Issuu on Google+

Humor gràfic a l’aula de FOL

UF1 RA3 F50

La senyora que dibuixa En Jap té, almenys, dues actituds i fa dues afirmacions que em semblen deplorables pel que comporten per a tres col.lectius: aturats, immigrants i funcionaris. Podries? Sí! Dir-li amb educació però de forma clara.

Penseu, quin altre dret és més important que el de vaga? Poca broma, si ens “afecta” l’atur, quins altres especialistes de la medicina hauríem de visitar? Finalment, si l’economia va bé per què no troba feina?


F50