspomagane ustalanie norm czasu pracy. Wspomaganie komputerowe metod normowania czasu pracy - szkolenie sponsorowane

NCP-W

Wspomagane komputerowo metody normowania czasu pracy. Przegląd i wdrażanie programów i systemów komputerowych ustalania norm czasu pracy. Balansowanie linii produkcyjnych

BLP

Metody wyrównoważenia linii produkcyjnych z zastosowaniem algorytmów dokładnych i heurystycznych. Ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego balansowanie linii montażowych. Eliminacja wąskich gardeł procesów z wykorzystaniem teorii ograniczeń Zastosowanie narzędzi Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints - TOC) wg Dr Eliyahu M. Goldratt’a do identyfikacji i eliminacji wąskich gardeł w procesach produkcyjnych i logistycznych - wewnętrznych i zewnętrznych. Wprowadzenie teoretyczne, analiza przykładów, ćwiczenia.

32

TOC-P SYMULACJA


Lean Manufacturing w praktyce Założenia koncepcji Lean, rodzaje strat w procesie wytwarzania, narzędzia i metody używane przy odchudzaniu wytwarzania, ćwiczenia praktyczne. Szkolenie wspomagane symulacją procesu produkcyjnego i wizualizacją wyników w oparciu o tablicę ANDON. Symulacja Lean Office Szkolenie ma na celu nie tylko zapoznanie uczestników z koncepcją metodologii Lean Management i narzędzi, które można wykorzystać do usprawnienia i zwiększenia efektywności procesów w przedsiębiorstwach lub działach usługowych/administracyjnych/biurowych. Główny nacisk przy realizacji tego szkolenia kładziony jest na przekazanie uczestnikom umiejętności wykorzystania narzędzi Lean w praktyce w taki sposób, by realizowane przez nich później zmiany nie były odizolowane, ale wpisywały się w cele i strategię biznesu. Dlatego oprócz przedstawienia koncepcji i narzędzi Lean (np. mapowanie strumienia wartości, 5S, diagramu Ishikawy etc.), prezentacji przykładów, dyskusji, ćwiczeń i symulacji uczestnicy szkolenia omawiają, jak dobrać narzędzia i przeprowadzić zmianę. System Produkcyjny Toyoty - warsztaty Filozofia zarządzania produkcją wg koncepcji firmy Toyota (Toyota Production System - TPS). Wartość dodana a czas cyklu/realizacji zamówienia. Narzędzia wspierające tworzenie wartości dodanej: Andon, Przepływ Jednej Sztuki (One Piece Flow), Kaizen, Kanban, Poka-Yoke, Judoka, standaryzacja, 6S, i in. Metody identyfikacji i redukcji strat. Wdrażanie elementów TPS. Przejście od produkcji gniazdowej opartej na „Push System” do produkcji liniowej opartej o „Pull System”. Miniwykład i analiza przykładów, ćwiczenia symulacyjne na prostym procesie produkcji/montażu zaaranżowanym w warunkach szkoleniowych. Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce

LM SYMULACJA LOF

SYMULACJA

TPS-W

SYMULACJA

TPM

Symulacje dotyczące wykrywania błędów, warsztaty. Wykorzystanie TPM w praktyce, relacje między TPM a TQM, 6 głównych strat - sposób kalkulacji, SMED (Single Minute Exchange of Die). Program 5S, Kaizen - ciągłe usprawnianie. Wdrażanie TPM w przedsiębiorstwie. Ćwiczenia praktyczne z metod pozwalających na osiągnięcie: maksymalizacji całkowitej efektywności wyposażenia (kalkulacja OEE), redukcji awarii i redukcji defektów wynikających z pracy maszyn, zaangażowania wszystkich pracowników w proces doskonalenia wytwarzania. Mapowanie strumienia wartości Cele i zasady Mapowania Strumienia Wartości (VSM - Value Stream Mapping) w procesie produkcyjnym. Identyfikacja i redukcja marnotrawstwa w procesie produkcyjnym, straty 8 „Muda”. Tworzenie, weryfikacja i doskonalenie mapy strumienia wartości w procesie produkcyjnym. Wybrane metody i narzędzia „Lean Manufacturing” służące do optymalizacji przepływów materiałów i informacji w procesach. Analiza przykładów, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry symulacyjne. Japońskie techniki 5S

VSM SYMULACJA 5S

Ergonomia stanowisk pracy

ERG

Szkolenie przygotowuje uczestników do przeprowadzenia analizy ergonomicznej dla istniejących stanowisk pracy. Podaje także zasady, w oparciu o które należy projektować stanowiska, aby ograniczać ryzyko zawodowe związane z wykonywaniem pracy. Metodyka szkolenia. Teoria ilustrowana jest praktycznymi przykładami, zdjęciami oraz materiałem filmowym, w oparciu o który uczestnicy przekładają poznaną teorię na praktykę, oceniając ergonomię różnych prac stanowiskowych i transportowych. Istnieje także możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie dedykowanego dla danego zakładu, połączonego z analizą ergonomii danych stanowisk. Optymalne wykorzystanie maszyn - metoda SMED i wskaźnik OEE Prezentacja i przykłady przedstawiające metodę prowadzenia szybkich przezbrojeń. Ćwiczenia w zakresie liczenia współczynnika wykorzystania linii/ maszyny (OEE). SMED jest grupą technik i narzędzi pozwalających na szybkie przystosowanie maszyn do nowych warunków pracy, a przez to polepszenia ich poziomu wykorzystania, co bezpośrednio wpływa na poziom zadowolenia Klienta. Prowadzona w trakcie szkolenia analiza uniwersalnego przykładu usprawnienia przezbrajania wybranej maszyny pozwoli zrozumieć ideę metody SMED. Podstawy GMP i audit wewnętrzny GMP dla branży farmaceutycznej

SMED SYMULACJA GMP-P

PRODUKTYWNOŚĆ

Warsztaty i wizualizacja miejsca pracy. Szczegółowe przedstawienie japońskich technik 5S jako nowoczesnych systemów zarządzania, stosowanych jako wstęp do poprawy wydajności i organizacji pracy. Przykłady praktycznego zastosowania, procedura wdrożeniowa (plan, zasady postępowania, wdrażanie, ocena, nagradzanie, ustanawianie standardów pracy, rozpowszechnianie), narzędzia wspomagające, ćwiczenia.

Przegląd terminologii i prawa farmaceutycznego wraz z aktami wykonawczymi. Przypomnienie zasad GMP. Rodzaje auditów w branży farmaceutycznej, stosowana terminologia. Specyfika auditu wewnętrznego w farmacji. Kwalifikacje auditorów. Planowanie, przygotowanie i realizacja auditu wewnętrznego GMP. Typowa dokumentacja auditu. Techniki zbierania informacji i pozyskiwania obiektywnych dowodów z auditu. Identyfikacja niezgodnościi ich usuwanie. Studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, w tym w oparciu o sytuacje audytowe. Test sprawdzający. Walidacja procesów produkcyjnych w branży medycznej

WPM-P

Procedury walidacji procesów wytwarzania wyrobów medycznych. Zalecenia FDA (1987), GHTF (2004) oraz GMP. Cele walidacji, etapy walidacji, wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji i jej zatwierdzania. Miniwykład, ćwiczenia w formie studiów przypadków. Specyficzne wymagania klientów Formel Q-Konkret [CSR (Customer Specific Requirements)]

CSR-FQ

Omówienie specyficznego wymagania klienta, jakim jest Formel Q oparty na normach VDA oraz zestawienie tych wymagań ze standardem ISO/ TS 16949. Zaprezentowanie narzędzi i metod potrzebnych w realizacji wymagań zapisanych w tym dokumencie. Omówienie sposobu realizacji audytów procesu i produktu oraz rewizji technicznej według wymagań opisanych w wytycznych Formel Q-Konkret. Zdefiniowanie i nadzorowanie części TLD. Korzystanie z platformy B2B ułatwiającej realizacje wymagań. Analiza finansowa projektów Podstawowe zagadnienia analizy finansowej projektów i przedsięwzięć inwestycyjnych. Wartość pieniądza w czasie. Tworzenie bilansu, rachunku zysków i start oraz przepływów pieniężnych na potrzeby projektu. Wskaźniki, modele decyzyjne, analiza ryzyka, zagrożenia. Wykład ilustrowany przykładami i studiami przypadków. Ćwiczenia. Podstawy finansów dla kadry technicznej Zagadnienia analizy finansowej niezbędne w pracy inżyniera. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Interpretacja sprawozdań finansowych. Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie. Wskaźniki. Potrzeby kapitałowe firmy, koszt kapitału. Wykład ilustrowany przykładami i studiami przypadków, ćwiczenia. Projektowanie procesów wytwarzania Szkolenie przygotowuje osoby do pełnienia roli projektantów nowopowstających lub przenoszonych z innych lokalizacji procesów produkcyjnych. Określa aspekty, które muszą być brane pod uwagę przy tych działaniach, źródła i rodzaje danych potrzebne do projektowania procesów oraz warunki brzegowe, ograniczające swobodę decyzji.

