Page 1

Humor gràfic a l’aula de FOL

UF1 RA1 F06

Digues quines són les actituds representades en els dibuixos d’aquesta fitxa, l’anterior i la següent? Agrupa-les en personals i socials. Fes una valoració fonamentada del text de la vinyeta de l’esquerra. Hi ha adequació entre el text i el dibuix? Raona el no i, també, el sí.

f6  

Humor gràfic a l’aula de FOL UF1 RA1 F06 Digues quines són les actituds representades en els dibuixos d’aquesta fitxa, l’anterior i la següe...