Page 1

Korupce - palčivý problém dnešní doby

Nahé ženy jsou jako lákadla – úplatky, kterými jsou svedeni často i jinak slušní lidé do morálního úpadku, který je s korupcí spojený. Balón vznášející se k nebi – lidé co uplácí, získávají pocit moci, myslí si, že jsou nedosažitelní, nepolapitelní a nad ostatními lidmi. Motiv šachovnice – úplatkáři si hrají s ostatními lidmi a zároveň hrají hru se zákonem … tento jev je velice rozšířený – téměř celá půda pod nohama je šachovnicí pokrytá a balónů je také více. Výjev je z města – zde je největší koncentrace „mocných lidí“, tedy i korupce. Ale nesvádí nás tento fakt k ignoraci korupce na nižších stupních, kde není korupce tolik vidět, jako jsou například malé vesničky? Vzadu je dav lidí s vlajkou – mohl by symbolizovat revoltu občanů – jak dlouho budou lidé bezpráví snášet, nevzbouří se? Muž vpředu vlevo připomíná vězně v mundůru, ukazuje prstem, možná na někoho jiného, snaží se svalit vinu na jiné, on je nevinen – to je typické pro lidi zapletené do korupce. Billboard s tváří – připomíná politiky a korupci v politice, asi nejviditelnější a nejzávažnější problém. Na obrázku je spousta motivů, člověk nestíhá všechny pojmout – problém korupce můžeme snadno přehlédnout, kvůli přehršli jiných problémů, se kterými se nyní potýkáme.


Scéna je zachycena při západu slunce – z pohledu optimisty – korupce je na sklonku svého největšího rozmachu, odchází se zapadajícím sluncem - z pohledu pesimisty – nastává soumrak společnosti a jejích morálních zásad

Tvurcí psaní  

volny proud asociaci..

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you