Page 1

3

Veilig werken met stapelaars

2

!

Controleer de truck voor gebruik.

1

4

7

5

Meld schade altijd, voorkom erger!

19b6

12 9a

Laat nooit een passagier meerijden op de truck.

2 3

5 6

8

9

0

I

5 7

Check je lastdigram en voer een hef -en daalbeweging uit zonder last om te weten dat alles werkt naar behoren

Voor gebruik eerst stapelaar Zorg ervoor er nooit controleren loopdat erom héén en iemand onder opgeheven constateer dat er géén gevorken of staat. altijd breken zijn!loopt Helling neer: rij langzaam,

Check je lastdi een hef -en da zonder last de om Gebruik alles werkt Het naa opstap.

met de last achter je en licht geheven. Keer nooit op een helling!

sonen is nie bruik hiervo aal en niet d

Helling op: rij langzaam, altijd met de last voor je en geheven. Keer nooit op een helling!

!

23 handige en eenvoudige tips

Draag altijd veiligheidsschoenen.

3

4

!

6 13 9b

Meld schade altijd, voorkom erger!

9a 16 12 1

2 7 10

Bedien de truck nooit met natte of gladde handen en draag géén vettige (hand?)schoenen

Zorg dat je da last altijd recht in Laat nooit passagier Helling op: een rij de stelling zetlangzaam, en laat je altijd daarbij meerijden dejetruck. met de lastop voor en geheven. niet afleiden door andere Keer nooit op een helling! zaken.

2 3

4

5 6

7

8

9

0

I

... 1 4ghi 7pqrs *

.

. . 2abc 5jkl 8tuv 0

.

. 3def 6mno 9wxyz #

Controleer de stapelaar voor het gebruik. Loop er omheen en gebruik de truck alleen als er geen gebreken zijn.

6 8

Zorg ervoor dat er nooit iemand onder opgeheven vorken loopt of staat. Houd rekening met personen in het magazijn. Let goed op overstekende voetgangers, doseer je snelheid en zorg dat Helling rij langzaam, altijd je altijd neer: kunt stoppen. met de last achter je en licht geheven. Keer nooit op een helling!

Check het lastdiagram en voer een hef- en daalbeweging uit zonder de last om te weten of alles naar behoren werkt. Controleer de truck voor gebruik.

Zorg ervoor da iemand onder vorken loopt of

Gebruik de stapelaar niet als Werkopstap. met eenHet stapelaar alléén heffen van perop vlakke en effen vloeren sonen is niet toegestaan. Gebruik hiervoor specifiek materiaal en niet de stapelaar.

Rij lagere a de last acht rijden in de minimum.

STOP

! Meld schade altijd, voorkom erger!

12 9a 4 16

Bedien de truck nooit met natte of gladde handen en draag géén vettige handschoenen.

9b 17 13 ... 1 4ghi 7pqrs *

.

. . 2abc 5jkl 8tuv 0

.

7 14 10

Laat nooit een passagier meerijden op de truck. Bedien deop: truck nooit met natte Helling rij langzaam, altijd of gladde met de handen last vooren je draag en geheven. géén vettige Keer nooit(hand?)schoenen op een helling! Zorg dat je da last altijd recht in de stelling zet en laat je daarbij niet afleiden door andere zaken.

Zorg ervoor dat er nooit iemand onder opgeheven vorken loopt of staat.

3

8 11

!

Rijdt nooit met geheven lading, Houd neer: rekening met personen Helling langzaam, altijdin zorg altijd datrijde last zich op hetde magazijn. Let goed op met last achter en licht het laagste niveaujebevindt overstekende voetgangers, geheven. Keer nooit op een doseer je snelheid en zorg dat helling! je altijd kunt stoppen.

Gebruik de stapelaar niet als opstap. Het heffen van personen is niet toegestaan. Gebruik specifiek, daarvoor bedoeld materieel.

7

!