ZP-AF NOWOŚĆ FIN-P NOWOŚĆ DFM Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

33


Projektowanie procesów wytwarzania dla montażu

DFA

Design for Assembly (DFA) - zasady teoretyczne projektowania procesów montażowych zestawiane z przykładami podanymi przez klienta lub ze zbliżonej branży. Wybrane zagadnienia ilustrowane materiałem filmowym. Zagadnienia związane z kalkulacją i ograniczaniem kosztów procesów montażowych, bezpieczeństwa pracy oraz ergonomią. Kurs opisuje aspekty, które muszą być brane pod uwagę przy projektowaniu procesu montażu, źródła i potrzebne rodzaje danych oraz warunki brzegowe, ograniczające swobodę decyzji. Balanced Scorecard - Strategiczna karta wyników

BPS-P

Metoda oceny bieżącej działalności przedsiębiorstwa i realizacji jego celów za pomoca Strategicznej Karty Wyników. Wdrażanie metody: konstruowanie karty, określanie misji, strategii i celów, określanie mierników i wskaźników dla różnych procesów i płaszczyzn funkcjonowania przedsiębiorstwa, zbieranie i analiza danych. Przykłady (doświadczenia krajów zachodnich, uwarunkowania polskie). Ćwiczenia. PDCA w praktyce - warsztaty

Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

PDCA

Cykl PDCA w procesie zespołowego rozwiązywania problemów. Szkolenie warsztatowe w zakresie posługiwania się narzędziami jakości w procesie rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia – PDCA. Uczestnicy przechodzą praktycznie cały cykl pracując na konkretnym zagadnieniu (problemie) aż do momentu znalezienia jego rozwiązania wykorzystując m.in. narzędzia jak: arkusz kontrolny, diagram Pareto, flowchart, diagram Ishikawy, analiza 5xWhy, różne odmiany burzy mózgów, metoda grupy eksperckiej, action plan. Narzędzia TQM - wprowadzenie

PRODUKTYWNOŚĆ

Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

TQM

Prezentacja i weryfikacja najczęściej stosowanych metod i technik Kompleksowego Zarządzania Jakością. Wśród przedstawianych narzędzi znajdą się: metody pracy zespołowej (koła jakości, grupy autonomiczne), twórczego rozwiązywania problemów (burza mózgów, synektyka), planowania i rozwoju jakości (Quality Function Deployment) oraz zbiór graficznych technik wykorzystywanych w procesie rozwiązywania problemów (tzw. 7 nowych narzędzi TQM); możliwość ich zastosowania w polskim przedsiębiorstwie.

Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

Weryfikacja projektu wyrobu w APQP

APQP-DVP

Wybrane narzędzia APQP w procesie projektowania lub zmiany zastosowania produktu. Wyznaczanie i analiza funkcji systemu: What? How? Tworzenie i zastosowanie diagramów B i P. Przygotowanie matrycy oddziaływań. Ocena i raportowanie jakości projektu. Przygotowanie planu weryfikacji projektu - DVP (Design Verification Plan). Przygotowanie danych dla potrzeb DFMEA. Miniwykład, analiza przykładów, ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

PROFILOWANE Trening kompetencji osobistych dla lidera zespołu produkcyjnego

UO-LP

Zasady efektywnej organizacji pracy i prowadzenia zespołu produkcyjnego. Dobór zespołu, rola lidera w zespole produkcyjnym. Motywacja i delegowanie zadań. Komunikacja wewnętrzna, przezwyciężanie sytuacji konfliktowych. Zespołowe wypracowywanie usprawnień Przykłady, ćwiczenia zespołowe i indywidualne. Trening kompetencji osobistych dla liderów zespołów – rozwiązywanie konfliktów

UO-LK

Budowanie autorytetu lidera zespołu nie ogranicza się jedynie do okresów, kiedy sytuacja w przedsiębiorstwie jest stabilna. Okresy zmian, wdrażania nowych standardów lub procedur, bardzo często generują sytuacje konfliktowe, w których lider musi sprostać wyzwaniu rozwiązania powstających konfliktów nie tracąc przy tym autorytetu. Także codzienna praca zespołu: wyznaczanie celów indywidualnych i zespołowych, realizacja zadań, delegowanie, kontrola czy ocena niejednokrotnie prowadzą do konfliktów. Dlatego też w ramach szkolenia Uczestnicy mają możliwość poznać charakterystykę konfliktów (fazy, źródła, różne podejścia do konfliktów), jak również zweryfikować w praktyce style rozwiązywania konfliktów czy kluczowe umiejętności w odniesieniu do realiów swojej codziennej pracy. Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: 60%. Koordynator Kaizen

KAIZ-K

Przygotowanie uczestników do wdrożenia i rozwoju systemu Kaizen w przedsiębiorstwie, wyboru i praktycznego zastosowania metod Kaizen. Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy powinni nabyć umiejętności: bycia ambasadorami Kaizen, przejrzystego komunikowania kluczowych treści Kaizen, prowadzenia mini-szkoleń, przemawiania w sposób perswazyjny, angażujący i motywujący, prowadzenia burzy mózgów/grupowej sesji rozwiązywania problemów/grupowej kreatywności, negocjowania i mediowania powstałych konfliktów, moderowania dynamiki zespołowej, wdrażania wybranych metodyk i metod systemu Kaizen, organizacji prac warsztatu Kaizen Blitz, stosowania zasad i technik analizy procesów (Value Stream Map) , zastosowania zasad i technik przeglądu systemu Kaizen, formułowania strategii oraz programu dalszego rozwoju systemu Kaizen. Menadżer produkcji

MPROD

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

Podstawą sukcesu Firmy jest efektywne zarządzanie właściwie dobranym zespołem pracowników. W ramach prezentowanego szkolenia, będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy w grupie, zarządzania zespołem pracowników oraz funkcjonowania w roli lidera. W razie zainteresowania z Państwa strony zaprezentowana zostanie także problematyka rozwiązywania konfliktów w Firmie. Szkolenie ma charakter interaktywny (ćwiczenia grupowe i indywidualne) z elementami wykładu i dyskusji.

34

Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka

ZP

Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu. Ponadto zostaną przedstawione metody i techniki pomocnicze wspomagające pracę zespołu projektowego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk w projekcie. Analiza i raportowanie w MS Excel

EXL-A

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w analizie i przetwarzaniu danych – graficzna prezentacja danych, statystyczna analiza danych, przetwarzanie danych ( listy, filtry, funkcje bazodanowe), wymiana danych i ich ochrona, wykorzystanie Solvera w zakresie optymalizacji, rozszerzone możliwości Excela – makrodefinicje, Visual Basic dla Aplikacji, wstęp do budowania aplikacji w Excelu. Prognozowanie statystyczne w logistyce, marketingu i sprzedaży

MPS

Prognozowanie – podstawowe pojęcia i definicje, metody, możliwości wykorzystania, przygotowanie danych do analizy. Charakterystyka i funkcjonowanie statystycznych modeli prognozowania - szeregi czasowe (badanie trendu, wygładzanie danych, wahania sezonowe). Dobór i praktyczne wykorzystanie modelu prognozowania - technika rachunkowa, możliwości wykorzystania programów Excel i Minitab, weryfikacja poprawności modelu, szacowanie dokładności prognozy. Praktyczne wykorzystanie metod prognozowania w zakresie projektowania popytu, analizy rynku i planowania produkcji - ćwiczenia i przykłady rachunkowe z wykorzystaniem programu Excel, szczegółowa interpretacja i dyskusja wyników.

Trening kompetencji osobistych auditora wewnętrznego Doskonalenie kompetencji osobistych auditora w kontekście wybranych wytycznych dotyczących auditowania wg normy ISO 19011. Aspekty komunikacji interpersonalnej w pracy auditora. Ćwiczenia, scenki, dyskusja, analiza zachowań z uwzględnieniem możliwości doskonalenia warsztatu uczestników.

UO-DKOA


Zarządzanie sobą w czasie

ZSC

Umiejętności gospodarowania czasem, radzenia sobie ze stresem i obrony własnej koncepcji życia są skutecznym narzędziem służącym do osiągania założonych celów i spójności osobistej. Umiejętności te są bardzo ważne dla kadry kierowniczej i każdego pracownika firmy, chcących równomiernie realizować się w obszarach zawodowym oraz osobistym. Zarządzanie sobą w czasie umożliwia skupienie się na pielęgnowaniu i wzmacnianiu relacji oraz na osiąganiu oczekiwanych rezultatów, a nie jedynie na wydajności i harmonogramach. Trening kompetencji osobistych lidera transformacji

LTR-M

Przedstawienie i przećwiczenie najważniejszych technik miękkich potrzebnych osobom pracującym jako liderzy zmian/ liderzy transformacji takich jak: wzbudzanie zaufania, zachowania ułatwiające bycie postrzeganym jako lider, zachowania budujące pozycję lidera w procesie komunikacji na zebraniach, budowanie relacji w trakcie rozmowy, delegowanie zadań, budowanie poczucia wspólnoty w trakcie rozmowy, rozwijanie relacji indywidualnych, motywowanie i budowanie zaangażowania, umiejętność komunikowania idei zmiany, szkolenie pracowników, rozwiązywanie konfliktów, język perswazji, przekazywanie informacji zwrotnych, zrozumienie procesów grupowych oraz przejawów indywidualizmu. Programowanie neurolingwistyczne (NLP) jako narzędzie pracy managera

UO-NLP

Kluczowe zasady, na których oparte jest NLP; podstawowe zasady myślenia i zachowania jako podstawa rozwoju umiejętności osobistych; narzędzia, metody i umiejętności potrzebne do przeprowadzania szybkich i skutecznych zmian; modelowanie doskonałości czyli zwiększanie efektywności i skuteczności swojego działania. Doskonalenie kompetencji osobistych managera produkcji

UO-DMP

Przedmiotem szkolenia jest doskonalenie umiejętności managera produkcji w zakresie: przywództwa, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów, delegowania zadań, planowania strategicznego, motywowania, a także kreatywnego zarządzania produkcją. Szkolenie doskonali umiejętności prawidłowego definiowania celów, podejmowania decyzji, delegowania obowiązków. Poprzez praktyczne przykłady i ćwiczenia uczy wykorzystania narzędzi komunikacji, motywacji i kreatywności do zarządzania pracownikami. Rozwija kluczowe umiejętności osobiste na stanowisku managera produkcji. Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów

UO-DKM

Komunikacja dla mistrzów produkcji i brygadzistów - warsztaty

UO-KMPB

Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości znaczenia poprawnej komunikacji w grupie zawodowej mistrzów i brygadzistów. Uczy skutecznego komunikowania się z przełożonymi i pracownikami, wskazuje bariery w procesie komunikacji oraz sposoby ich eliminowania. Zwraca uwagę na rolę informacji zwrotnej w procesie komunikacji. Doskonali umiejętności prawidłowego definiowania celów, delegowania obowiązków pracownikom, a następnie egzekwowania ich wykonania. Szacunkowy udział części warsztatowej 75%. Komunikacja interpersonalna z elementami pracy zespołowej

