Page 1

Humor gràfic a l’aula de FOL

UF1 RA2 F27

Les vinyetes ens mostren les tres fonts principals del dret laboral i dues de les tres organitzacions que intervenen en fixar el marc de les relacions laborals. •

Quines fonts trobem a les vinyetes?

I els organismes o organitzacions, quins són? Quins dibuixos en fan referència? Ho fan de forma explícita o implícita? Anomena l’organisme “absent” als dibuixos.

És lícit pactar lliurement les condicions laborals? Quan i com?

F27  

Humor gràfic a l’aula de FOL UF1 RA2 F27 Les vinyetes ens mostren les tres fonts principals del dret laboral i dues de les tres organitzacio...