Gebruik de stapelaar niet als opstap. Het heffen van personen is niet toegestaan. GeWees je bewust van een verbruik hiervoor specifiek materihoogd risico bij opnemen en aal en niet de stapelaar. afzetten van lasten op hoogte. Werk met een stapelaar alléén op vlakke en effen vloeren

1

2 3

4

5 6

7

8

9

0

I

12 16 20

Rij lange afstanden altijd met de last achter Meld schade altijd, je, beperk hetvoorkom rijden in de vorkrichting tot een erger! minimum. Rij lagere afstanden altijd met de last achter je, beperk het rijden in de vorkrichting tot het Verplaats alleen lasten die minimum. binnen het vermogen van de truck vallen. ... 1 4ghi 7pqrs *

.

. . 2abc 5jkl 8tuv 0

.

. 3def 6mno 9wxyz #

.

Gebruik de sta opstap. Het he sonen is niet to bruik hiervoor aal en niet de s Laat een Zorgnooit dat je d meerijden op de stelling ze niet afleiden zaken. Parkeer altijd aangewezen deze nooit on op onoverzic

3def 6mno 9wxyz #

!!

STOP

3 2 1 6 5 4 8 7

9 I

10 14 18

17

Helling af: rij langzaam, altijd met de last achter je en licht geheven. Keer nooit op een helling! Houd rekening met personen in

het magazijn. Let goed op overstekende Helling neer:voetgangers, rij langzaam, altijd doseer je snelheid dat met de last achteren je zorg en licht jegeheven. altijd kuntKeer stoppen. nooit op een Rijdt nooit met geheven lading, helling! zorg altijd dat de last zich op het laagste niveau bevindt

15

!

8

Werk met een stapelaar alléén op vlakke en egale vloeren.

4 16 20

Laat altijd eerst zakken Weesde jelast bewust van een verWerk met een stapelaar alléén bij het uitpakken van een pallet hoogd risico bij opnemen op vlakke en effen vloerenen uit een stelling alvorens je afzetten van lasten op hoogte. draait met de truck

11

STOP

1

Verplaats alleen lasten die binnen het hefvermogen van de truck vallen.

8 13 17

Rij lagere afstanden altijd met de last achter je, beperk het rijden in de vorkrichting tot het minimum. Behandel alleen stabiele en veilig bevestigde lasten. ...

.

.

.

21

.

Verplaats alleen lasten die binnen het vermogen van de truck vallen. 1 4ghi 7pqrs *

.

2abc 5jkl 8tuv 0

3def 6mno 9wxyz #

1

2 3

1410

!

15 19 11

18

Wees je bewust van een verhoogd risico bij lasten op hoogte.

Laat de last altijd eerst zakken bij het uitpakken van een pallet uit een stelling alvorens je draait met de truck

1 4 7

20

5 6

4

5 6

7

8

9

7

8

9

I

0

I

0

I

Laat nooit een passagier meerijden op de truck. Bedien de truck nooit met natte of gladde handen en draag géén vettige (hand?)schoenen Zorg dat je da last altijd recht in de stelling zet en laat je daarbij niet afleiden door andere zaken. Parkeer altijd op de daartoe aangewezen plaats en laat deze nooit onbeheerd achter op onoverzichtelijke plaatsen

STOP

5 6 8

9

0

I

3 2 1 6 5 4 8 7

9 I

0

1

2 3

1

1

2 3

2 3

4

5 6

4

5 6

4

5 6

7

8

9

7

8

9

7

8

9

0

I

0

I

0

I

I

1

5 6 8

9

0

I

5 6 8

9

0

I

Behandel alleen stabiele en Verplaats alleen lasten die Gebruik de claxon bij inhalen, veilig bevestigde lasten. binnen het vermogen van en de onoverzichtelijke hoeken truck vallen.om anderen te kruisingen waarschuwen

!

3 2 1 6 5 4 9 8 7 I 0

anderen te waarschuwen. Verplaats alleen lasten die binnen het vermogen van de truck vallen.

1 4 7

Gebruik Behandel alleen stabielede en claxon bij inhalen, veilig bevestigde lasten. onoverzichtelijke hoeken en kruisingen

Gebruik de claxon bij inhalen, onoverzichtelijke hoeken en kruisingen om anderen te waarschuwen

2 3

4 7

17 21

Zorg dat je de last altijd recht in de stelling zet en laat je daarbij niet afleiden door andere zaken.