UO-KIPG

Szkolenie koncentruje się na trzech obszarach: komunikacji, asertywności i pracy zespołowej. Przeprowadzane jest w formie mini-wykładu, ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz walidowanego testu dotyczącego powiązanej tematycznie cechy lub umiejętności. Stanowi dobre narzędzie autoanalizy, umożliwiając Uczestnikowi określenie mocnych i słabych stron. Pośrednio może być wykorzystywane do szacowania potencjalnych potrzeb szkoleniowych (w wymiarze indywidulanym lub organizacyjnym). Selektywny dobór treści i dopasowanie strony warsztatowej umożliwiają efektywny, jednodniowy trening wybranego zakresu umiejętności osobistych. Zarządzanie czasem z elementami delegowania zadań

UO-ZCPS

Szkolenie przedstawia i uczy praktycznych sposobów efektywnego zarządzania czasem własnym i podwładnych. Uczestnicy mają możliwość praktycznego przećwiczenia sprawdzonych technik. Cześć szkolenia poświęcona jest zagadnieniu delegowania zadań i motywowania pracowników. Program pozwala na obiektywną ocenę sposobu wykorzystania własnego czasu (uświadomienie sobie przyczyn braku czasu i metod „pozyskiwania” nowych zasobów czasowych). Zarządzanie zmianą dla liderów zmian

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

Szkolenie uczy efektywnego zarządzania pracownikami produkcyjnymi, pokazuje jak zbudować skuteczny zespół i rozwiązywać konflikty. Zapoznaje z technikami budowania autorytetu lidera w zespole. Podnosi świadomość mistrzów produkcji i brygadzistów w zakresie znaczenia ich pracy dla organizacji. Uczy jak motywować i kontrolować pracowników, a także demonstruje sposoby skutecznego komunikowania się z przełożonymi i pracownikami. Zwraca uwagę na rolę informacji zwrotnej w procesie zarządzania. Doskonali umiejętności prawidłowego definiowania celów, podejmowania decyzji, delegowania obowiązków a następnie egzekwowania ich wykonania. Wskazuje jak rozwiązywać konflikty i jak podnieść efektywność pracy zespołu. Dodatkowym atutem szkolenia jest możliwość wymiany informacji, dzielenia się problemami z innymi uczestnikami będącymi w podobnej sytuacji zawodowej – pracującymi również na stanowisku mistrza/brygadzisty produkcji. Szacunkowy udział części warsztatowej programu wynosi ok 60%.

UO-ZZPS

Szkolenie umożliwia poznanie podstawowych zasad i metod wprowadzania zmian w organizacji. Wskazuje potencjalne i prawdopodobne reakcje współpracowników na proponowaną zmianę. Uczy jak eliminować negatywne skutki inicjowania i dokonywania zmian, z uwzględnieniem reakcji adresatów zmiany. Komunikacja i współpraca w zespole dla managerów produkcji

UO-KMP

Szkolenie uczy efektywnej komunikacji jako elementu zarzadzania pracownikami, pokazuje jak zbudować autorytet lidera, a następnie jak stworzyć skuteczny zespół. Prezentowane są techniki, które poprzez komunikację umożliwiają rozwiązywanie konfliktów między zespołami. Szkolenie zwraca uwagę uczestników na rolę informacji zwrotnej w prcoesie zarządzania. Doskonali umiętności prawidłowego definiowania celów, podejmowania decyzji, delegowania obowiązków i egzekwowania ich wykonania, a także w praktyczny sposób uczy sztuki negocjacji. Wskazuje istotne elementy działań motywacyjnych i uświadamia jak kontrolować i redukować stres w miejscu pracy. Trening kompetencji menedżerskich i umiejętności przywódczych dla nowych menedżerów

UO-NM

Firmy ograniczając koszty wychodzą z założenia, że umiejętności menedżerskich można nauczyć się na stanowisku. Większość nowych menedżerów popełnia poważne błędy już w pierwszych tygodniach po objęciu obowiązków. Szkolenie kompleksowo uczy kompetencji menedżerskich i przywódczych w krótkim czasie. Przygotowuje Uczestnikówdo budowania kultury zaufania, zaangażowania i współpracy. Wyposaża w narzędzia efektywności osobistej, dzięki którym Uczestnicy będą bardziej skuteczni w osiąganiu celów. Według Harvard Business Review Polska, 40% nowo powołanych menedżerów zawodzi i traci pracę w ciągu pierwszych 18 miesięcy. Komunikacja z operatorami i szkolenie operatorów produkcji

UO-KSO

Szkolenie koncentruje się na budowaniu efektywnych relacji z operatorami produkcji. Wykorzystując analizę konkretnych przypadków i dyskusję grupową, rozwija umiejętności: komunikacyjne, budowania zespołów i planowania szkoleń na produkcji. Wskazuje użyteczne sposoby wykorzystania zjawisk negatywnych w procesach produkcyjnych (np.: „ukrytej fabryki”), do podnoszenia kwalifikacji personelu wykonawczego, eliminacji błędów i doskonalenia procedur. W trakcie spotkania Uczestnicy mają możliwość określenia własnych stylów komunikacyjnych i stylów zachowań. Prezentowane są sposoby kształcenia operatorów w relacji pracownik – pracownik, pracownik – lider (uczenie dorosłych, elementy TWI – Training Within Industry) z uwzględnieniem cech osobowych i ich wykorzystaniem przy delegowaniu zadań. Maksymalna wielkość grupy wynosi 10 osób, trener posiada ośmioletnie doświadczenie w zagranicznych firmach produkcyjnych.

35


Doskonalenie kluczowych kompetencji osobistych kontrolera jakości Szkolenie doskonali kluczowe umiejętności osobiste kontrolera (kontrolerki) jakości w 4 obszarach: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, praca zespołowa, doskonalenie pracowników wykonawczych. W trakcie zajęć Uczestnicy zapoznają się z zasadami efektywnej komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem roli informacji zwrotnej w kontekście ograniczania braków i doskonalenia procedur. Poznają źródła, fazy i przebieg konfliktu, a także ćwiczą sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych. Przedstawiana jest również istota pracy zespołowej wraz z charakterystyką i rolą poszczególnych członków zespołu. Zajęcia obejmują ponadto tematykę identyfikacji potrzeb szkoleniowych i sposobów doskonalenia pracowników w kontekście wprowadzania zmiany. Leadership - doskonalenie kompetencji osobistych wyższej kadry managerskiej

UO-KRKJ NOWOŚĆ

UO-LSD

Leadership jest szkoleniem dla menedżerów organizacji, która chciałaby potraktować brak stabilności w gospodarce jako moment na budowanie przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie uczy jak poprzez kompetencje zawarte w modelu leadership 4D, neutralizować czynniki obniżające efektywność pracowników. Szkolenie jest dedykowane dla tych menedżerów, którzy dążą do naturalnego, autentycznego, zaangażowanego przywództwa, które sprawi że podlegli im pracownicy będą zaangażowani, lojalni i odpowiedzialni. Celem szkolenia jest rozwój umiejętności praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji i stylów kierowniczych. Praktyczne aspekty planowania i ewaluacji szkoleń

RAPS

Warsztaty oparte o analizę studiów przypadków i symulacje. Doskonalenie umiejętności z zakresu rozpoznawania i analizy potrzeb szkoleniowych, skutecznej współpracy z firmą szkoleniową przy planowaniu i projektowaniu szkoleń oraz doboru sposobów ewaluacji w zależności od celów szkoleniowych i możliwości przedsiębiorstwa. Warsztaty oparte o analizę studiów przypadków i symulacje. Doskonalenie umiejętności z zakresu rozpoznawania i analizy potrzeb szkoleniowych, skutecznej współpracy z firmą szkoleniową przy planowaniu i projektowaniu szkoleń oraz doboru sposobów ewaluacji w zależności od celów szkoleniowych i możliwości przedsiębiorstwa.

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

Profesjonalna obsługa klienta z elementami technik sprzedaży

UO-OTS

Dlaczego jakość obsługi pamięta się o wiele dłużej, niż cenę? Jak słuchać Klienta? Jak z nim rozmawiać? Jak umacniać relacje? Odpowiedź na powyższe i inne pytania znajduje się w tym bogatym w warsztaty i case-studies szkoleniu. Pokażemy, jak rozpoznać oczekiwania Klienta. Omówimy, jak wysoka jakość obsługi może pozytywnie wpłynąć na wizerunek firmy. Przedstawimy sposoby reagowania na trudne sytuacje i nauczymy, jak dopasować swoje działania do poszczególnych typów Klienta. Skuteczny manager - praktyczne aspekty zarządzania

UO-SM

Szkolenie omawia praktyczne aspekty zarządzania podległymi obszarami przedsiębiorstwa i powierzonymi zasobami, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z kierowaniem ludźmi. Storytelling - 18 technik motywowania pracowników

UO-STM

Celem szkolenia jest praktyczne doskonalenie technik motywacyjnych przez menedżerów. Głównym narzędziem wykorzystywanym w trakcie zajęć jest technika storytellingu. Umożliwia ona praktyczne przećwiczenie zagadnień dotyczących: przygotowywania do zmiany, współuczestnictwa w ustalaniu celów, własnej kreatywności, budowania zaufania i wysokiego morale w zespole, przewodzenia bez kierowania, perswazji narracyjnej i coachingu podwładnych. Trener prowadzi Uczestników przez 18 sposobów motywowania, inspirowania i angażowania pracowników za pomocą słów, wyrażania uznania oraz poprzez umiejętność budowania kultury współpracy w zespole. Każdy Uczestnik opuszcza szkolenie z kilkunastoma gotowymi i spersonalizowamymi narzędziami komunikacyjnymi, których może używać natychmiast w pracy. Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: do 60%. Sztuka negocjacji - doskonalenie kompetencji pracowników sprzedaży i obsługi klienta

