Page 1

CILJEVI POSLOVNA IDEJA

PREDUZEĆE

MISIJA I VIZIJA

PREDLOG BIZNIS PLANA DEFINISANJE CILJEVA

TEHNOLOŠKI PARK VRŠAC, 2013.


Vladimir Grujin Direktor

Poštovani, Postupak izrade biznis plana veoma je lak. Sve korake koje je neophodno preduzeti u toku ovog procesa proći ćemo zajedno.

doo “Tehnološki Park” Beogradski put bb 26300 Vršac +381 60 71 00 553 techpark.vrsac@gmail.com www.tehnoloskipark.com


Misija i vizija Misija se bavi svrhom i razlogom postojanja MSP u sadašnjosti, dok vizija definiše njihov položaj u budućnosti.

Definisanje ciljeva Dobro definisani ciljevi treba da budu SMART (mudri)

S

(specific)

konkretni, specifični

M

(measurable)

merljivi

A R

(achivable)

ostvarivi

(relevant)

relevantni

T

(time framed)

vremenski ograničeni

Sve to zbog... Povezivanja resursa (finansijskih, ljudskih i tehničko-tehnoloških) u pravcu postizanja prethodno definisanog poslovnog cilja.


Biznis plan Dokument koji omogućava sagledavanje posla o kome se radi, načina na koji će se posao obaviti, onih koji će se poslom baviti, kao i mesta i vremena gde i kada će posao da se obavlja.

Vaš biznis plan Da bi bio jedinstven, trebalo bi da:

Ne bude dugačak i komplikovan, već informativan Bude pokrenut tržištem Jasno govori po čemu se razlikujete od konkurencije Opisuje kako ćete prodavati proizvode ili usluge Sadrži predvidjanja u naredne dve do tri godine (u brojkama) Poseduje dokumenta koja potkrepljuju ono o čemu pišete


Predlog biznis plana I deo - preduzeće Opis preduzeća – čime se bavite, kako poslujete (pravni oblik, vlasništvo, radno vreme…) i zašto mislite da ćete uspeti? Proizvod ili usluga koju nudite – šta prodajete, koje su koristi od toga i zašto mislite da će ljudi kupovati baš od vas? Tržište – Opis i tržišta prodaje i tržišta nabavke Lokacija – gde se nalazite, da li je to prava lokacija, da li je dozvoljena, koliki vam je poslovni prostor, da li je privatni ili iznajmljeni itd. Konkurencija – ko su vam konkurenti, kakvo je njihovo poslovanje i kako planirate da im konkurišete? Organizacija – ko su odgovorne osobe, za šta je ko odgovoran, kakvo je njihovo iskustvo, da li koristite neke eksterne usluge kao što je računovodstvo itd.

II deo – finansijski podaci Izvori kapitala – gde ćete nabaviti novac koji vam je neophodan za započinjanje biznisa? (ako je u pitanju kredit, kakav kredit, gde ga uzimate, da li su u pitanju vlastita sredstva, ako je pozajmnica od koga je itd.) Popis opreme – imovina sa rokom trajanja dužim od jedne godine Bilans – predstavlja popis imovine (aktiva) i obaveza (pasiva) vašeg preduzeća na određeni dan Tačka preloma – koliko proizvoda ili usluga morate prodati da biste poslovali “na nuli” Tok novca – najvažniji finansijski pokazatelj za MSP koji pokazuje koliko novca vam je potrebno za koju namenu i kada, kao i kako ćete taj novac obezbediti


Predlog biznis plana III deo – dodatni podaci 1. Predugovori ili ugovori sa potencijalnim ili sadašnjim kupcima i dobavljačima 2. Fotografije poslovnog prostora 3. Dokumenta o osnivanju i vlasničkoj strukturi 4. Fotografije proizvoda 5. Biografije zaposlenih

Biznis Plan  
Biznis Plan  

Biznis Plan Tehnološki park Vršac

Advertisement