14 18 22

Parkeer altijd op de daartoe aangewezen plaats en laat deze nooit onbeheerd achter op onoverzichtelijke plaatsen

om

2 3

1

5 6

4

8

9

7

0

I

1

2 3 5 6

4

8

9

7

0

I

2 3 5 6 8

9

0

I

Parkeer altijd op de daartoe aangewezen plaats en laat de stapelaar nooit onbeheerd achter op onoverzichtelijke plaatsen.

18 22

21

1

2 3

4

5 6

7

8

9

0

I

Schakel na gebruik altijd de stapelaar uit.

15 19

Schakel na gebruik altijd de stapelaar uit.

1

5 6

8

9

0

I

8

9

0

I

Rijdt nooit met geheven lading, zorg altijd dat de last zich op het laagste niveau bevindt Schakel na gebruik altijd de stapelaar uit.

!

reparaties mogen alleen Laat deOnderhoud last altijd eerst en zakken uitgevoerd bij het worden uitpakken van een pallet door gekwalificeerd uit een stelling alvorens je personeel. Onderhoud reparaties draait met deen truck mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. 1 4

2 3 5 6 8

9

0

I

1

2 3

4

5 6

7

8

9

0

I

!

2 3

4

7

Rijd nooit met geheven lading, zorg altijd dat de last zich op een laag en veilig niveau bevindt.

7

Gebouwd en!ontwikkeld met og op veiligheid 7

2 3 5 6

2 3

4 7

!

Laat de last altijd eerst zakken bij het uitnemen van een pallet uit een stelling alvorens je draait met de truck.

Behandel alleen stabiele en veilig bevestigde lasten.

1 4

2 3 9

!

1

2 3

4

5 6

7

8

9

0

I

Jaarlijks vinden er binnen magazijnen vele kleine en onnodige incidenten plaats door onzorgvuldig en onverstandig gebruik van intern transportmaterieel. Stapelaars zoals de BT Staxio zijn ontworpen om eenvoudig pallets van A naar B te verplaatsen. Een gemakkelijk te gebruiken truck draagt bij aan het verlagen van het risico op ongevallen en lichamelijk letsel. Deze kennisposter is ontwikkeld om gebruikers op een eenvoudige wijze te herinneren aan hoe veilig te werken met elektrische stapelaars. Meer informatie vindt u op www.forklift-driversclub.nl

22

19

Onderhoud en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. 1 4 7

2 3 5 6 8

9

0

I

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE.

Staxio_kennisposter_v2.indd 1

Rij lagere afsta de last achter j rijden in de vor minimum.

Houd rekenin Rijdt nooit me het magazijn zorg altijd da overstekende het laagste n doseer je sne je altijd kunt Schakel na g stapelaar uit.

5 6 8 0

1

15 11 19

2 3

4

9

0

! Wees je bewust van een veropnemen en afzetten van hoogd risico bij opnemen en afzetten van een lasten op hoogte. Werk met stapelaar alléén op vlakke en effen vloeren

1

2 3

5 6 8

2 3

4 7

!

Hou rekening met personen in het magazijn. Let goed op overstekende voetgangers, doseer je snelheid en zorg dat je altijd kunt stoppen.

1

4 7

Gebruik de claxon bij inhalen, onoverzichtelijke hoeken en kruisingen om anderen te waarschuwen

Wees je bewu Laat de last ba hoogd risico bij het uitpak afzetten van la uit een stellin draait met de Onderhoud e mogen allee erd door gek neel. Deze poster is bedoeld als gewenst gedrag in het gebruik van de op de poster afgebeelde machine(s). Toyota Material Handling Nederland BV heeft de grootste zorg besteed aan het samenstellen hiervan. De gebruiker van de pallettruck blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedragingen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

13 9b

Helling op: rij langzaam, altijd met de last voor je en geheven. Keer nooit op een helling!

0

Behandel alle veilig bevestig Gebruik de c onoverzichte kruisingen om waarschuwen

20/01/2011 17:04:22

Veiligheidsposter stapelaar  

Met behulp van 23 pictogrammen krijgen stapelaar gebruikers handige tips om veilig en verstandig te werken met stapelaars. Download de post...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you