UO-NEG

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu negocjacji. Wymagania wynikające z wysoko konkurencyjnej gospodarki powodują, że umiejętność i gotowość do skutecznego prowadzenia negocjacji w sposób profesjonalny, niezbędna jest zarówno przy pozyskiwaniu klientów jak i kształtowaniu zadowalających relacji z dostawcami. Techniki improwizacji w pracy zespołowej - warsztaty

UO-TIPS

Nowatorskie, warsztatowe szkolenie łączące wiedzę z zakresu psychologii komunikacji, socjologii, technik sprzedaży, zarządzania i technik teatralnych. Przedmiotem szkolenia jest przeciwdziałanie tzw.: schematom blokowania, które są główną przyczyną braku kreatywności, innowacyjności i słabej komunikacji w zespołach zadaniowych. Trener wewnętrzny w firmie produkcyjnej - podstawy

UO-TWP

Warsztaty umożliwiają rozwinięcie umiejętności praktycznych w zakresie planowania, przygotowywania i prowadzenia szkoleń przez osoby, które ze względu na charakter swojej codziennej pracy, zmuszone są do przekazywania często skomplikowanych informacji, lub trudnych decyzji pracownikom różnego szczebla. Trening kompetencji osobistych skutecznego trenera wewnętrznego

STW

Szkolenie kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji trenerskich w zakresie profesjonalnego prowadzenia szkoleń w oparciu o podstawy teoretyczne (tzn. przedstawienie pełnego cyklu szkoleniowego i stylów uczenia się dorosłych). Obejmuje między innymi: analizę mocnych i słabych stron uczestników warsztatu, omówienie i przećwiczenie poszczególnych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu szkoleń (prezentowanie, zadawanie pytań, obserwacja, przekazywanie informacji zwrotnej, zarządzanie dynamiką grupy, komunikację), logistykę przygotowania szkoleń. Szkolenie ma formę warsztatową, gdzie głównym elementem programu jest symulacja 2 modułów szkoleniowych (zaprezentowanie przez każdego z Uczestników części teoretycznej i skoordynowanie części praktycznej). Dodatkowo omawiana jest specyfika roli trenera wewnętrznego, korzyści i wyzwania z jakimi mogą spotkać się trenerzy wewnętrzni przy wspieraniu celów organizacji i rozwoju indywidualnego pracowników. Doskonalenie kompetencji pełnomocnika ds. systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008

UO-PESZJ-P

Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 9001:2008. Główne zadania Pełnomocnika ds. SZJ w przedsiębiorstwie. Realizacja Polityki Jakości, ciągłe doskonalenie wyrobów i procesów. Współpraca z klientami, dostawcami i jednostką certyfikującą. Prezentacja dobrych praktyk, ćwiczenia indywidualne i zespołowe. Efektywna komunikacja wewnętrzna Poszerzenie kompetencji (wiedzy i umiejętności) pracowników w zakresie: ich roli jaką spełniają i ich wpływu na efektywne funkcjonowanie zespołu (działu, firmy); roli i wpływu klienta wewnętrznego na efektywne funkcjonowanie pracownika, działu, firmy; efektywnej współpracy z klientem wewnętrznym i jej wpływu na obsługę klienta zewnętrznego; wpływu organizacji czasu pracy na koszty prowadzenia działalności; organizacji własnego czasu pracy; radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami wytwarzanymi przez otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne; prowadzenia rozmów i uwzględniania w nich barier występujących w czasie komunikowania się osób między sobą. Prezentacja dobrych praktyk, ćwiczenia indywidualne i zespołowe. Team Work - organizacja i współpraca w zespole Wykład i warsztaty dla pracowników produkcyjnych – znaczenie pracy zespołowej. Budowanie skutecznego zespołu pracowników. Formułowanie i realizacja celów wspólnych i indywidualnych. Motywacja zespołu. Współpraca, relacje interpersonalne i komunikacja w dobrym zespole. Rozwiązywanie problemów w zespole, zapewnienie kreatywności. Prezentacja dobrej praktyki, ćwiczenia symulacyjne.

36

EKW Szkolenie proponowane w formie zamkniętej

OWZ Szkolenie proponowane w formie zamkniętej


PREZENTACJE Kompleksowe rozwiązania CAQ

CAQ

Prezentacja komputerowego wspomagania jakości (CAQ) w oparciu o oprogramowanie QDA w zakresie planowania jakości APQP PPAP, Process Flow, FMEA, planów kontroli i instrukcji kontroli, dostaw i oceny dostawców, kontroli produkcji w toku, zarządzania reklamacjami i raportów 8D, raportowania dla kierownictwa, nadzorowania przyrządów kontrolnych, wspomagania pracy , obsługi CMM. Czas trwania ok. 3 godz. Prezentacja dostępna również w wersji on-line - 1-2 godz. Pomiary momentów dokręceń - miniszkolenie i prezentacja rozwiązań

Prezentacja bezpłatna DYN

Podstawy teoretyczne połączeń skręcanych oraz prowadzenia pomiarów dynamometrycznych (krzywa momentu dokręcenia, punkty przełamania, wznowienia, wartość szczytowa). Prezentacja rozwiązań ASI DataMyte w zakresie pomiarów dynamometrycznych w trakcie dokręcania oraz podczas auditu połączenia (algorytmy pomiarowe: Residual Torque, Break Away, Restart, Peak Value). Ćwiczenia na połączeniach z rejestracją krzywej momentu dokręcenia. Czas trwania ok. 3 godz. Prezentacja dostępna również w wersji on-line - 1-2 godz. Wspomaganie APQP - Process Flow, FMEA, Control Plans, PPAP

Prezentacja bezpłatna QDA

Wspomaganie służb kontroli jakości

Prezentacja bezpłatna

WSKJ

Prezentacja możliwości oprogramowania i sprzętu dla usprawnienia pracy służb kontroli jakości. Nowoczesne metody prowadzenia inspekcji i rejestrowania jej wyników. Wprowadzanie i analizowanie danych atrybutywnych i dla cech mierzalnych. Kontrola wzrokowa, pomiary momentów dokręceń, pomiary optyczne kształtu, długości, średnic, pomiary na sprawdzianach, pomiary precyzyjne. Analiza danych pod kątem jakościowym przedstawienie bieżących analiz pozwalających na szybką reakcję na pojawiający się problem w procesie produkcji - SPC. Zapobieganie powstawania defektów. Prezentacja dostępna również w wersji on-line - 1-2 godz. Andon – Praktyczne aspekty monitorowania wskaźnika wykorzystania linii i maszyn

Prezentacja bezpłatna

PREZENTACJE

Prezentacja możliwości oprogramowania i sprzętu dla usprawnienia pracy służb kontroli jakości. Nowoczesne metody prowadzenia inspekcji i rejestrowania jej wyników. Wprowadzanie i analizowanie danych atrybutywnych i dla cech mierzalnych. Kontrola wzrokowa, pomiary momentów dokręceń, pomiary optyczne kształtu, długości, średnic, pomiary na sprawdzianach, pomiary precyzyjne. Analiza danych pod kątem jakościowym przedstawienie bieżących analiz pozwalających na szybką reakcję na pojawiający się problem w procesie produkcji - SPC. Zapobieganie powstawania defektów. Prezentacja dostępna również w wersji on-line - 1-2 godz.

ANDON

Podczas seminarium Uczestnikom zostanie zaprezentowane urządzenie do zarządzania wizualnego oraz do monitoringu produkcji on-line systemem Vorne XL800. Prosty i wydajny sposób pozwoli na poprawę produktywności w zakładzie poprzez polepszenie i automatyzację sposobu gromadzenia i analizy dynamicznie zmieniających się informacji ujawniających głęboko ukryte problemy na hali produkcyjnej. W części praktycznej seminarium odbędzie się symulacja linii montażu w układzie pracy w przepływie ciągłym (typu one-piece-flow). Zapraszamy na stronę tqmsoft.com/andon/seminaria, gdzie na bieżąco będą dodawane terminy seminarium. Leadership kobiet – kobieta manager w firmie produkcyjnej

Prezentacja bezpłatna LD-HR

Według miesięcznika Forbes jedynie 30 proc. kobiet poniżej 30 roku życia – w porównaniu do 45 proc. mężczyzn – wierzy, że zostanie senior menedżerem. Tylko połowa kobiet uważa, że ma wysoki poziom pewności siebie. Jako bardzo pewnych siebie scharakteryzowało się natomiast aż 70 proc. mężczyzn. W kwietniu 2014 roku TQMsoft organizuje seminarium poświęcone przywództwu kobiet w firmach produkcyjnych. Omówimy najczęściej występujące stereotypy i sposoby ich przezwyciężania. Określimy jakie cechy powinna mieć współcześnie kobieta – lider i dlaczego warto wierzyć w siebie i swoje umiejętności. Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo pocztą w styczniu 2014 roku. Zapraszamy!

Prezentacja bezpłatna

Od operatora do managera – odpowiedzialne doskonalenie pracowników produkcji Od operatora do managera – odpowiedzialne doskonalenie pracowników produkcji

Szanowni Państwo,

Marcin Liro Manager rozwoju szkoleń TQMsoft

Mija rok od kiedy wprowadziliśmy dedykowane szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności osobistych w ramach programu PersonAll®. Był to dynamiczny okres doświadczeń, które pozwoliły nam zwalidować i ulepszyć nowe programy. Bezcenna w tym zakresie okazała się informacja zwrotna od Uczestników, za którą korzystając z okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować.

