Page 1

Humor gràfic a l’aula de FOL

UF2

RA1

Indica si ens trobem davant un risc o un dany i de quin tipus és.

F68

F68  

Humor gràfic a l’aula de FOL UF2 RA1 F68 Indica si ens trobem davant un risc o un dany i de quin tipus és.

F68  

Humor gràfic a l’aula de FOL UF2 RA1 F68 Indica si ens trobem davant un risc o un dany i de quin tipus és.