Page 1

FREE Communi t y Ev ent

Hi ghl andPar k Ni ghtOut Oc t ober4,2011

Ac t i v i t i es F orALL Ages

6: 00p. m.-8: 00p. m.

Hi ghl andPar k Vi l l age

FUN F ami l y Ev ent !

HPNO  

H P Night Out

HPNO  

H P Night Out