Udało nam się wokół programu zgromadzić silny zespół trenerów praktyków z liniowym doświadczeniem produkcyjnym. Dzięki temu zyskaliśmy pewność, że omawiane zagadnienia są osadzone w realiach produkcji i poparte dużym doświadczeniem. W chwili obecnej program PersonAll®, to ponad 30 profilowanych do stanowisk produktów szkoleniowych, które funkcjonując jako szkolenia otwarte, bardzo często stają się przesłanką do tworzenia programów dedykowanych dla firm. Ramowy wykaz stanowisk oraz obszary, w których się specjalizujemy zamieszczamy w przejrzystym układzie graficznym, który mamy nadzieję ilustruje w pełni zasady działania programu PersonAll®. Więcej na szkolenia.tqmsoft.com/personall-smart

37


Trening kompetencji osobistych dla stanowisk

Trening kompetencji osobistych dla stanowisk →→ →→ →→ →→ →→ →→ →→ →→ →→ →→

PersonAll

®

Top management Pracownik działu HR Manager liniowy Lider transformacji Trener wewnętrzny Auditor wewnętrzny Kontroler jakości Mistrz zmiany Brygadzista Operator Narzędzia: Mini-wykład Studium przypadku Autodiagnostyka Warsztaty Ćwiczenia Gry szkoleniowe Obszary:

→→

Komunikacja Motywowanie Rozwiązywanie konfliktów Delegowanie zadań Zarządzanie zmianą Praca zespołowa Przywództwo NLP Storytelling Zarządzanie czasem Eliminowanie błędów ludzkich

Ponad 30 tematów dedykowanych dla stanowisk Szkolenia otwarte i zamknięte Trenerzy z doświadczeniem produkcyjnym

Koło konfliktu Moore`a

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH

ISTOTA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO Komunikacja dwukierunkowa

Za: Charles Moore, The Mediation Process

Konflikt relacji

Mistrza Produkcji i Brygadzisty

Komunikacja jednokierunkowakierunkowa

Konflikt wartości

Konflikt strukturalny

Konflikt danych

Konflikt interesów Dwukierunkowe komunikowanie występuje wtedy, gdy istnieje sprzężenie zwrotne z odbiorcą.

Stres jako element zarządzania

Uczenie dorosłych – cykl Kolba Przeżycia własne Przykłady z przeszłości Nowe doświadczenia (np. symulacje, treningi)

TRENER WEWNĘTRZNY W FIRMIE PRODUKCYJNEJ

optimum (próg) Eustres, Stres pozytywny

Dystres, Stres szkodliwy

Stres w powszechnym odbiorze jest uważany za zjawisko szkodliwe.

działanie

Szkodzi, gdy jest: - zbyt silny (przekracza możliwości adaptacyjne jednostki) - zbyt długotrwały. Wpływa na rozwój, gdy jest: - umiarkowany - zwiększa możliwości radzenia sobiez wymaganiami adaptacyjnymi otoczenia, dzięki czemu umożliwia rozwój psychiczny.

DOSKONALENIE Jak wykorzystać zdobytą wiedzę? Działania praktyczne

PLANOWANIE

PRYEMYŚLENIE

Analiza tego, co się wydarzyło, rezultaty

WNIOSKI Wyciągnięcie wniosków z doświadczenia

pobudzenie

Wiele spośród rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, których policzyć nie można, naprawdę się liczą. Albert Einstein

38

www.personall.pl


Wdrożenie i rozwój komputerowo zintegrowanego systemu wspomagania jakości CAQ z wykorzystaniem aplikacji QDA w PGW Poland Pittsburgh Glass Works

Wdrożenie i rozwój komputerowo zintegrowanego systemu wspomagania jakości CAQ z wykorzystaniem aplikacji QDA w Pittsburgh Glass Works (PGW) Poland

Łukasz Wiecha

Inż.ds.Zapewnienia Jakości Lean Six Sigma Black Belt w PGW Polska.

W obecnym czasie coraz powszechniej zauważamy powstawanie nowych fabryk produkujących wąski asortyment wyrobów w bardzo dużym nakładzie, które korzystają z nowoczesnych oraz wysokowydajnych technologii. W wielu przypadkach kadra kierownicza w tych zakładach nadal wyraża przekonanie, iż kluczem do uzyskania wysokiej jakości wyrobów w produkcji masowej jest odpowiednie podejście do pracy oraz rzetelność i pracowitość zatrudnionych ludzi.

Przy obecnym tempie produkcji oraz wysokiej dokładności wykonywania detali takie myślenie może w szybkim czasie doprowadzić do utraty rentowności firmy. Owy spadek dochodowości spowodowany jest w głównej mierze występowaniem dużej ilości niezgodności, które są najczęściej wykrywane dopiero w końcowych etapach realizacji procesów technologicznych lub w najgorszym wypadku u samego klienta. Można przeciwdziałać reklamacjom oraz powstawaniu jednostek niezgodnych na wyrobach finalnych stosując 100% kontrolę części na wszystkich etapach procesu technologicznego. Jednak ze względu na bardzo dużą skalę produkcji takie podejście staje się bardzo kosztowne i w większości przypadków technicznie niemożliwe do wdrożenia. 100% kontrola również nie zapewnia 100% pewności wychwycenia defektów, nie daje zatem możliwości całkowitego wyeliminowania pojawiających się niezgodności. Można jednak przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi statystycznej kontroli i sterowania procesem zmniejszyć wielkość i częstotliwość ich występowania oraz spowodować ich wykrycie we wczesnym stadium zaawansowania technologicznego.

• • •

Wprowadzanie systematyki w regulacji procesów Łatwy i szybki dostęp do danych Możliwość szybkiego generowania szerokiej gamy raportów statystycznych • Centralne nadzorowanie dokumentacji procesowej • Centralne nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego W pierwszej kolejności postanowiono przeanalizować dostępne na rynku aplikacje CAQ pod kątem specyficznych wymagań branży motoryzacyjnej oraz ściśle sprecyzowanych założeń projektowych sporządzonych przez PGW. Przy wyborze oprogramowania do realizacji założonych celów posłużono się analizą porównawczą dwóch najbardziej popularnych aplikacji CAQ: QDA, STATISTICA. Ocena została przeprowadzona w oparciu o wybrane kryteria, których wartości znajdują się w legendzie (tab. 1). Po przeanalizowaniu funkcjonalności obydwu programów i zsumowaniu wszystkich punktów, podjęto decyzję o wyborze aplikacji QDA do realizacji wdrożenia systemu CAQ w PGW Polska.

W celu realizacji polityki jakości w głównej mierze w zakresie SPC, firma Pittsburgh Glass Works Polska (PGW) postanowiła usprawnić system zarządzania jakością poprzez wdrożenie Bardzo ważną cechą, którą wzięto pod uwagę podczas wyboru w pełni zintegrowanego systemu komputerowego wspomagania odpowiedniej aplikacji była budowa modułowa, która pozwala jakości (z ang. CAQ – Computer Aided Quality) z wykorzysta- na wybór dowolnych modułów oprogramowania i rozszerzenie systemu o kolejne w razie potrzeby i w dowolnym terminie. niem aplikacji QDA. Firma charakteryzuje się produkcją wielkoseryjną WYBRANE KRYTERIA QDA STATISTICA oraz podlega rygorystycznym wymaFunkcjonalność oprogramowania: ganiom branżowym w zakresie zarządzania jakością. Przygotowanie i kontrola produkcji 5 4 Do korzyści wynikających z zastosowania rozwiązań CAQ w firmach produkcyjnych można zaliczyć: •

• • • •

Pełną kontrolę nad danymi począwszy od produktu, przez proces kolekcji danych i późniejszej analizy Rejestrację danych do centralnej bazy Poprawę jakości wyrobów i procesów Redukcję kosztów kontroli Szybkie reagowanie i poprawianie przyczyn pojawiających się problemów

Rejestracja danych (centralna baza danych)

5

5

Analiza wyników i raportowanie

5

5

Zintegrowane planowanie jakości

5

2

Stopień integracji modułów

4

3

Możliwość skonfigurowania programu do specyficznych wymagań biznesu

5

2

Centralne nadzorowanie pracy systemu

5

5

Możliwość wdrożenia licencji pływających

5

5

Analiza danych online

5

5

Analizy przyczynowo - skutkowe w razie pojawienia się problemu

5

3

Zmiana języka programu

5

1

Łatwość obsługi programu

4

3

Serwis i pomoc przy wdrożeniu

5

5

SUMA

63

48

LEGENDA: 5 - bardzo dobry;

4 - dobry;

3 - dostateczny;

2 - niewystarczający;

1 - brak

Tab. 1. Porównanie i ocena wybranych aplikacji CAQ

39


Przed przystąpieniem do wdrażania oprogramowania QDA należało zdefiniować szczegółowe wymagania funkcjonowania nowej aplikacji w odniesieniu do istniejących procesów w firmie. W tym celu zebrano następujące informacje:

Problemy podczas uruchamiania nowej aplikacji – mogą wynikać z braku odpowiedniej wiedzy wewnętrznego administratora systemu oraz braku pełnej kompatybilności z częścią hardwarową projektu

Ilość koniecznych licencji stanowiskowych na produkcji i pływających w biurach

Problemy z konfiguracją systemu – mogą pojawić się podczas próby dostosowania poszczególnych modułów do wymogów branżowych

Problemy podczas przyszłych aktualizacji oprogramowania – mogą pojawić się głównie przy transferze wyników ze starej do nowej bazy danych. Dodatkowym kłopotem może być konieczność zatrzymania aplikacji podczas przeprowadzenia aktualizacji.

