Page 1


• 30 •

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Τ Π Π Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ T Τ Π Π

† ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου Ναζιανζοῦ Σιλβέστρου πάπα Ρώμης, Θεαγένους ἱερομάρτ., Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ ὁσ. Μαλαχίου προφ., Ἐφραίμ νέου ἱερομ., Γορδίου μάρτ., Θωμαΐδος μ. ἐκ Λέσβου Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου μ., Χρυσάνθου μ., Ἀπολλιναρίας Ὁσίας † ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μ., Συγκλητικῆς ὁσίας † ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Ἀργία), (Μ. Ἁγιασμός) † Ἡ Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, ∆ομνίκης ὁσίας, Ἀττικοῦ & Κύρου Κ/λεως Πολυεύκτου μ., Εὐστρατίου ὁσίου, Παρθένας τῆς Ἐδεσσαίας, Ἀντωνίνης μ. Γρηγορίου ἐπισκ. Νύσσης, ∆ομετιανοῦ ἐπ. Μελιτινῆς, Μαρκιανοῦ πρεσβ. † Θεοδοσίου ὁσ. Κοινοβιάρχου, Θεοδοσίου ὁσ. Ἀθωνίτου ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου † ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Τατιανῆς, Εὐθασίας, Μερτίου & Πέτρου & ἑτέρων 8 μαρτ. Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτ., Μαξίμου ὁσ. Καυσοκαλυβίτου Τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῶ ἀναιρεθέντων Ἁγίων Ἀββάδων, Νίνας ἰσαπ., Ἁγνῆς μ., Σάββα Σερβίας Παύλου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου † Προσκύνησις τιμίας ἁλύσεως Ἀπ. Πέτρου, Νικολάου νεομ. Μυτιλήνης † Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου νεoμάρτυρος ἐν Ἰωαννίνοις † Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, Θεοδούλης μ. † ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ, (10 Λεπρῶν), Μάρκου Εὐγενικοῦ, Μακαρίου Αἰγυπτίου, Ἀρσενίου Κερκύρας † Εὐθυμίου Μεγάλου, Ζαχαρίου νεoμ. ἐξ Ἄρτης, Πέτρου Τελώνου Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Ἁγνῆς μάρτ. τῆς Ρωμαίας, Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ † Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου, Ἰωσήφ ὁσίου Ἡγιασμένου Κλήμεντος ἐπισκ. Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μάρτ., ∆ιονυσίου ὁσίου ἐν Ὀλύμπῳ Ξένης ὁσ., Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Βαβύλα ἱερομ. ἐν Σικελία, Φίλωνος ἐπ. Καρπασίας † Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Αὐξεντίου νεομ. ἐκ Βελλᾶς, Πουπλίου, Μαργαρίτας † ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ),Ξενοφῶντος & Μαρίας ὁσ. & συνοδείας αὐτῶν, Κλήμεντος τοῦ Ἀθηναίου † Ἀνακ. λειψ. Ἰ. Χρυσοστόμου, Μαρκιανῆς Βασ., ∆ημητρίου νεομ. οἰνοπώλου Ἐφραίμ ὁσίου τοῦ Σύρου, Παλλαδίου τοῦ Μεγάλου, Χάριτος μάρτυρος Ἀνακ. λειψ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, ∆ημητρίου νεομ. Χιοπολίτου † Τριῶν Ἱεραρχῶν (ἑορτή παιδείας), Ἀνάμ. εὑρ. εἰκόνος Εὐαγγελιστρίας Τήνου Κύρου καί Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων, Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ ἐν Πάρῳ


• 32 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ T Τ Π Π

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Τρύφωνος μάρτυρος, Ἀναστασίου νεομ. ἐκ Ναυπλίου, Περπέτουας μ. † Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἀγαθοδώρου μ., Ἰορδάνου νεομ. Τραπεζοῦντος Συμεών Θεοδόχου, Ἄννης πρ., Σταματίου, Ἰωάννου, Νικολάου Σπετσῶν Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, Ἀβραμίου ἱερομ., Ἰωσήφ Χαλεπλῆ νεομ. Ἀγάθης μάρτυρος, Θεοδοσίου ἐν Σκοπέλῳ, Πολυεύκτου ἱερομάρτ. Φωτίου Κων/λεως, Βουκόλου ἐπισκ. Σμύρνης, Ἐμμέλειας, Νόννης & Ἀνθούσας Παρθενίου ἐπισκ. Λαμψάκου, Λουκᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Στειρίῳ, Γεωργίου νεομ. Κρήτης † Θεοδώρου Στρατηλάτου, Ζαχαρίου πρ., Μάρθας, Μαρίας μ., Μακαρίου Πάφου † ΙΣΤ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ) (Ἀρχή Τριωδίου), Νικηφόρου μ., Παγκρατίου ἐπ. Ταυρομενίου † Χαραλάμπους ἱερομ., Ζήνωνος ὁσίου Ταχυδρόμου, Ἀναστασίου Ἱεροσολ. Βλασίου Σεβαστείας ἱερομ., Θεοδώρας Αὐγούστας, Γεωργίου Σερβ. νεομ. Μελετίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας, Χρήστου νεομάρτυρος κηπουροῦ Ἀκύλλα & Πρισκίλλης ἀποστ., Μαρτινιανοῦ ὁσίου, Εὐλογίου Ἀλεξανδρείας Αὐξεντίου, Μάρωνος ὁσ., Νικολάου νεομ. Τραπεζοῦντος, ∆αμιανοῦ Μυριχόβου Ὀνησίμου ἀπ., Εὐσεβίου ὁσίου, Ἀνθίμου ἐν Χίῳ, Ἰωάννου νέου ὁσιομ. Χαλάστρας † ΙΖ΄ΛΟΥΚΑ (ΑΣΩΤΟΥ),Παμφίλου μ., Φλαβιανοῦ πατρ. Κων/λεως, ὁσίου Μαρουθᾶ Ἐπ. † Θεοδώρου Τήρωνος, Μαριάμνης ἰσαπ., Πουλχερίας Βασιλ., Θεοδώρου Βυζαντίου Λέοντος Πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ Σινάου, Παρηγορίου μάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, Ἀρχίππου ἀποστόλου, Νικήτα νεομ. τοῦ Ἠπειρώτου Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης, Ἀγάθωνος Πάπα Ρώμης, Εὐτροπίου, Νεμεσίου Εὐσταθίου Ἀντιοχείας, Τιμοθέου ὁσίου, Ζαχαρίου Ἱεροσολύμων † ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μ., Θαλασσίου & Λιμναίου ὁσ., Βαραδάτου † ΑΠΟΚΡΕΩ, Πολυκάρπου ἐπ. Σμύρνης, Πολυχρονίου, ∆αμιανοῦ ὁσ., Γοργονίας ὁσ. † Α΄και Β΄ εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου Ταρασίου Κων/λεως, Ρηγίνου ἐπισκόπου Σκοπέλου ἱερομάρτυρος Φωτεινῆς μάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Σαμαρείτιδος, Πορφυρίου ἐπισκόπου Γάζης Προκοπίου ∆εκαπολίτου, Γελασίου μίμου, Στεφάνου γηροκόμου Βασιλείου ὁσ. ὁμολογητοῦ, Κυράννης νεομ. τῆς ἐν Θεσ/νίκη, Προτερίου Ἀλεξανδρείας


