Page 1

Humor gràfic a l’aula de FOL

UF1 RA3 F53

Intentar explicar aquestes vinyetes (la del noi i el pare i la dels senyors sentats d’esquena) en clau “d’indignats” 15M. Consideres que en qualsevol altra “clau” pensaries d’igual manera.

F53  

Humor gràfic a l’aula de FOL UF1 RA3 F53 Intentar explicar aquestes vinyetes (la del noi i el pare i la dels senyors sentats d’esquena) en c...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you