Rodzaj kontroli na każdym stanowisku (kontrola automatyczna, pomiary cech mierzalnych lub kontrola atrybutywna) Rodzaj używanego sprzętu kontrolno-pomiarowego na poszczególnych operacjach, celem doboru właściwych interfejsów Wymagania systemowe aplikacji w odniesieniu do stacji komputerowych czy serwera Stopień pomocy przy wdrożeniu i uruchomieniu oraz serwisie ze strony dostawcy programu, a także skala zaangażowania zasobów PGW

Wdrożony system CAQ obejmował następujące moduły funkcjonalne: •

Wdrożenie nowego systemu wymagało poniesienia znacznych nakładów pracy i stało się długofalowym procesem ciągłego doskonalenia zmierzającym do zautomatyzowania rejestracji wyników z maszyn pomiarowych (parametry wyrobu) i wytwórczych (parametry procesu) oraz uproszczenia wielu czynności w programie, celem zaoszczędzenia czasu związanego z tworzeniem pokrewnej dokumentacji i generowania wyników statystycznych w postaci własnych raportów. Do najważniejszych etapów realizacji projektu należy zaliczyć:

Nadanie odpowiednich uprawnień i udostępnienie aplikacji użytkownikom w firmie Podstawowymi obszarami ryzyka analizowanymi przed wdrożeniem projektu były: •

40

Brak wsparcia ze strony centrali korporacji – wynika to głównie z braku wiedzy i zalet systemów CAQ ze strony naczelnego kierownictwa oraz niechęci do wprowadzania zmian Nieufność przyszłych użytkowników systemu w firmie – nastawieni konserwatywnie użytkownicy mogą negatywnie wpływać na rozpowszechnianie nowego standardu

QDA_Quality Management – w skład którego wchodzą podmoduły: kontrola wejściowa, SPC, audyt wyrobu, MSA. Funkcje: ӹӹ

Kontrola dostaw zgodnie z AQL

ӹӹ

Bieżąca ocena stabilności procesów przy użyciu kart kontrolnych

ӹӹ

Analiza zdolności procesów

ӹӹ

Możliwość rejestracji problemów, przyczyn ich występowania oraz podejmowanych działań korygujących w celu ich eliminacji

ӹӹ

Wprowadzanie wyników z przeprowadzonych audytów wyrobu

Możliwość wykonania analizy zmienności systemów pomiarowych cech mierzalnych

ӹӹ

Generowanie raportów

ӹӹ

Dostęp on-line do planów kontroli oraz instrukcji kontroli, które można podglądnąć na każdym stanowisku komputerowym zarówno na produkcji, jak i w biurze.

QDA Gage and Tool Management (PMM) - zarządzanie środkami kontrolno-pomiarowymi. Funkcje: ӹӹ

Definiowanie grup przyrządów

ӹӹ

Ustawianie częstotliwości sprawdzenia i kalibracji poszczególnych przyrządów

ӹӹ

Tworzenie planów kontroli przyrządu oraz archiwizacja wyników

ӹӹ

Możliwość przeprowadzania analizy zużycia przyrządu na podstawie wyników historycznych z kontroli

QDA Interface Tool – narzędzie informatyczne niezbędne do automatycznego importu wyników pomiarów produkowanych części z maszyn kontrolno-pomiarowych oraz ważnych parametrów procesów z maszyn wytwórczych.

Dodatkowo aplikacja QDA umożliwia łatwą i szybką analizę wyników statycznych oraz tworzenie raportów z wcześniej zarejestrowanych danych produkcyjnych poprzez zapewnienie (rys. 1): - dostępu do wszystkich powiązanych danych, - narzędzi do sprawnego i szybkiego ich przetwarzania, - możliwości czytelnej prezentacji i dystrybucji wyników.


Szablony raportów i dokumentow w formacie dot

Pittsburgh Glass Works Poland

2013-11-06

ul. Szklana 1 55-300 Komorniki k/Srody Slaskiej Poland

Strona 1 od 1

Plan inspekcji

A Klasa (1.8 - 1.8)

MRC4422 (A klasa)

Nr Rysunku

Szlifowanie - parametry produktu (outer)

A Klasa

Charakterystyka Opis Charakt.

Uwaga dot. Charakterystyki

Gorna odchylka 1

Kontrola 1 szt. Nastepnie co 100 szt.

Znaczn. 2 Charakterystyki

Przyrzad kontrolny

Czujniki cyfrowe 0,0 - 25,4 mm Jednostka

Nominal

mm

QDA

Filtracja danych

USL

0,000

PRODUKTU

-0,300

Sporzadzil

Wynik pomiaru 2013-10-14 - 2013-10-25 L.podgrupy (N)

Zdolnosc

M

1

N(>USL)

160 (160)

Max

R

-0,039

S(tot)

0,01650

0

P(>USL)

0,109

Sigma

0,01988

N(<LSL)

0

Min

0,070 Xśr

P(<LSL)

0,00

0,00

Xśr+3Sigma

Xśr-3Sigma

0,01954

0,06938

6 Sigma

PROCESU

0142 Szlifowanie - parametry procesu (inner)

28

Stezenie cieczy chlodzacej

0142 Szlifowanie - parametry procesu (inner)

29

0142 Szlifowanie - parametry procesu (inner)

30

0142 Szlifowanie - parametry procesu (inner)

31

Wartosc cisnienia cieczy chlodzacej

0142 Szlifowanie - parametry procesu (inner)

35

0142 Szlifowanie - parametry procesu (inner)

36

0142 Szlifowanie - parametry procesu (inner)

37

Korekta konturu szlifowania na osi X Korekta konturu szlifowania na osi Y Korekta kata dla konturu szlifowania

Podcisnienie pompy prozniowej Przeplyw cieczy chlodzacej

Histogram UCL

f

Σf

4,77900

Kontrola inspekcyjna

Zgodnie ze schematem TSG

Kontrola inspekcyjna

Zgodnie ze schematem TSG

Kontrola inspekcyjna

Zgodnie ze schematem TSG

Kontrola inspekcyjna

Zgodnie ze schematem TSG

Kontrola inspekcyjna

Zgodnie ze schematem TSG

Kontrola inspekcyjna

Zgodnie ze schematem TSG

Kontrola inspekcyjna

Zgodnie ze schematem TSG

Podstawowe informacje Numer: Grupa przyrzadu: Numer katalogowy.: Numer fabryczny: Nazwa: Zakres pomiarowy: Dokladnosc: Uwagi:

Histogram

-4s

-3s

-2s

-1s

x-

1s

2s

3s

4s

Miejsce przechowywania

Producent Dostawca Centrum kosztow Jednostka wzorcujaca Nr certyfikatu

Miejsce/wydzial Lokalizacja uzycia Uzytkownik

0.020

Przyrząd Miejsce:

Charakterystyka Final inspection Część:

Nazwa:

SynergX Online

Strona:

Rozdzielczość:

-0.030

1/1

Stan

Przyrząd: Vertical 6mm RoC 0 167/0

Charakterystyka: Nominał UTL/LTL

63

Wart. Referenc.:

Aktualny status: Aktualny stan: Okres waznosci: Ostatnia kontrola: Kolejna kontrola: Zakres ostrzezenia

Opis: 0.1

1 2

5

10

20 30 40 50 60 70 80

90 95

98 99

99.9

Karty Kontrolne 0,400 USL

0,300

UCLx

0,200

0,300 0,120

Jednostka: 6-10 11-15 63 64 63 63 62 64 63 62 63 63

1-5 64 63 63 63 64

-0.080

16-20 62 63 63 61 62

mdpt 21-25 63 63 62 63 63

Odchyłka od: 31-35 36-40 61 64 63 63 63 62 63 62 63 63

26-30 63 64 62 63 63

Laboratorium Kontrola Koncowa Krzysztof Szmit

BAM V0078.1E2277

Normal Nazwa:

A Klasa (1.8 1.8)

Nr Rys.:

Nr Przyrz.:

JASCO MEDSON S.C Jakosc MEDSON

Protokół Nr: 0005/01/2012

Raport MSA Gage study (Standard)

100.00 96.88 92.50 87.50 76.25 51.88 30.63 16.25 8.13 2.50 1.87

E-QL-0626-001 Spektrofotometr UV-VIS-NIR V-670 B082961154 JASCO 100% 0,3%

Dodatkowe informacje

Wykres rozkl. prawdop. Σ f%

0.070

160 155 148 140 122 83 49 26 13 4 3

PLAN REAGOWANIA

Po wydruku dokument nienadzorowany/Uncontrolled copy when printed: 2013-11-06 07:53:00

0.120

5 7 8 18 39 34 23 13 9 1 3

Strona 1

METODA POMIAROWA (KTO)

Ppk

5,11818

0.1200 0.1100 0.1000 0.0900 0.0800 0.0700 0.0600 0.0500 0.0400 0.0300 0.0200 0.0100 0.0000 -0.0100 -0.0200 -0.0300 -0.0400 -0.0500 -0.0600 -0.0700

06.11.2013

Karta przyrzadu

N/A

SPE METODA C. PROBKI SPOSOB CHA PRODUKT/SPECYFIKACJ POMIARU R. A PROCESU/ (JAK I CZYM LICZBA CZEST. KLA TOLERANCJA MIERZYC) SA 0,5 - 8,0 % Refraktometr 1 Kontrola na y poczatku zmiany -1.0 +0.3/-0,0 [bar] Manometr 1 Kontrola na pompy poczatku podcisnienia zmiany 40 - 70 [l/min] Manometr 1 Kontrola na przeplywu poczatku cieczy zmiany chlodzacej 0,6 - 1,2 [bar] Manometr 1 Kontrola na cisnienia poczatku cieczy zmiany chlodzacej -2,00 / +2,00 [mm] Panel 1 Kontrola na sterowniczy poczatku zmiany -2,00 / +2,00 [mm] Panel 1 Kontrola na sterowniczy poczatku zmiany -0,500 - 0,500 [°] Panel 1 Kontrola na sterowniczy poczatku zmiany

-0,02961

Pp

0,09899

2013-10-28

Klient – zatwierdzenie jakosciowe / Data N/A Inne zatwierdzenia / Data (jesli wymagane)

01/11/2012 CHARAKTERYSTYKA

Plan inspekcji

Sample info 02

Nr LCL Granice Klas 20 0.1100 19 0.1000 18 0.0900 17 0.0800 16 0.0700 15 0.0600 14 0.0500 13 0.0400 12 0.0300 11 0.0200 10 0.0100 9 0.0000 8 -0.0100 7 -0.0200 6 -0.0300 5 -0.0400 4 -0.0500 3 -0.0600 2 -0.0700 1 -0.0800 Granice Klas

NAZWA PROCESU/ NAZWA OPERACJI

[X] Production Data (Orig.) Data (Wyd.) 2012-04-13 Klient – zatwierdzenie inzynieryjne / Data N/A

N/A

Inne zatwierdzenia / Data

LSL

0,300

Wpisy obowiązk. Rodzaj Pomiaru

Dostawca / Zatwierdzenie / Data

MASZYNA, URZADZENIE , N UCHWYT, R NARZEDZIE.