• 34 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ T Τ Π Π Ó Ê Ä

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Εὐδοκίας ὁσ., Παρασκευᾶ νεομ. Τραπεζ., Ἀντωνίνης, Μαρκέλλου † ΤΥΡΙΝΗΣ, Νικολάου Πλανᾶ, Ἡσυχίου, Εὐθαλίας, Θεοδότου Κυρηνείας † ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ, Κλεονίκου, Βασιλίσκου, Θεοδωρήτου, Εὐτροπίου Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Ἰορδάνη, Παύλου & Ἰουλιανῆς μαρτύρων Κόνωνος ὁσιομ., Μάρκου Ἀθηναίου, Γεωργίου ἐν Ραψάνῃ νεομάρτυρος Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μ., Μνήμη εὑρ. Τιμίου Σταυροῦ, ὑπό τῆς Ἁγίας Ἑλένης † Α΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Εὐγενίου, Ἐλπιδίου, Λαυρεντίου ὁσ. Μεγάρων, Παύλου ὁσ. ἁπλοῦ † Θαῦμα κολλύβων Ἁγ. Θεοδώρου, Θεοφυλάκτου ἐπ. Νικομηδείας, Παύλου ὁμολ., Ἑρμοῦ ἀπ. † Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( Ὀρθοδοξίας), Τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων ἐν Σεβαστείᾳ Κοδράτου Κορίνθου, Ἀναστασίας τῆς Πατρικίας, Μαρκιανοῦ μ. Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, Θαλλοῦ, Θεοδώρας Ἄρτης Θεοφάνους ὁμολογητοῦ, Γρηγορίου ∆ιαλόγου, Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου Νικηφόρου Κων/λεως, Πουπλίου Ἀθηνῶν Ἱερομ., Ὑπομονῆς ὁσίας † Β΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Βενεδίκτου ὁσίου, Εὐσχήμονος ἐπισκ. Λαμψάκου Ἀγαπίου μάρτυρος, Ἀριστοβούλου, Μανουήλ νεομ. Κρητός † Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρ. Παλαμᾶ), Χριστοδούλου ὁσίου ἐν Πάτμῳ, Ἰουλιανοῦ, Σαβίνου Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Θεοστηρίκτου ὁμ., Παύλου ὁσ., Μαρίνου μ. Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Τροφίμου, Εὐκαρπίωνος μάρτυρος Χρυσάνθου & ∆αρείας μαρτ., ∆ημητρίου Τορναρᾶ νεομ., Νικολάου Καραμάνου νεομ. Τῶν ἐν Ἁγ. Σάββᾳ ἀναιρ., Μύρωνος νεομάρτυρος Κρητός † Γ΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Ἰακώβου ὁσ. ὁμολογητοῦ, Μιχαήλ ἐπ. τοῦ Εὐρυτάνος νεομ. ἐν Θεσ/νίκη Καλλινίκης μ., Βασιλείου Ἱερομ., Εὐθυμίου νεομ. ἐκ ∆ημητσάνης † Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυρ/νήσεως), Νίκωνος & τῶν σύν αὐτῷ 199 μ., Λουκᾶ νεομ. Ἀρτέμονος Σελευκείας, Παρθενίου Γ΄ Κων/λεως, Μαρτίνου τοῦ Θηβαίου † ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ἐθνική Ἑορτή) † Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁμολογητοῦ Ματρώνης Θεσ/νίκης, Λυδίας, Φιλητοῦ μάρτυρος & τέκνων αὐτῶν † ∆΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Ἱλαρίωνος ὁσίου, Ἡρωδίωνος ἐκ τῶν 70 ἀπ., ∆ιονυσίου ἐλεήμονος Μάρκου ἐπ. Ἀρεθουσίων, Ἀβίβου μάρτ., Εὐσταθίου Κίου † ∆΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( Ἰωάννου τῆς Κλίμακος), Ζαχαρίου, Εὐβούλης μητρ. Ἁγ. Παντελεήμονος Ὑπατίου ἐπ. Γαγγρῶν, Ἀκακίου ὁμολ., Θεοφίλου Κρητός


