Page 1

LIBOR SVOBODA (4. ročník)  Fakulta otevřená světu  Rozšíření zahraničních stáží   ‐

‐ ‐

Snaha o zvýšení počtu a atraktivity cílových zemí v programu Erasmus a získání dalších stáží pro  medicínské i nemedicínské obory (oproti ostatním lékařským fakultám je na 2.lf výběr zemí poměrně  omezený), dále aktualizace informací o programu Erasmus na webu fakulty a zprostředkování  informací od studentů, kteří se ze stáží vrátili  Rozvoj a propagace praktických stáží v zahraničních klinikách v rámci programu Praktické stáže LLP  ERASMUS (Na naší fakultě bohužel tento program funguje jen ve velmi malé míře a mnoho studentů  netuší o jeho existenci)  Vrácení příspěvku pro studenty vyjíždějící na stáž IFMSA na původní úroveň  Zlepšení informovanosti studentů o možnostech dalších stáží a jazykových kurzů (například málokomu  známá existence kurzů němčiny, španělštiny, angličtiny i ruštiny, které jsou pro studenty UK zcela  financované ambasádami daných zemi)  

Zvýšení praktičnosti a organizovanosti výuky  ‐ ‐ ‐

Snaha o snížení počtu studentů na pacienta při klinických oborech (znovu otevřít diskuzi o  nesnižování/zvýšení počtu kruhů z 8 na 10, otevřenou loňským 4. ročníkem, což by situaci zlepšilo)  Větší podíl praktické výuky pomocí kazuistik a zapojení pacientů do přednášek  Zavedení povinnosti pro ústavy: informovat dostatečně včas o důležitých změnách ve výuce, např. aby  se nemohlo stát, že na konci semestru se naprosto změní podmínky zkoušky  

                                             


DANIEL SUK (5. ročník)  Poctivě a průhledně ve studiu i senátu  Co pro vás můžeme udělat?  ‐

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐

Zúročit zkušenosti ze stáží IFMSA ve stážovém programu fakulty – spolupracovat na zlepšení fakultního  Erasmu a zvýšení atraktivity 2. lékařské fakulty pro zahraniční univerzity, zejména v Anglii, Irsku, Francii  a Německu  Přehled možností pro studenty pro financování výjezdů – fond mobility, soukromé fondy, univerzitní  fond, nadace…   Navrhnout diskusi o zvýšení prospěchového stipendia   Dostupnější internet ve škole – více počítačů s veřejným internetem v prostorách fakulty   Zefektivnit a změnit knihovnu v něco modernějšího? Prosadit racionálnější poplatky? (například  neplatit 4kč/den za opožděnou knihu v době víkendů). Zlepšit prostory knihovny tak, aby byly student‐ friendly (vzor Národní technická knihovna).  Standardizovat výuku tam, kde ještě není definovaná – například praktická výuka propedeutiky  (přehled základních vyšetření a postupů)  Vylepšit anketu – např. dlouhé seznamy vyučujících matou (např. na interně je po pěti týdnech  nemožné identifikovat vyučujícího z třetího dne), zařadit VP do ankety (a zveřejnit výsledky na  stránkách fakulty) přesněji sledovat kvalitu jednotlivých přenášek 

 

Samostatné téma – volitelné předměty. I tady můžeme pomoci :    ‐

‐ ‐

Zefektivnění přihlašování na VP – je nutné zamezit opakování letošního pádu systému – ať už  navýšením kapacity serverů, rozdělením přihlašování do více dní např. dle ročníků, nebo přesunem  celého přihlašování na SIS (s výhodou, že lze vidět i jména přihlášených)  Zkvalitnění VP pro všechny ročníky – zvýšit nabídku VP o kvalitní projekty (například projekt  Chirurgické šití, který jsme s IFMSA vytvořili a prosadili), návrat Urgentní medicíny mezi VP  Podporovat vzdělávání přes studentské spolky a zdroje (školení ACSA, project proposal trainingy, psaní  oficiálních dopisů, školení studentů na presentation skills… a další)   

           

Navrhněte nám další nápady, skutečně vás chceme zastupovat –  napište nám, jak chcete, abychom vás reprezentovali! 

Program - Libor a Dan  
Program - Libor a Dan  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

Advertisement