Proces

W176 Nazwa

[ ] Prototype [ ] Pre-Launch Osoba kontaktowa / Telefon Grzegorz Wolinski Zespol planowania jakosci P.Malk.; P.Hof.; P.Kon.; P.Chm.;J.Lagod.

Numer Planu Kontroli MRC4422 (A klasa) Numer czesci / Wydanie A Klasa (1.8 - 1.8) 19 z dnia 2013-10-28 Nazwa czesci / Opis A Klasa Dostawca / Fabryka Kod dostawcy NR CZESC I/PRO C.

Jedna charakteryst. (Rozklad Normalny)

czesc

Lista i karty przyrządów pomiarowych

Wypełnione plany kontroli w formacie AIAG oraz raporty MSA w szablonie dot

Raporty graficzne

41-45 62 64 64 62 63

46-50 61 62 63 63 63

Wazny OK 12 Miesiące 2012-06-05 2014-07-02 30

79 78

0,100

Xsr

0,000

Nominal

0,01996

77

Historia

76

0,000

75 74 73

-0,100

Data 2012-05-22 15:11:17 2012-05-22 15:12:39 2012-05-22 15:12:45 2012-05-22 15:13:09 2012-05-22 15:13:51 2012-06-14 09:04:56

72 71 70

-0,200

LCLx

-0,067

LSL

-0,300

69 68

-0,300

67

-0,400

66 65

2013-10-15 01:12 01:26 02:39 03:23 04:04 04:52 06:06 06:11 06:44 08:04 08:47 09:18 09:58 10:44 11:08 11:42 12:13 12:43 13:03 13:42 14:04 14:49 15:23 15:53 16:17 17:21 18:15 18:48 18:55 19:19 19:54 20:32 20:58 21:45 22:36 23:48 16-10- 00:02 00:29 01:28 01:52 02:26 02:36 04:44 06:30 07:10 07:13 08:49 09:14 09:53 10:22 11:01 11:55 12:24 12:55 13:58 14:04 14:53 16:29 17:04 17:05 18:14 18:20 18:50 19:14 19:57 20:49 21:25 22:03 22:11 23:00 23:10 23:53 17-10- 01:15 01:37 01:50 02:26 02:51 06:25 06:28 21-10- 12:19 12:52 13:12 14:13 14:30 15:29 15:50 18:11 18:16 18:49 19:15 20:16 20:19 20:48 21:23 21:49 22:44 23:03 22-10- 00:02 01:11 01:16 01:47 02:18 03:40 04:28 05:34 06:10 06:27 06:44 07:42 08:18 08:52 09:36 11:29 11:48 13:33 15:08 18:05 18:09 18:32 19:42 20:37 22:09 22:10 22:57 23:40 23-10- 00:08 00:16 01:05 01:29 02:01 03:00 03:01 04:05 05:18 06:13 13:27 13:45 14:23 14:57 14:59 16:17 16:30 18:05 19:03 19:05 19:24 19:59 20:39 21:29 22:20 23:34 23:37 24-10- 00:09 00:58 01:44 02:04 02:40 03:33 03:37 04:35

64 63 62 61 60

0.1150

UCLr

0.0352

Rq

59 58 57 56 55 54 53

Komentarz

Dystrybutor

52 51 50 49 48 47 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Nr Pomiaru.

Baza danych

Sprawdził © 1987-3-26 by ASI DataMyte GmbH

Wart. wzorca xm=

Średnia x =

63

Rozdzielczość ≤ 5% T ?

62,8

TAK

Odch. standardowe s =

0,8

NIE

2013-06-05 01:27:59 2013-07-11 14:21:51 2013-07-11 14:22:13 2013-07-11 14:22:18

Rodzaj Zmiana daty Zmiana daty Zmiana daty Zmiana daty Zmiana daty Kontrola zewn./wzrok Zmiana daty Zmiana daty Zmiana daty Zmiana daty

Stan NOK OK OK OK OK OK

Laboratorium Laboratorium Laboratorium

Dzial

Warunkowe OK OK OK OK

Laboratorium Laboratorium Laboratorium Laboratorium

.

Wskaźniki zdolności:

0,2 T 6.s 0,1 . T - |x-xm| . 3 s

Cg = Cgk =

Cg ≥ 1,67 oraz Cgk ≥ 2,00

Ocena:

Data 06.11.2013 07:42:00



TAK

= 5,4 = 5,3 NIE

Przyrząd dla tego zadania pomiarowego - Zdolny

Dział:

Podpis:

Rys. 1. Sposoby analizy i raportowania danych w aplikacji QDA

Po wdrożeniu oraz walidacji projektu pilotażowego zostały podjęte działanie zmierzające do rozwoju aplikacji w całej korporacji:

Rozwój systemu w pozostałych jednostkach organizacji (globalne wdrożenie) W niedalekiej przyszłości PGW planuje rozszerzyć system CAQ o moduł do kompleksowego zarządzania dokumentacją procesową – QDA Quality Planning. Podstawowym celem zaawansowanego planowania jakości jest oszczędność czasu i ograniczenie pracy nad tworzeniem i aktualizacją dokumentacji procesowej: Process Flow Chart, FMEA, Plany kontroli, a także szybkie generowanie instrukcji stanowiskowych oraz integracja z obecnymi modułami.

Nasza kadra ̶ Zawodowiec i szkoleniowiec

Nasza kadra

Zawodowiec i szkoleniowiec

Z Maciejem Osłuchem, trenerem TQMsoft rozmawia Hubert Czapla Co sprawiło, że zainteresował się Pan prowadzeniem warsztatów dla pracowników? Dzięki 32 letniemu doświadczeniu uzyskałem niepowtarzalną i unikalną szansę spojrzenia na te dwa obszary wyszczególnione na końcu artykułu z różnych perspektyw. Moje zainteresowania osobiste połączone z zajęciami biznesowymi ogniskują się wokół zdrowia psychicznego (człowieka, jego umysłu i jego emocji, psychologii zmian) oraz zdrowia fizycznego, a także podróży i pisania. Co łączy te wszystkie działania, którymi się Pan interesuje? Ujmę to jednym słowem, „człowiek”. Dlaczego człowiek? Jeśli zwrócimy uwagę np. na firmę, to okazuje się, że „w ostatecznym

rozrachunku pracownicy firmy decydują o jej sukcesie, klęsce lub – co bardziej powszechne – o jej przeciętności”. Tak wiele lat temu powiedział w jednej ze swych książek profesor Krzysztof Obłój1. Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, nawet po wielu latach. Posiada Pan ogromne doświadczenie zawodowe. Jaki czynnik, Pana zdaniem, jest najistotniejszy dla efektywnego działania firmy? W mojej opinii najważniejsi są ludzie. Ważniejsi niż narzędzia, którymi operują. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie ludzie podejmują działania, biorą do ręki i korzystają z tych narzędzi lub ich nie biorą. Jak zatem sprawić, aby ludziom tak bardzo się chciało,

41


jak z reguły się nie chce ? Tym między innymi się interesuję. Na swoich warsztatach zawsze poruszam tematy dotyczące wiedzy merytorycznej dotyczącej danego obszaru, metodyki postępowania w tym obszarze oraz umiejętności porozumiewania się ze sobą samym i innymi ludźmi. Przywiązuję do tego ostatniego zagadnienia bardzo dużą wagę. Dlaczego tak bardzo akcentuje Pan znaczenie relacji interpersonalnych w miejscu pracy? W ciągu swoich 32 lat aktywności spotkałem na swojej drodze wielu różnych ludzi. W tym czasie obserwowałem dużo ludzkiego cierpienia, które nie musiało się wydarzyć, gdyby ludzie uczyli się jak ze sobą rozmawiać i współpracować. Sam zresztą do 45 roku życia nie przywiązując do tych zagadnień zbyt dużej uwagi, zraniłem wiele osób w rodzinie czy w pracy. Chce Pan powiedzieć, że pomimo zwiększającej się wydajności pracy, nadal jesteśmy w powijakach jeśli chodzi o normalne, międzyludzkie kontakty? W tym obszarze jako ludzie, niestety według mnie, nie zrobiliśmy olśniewających postępów. Owszem zanotowaliśmy znaczny wzrost technologii, jednak uważam, że „rozwój technologii to nie rozwój ludzkości, lecz w dalszym ciągu tylko rozwój technologii”. Od prehistorii do dnia dzisiejszego, np. technologia broni bardzo się rozwinęła. Zaczęło się od kamieni i maczug, poprzez lancety i miecze aż do pistoletów i karabinów. Nasz sposób myślenia i porozumiewania się ze sobą na poziomie gatunku ludzkiego stoi prawie w miejscu. Rozmawiamy ze sobą w kategoriach wygrana-przegrana, przegrana-wygrana. Jeśli ty wygrasz to ja muszę przegrać. Ale jeśli ja nie chcę przegrać, to muszę wygrać, a ty musisz przegrać. I tak przez wieki, robimy bardzo małe postępy. Wystarczy poczytać informacje w internecie. Technologia pnie się w górę.. Co się może wydarzyć, jeśli nie zmienimy swojego myślenia, a będziemy produkować coraz to doskonalsze narzędzia do zabijania? Według mnie, droga rozwoju i doskonalenia stojąca przed nami jako ludźmi jest długa i fascynująca, mówiąc oczywiście o zmianie sposobu naszego myślenia i pojmowania, a nie o technologii służącej np. do zabijania. Jeśli chodzi o umiejętności rozmowy ze sobą, jesteśmy na początku drogi, biorąc pod uwagę umiejętność porozumiewania się z drugim człowiekiem w kategoriach zaufania i współpracy. Sposób przegrana-wygrana, wygrana-przegrana dominujący dziś wśród ludzi, oparty jest niestety na niskim stopniu wzajemnego zaufania i współpracy. Skąd u Pana zainteresowanie umysłem? Okazuje się, że umysł bardzo często nie chce nas słuchać, chodzi jak kot własnymi drogami i doprowadza do sytuacji, w której to on decyduje najczęściej o czym myślimy i kiedy. Jose Silva w swej książce zwrócił uwagę, iż „istnieje powiedzenie, iż umysł ludzki jest jak pijana małpa, która skacze bez ładu i składu z jednego drzewa na drugie. Zdumiewające jest, jak mało czasami mamy