• 36 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä T Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁσίου, Γεροντίου & Βασιλείδου μ. Τίτου ὁσίου θαυματουργοῦ, Θεοδώρας Παρθενομ., Αἰδεσίου & Ἀμφιανοῦ μ. † ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ*,Ἐλπιδοφόρου μάρτ., Ἰωσήφ ὁσ. Ὑμνογράφου, Νικήτα ὁσίου † ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, Ζωσιμᾶ ὁσ., Γεωργίου ἐν Μαλεῷ, Νικήτα ἱερομ. ἐν Σέρραις Νικηφόρου μ., ∆ιοδώρου μ., Γεωργίου νεομ. ἐν Ἐφέσῳ, Θεοδώρας † Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας Αἰγυπτίας), Εὐτυχίου Κων/λεως, Σάββα ἐν Καλύμνῳ Γεωργίου ὁσίου Μυτιλήνης, Καλλιοπίου, Ἀκυλίνης & Ρουφίνου διακ. μ. Ἀγάβου, Ἑρμοῦ, Ἀσυγκρίτου, Ρούφου μάρτυρος, Ἡρωδίωνος Εὐψυχίου μάρτ., Βαδίμου ὁσιομάρτυρος σύν 7 μαθητῶν Γρηγορίου Ε΄ Κ/λεως, Τερεντίου & σύν αὐτῷ μ., ∆ήμου νεομ., Ὁμήρου Ἀντίπα Περγάμου, Ματρώνης ὁσίας τῆς ἐν Κυζίκῳ, Τρυφαίνης μ. † ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, Βασιλείου Παρίου, Ἀνθούσης, Ἀκακίου Καυσοκαλυβίτου † ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, Μαρτίνου πάπα Ρώμης, Θεοδοσίου, Ζωίλου μάρτυρος † Μ. ∆ΕΥΤΕΡΑ, Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου, Θωμαΐς, Ἀριστάρχου ἐκ τῶν Ο΄ Ἀπ. † Μ. ΤΡΙΤΗ, Τῶν 10 Παρθένων, Λεωνίδου μ. ἐπισκ. Ἀθηνῶν, Κρήσκεντος μάρτ. † Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, Τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ, Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας & τῶν σύν αὐτῷ † Μ. ΠΕΜΠΤΗ, Ὁ Μυστικός ∆εῖπνος, Ἀδριανοῦ μ., Συμεών ἱερομ., Μακαρίου Κορίνθ. Νοταρᾶ † Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, Ἀθανασίας Αἰγίνης, Σάββα Στρατηλάτου † Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, Ἡ εἰς Ἅδου κάθοδος τοῦ Κυρίου, Παφνουτίου ἱερομ., Ἀγαθαγγέλου Ἐσφιγμενίτου † ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, Ζακχαίου ἀπ., Θεοδώρου Τριχινᾶ ὁσ. Ἰανουαρίου ἱερομ., Ἀλεξάνδρας Βασ., Ἀναστασίου ὁσ. Σιναΐτου † Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης μ., Ναθαναήλ ἀπ., Θεοδώρου ὁσ. Συκεώτου, Νεάρχου μ. † Γεωργίου Μεγαλομ. & Τροπαιοφόρου, Γεωργίου νεομ. ἐκ Κύπρου Ἐλισάβετ ὁσίας, Σάββα Στρατηλάτου, Νικολάου νεομ. ἐν Μαγνησίᾳ † Ζωοδόχου Πηγῆς, Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Μακεδονίου, Νίκης μ. Βασιλέως ἐπ. Ἀμασείας, Γλαφύρας, Ἰούστας, Νέστορος, Καλανδίου † ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Συμεών ἐπ. Ἱεροσολύμων, Ἰωάννου ὁσ. Μονῆς Καθαρῶν Μέμνονος θαυματουργοῦ, τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μ., Αὐξιβίου ὁσ. Ἰάσονος & Σωσιπάτρου ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ., Ἰωάννου Θηβῶν νεομ. † Ἰακώβου Ἀπ. υἱοῦ Ζεβεδαίου, ∆ονάτου, Ἀργυρῆς

* Ὁ Μέγας Κανών ψάλλεται τήν Τετάρτη ἀπόγευμα (2/04)


• 38 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Π Π Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ T Τ Π Π Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ

ΜΑΪΟΣ 2014

Ἱερεμίου πρ., Εὐθυμίου ἐκ ∆ημητσάνης, Παναρέτου Πάφου † Ἀνακ. λειψ. Ἀθανασίου Μεγ., Ματρώνης Ρωσίδος ἀομμάτου Τιμοθέου & Μαύρας μ., Πέτρου ἐπ. Ἄργους, Οἰκουμενίου ἐπ. Ἀχμέτ † ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Πελαγίας μ., Ἱλαρίου ὁσ. θαυματ., Ἀθανασίου Κορίνθ. † Εἰρήνης μεγαλομ., Ἐφραίμ θαυματουργοῦ, Εὐθυμίου ἐπ. Μαδύτων Ἰώβ Πολυάθλου, Σεραφείμ ὁσ. ἐν τῷ ὄρει ∆ομβοῦς ἀσκ., Ἰλαρίου & Παχωμίου Τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος Τιμ. Σταυροῦ, Ἀκακίου, Κοδράτου † Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου & Εὐαγγελιστοῦ, Ἀρσενίου Μεγάλου Ἠσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μεγαλομάρτυρος, Νικολάου ἐν Βουνένοις † Σίμωνος ἀπ. τοῦ Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσ. τοῦ Μεγαρέως, Ἡσυχίου ὁμολογ. † ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Κυρίλλου & Μεθοδίου Ἰσαπ., Μωκίου ἱερομ., Ἀργυροῦ νεομ. † Ἐπιφανίου ἐπισκ. Κύπρου, Γερμανοῦ Κων/λεως, Θεοδώρου ὁσ. ἐν Κυθήροις Γλυκερίας, Εὐθυμίου Ἰβήρων, Σεργίου ὁμολογητοῦ † ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Ἰσιδώρου Χίου, Θεράποντος ἱερομ. Κύπρου, Ἰωάννου Χρυσοχόου † Παχωμίου τοῦ Μεγάλου, Ἀχιλλίου Λαρίσης, Θεοδώρου Βυζαντίου, Πανηγυρίου Κυπρίου Θεοδώρου ὁσ. ἡγιασμένου, Γεωργίου Μυτιλήνης, Νικολάου Μυστικοῦ Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀπ. ἐκ τῶν 70, Ἀθανασίου ἐπ. Χριστιανουπόλεως Τριφυλίας † ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ∆ΟΣ, Παύλου, Ἡρακλείου, Χριστίνης, Παυλίνου, ∆ιονυσίου, Ἀνδρέα Πατρικίου Προύσσης, Μενάνδρου & Πολυαίνου μαρτύρων Θαλλελαίου μ., Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Νικολάου, Νικήτα Χίου, Λυδίας Φιλιππισίας † Κωνσταντίνου & Ἑλένης Ἰσαποστόλων, Παχωμίου νεομάρτυρος Βασιλίσκου μάρτυρος, ∆ημητρίου καί Παύλου ἐν Τριπόλει Μιχαήλ ἐπισ. Συνάδων, Συνεσίου ἐπισκ., Μαρίας Κλωπᾶ, Ἰωακείμ Ἰθακησίου Συμεών ὁσίου, Μελετίου Στρατηλάτου και τῶν σύν αὐτῷ 11208 μαρτύρων † ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, Ἡ Γ΄ Εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Προδρόμου, Κελεστίνου μάρτ. Κάρπου & Ἀλφαίου ἐκ τῶν 70 ἀπ., Ἀλεξάνδρου ∆ερβίση, Συνεσίου Καρπασίας Κύπρου † Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, Θεράποντος ἱερομάρτυρος, Ἑλλαδίου ἱερομάρτ. † ΑΠΟ∆ΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑ, Ἀνδρέου διά Χριστόν Σαλοῦ, Εὐτυχοῦς Ἐπ. Μελιτινῆς, Νικήτα Χαλκηδόνος † ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Θεοδοσίας παρθενομάρτ., Ὑπομονῆς ὁσ., Ἰωάννου τοῦ Νάνου Ἰσαακίου ἡγ. Μονῆς ∆αλμάτων, Ἐμμελείας μητρός Μεγάλου Βασιλείου Εὐσεβίου μάρτυρος, Εὐσταθίου Κων/λεως, Ἑρμείου μάρτυρος


• 40 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ T Τ Π Π Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

† ΑΓ. 318 ΠΑΤΕΡΩΝ (Α΄ Οἰκ. Συν.), Ἰουστίνου Φιλοσόφου μ., Χαρίτωνος, Θεσπεσίου ὁμολ. Νικηφόρου Κων/λεως, Κων/νου νεομ. ἐξ Ἀγαρηνῶν, Ἐράσμου ἐν Ἀχρίδι Λουκιλλιανοῦ & Παύλης καί τῶν σύν αὐτοῖς, Πάππου Μάρθας & Μαρίας ἀδελφῶν Λαζάρου, Μητροφάνους Κων/λεως ∆ωροθέου ἐπισκόπου Τύρου, Νικάνδρου ἱερομ., Μάρκου νεομ. ἐν Χίῳ Ἱλαρίωνος ὁσίου τοῦ Νέου, Γελασίου μ., Ἀττάλου ὁσίου θαυματουργοῦ † ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Θεοδότου ἱερομ. Ἀγκύρας, Παναγῆ Μπασιᾶ, Ζηναΐδος, Σεβαστιανῆς ὁσ. † ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ἀνακ. λειψ. Θεοδώρου Στρατηλάτου, Καλλιόπης μ. † ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἀνανίου μ. Ἀλεξάνδρου, Ἀντωνίνης μάρτυρος, Τιμοθέου Προύσης ἱερομ. † Βαρθολομαίου & Βαρνάβα ἀπ., Παναγίας Ἄξιόν Ἐστιν, Λουκᾶ Ρώσου ἰατροῦ Ὀνουφρίου ὁσ., Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ, Τριφυλλίου Λευκωσίας Ἀκυλίνης μ., Ἄννης & υἱοῦ αὐτῆς Ἰωάννου, ∆ιοδώρου μάρτυρος Ἐλισσαίου προφήτου, Μεθοδίου Κων/πόλεως, Νήφωνος ὁσίου Ἀθωνίτου † Α΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ), Ἀμώς πρ., Αὐγουστίνου Ἱππῶνος & Μόνικας, Ἱερωνύμου ὁσ. Τύχωνος & Μνημονίου Ἀμαθοῦντος Κύπρου, Μάρκου Ἀπολλωνιάδος Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαήλ μαρτ., Ἰσαύρου διακόνου, ΦΙλονείδου ἐπ. Λεοντίου ἐξ Αἰγίνης, Ὑπατίου, Θεοδούλου καί Αἰθερίου μαρτύρων Ἰούδα Ἀποστόλου ἀδελφοθέου, Παϊσίου ὁσ. τοῦ Μεγάλου, Ἀσυγκρίτου ἱερομ. Μεθοδίου ἐπισκόπου Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα, Καλλίστου Κων/λεως Ἰουλιανοῦ μ., Τερεντίου ἱ ερομ., Νικήτα νεομ. τοῦ Νισυρίου † Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (TΩΝ ΑΓΙΟΡ. ΠΑΤΕΡΩΝ), Εὐσεβίου Σαμοσάτων ἱερομ., Ζήνωνος & Ζηνᾶ μ. Ἀγριππίνης, Ἀριστοκλέους, ∆ημητρίου διακ., Βαρβάρου ὁσίου † Γενέσιον Ἰωάννου Προδρόμου, Ἀθανασίου Παρίου, Παναγιώτου νεομ. Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος, ∆ιονυσίου ὁσίου, Γεωργίου ἐξ Ἀτταλείας ∆αυΐδ Θεσ/νίκης, ∆αυΐδ Νέου ὁσιομάρτυρος, Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας Σαμψών Ξενοδόχου, Μαρκίου & Μαρκίας μάρτυρος, Ἰωάννας μυροφόρου Ἀνακομιδή λειψάνων Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων, Παύλου ὁσίου ἰατροῦ † Γ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων † Σύναξις ἁγ. ἐνδόξων ∆ώδεκα Ἀπ., Μιχαήλ κηπουροῦ τοῦ Ἀθηναίου