42

kontroli nad własnymi myślami i własnym umysłem”2. Większość z nas nie panuje nad nim. W książce „Przepływ”3 autorstwa Mihaly Csikszentmihalyi możemy przeczytać, że „W rzeczywistości osiągnięcie uporządkowanego stanu umysłu nie jest takie łatwe, jakim się zdaje. W przeciwieństwie do naszych wyobrażeń, normalnym stanem umysłu jest chaos. Bez odpowiedniego treningu i znalezienia obiektu w świecie zewnętrznym, na którym można koncentrować uwagę, ludzie nie są w stanie skupić myśli na okres dłuższy niż kilka minut”. Czy swoje spostrzeżenia realizuje Pan w praktyce? Biorąc pod uwagę powyższe, jako trener prowadzę warsztaty stosując metodę facylitacji. O tym, że posiadam takie umiejętności, dowiedziałem się na jednych z assessment center, gdy starałem się o stanowisko trenera. Wcześniej tych umiejętności nigdy nie nazywałem. Na swoich zajęciach zadaję dużo pytań i rzadko dając gotowe odpowiedzi. Z reguły odpowiedzi wypracowują słuchacze pod moją „batutą”. Dlaczego nie daje Pan słuchaczom gotowych odpowiedzi? Według mnie takie podejście zwalnia od odpowiedzialności. Być może w przypadku obsługi konkretnej maszyny lub przyrządu, taka odpowiedź jest konieczna. W przypadku jednak kiedy mamy do czynienia z ludźmi, kiedy rozmawiamy o misjach, celach, procesach, ich wskaźnikach czy też klasyfikacji niezgodności, gotowe odpowiedzi są według mnie pułapką i pójściem na skróty. Jest Pan także pisarzem. Co skłoniło Pana do sięgnięcia po pióro? Lubię obserwować zachowania ludzkie i potem o nich pisać. Wydałem dwie książki o tytułach „Uczciwi inaczej” i „Czas zabijania? Czas miłości?”. Tematyką jest etyka w praktyce. Po ich napisaniu i wręczeniu egzemplarzy autorskich swoim znajomym, wielu z nich straciłem. Trudno, czasami jednych się traci, a innych zyskuje. Piszę w tej chwili swoją trzecią książkę „Inni bogowie”. Tematyka jest podobna. A podróże. Czy także są dla Pana istotne? Bardzo lubię podróżować. Tą pasją „zaraziła” mnie moja żona Jola około 25 lat temu, która od dzieciństwa jak mówi „jeździła palcem po mapie”. Nie inwestujemy w dobra materialne, lecz jeździmy, zwiedzamy i poznajemy nowych ludzi. Odwiedziliśmy już bardzo dużo krajów na wszystkich kontynentach. W obecnej chwili zmienił się jednak profil naszych zainteresowań. Pierwsze nasze wyjazdy charakteryzowały się tym, że oglądaliśmy dużo zabytków, ruin, pozostałości dawnej świetności. Po latach stwierdziliśmy jednak, że tak naprawdę odwiedzaliśmy „cmentarzyska przeszłości”. Teraz gdziekolwiek wyjeżdżając, najwięcej interesują nas ludzie, ci żyjący, a przy okazji słuchamy wspomnień o tych, którzy już odeszli.


Wiele miejsca poświęca Pan tematyce “umysłu” ludzkiego. A co z ciałem. Czy tematykę zdrowia fizycznego także uznaję Pan za interesującą? Interesuję się nie tylko psychiką ludzką, motywami ludzkiego postępowania czy umiejętnością komunikacji z drugim człowiekiem, lecz również zdrowiem fizycznym, które w sposób integralny związane jest z szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym. Przygoda ze zdrowiem fizycznym zaczęła się mniej więcej w tym samym czasie co rozbudzenie zainteresowań w ramach zagadnień związanych z umysłem człowieka. Jola zaprosiła mnie na warsztaty zdrowego żywienia w zakresie przygotowywania posiłków o niezmienionym składzie energetycznym. Przez 5 dni prowadził je lekarz pasjonat (łączący również pracę zawodową ze swoją pasją). Przez te pięć dni zmienił całkowicie moje spojrzenie na sprawy naszego zdrowia. Nasze ciało składa się z ponad 100 trylionów komórek (100 000 000 000 000 000 000), a nasze komórki w ciągu 1 sekundy przeprowadzają ponad 500 kwadrylionów reakcji chemicznych (500 000 000 000 000 000 000 000 000). Każdy z nas to istny mikrokosmos w makrokosmosie. W naszym organizmie cały czas powinna zachodzić tak zwana równowaga dynamiczna, co mniej więcej oznacza, że dbać o siebie powinniśmy każdego dnia, bo dziś nasz organizm może być w równowadze, ale jutro już nie. Od czasu tych niezapomnianych zajęć coraz bardziej interesuję się tymi zagadnieniami poszerzając wiedzę i umiejętności w zakresie zdrowia. Ten lekarz jest dla mnie pewnego rodzaju wzorem. Również przygotowuję tak swoje zajęcia, aby uczestnicy byli ze mną na sali, bo chcą, a nie dlatego że muszą. Czy postrzega Pan siebie jako eksperta w tym, co robi? Czy przy tak wszechstronnych zainteresowaniach pragnie Pan podjąć nowe wyzwania? Otóż na sali szkoleniowej czuję się bardzo dobrze i w pewnym sensie osiągnąłem swoje status quo. Na horyzoncie pojawiło się jednak nowe przedsięwzięcie tzw. marketing społecznościowy. Jest to model biznesowy zdobywający coraz większą popularność. Otóż okazuje się, że największe sukcesy w tym biznesie odnoszą ludzie, którzy potrafią być liderami, potrafią rozwijać swoje kompetencje, tak by stać się przywódcami „bez wizytów-

ki”, a nie jak to ma miejsce w tradycyjnych firmach, gdzie przełożonymi są często ludzie z tzw. nominacji, często niebędący liderami. I ten właśnie marketing społecznościowy stał się obecnie dla mnie pewnego rodzaju wyzwaniem i jednocześnie miejscem, w którym mogę połączyć i wykorzystać wszystko to, czego się do tej pory nauczyłem oraz to czego zacząłem się uczyć i uczę dalej (kilka miesięcy temu razem z Jolą ukończyłem kurs Praktyka Programowania Neurolingwistycznego, a w dwa miesiące później ukończyłem kurs Master Praktyka Programowania Neurolingwistycznego). Uzyskaliśmy uprawnienia coacha doradcy personalnego z uprawnieniami MEN do wykonywania tego zawodu. W tym modelu biznesowym podoba mi się jeszcze to, że preferuje on współpracę i zaufanie, a moje przedsięwzięcie stanie się bezpieczne pod względem finansowym tylko wtedy, gdy moi partnerzy biznesowi będą zadowoleni ze swoich dochodów. Osiągnął Pan sukces zawodowy. Co chciałby Pan polecić naszym Czytelnikom, aby ich zadowolenie z wykonywanej pracy było coraz większe? Na zakończenie korzystając z okazji, wszystkich tych, którzy jeszcze „nie są doskonali” , serdecznie zapraszam do wspólnej podróży zwanej „samodoskonaleniem” na sali szkoleniowej lub w terenie. 1. Prof. Krzysztof Obłój, Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994, str. 102-103 2. Jose Silva, Samokontrola umysłu metodą Silvy, Ravi, Łódź 1994, str. 23 3. Mihaly Csikszentmihalyi, Przepływ Psychologia optymalnego doświadczenia, biblioteka Moderatora, Taszów 2005, str. 213-214 Maciej Osuch

Trener TQMsoft , praktyk NLP z uprawnieniami Coacha (doradca personalny), audytor wiodący IMQ/CSQ. Posiada 32-letnie doświadczenie zawodowe w branżach: elektrycznej, elektronicznej, elektroenergetycznej, informatycznej, budowlanej, ochrony środowiska, grzewczej i finansowej. Pracował w różnych zawodach i na różnorodnych stanowiskach (referent, elektromonter, programista, projektant, kierownik działu sprzedaży, dyrektor ds. sprzedaży, dyrektor ds. jakości i zarządzania czy członek rady zarządzającej). Od 12 lat przeprowadza różnego rodzaju audyty, szkolenia (warsztaty), konsultacje a także intensywne działania w obszarze marketingu społecznościowego.

Nasi Partnerzy Applied Computer Services, Inc.

43


Rys. M. Sojka, pomysĹ&#x201A;y: J. Rewilak

Magazyn wydawany przez

www.TQMsoft.com

TQ&M - czasopismo wydawane przez TQMsoft 4(21) styczeń-czerwiec 2014  

TQM&M jest czasopismem wydawany przez firmę TQMsoft oferującą rozwiązania dla jakości i produktywności. Oprócz zaprezentowania bogatej ofert...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you