• 42 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä T Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 † Κοσμᾶ & ∆αμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Τῶν Ρωμαίων, Κων/νου ἐν Κύπρῳ † Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις, Λάμπρου νεομ. Ὑακίνθου, Ἀνατολίου, Γερασίμου νέου Καρπενησιώτου Ἀνδρέου Κρήτης, Μιχαήλ Χωνιάτη Ἀθηνῶν ἱερομ., Θεοδώρου Κυρήνης ἱερομ. † Ἀθανασίου ἐν Ἄθω, Κυπριανοῦ νεομάρτυρος, Λαμπαδοῦ ὁσίου † ∆΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Σισώη ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Λουκίας τῆς Παρθενομ. σύν 24 μ. † Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος, Θωμᾶ ὁσ. ἐν Μαλεῷ, Εὐαγγέλου μ. Προκοπίου Μεγαλομ., Θεοφίλου ὁσίου τοῦ Μυροβλύτου ἐκ Ζίχνης Παγκρατίου ἱερομάρτυρος, Μιχαήλ (Πακνανᾶ) Ἀθηναίου νεομάρτυρος Τῶν ἐν Νικοπόλει Ἀρμενίας 45 μαρτύρων, Γρηγορίου ἐπ. Ἄσσου † Εὐφημίας Μεγαλομάρτυρος, Ὄλγας ἰσαποστ., Νεκταρίου Βρυούλων Πρόκλου, Ἱλαρίου, Βερονίκης αἱμορροούσης, Ἀνδρέου Στρατηλάτου † ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ (∆΄ Οἰκ. Συν.), Σύναξις Ἀρχ. Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσ. τοῦ Σαββαΐτου Ἀκύλα ἀποστ., Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἰούστου μ., Ἰωσήφ Θεσ/νίκης ὁμολ. Κηρύκου & Ἰουλίττης μαρτ., Βλαδιμήρου ἰσαπ., Ἀβουδίμου & Λολιανοῦ μ. Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος, Φαύστου μάρτυρος, Ἀντιόχου μάρτυρος † Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος, Σπεράτου μάρτυρος, Βερονίκης Αἰμιλιανοῦ, Ὑακίνθου, Παύλου μάρτυρος, Θέης καί Οὐαλεντίνης Μακρίνης ἀδελφῆς Μ. Βασιλείου, Θεοδώρου Σαββαΐτου † ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου Ἰωάννου & Συμεών διά Χριστόν Σαλοῦ, Παρθενίου ἐπ. Ἄρτης † Μαρίας Μαγδαληνῆς Μυρ., Μαρκέλλης παρθενομάρτυρος τῆς Χιοπολίτιδος Ἰεζεκιήλ προφήτου, Φωκᾶ ἱερομ., Πελαγίας ὁσ. ἐν Τήνῳ, Θύρσου ἐπ. Καρπασίας Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος, Θεοφίλου Ζακύνθου νεομάρτυρος † Η Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης, Εὐπραξίας ὁσ., Ὀλυμπιάδος διακόνου † Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος, Συμεών ὁσ. τοῦ Στυλίτου † Ζ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Παντελεήμονος μεγαλομ. & Ἰαματικοῦ, Ἀνθούσης ὁσ. ὁμολογήτριας Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος & Παρμενᾶ, Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Καλλινίκου & Θεοδότης μ. & τέκνων αὐτῆς, Θεοδοσίου Β΄ τοῦ Μικροῦ Σίλα καί Ἀνδρονίκου, Ἐπαινετοῦ ἀποστόλου, Κρήσκεντος, Σιλουανοῦ Ἰωσήφ ἀπό Ἀριμαθαίας, Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου


• 44 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä T Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

† Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμ. Σταυροῦ, 7 Μακκαβαίων & μητρός αὐτῶν Σολομονῆς, Ἑλέσσης μ. Ἀνακομιδή λειψάνων Στεφάνου, Θεοδώρου νεομάρτυρος ∆αρδανελλίων † Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Φαύστου & Ἰσαακίου, Σαλώμης τῆς μυροφόρου, Θεοδώρας Θεσ/νίκης Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας ὁσ., Θαθουήλ μάρτυρος Εὐσιγνίου μ., Νόννης μητρός Γρηγορίου Θεολόγου, Εὐγενίου ὁσίου Αἰτωλοῦ † ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἀββακούμ νεομάρτυρος ∆ομετίου ὁσιομ., Θεοδοσίου Ἀργολίδος, Νικάνορος ὁσ. τοῦ θαυματουργοῦ Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου, Μύρωνος Κρήτης θαυματουργοῦ, Τριανταφύλλου Ζαγορᾶς Ματθία τοῦ ἀποστόλου, Τῶν ἐν τῇ Χαλκῇ Πύλῃ ἁγίων 10 μαρτύρων † Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου, Ξύστου ἐξ Ἀθηνῶν, Ἱππολύτου μάρτ. Εὔπλου διακ., Ἀνάμνησις θαύμ. Ἁγ. Σπυρίδωνος, Νήφωνος Κων/πόλεως Ἀνικήτου, Παμφίλου, Φωτίου καί Καπίτωνος μαρτύρων Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Εὐδοκίας, ∆ωροθέου καί ∆οσιθέου, Ξένης μοναχῆς Μιχαίου προφήτου, Συμεών Τραπεζουντίου τοῦ Χρυσοχόου νεομ. † Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ταρσιζίου μάρτυρος Ἅγ. Μανδηλίου, Σταματίου, ∆ιομήδους μ., Ἀποστόλου νεομ. ἐκ Πηλίου, Τιμοθέου Εὐρίπου, Ἀλκιβιάδου † Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μύρωνος, Κυπριανοῦ, Στράτωνος, Παύλου & Ἰουλιανῆς Φλώρου & Λαύρου μ., Ἀρσενίου ἐν Πάρῳ, Λέοντος & Ἑρμοῦ μ., Κωνσταντίνου Καππούη Ἀνδρέου Στρατ. & 2593 μαρτ., Θεοφάνους ὁσ. τοῦ Θαυματουργοῦ Ρηγίνου & Ὁρέστου, Σαμουήλ προφ., Λουκίου μ. τοῦ βουλευτοῦ, Θεοχάρους νεομ. Θαδδαίου ἀποστόλου, Βάσσης & τέκνων αὐτῆς (Θεογνίου, Ἀγαπίου, Πιστοῦ) Ἀγαθονίκου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων † Ἀπόδ. Κοιμήσεως Θεοτόκου, Παναγίας Προυσιωτίσσης, Εἰρηναίου Λουγδούνου † ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἐθνομ., Ἀν. λειψ. Ἁγ. ∆ιονυσίου Αἰγίνης Ἀνακ. λειψ. Βαρθολομαίου & Τίτου ἀπ., Ἰωάννου Καρπαθίου Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μαρτύρων, Ἰωάσαφ, Τιθόη, Ἀττικοῦ † Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος, Ποιμένος ὁσίου, Ἀνθούσης νέας μάρτυρος Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος, ∆ιομήδους, Λαυρεντίου μάρτυρος † Ἀποτομή Τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου Βαπτιστοῦ, Θεοπίστης ὁσ., Ἀρκαδίου Ἀρσινόης Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, Παύλου πατριαρχῶν Κ/λεως, Φιλωνίδου Κουρίου † ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Κατάθεσις τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου


• 46 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ T Τ Π Π Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ Τ

† Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, Μελετίου ὁσ., Συμεών Στυλίτου, Ἁγ. 40 Γυν. παρθένων Μάμαντος, ∆ιομήδους, Ἰωάννου Νηστευτοῦ, Ἡσυχίου Ἀνθίμου ἱερομ., Θεοκτίστου, Φοίβης διακόνου, Πολυδώρου Λευκωσίας Μωϋσέως τοῦ προφήτου, Βαβύλα ἱερομ., Ἑρμιόνης θυγ. ἀπ. Φιλίππου Ζαχαρίου τοῦ προφήτου πατρός Προδρόμου, Ἀβδαίου ἐπισκ. Περσίδος † Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύματος Ἀρχάγγελου Μιχαήλ, Καλοδότης μ. † ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, Σώζοντος μ., Κασσιανῆς τῆς Ὑμνογράφου, Εὐψυχίου μ. † ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ἀθανασίου νεομ. Θεσ/νίκης † Σύναξις Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, Θεοφάνους ὁσ. ὁμολογ. Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μ., Πουλχερίας τῆς παρθένου Θεοδώρας ὁσίας, Εὐφροσύνου ὁσ. μάγειρος, Εὐανθίας μάρτυρος Αὐτονόμου, Ἰουλιανοῦ, Κουρνούτου Ἰκονίου, Θεοδώρου ἐν Ἀλεξανδρείᾳ † Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, Ἀριστείδου μ., Ἱεροθέου ὁσ. Καλαμῶν, Κορνηλίου ἑκατόντ. † ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Θεοκλῆ μάρτ., Μακαρίου ἐν Θεσ/νίκῃ Νικήτα μεγαλομ., Βησσαρίωνος Λαρίσης, Συμεών Θεσ/νίκης Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Μελιτινῆς μάρτυρος, Κασσιανοῦ Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης μ., Ἡρακλείδη καί Μύρωνος Εὐμενίου Γορτύνης, Ἀριάδνης, Ρωμύλου μάρτ., Κάστορος μάρτυρος ∆ορυμέδοντος μάρτυρος, Τροφίμου, Σαββατίου, Σωσσάνης † Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος καί τῆς Συνοδείας αὐτοῦ, Ἱλαρίωνος νεομ. Κρητός † ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Κοδράτου ἀπ., Ἰωνᾶ προφήτου, Ἀκακίου, Ἰσαακίου Κύπρου Φωκᾶ ἱερομάρτυρος, Ἰσαάκ & Μαρτίνου μάρτυρος, Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ † Σύλληψις Τιμ. Προδρόμου, Νικολ. Καρπενησιώτου, Ξανθίππης & Πολυξένης † Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης ἰσαπ., Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου Εὐφροσύνης, Παφνουτίου, Σεργίου Ράντονεζ, Θεοφίλου ἐπ. Ἐφέσου † Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Γεδεών τοῦ ∆ικαίου Καλλιστράτου μ., Ἀριστάρχου, Ἀκυλίνης νεομάρτυρος ἐκ Ζαγκλιβερίου † Α΄ΛΟΥΚΑ, Χαρίτωνος, Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Αὐξεντίου ὁσ., Βαρούχ πρ. Κυριακοῦ Ἀναχωρητοῦ, Μαλαχία Ρόδου, Πετρωνίας μ. Γρηγορίου Ἀρμενίας τοῦ Φωτιστοῦ, Στρατονίκου & Μαρδονίου


• 48 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ô Ð Ð Ó Ê Ä T Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Ἀνανίου ἀπ., Ρωμανοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάν. Κουκουζέλη ὁσ., Παναγίας Γοργοϋπηκόου Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης, Θεοφίλου μάρτυρος, Γεωργίου νεομ. τοῦ Χατζῆ † ∆ιονυσίου Ἀρεοπαγίτου, ∆αμάρεως μάρτυρος, Θεαγένους, Θεοκτίστου Ἱεροθέου Ἀθηνῶν, Κρίσπου Ἀθ., ∆ομνίκης μ., Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ † Β΄ΛΟΥΚΑ, Χαριτίνης μ., Εὐδοκίμου, Μεθοδίας ὁσ. ἐν Κιμώλῳ, Ἑρμογένους ἱερομ. † Θωμᾶ Ἀποστόλου, Μακαρίου νεομ. ἐκ Κίου Βιθυνίας, Κενδέα ὁσίου Σεργίου & Βάκχου μ., Πολυχρονίου ἱερομ., Ἰουλιανοῦ & Καισαρίου διακ. Πελαγίας ὁσίας, Πελαγίας παρθένου, Ταϊσίας ὁσίας, Ἰγνατίου νεομ. Ζαγορᾶς † Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου ἀπ., Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας, Ἀβραάμ καί Λώτ τῶν ∆ικαίων Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μ., Θεοφίλου ὁσίου, Ἀμβροσίου ὁσίου (Ρώσου) Θεοφάνους τοῦ Γραπτοῦ, Φιλίππου ἐκ τῶν 70 ἀπ., Ζηναΐδος & Φιλονίλλης, Ἰωνᾶ ὁσ. Κυπρίου † ∆΄ΛΟΥΚΑ (ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ), Ἀνδρονίκου, Πρόβου, Συμεών Νέου Θεολόγου, Ἐπικτήτου ὁσ. Κύπρου Κάρπου, Παπύλου, Ἀγαθονίκης, Χρυσῆς νεομ. Μογλενῶν Γερβασίου, Κοσμᾶ, Παρασκευῆς ὁσίας Ἐπιβατινῆς, Θεράποντος Κυπρίου Λουκιανοῦ ἱερομάρτυρος, Σαβίνου, Βάρσου, Εὐθυμίου νεομάρτυρος Λογγίνου Ἑκατοντάρχου, Λεοντίου & τῶν σύν αὐτῷ, Μαλλοῦ & Σαβίνου Ὡσηέ προφήτου, Ἀνδρέου τοῦ ἐν Κρίσει, Σύναξις Ἁγίων Ἀναργύρων † Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου μάρτυρος τοῦ γέροντος † Γ΄ΛΟΥΚΑ, Ἰωήλ προφήτου, Κλεοπάτρας ὁσίας, Οὐάρου μ., Μνάσωνος Ἀρτεμίου Μεγαλομ., Γερασίμου Κεφαλληνίας ὁσ., Ματρώνης Χιοπολίτιδος Ἱλαρίωνος μεγαλομ., Σωκράτους, Θεοδότης, Ἀνακομ. λειψάνων ὁσ. Χριστοδούλου Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως ἰσαποστόλου, Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων † Ἰακώβου Ἀποστόλου τοῦ ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου Κων/λεως Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος, Σεβαστιανῆς μάρτυρος, Σαββίνου Μαρκιανοῦ, Μαρτυρίου, Ταβιθᾶς ἐλεήμονος, Χρυσάνθης † ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ, ∆ημητρίου Μεγαλομ. τοῦ Μυροβλήτου, Ἰωάσαφ τοῦ νέου ὁσιομ. Νέστορος μ., Πρόκλης συζύγου Πιλάτου, Λούππου μ. † ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ, ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ “ΟΧΙ” (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ) Ἀναστασίας Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσίου & Μαρίας ἀνηψιᾶς αὐτοῦ Ζηνοβίου, Ζηνοβίας μ., Κλεόπα, Ἀρτεμᾶ ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ., Θεράπων ὁσ. Κύπρου Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου ἐκ τῶν Ο΄ ἀπ., Νικολάου νεομ. ἐκ Χίου


• 50 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ó Ê Ä T Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

† Κοσμᾶ & ∆αμιανοῦ Ἀναργύρων καί Θεοδότης μητρός αὐτῶν, ∆αυΐδ τοῦ ἐν Εὐβοία † Ε΄ΛΟΥΚΑ, Ἀκινδύνου, Ἐλπιδοφόρου, Ἀνεμποδίστου, Πηγασίου, Ἀφθονίου Ἀκεψιμᾶ, Ἀειθαλᾶ, Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Γεωργίου, Ἀποστόλου νεομ. Βόλου, Γεωργίου Νεαπολίτου Ἰωαννικίου ὁσίου, Νικάνδρου ἱερομάρτυρος, Πορφυρίου μίμου Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης, Ἑρμᾶ & Λίνου ἐκ τῶν Ο΄ ἀποστόλων Παύλου Κων/λεως, Λουκᾶ ὁσίου, ∆ημητριανοῦ Κύπρου Θεσσαλονίκης, Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μ., Λαζάρου ὁσ. τοῦ Γαλλησιώτου, Ἀλεξάνδρου μ. Θεσ/νίκης † Τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ καί λοιπῶν Ἀσωμάτων ∆υνάμεων † Ζ΄ΛΟΥΚΑ, Νεκταρίου Αἰγίνης, Ὀνησιφόρου μ., Θεοκτίστης ὁσ. ἐκ Λέσβου Ἀρσενίου Καππαδόκου, Ροδίωνος, Ὀλυμπᾶ, Ὀρέστου μ. † Μηνᾶ μεγαλομάρτυρος, Βίκτωρος & Βικεντίου, Θεοδώρου Στουδίτου † Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Νείλου ὁσίου Μυροβλήτου, Μαρτίνου ὁμολογ. † Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου & μητρός αὐτοῦ Ἀνθούσης, ∆αμασκηνοῦ νεομ. † Φιλίππου Ἀποστόλου, Γρηγορίου Παλαμᾶ, Κων/νου νεομάρτ. Ὑδραίου Ἀρχή Νηστείας Χριστουγέννων, Γουρία, Σαμωνᾶ, Ἐλπιδίου, Ἀβίβου μ., Παϊσίου ὁσ. (Ρώσου) † Ματθαίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ, Ἰφιγενείας Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Μαξίμου καί Γενναδίου Κων/λεως Πλάτωνος μεγαλομάρτυρος, Ρωμανοῦ μάρτυρος, Ἀναστασίου νεομ. Ἀβδιοῦ προφήτου, Ἡλιοδώρου μάρτυρος, Βαρλαάμ μαρτύρων Γρηγορίου ∆εκαπολίτου, Πρόκλου Κων/λεως, Ἰσαακίου † ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Σωζομενοῦ ὁσίου ἐν Κύπρῳ Φιλήμονος, Ὀνησίμου ἐκ τῶν Ο΄ ἀποστόλων, Ἀρχίππου, Γερμανοῦ ὁσίου † Θ΄ΛΟΥΚΑ, Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου, Γρηγορίου Ἀκραγαντινῶν, Ἑλένου Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Ἀλεξανδρείας, Ἑρμογένους Ἀκραγαντινῶν † Αἰκατερίνης μεγαλομάρτυρος, Μερκουρίου, Πέτρου ὁσίου † Στυλιανοῦ ὁσ. Παφλαγόνος, Νίκωνος τοῦ “Μετανοεῖτε”, Γεωργίου Χίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, Πινουφρίου, Ναθαναήλ ὁσ. Ἀναχωρητοῦ Στεφάνου ὁμ., Εἰρηνάρχου μ., Πεντεκαίδεκα μαρτύρων, Πολιούχων Κιλκίς ∆ιονυσίου Κορίνθου, Φαίδρου μάρτ., Παραμόνου, Φιλούμενου μάρτυρος † Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου Αἰθιοπίας


• 52 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

∆ T Τ Π Π Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ Τ Τ Π Π Σ Κ ∆ Τ Τ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Ναούμ Προφήτου, Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος, Θεοκλήτου Λακεδαίμονος Ἀββακούμ προφήτου, Μυρόπης μάρτυρος, Θεοφίλου ὁσίου Σοφονίου προφήτου, Ἀγγελῆ νεομ. τοῦ Ἀργείου, Θεοδούλου ὁσίου † Βαρβάρας μεγαλομ., Ἰωάννη ∆αμασκηνοῦ, Σεραφείμ ἐπ. Φαναρίου † Σάββα τοῦ ἡγιασμένου, ∆ιογένους μάρτυρος † Νικολάου ἀρχ. Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ, Νικολάου νεομ. τοῦ Καραμάνου † Ι΄ΛΟΥΚΑ, Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίμου ὁσίου Εὐβοέως Παταπίου ὁσίου, Σωσθένους ἀποστόλου, Τυχικοῦ ἀποστόλου † Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης μητρός τῆς Θεοτόκου, Ἄννης προφήτιδος Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου τοῦ Ἀθηναίου, Ἑρμογένους, Εὐγράφου μάρτυρος ∆ανιήλ & Λουκᾶ τῶν νέων Στυλιτῶν, Μείρακος & Βαρσαβᾶ μ., Νόμωνος & Βηχιανοῦ † Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, Ἰωάννου Ζιχνῶν ὁσίου Εὐστρατίου, Ὀρέστου, Αὐξεντίου, Μαρδαρίου, Λουκίας Παρθενομάρτυρος † ΙΑ΄ΛΟΥΚΑ, Τῶν ἁγίων Προπατόρων, Θύρσου, Ἀπολλωνίου, Φιλήμονος, Λευκίου μ., Καλλινίκου, Ἀρριανοῦ † Ἐλευθερίου ἱερομ. καί τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀνθίας, Σωσάννης ὁσιομ. Ἀγγαίου προφήτου, Μοδέστου, Θεοφανοῦς βασιλίσσης † ∆ιονυσίου Αἰγίνης ἐκ Ζακύνθου, ∆ανιήλ Προφήτου & 3 παίδων Σεβαστιανοῦ, Νικοστράτου, Ζωῆς, Φωκᾶ μάρτυρος Βονιφατίου, Ἀγλαΐδος, Ἄρεως μάρτυρος, Θεσσαλονίκης μάρτυρος † Ἰγνατίου Θεοφόρου, Ἰωάννου Θάσου, Φιλογονίου ὁσίου † ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Ἰουλιανῆς & σύν αὐτῇ 500 μ., Θεμιστοκλέους μ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, Θεοδότης καί 3 παίδων αὐτῆς μαρτύρων Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 Μαρτύρων, Ναούμ Θεοφόρου, Νήφωνος Κύπρου Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος, Φιλίππου μάρτ. πατρός αὐτῆς † Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ † Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Εὐθυμίου Σάρδεων ὁμολογητοῦ † Στεφάνου Πρωτομάρτυρος Ἀρχιδιακόνου, Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ † ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ ∆ισμυρίων μ., ∆όμνης μ., Νήφωνος ὁσ. Τῶν ἁγίων 14.000 νηπίων ὑπό Ἡρώδου ἀναιρ., Ἀθηνοδώρου, Βαβύλα ὁσ. Ἀνυσίας & Φιλεταίρου μαρτύρων, Γεδεών Τυρνάβου, Φιλεταίρου μ. Μελάνης ὁσ. τῆς Ρωμαίας, Ζωτικοῦ Ὀρφανοτρόφου, Ἁγ. 10 παρθ. ἐν Νικομηδείᾳ

Ημερολογιο 2014 φωτογραφιζοντασ το βοϊο  
Ημερολογιο 2014 φωτογραφιζοντασ το βοϊο